Sunteți pe pagina 1din 2

Cum se face evaluarea prezentării

1. Vorbitorul a reuşit să se facă ascultat / a privit auditoriul atunci când a


prezentat?
2. A reuşit deschiderea alocuţiunii să capteze atenţia auditoriului?
3. A fost clară expunerea?
4. Vorbitorul a folosit un limbaj interesant/intrigant?
5. Ideile expuse în alocuţiune au fost eşalonate clar şi logic?
6. Vorbitorul a dat definiţii, a adus exemple, a recurs la date statistice, s-a sprijinit
pe datele din surse pentru a-şi confirma ideea?
7. A folosit mijloace ilustrative?
8. Și-a încheiat alocuţiunea cu nişte concluzii?
9. Vorbitorul a avut o postură adecvată?
10. Vorbitorul a urmărit reacţia auditoriului, a ţinut cont de ea?

Evaluarea unui discurs


a. Generală
Aţi putut să înţelegeţi uşor discursul?
Dacă nu, cărui aspect i s-a datorat acest lucru:
- unei teme complicate/ unui nivel de conţinut prea înalt
- jargonului profesional
- vitezei prea mari de vorbire
- lipsei unei structuri clare
b. Introducerea – a spus vorbitorul ceea ce a anunţat că va spune
c. Structura/ legătura
- Au existat suficiente modalităţi de legătură?
- Modalităţile de legătură au fost corespunzătoare?
- Legăturile/ tranziţiile au fost line sau ciudate?
d. Încheierea
1. Ce fel de încheiere a folosit vorbitorul?
- concluzie
- rezumat
- recomandare
- combinaţie
- altul
2. Cum a fost încheierea, lină sau abruptă?
3. Propoziţia finală a fost pregătită dinainte?
e. Prezentarea
1. Cum a fost limbajul corporal al vorbitorului:
- a susţinut discursul
- repetitiv
- a distras atenţia
2. Care a fost intonaţia vorbitorului: animată/ plană/ naturală?
3. Care a fost viteza de vorbire: încet/ mare/ prea mare?
4. Vorbitorul a menţinut contactul vizual cu publicul?
5. Vorbitorul a respectat limita de timp?
f. Mijloace vizuale
1. S-a putut citi materialul vizual?
2. A fost suficientă/ mult prea multă informaţie pe mijloace vizuale?
3. Vorbitorul şi-a integrat corespunzător materialul vizual în discursul său?
4. Vorbitorul şi-a exprimat materialul vizual suficient de clar?
5. Vorbitorul s-a ocupat corespunzător de aparatura vizuală?

De fapt există trei tipuri de discurs: cel care este scris dinainte şi citit; cel
care, de fapt, nu este pregătit şi este spontan, şi cel care este bine pregătit, dar este
expus într-un mod natural. Ultimul este, de obicei, cel mai reuşit, dar şi cel mai
dificil.