Sunteți pe pagina 1din 59

Tematici concurs

Facultatea de Medicină
Departamentul nr. 1 – Științe morfologice – Anatomie şi embriologie

Asistent universitar, poziția 78, disciplinele: Anatomie aplicată topografică secţională, Anatomie şi
embriologie generală

Asistent universitar, poziția 79, disciplinele: Anatomie şi embriologie generală

Asistent universitar, poziția 80, disciplinele: Anatomie şi embriologie generală

TEMATICA PENTRU POSTURILEDE ASISTENT UNIVERITAR

1. Vascularizaţia SNC
2. Paleoencefalul
3. Neoencefalul
4. Dezvoltarea SNC. Anomalii
5. Regiunile topografice ale gâtului, secţiune transversală la nivelul vertebrei C6
6. Vascularizaţia şi inervaţia membrelor
7. Glandele endocrine
8. Regiunile pleuro-pulmonare
9. Mediastinul
10. Inima şi pericardul
11. Peritoneul, secţiune transversală la nivelul bursei omentale
12. Etajul supramezocolic al cavităţii abdominale
13. Etajul inframezocolic al cavităţii abdominale
14. Dezvoltarea sistemului digestiv. Anomalii
15. Dezvoltarea aparatului cardio-vascular.Anomalii
16. Spaţiul pelvisuperitoneal
17. Rinichiul şi căile urinare
18. Organele genitale interne feminine
19. Globul ocular şi anexele sale.Calea optică
20. Urechea. Calea acustică şi vestibulară.

BIBLIOGRAFIE

1. ALBU, I. : Inima si nervi cranieni, Editura UMF Cluj Napoca, 2008


2. ALBU, I :Angiologie si nervi spinali, Editura IMF Cluj Napoca, 2008
3. ALBU, I., GEORGIA, R.,: Anatomia clinică, Cluj Napoca, 2006
4. GEORGIA, R., ANA NADIA SCHMIDT: Anatomia omului. Sistemul nervos central, Editura
UMF Cluj Napoca, 1993.
5. GRIGORESCU-SIDO, FR :Embriologie generală şi specială, Editura Casa Cărţii de Ştiintă,
2006.
6. PAPILIAN, V. – Anatomia omului, vol. I – Editura ALL, Bucuresti, 2003
7. PAPILIAN, V. – Anatomia omului, vol. II – Editura ALL, Bucuresti, 2003
8. SCHMIDT, N: Embriologie generală, Editura Iuliu Hatieganu, 2005.
9. SCHMIDT, N. : Embriologie specială, Editura Intelcredo, 2002.

Departamentul nr. 1 – Științe morfologice – Histologie

Asistent universitar, poziția 81, disciplina: Histologie

TEMATICA PENTRU POSTUL DE ASISTENT

1. Ţesuturi epiteliale de acoperire


2. Ţesuturi epiteliale glandulare
3. Ţesuturi conjunctive
- celulele
- substanţa fundamentală
- fibre
- clasificarea ţesuturilor conjunctive.
4. Tipuri de ţesuturi conjunctive:
- ţesuturi conjunctive embrionare
- ţesuturi conjunctive propriu zise (ţesut conjunctiv lax, ţesuturi
conjunctive dense ordonate şi neordonate)
- ţesuturi conjunctive specializate (reticular, adipos)
5. Ţesutul cartilaginos
6. Ţesutul osos
7. Ţesuturi musculare
- striat scheletal
- striat cardiac
- neted
- regenerarea ţesuturilor musculare
8. Sistemul circulator
- structura generală a vaselor
- artere –arteriole- capilare
- vene, inima
- vase limfatice
9. Sistemul tisular hemo –imun. Definiţie. Măduva roşie hematogenă
10. Hematopoeza: Granulocitopoeza, eritropoeza, trombocitopoieza, limfocitopoieza,
monocitopoieza
11. Sistemul limfoid: Ţesutul limfoid- structură celulară, organizare, compartimente.
Limfoganglionul, splina, timusul
12. Ţesutul nervos: Neuronul, sinapse, nevroglia
13. Sistemul nervos: Substanţa cenuşie, albă , meningele, cerebel, creier, măduva spinării,
bariera hematoencefalică, plexuri coroide
14. Sistemul digestiv: Cavitatea orală: limba, buzele, dintele, dezvoltarea dintelui. Planul general
de organizare a tubului digestiv. Esofag. Stomac. Intestin subţire. Colon. Apendice.
15. Glande anexate tubului digestiv: Glande salivare: parotida, submandibulară, sublinguală,
pancreas, ficat
16. Sistemul respirator: Căile respiratorii extra şi intrapulmonare, traheea, arborele bronşic:
bronhii, bronhiole, alveole, bariera alveolo – capilară. Plamânul.
17. Sistemul urinar: Rinichiul – organizarea generală a parenchimului- nefronul; sistemul de
ducte excretoare al rinichiului intra şi extrarenale: vascularizaţia renală
18. Sistemul endocrin: Hipofiza, tiroida, suprarenalele, epifiza, paratiroide
19. Sistemul genital masculin: testiculul, căile intratesticulare şi extratesticulare. Prostata
20. Aparatul genital feminin I: Ovarul, foliculii ovarieni, ovulaţia, corpul galben, stroma ovarului.
Trompa uterină. Uterul – ciclul utero-ovarian şi corelaţii endocrine
21. Aparatul genital feminin II: Dezvoltarea placentei şi structura histologică a placentei. Glanda
mamară – în repaus şi în lactaţie
22. Organe de simţ I: Tegumentul, glande anexe
23. Organe de simţ II: Corneea, retina, organul lui Corti

