Sunteți pe pagina 1din 22

STUDII DE CAZ

ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE PSIHOLOGICĂ

MPECSCV 2014-2015

(predate la termen - 21.12.2014)

Titlu: Dreptul la confidenţialitate


Autor: Albuț Alexandru Cosmin
Rezumat: Psihologul şcolar Andreea P. îi relatează dirigintei unui elev de clasa a X-a problema
cu care se confruntă, fără acordul acestuia.
Cuvinte cheie: consimţământ, dezvăluirea informaţiei

Dreptul la confidenţialitate

Andreea P. este psiholog şcolar la un liceu teoretic din Oradea, cu atestat de liberă
practică în specializarea Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională.
În urmă cu două săptămâni, diriginta unui elev de clasa a X-a observă că în ultimul timp
este agresiv verbal cu colegii săi şi îi propune să apeleze la psihologul şcolar. Mihai C. acceptă
propunerea doamnei diriginte şi merge la cabinetul şcolar. În urma discuţiei, psihologul află că
acesta este agresiv verbal cu unii colegi de clasă pentru că o tachinează şi râd de o colegă pe care
el o place.
În următoarea zi, psihologul este întrebat de dirigintă cu ce problemă se confruntă elevul
şi fără să ceară consimţământul acestuia, îi relatează dirigintei.

Întrebări: 1. Ce standard din Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă


practică a fost încălcat?
2. Cum aţi fi procedat în acest caz?
3. În ce circumstanţe psihologul avea dreptul să nu respecte confidenţialitatea?
4. Credeţi că psihologul şcolar va fi sancţionat de către Comisia de Etică şi
deontologie al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică?
Supervizori: Andronic Valentina
Holhoș Flavia

Titlu : Dreptul la confidenţialitate


Autor : Andronic Valentina
Rezumat : Consilierul şcolar Popescu A. dezvăluie problema fetiţei minore mamei
acesteia, deşi a promis că discuţia lor va rămâne confidenţială.
Cuvinte cheie : Confidenţialitate, abuz sexual, neîncrederea în psiholog.

Dreptul la confidenţialitate
D-na Popescu A. Este de 5 ani psiholog şcolar la un liceu teoretic din Zalău, cu
atestat de liberă practică în specializarea Psihologie educaţională, consiliere şcolară
şi vocaţională.
La începutul anului şcolar a primit la cosiliere o domnişoară din clasa a XI –a cu
vârsta de 17 ani. Fetiţa foarte greu a relatat problema cu care întradevăr se
confrunta de câteva luni, fetiţa a fost abuzată sexual de concubinul mamei care de
un an locuieşte cu ei. Fetiţa a rugat insistent psihologul să nu relateze mamei
despre cele discute la şedinţe, explicând că ea a încercat de câteva ori să-i explice
dar nu a primit decât pedepse şi certuri din partea mamei din motiv că aceasta nu
credea în ce spunea fiica ei fiind foarte îndrăgostită de bărbatul respectiv.
Psihologul ştiind că în cazurile în care clientul (copilul) are o problema de acest
gen trebuie să anunţe familia şi/sau autorităţile. Deşi domnişoara a rugat-o insistent
să nu vorbească cu parinţii în acest caz cu mama, ea a discutat şi a povestit tot in
detalii cei povestise clienta sa. Cu asta nu a rezolvat nimic, pentru că fetiţa din nou
a fost pedepsită şi din cauza neîncrederii a încetat să mai meargă la psiholog.
Întrebări :
• Cum credeţi poate fi acesta unul dintre cazurile în care psihologul trebuia să
renunţe la reguli şi să nu spună nimic mamei?
• Care ar putea fi o altă soluţie pentru rezolvarea acestui caz?
• Cum credeţi în acest caz a fost încălcat careva standard din Codul deontologic
al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică ?
• După părerea voastră ce probleme ar putea avea domnişoara pe viitor după
această întâmplare?

Supervizori : Holhoş Flavia


Palaghianu Iuliana
Cu voie sau fără voie*

Tipul problemei: Evaluarea minorilor fără consimţământul părinţilor

Psihologul X a făcut o evaluare psihologică copiilor din grupa mare a unei grădiniţe
private, al cărei director este, fără a solicita consimţământul părinţilor. Evaluarea copiilor a vizat
efectul desenelor animate cu mesaj agresiv asupra comportamentului copiilor. Evaluarea s-a
efectuat pe parcursul a 5 şedinţe, a câte 20 de minute fiecare. Datele obţinute au fost publicate
întro revistă de specialitate şi au fost prezentate în cadrul unei conferinţe.

Atunci când unii părinţi au aflat şi au cerut explicaţii psihologului, respectiv directorului,
acesta a recurs la o serie de ameninţări financiare.

Întrebări:

1. Ce aţi face dacă aţi fi în locul părinţilor? Tineţi cont de faptul că mai sunt doar 6 luni până la
finalizarea ciclului preşcolar.

2. Aţi raporta psihologul având în vedere că el este şi directorul grădiniţei?

Supervizori:

Coita Cecilia

Luca (Palaghianu) Iuliana

*autor Natalia Bulatel (Iosif)- mențiunea îmi aparține (I. Cioară)

Studiu de caz
Consilierea cu copiii... probleme cu părinții

Tipul problemei: încălcarea limitelor confidențialității.


