Sunteți pe pagina 1din 62

Comuna Lucieni

Judetul Dambovita

STRATEGIA DE
DEZVOLTARE
2008 – 2012

- 2008
CUPRINS

Introducere.......................................................................................................................4

Capitolul 1 - Prezentare generala...................................................................................6


Asezare geografica
Caracteristicile reliefului
Clima
Cai de comunicare
Reteaua hidrografica
Monumente istorice si de arhitectura
Situatia socio-culturala
Situatia relatiilor de cooperare nationala

Capitolul 2 - Populatia si forta de munca....................................................................8


2.1. Populatia
Tendinte demografice
Stare civila
Comunitate de rromi
Viata religioasa
Populatia pe medii
Populatia pe sexe
Populatia pe grupe de varsta
Migratia populatiei
2.2 Forta de munca
Forta de munca si migratia populatiei din comuna. Somajul
Pensionari

Capitolul 3 - Economia..................................................................................................14
3.1. Agricultura
3.2. Structura zootehnica
3.3. Sectorul serviciilor
3.4. Societati comerciale (sector privat)

Capitolul 4 - Sistemul de sanatate...............................................................................17


Infrastructura sectorului sanitar
Resursele de munca care activeaza in sectorul sanitar
Asistenta sociala
Strategia de Dezvoltare 2008 – 2012
Comuna Lucieni Judetul Dambovita

Capitolul 5 - Invatamantul.............................................................................................21
Baza materiala a invatamantului
Populatia scolara
Resursele umane

Capitolul 6 - Administratia publica..............................................................................25


Structura si resurse umane
Bugetul local
Asocierea
Scopurile declarate ale administratiei publice locale din comuna Lucieni

Capitolul 7 - Infrastructura...........................................................................................28
Transport
Reteaua de alimentare cu apa potabila si canalizare
Reteaua de alimentare cu energie electrica
Reteaua de gaze
Posta si Telecomunicatii

Capitolul 8 - Mediul........................................................................................................ 30

Capitolul 9 - Turismul..................................................................................................... 30

Capitolul 10 – Cultura ................................................................................................... 31

Capitolul 11 – Sport ....................................................................................................... 31

Capitolul 12 - Analiza SWOT......................................................................................... 32

Capitolul 13 - Viziunea dezvoltarii comunei................................................................ 42

Capitolul 14 - Obiectivele strategiei de dezvoltare economico-sociala a


comunei ................................................................................................................
43
14.1. Obiective strategice
14.2. Obiectivele specifice si Actiunile aferente acestora

Capitolul 15 - Rezultate sintetizate.............................................................................. 51

Capitolul 16 - Concluzii................................................................................................. 53

Sumar Anexe.................................................................................................................. 54
Strategia de Dezvoltare 2008 – 2012
Comuna Lucieni Judetul Dambovita

Introducere

Fiecare mediu comunitar este influentat de o serie de factori: economia, resursele financiare,
tehnologia, ecologia, elementul demografic, accesul la informatie, etc.

Comunitatile folosesc procesul elaborarii strategiei de dezvoltare pentru a identifica, a evalua


si a estima modul de schimbare a acelor factori care pot avea un impact semnificativ in planul
asigurarii oportunitatii de crestere a bunastarii publice pe de o parte, iar pe de alta parte
identificarea, evaluarea si estimarea masurilor ce trebuiesc luate in vederea minimalizarii
impactului acelor factori care prezinta o amenintare potentiala fata de parcursul predictibil al
dezvoltarii locale.

O strategie de dezvoltare in cadrul sectorului public este de regula mult mai complicata fata
de una in sectorul privat. Autoritatile la nivel local au raspunderi ample in ceea ce priveste
furnizarea de servicii, care pornesc de la nevoile umane, cum ar fi siguranta publica si
educatia si merg pana la cerinte tehnice, cum ar fi tratarea apei. Mediile in care functioneaza
aceste raspunderi se intrepatrund de o maniera foarte complexa. O modificare intr-un domeniu
poate induce impacturi in altele.

Preocuparile fata de rapiditatea schimbarilor pot fi amplificate de dimensiunea unitatii


administrative, de complexitatea trasaturilor sale geografice, de diversitatea locuitorilor si de
caracterul schimbator, dinamic al sectoarelor industriale locale si regionale.

Elaborarea strategiei de dezvoltare durabila (Master Plan-ul) a comunei Lucieni , din judetul
Dambovita, are drept scop convergenta actiunilor administratiei publice locale catre intentiile
si asteptarile cetatenilor comunitatii.

Obiectivele specificate in Strategia de Dezvoltare Locala sunt expresia consultarii cetatenilor


si exprimarii, prin reprezentantii Consiliului Local, a viziunii acestora cu privire la devenirea,
in linii generale, a vietii lor in comuna Lucieni .

Astfel, din punct de vedere metodologic, agenda activitatilor ce vor fi initiate la nivelul
administratiei locale, in perioada 2008 - 2012, a fost stabilita tinandu-se seama de rezultatele
radiografierii situatiei prezente si depistarea elementelor ce prezinta potential de dezvoltare,
cu caracter sustenabil.

In urma conturarii Strategiei de Dezvoltare, autoritatea locala, in speta Primaria si Consiliul


Local vor realiza Planificarea Operationala (cu specificarea rezultatelor masurabile) si
Implementarea acesteia.

Strategia de dezvoltare si Planificarea Operationala aferenta acesteia vor reprezenta oglinda


eforturilor autoritatii locale cu privire la modul de cheltuire a resurselor financiare locale,
alocate si atrase. Pe masura ce se vor elabora/adopta noi planuri operationale, in conditiile in
care programele existente sunt prevazute pentru extindere, reducere sau eliminare, cetatenii
vor avea nevoie de semnale clare ca resursele lor relativ limitate, sunt folosite in cel mai
Strategia de Dezvoltare 2008 – 2012
Comuna Lucieni Judetul Dambovita

eficient mod, in vederea asigurarii unei coordonate a calitatii vietii pentru comunitate, in
conformitate cu asteptarile si efortul depus.

Indicatorii de performanta ce vor fi evidentiati in Planificarea Operationala, impreuna cu


necesarul de resurse, vor constitui o garantie ca noile strategii sau cele existente nu depasesc
resursele umane si de capital disponibile.

Printre noile presiuni cu care sunt confruntate administratiile locale, fara deosebire de
localizare (urban sau rural), sunt schimbarile demografice consistente (migratii, imbatranirea
populatiei, etc.) in plan local, regional si/sau national, resimtite in Romania in ultimii 3 - 4
ani. Fenomenul migrationist este de asteptat sa continue in Romania, in perioada urmatorilor
5 - 7 ani. Aceste schimbari atrag dupa sine o diminuare a numarului de contribuabili la
bugetul local, cu efect imediat in structura fiscala a administratiei locale, in capacitatea de
gestionare a costurilor serviciilor publice deja existente si cu implicarea unor noi abordari de
atragere de venituri in situatia intentiei declarate de-a dezvolta pe viitor noi investitii.

Cresterea capacitatii institutionale se face prin cresterea gradului de profesionalizare a


administratiei publice locale. Aceasta presupune atragerea in structura de personal proprie sau
prin constructia parteneriatelor public - privat, a cunostintelor si abilitatilor in gestionarea
proiectelor cu finantare din surse bugetare nationale si europene.

Dupa aderarea Romaniei la UE, profesionalismul autoritatii locale se declina in functie de


capacitatea formularii unui Plan Operational, in baza unui concept rezultat in urma Strategiei
de Dezvoltare, cat si a unei informarii pas cu pas a comunitatii cu privire la rezultatele
concrete, masurabile ale implementarii acestuia.

In felul acesta se va obtine o crestere a sprijinului membrilor comunitatii la efortul de alocare


bugetara cu privire la viitorul comunitatii lor, deoarece bugetele locale includ atat programe
orientate spre nevoile imediate, cat si spre evolutia pe termen mediu si lung a acestora, in
conformitate cu viziunea definita in Strategia de Dezvoltare.
Strategia de Dezvoltare 2008 – 2012
Comuna Lucieni Judetul Dambovita

Capitolul 1
Prezentare generala

Comuna Luceni din judetul Dambovita are o suprafata totala de 4.438 ha, din care:
terenul agricol 1481 ocupa ha, reprezentand: teren arabil : 1105 ha, pasuni : 167 ha,fâneţe : 30
ha, vii: - 1 ha, livezi: 178 ha; si terenul neagricol: 2957 ha, constituit din: paduri: 2658 ha, ape:
134 ha, drumuri: 66 ha, constructii: 92 ha, neproductiv: 7 ha.

Comuna Lucieni are un total de 1110 de gospodarii impartite dupa cum urmeaza:
- satul Lucieni - 878 gospodarii;
- satul Olteni - 232 gospodarii;

Asezarea dateaza de peste 557 de ani, primele atestari documentarea datand din anul 28
martie 1451.

Comuna Lucieni este alcatuita din saltele:


 Lucieni (resedinta de comuna),
 Olteni

Suprafata total ocupata de Comuna Lucieni este de 44,43 km patrati.

Asezare geografica

In partea sud-vest a judetului Dambovita se gaseste comuna Lucieni, la circa 9 km de


municipiul Târgovişte şi 16 km de oraşul Găieşti .

Teritoriul administrativ al comunei se invecineaza cu:


* Comunele : Dragomireşti şi Ulmi

la N ;
* Comunele: Văcăreşti şi Raciu la E ;
* Comunele : Raciu şi Dragodana la S ;
* Comuna Cobia la V;

Caracteristicile reliefului

Facand parte din judetul Dambovita, comuna Lucieni beneficieaza de aceleasi avantaje
ca si celelalte localitati din Sudul Regiunii, valorificate prin potentialul lor agricol.
Comuna Lucieni se află situată în Câmpia Piciorului de Munte şi Lunca Dâmboviţei, fiind
mărginită de Câmpia Înaltă a Târgoviştei .

Clima

Clima este de tipul temperata,iar din punct de vedere climatic, zona se caracterizeaza
prin urmatoarele valori:
- temperatura medie anuala a aerului: 10,2 grade C
- temperatura minima absoluta: -30,5 grade C – 21.01.1915
Strategia de Dezvoltare 2008 – 2012
Comuna Lucieni Judetul Dambovita

- temperatura maxima absoluta : + 41 grade C – 26..07.2007


- vanturi dominante : S- E ;
- adancimea maxima de inghet : 0,90 m ;
- media anuala a precipitatiilor atmosferice 560 – 610 mm / mp.
Vara se caracterizeaza prin temperaturi ridicate chiar caniculare,in special in lunile iulie si
august.Toamna ne ofera zile cu cer senin si calduroase. Precipitatiile lichide cad mai ales in lunile
aprilie –mai si septembrie-octombrie, iar cele solide in lunile decembrie, ianuarie,diferind de la an
la an,stratul de zapada care se asterne avand grosimi variabile.

Cai de comunicare

Drumuri :
a. Nationale: DN 72 Târgovişte - Găieşti
b. Judetene : DJ 702B
c. Cele două sate ale comunei sunt deservite de drumuri comunale

Reteaua hidrografica

Reteaua hidrografica este formată din râul Dâmboviţa, pârâul Şuţa, lacul de acumulare
„Avrămoaia”.
Barajul de acumulare Văcăreşti-Lucieni- Pierşinari se întinde pe latura din dreapta de-a
lungul satului Lucieni , pe o distanţă de câţiva kilometrii .
Atunci când precipitatiile cad in cantitati foarte mari, lacul de acumulare Avrămoaia se
revarsă peste DN 72 Târgovişte – Găieşti ..

Cultura

În anul 2007 a fost definitivat Muzeul Etnografic Lucieni sub titulatura „Oameni, locuri,
obiceiuri”care se află la etalul I al Căminului Cultural Lucieni şi este împărţit tematic în patru
săli : „Casa Mare ”, „Meşteşuguri”, „Lada de zestre” şi o sală de trecere unde sunt expuse
obiecte care ilustrează trecerea de la sat la oraş.
Pe raza comunei Lucieni se află două monumente istorice înclinate întregirii neamului, în
Lucieni şi în Olteni, Casa Georgescu din satul Lucieni monument istoric din sec. al – IXI-lea,
Biserica „Cuvioasa Paraschiva” din satul Lucieni declarată monument istoric din 1870 , Biserica
„Adormirea Maicii Domnului” Ciurari şi Biserica „Tuturor Sfinţilor” Olteni

Situatia relatiilor de cooperare nationala

Comuna Lucieni este membra a Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara „CIVITAS”


Târgovişte.
Strategia de Dezvoltare 2008 – 2012
Comuna Lucieni Judetul Dambovita

Capitolul 2
Populatia si forta de munca

2.1 Populatia

Tendinte demografice

In comuna Lucieni se inregistreaza o scadere constanta a populatiei in ultimii 5 ani.

Anul 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


Populatia totala 3095 3117 3111 3008 2984 2952 3176
Sursa: institutul Naţional de Statistică Dâmboviţa

La ultimul recensamant din anul 2002, comuna avea o populatie de 3095 locuitori, din care
1554 femei si 1541 barbati, repartizati pe sate in felul urmator:

 Sat Lucieni. : 2570 persoane ;


 Sat Olteni : 525 persoane ;
In comuna Lucieni traieste aproape 0,58 % din populatia judetului Dambovita.