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul de ocupare a postului de Asistent Universitar la Disciplina Histologie

1. Gartner LP, Hiatt JL. Color Text Book of Histology. WB Saunders Company; 2009.
2. Henrikson Ray, Histology. Willians and Wilkins 1998.
3. Junqueira LC, Carneiro J. Basic Histology. Text and Atlas, 10th edition. Lange Medical
Books;Mc. Graw-Hill Medical Publishing Division; 2003.
4. Ross MH, Kaye GJ, Pawlina W. Histology a Text and Atlas, 4th edition, Lipincott Williams &
Wilkins. 2006.
5. Carmen Mihaela Mihu, Maria Crisan, Alina Sovrea, Mariana Marginean. Histologie Generala
Vol.I. Ed. Medicala Universitara „Iuliu Hatieganu”, Cluj-Napoca, 2006
6. Mihu Carmen, Şovrea Alina, Crişan Maria, Mărginean Mariana, Melincovici Carmen, Boşca
Bianca, Constantin Anne-Maria. Histologie vol. II., Ed. Medicală Universitară, „Iuliu
Haţieganu” Cluj-Napoca, 2012

Departamentul nr. 2 – Științe funcționale - Fiziologie


Asistent universitar, poziția 65, disciplina: Fiziologie

TEMATICA DE FIZIOLOGIE PENTRU CONCURSUL DE ASISTENT

I. Homeostazia mediului intern. Apa si compartimentele lichidiene

II. Mecanisme de transport prin membrane

1. Tipuri de transport prin membrane


2. Transportul pasiv
3. Transportul activ
4. Transportul macromoleculelor
III. Fiziologia aparatului respirator

1. Rolul funcţional al căilor respiratorii superioare

2. Bronhomotricitatea

3. Ventilaţia pulmonară

4. Schimburile gazoase alveolo-capilare

5. Transportul sanguin al gazelor respiratorii


6. Reglarea nervoasă şi umorală a respiraţiei
IV. Ţesuturi excitabile

1. Neuronul
2. Proprietăţile neuronului

3. Sinapsa

4. Actul reflex

5. Sistemul muscular: structura muşchiului striat scheletic, compoziţia muşchiului striat,


joncţiunea neuromusculară, mecanismul molecular al contracţiei musculare striate, manifestări ce
însoţesc contracţia musculară, structura muşchiului neted, mecanismul molecular al contracţiei
musculare netede.

V. Fiziologia digestiei

1. Particularităţile morfo-funcţionale ale aparatului digestiv. Activitatea endocrină digestivă.

3. Digestia bucală: secreţia salivară, masticaţia, deglutiţia. Secreţia şi motilitatea esofagiană.


Reglarea secreţiei salivare şi a fenomenelor motorii din aceste segmente digestive.

3. Digestia gastrică: secreţia si motilitatea gastrică. Reglarea neuro-umorală a fenomenelor


secretorii motorii gastrice. Explorare funcţională gastrică.

4. Secreţia exocrină a pancreasului: mecanisme de producere, compoziţie; roluri; reglare;


mecanismele defensei autolitice (semnificaţia clinică).