R. este adusă în consiliere de părinți din cauză că noaptea are cosmaruri. În urma ședințelor de
terapie psihologul constată că fetița este grav abuzată fizic de către tată. La interviul preliminar mama a
relatat că tatăl este singura sursa de venit în casă motiv pentru care ea nu îl poate părăsi dar nu a spus
nimic despre abuz. R mai are încă doi frați iar mama tocmai a aflat că este însărcinată cu gemeni. Terapia
cu R decurge foarte greu din cauza faptului că abuzul continuă acasă iar la ultima ședință ea avea vânătăi
pe ambele mâini. Când mama a fost întrebată despre aceasta ea a început să plângă și a implorat
psihologul să nu mai spună nimănui.
Întrebări: Ce ați face dacă ați fi terapeutul acestui copil?
Ați raporta abuzul chiar dacă știți că familia va rămâne fără o sursă de venit? (În astfel de cazuri
psihologul este obligat să informeze de îndată autoritățile competente.)
Ce credeți despre poziția mamei în această problemă?

Cecilia Coita
Supervizori:
Bulățel (Iosif) Natalia
Luca (Palaghianu) Iuliana

TITLU: Sentimentul de vinovăție


AUTOR: Gorgan Simona Mariana
DESCRIERE: Un tânăr în vârstă de 17 ani destăinuie că prietenul lui cu care a ieșit seara la
alergat și pe urmă s-au oprit să facă o baie în Crasna a murit poate și datorită faptului ca acesta
nu a făcut tot posibilul să îl salveze.
CUVINTE CHEIE: culpă, mustrare, neliniște sufletească, coșmaruri
TIPUL CAZULUI: confidențialitate
Camelia, o psiholoagă în vârstă de 38 de ani îl primește pe Marian un tânăr de 24 de ani,
care avea coșmaruri din ce în ce mai frecvente. Î prima lui ședință, Marian nu dezvăluie prea
multe lucruri despre viața lui personală deoarece încearcă să vadă dacă poate avea încredere în
Camelia. După mai multe ședințe, Camelia i-a câștigat încrederea lui Marian și acesta începe să
destăinuie adevărata sursă a coșmarurilor care au devenit din ce în ce mai frecvente.
Marian și Florin erau prieteni de când se știu, aceștia erau amândoi dintr-o localitate din
județul Sălaj. Cei doi erau amânoi la Liceul Sportiv din Municipiul Zalău, tocmai de aceea,
aceștia alergau în fiecare seara, nimic neobișnuit până aici, însă într-o seara de vară, Marian și
Florin după ce și-au terminat antrenamentul s-au hotărât să facă o baie în Crasna.
S-au bălăcit în jur de jumătate de oră, iar Marian i-a propus prietenului său să plece
deoarece este deja destul de târziu, însă Florin a hotărât sa mai înoate înca 5 minute și apoi o să îl
urmeze. Marian era deja îmbrăcat când a observat că Florin a intrat cu capul sub apă și nu l-a mai
văzut timp de câteva minute bune. Marian a crezut că Florin încearcă să-l facă să intre din nou în
apă, însă când a observat că deja acesta din urmă nu ma iese la suprafață a realizat că ceva rău s-
a întâmplat.
Marian s-a panicat, a intrat în apă și a încercat să îl ajute, i-a acordat primul ajutor și nici
o reacție, a sunat la 112, însă ambulanța a ajuns în decurs de 20 de minute, când deja era prea
târziu pentru Florin. În timpul în care ambulanța era pe drum, Marian a încercat tot ce i-a stat în
putință să îl salveze însă fără nici un rezultat. La autopsie s-a dovedit că acesta a murit din cauza
unei frunzulițe care i-a blocat căile repiratorii.

ÎNTREBĂRI:
- Ce metode ar trebui să folosească psihologul pentru a înlătura acele coșmaruri definitiv?
-Cum trebuie abordat actul de consiliere?
-Dacă ați fi fost în locul consilierului cum ați fi procedat?

SUPERVIZORI: Popa Iuliana


Pavel (Gui) Florica

Titlu : Relaṭii de familie

Autor : Gui (Pavel) Florica Adriana

Rezumat : Un tȃnӑr în vȃrstӑ de 18 ani , în urma pierderii ambilor pӑrinṭi într-un grav
accident este îndrumat sӑ meargӑ la psiholog pentru cȃteva ṣedinte de terapie , în vederea
depӑṣirii acestui eveniment sub observaṭia unui specialist. Ȋn timpul ṣedinṭelor tȃnӑrul ,
povesteṣte psihologului cӑ tatӑl era implicat în niṣte afaceri cu droguri ṣi cӑ este sigur cӑ acel
accident a fost provocat de cineva cu intenṭie ,iar acum el este urmӑrit de niṣte persoane care
ṣtiu cӑ deṭine o anumitӑ sumӑ de bani cȃṣtigaṭi din acea afacere. Ȋntre timp fiica psihologului se
împrieteneṣte cu bӑiatul ṣi îl aduce acasӑ pentru a-l prezenta pӑrinṭilor .

Cuvinte cheie : depresie , terapie ,confidenṭialitate , specialist

Tipul cazului : asumarea consecinṭelor

Ȋn urma pierderii ambilor pӑrinṭi într-un grav accident, un tȃnӑr de 18 ani este îndrumat sӑ
urmeze cȃteva ṣedinṭe de psihoterapie la psiholog . Ȋn timpul ṣedinṭelor acesta povesteṣte mai
multe amӑnunte din viaṭa lui ṣi a familiei , printre care ṣi faptul cӑ tatӑl se ocupa cu afaceri cu
droguri ṣi cӑ acum cineva îl urmӑreṣte pentru a recupera de la el o anumitӑ sumӑ de bani ṣi cӑ se
simte ameninṭat .Mai povesteṣte cӑ este sigur cӑ acel accident a fost provocat ṣi cӑ se teme
pentru viaṭa lui .Ȋl roagӑ pe psiholog sӑ nu povesteascӑ nimӑnui despre aceste lucruri ṣi cad de
acord sӑ tacӑ . Dupӑ o vreme psihologul aude ca tȃnӑrul a fost bӑtut de cineva ṣi este într-o stare
gravӑ la spital . Nu îl viziteazӑ ṣi nici nu se intereseazӑ de starea lui .