La nivel national, tendinta de reducere a numarului de locuitori se constata intr-o forma sau
alta.

In tabelul urmator prezentam o serie de date demografice privind comuna Lucieni si


judetul Dambovita, din care rezulta tendinta generala de scadere a populatiei, atat la comunei,
in cursul anului in periada cuprinsa intre anii 2001 si 2008.
Tendinta generala a natalitatii la nivelul comunei Lucieni este statica, astfel intre anii
2005 si 2008:
Numar de Numar de decese
Anul nasteri inregistrate la
inregistrate la nivel de comuna
nivel de comuna
2005 25 48
2006 20 32
2007 15 30
2008 21 30

I. Populatia din comuna Lucieni in varsta de munca , considerata in intervalul 17 – 59 ani,


reprezinta 59 % din totalul populatiei, adica 1871 persoane ce se deplaseaza pentru munca in
afara comunei , majoritatea la Târgovişte şi Găeşti.
Strategia de Dezvoltare 2008 – 2012
Comuna Lucieni Judetul Dambovita

II. Populatia tanara cu varsta cuprinsa intre 10 - 19 ani, la nivelul comunei numara 371 de
indivizi, ceea ce reprezinta 12 % din totalul populatiei inregistrate in urma Recensamantului
populatiei din anul 2002.

III. La nivelul anului 2002, conform datelor din Recensamantul Populatiei, populatia
inactiva inregistrata in comuna Lucieni numara 791 de persoane, din care:
 333 elevi / studenti
 458 pensionari
Din referintele I, II si III se poate observa ca un procent de 1% din populatia comunei
Lucieni, la nivelul anului 2002, putea fi prinsa in diferite activitati agro-economice
(aceasta referinta tine seama de obiceiul destul de raspandit inca in mediul rural ca tinerii
peste 10 ani, chiar daca sunt prinsi in ciclul de invatamant, acestia participa alaturi de parinti
la activitatile agricole si/sau de cresterea animalelor).

Comunitate de rromi

Spre deosebire de toate celelalte grupuri etnice, numarul populaţiei de rromi este extrem de
fluctuant, neputându-se stabili o cifră suficient de exactă (datele statistice disponibile, sunt
aproximative).

Cu toate acestea, putem observa tendinta de crestere continua a numarului parsoanelor de


etnie rroma.

Un studiu al evolutiei demografice pe etnii pune in evidenta faptul ca in Comuna Lucieni in


anul 2006 exista un numar de 33 persoane.

Atmosfera generala a convietuirii in comunitatea comunei Lucieni este pasnica si lipsita de


tensiuni interetnice.

In ultimii ani s-a perceput o crestere a fenomenului infractional.

Tabel Nr. 6
Populatia pe sexe dupa etnii - Recensamant 2002 Comuna Lucieni

Sexul Total Romani Rromi Alta etnie


Ambele sexe 3095 3061 33 1
Masculin 1541 1521 19 1
Feminin 1554 1540 14 -
Sursa: Directia judeteana de statistica Dambovita
Strategia de Dezvoltare 2008 – 2012
Comuna Lucieni Judetul Dambovita

Viata religioasa

Populaţia pe sexe, după etnie la Recensământul din 2002

Total Ortodoxă Adventistă de Romano- Altă religie


ziua a şaptea catolică
Ambele sexe 3095 2879 214 1 1
Masculin 1541 1435 104 1 1
Feminin 1554 1444 110 - -
Sursa: Directia judeteana de statistica Dambovita

Viata religioasa a locuitorilor din comuna Lucieni este facilitata de urmatoarelor lăcaşe de
cult:
 Biserica de cult ortodoxa ‘’ Sf Parascheva‘’ din Satul Lucieni
 Biserica de cult ortodoxa “Adormirea Maicii Domnului” din satul Ciurari
 Biserica de cult ortodoxa “Tuturor Sfinţilor” din satul Olteni
 Biserica de cult adventist de ziua a saptea din satul Ciurari

Populatia pe medii

Cu o populatie de 3095 locuitori in anul 2002 in comuna Lucieni traieste aproape 0,56%
din populatia din judetul Dambovita si un procent de aproximativ 0,98 % din ponderea
populatiei rurale a judetului Dambovita.
Strategia de Dezvoltare 2008 – 2012
Comuna Lucieni Judetul Dambovita

Tabel Nr. 7
Populatia si structura demografica pe medii Romania, Regiunea Sud si Judetul Dambovita

Evolutie
MII LOCUITORI 1990 1995 2000 2003 2003 / 1990
(%)
Romania total 23207 22681 22435 21734 93,7
Urban 12609 12457 12244 11600 92,0
Rural 10598 10224 10191 10134 95,6
Regiunea Sud total 3581 3525 3465 3358 93,8
Urban 1440 1471 1441 1367 94,9
Rural 2141 2054 2024 1991 93,0
Judetul Dambovita- total 5710 5578 5519 5404 94,0
Urban 1778 1757 1728 1627 91,0
Rural 3931 3821 3791 3777 96,0
Sursa: Statistica teritoriala, INS, Bucuresti, 2005.

Populatia pe sexe

Atat la nivelul judetului Dambovita cat si la nivelul comunei Lucieni, raportul populatiei
femei/barbati arata ca tendinta generala, o pondere superioara a populatiei de sex feminin.

In mediul rural insa, raportul femei/barbati este relativ constant.

In judetul Dambovita raportul intre barbati si femei este de: 50,21% femei si 49,79% barbati.

In comnuna Lucieni din 50,21 % din populatie sunt femei (cu un numar de 1554 persoane) si
49,79 % barbati (1541 persoane).

Populatia pe grupe de varsta

In perioada 1992 - 2002 populatia Romaniei a scazut cu 1.129.061 persoane; astfel, asistam la
o scadere a populatiei de 0-14 ani si a populatiei de 15-64; pe de alta parte, rezulta o crestere a
populatiei de 65 de ani si peste.

Sub aspectul gradului de imbatranire al populatiei, judetul Dambovita se incadreaza in


categoria judetelor cu ponderea populatiei varstnice (60 ani si peste) aproximativ egala cu
ponderea populatiei tinere (0-14 ani). Acelasi fenomen este inregistrat si in comuna Lucieni.
Strategia de Dezvoltare 2008 – 2012
Comuna Lucieni Judetul Dambovita

2.2 Forta de munca

Forta de munca si migratia a populatiei din comuna

Starea prelungita de tranzitie cu care s-a confruntat Romania accentueaza degradarea


mediului de viata si saracia populatiei.

Comuna Lucieni nu face exceptie de la aceasta, starea economiei comunei inscriindu-se in


sablonul national al fenomenului somajului si populatiei inactive.

Populatia comunei Lucieni are un statut economic deficitar datorita restructurarii unor
importante intreprinderi din municipiul Târgovişte (întreprinderea de utilaj petrolier ) . Astfel,
o mare parte a fortei de munca din comuna Lucieni a fost nevoita sa se indrepte catre
Bucuresti in cautarea unui loc de munca. Exista si alternativa care a fost aleasa de aproximativ
75 locuitori, aceea de a munci in strainatate.

Pe plan local exista doar 41 locuri de munca asigurate de institutiile publice si aparatul
administariv, comert si prestări servicii la care se adaouga 21 Asociatii Familiare si Persoane
Fizice cu profil comert si prestări serviciia, insa acestea nu sunt suficiente pentru numarul de
locuitori din comuna.

Din tabelul nr. 9 se poate observa ca numarul salariatilor din comuna Lucieni în anul 2007 era
de 204 persoane din totalul de 2952 de locuitori, din acelasi an.

Tabel Nr. 9
Forta de munca in Comuna Lucieni

2002 2003 2004 2005 2006 2007


Salariati – total - numar mediu - 230 202 232 220 218 204
persoane
Nr mediu salariati in agricultura 87 62 68 51 49 48
Nr mediu salariati in industrie 25 31 37 40 40 30
Nr mediu salariati in comert 10 12 13 15 15 16
Nr mediu salariati in transport, 66 58 60 61 61 56
depozitare, posta, comunicatii
Nr mediu salariati in administratie 2 5 13 13 13 13
publica
Nr mediu salariati in invatamant 10 12 13 15 15 16
Nr mediu salariati in sanatate si 30 22 28 25 25 25
asistenta sociala
Sursa: Directia judeteana de statistica Dambovita
Strategia de Dezvoltare 2008 – 2012
Comuna Lucieni Judetul Dambovita

Somajul

Dupa anul 1989, odata cu tranzitia la economia de piata, in Romania s-a legalizat somajul si
protectia sociala a somerilor.

In anul 2003, numarul de someri la nivelul judetului Dambovita era de 12949 reprezentand
0.18% din total someri la nivel national.

In judetul Dambovita somajul a evoluat rapid intre 1991 si 1994, an in care rata somajului a
ajuns la 10,1% (cel mai inalt nivel). In anul 2003 rata somajului era de 6,1%

La nivelul Comunei Lucieni, la sfârşitul trimestrului I 2007 s-au înregistrat următoarele date :

Localitatea Lucieni
Numărul şomerilor înregistraţi Total femei
51 25
Numărul şomerilor indemnizaţi Total femei
6 4
Numărul şomerilor neidemnizaţi Total femei
45 21
Repartiţia după Muncitori Studii medii Studii
categoriile socio- superioare
profesionale Total femei Total femei Total femei
47 22 2 1 2 2
Repartiţia după grupe Sub 30 ani Între 30 şi 50 Peste 50 ani
de vârstă ani
Total femei Total femei Total femei
12 5 29 15 10 5
Indicatori statistic – Ponderea şomerilor înregistraţi în populaţia cu
vârstă între 18-62 ani- asimilabil cu rata şomajului (%) 2,81
Strategia de Dezvoltare 2008 – 2012
Comuna Lucieni Judetul Dambovita

Capitolul 3
Economia

3.1. Agricultura

O trasatura specifica a judetului Dambovita o constituie potentialul agricol, potential care


favorizeaza dezvoltarea, relativ diversificata, a productiei agricole.

Un indicator important al gradului de utilizare extensiva a terenului il reprezinta dimensiunea


si ponderea suprafetei cultivate, in suprafata agricola si arabila totala.

Se poate insa observa atat un declin constant al productiei vegetale, cat si reducerea
accentuata a efectivelor de animale.

La nivelul anului 2006 din totalul de 166382 mii hectare suprafata cultivata in judetul
Dambovita, 0,6% reprezentau culturile de cereale pentru boabe, 0,9% plantele de nutret,
0,05% cartofi, 0,05% plante uleioase, 0,06.% legumele si doar 0,06% pentru alte
industrializari (cum ar fi sfecla de zahar, cu o pondere de 0,06%).

Comuna Lucieni este o comunitate cu profil agricol intensiv si cu importante resurse naturale.
Suprafata agricola a comunei Lucieni este de 1481 ha din care suprafata arabila de 1105
ha, suprafata de livezi si pepiniere pomicole de 178 ha, suprafata de pasuni este de 167
ha, suprafaţa de fâneţe este de 30 ha, iar vii 1 ha.
De asemenea localitatea urmează a beneficia de 88 ha păşune alpină, păşune ce urmează a fi
atribuită de Consiliul Judeţean de fond funciarprin câştigarea definitivă a suprafeţei în zona
Moroieni.

Principalele produse vegetale obtinute in gospodariile populatiei sunt: cartofi, legume si


fructe.

Nu exista nici o asociatie agricola pe teritoriul comunei si nu functioneaza nici o piata


locala in comuna Lucieni (cea mai apropiata fiind cea din orasul Târgovişte – localnicii
fiind nevoiti sa parcurga o distanta destul de mare pentru aprovizionare).

Cu toate ca exista conditii naturale deosebite, nu se poate spune ca in comuna Lucieni


exista o productivitate agricola competitiva si eficienta, acest aspect fiind determinat atat
de dotarile tehnice necorespuzatoare cat si de modul de exploatare practicat.

Datorita pretului ridicat al tuturor operatiunilor agricole mecanizate, al ingrasamintelor, al


substantelor de combatere a daunatorilor vegetali si animali, al materialului semincer, pe de-o
parte, si preturile scazute de pe piata ale produselor agricole, pe de alta parte, putem
concluziona ca agricultura ce se practica este una de subzistenta, in care intr-o gospodarie
se produce doar pentru consumul propriu si se reia cu greutate circuitul productiv in anul
urmator.
Strategia de Dezvoltare 2008 – 2012
Comuna Lucieni Judetul Dambovita

Tabel Nr. 13
Suprafata cultivata cu principalele culturi - Comuna Lucieni
2006 - 2008

Denumire 2006 2007 2008


Productia totala de grau si secara-tone 800 522 901
Productia totala de porumb boabe-tone 1584 900 1611
Productie totala de cartofi-tone 375 250 540
Productie totala la floarea soarelui-tone - - -
Productie totala de legume-tone 1065 800 1051
Productie de struguri total-tone 4 4 2
Productie de fructe total-tone 794 751 612
Sursa: Directia judeteana de statistica Dambovita

3.2. Structura zootehnica


Evolutia numarului si structurii efectivelor de animale

In anul 2000 regiunea a furnizat 18,2% din productia de carne a tarii (locul I), 16,5% din
productia de lapte (locul III), 12,4% din productia de lana (locul IV), 17,5% din cea de oua
(locul II) si 15,0% din productia de miere (locul IV).

