Sunteți pe pagina 1din 11

ETICA IN AFACERI

Gigea Antonia
Popete Mihaela
ETICA IN BUSINESS-CALITATEA
LEGATURILOR IN SOCIETATE
 În Dicţionarul limbii franceze "Petit Robert",
prin ediţia sa din 1982 defineşte morala ca fiind:
"ştiinţa binelui şi răului; teoria acţiuni umane în
calitatea ei de a fi supusă datoriei şi au ca scop
binele; ansamblul de reguli de conduită
considerate de o manieră absolută; ansamblu
de reguli de conduită care decurg dintr-o
anumită concepţie despre morală".
 Thomas Maltus preciza în "Principles of Political
Economy" (1820), ca "Economia politică are cu
mai multe relaţii cu morala şi politica decât cu
ştiinţele matematice".
 "Dicţionarul explicativ al limbii române", prin
ediţia sa din 1975 defineşte etica ca fiind:
"ştiinţa care se ocupă cu studiul principiilor
morale, cu legile lor de dezvoltare istorică, cu
conţinutul lor de clasă şi cu rolul lor în viaţa
socială; totalitatea normelor de conduită morală
corespunzătoare unei anumite clase sau
societăţi"
ETICA IN BUSINESS-CALITATEA
LEGATURILOR IN SOCIETATE
 Etica este fundaţia pe care sunt clădite toate
relaţiile noastre. Ea înseamnă ansamblul
nostru de a ne relaţiona faţă de patroni, faţă
de angajaţi, de colegi, de clienţi, de
subordonaţi, de furnizori, faţă de
comunitatea în care ne aflăm şi unii faţo de
alţii. Etica nu se referă la legăturile pe care le
avem cu alte persoane - toţi avem legături
unii faţă de alţii - ci la calitatea acestor
legături.
 De exemplu Universitatea Harvard, la
lansarea Facultăţii de Business a adoptat
modelele pedagogice dezvoltate de
facultăţile sale de drept şi medicină, în care
abordarea etică a disciplinei are un rol
important. "Corporaţia (firma) este creaţia
statului, şi că are menirea să existe pentru
biele comunităţii".
ETICA IN BUSINESS DEFINITA
DE AFACERISTII ROMANI
• A face “bani cinstiti”;
• Respectarea competitiei;
• Respectarea nevoilor clientului;
• Realizarea unui contract “fair”intre
antreprenor si client ;
• Recuperarea banilor;
• Asumarea realizarii si implementarii solutiei;
• Pierderea banilor pentru satisfacerea nevoilor
clientului;(un client multumit aduce alti 7 iar
un client nemultumit scade cu 20 potentiali
clienti)
EXEMPLE ŞI EFECTE ALE
APLICĂRII PRINCIPIILOR
MORALE ŞI ETICE
 Din 1977, General Motors are o politică de
integritate a personalului, în care regula de bază
este aceea că un angajat al său "nu ar trebui sa
facă un lucru de care să se ruşineze înaintea
familiei lor sau să se teamă că l-ar putea citi pe
prima pagina a ziarului local".
 Compania Johnson & Johnson are următorul
"crez" etic: "credem că prima noastră
responsabilitate se îndreaptă către doctori,
asistente şi pacienţi, către mamele şi taţii şi toţi
ceilalţi care folosesc produsele şi serviciile
noastre. Noi suntem responsabili faţă de
angajaţii, acei bărbaţi şi femei care lucrează
împreună cu noi pe toate continentele.]
 Compania Chimica Eastman: "Suntem cinstiţi cu
noi înşine şi cu ceilalţi. Integritatea noastră se
oglindeşte în relaţiile noastre cu angajaţii,
clienţii, furnizorii şi vecinii. Scopul nostru sunt
relaţiile bazate pe adevăr.
EXEMPLE ŞI EFECTE ALE
APLICĂRII PRINCIPIILOR
MORALE ŞI ETICE
 Compania Engleza de Telecomunicaţii: "Ne vom
folosi în mod corect puterea noastră de
cumpărare, şi ne vom îngriji cu bună credinţă
de operaţiile care implică oferta şi contractele;
plata promptă şi în modul în care s-a convenit.
 Services Master Corporation, din SUA, care
timp de 25 de ani a înregistrat o creştere
continuă a profitului şi care are în prezent
aproximativ 200.000 de angajaţi şi o cifră de
afaceri de 4 miliarde de USD. Această
companie are inscripţionat pe frontispiciul
clădirii lor, principiul central al codului etic al
companiei: "Îl slăvim pe Dumnezeu în tot ceea
ce facem".
 Daca în 1989 doar 15% din primele 500 de
companii din SUA şi Marea Britanie aveau un
cod etic, în 1999 procentul lor s-a ridicat la
60%.
CORUPTIA-FLAGELUL
SOCIETATII ROMANESTI
 Cercetări efectuate de United States
Information Service Romania, pentru a afla
percepţia subiecţilor despre gradul de corupţie
existent în diverse instituţii, se arata că peste
60 la sută dintre subiecţi consideră că cea mai
mare parte dintre funcţionari accepta mită.
 O cercetare făcută de Banca Mondiala arată
faptul că 51 % dintre firmele romaneşti oferă
mită pentru a-şi înlesni afacerile, acesta fiind un
procent foarte ridicat în comparaţie cu firmele
din celelalte state central şi est-europene unde
acest procent se situează la nivelul de 20 %, în
aceste condiţii aproape 4% din venitul anual al
firmelor reprezintă bani destinaţi oferirii de
mită.
 În ceea ce priveşte societatea românească se
poate observa că ea este condusă mai mult de
interese individualiste sau cel mult interese ale
unul grup restrâns, decât de principii care să
servească interesului naţional.
CAUZELE CORUPŢIEI

 Cauza principala a corupţiei o


reprezintă lipsa unui sistem de valori
bine determinat şi îndoctrinarea
societăţii romaneşti, timp de
aproape 50 de ani, în mod barbar, cu
ateismului materialist.
 Acest lucru fiind posibil şi datorita
faptului ca morala nu poate fi impusa
prin lege, pentru că un om care nu
accepta morala şi etica nu va
accepta nici legile care ar impune-o,
şi le-ar eluda oricum .
SOLUŢII PENTRU
ERADICAREA CORUPŢIEI

 Ca urmare, în procesul de tranziţie pe


care îl parcurgem, criza din economia
romaneasca se întrepătrunde cu o
puternică criză morală.
 De aceea, soluţia ieşirii din criza
economică şi politică a societăţii
româneşti o reprezintă: întoarcerea la
valorile morale sănătoase şi
promovarea lor în toate mediile sociale
şi prin toate mijloacele disponibile.
 Societatea romaneasca ar trebui să
ţină seama de această
interdependenţă între morala şi mediul
economic.
IMPORTANŢA ETICII PENTRU
MANAGERI
 Institute of Management Accountants,
a scos un număr special despre etică

 şcolile de afaceri (universităţile) trebuie să-


i facă pe studenţii săi conştienţi de
dimensiunea etică a deciziilor cu care se vor
confrunta în lumea afacerilor,
 firmele de afaceri trebuie să admită că
stabilirea unor standarde de comportament
etic pentru angajaţii lor este importantă
pentru succesul financiar.
 Roger B. Smith, fost preşedinte şi
director executiv la General Motors, a
afirmat ca "practicarea eticii înseamnă
pur şi simplu o afacere bună".
Va multumim !