Dupӑ o perioada de cȃteva luni fiica psihologului vine acasӑ cu tȃnarul de 18 ani ,pe care îl
prezintӑ ca fiind iubitul ei .Psihologul este tulburat la auzul acestei veṣti ṣi se împotriveṣte
categoric , spunȃndu-i fiicei sale ca nu este potrivit pentru ea , fӑrӑ a motiva însӑ .
Fӑrӑ sӑ ia în seamӑ cele spuse de tatӑl ei , fata se mutӑ cu tȃnӑrul , relaṭia lor devenind din ce în
ce mai serioasӑ , ajungȃnd chiar la cӑsӑtorie . Ȋn cele din urmӑ psihologul acceptӑ situaṭia ṣi-l
considerӑ pe tȃnӑr membru al familiei , adicӑ ginerele sӑu .Decide sӑ nu-i spunӑ nici fiicei ,nici
altcuiva despre cele cunoscute de el , pentru a-ṣi proteja familia .

Ȋntrebӑri :

• Care sunt abaterile de la codul etic al psihologilor prezentate în acest caz?

• Ce ar fi trebuit psihologul sӑ facӑ atunci cȃnd a auzit povestea tȃnӑrului ?

• A procedat corect psihologul ,cȃnd a auzit de starea tȃnӑrului care era bӑtut ?

• Este corectӑ decizia pe care o ia psihologul , pentru a-ṣi proteja familia ?

STUDIU DE CAZ

Titlu: Nerespectarea confidențialității

Autor: Holhoș Flavia-Denisa

Rezumat: Doamna, L. O. , care este psiholog școlar la Colegiul Național ,,Octavian Goga” din
Marghita povestește mamei și profesorului de matematică motivul pentru care eleva absentează
de la ora de mate în mod frecvent.
Cuvinte cheie: nerespectarea confidențialității, folosirea informațiilor

Doamna, L. O. , este psiholog școlar la Colegiul Național ,,Octavian Goga” din Marghita,
deține atestat de liberă practică în specialitatea Psihologie educațională și este și profesor de
psihologie.
Într-una din zile, pe când s-a sunat de pauză, eleva Larisa Gârdan a apelat la doamna
psiholog pentru că se simțea tristă din cauza faptului că părinții ei au divorțat. Ea era foarte
atașată de tatăl ei și îl asculta.
După divorțul părinților aceasta a început să absenteze, dar doar la o anumită materie în
mod frecvent. Printre discuții aceasta îi poveștește doamnei psiholog că motivul pentru care ea
absentează la matematică este acela că mama ei a început o poveste de dragoste cu profesorul de
matematică și ea îl urăște pe profesor.
Doamna psiholog hotărăște în acest caz să îi spună profesorului de matematică motivul
pentru care eleva absentează frecvent de la ora lui, apoi o anunță și pe mama fetei despre acest
lucru.

ÎNTREBĂRI:
• Unde a greșit L.O?
• Ce standarde etice ale profesiei de psiholog încalcă L.O?

SUPERVIZORI:
Andronic Valentina
Luca (Palaghianu) Iuliana

TITLUL: Dreptul la confidenţialitate

AUTOR: Luca (Palaghianu) Iuliana

CUVINTE CHEIE: consinţamant; principii in consiliere; dezvaluire informatiei

REZUMAT: M. R. Psiholog, dezvăluie informaţii mamei adolescentei P.C. fără acordul ȋn prealabil al
acesteia

Dreptul la confidenţialitate

M.R. este psiholog cu drept de liberă practică în C.I.P, are un caz nou al adolescentei P. C., care
doreşte consiliere privind modul cum percepe examenul de bacalaureat ce trebuie sustinut de catre
eleva care este in clasa a XII a. Sedintele decurg foarte bine, dupa sedintele de autocunoastere, se trece
la stabilirea scopurilor si progresiv se abordeaza acestea pentru gasirea resurselor de solutionare.

Psihologul gaseste de cuviinta sa discute si cu parintii adolescentei , pentru a-i informa in


legatura cu activitatile si scopurile fetei, neanuntand adolescenta legat de acest plan.
1. Ce standard din Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică a
fost încălcat?

• În ce circumstanţe psihologul avea dreptul să nu respecte confidenţialitatea?


• Credeţi că psihologul va fi sancţionat de către Comisia de Etică şi deontologie al
profesiei de psiholog cu drept de liberă practică?