La nivel de judet in anul 2003 insa toate speciile de animale si pasari si-au redus sever
numarul efectivelor, fapt care a determinat recurgerea la importuri masive si costisitoare.

Cele mai importante reduceri in anul 2003 fata de anul 1990 pe ansamblul judetului
Dambovita au fost inregistrate de efectivele de ovine (-71,4%) si de pasari (-54,5%).

Activitatea de crestere a animalelor este si ea in suferinta in comuna Lucieni . Aceasta ocupa


un rol important in economia comunei, in special in ceea ce priveste cresterea pasarilor,
bovinelor, porcinelor si ovinelor.

Se poate observa din tabelul nr. 14 ca in comuna Lucieni in timp ce numarul efectivelor de
ovine, bovine şi păsări inregistraza o scadere semnificativă, numarul efectivelor de porcine
creşte.
Strategia de Dezvoltare 2008 – 2012
Comuna Lucieni Judetul Dambovita

Tabel Nr. 14
Numarul de efectivelor de animale si pasari in
comuna Lucieni In perioada 2007-2008
Sursa:
Directia Denumire 2007 2008
judeteana de
statistica Bovine total - la sfarsitul anului - capete 560 360
Dambovita
Porcine total -la sfarsitul anului - capete 525 1000

Ovine total - la sfarsitul anului - capete 45 10 Populatia


are in
Caprine total – la sfarşitul anului - capete 106 70

Cabaline total – la sfârşitul anului - capete 101 64

Pasari total -la sfarsitul anului - capete 18200 2500

Albine total – la sfarşitul anului - familii 1010 806


proprietate o parte din mijloacele de productie necesare: tractoare, remorci, pluguri, carute,
semanatori, autovehicule si alte utilaje si instalatii agricole.

3.3. Sectorul serviciilor

Reteaua de prestari de servicii este deficitara in comuna Lucieni.

Pe langa activitatile agricole si cresterea animalelor, activitate economica a populatiei din


comuna Lucieni este reprezentata de activitatea a 47 societati comerciale sau asociatii
familiale cu profil comerţ, construcţii, prestări servicii, etc.

3.4. Societati comerciale

Societati cu raspundere limitata in comuna Lucieni in anul 2008:


1.Societati comerciale :
- 17 societăţi cu profil comert;
- 4 societăţi cu profil prestări servicii;
Mai exista un numar de 30 AF-uri si PF-uri cu profil comert si prestări servicii.
2. Asociatii agricole : nu exista asociatii agricole
La nivelul comunei nu exista asociatii agricole , terenurile reconstituite , in suprafete mici , sunt
lucrate in particular de catre cetatenii comunei .

Datele prezentate sunt eliberate de catre Registrul Comertului iar aceste situatii financiare
sunt actualizate in fiecare an.

Capitolul 4
Sistemul de sanatate
Strategia de Dezvoltare 2008 – 2012
Comuna Lucieni Judetul Dambovita

Sistemul de sanatate trebuie privit prin prisma urmatoarelor componente:

 Infrastructura sectorului sanitar

 Resursele de munca care activeaza in sectorul sanitar

Infrastructura sectorului sanitar

In anul 2003, in reteaua publica de ocrotire a sanatatii din judetul Dambovita functionau 8
spitale, 6 dispensare medicale, un sanatoriu , 5 policlinici, 25 farmacii, 2 centre de sanatate si
5 ambulatorii.

In Comuna Lucieni , in anul 2008, functionaza un 3 cabinete medici de familie si 2 puncte


farmaceutice. Cel mai apropiat spital de comuna Lucieni este spitalul Târgovişte la
aproximativ 9 km de centrul comunei.

Tabel 15
Reteaua unitatilor sanitare din comuna Lucieni

2003 2004 2005 2006 2007 2008


Cabinete medicale individuale 3 3 3 3 3 3

Cabinete stomatologice individuale 1 1 1 1 1 1

Farmacii - - - - 1 2

Sursa: Directia Judeteana de Statistica Dambovita

Resursele de munca care activeaza in sectorul sanitar

Analiza sectorului sanitar trebuie privita si prin prisma numarului de unitati sanitare (publice
sau private), ci si prin numarul de personal care isi desfasoara activitatea in acest sector.

Numarul cadrelor medicale care au desfasurat activitate in judetul Dambovita a avut o


tendinta continua de crestere fapt ce a determinat ca, cel putin din acest punct de vedere
situatia sistemului sanitar sa se imbunatateasca.

Tabel Nr. 16
Strategia de Dezvoltare 2008 – 2012
Comuna Lucieni Judetul Dambovita

Personal sanitar care isi desfasoara activitatea in judetul Dambovita

2003 2004 2005 2006 2007 2008


Medici 3 3 3 3 3 3
din care in sectorul privat - - - - - -
Stomatologi 1 1 1 1 1 1
din care din sectorul privat - - - - - -
Farmacisti - - 1 2
din care din sectorul privat - - - - - -
Personal mediu sanitar 3 3 4 5 5 5
din care din sectorul privat - - - - - -
Sursa: Directia Judeteana de Statistica Dambovita.

In comuna Lucieni in anul 2008 asistenta primara era asigurata prin intermediul a trei medici
de familie.

Asistenta sociala

Efectele descresterii constante a indicatorilor economici sunt resimtite si de categoriile de


persoane defavorizate, in special persoanele cu handicap si batranii.

Datele urmatoare furnizate de catre Directia de Munca, Solidaritate Sociala si Familie


Dambovita, prezinta situatia actuala a comunei Lucieni in domeniul asistentiei sociale:

I. In baza Legii nr. 416/2001 modificata si completata prin Legea nr. 115/2006 privind venitul
minim garantat s-au acordat in perioada ianuarie - martie 2007 prin dispozitia primarului si
platit din bugetul local urmatoarele prestatii sociale:

1. Ajutor social

a) numar beneficiari 47 (luna decembrie 2008), din care:


o persoana singura 23
o familie cu 2 persoane 8
o familie cu 3 persoane 5
o familie cu 4 persoane 6
o familie cu 5 persoane 2
o familie cu mai mult
de 5 persoane 3
b) sume platite (in anul 2008) 87.702 lei

2. Ajutor de urgenta

a) numar beneficiari in 2008 -7


b) sume platite - 700 lei
Strategia de Dezvoltare 2008 – 2012
Comuna Lucieni Judetul Dambovita

3. Ajutor pentru inmormantare

a) numar beneficiari în 2008 -2


b) sume platite - 2.400 lei

4. Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri pentru


sezonul rece noiembrie 2008 – martie 2009 acordate beneficiarilor de ajutor social in baza
O.U.G. nr. 5/2003 completata si modificata prin O.U.G. nr.57/2006:

a) numar dosare beneficiari in anul 2008 47


b) sume platite 13.398 lei

II. Prestatii sociale acordate familiilor si persoanelor singure prin Directia de Munca,
Solidaritate Sociala si Familie, din credite de la bugetul de stat primite de la Ministerul
Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei:

1. Alocatia de stat pentru copii acordata in baza Legii nr.61/1993 completata si modificata
prin O.U.G. nr.44/2006
a) numar beneficiari in anul 2008 23copii
b) cuantum 200 lei/luna

2. Indemnizatia si stimulentul pentru cresterea copilului acordata in baza O.U.G.


nr.148/2005 modificata si completata prin Legea nr.7/2007 privind sustinerea familiei in
vederea cresterii copilului:

a) numar beneficiari indemnizatie 8


cuantum 600 lei
b) numar beneficiari stimulent 1
cuantum 100 lei

3. Alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia


monoparentala acordata in baza O.U.G. nr.105/2003 aprobata prin Legea nr.41/2004

a) numar beneficiari:
o alocatie familiala complementara
o alocatie de sustinere pentru
familie monoparentata
b) cuantumuri lunare incepand cu 01.01.2007

4. Alocatii pentru copiii nou-nascuti acordate in baza Legii nr.416/2001 completata si


modificata:
a) numar beneficiari - anul 2008 - 21 copii
b) se acorda o singura data la nastere in cuantum de 213 lei

5. Ajutoare pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri


acordate familiilor si persoanelor singure cu venituri reduse in baza O.U.G. nr.107/2006:

a) numar beneficiari - 641


b) sume acordate - 112.593 lei
Strategia de Dezvoltare 2008 – 2012
Comuna Lucieni Judetul Dambovita

7. Ajutoare financiare acordate in baza Legii nr.366/2001 privind infiintarea si utilizarea


Fondului National de Solidaritate:

a) numar beneficiari -
b) sume acordate - lei

8. Sprijin financiar acordat la constituirea familiei conform Legii nr.396/2006

a) numar beneficiari - 11
b) sume acordate - 7987 lei
Strategia de Dezvoltare 2008 – 2012
Comuna Lucieni Judetul Dambovita

Capitolul 5
Invatamantul

In judetul Dambovita, reteaua de invatamant si planul de scolarizare constituie un punct forte


pentru dezvoltarea si derularea in bune conditii a procesului de invatamant in toate unitatile
scolare.
Judetul Dambovita se confrunta cu o descrestere puternica a populatiei scolare, fapt ce va
conduce la diminuarea de posturi si de cadre didactice. Aceasta scadere se poate explica si
printr-o permanenta miscare a copiilor/elevilor in functie de schimbarea locului de munca a
parintilor, factor care determina fluctuatia numarului de elevi si mareste riscul aparitiei
restrangerii de activitate in anumite zone.

Analiza sectorului de invatamant, pornind de la date statistice si informatii locale, are in


vedere urmatoarele trei aspecte:
 Baza materiala a invatamantului
 Populatia scolara
 Resursele umane

Baza materiala a invatamantului

Baza materiala a invatamantului poate fi analizata atat prin prisma numarului de unitati
scolare care au functionat in perioada analizata cat si prin dotarea acestora cu material
didactic, tehnica de calcul, baze sportive etc.

Structura educationala poate asigura scolarizare la urmatoarele niveluri:

Sat Lucieni 1 gradinita + 1 scoala I-VIII


Sat Olteni 1 gradinita + 1 şcoala I-IV

Populatia scolara

În comuna Lucieni au fost înscrisi in evidentele institutiilor de invatamant, în anul


2007 – 2008 un număr de 338 elevi astfel :

- la Şcoala Lucieni : 284 elevi, din care :


- 116 elevi învăţământ primar
- 103 elevi învăţământ gimnazial
- 65 copii învăţământ preşcolar

- la Şcoala Olteni : 54 elevi, din care :


- 34 elevi învăţământ primar
- 20 copii învăţământ preşcolar.

În anul 2008- 2009 au fost înscrisi in evidentele institutiilor de invatamant un număr de


336 elevi, astfel :
Strategia de Dezvoltare 2008 – 2012
Comuna Lucieni Judetul Dambovita

- la Şcoala Lucieni : 277 elevi, din care :


- 114 elevi învăţământ primar
- 98 elevi învăţământ gimnazial
- 65 copii învăţământ preşcolar

- la Şcoala Olteni : 59 elevi, din care :


- 37 elevi învăţământ primar
- 22 copii învăţământ preşcolar.

Mai trebuie menţionat faptul că la nivelul comunei Lucieni au fost înregistraţi în


evidenţele instituţiilor de învăţământ la începutul anului şcolar 2008 – 2009, un număr de 56
copii în aflaţi în plasament familial sau plasament maternal, ceea ce determină o instabilitate a
numărului de elevi de la o lună la altă, iar încadrarea acestora în şcoala normală este problemă
deosebită deoarece o parte dintre ei sunt încadraţi cu handicap .

Resursele umane

Asigurarea calitatii proceselor de predare-invatare, precum si a serviciilor educationale se


realizeaza prin introducerea in proces a unor standarde reformatoare vizand actul didactic si
relatia dintre cadrul didactic si elev.

O atentie deosebita s-a acordat la nivelul judetului, asigurarii necesarului de cadre didactice,
de incadrare corespunzatoare cu personal calificat, pentru ca elevi sa beneficieze de un proces
instructiv-educativ de calitate, modern.

In anii urmatori se preconizeaza o crestere a numarului cadrelor didactice ce indeplinesc


varsta de pensionare, generand un dezechilibru in politica de recrutare a personalului didactic
calificat care solicita un loc de munca in invatamant.

In anul 2007-2008 au desfasurat activitate instructiv educativa 24 de cadre didactice in


comuna Lucieni, din care:
- 22 cadre didactice titulare
- 2 suplinitori

In anul 2008-2009 desfăşoară activitate instructiv educativa 29 de cadre didactice in


comuna Lucieni, din care:
- 24 cadre didactice titulare
- 5 suplinitori.

Evolutia personalului didactic in comuna Lucieni s-a incadrat in tendinta de evolutie a


populatiei scolare. In aceste conditii, numarul elevilor care revin la un cadru didactic pe
perioada analizata a ramas constant.