5. Secreţia biliară: mecanisme de producere, compoziţie; bila hepatică/bila veziculară; rolul şi


semnificaţia principalelor componente; acizii biliari; pigmenţii biliari; reglare (factori coleretici şi
anti-coleretici); principii de explorare funcţională hepatică.

6. Digestia intestinală: secreţia intestinală şi motilitatea intestinului subţire, mecanisme de reglare


neuro-umorală.

7. Digestia la nivelul intestinului gros: secreţie, floră bacteriană - acţiunile microorganismelor


prezente la acest nivel, motilitate. Reglarea neuro-umorală. Defecaţia.

8. Absorbţia în lungul tractului digestiv: mecanisme, particularităţi, segmentare.

9. Funcţia motorie a tractului alimentar: masticaţia şi deglutiţia: mecanisme, etape, reglare; funcţia
de depozit, amestec şi evacuare a stomacului; disfuncţii motorii în etajul superior al tractului
alimentar; motilitatea căilor biliare; motilitatea intestinului subţire; motilitatea intestinului gros;
mecanisme generale şi locale de reglare neuro-umorală.

VI. Fiziologia sistemului sanguin:

1. Funcţiile sângelui. Volemia.


2. Eritrocitele, eritropoieza.
3. Grupele sanguine. Transfuzia. Sistemul OAB. Sistemul Rh. Accidentele posttransfuzionale.
4. Leucocitele.
5. Imunitatea.
6. Plachetele sanguine.
7. Funcţia de menţinere a echilibrului fluido-coagulant. Hemostaza şi coagularea sângelui.
8. Fibrinoliza.

VII. Fiziologia aparatului cardiac:

1. Fiziologia inimii. Muşchiul cardiac. Proprietăţile miocardului.


2. Ciclul cardiac. Manifestări periferice ale activităţii inimii. Fonocardiograma. Fenomenele
electrice ale activităţii cardiace. Electrocardiograma. Ventriculograma. Flebograma.

3. Manifestările activităţii cardiace- fenomenele mecanice, acustice, volumetrice.

4. Consecinţele funcţionale ale activităţii cardiace: presiunile intracavitare cardiace, debitul


cardiac, lucrul mecanic cardiac.

5. Performanţa cardiacă. Factorii care determină performanţa cardiacă. Parametrii sistolici şi


diastolici ai performanţei cardiace. Reglarea performanţei cardiace prin mecanisme intrinseci şi
extrinseci.

VIII. Hemodinamica:

1. Hemodinamica. Proprietăţile fiziologice ale sistemului vascular. Presiunea arterială. Reglarea


neuro-umorală a presiunii arteriale. Pulsul arterial.

2. Circulaţia capilară - particularităţi morfo-funcţionale. Schimburile capilare, factorii care intervin


în schimburile capilare. Mecanismele reglatorii locale. Caracteristicile morfo-funcţionale ale
sectorului venos. Circulaţia limfatică.

4. Circulaţiile regionale, coronariană, hepatică, cerebrală, pulmonară, renală. Reglarea neuro-


umorală a activităţii cordului şi vaselor.

IX. Fiziologia excreţiei renale:


1. Funcţiile rinichiului în menţinerea homeostaziei. Anatomia rinichiului. Mecanismele formării
urinii. Filtrarea glomerulară. Principiul clearance. Feed- back-ul tubulo-glomerular.

2. Fiziologia tubului urinifer. Filtrarea glomerulară. Reabsorbţia şi secreţia tubulară.

3. Mecanisme de epurare renală. Excreţia cataboliţilor azotaţi. Mecanismul de diluţie şi


concentrare a urinii. Diureza. Reglarea funcţiei renale. Micţiunea.

X. Fiziologia sistemului nervos:

1. Somestezia: caracterizare, clasificarea somesteziei.

2. Proiecţiile corticale ale somesteziei (ariile corticale ale somesteziei): caracteristicile proiecţiei
corticale ale somesteziei, aria somestezică primară, aria somestezică secundară.

3. Durerea: reacţiile care însoţesc durerea, receptorii durerii, stimularea algoreceptorilor,


clasificarea durerii. Durerea cutanată. Mâncărimea şi gâdilarea. Durerea profundă. Durerea
viscerală. Durerea raportată. Inhibiţia durerii.