Supervizori;

Andronic Valentina:

Holhos Flavia:

DILEME ETICE din SERIALUL Anger Management

Titlu: 2 in 1
Autor: Lukacs Ivett Stephanie
Rezumat: Un psihoterapeut decide sa participe la terapie pentru a-si controla mai bine furia, alegand
cea mai buna profesionista netinand seama de riscurile pe care si le asuma.
Cuvinte cheie: controlul furiei, relatie, terapie, riscuri, decizie
Tipul cazului: asumarea consecintelor

2 in 1

Charlie Sheen isi da seama ca nu isi poate controla din nou furia, cu care se confrunta inca de cand juca
baseball, dupa ce afla ca iubitul fostei sotii ii spune fiicei sale ca ea nu ar trebui sa urmeze o facultate,
manifestandu-si furia prin intentia de a rani iubitul fostei neveste cu o veioza in cap.
Charlie fiind terapeut este constient ca are nevoie de ajutor si cere ajutorul lui Kate (Selmar Blair), al
unui alt psihoterapeut, deoarece are incredere in ea si spune ca ea este una dintre cele mai bune. Insa intre cei
doi exista o relatie de natura sexuala inca dinainte de inceperea sedintelor de terapie si continua pe parcursul
sedintelor, ei considerand ca acest lucru nu este o problema, deoarece sunt profesionisti si nu le va afecta
cariera, daca ramane intre ei fara sa afle nimeni si pana cand nu se implica sentimental, amandoi dorind doar o
relatie sexuala fara implicatie sentimentala, considerand ca acest lucru le va aduce doar beneficii.
Insa dupa nenumarate sedinte relatia amoroasa evolueaza, iar Charlie isi da seama ca o iubeste pe Kate,
aceasta dupa ce afla sentimentele lui vrea sa intrerupa atat terapia cat si aventurile, spunandu-i ca nu in asta sau
inteles.

Intrebari:
1. Ce ati face dacã ati fi în locul lui Kate ?
2. Unde a gresit terapeuta in aceasta situatie?
3. Ce principii etice si deontologice incalca acest caz?

Intrebari suplimentare :
1. Care este perioada de timp de la incheierea psihoterapiei i care psihologii nu se pot angaja sub nici
o forma in relatii de intimitate sexuala cu fostii pacienti ?

Supervizori:
Maris Adela Adina: Mi se pare un caz bine structurat , in care sunt redate doar informatiile esentiale
si intrebatile sunt relevante. In acest caz s-au incalcat standardele cu privire la relatiile umane, respect
si preocupare, iar daca as fi fost in locul lui Kate nu as fi acceptat in nici un caz sa fiu terapeutul cuiva
cu care am si alte relatii in afara de colegialitate, deoarece nu este etic si riscurile sunt uriase.

Lascu Olimpia:Parerea mea este ca ar fi trebui sa il refuze pe Charlie de la inceput si sa ii reaminteasca


faptul ca nu este etic ceea ce fac deoarece incalca standardele cu privire la relatiile umane, apoi
trebuia sa il indrume catre un alt psihoterapeut, pentru evitarea relatiilor multiple pentru a nu le
reduce capacitatea de a fi obiectivi si impartiali.
Autor: Moga Sanda Rebeca

Rezumat: Unei persoane in varsta de 23 ani, i s-a cerut cerut o evaluare psihologica pentru
angajare, aviz eliberat de catre prietena cea mai buna a ei, aceasta fiind psiholog.

Cuvinte cheie: integritate profesionala, evaluare, aviz psihologic.

Integritatea profesionala

Raluca, in varsta de 23 ani, nu a mai avut nici un loc de munca, ea fiind considerata de catre
familie o persoana foarte studioasa de aceea pana acum nu a avut un loc de munca, si nici nu a
terminat o scoala de soferi deoarece are o frica de masini, si ca atare a fost prima ei evaluare
psihologica.

Prietena ei cea mai buna fiind psiholog cu atestat in Psihologia muncii, astfel eliberand avize
psihologice pentru angajare.

Raluca discutand cu prietena ei psiholog ii spune ca ar avea nevoie de un aviz psihologic pentru
angajare si cerandu-i totodata ajutorul. In urmatoarele zile ea s-a prezentat la Medicina Muncii
unde aceasta are cabinet si ii elibereaza un aviz prin care era specificat ca este apta din punct de
vedere psihologic.

Dupa cateva saptamanii angajatorul ii cere sa faca scoala de soferi pentru a se putea deplasa mai
usor in anumite locati, insa ea spune ca ar avea fobie de masini. Angajatorul cere sa i se faca din
nou o evaluare dar la un alt psiholog, el considerand ca in evaluarea anterioara a aparut o eroare.
Intrebari:

1.Ce principii de etica si deontologie incalca acest caz?

2. Daca ati fi fost in locul psihologului cum ati fi procedat? De ce?

Supervizori:

Ghisa Raducu

Popa Iuliana

Titlul: Suferință din dragoste


Autor: Popa Iuliana
Rezumat: Manolache Cristian are 27 de ani, a trecut printr-o despărţire acum câteva luni iar
acesta păstrează legătura cu mama fostei prietene, în cele din urmă hotăreşte să apeleze la serviciile
unui psiholog.
Cuvinte cheie: corectitudine, şedinţă de consiliere, confidenţialitate
Tipul cazului: confidenţialitate