Frecventa scolara este un factor care conditioneaza reusita scolara. Analizele intreprinse
au aratat ca exista o diversitate de factori care provoaca dificultati in scolarizarea elevilor ,
Strategia de Dezvoltare 2008 – 2012
Comuna Lucieni Judetul Dambovita

mai ales a celor din mediul rural: problemele financiare mai ales in localitatile unde sunt si
etnici rromi, lipsa de inters din partea familiei, anturajul etc.
La nivelul comunei Lucieni nu s-au înregistrat probleme deosebite în ceea ce priveşte
frecvenţa şi disciplina, expepţie făcând un singur elev.
La nivelul unităţilor de învăţământ din comuna Lucieni, s-a înregistrat în anul 2007- 2008
un procent de promovabilitate de 100 %. Rata abandonului se prezinta la un nivel scazut,
astfel în anul şcolar 2006- 2007, un singur elev a abandonat şcoala, iar în anul anul şcolar
2007-2008, nici unul.
La nivelul şcolii Generale Lucieni în anul 2007 – 2008 s-au înregistrat un număr de 29
copii plecaţi cu părinţi din ţară. În ultima perioadă se înregistrează o tendinţă de reîntoarcere
a acestora, iar o problemă deosebită o reprezintă echivalarea studiilor .

Pentru a se preveni absenteismul si abandonul scolar, tot mai frecvent in mediul rural, au fost
identificate diverse masuri cum ar fi: realizarea unei baze de date care sa reflecte realitatea
scolii si localitatii, lansarea de oferte educative atractive sau derularea unor programe privind
educarea adultilor.

In majoritatea scolilor s-au efectuat lucrari de igienizare, reparatii curente. In toate unitatile
scolare aprovizionarea cu combustibil este asigurata in conditii corespunzatoare (o contributie
majora venind prin finantarile din bugetul local).

Analiza bazei materiale a unitatilor de invatamant a scos la iveala faptul ca salile de sport din
mediul rural/urban sunt fie deteriorate, slab intretinute sau cu o dotare materiala precara.
Salile de sport improvizate au disparut, fie pentru ca aici s-au amenajat alte sali, cum ar fi cele
de informatica, obligand pe elevi sa isi desfasoare activitatile de educatie fizica si sport pe
timp nefavorabil, afara .
Comuna Lucieni nu dispune de o baza sportiva corespunzatoare. Singura scoala care are o
sala de sport este Lucieni, iar singurul teren de fotbal din comuna insa nu dispune in conditii
optime desfasurarii de activitati sportive
In privinta dotarii cu calculatoare a scolilor din mediul rural, s-a reusit prin intermediul
Ministerului Educatiei si Cercetarii in cadrul unui program finantat de guvernul Romaniei,
dotarea cu nu numar de 15 calculatoare( statii de lucru), un server de retea, scanner,
imprimanta laser, router, modem extern, switch, elemente pasive de retea. Sume importante au
fost alocate si pentru mobilierul scolar (s-a achizitionat mobilier si pentru cabinetul de
informatica).

Starea fizica a cladirilor scolare difera de la caz la caz, in functie de mediu


(urban/rural), vechime, de lucrarile de reparatii, intretinere, consolidare, reabilitare. La
inceputul anului scolar 2005/2006 toate unitatile de invatamant preuniversitar din judet au
primit autorizatia de functionare. Cauzele principale care impiedicau unele scoli sa obtina
autorizatie de functionare, o reprezentau conditiile igienico-sanitare, mai precis lipsa surselor
de apa potabila, conditii improprii pentru grupurile sanitare, acoperis deteriorat, mobilier
invechit etc.
Din anul 2007 au fost obţinute fonduri pentru reabilitarea tuturor unităţilor de
învăţământ de pe raza comunei, proiecte ce vor continua şi în viitor.

Incalzirea acestor unitati de invatamant se realizeaza cu incalzire centrala şi sobe de


lemne. Grupurile sanitare sunt situate în incinta scolilor, iar la gradinite în curte., este
asigurata apa curentă în toate unităţile .
Strategia de Dezvoltare 2008 – 2012
Comuna Lucieni Judetul Dambovita
Strategia de Dezvoltare 2008 – 2012
Comuna Lucieni Judetul Dambovita

Capitolul 6
Administratia publica
Functionarea Primariei si a Consiliului Local si responsabilitatile acestora au la baza LEGEA nr.
215 din 23 aprilie 2001 - Legea administratiei publice locale emisa de catre Parlament si
publicata in Monitorul Oficial nr. 204 din 23 aprilie 2001 cu completările şi modificările
ulterioare.

Primarie:
Primar
Viceprimar
Secretar
Compartiment contabilitate
Compartiment impozite şi taxe
Compartiment stare civilă
Compartiment urbanism
Compartiment camera agricolă
Compartiment asistentă socială
Compartiment integrare europeană

Consiliul Local Lucieni s-a constituit pe data de 23 iunie 2008 prin HCL nr. 31 şi este format
dintr-un număr de 11 consilieri cu atribuţii în stabilirea bugetului local, nivelul impozitelor şi
taxelor locale, concesionări de terenuri etc.

Dezvoltarea unei comunitati prin proiecte cu finantare locala si europeana, privita ca


proces gestionat de beneficiar (administratia publica locala), presupune o succesiune de
secvente, dintre care amintim:

 identificarea nevoilor
 stabilirea prioritatilor pe termen scurt si mediu
 consultarea publica
 formularea conceptului de proiect
 scrierea proiectului
 identificarea resurselor locale de finantare
 identificarea surselor de finantare, altele decat cele bugetare
 accesarea fondurilor necesare implementarii proiectului / proiectelor
 implementarea proiectului
 certificare ISO 9001

S-a mentionat acest "tablou de bord" al uneia dintre activitatile cu care se va confrunta in
urmatorii ani administratia publica locala.
Altfel spus, initiativele in ceea ce priveste realizarea de proiecte ii revin in exclusivitate
administratiei publice locale (ca beneficiar final, al finantarilor europene). S-a facut referire la
acest fapt, pentru a sublinia atentia prioritara ce ar trebui acordata adaptarii structurii
Organigramei, a resursei umane si a infrastructurii operationale (proceduri de lucru, flux
Strategia de Dezvoltare 2008 – 2012
Comuna Lucieni Judetul Dambovita

informational, computere, retea informatizata de comunicatie interna si externa, atestare ISO,


etc.) aferente acesteia, astfel incat sa se asigure functionalitatea in vederea atingerii
obiectivelor propuse.

Functionalitatea (...si implicit, performanta!) administratei publice locale va fi data, in noile


coordonate ce-i revin dupa 01 ianuarie 2007, de capacitatea sa de a raspunde, la nevoile
comunitatii prin gestionarea, in timp util, a orizontului de asteptare definit si acceptat de
cetateni.

Cele mai sus mentionate se inscriu in ceea ce se numeste "intarirea / cresterea capacitatii
administrative".

Bugetul local

Prin Hotararea din data de 31.01.2008, Consiliul Local al Comunei Lucieni a aprobat bugetul
local pe anul 2008 al Comunei Lucieni cu urmatarea strucura:

 Total venituri pe anul 2008 = 3941 mii RON

 Total cheltuieli pe 2008 = 3923 mii RON

Veniturile si cheltuielile evidentiate in afara bugetului local pe anul 2008 sunt urmatoarele:

Total venituri pe anul 2008 = 39 mii RON din care:

 taxe speciale = 20 mii RON


 fond de rulment = 19 mii RON

Total cheltuieli pe anul 2008 = 21 mii RON care se defalca in felul urmator:

 autoritati publice (cheltuieli de personal, bunuri si servicii, cheltuieli de capital) = 21


mii RON
 alte servicii generale (fond de rulment) = - mii RON
 servicii si dezvoltare (cheltuieli pentru elaborarea de SF si PT pentru alimentare cu
apa) = - mii RON
Strategia de Dezvoltare 2008 – 2012
Comuna Lucieni Judetul Dambovita

Asocierea

Principiul parteneriatului este cel care da consistenta si anvergura, in procesul dezvoltarii,


proiectelor cu impact social major.
In contextul politicilor de dezvoltare regionala, acest principiu nu demonstreaza nimic altceva
decat nevoia reconstruirii solidaritatii in sanul comunitatii si intre comunitati.
Primăria Comunei Lucieni face parte din asociaţia CIVITAS din care mai fac parte : Consiliul
Judeţean Dâmboviţa, Primăria Municipiului Târgovişte, Primăria Aninoasa, Primăria Doiceşti,
Primăria Dragomireşti, Primăria Ulmi, Primăria Şotânga, Primăria Răzvad, Primăria
Văcăreşti.

Scopurile declarate ale administratiei publice locale din comuna Comuna Lucieni

Scopurile declarate ale administratiei locale, din comuna Lucieni , sunt definite pe trei
segmente de focalizare:

a. la nivel de comunitate (comuna Comuna Lucieni. )


o sa furnizeze comunitatii servicii de cea mai buna calitate, bazate pe grija, compasiune
si profesionalism
o sa recunoasca faptul ca toate persoanele care traiesc si desfasoara o activitate in
comuna Comuna Lucieni , reprezinta resursele esentiale pentru indeplinirea
obiectivelor specifice comunitare
o imbunatatirea calitatii vietii membrilor comunitatii reprezinta principala prioritate

b. la nivelul strict al institutiei administratiei publice locale (primariei)


o sa formeze si actioneze ca o echipa pentru indeplinirea misiunii asumate
o sa fie adepta unei comunicari interne deschise, a respectului si recunoasterii efortului
depus de intreaga echipa in vederea obtinerii rezultatelor planificate si cuantificate
o sa-si asume deopotriva, de o maniera onesta, atat implinirile cat si esecurile

c. la nivel inter-personal
o sa aprecieze contributia fiecarui membru al personalului Primariei cu demnitate,
corectitudine si respect
o sa-si asume responsabilitatea la nivel personal, la nivel de echipa si fata de cetatenii
comunitatii
o sa fie dedicati onestitatii, integritatii si corectitudinii (asumarea faptului ca toti
oamenii trebuie sa fie tratati cu respectul generat de intelegerea si aprecierea
diversitatii naturale)
o sa castige increderea publica prin oferirea unor servicii publice eficiente
Strategia de Dezvoltare 2008 – 2012
Comuna Lucieni Judetul Dambovita

Capitolul 7
Infrastructura

Transport

Judetul Dambovita face parte din regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, care dispune de o
retea de drumuri publice europene, nationale si judetene insumand 11.999 km (15,4% din
totalul national). Regiunea beneficiaza de o buna deschidere interna si internationala
asigurata de 5 drumuri europene si de cele doua autostrazi: autostrada Bucuresti-Pitesti si
Bucuresti-Constanta. Judetele din nordul regiunii, cum este si judetul Dambovita, pe langa
drumurile nationale care le traverseaza, dispun si de o retea densa de drumuri judetene si
comunale, mai putin modernizate decat cele nationale.

Calitatea insa necorespunzatoare a infrastructurii rutiere (risc de accidente, impact asupra


mediului) si foartei slabe dezvoltari a retelei de drumuri modernizate si autostrazi nu fac fata
cresterii rapide a cererii generate de traficul judetean si national si nici nu respecta cerintele
U.E.

Cu aceeasi problema se confrunta si Comuna Lucieni care beneficieaza pe de o parte, de o


retea de drumuri comunale în lungime de 16 km, drum judeţean în lungime de 5,5 km, drum
naţional în lungime de 2,9 km

Accesul in comuna Lucieni se face pe drumul naţional DN 72 Târgovişte – Găeşti şi drumul


judeţean DJ 702B.

Transportul de persoane in comuna este efectuat de S.C. MONDOTRANS S.A., firmă ce


efectueaza curse pe traseul Lucieni – Târgovişte, tur-retur si retur. Numarul curselor pe ruta
Lucieni - Târgovişte este de 8 curse pe zi/ lucrătoare şi 4 curse pe zi la sfârşit de săptămână,.
Principalii beneficiari sunt elevii si muncitorii care lucreaza in oraşul Târgovişte, precum si
cadrele didactice si personalul sanitar, personalul din administratie care au locuri de munca in
comuna.

Comuna Lucieni nu este strabatuta si de calea ferata.


Strategia de Dezvoltare 2008 – 2012
Comuna Lucieni Judetul Dambovita

Reteaua de alimentare cu apa potabila si canalizare.

Alimentarea cu apa potabila/canalizare: La nivelul regiunii Sud-Muntenia, reteaua de


distributie a apei potabile este de 7.854 km. Sursele de alimentare cu apa potabila provin din
captarile apelor de suprafata si a apelor subterane.

In judetul Dambovita, alimentarea cu apa potabila in sistem centralizat in mediul rural, se face
majoritatea comunelor, dar epurarea apelor uzate menajere constituie o problema, datorita
echipamentelor si tehnologiilor depasite.

Începând cu anul 2004 toata comuna este dispune de o reţea de alimentare cu apă, în lungime
de 18 km, alimentată dintr-o staţie proprie de alimentare cu 4 puţuri la mare adâncime.
Apa a fost introdusă prin programul SAPARD

Comuna Lucieni nu dispune in acest moment de retea de canalizare, existand doar surse
proprii de alimentare (puturi absorbante).