4. Reflexele: actul reflex, clasificarea reflexelor, arcul reflex. Reflexele somatice medulare:
reflexele miotatice, reflexele de flexiune.

5. Şocul spinal.

6. Controlul cortical al motricităţii: aria motorie primară, aria premotorie (secundară), aria motorie
suplimentară. Căile piramidale. Căile extrapiramidale.

7. Talamusul: funcţiile talamusului.

8. Cerebelul: structură, funcţiile cerebelului.


9. Sistemul nervos vegetativ: structura sistemului nervos vegetativ, mediatorii sistemului nervos
vegetativ, funcţiile sistemului nervos vegetativ.

10. Termoreglarea: temperatura corpului, valorile normale ale temperaturii corpului, variaţiile
fiziologice ale temperaturii centrale. Balanţa termică: termogeneza, termoliza. Reglarea nervoasă a
temperaturii corpului: centrii termoreglatori. Adaptarea organismului la cald. Adaptarea
organismului la temperaturi scăzute.

XI. Fiziologia glandelor endocrine:

1. Mecanisme de acţiune ale hormonilor; concentraţia hormonilor în sânge. Reglarea secreţiei


hormonale.

2. Fiziologia glandei hipofize.


3. Fiziologia glandei tiroide.
4. Fiziologia glandelor paratiroide.
5. Fiziologia glandelor suprarenale.
6. Fiziologia pancreasului endocrin.
7. Fiziologia gonadelor.
8. Glanda pineală.

XIII : Sinteze:

1. Homeostazia fosfo-calcică.
2. Homeostazia glicemiei.
3. Mecanisme neuro-umorale de reglarea activităţii cardio-vasculare.
4. Funcţia de echilibru a organismului.
5. Sistemul nervos enteric. Hormonii gastro-intestinali.
6. Implicaţiile sistemului nervos vegetativ în reglarea funcţiilor organismului.

TEMATICA DE PROBA PRACTICA

1. Mecanica ventilaţiei pulmonare. Înregistrarea mişcărilor respiratorii- pneumograma.


Explorarea funcţională a ventilaţiei pulmonare: cu aparatul Eutest şi spiroset.
2. Termolabilitatea amilazei salivare. Dozarea amilazei salivare.
3. Identificarea mucinei şi electroliţilor salivari. Reacţia salivei. Examenul microscopic al salivei.
Evidenţierea cationilor de calciu din salivă.
4. Explorarea secreţiei gastrice: dozarea acidităţii libere şi totale. Aprecierea acidităţii gastrice în
mEq HCl. Identificarea HCl liber din sucul gastric. Identificarea acidului lactic din sucul
gastric. Identificarea labfermentului. Demonstrarea degradării enzimatice a proteinelor din
sucul gastric. Raţia alimentară.
5. Spectroscopia sângelui. Dozarea hemoglobinei. Identificarea hemoglobinei.
6. Numărarea hematiilor. Numărarea reticulocitelor
7. Viteza de sedimentare a hematiilor. Densitatea sângelui şi a plasmei. Dozarea bicarbonatului
standard.
8. Rezistenţa globulară. Influenţa presiunii osmotice asupra volumului eritrocitar.
9. Numărarea trombocitelor. Testul garoului. Timpul de coagulare. Timpul de sângerare. Timpul
Quick.
10. Numărarea leucocitelor. Tabloul leucocitar.
11. Grupele sanguine din sistemul OAB. Factorul Rh. Demonstrarea rolului calciului în
coagularea sângelui.
12. Timpul de recalcifiere al plasmei. Testul de toleranţă la heparină. Fracţiunile electroforetice
ale proteinelor serice.
13. Electrocardiograma fiziologică.
14. Măsurarea presiunii arteriale la om.
15. Adaptarea aparatului cardio-vascular la efort. Explorarea mecanismelor neuro-vegetative de
adaptare cardio-vasculară.
16. Adaptarea aparatului cardiovascular în condiţiile fenomenului Valsalva. Determinarea
consumului maximal de oxigen. Testarea capacităţii de efort la omul sănătos şi bolnav.
17. Măsurarea filtratului glomerular prin determinarea clearance-ului inulinei.
18. Examenul sumar de urină. Proba de concentrare şi diluţie urinară.
19. Convulsii cu insulină la şoricei.
20. Diagnosticul endocrin al sarcinii
21. Tetania hipocalcemică.
22. Testul de toleranţă la glucoză.
23. Explorarea funcţionala a sistemului vestibular.
24. Explorarea nistagmusului optokinetic.
25. Explorarea reflexelor osteotendinoase şi cutanate la om
26. Investigarea funcţiei somestezice la om.