Manolache Cristian are 27 de ani, este o fire activă și sociabilă având un grup de prieteni mare.
El a trecut printr-o despărțire acum câteva luni. Cu toate acestea, el păstrează legătura cu mama fostei
sale prietene, chiar dacă aceasta a plecat de acasă și nu păstrează legătura cu mama sa.
Astfel se hotărește să apeleaze la serviciile psihologului Y deoarece încă nu s-a împăcat cu
gândul că prietena lui l-a părăsit fără să spună nimic. Cele două părți stabilesc clauzele contractuale și
semnează contractele. Au loc câteva întâlniri și totul decurge normal. Însă după 5 ședințe de consiliere
povestește cu unul dintre prietenii lui și îi spune că a apelat la serviciile unui psiholog. În cele din urmă se
descoperă că prietenul lui este nepotul psihologului. Psihologul Y, află și el că nepotul îi este prieten bun
pacientului, dar consideră că dacă ar întrerupe ședințele terapeutice ar agrava mai mult situația lui
Cristian.
Între timp fosta lui prietenă o contactează pe mama sa, iar aceasta îi spune că fostul ei prieten
urmează niște ședințe la psiholog. În acel moment fosta prietenă o roagă insistent pe mama sa să ia
legătura cu psihologul și să afle cât mai multe informații despre ceea ce se discută în cabinet.
Mama acesteia ia legătura telefonic cu psihologul se prezintă ca fiind mama fostei prietene și
cere insistent informații despre Manolache Cristian. Psihologul îi oferă informații cum că Manolache
Cristian este încă îndrăgostit de fiica acesteia. Mama bineînțeles că îi transmite fiicei cele aflate, iar
aceasta consideră că are un as în mână în eventualitatea în care aceasta se va despărți de actualul
prieten.
Psihologul nu îi spune clientului său că a fost sunat de către mama fostei prietene.

Întrebări
1. Considerați că psihologul a încălcat Codul de Etică și Deontologie a Psihologilor?
2. Ce articole din cod a încălcat psihologul?
3. Considerați că psihologul a procedat corect că nu și-a anunțat pacientul că a fost căutat de
către mama fostei prietene?
4. Ați fi întrerupt ședința de consiliere dacă erați în locul psihologul și ați fi aflat că pacientul este
un prieten al nepotului dumneavoastră?

Supervizori:
Moga Sanda-Rebeca
Tăut Crina

Titlu: “Binele propriu, mai presus decât binele clientului..?”


Masterand: Tăut Crina Lavinia
Rezumat: Un psiholog, considerat a fi unul dintre cei mai buni din oraş, acceptă să consilieze o
tânără de 17 ani, care a fost abuzată sexual. Acest caz este foarte important pentru psiholog,
deoarece poate să îi ofere informaţii preţioase pentru studiul pe care îl realizează despre
adolescentele abuzate sexual. În acest timp, psihologul se îndrăgosteşte de mama clientei sale,
căreia îi mărturiseşte ce a păţit fiica ei.
Cuvinte cheie: confidenţialitate, interes propriu, profesionalism
Tipul cazului: luarea deciziilor.

Psihologul P.D., considerat unul dintre cei mai buni psihologi cu drept de liberă practică
în psihologie educaţională,consiliere vocaţională şi orientare în carieră din oraş, este sunat de o
tânără doamnă A. M. care îl roagă să aibă o întâlnire, la cabinetul său, cu fiica ei de 17 ani, care
de la o vreme nu mai este acea fată plină de viaţă, ci stă mereu retrasă şi nu comunică sub nicio
formă cu nimeni. Psihologul acceptă întâlnirea, fiind convins că va rezolva repede situaţia.
Întâlnirea are loc, iar după terminarea şedinţei psihologul îşi dă seama că situaţia fetei
de 17 ani ar fi una mai gravă. Aşă că îi cere mamei, doamnei A. M., acordul de a mai avea şi alte
întâlniri de consiliere cu fiica ei.
După mai multe şedinţe, fata de 17 ani mărturiseşte că a fost violată de un coleg de clasă.
Fata este disperată şi nu ştie ce să facă şi dacă să îi spună mamei sale sau nu. Psihologul o
convinge că o va ajuta, vorbind el cu mama ei. Astfel se întâlneşte cu mama fetei de mai multe
ori în oraş, descoperind că au foarte multe lucruri în comun şi mai ales că se îndrăgostesc unul de
celălalt. La una din ieşirile în oraş psihologul îi mărturiseşte mamei ce a păţit fiica ei, dar o
linişteşte spunându-i că o va ajuta el să rezolve situaţia.
Psihologul se află într-o dilemă: ştie că acest caz al tinerei de 17 ani îi poate aduce date
importante pentru studiul pe care îl realizează despre adolescentele care sunt abuzate sexual, dar
în acest timp este îndrăgostit şi de mama clientei sale, cu care a început să aibă relaţii intime.

INTREBĂRI:

• Ce principii etice şi deontologice a încălcat psihologul?


• Cum vi se pare situaţia în care se află psihologul, având în vedere faptul că este
considerat a fi unul dintre cei mai buni psihologi din oraş?
• Ce aţi fi făcut în locul psihologului?

SUPERVIZORI:
Palaghianu Iuliana
Zubaşcu Ileana
STUDII DE CAZ
ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE PSIHOLOGICĂ

MPECSCV 2014-2015

(predate după termen - 21.12.2014 până în 13.01.2015 ora 22.00)


Studiu de caz

Titlu : Și părerea mea contează


Autor : Mariș (Zubașcu) Ileana
Rezumat : T.I. este elev în clasa a IV-a, parinții sunt plecați la muncă în străinătate, iar doamna
învățătoare observă că băiatul are un comportament ciudat în ultimul timp și decide să apeleze la
psihologul școlar. Psihologul hotărăște să consilieze băiatul fără să fie informați părinții.
Cuvinte cheie: informarea și obținerea consimțământului, situație economică, psiholog școlar
Tipul cazului : luarea deciziilor