Reteaua de alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica se face la nivel de regiune intr-un procent de 99% in mediul
rural, ajungand la 100% in cel urban. Comuna Lucieni beneficiiaza de iluminat public, acesta
fiind in curs de modernizare.
Satele componente sunt dotate cu posturi de transformare aeriene de diferite capacităţi,
variind între 100 KVA şi 400 KVA, racordate la sistemul judeţean de reţele energetice de
medie tensiune .

Reteaua de gaze

Regiunea Sud-Muntenia dispune de o retea de gaze insumand 3792 km, care se extinde destul
de greu datorita costurilor ridicate pe care le necesita si lipsa interesului potentialilor abonati
(beneficiari).
Comuna Lucieni nu dispune de retea de gaze naturale, incalzirea acesteia asigurandu-se pana
acum cu combustibili solizi (lemn), fie prin sobe, fie prin încălzire centrală cu combustibil
solid (lemen, cărbuni).

Posta si Telecomunicatii

Activitatea de posta
In anul 2008 in Comuna Lucieni exista o unitate PTTR, care are 5 angajaţi, ce deservesc
două comune : Lucieni şi Raciu . Oficiul local este găzduit în satul de reşedinţă al comunei
Lucieni – satul Lucieni.

Activitatile de telefonie fixa

La nivelul comunei Lucieni , telefonia fixa este realizata de catre societatea Romtelecom S.A.,
prin oficiul local de telefonie. Numarul abonatilor la telefonia fixa este de 65 abonaţi, numărul
Strategia de Dezvoltare 2008 – 2012
Comuna Lucieni Judetul Dambovita

acestora scăzând de la an la an datorită dezvoltării reţelei de telefonie mobilă. Accesul la


reteaua de internet este asigurat de DSI EXPERT SERVICE Târgovişte si furnizorii de
telefonie mobila.

In comuna Lucieni serviciul de cablu tv este asigurat de societatile UPC Târgovişte şi


televiziune digitala DIGI TV, aproximativ 71% din numarul total de gospodarii fiind abonate.

Capitolul 8
Mediul

Cadrul natural al judetului este caracterizat indeosebi de zonalitatea altitudinilor, brazdat de


vai alcatuind o unitate de forme de relief ce cuprinde: munti, dealuri,unitati de tranzitie de la
munte la deal, campie.

Varietatii factorilor componenti ai peisajului geografic, i se adauga varietatea geologica si


genetica a reliefului care constituie sub raport economic, un potential pentru o bogata gama de
resurse naturale.
Din punct de vedere geomorfologic, satul este amplasat pu un relief de terase . Terasele sunt
alcătuite dintr-un complex de pietrişuri fine în care predomină nisipurile acoperite de depozite
loessoide.
Lunca joasă a râului Dâmboviţa este aria de răspândire a materialelor aluvionare recente, cu
textură uşoară şi a aglomerărilor de pietriş, ce au alcătuit fundul unor albii temporar folosite
de râu. Are o altitudine de cca. 1,5 m faţă de albia minoră a Dâmboviţei.
In ceea ce priveste mediul, din anul 2006 Consiliul Local Lucienia implementat prin
programul de salubrizare a localităţii în cadrul căruia cetatenii comunei Lucieni au incheiat
contracte de salubrizare cu societatea S.C. Supercom S.A pentru ridicarea si depozitarea
gunoaielor si deseurilor menajere in conditii specifice, cu respectarea normelor de protejare a
mediului, reducand astfel riscul de contaminare a apelor prin depozitarea deseurilor delungul
cursurilor de ape.

Capitolul 9
Turismul

Ambianta naturala, apropierea de raul Dâmboviţa si potentialul agricol al comunei poate


incuraja dezvoltarea agroturismului. Acesta poate fi sustinut si de mostenirea cultural-istorica
de care dispune comuna Lucieni avand un potential turistic dezvoltat insa din pacate inca
nevalorificat. Este important sa se acorde o atentie deosebita in vederea gasirii unor potentiali
investiori pentru amenajari de spatii de agrement in zona râului Dâmboviţa sau a lacului
Avrămoaia, fapt care ar atrage dupa sine o dezvoltare durabila a localitatii.
O eventuală amenajare a islazului comunal în direcţia realizării unei piste de decolare –
aterizare pentru avioane uşoare ar ridica potenţialul turistic al zonei, concomitent cu
amenajarea drumului de legătură : islaz – DN 72.
Strategia de Dezvoltare 2008 – 2012
Comuna Lucieni Judetul Dambovita

Potenţialul istoric ridicat – monumentul istoric, pădurea Ţeapa, muzeul local etnofolcloric,
bisericile şi multe altele, ar ridica interesul turistic, amenajate coresponzător .

Capitolul 10
Cultura

Alături de şcoală, biserică şi bibliotecă, Căminul Cultural Lucieni a fost barometrul spiritual al
satului. Muzeul etnografic din Lucieni este adăpostit la etajul I al Căminului Cultural şi este
împărţit tematic în patru săli . “Casa Mare”, “Meşteşuguri, “Lada de zestre” şi o sală de trecere
unde sunt expuse obiecte care ilustrează trecerea de la sat la oraş .
Căminul Cultural Lucieni, necesită lucrări de modernizare, lărgirea bazei tehnico-materiale,
modernizarea bibliotecii locale, dotarea corespunzătoare a acesteia .

Capitolul 11
Sport

De pe meleagurile comunei Lucieni au ieşit de-a lungul timpului sportivi de performanţă :


- Veronica Nicula – campioană mondială la juniori al canotaj (de-a lungul timpului a cules 50 de
medalii la toate categoriile )
- Pătulea Cristian – campion naţional, mrmbru al lotului naţional de lupte libere;
- Petre Vasile – vicecampion naţional;
- Pătulea Costel, Matei Leonard, Dobre Marin – campioni zonali.

Echipa de fotbal “Unirea Lucieni”a câştigat campinatul judeţean în anii 1985 şi 2006.

Deşi cu o largă istorie sportivă, la nivelul comunei Lucieni nu există un teren de sport
regulamentar dotat cu bază materială , şi nici o sală de sport .
Strategia de Dezvoltare 2008 – 2012
Comuna Lucieni Judetul Dambovita

Capitolul 12
Analiza SWOT

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITATI RISCURI

Capitolul 1 PREZENTARE GENERALA

-Vecinatate cu orasele: - Deficiente majore in - Parteneriate cu institutii si - Lipsa participarii active


Târgovişte actiuni de informare, organizatii administrativ (implicarii) din partea
Găeşti relationare si mobilizare -regionale. potentialilor parteneri
in plan socio-economic. locali si regionali.
- Sfera de atractie si
- Inexistenta initiativelor influenta bidirectionala
de parteneriat public- (public-privat, urban-rural)
privat.

- Clima de tip temperat - - Veri foarte calde, - Dezvoltarea potentialului - Seceta.


continentala moderata cu secetoase, pe perioade economic agricol prin
ierni blande, precipitatii indelungate. asociere, parteneriate. - Migratia fortei de
moderate, viscole rare. munca.

- Lipsa unei piete agricole


locale (cu fluxurile
specifice acesteia).

- Comuna Lucieni este - Pana in prezent - Parteneriate si - Lipsa de implicare


membra a CIVITAS Asociatia a avut mai mult Sprijin acordat de celelalte a partenerilor interni sau
un caracter de Comune Membre. externi, locali sau
reprezentare. regionali.
- Initierea unor contacte
- Lipsa proiectelor de directe cu institutii si
perspectiva generate de organizatii regionale si
CIVITAS internationale sau alti
parteneri interni si externi.
Parteneriat Consiliul
Judetean Dambovita.
Strategia de Dezvoltare 2008 – 2012
Comuna Lucieni Judetul Dambovita

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITATI RISCURI

Capitolul 2 POPULATIA

- Forta de munca - Lipsa oportunitatilor de - Organizarea de programe - Migraţia masivă a


calificata, adaptabila si angajare. de formare si instruire, tineretului catre zonele
relativ ieftina. destinate reducerii urbane sau chiar in afara
- Existenta unui numar somajului. tarii, datorită dinamicii
mare de persoane in slabe in crearea unor noi
cautarea unui loc de - Dezvoltarea sectorului de locuri de muncă.
munca. servicii in agricultura.
- Cresterea somajului in
- Creşterea ratei - Cresterea ofertei salariale, randul tinerilor absolventi
şomajului în urma prin politici locale de de liceu.
privatizării dezvoltare economica.
întreprinderilor mari şi a - Cresterea gradului de
restructurării industriale - Disponibilitatea fortei de pregatire teoretica in
din urbanul apropiat munca pentru recalificare detrimentul aspectelor
(ex.Gaesti) si dezvoltarea abilitatilor. aplicative.

- Conditiile locale nu
atrag/nu mentin forta de
munca calificata de la
orase la sate (profesori,
medici, avocati ect.).
- Potential de dezvoltare - Lipsa fortei de munca - Specializarea si in - Reducerea populatiei cu
in cresterea animalelor, specializata in alte domenii non-agricole. studii superioare.
exploatare agregate domenii (nonagricol).
minerale. - Dezvoltarea sectorului de - Abandonul scolar.
servicii in zootehnie.
- Nu sunt organizate - Invatamant subfinantat
cursuri de formare - Infiintarea, prin asociere, si neorientat catre nevoile
profesionala in zona. a fermelor cu profil unei piete concurentiale.
specific.

- Raport constant - Spor natural negativ. -Dezvoltarea unui sistem - Continuarea declinului
barbati/femei. de servicii de asistenţă demografic.
socială şi medicală cu
- Proces sporit de accent special pe
imbatranire al populatiei. planificarea familiala şi pe
îngrijirea socială şi
medicală a copilului şi a
- Rata natalitatii mamei.
devansata de cea a
mortalitatii. - Traditia multietnica si
multiculturala a acestei
populatii.
- Necorelarea educatiei si
instruirii cu cerintele - Programe de includere
pietei muncii. sociala, cu sanse egale, pe
piata fortei de munca a
femeilor si barbatilor.
Strategia de Dezvoltare 2008 – 2012
Comuna Lucieni Judetul Dambovita

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITATI RISCURI

Capitolul 3 ECONOMIE

- Conditii naturale - Productivitate redusa. - Cresterea atractivitatii - Proces redus de


favorabile dezvoltarii activitatilor agricole, modernizare si
economice - Reducerea accentuata a zootehnice si restructurare a
(agricultura, efectivelor de animale. nonagricole. agriculturii.
zootehnie,
nonagricola). - Lipsa sectorului de servicii in - Cresterea calitativa si - Lipsa participarii
agricultura si zootehnie. cantitativa a produselor active din partea
agricole si animaliere. comunitatii locale.
-Lipsa de coagulare a energiilor
asociative la nivelul - Dezvoltarea - Lipsa unei piete de
comunitatii. agroturismului profil in plan local.

- Piata slaba, putere redusa de - Dezvoltarea exploatarii


cumparare a populatiei. agregatelor minerale.

- Informare cu privire la
credite si surse de
finantare U.E. si forme
asocitive.

- Potential agricol - Pondere redusa a tehnologiilor - Asigurarea de tehnologii - Valorificarea


crescut (sol fertil, moderne in agricultura. moderne in agricultura. insuficienta a
suprafata mare de potentialului existent.
teren agricol). - Calitate scazuta a - Diversificarea
managementului agricol. productiei agricole. - Riscul de a nu face
fata presiunii
- Terenuri degradate improprii - Dezvoltarea sectorului competitive din U.E.
agriculturii. serviciilor va oferi
oportunităţi pentru - Dezvoltarea
- Zona rurală cu o pondere mare crearea de noi locuri de aleatoare, fara o
a populaţiei varstnice ocupate în muncă. prioritizare pe termen
agricultură şi o rentabilitate scurt si mediu a
scăzută a activităţilor agricole - Cultivarea spiritului finalitatilor esentiale
datorată fărâmiţării terenurilor, asociativ intre membrii unei dezvoltari
unităţilor productive mici, comunitatii. durabile.
mecanizării reduse etc.
- Infiintarea de ferme - Degradarea calitatii
- Inexistenta unei societati de familiale de tip comercial solului ce poate duce
comercializare sau a unor de vaci pentru lapte. la scaderea
intreprinderi locale pentru randamentului.
prelucrarea produselor agricole. - Pondere ridicata a
productiei agricole - Risc sporit de
destinata exportului. inundatii.
Strategia de Dezvoltare 2008 – 2012
Comuna Lucieni Judetul Dambovita

