Sunteți pe pagina 1din 11

ETICA IN AFACERI

Gigea Antonia
Popete Mihaela
ETICA IN BUSINESS-
CALITATEA LEGATURILOR IN
SOCIETATE
 În Dicţionarul limbii franceze "Petit Robert", prin
ediţia sa din 1982 defineşte morala ca fiind: "ştiinţa
binelui şi răului; teoria acţiuni umane în calitatea ei
de a fi supusă datoriei şi au ca scop binele;
ansamblul de reguli de conduită considerate de o
manieră absolută; ansamblu de reguli de conduită
care decurg dintr-o anumită concepţie despre
morală".
 Thomas Maltus preciza în "Principles of Political
Economy" (1820), ca "Economia politică are cu mai
multe relaţii cu morala şi politica decât cu ştiinţele
matematice".
 "Dicţionarul explicativ al limbii române", prin ediţia
sa din 1975 defineşte etica ca fiind: "ştiinţa care se
ocupă cu studiul principiilor morale, cu legile lor de
dezvoltare istorică, cu conţinutul lor de clasă şi cu
rolul lor în viaţa socială; totalitatea normelor de
conduită morală corespunzătoare unei anumite
clase sau societăţi"
ETICA IN BUSINESS-
CALITATEA LEGATURILOR IN
SOCIETATE
 Etica este fundaţia pe care sunt clădite toate
relaţiile noastre. Ea înseamnă ansamblul nostru
de a ne relaţiona faţă de patroni, faţă de
angajaţi, de colegi, de clienţi, de subordonaţi, de
furnizori, faţă de comunitatea în care ne aflăm
şi unii faţo de alţii. Etica nu se referă la
legăturile pe care le avem cu alte persoane - toţi
avem legături unii faţă de alţii - ci la calitatea
acestor legături.
 De exemplu Universitatea Harvard, la lansarea
Facultăţii de Business a adoptat modelele
pedagogice dezvoltate de facultăţile sale de
drept şi medicină, în care abordarea etică a
disciplinei are un rol important. "Corporaţia
(firma) este creaţia statului, şi că are menirea
să existe pentru biele comunităţii".
ETICA IN BUSINESS DEFINITA
DE AFACERISTII ROMANI
• A face “bani cinstiti”;
• Respectarea competitiei;
• Respectarea nevoilor clientului;
• Realizarea unui contract “fair”intre antreprenor
si client ;
• Recuperarea banilor;
• Asumarea realizarii si implementarii solutiei;
• Pierderea banilor pentru satisfacerea nevoilor
clientului;(un client multumit aduce alti 7 iar un
client nemultumit scade cu 20 potentiali clienti)
EXEMPLE ŞI EFECTE ALE
APLICĂRII PRINCIPIILOR
MORALE ŞI ETICE
 Din 1977, General Motors are o politică de
integritate a personalului, în care regula de bază
este aceea că un angajat al său "nu ar trebui sa facă
un lucru de care să se ruşineze înaintea familiei lor
sau să se teamă că l-ar putea citi pe prima pagina a
ziarului local".
 Compania Johnson & Johnson are următorul "crez"
etic: "credem că prima noastră responsabilitate se
îndreaptă către doctori, asistente şi pacienţi, către
mamele şi taţii şi toţi ceilalţi care folosesc produsele
şi serviciile noastre. Noi suntem responsabili faţă de
angajaţii, acei bărbaţi şi femei care lucrează
împreună cu noi pe toate continentele.]
 Compania Chimica Eastman: "Suntem cinstiţi cu noi
înşine şi cu ceilalţi. Integritatea noastră se
oglindeşte în relaţiile noastre cu angajaţii, clienţii,
furnizorii şi vecinii. Scopul nostru sunt relaţiile
bazate pe adevăr.
EXEMPLE ŞI EFECTE ALE
APLICĂRII PRINCIPIILOR
MORALE ŞI ETICE
 Compania Engleza de Telecomunicaţii: "Ne vom
folosi în mod corect puterea noastră de
cumpărare, şi ne vom îngriji cu bună credinţă
de operaţiile care implică oferta şi contractele;
plata promptă şi în modul în care s-a convenit.
 Services Master Corporation, din SUA, care
timp de 25 de ani a înregistrat o creştere
continuă a profitului şi care are în prezent
aproximativ 200.000 de angajaţi şi o cifră de
afaceri de 4 miliarde de USD. Această companie
are inscripţionat pe frontispiciul clădirii lor,
principiul central al codului etic al companiei:
"Îl slăvim pe Dumnezeu în tot ceea ce facem".
 Daca în 1989 doar 15% din primele 500 de
companii din SUA şi Marea Britanie aveau un
cod etic, în 1999 procentul lor s-a ridicat la 60%.
CORUPTIA-FLAGELUL
SOCIETATII ROMANESTI
 Cercetări efectuate de United States Information
Service Romania, pentru a afla percepţia subiecţilor
despre gradul de corupţie existent în diverse
instituţii, se arata că peste 60 la sută dintre subiecţi
consideră că cea mai mare parte dintre funcţionari
accepta mită.
 O cercetare făcută de Banca Mondiala arată faptul
că 51 % dintre firmele romaneşti oferă mită pentru
a-şi înlesni afacerile, acesta fiind un procent foarte
ridicat în comparaţie cu firmele din celelalte state
central şi est-europene unde acest procent se
situează la nivelul de 20 %, în aceste condiţii
aproape 4% din venitul anual al firmelor reprezintă
bani destinaţi oferirii de mită.
 În ceea ce priveşte societatea românească se poate
observa că ea este condusă mai mult de interese
individualiste −sau cel mult interese ale unul grup
restrâns−, decât de principii care să servească
interesului naţional.
CAUZELE CORUPŢIEI

 Cauza principala a corupţiei o


reprezintă lipsa unui sistem de valori
bine determinat şi îndoctrinarea
societăţii romaneşti, timp de aproape 50
de ani, în mod barbar, cu ateismului
materialist.
 Acest lucru fiind posibil şi datorita
faptului ca morala nu poate fi impusa
prin lege, pentru că un om care nu
accepta morala şi etica nu va accepta
nici legile care ar impune-o, şi le-ar
eluda oricum .
SOLUŢII PENTRU
ERADICAREA CORUPŢIEI

 Ca urmare, în procesul de tranziţie pe


care îl parcurgem, criza din economia
romaneasca se întrepătrunde cu o
puternică criză morală.
 De aceea, soluţia ieşirii din criza
economică şi politică a societăţii
româneşti o reprezintă: întoarcerea la
valorile morale sănătoase şi promovarea
lor în toate mediile sociale şi prin toate
mijloacele disponibile.
 Societatea romaneasca ar trebui să ţină
seama de această interdependenţă între
morala şi mediul economic.
IMPORTANŢA ETICII PENTRU
MANAGERI
 Institute of Management Accountants, a
scos un număr special despre etică

 şcolile de afaceri (universităţile) trebuie să-i


facă pe studenţii săi conştienţi de dimensiunea
etică a deciziilor cu care se vor confrunta în
lumea afacerilor,
 firmele de afaceri trebuie să admită că stabilirea
unor standarde de comportament etic pentru
angajaţii lor este importantă pentru succesul
financiar.
 Roger B. Smith, fost preşedinte şi
director executiv la General Motors, a
afirmat ca "practicarea eticii înseamnă pur
şi simplu o afacere bună".
Va multumim !