,, Și părerea mea contează ,,


T.I. este elev în clasa a IV-a iar doamna învățătoare a observat că în ultimul timp băiatul are un
comportament ciudat la școală, este agresiv cu colegii, nu este atent în timpul orelor și deranjează, are
rezultate scăzute la învățătură.
Doamna învățătoare aduce la cunoștință psihologului despre problemele pe care le întâmpină
elevul și hotărăște să-i facă programare la cabinetul psihologic din incinta școlii. Cazul este important
pentru psiholog, deoarece îl ajută la studiul pe care îl realizează asupra copiilor a căror părinți sunt
plecati în străinătate și sunt lăsați în grija altor persoane. Băiatul refuză să comunice cu psihologul
școlar susținând că el nu are probleme. Părinții băiatului lucrează în străinătate iar el este îngrijit de
bunică. Aceasta este anunțată să se prezinte la școală și învățătoarea îi explică comportamentul
băiatului și decizia luată de a merge la cabinetul psihologic.
Bunica îl convinge pe T.I. să participe la terapie amenințându-l că dacă nu acceptă nu va mai
primi bani și nu va mai participa la antrenamentele de fotbal.
Având o situație financiară precară, psihologul hotarăște să programeze ședințele la cabinetul
psihologic individual din oraș unde lucrează după programul școlar.
Părinții află de problemele băiatului și sunt nemulțumiți de faptul că nu au fost informați de caz.
Întrebări: Ce principii de etică și deontologie a incălcat psihologul?
Ce credeți că ar trebui să facă părinții?

Supervizori:
Malearciuc (Ștefănoiu) Daniela
Tăut Crina

Studiu de caz
Titlu: Prezentarea onestă a competenţei
Autor: Malearciuc (Ştefănoiu) Daniela
Rezumat: Părinții unui copil în vârstă de 4 ani constată că băieţelul lor are probleme de
adaptare în colectivul de la grădiniţă şi apelează la un psiholog. Psihologul suspectează o
tulburare a copilului dar nu le spune părinţilor că nu are competenţa necesară rezolvării
problemelor copilului.
Cuvinte cheie: competenţă, ascunderea adevărului, concurenţă neloială
Tipul cazului: luarea deciziilor

Prezentarea onestă a competenţei

Părinții unui copil în vârstă de 4 ani constată că băieţelul lor are probleme de adaptare în
colectivul de la grădiniţă. La recomandarea educatoarei, doresc să apeleze la un psiholog.
Psihologul a fost recomandat părinţilor de un prieten.
În urma evaluării, psihologul suspectează o tulburare din spectrul autist a copilului.
Începe şedinţele de terapie fără să ţină cont de limitele sale de competenţă şi fără să precizeze
părinţilor acest lucru. Psihologul este depăşit de situaţie, dar având mare nevoie de bani, continuă
şedinţele de terapie.
În tot acest timp mama este interesată de progresele copilului. La întrebările legate de
eficienţa şedinţelor de terapie, psihologul le spune părinţilor că trebuie multă răbdare ,
rezultatele se văd în timp. După mai multe luni de terapie părinţii sunt nemulţumiţi de progresele
copilului şi se hotărăsc să meargă cu copilul în altă parte, pentru o nouă evaluare. Copilul este
evaluat şi diagnosticat cu note autiste.
Părinţii sunt informaţi că aceste probleme au nevoie de terapii specifice, iar timpul
pierdut a fost în defavoarea copilului.

Întrebări: Ce principii de etică şi deontologie a încălcat psihologul?


Credeţi că ar trebui sancţionat de Colegiul Psihologilor?
Ce ar trebui să facă părinţii în acest caz?

Supervizori: Mariş (Zubaşcu) Ileana


Luca (Palaghianu) Iuliana

Studiu de caz
Autor: Ghișa Răducu

Cuvinte cheie: consilier școlar, deontologie, comunicare,

La cererea unităţii şcolare la care lucrează, psihologul şcolar efectuează evaluarea unui
elev de 9 ani, cu probleme la învăţătură şi deviaţii comportamentale (în special violenţă)
manifestate în timpul orelor de curs. Evaluarea a constat din stabilirea unui istoric al familiei şi al
comportamentului elevului, trecerea în revistă a rezultatelor şcolare anterioare ale elevului,
întâlniri cu ambii părinţi ai elevului, precum şi administrarea unor teste cognitive şi de
personalitate.
Consilierul şcolar observă că elevul are o uşoară deficienţă de învăţare, şi că pe plan
personal nu reacţionează bine la unele elemente de stres din mediul familial (alcoolismul tatălui,
reacţiile deplasate ale mamei, etc.)
După o perioadă de două luni de la începerea evaluării, unitatea şcolară cere în scris
psihologului şcolar informaţii privitoare la cazul elevului, subliniind faptul că o lipsă de
schimbare în atitudinea acestuia în raport cu şcoala va duce la exmatricularea elevului şi la
mutarea lui la o şcoală specială.
Psihologul răspunde scrisorii conducerii şcolii în termeni vagi, punând la dispoziţia şcolii
rezultatele testelor cognitive şi afirmând că se lucrează la înlăturarea stresului emoţional cauzat
de problemele de familie, sugerând amânarea deciziei transferului la o altă unitate şcolară.
După trimiterea răspunsului către conducerea şcolii, psihologul îi informează pe părinţi
despre decizia şcolii de a-l transfera pe elev într-o şcoală ajutătoare, le spune că el nu este de
acord şi îi sfătuieşte să se adreseze unui psiholog terapeut pentru continuarea tratamentului
elevului.

Întrebări:

• Cum comentaţi decizia psihologului de a nu oferi toate datele de care dispunea atunci
când a răspuns scrisorii oficiale din partea şcolii?
• Dacă ați fi fost în locul consilierului, cum ați fi procedat? Argumentați.