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITATI RISCURI

Capitolul 4 SECTORUL SANITAR

- Pentru moment, nu - Insuficienta - Cresterea numarului - Insuficienta finantare a


exista un numar infrastructura pentru cadrelor medicale si sistemului de sanatate din
corespunzator de cadre tratamentul cu caracter sanitare, cat si a locatiilor mediul rural.
medicale. ambulatoriu. furnizoare de servicii
medicale de specialitate –
ambulatorii (oftalmologie, - Accelerarea ratei
- Administratia publica - Educatia igieno-sanitara ginecologie, stomatologie, mortalitatii, imbolnavirii.
locala asigura fonduri si preventiva este cvasi- etc.) atat publice, cat si
servicii pentru protectia inexitenta in randul private.
sociala. membrilor comunitatii. - Riscul ca incidenta
- Definirea cat mai clara a bolilor transmisibile si a
pachetului de servicii bolilor cronice sa creasca
- Aparitia si dezvoltarea - Unitati de sanatate medicale/lista constant.
serviciilor medicale vechi. medicamentelor compesate
private. si gratuite.
- Cresterea costurilor
- Existenţa a două - Dotarea insuficienta cu - Dezvoltarea serviciilor de asistentei mediale (care
farmacii private aparatura moderna ingrijire la domiciliu. poate duce la cresterea
necesara interventiilor decalajului in ceea ce
medicale de urgenta. - Imbunatatirea conditiilor priveste accesul la
igenico-sanitare in scoli si serviciile de sanatate,
gradinite. intre populatia cu venituri
decente si populatia aflata
sub pragul saraciei).
Strategia de Dezvoltare 2008 – 2012
Comuna Lucieni Judetul Dambovita

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITATI RISCURI

Capitolul 5 INVATAMANT

- Scolarizarea pe - Nivel educational - Tehnici moderne de - Scaderea numarului de


urmatoarele niveluri de scazut. educatie. absolventi de liceu,
invatamant: prescolar, facultate.
primar si gimnazial. - Decalaj informational - Dezvoltarea unor
fata de mediul urban. Programe de invatamant, -Cresterea nivelului de
- Numar suficient de cu aplicabilitate practica analfabetism.
unitati de invatamant - Lipsa dotari: conform cererii si
prescolar, primar si - grupuri sanitare specificului nevoii locale si - Nivel scazut de pregatire
gimnazial. - baza sportiva. regionale. scolara.
- lispa locuri de joaca
- Investitii in modernizarea - Nivel scazut de pregatire
- Baza materiala unitatilor scolare. profesionala.
nesatisfacatoare (spatii
recreative, materiale - Reamenajare teren sport. - Abandonul scolar.
didactice, centre
culturale). - Constructie sala sport si - Reducerea exigentei
anexe specifice (vestiare). cadrelor didactice.

- Buget insuficient
acordat invatamantului
- Distanta de doar 9 km - Necorelarea educatiei si - Imbunatatirea sistemului public.
pana la Universitatea instruirii cu cerintele educational.
Valahia Târgovişte pietei muncii.

- Numar satisfacator de - Nivelul scazut de


cadre didactice. pregatire al cadrelor
didactice
Strategia de Dezvoltare 2008 – 2012
Comuna Lucieni Judetul Dambovita

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITATI RISCURI

Capitolul 6 ADMINISTRATIA PUBLICA

Resurse umane - Personal preponderent - In jurul acestei „celule” - Cu privire la


cu pregatire medie. se pot organizara sesiuni de reglementarile
Exista o „celula” de informare / formare a managementului de
functionari cu pregatire - Nu exista personal functionarilor publici cu calitate in administratia
corespunzatoare profesionalizat in privire la intarirea publica locala.
perioadei de post aderare. pregatirea si capacitatii administrative,
implementarea in cadrul fondurilor - Neatractivitatea
proiectelor comunitare cu structurale alocate pozitiilor publice pentru
finantare europeana. Asistentei Tehnice. personal specializat.

- Lipsa certificarii ISO -Restructurarea - Imposibilitatea


9001 organigramei astfel incat absorbtiei fondurilor U.E.
aceasta sa raspunda
cerintelor unei
administratii locale
descentralizate.

Resurse Finaciare - Resurse financiare - Atragerea la bugetul local - Modificarea cu


locale modeste in raportul de fonduri nerambursabile. frecventa relativ mare, a
- Alocarea resurselor cu nevoile finantarii cadrului bugetar-
bugetare pentru o marilor lucrari publice de - Acces la garantii legislativ, nu neaparat
functionare minimala in infrastructura locala. guvernamentale pentru satisfacator in directia
raport cu nevoia. accesarea creditelor/ incurajarii armonizarii
- Cote de impozitare Fondurilor Structurale. administratie publice
relativ reduse pe active locale din mediul rural,
mobile si imobile, - Cresterea resurselor din perspectiva
conform legislatiei in financiare atrase din alte dezvoltarii regionale
vigoare. surse decat cele europene.
guvernamentale.
- Dinamica redusa in ceea
ce priveste resursele - Accesul la servicii
finaciare atrase. externalizate (consultanta).

- Parteneriate public-privat.

- Asocieri la nivel regional


european.
Strategia de Dezvoltare 2008 – 2012
Comuna Lucieni Judetul Dambovita

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITATI RISCURI

Management / - Lipsa unei - Atragerea de fonduri - Fonduri proprii


Infrastructura infrastructurii pretabile nerambusabile in vederea: insuficiente.
unui management de  evaluarii interne
- Exista o platforma calitate.  pregatirii pentru
minimala, pe care se certificarea - Dificultate in a asigura
poate construi un - Insuficient spatiu managementului resursele financiare
management performant. pentru a asigura suportul de calitate (10%) cu care trebuie sa
unor servicii publice  certificarea se contribuie in calitate de
eficiente. managementului beneficiar final.
de calitate in
- Lipsa dotarii IT (retea, administratia
computere etc). publica locala - Lipsa resursei umane
 instalarea unei specializate, atrase
platforme specifice externe sau locale.
managementului
de calitate
 pregatirea si
implementarea
proiectelor de
infrastructura

Legislatie / Programe -Politicile de dezvoltare, - Modificari / reglaje - Lipsa de coerenta si


la nivel national, a legislative astfel incat sa se continuitate in politicile
- Legea functionarului infrastructurii vitale in raspunda nevoilor de publice cu referire la
public. mediul rural fixeaza armonizare in vederea dezvoltarea socio-
termene de realizare dupa dezvoltarii comunitare si economica a mediului
-Legea de functionare a trecerea a inca 10 - 12 functionalitatii rural.
Consiliilor locale. ani. administrativ-teritoriale.

- Legea administratiei - Legislatie armonizata


publice locale. - Programe de finantare - Politici publice cu impact european in privinta
nationale si/sau europene major in dezvoltarea socio- productiei si desfacerii
- Programul de dezvoltare inadecvate structurii economica a ruralului. produselor agricole si
regionala. activitatilor specifice animaliere fara insa a
zonale . exista resursele minimale
- Programul national de - Politici publice post- investitionale la nivelul
dezvoltare rurala. aderare prin care sa fie populatiei active din
sprijiniti si incurajati mediul rural.
producatorii directi.

- Dezvoltarea unei piete


agricole functionale.
Strategia de Dezvoltare 2008 – 2012
Comuna Lucieni Judetul Dambovita

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITATI RISCURI

Capitolul 7 INFRASTRUCTURA

T - Existenta a 13 km - Cheltuieli substantiale - Reabilitarea drumurilor - Adancirea


R drumuri comunale, 4,5 km anuale pentru intretinerea comunale si satesti, cu dezechilibrului
A drum judetean, 2,9 km drumurilor satesti. implicatii in dezvoltarea intre comunitatile
N
drum naţional . socio-economica locala. urbane si cele
S
P
- Siguranta redusa a rurale.
O - Existenţa unui plan traficului. - Retea cu posibilitati de
R topografic pentru toate interconectare la arterele - Depopularea
T drumurile comunale - Procent ridicat de drumuri principale nationale. comunitatilor din
nemodernizate. mediul rural.
- Infrastructura de transport - Reducerea gradului de risc
existenta. al transporturilor terestre.

R
E Reţea de alimentare - Lipsa: - Crearea unei retele de - Afectarea
T cu apă potabilă canalizare, si de gaze calitatii vietii.
E  retelei de canalizare naturale.
A
 retelei de gaze naturale - Aparitia
A
focarelor de
P infectii.
A
- - Riscul
C imbolnavirii.
A
N
A
L

R - Cresterea numarului - Reducerea atractivitatii - Divesificarea serviciilor de - Limitarea


E abonamentelor telefonice. abonamentelor de telefonie comunicatie accesului la
T fixa, datorita situatiei - Infiintarea unor linii de informatie.
E
- Existenta a 1 unitati financiare precare a servicii telefonice cu
A
PTTR. majoritatii familiilor. caracter utilitar la nivel
I local. - Izolarea.
N - 71 % din gospodari au
F acces la cablu.
O
R
M - acces la internet
A
T - Lansarea de oferte din ce
I in ce mai competitive din
O
partea operatorilor de
N
A telefonie.
L
A -Acoperirea cu retea de:
telefonie mobila, telefonie
fixa
Strategia de Dezvoltare 2008 – 2012
Comuna Lucieni Judetul Dambovita

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITATI RISCURI

Capitolul 8 MEDIU

P - Poluare redusa in - Folosirea substantelor - Agricultura ecologica. - Cresterea gradului de


O general chimice in tratarea poluare in sectorul
L solurilor. - Investitii de protectie a agricol.
U - Existenta apa de mediului.
suprafata/panza - Pret ridicat al produselor - Cresterea numarului de
A
freatica organice. - Refacerea zonelor cu persoane cu cancer
R teren degradat. datorita produselor care
E - Lipsa educatiei pe tema contin nitrati si nitriti.
mediului si atitudine. - Programe de educare.
A necorespunzatoare a - Pericol de a deveni un
E populatiei in privinta - Reamenajarea focar de infectie
R acestui aspect. gospodariilor cu
- respectarea normativelor in - Lipsa de implicare a
S - Fantani publice/private vigoare referitoare la comunitatii.
O necontrolate din punct de pozitionare si distanta
L vedere microbiologic si minima impusa fata de - Diminuarea productiei
chimic. locul de crestere al agricole.
animalelor.
- Lipsa unei amenajari a - Risc de inundatii.
cursului râului Dâmboviţa - Impunere legislativa de
construire a foselor septice.

- Impunerea construirii in
gospodarii a platformelor
de balegar.

- Regularizare râu
Dâmboviţa

D - Aruncarea gunoiului - Reabilitare gropi de gunoi - Gropile de gunoi pot


E menajer de o maniera existente prin desfiintarea deveni focare de infectie
S aleatorie. acestora.
E
- Proiect gropi ecologice. - Imbolnavirea populatiei.
U
R
I
Strategia de Dezvoltare 2008 – 2012
Comuna Lucieni Judetul Dambovita

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITATI RISCURI

Capitolul 9 TURISM / SPORT

- Existenta unui potential - Lipsa amenajarilor - Cresterea veniturilor - Starea precara a


turistic in zona datorat specifice. directe din turism prin: drumurilor de acces face
barajului raului Dâmboviţa neatractiva orice fel de
- inexistenta unei  dezvoltarea investitie in turism.
- Echipa de fotbal Unirea infrastructuri de cazare si unui spatiu de
Lucieni servicii specifice. agrement in zona –
barajului de pe raul
- Patrimoniul istoric si - Stare necorespunzatoare Arges.
cultural al comunei Lucieni a terenului de sport.
este bine reprezentat. - Cresterea potentialului
- Inexistenta unei sali de turistic.
- Existenţa Muzeului sport.
etnografic Lucieni - Imbunatatirea nivelului
- Lipsa fondurilor de atractivitate al regiunii.
necesare dezvoltarii unei
infrastructuri turistice - Atragerea unor interesati
atractive. investitori de potentialul
turistic al zonei.
- Nevalorificarea
patrimoniului existent.
Strategia de Dezvoltare 2008 – 2012
Comuna Lucieni Judetul Dambovita

Capitolul 13
Viziunea dezvoltarii comunei Lucieni

"Dezvoltarea infrastructurii vitale accesului la prosperitate"

In 2007, datele statistice ne indica faptul ca peste 45% din populatia Romaniei locuieste in
mediul rural.

Un asemenea procent de populatie ridica sau ar trebui sa ridice la nivel legislativ si executiv
mari intrebari, dileme, framantari, dezbateri in spatiul public si bineinteles, in urma acestora,
generarea de politici publice coerente, cel putin pe termen scurt si mediu.

Aceste politici publice referitoare la "regenerarea" mediului rural romanesc trebuie sa-si
propuna sa evalueze si sa-si asume diagnosticul unei stari de dezvoltare semifeudala, a unei
agriculturi de subzistenta, diagnostic raportat la coordonatele/ indicatorii de prosperitate, care
jaloneaza politicile publice europene de dezvoltare ale Mileniul III.

Accesul la prosperitate, masurata prin diminuarea discrepantelor conditiilor de trai existente


in prezent intre mediul urban si cel rural, asigurarea egalitatii de sanse, accesul la formare
profesionala, etc. se poate genera numai printr-o dezvoltare durabila si echilibrata a comunei
si implicit a zonei din care aceasta face parte, prin crearea si sustinerea unui mediu economico
- social competitiv, stabil si diversificat, care sa poata asigura o cresterea economica continua.
Strategia de Dezvoltare 2008 – 2012
Comuna Lucieni Judetul Dambovita

Capitolul 14
Obiectivele strategiei de dezvoltare economico-sociala a
comunei Lucieni

14.1. Obiective strategice

Analiza resurselor si a problemelor cu care se confrunta , a necesitatilor si prioritatilor de


dezvoltare, face necesara identificarea unor obiective strategice menite sa constituie cadrul
necesar unei evolutii economico-sociale adecvate pentru perioada 2008 – 2012.