Departamentul nr. 2 – Științe funcționale - Fiziopatologie


Șef de lucrări, poziția 34, disciplinele: Fiziopatologie generală şi oro-maxilofacială, Fiziopatologie

1. Noţiuni fundamentale

2. Fiziopatologia termoreglării

3. Fiziopatologia răspunsului inflamator

4. Fiziopatologia metabolismului glucidic

5. Fiziopatologia metabolismul lipidic

6. Fiziopatologia metabolismul proteinelor

7. Fiziopatologia sindroamelor hemoragice

8. Fiziopatologia sindroamelor trombotice

9. Fiziopatologia sindroamelor anemice

10. Fiziopatologia policitemiilor

11. Fiziopatologia insuficienței cardiace

12. Fiziopatologia cardiopatiei ischemice

13. Fiziopatologia cardiomiopatiilor


14. Fiziopatologia tulburarilor homeostaziei tensionale

15. Fiziopatologia șocului

16. Fiziopatologia insuficienței respiratorii și a edemului pulmonar

17. Fiziopatologia disfuncțiilor respiratorii obstructive și restrictive

18. Fiziopatologia hipertensiunii pulmonare și a emboliei pulmonare

19. Fiziopatologia tulburarilor hidro-electrolitice

20. Fiziopatologia tulburarilor acido-bazice

21. Fiziopatologia disfuncțiilor renale acute și cronice

22. Fiziopatologia glomerulopatiilor, nefritelor tubulointerstițiale

23. Fiziopatologia uropatiilor obstructive și a nefrolitiazei

24. Fiziopatologia disfuncțiilor esofagiene

25. Fiziopatologia ulcerelor peptice

26. Fiziopatologia hepatopatiilor acute și cronice

27. Fiziopatologia insuficienței hepatice și a hipertensiunii portale

28. Fiziopatologia colecistitelor și a sindroamelor colestatice

29. Fiziopatologia pancreatitelor acute și cronice

30. Fiziopatologia disfuncțiilor hipofizare

31. Fiziopatologia disfuncțiilor tiroidiene

32. Fiziopatologia disfuncțiilor suprarenale

33. Fiziopatologia disfuncțiilor gonadale

34. Fiziopatologia sistemului nervos central

35. Fiziopatologia sistemului nervos periferic

BIBLIOGRAFIE

1. BULBOACA ADRIANA, PARVU ALINA ELENA, PATHOPHYSIOLOGY FOR


DENTAL MEDICINE, ECHINOX, CLUJ NAPOCA, 2009

2. HAMMER GARY D., MCPHEE STEPHEN J. , PATHOPHYSIOLOGY OF


DISEASE: AN INTRODUCTION TO CLINICAL MEDICINE, 7TH EDITION, MC
GRAW-HILL EDUCATION

3. PÂRVU ALINA ELENA, BULBOACĂ ADRIANA, BĂRĂCAN ADRIAN,


PATHOPHYSIOLOGY. HANDOUTS FOR MEDICAL STUDENTS, VOLUME 1,
ED ECHINOX, 2010.

4. SILBERNAGL STEFAN, LANG FLORIAN, COLOR ATLAS OF


PATHOPHYSIOLOGY, THIEME PUBLISHING GROUP, 2009
5. SILBERNAGL STEFAN, LANG FLORIAN, FIZIOPATOLOGIE. ATLAS
COLOR, ed. CALLISTO, 2011.

Departamentul nr. 3 – Științe moleculare - Microbiologie

Asistent universitar, poziția 76, disciplinele: Microbiologie clinică, Microbiologie generală.