Supervizori

Coita Cecilia

Moga Sanda Rebeca

Tipul problemei: standardul de competență


Autor: Sabău Diana Carmen
Rezumat: Psihologul școlar, Petruț Ana, desfășoară ședințe de consiliere psihologică și
psihoterapie chiar dacă aceasta nu deține atestat de liberă practică pentru specializarea
respectivă.
Cuvinte cheie: atestat de liberă practică, tulburare depresivă.

Petruț Ana, este psiholog școlar la un liceu teoretic din Oradea și deține și un cabinet
individual, de consiliere în domeniul școlar. Ea este psiholog principal și deține atestat de liberă
practică în domeniul psihologiei educaționale.
Profesoara, Maria Enache, a constatat că după decesul unicului său fiu se simte din ce în ce
mai tristă, are o dispoziție depresivă în cea mai mare parte a zilei, a slăbit foarte mult ca urmare a
diminuării apetitului, astfel a ajuns să ceară ajutorul psihologului Petruț Ana, care îi este colegă
de mulți ani. Psihologul, după prima ședință cu profesoara a înțeles că este vorba despre o
problemă personală a profesoarei, și nu despre una ce aparține de domeniul școlar, mai exact
psihologul o bănuia pe profesoară că ar suferi de tulburare depresivă.
În cadrul celei de a doua ședințe, psihologul i-a explicat profesoarei că nu deține atestat de
liberă practică pe specialitatea Consiliere psihologică și psihoterapie și i-a recomandat să apeleze
la serviciile unui psiholog acreditat. Profesoara însă, a insistat să continue ședințele de consiliere
cu psihologul Petruț, pe motiv că sunt colege de mulți ani și are încredere în ea. Fiindcă o
intervenție precoce ar putea diminua sau chiar înlătura problema profesoarei, psihologul a decis
să continue ședințele de psihoterapie.
Psihologul a aplicat corect tehnicile psihoterapeutice și după un anumit număr de ședințe de
consiliere a reușit să o ajute pe profesoară.

Întrebări:

• Ce standard din Codul deontologic al profesiei de psiholog a fost încălcat?

• Cum ați fi procedat în cazul psihologului Petruț Ana?

• Ce măsuri ați lua împotriva acestui gen de încălcare a codului deontologic?

Supervizori: Cecilia Coita


Orbai (Haiduc) Liliana

Studiu de caz

Titlu: Dreptul la confidenţialitate


Autor: Oros Adriana Cosmina
Rezumat: Psihologul C.I. dezvăluie informaţii mamei adolescentei A.A. fără acordul ȋn
prealabil al acesteia.

Cuvinte cheie: consinţământ, dezvăluirea informaţiei

Tipul cazului: confidenţialitate

Dreptul la confidenţialitate
Doamna, C.I. , este psiholog școlar la Liceul Teoretic “Lucian Blaga” din Oradea, deține
atestat de liberă practică în specialitatea Psihologie educațională și este și profesor de psihologie.
În urmă cu o săptămână a primit în consiliere o domnişoară A.A., clasa a XI-a, având
vârsta de 17 ani. Aceasta i-a povestit psihologului şcolar C.I., că are o relaţie de 3 luni cu un
băiat mai mare ca ea cu 3 ani, şi că părinţii ei nu ştiu nimic despre acest lucru. Aceasta a mai
povestit că relaţia dintre ea şi prietenul ei a decurs foarte bine până acum două săptămâni când
acesta i-a propus să se lase de şcoală.
Psihologul găseşte de cuviinţă să discute cu părinţii adolescentei , pentru a-i informa în
legătură cu relaţia fetei , neanunţând adolescenta în legătură cu acest plan.

1. Ce standard din Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică a


fost încălcat?

• În ce circumstanţe psihologul avea dreptul să nu respecte confidenţialitatea?

Supervizori: Kleszkeny Georgiana

Tăut Crina

Titlu: Dreptul la confidenţialitate


Autor:Lucaci Tabita-Ioana
Rezumat: Elena, elevă în clasa a IX-a, pare la prima vedere o fată liniştită, care evită să
vorbească.Mama ei era plecata in Spania iar ea a rămas în grija tatălui.

Dreptul la confidenţialitate

Elena, elevă în clasa a IX-a, pare la prima vedere o fată liniştită, care evită să
vorbească.Doamna dirigintă a pus la început comportamentul său ezitant pe seama faptului că
la începutul clasei a IX-a elevii au nevoie, în funcție de particularitățile fiecăruia, de o oarecare
perioadă de acomodare la noul colectiv. În timp, doamna dirigintă, din discuțiile avute cu Elena,
a aflat ca mama ei era plecata in Spania iar ea a rămas în grija tatălui.Diriginta hotaraste sa o
trimita la psihologul scolii.
Elena,la inceput ezita sa se deschida psihologului,dar intr-un final in povestete situatia
de acasa.Mama sa este plecat in Spania iar ea ramanand in grija tatalui,numai ca acesta are
grave probleme cu alcoolul.Elena povestind psihologului ca tatal ei atunci cand este beat o bate
si de multe ori o pune sa faca treburile casnice,ea neavand timp sa intete sau sa-si faca temele,
astfel evolutia ei scolara a incepus sa scada, ca urmare au început să se manifeste tulburări de
comportament şi la învăţătură.Aceasta ia spus psihologului sa nu spuna tatalui,deoarece acesta
va fi si mai violent cu ea.
În următoarea zi, psihologul este întrebat de dirigintă cu ce problemă se confruntă eleva
şi fără să ceară consimţământul acesteia, îi relatează dirigintei. De asemenea psihologul
impreuna cu dirigintele gaseste de cuviinta sa discute si cu tatal adolescentei, neanuntand
adolescenta.