Astfel, in urma realizarii analizei SWOT, care s-a facut pe fiecare capitol si tinand cont de
profilul regiunii, s-au identificat urmatoarele obiective:

Populatie

 Stabilizarea migratei

 Informare / Formare / Reconversie profesionala

 Cresterea sporului natural

Economie

 Promovarea unei agriculturi performante, modernizarea infrastructurii de utilitati publice


si diversificarea productiei agricole pentru revigorarea spatiului rural;

 Initierea unor masuri pentru dezvoltarea activitatilor nonagricole;

 Dezvoltarea infrastructurii de servicii si diversificarea productiei agricole;

 Crearea de noi locuri de munca prin infiintarea fermelor asociative

 Crearea elementelor functionale ale unei piete locale / regionale de servicii si produse
agricole

 Dezvoltarea sistemului Bancar local

 Atragerea capitalului investitional privat sau in parteneriat public - privat prin politici
publice locale generatoare de oportunitati
Strategia de Dezvoltare 2008 – 2012
Comuna Lucieni Judetul Dambovita

Sectorul sanitar

 Dezvoltarea infrastructurii si calitatii serviciilor de sanatate;

Invatamant

 Dezvoltarea infrastructurii educationale si a programelor de formare profesionala;

Infrastructura

 Reabilitarea drumurilor comunale si satesti;

 Crearea unei retele de canalizare si de gaze naturale;

 Crearea unui sistem local de transport de persoane si marfuri

Telecomuncatii

 Extinderea retelei de telefonie fixa si/sau a abonatilor la telefonia mobila si a retelei de


cablu TV;

 Diversificarea serviciilor publice;

Mediu

 Dezvoltarea si reabilitarea infrastructurii de mediu;

Turism

 Dezvoltarea agro-turismului prin valorificarea factorilor cu potential turistic local si


zonal;

Cultură
 Modernizarea Căminului Cultural Lucieni, lărgirea bazei tehnico-materiale printr-un nou
asezământ în satul aparţinător, modernizarea biblioteciilocale, dotarea corespunzătoare a
acestora.

Sport

 Modernizarea bazei tehnico-materiale, dotarea corespunzătoare a acestora.


Strategia de Dezvoltare 2008 – 2012
Comuna Lucieni Judetul Dambovita

14.2 Obiectivele specifice si Actiunile aferente acestora

PLANIFICAREA ACTIUNILOR PENTRU DEZVOLTAREA SOCIO-ECONOMICA A


COMUNEI LUCIENI IN PERIOADA 2008 - 2012

Pentru atingerea obiectivelor propuse in vederea dezvoltarii economico-sociale a comunei


Lucieni, trebuiesc intelese prerogativele Cadrului National Strategic de Referinta, Strategiei
de Dezvoltare Durabila a Uniunii Eropene, Politica de Dezvoltare Regionala, Programul
National de Dezvoltare Rurala, Politica Agricola Comuna si alte documente programatice
nationale si ale Uniunii Europene.

Astfel, pentru absortia fondurilor structurale destinate sectorului public, in perioada 2008 -
2012, Planul de Actiune trebuie realizat in conformitate cu politicile U.E si cu obiectivele
Planului de Dezvoltare Regional (P.D.R.).

Obiectivul Actiunea SF PT Perioada Valoare Surse Surse Responsabil


P.D.R. Comuna Lucieni executie totala proprii atrase implementare
proiect

1. Reabilitarea 2009-2012 ………… Sectorul public


drumurilor Euro
comunale

2. Realizarea Canal. Canal Canal. 2.500.000


Obiectivul 1 canalizarii 2008 2009 2009-2010 Euro Sectorul public
comunei, si gaze Gaze Gaze Gaze 6.000.000
Creşterea naturale 2009 2010 2012 Euro
nivelulului de
competitivitate
şi atractivitate al
regiunii 3. Ecologizarea Sectorul public
ambientala 2009 2009

4. Crearea Si
promovarea Sectorul public
infrastructurii agro- 2011 2011
turistice si de
agrement
Strategia de Dezvoltare 2008 – 2012
Comuna Lucieni Judetul Dambovita

Obiectivul Actiunea SF PT Perioada Valoare Surse Surse Responsabil


P.D.R. Comuna Lucieni executie totala proprii atrase implementare
proiect

Sectorul privat
1. Dezvoltarea 2009-2012
microintreprinderil
or şi îmbunătăţirea
competitivităţii
acestora

2. Stimularea Sectorul
sectorului de 2009-2012 public/privat
servicii prin
implicarea mai
activa a
administratiei
locale in actiunea
de sprijinire,
informare si
Obiectivul 2 incurajarea
intreprinzatorilor ce
Creşterea desfasoara activitati
capacităţii legate de prestarea
inovative şi de servicii catre
competitivităţii populatie sau agenti
mediului economici
de afaceri al
regiunii

3. Initierea unor
masuri pentru Sectorul
dezvoltarea 2009-2012 public/privat
activitatilor
nonagricole cum ar
fi agroturismul,
cresterea
animalelor,
exploatarea
agregatelor
minerale, moraritul
etc.

4. Dezvoltarea
sistemului bancar 2009-2012 Sectorul
local public/privat
Strategia de Dezvoltare 2008 – 2012
Comuna Lucieni Judetul Dambovita

Obiectivul Actiunea SF PT Perioada Valoare Surse Surse Responsabil


P.D.R. Comuna Lucieni executie totala proprii atrase implementare
proiect

1. Dezvoltarea unei 2009-2012 Sectorul privat


agriculturi
performante si
diversificate prin
forme asociative

2. Modernizarea 2009-2012
infrastructurii de Sectorul public
utilitati publice

3. Îmbunătăţirea
reţelelor locale de 2009
transport Sectorul
public/privat
4. Crearea segmentelor
specifice unei piete
locale (colectare / 2009
procesare / distributie Sectorul privat
/ vanzare)

5. Îmbunătăţirea
accesului
Obiectivul 3 comunităţilor rurale 2008-2012
la servicii de sanatate
Dezvoltarea , informare, educaţie,
economică, instruire, angajare şi
socială şi consiliere
culturală Sectorul public
durabilă şi 6. Invatamant – 2010
echilibrată a reabilitare scoala
comunităţilor Lucieni
rurale
7. Invatamant – 2010 ………
reabilitare scoala Euro
Olteni
Sectorul public
8. Reabilitare camin
cultural Lucieni şi 2008 2009 2009 ……………
bibliotecă .Euro
Sectorul public
9. Reamenajare teren de
sport 2009
………….
10. Construire sală de Euro
sport CNI 2009-2010 Sectorul public

11. Construire sală


festivităţi Olteni 2011
Sectorul public
12. Construire pod –
punte peste râul 2012
Dâmboviţa
Sectorul public
13. Monumentul eroilor
2009
14.Extindere sediu
Primărie
2011

Obiectivul Actiunea SF PT Perioada Valoare Surse Surse Responsabil


Strategia de Dezvoltare 2008 – 2012
Comuna Lucieni Judetul Dambovita

Obiectivul Actiunea SF PT Perioada Valoare Surse Surse Responsabil


P.D.R. Comuna Lucieni executie totala proprii atrase implementare
proiect

1. Dezvoltarea unei 2009-2012 Sectorul privat


agriculturi
performante si
diversificate prin
forme asociative

2. Modernizarea 2009-2012
infrastructurii de Sectorul public
utilitati publice

3. Îmbunătăţirea
reţelelor locale de 2009
transport Sectorul
public/privat
4. Crearea segmentelor
specifice unei piete
locale (colectare / 2009
procesare / distributie Sectorul privat
/ vanzare)

5. Îmbunătăţirea
accesului
Obiectivul 3 comunităţilor rurale 2008-2012
la servicii de sanatate
Dezvoltarea , informare, educaţie,
economică, instruire, angajare şi
socială şi consiliere
culturală Sectorul public
durabilă şi 6. Invatamant – 2010
echilibrată a reabilitare scoala
comunităţilor Lucieni
rurale
7. Invatamant – 2010 ………
reabilitare scoala Euro
Olteni
Sectorul public
8. Reabilitare camin
cultural Lucieni şi 2008 2009 2009 ……………
bibliotecă .Euro
Sectorul public
9. Reamenajare teren de
sport 2009
………….
10. Construire sală de Euro
sport CNI 2009-2010 Sectorul public

11. Construire sală


festivităţi Olteni 2011
Sectorul public
12. Construire pod –
punte peste râul 2012
Dâmboviţa
Sectorul public
13. Monumentul eroilor
2009
14.Extindere sediu
Primărie
2011
Strategia de Dezvoltare 2008 – 2012
Comuna Lucieni Judetul Dambovita

PROIECTE DE INVESTITII initiate, finalizate si/sau in curs de implementare, la nivelul


2008 -2009, in comuna Lucieni

1. Reabilitare Grădiniţa Lucieni, etapa I (faza : iniţiat în anul 2007, finalizat în anul 2008);
2. Reabilitare Şcoala şi Grădiniţa Olteni (faza : finalizat în anul 2008)
3. Reabilitare Grădiniţa Lucieni, etapa II şi III (faza în derulare, finalizare august 2009)
4. Reabilitare Şcoala Generală Lucieni P+2E (faza în derulare – finalizare august 2009)
5. Proiect integrat – „Înfiinţare reţea de canalizare şi staţii e epurare ape uzate menajere,
modernizare drumuri locale – uliţe, achiziţie utilaje pentru servicii publice de gospodărire
comunală şi realizarea de investiţii în scopul conservării specificului local şi a moştenirii
culturale, în comuna Lucieni, judeţul Dâmboviţa” (faza evaluare – depus pe Măsura 322
în decembrie 2008)
6. Regularizare mal drept râu Dâmboviţa, comuna Lucieni, judeţul Dâmboviţa (faza proiect)
7. Sala de sport comuna Lucieni (faza : documentaţie depusă CNI)
8. Modernizare strada Mocăneşti prin asfaltare 1,1 km (faza proiect)
9. Reamenajare şi modernizare Cămin Cultural Lucieni, comuna Lucieni, judeţul
Dâmboviţa (faza proiect în asociere cu Consiliul Judeţean)
10. Înfiinţare distribuţie gaze naturale (faza iniţiere proiect în asociere cu comuna Raciu)
11. Înfiinaţare reţea de canalizare şi staţii de epurare ape uzate menajere, etapa II în satul
Olteni, comuna Lucieni (faza iniţiere proiect)
12. Amenajare trotuare 6 km satul Lucieni (faza iniţiere proiect)
13. Reabilitare Şcoala şi grădiniţa Lucieni (atelier şcoală, acoperiş şcoală, magazie lemne,
arhitectură exterioară grădiniţă, împrejmuire unităţi, amenajare curte(faza iniţiere proiect)
14. Reabilitarea Şcolii şi Grădiniţei Olteni (acoperiş şcoală, magazie lemne, arhitectură
exterioară unităţi, împrejmuire, amenajare curte) (faza iniţiere proiect)
Strategia de Dezvoltare 2008 – 2012
Comuna Lucieni Judetul Dambovita

15. Extindere sediul primăriei Lucieni (birouri, sală de consiliu, arhivă, parcare auto,
amenajare exterioară, amenajare curte ) (faza iniţiere proiect)
16. Reabilitare baza sportivă Unirea Lucieni (faza iniţiere proiect – prin asociere cu Consiliul
Judeţean)
17. Amenajare spaţii joacă (faza iniţiere proiect)

Aceste proiecte sunt finanţate din bugetul local, fonduri guvernamentale si din surse atrase.
PRIMĂRIA LUCIENI
TEL/FAX 0245 242574
SITUATIA
INVESTITIILOR FINALIZATE SAU IN CURS DE REALIZARE
PRECUM SI A OBIECTIVELOR CU DOCUMENTATIE TEHNICA REALIZATA SI DEPUSA

PROPUSE PENTRU ANUL 2009


Nr. Obiectiv investiţional Stadiul Valoarea Suma achitata Suma ramasa Observatii Perioada
crt (programul în baza căruia se realizează) derulării investiţiei pana la de achitat cf. finalizării
investiţiei
- lei / euro 31.12.2008 facturarii
Reabilitare Grădiniţa Lucieni, etapa I finalizata 135.134,00 lei 135.134,00 lei 35.134,00 lei Prin Ministerul -
– Fonduri guvernamentale Invatamantului
1. Reabilitare Gradinita Lucieni, etapa II + III In derulare 486.414,95 lei 290.000 lei 196.415,00 lei idem 2009
- fonduri guvernamentale
2. Reabilitare Şcoala generală Lucieni P+2E, În derulare 213.856,19 lei 150.000,00 lei 63.856,00 lei idem 2009
judeţul Dâmboviţa - Fonduri
guvernamentale
3. Reabilitare Scoala si Gradinita Olteni finalizata 163.417,57 lei 140.990,00 lei 22.428,00 lei idem -
- fonduri guvernamentale
4. Proiect integrat –„ Înfiinţare reţea de SF 2008 2.500.000 - - FEADR 2009-2010
canalizare şi staţii de epurare ape uzate Proiect depus euro
în sesiunea
menajere, modernizare drumuri locale - din
uliţe, achiziţie utilaje pentru servicii decembrie
publice de gospodărire comunală şi 2008
realizarea de investiţii în scopul conservarii
specificului local şi a moştenirii culturale în
comuna Lucieni, judeţul Dâmboviţa”
- FEADR
5. „Regularizare mal drept rau Dambovita SF 2008 5.834.200 lei - - Documentatie 2009-2010
comuna Lucieni, judet Dambovita” depusa la
- fonduri guvernamentale M.Mediu
Strategia de Dezvoltare 2008 – 2012
Comuna Lucieni Judetul Dambovita