Întrebări:
1. Ce standard din Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică a
fost încălcat?
2. Cum aţi fi procedat în acest caz?
3. În ce circumstanţe psihologul avea dreptul să nu respecte confidenţialitatea?
4. Credeţi că psihologul va fi sancţionat de către Comisia de Etică şi deontologie al profesiei de
psiholog cu drept de liberă practică?

Supervizori :
Coita Cecilia
Gondor Denisia

TITLU: Terapia în relația multiplă (Standarde etice generale art.V.4) cu parteneri sexuali
(Standarde specifice art.XII.8 )

Autor: Orbai-Haiduc Liliana

Cuvinte cheie: consimțământ, principii în consiliere

Rezumat:T.P. psiholog este solicitat să devină consilierul unei colege din liceu,alături de care a
trăit o frumoasă poveste de dragoste,implicit relația sexuală.

Terapia în relația multiplă cu parteneri sexuali


T.P.este psiholog cu drept de liberă practică în Consilierea pe cuplu și familie,este
solicitat să devină consilierul pe probleme maritale al fostei iubite din liceu. Răspunde acestei
solicitări pozitiv, fiind convins că este un bun profesionist și va putea să abordeze problemele
obiectiv. În timpul ședințelor își dă seama că sentimentele pe care le nutrea odată pentru S.A.
nu sunt atât de uitate; astfel se hotărăște să-i comunice acesteia că nu mai poate continua
ședințele, explicându-i bineînțeles și motivul, o îndrumă spre un coleg pe care îl roagă să preia
cazul, informându-l totodată.

• Care standarde din CODUL ETIC au fost încălcate?

• Ce neajunsuri se pot aduce clientului?

• Care credeți c-ar fi reacția psihologului recomandat față de colegul său?

SUPERVIZORI:

Podină Luminița

Tăut Crina

Studiu de caz
Titlu: Încălcarea confidenţialităţii.
Autor: Kleszkeny Georgiana Angela.
Cuvinte cheie: dezvăluirea informaţiei; confidenţialitate; şedinţă de consiliere.
Rezumat: D. I., psiholog şcolar cu drept de liberă practică le dezvăluie informaţii referitoare la
caz părinţilor lui M, precum şi a dirigintei acesteia, fără acordul în prealabil al ei.
Tipul cazului: confidenţialitate.

Încălcarea confidenţialităţii

Diriginta observă că M., o elevă de clasa a-X-a, are rezultate tot mai slabe la învăţătură şi
că absenţele i se înmulţesc văzând cu ochii şi hotăreşte să o trimită pe fată la D. I., psihologul
şcolar, care deţine atestat de liberă practică şi care este profesor la liceu. La şedinţa de consiliere,
D. I. află că M. are o relaţie cu un băiat de 24 de ani şi este îndrăgostită lulea de el şi de aceea nu
mai vine la şcoală pentru a sta cât mai mult timp cu el. Întrebată cu ce se ocupă băiatul respectiv,
M. răspunde că vinde droguri uşoare, dar face acest lucru doar pentru ea, pentru ai putea face o
nuntă ca-n poveşti. M. relevă şi faptul că a început să consume alcool şi tutun şi că şcoala nu mai
reprezintă o atracţie pentru ea, întrucât nu are nevoie de ea, are grijă iubitul ei de toate.
După şedinţa de consiliere, D. I. vorbeşte cu diriginta despre caz, îi relevă toate detaliile
şi hotăreşte să îi sune pe părinţii fetei pentru a le spune de existenţa iubitului şi de noile vicii ale
fetei, fără a-i cere consimţământul lui M.
Când află M. că psihologul a vorbit cu părinţii ei, se simte trădată şi fuge de acasă cu
iubitul ei.

Întrebări:
• Ce principii etice şi deontologice încalcă acest caz?
• În ce circumstanţe psihologul avea dreptul să nu respecte confidenţialitatea?
• Dacă aţi fi fost în locul psihologului cum aţi fi procedat?
• Credeţi că intervenţia psihologului are vreo cauză în fuga fetei de acasă?

Supervizori:
Oros Adriana
Tăut Crina

Studiu de caz – Standarde cu privire la relaţiile umane: Hărţuirea


Autor - Pintea Adela Crenguta
Ionut Crisan lucreaza ca psiholog specializat în psihologie educatională, consiliere scolară si
vocationala. In urma cu trei saptamani, diriginta unei eleve de clasa a a XII-a observa ca in
ultimul timp este foarte tacuta, retrasa si ii propune sa apeleze la psihologul scolar. Pantea
Cristina accepta propunerea dirigintei si merge la cabinetul scolar. In urma discutiei, psihologul
afla ca aceasta sufera de depresie deoarece s-a despartit de iubitul ei. Pe parcursul sedintelor,
psihologul s-a îndrăgostit de clienta sa, incepând o relatie amoroasă cu aceasta, iar sedintele de
consiliere continua in ciuda faptului ca acesta este conştient de sentimentele pe care le are faţă de
clienta sa. Psihologul face presiuni, ajungand la ameninţări asupra clientei cand aceasta doreste
sa intrerupă sedintele de terapie si relatia amoroasa pe care au început-o.

Întrebări

1. Unde a greşit psihologul Ionut Crisan?

2. Ce principii de etică şi deontologie a încălcat?

3. Dacă aţi fi membru al comisiei care ce evaluează acest caz, l-aţi sancţiona pe

Ionut Crisan? Cum?


Supervizori:

Taut Crina

Gondor Denisia