6. „Sala de sport comuna Lucieni” Documentatie cca. - - Documentatie 2009-2010


- CNI – fonduri guvernamentale cf. notificarii 1.500.000 lei depusa la CNI
CNI depusa
an 2007 si
revenire cu alt
dosar
7. „Modernizare strada Mocanesti prin SF 2008 400.000 lei - - Prin Ministerul 2009
asfaltare” – 1,1 Km – fonduri Transporturilor
guvernamentale
8. Serviciul voluntar performant pentru Proiect 98.450 euro - - - 2009-2010
situaţii de urgenţă realizat şi
trimis la
- fonduri guvernamentale Guvern în
anul 2007
9. Servicii publice on-line Proiect 52.480 euro - - - 2009-2010
- fonduri guvernamentale realizat şi
trimis la
Guvern în
anul 2007
10. Reamenajare si modernizare Camin SF 2008 130.000 lei - - 2009
Cultural Lucieni, jd. Dambovita Depus la C.J.
11. Monumentul eroilor Comuna Lucieni SF realizat 30.000 lei - - - 2009
OBIECTIVE CU PROIECTIE
2010 – 2012
12. Infiintare distributie gaze naturale SF realizat in 6.000.000 - - SF a fost 2012
-FEADR anul 2004 euro realizat in anul
De
reactualizat ca
2004 pe fosta
proiect comuna
integrat Lucieni ce
impreuna cu cuprindea si
comuna Raciu satele comunei
Raciu
Strategia de Dezvoltare 2008 – 2012
Comuna Lucieni Judetul Dambovita

13. „Infiintarea retea de canalizare si statii de - 1.000.000 - - 2012


epurare a apei uzate menajere” – etapa II in euro
satul Olteni – Lucieni
- FEADR
14. „Modernizare drumuri locale prin asfaltare - 5.000.000 lei - - 2012
– 10 km, reprofilare cu material pietros,
refacere rigole si podete.
- FEADR + fonduri guvernamentale
15. Amenajare trotuare 6 km satul Lucieni - 600.000 lei - - 2011
- fonduri guvernamentale
16. Reabilitare Scoala si Gradinita Lucieni - 400.000 lei - - 2010
(atelier scoala, acoperis scoala, magazie
lemne, arhitectura exterioara gradinita,
imprejmuire unitati, amenajare curte)
- fonduri guvernamentale
17. Reabilitarea Scolii si Gradinitei Olteni - 200.000 lei - - 2010
(acoperis scoala, magazie lemne,
arhitectura exterioara unitati, imprejmuire,
amenajare curte)
- fonduri guvernamentale
18. Extindere sediul Primariei Lucieni (birouri, - 1.000.000 lei - - 2012
sala de consiliu, arhiva, parcare auto,
amenajare arhitectura exterioara, amenajare
curte)
- fonduri locale, judeţene, guvernamentale
19. Reabilitare baza sportiva „Unirea Lucieni” - 300.000 lei - - 2010
- asociere Consiliul Judeţean
20. Amenajare targ saptamanal Lucieni - 300.000 lei - - 2011
- fonduri guvernamentale
21. Amenajare pistă aviatică islaz comunal - 30.000 lei - - 2010
Strategia de Dezvoltare 2008 – 2012
Comuna Lucieni Judetul Dambovita

- fonduri locale
22. Pod peste râul Dâmboviţa (punte) - 5.000.000 lei - - 2012
- fonduri guvernamentale
23. Încălzire centrală Cămin Cultural - 150.000 lei - - 2010
- fonduri locale
24. Strană şi capelă Biserica Ciurari - 100.000 lei - - 2011
- fonduri locale + judeţene
25. Sală de festivităţi Olteni - 300.000 lei - - 2011
- fonduri prin asociere cu Consiliul
Judeţean Dâmboviţa
Dat fiind nevoile imense din diferitele domenii ale vietii publice si responsabilitatile asumate
de administratia publica locala in vederea indeplinirii acestora, selectarea prioritatilor si a
proiectelor aferente pragmatizarii acestora in urmatorii 5-6 ani va tine cont de urmatoarele
repere:

 asigurarea conformitatii cu axele prioritare inscrise in:


o Planul National de Dezvoltare
o Cadrul National Strategic de Referinta
o Programul Regional de Dezvoltare
o Programul National de Dezvoltare Rurala

 evidentierea impactului economic

 evidentierea impactului social

 evidentierea impactului financiar

 impactul asupra mediului

 consultarea cetatenilor

 natura proiectului

 contributia financara locala (a beneficiarului)

 impactul asupra mediului, sanatatii si sigurantei publice


Strategia de Dezvoltare 2008 – 2012
Comuna Lucieni Judetul Dambovita

Capitolul 15
Rezultate sintetizate

Directiile de actiune prioritara, pentru urmatorii 6 ani, se pot clasifica in patru mari grupe:

A. INTARIREA / CRESTEREA capacitatii administrative

Formarea si angajarea personalului administrativ in cadrul Primariei care sa fie capabil sa-si
asume si sa gestioneze atat la nivel de principiu, cat si practic viziunea, scopurile declarate si
obiectivele stabilite in Strategia de dezvoltare a comunitatii.

Cresterea capacitatii de asumare a responsabilitatilor la nivelul resursei umane implicate in


buna administrare a comunitatii va duce la implinirea orizontului de asteptare al cetatenilor in
ceea ce priveste increderea publica in eficienta si eficacitatea functionalitatii administratiei
publice locale.

B. INFRASTRUCTURA - utilitati publice

1. Alimentarea cu apa potabila si constructia retelei de canalizare

Beneficiarii acestor proiecte de investitii sunt aroximativ 3095 locuitori, cu un numar de


aprox 1110 de gospodarii.(conform ultimului recensamant din anul 2002)

Prin realizarea reţelei de canalizare a comunei Lucieni se va extinde reteaua serviciilor de


alimentare cu apa si canalizare la nivel nivel regional si de asemenea, cu impact major imediat
asupra cresterii calitatii vietii in comunitate si protectiei mediului.

Indicatori masurabili de realizare:


 19 Km de retea canalizare, cu cca. 600 abonati.

2. Alimentare cu gaze naturale

În prezent locuitorii Comunei Lucieni folosesc combustibili solizi (lemne, carbune, etc.) se
aprovizioneaza cu butelii de gaze lichefiate si consuma energie electrica (plite, radiatoare).

Realizarea acestui proiect pe langa faptul ca va diminua poluarea produsa prin arderea
combustibililor solizi, va fi un alt element important care va contribui la cresterea calitatii
vietii. Trecerea la utilizarea casnica a gazului metan va contribui si la taierea prematura a
padurilor si implicit, va fi un aport benefic la ecologizarea zonei judetului Dambovita.

Indicatori masurabili de realizare:


 19 Km de retea alimentare gaze naturale, cu un numar potential de 600 abonati.
Strategia de Dezvoltare 2008 – 2012
Comuna Lucieni Judetul Dambovita

3. Reabilitarea drumurilor comunale .si a drumurilor satesti

Dezvoltarea retelei de drumuri comunale reprezinta pe de o parte un segment vital in


dezvoltarea socio-economica a comunitatii, iar pe de alta parte reprezinta o contributie
semnificativa la structura integrata a sistemului regional si national de transport.

Indicatori masurabili de realizare:


 17,5 km de drum comunal

C. Socio - Economic

Rezultatele asteptate in urma implementarii obiectivelor strategice sunt circumscrise spatiului


de materializare a premiselor si elementelor ce definesc scopul unei bune guvernari /
administrari, a carei finalitate este prosperitatea locuitorilor comunitatii.

Indicatori masurabili de realizare:

o cresterea sporului natural


o imbunatatirea spatiului locativ si de agrement
o cresterea venitului pe cap de locuitor
o cresterea numarului de noi locuri de munca
o imbunatatirea infrastructurii de servicii si utilitati publice
o cresterea venitului atras la bugetul local
o diversificarea productiei agricole si non-agricole
o facilitati pentru generarea oportunitilor investitionale
o infrastructura bancara

D. Mediu

Indicatori masurabili de realizare:

o cantitatea produselor ecologice obtinute


o reamenajarea cursului râului Dâmboviţa
o numarul activitatilor non-agricole noi, competitive prin prisma respectarii
normelor de mediu
Strategia de Dezvoltare 2008 – 2012
Comuna Lucieni Judetul Dambovita

Capitolul 16
Concluzii

Orice strategie, fie ca este conceputa pentru sectorul public, fie pentru sectorul privat, nu are
un caracter static. Mediul de aplicatie al acesteia este intr-o continua schimbare, schimbare
care nu intervine neaparat la sfarsitul perioadei pentru care s-a facut planificarea
operationala a strategiei.

Prin urmare, liderii comunitatii trebuie sa stabileasca un program pentru revizuirea


actualizarea si replanificarea obiectivelor strategice si a celor specifice, daca dinamica
mediului o impune. Acest program trebuie sa specifice perioadele estimate cand se face
revalidarea scopurilor strategice si o revizuire a obiectivelor si indicatorilor de performanta.

In cazul comunei Lucieni, perioada de revalidare se estimeaza a fi relevanta o data la doi ani
cand, pe langa demonstrarea eficientei, se vor specifica si noii indicatori de performanta si
necesarul de resurse. Aceasta procedura va constitui o garantie ca noile valente atribuite
strategiei in derulare nu depasesc resursele umane si de capital disponibile. De asemenea,
administratia publica locala trebuie sa pregateasca planuri cu solutii alternative anticipate
pentru situatii neprevazute. Planurile pentru situatiile neprevazute, de regula, nu fac parte
din structura unei strategii de dezvoltare . In cuida acestui aspect, aceste planuri pentru
situatii neprevazute vin sa intregeasca capacitatea de raspuns a autoritatii publice locale.

Performanta autoritatii publice locale este data de modul de identificare a prioritatilor si de


modul in care sunt rezolvate acestea. Eficienta in rezolvarea acestor prioritati strategice, ca
sa produca satisfactie si recunoastere publica, este data de masura in care rezultatele apar in
perimetrul de timp creditat prin consultarea membrilor comunitatii. Pe cale de consecinta,
trebuie sa se asigure ca cetatenii, presa si alte entitati locale interesate au cunostinta de
continutul acestei strategii si de planificarea ei operationala. O mai mare constientizare si
acceptare contribuie la o mai eficienta implementare a obiectivelor propuse.

Nu in ultimul rand, este util de subliniat faptul ca in sarcina autoritatii publice locale revine
si stabilirea echilibrului in triunghiul de relationare, configurat de indicatorii de
performanta, recompensarea financiara a angajatilor si gradul de crestere a bunastarii
comunitatii.

Evaluarea pragmatica a coordonatelor socio-economice specifice comunitatii si regiunii de


apartenenta si corelarea cu aspiratiile si orizontul de asteptare pentru implinirea acestora
rezultate in urma consultarii populatiei locale, genereaza capacitatea programatica necesara
autoritatii publice locale pentru modelarea Viitorului.
Strategia de Dezvoltare 2008 – 2012
Comuna Lucieni Judetul Dambovita

Sumar Anexe:
 Organigrama – Consiliul Local Lucieni

 Stat de functii pentru aparatul de specialitate al Primariei Lucieni

 Act constitutiv CIVITAS

 Hotarari

 CD 1 – Strategia de dezvoltare 2008-2012 Comuna Lucieni– Judetul


Dambovita
Organigrama aparatului propriu
PRIMAR al Primăria Lucieni

COMPARTIMENT VICEPRIMAR CONSILIER CONSILIER CONSILIER CONSILIER SECRETAR REFERENT BIBLIOTECAR COMPARTIMENT
IMPOZITE ŞI TAXE AS. TR.3 PR. TR .I PR. TR .I DEBUTANT VACANT CULTURAL CONTABILITATE
VACANT VACANT VACANT

REFERENT
SUPERIOR
TR.I

REFERENT REFERENT REFERENT


SUP. TR.I PR. TR.3 SPECIALIST
SUP. TR. I

GUARD MUNCITOR PAZNIC REFERENT CONSILIER CONSILIER REFERENT CONSILIER CONSILIER


NECALIFICAT SUP. TR. I PR. TR I PR. TR I SUP. TR I DEBUTANT SUP. TR I
VACANT VACANT Ofiţer Stare AS. SOCIAL ING. AGRICOL
Civilă VACANT

22 posturi
7 posturi vacante
15 posturi ocupate
Strategia de Dezvoltare 2008 – 2012
Comuna Lucieni Judetul Dambovita