Microbiologie şi parazitologie, Microflora cavităţii orale

Asistent universitar, poziția 77, disciplinele: Microbiologie, Microbiologie generală

Asistent universitar, poziția 79, disciplinele: Microbiologie, Microbiologia cavităţii bucale,


Microbiologie generală

TEMATICA

pentru concursul de ocupare de post de asistent universitar

PROBA SCRISA

1. Morfologia si structura celulei bacteriene.


2. Procesul infectios; caracterele de patogenitate ale germenilor (factorii de patogenitate).
3. Actiunea agentilor fizici, chimici si biologici asupra microorganismelor.
4. Genetica bacteriana (organizarea materialului genetic, variabilitatea genetica).
5. Antibiotice (mecanisme de actiune pe celula bacteriana, rezistenta bacteriilor la antibiotice).
6. Antigene (definitie, proprietati).
7. Factorii de aparare nespecifica.
8. Raspunsul imuni umoral
9. Raspunsul imuni celular.
10. Dinamica raspunsului imun. Imunomodulatori.
11. Deviatiile raspunsului imun (toleranta imunologica, hipersensibilitate, autoimunitate).
12. Coci Gram pozitivi (stafilococi, streptococi, pneumococi). Caractere generale, de patogenitate,
diagnostic de laborator.
13. Coci Gram negativi (meningococ, gonococ).
14. Enterobacteriaceae strict patogene (Salmonella, Shigella). Caractere generale, de patogenitate,
diagnostic de laborator.
15. Enterobacteriaceae conditionat patogene (Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, Proteus Yersinia).
Caractere generale, de patogenitate, diagnostic de laborator.
16. Parvobacteriaceae (Haemophilus, Brucella, Bordetella) Caractere generale, de patogenitate,
diagnostic de laborator.
17. Bacili Gram pozitivi (Corynebacterium, Bacillus). Caractere generale, de patogenitate, diagnostic
de laborator.
18. Germeni anaerobi (Clostridium, germeni anaerobi nesporulati). Caractere generale, de
patogenitate, diagnostic de laborator.
19. Proprietati generale ale virusurilor (structura, clasificarea si multiplicarea).
20. Virusurile hepatice (clasificarea, diagnostic de laborator).
21. HIV (diagnostic de laborator).
22. Virusurile gripale (clasificare, diagnostic de laborator).
23. Echinococcus granulosus (patogenie, diagnostic de laborator).
24. Trichinella spiralis (patogenie, diagnostic de laborator).
25. Toxoplasma gondi (patogenie, diagnostic de laborator).
26. Trichomonas (patogenie, diagnostic de laborator).
27. Infectii parazitare oportuniste in sindroame de imunodeficienta (patogenie, diagnostic de
laborator).
PROBA PRACTICA DE LABORATOR - MICROBIOLOGIE
1. Efectuarea de frotiu. Metode de colorare (albastru de metilen, Gram, Ziehl-Nielsen, verde malachit).
2. Determinarea sensibilitatii la chimioterapice (antibiograma difuzimetrica, interpretare, CMI, CMB,
criterii de alegere a trusei de antibiograma.
3. Diagnosticul de laborator al infectiilor stafilococice, streptococice.
4. Diagnosticul de laborator al infectiilor meningococice si gonococice.
5. Diagnosticul de laborator al difteriei.
6. Diagnosticul de laborator al tuberculozei.
7. Diagnosticul de laborator al toxiinfectiilor alimentare.
8. Diagnosticul de laborator al sifilisului.
9. Diagnosticul de laborator al leptospirozei.
10. Diagnosticul de laborator al infectiilor cutanate, ORL.
11. Diagnosticul de laborator al infectiilor respiratorii: exudat faringian, exudat nazal, sputa, aspirate
bronsice.
12. Hemocultura.
13. Urocultura.
14. Coprocultura (Esch.coli, Shigella, Salmonella, Yersinia, Vibrio cholerae, grup 0:1 si grup non 0:1).
15. Coprocultura (germeni conditionat patogeni: enterococi, Proteus, Klebsiella).
16. Examenul de laborator al LCR (meningococ, pneumococ, hemofili, piocianic, bacilul tuberculos).
17. Diagnosticul de laborator al infectiilor cu anaerobi sporulati.
18. Teste imunologice: reactia de imunoflorescenta, ELISA, RIA, precipitarea in gel (simpla si dupla
infuzie), imunoelectroforeza, contraimunoelectroforeza, aglutinarea, coagularea, hemaglutinarea
pasiva, VDRL, RFC (principiul reactiei, metoda de lucru, interpretarea rezultatelor).
19. Diagnosticul de laborator al gripei.
20. Diagnosticul de laborator al hepatitei virale B si C.
21. Diagnosticul de laborator in SIDA.
22. Diagnosticul hematologic al malariei.
23. Examenul coproparazitologic in: giardioza, ascardioza, oxiuroza, trichocephaloza, strongyloidoza,
teniaze.

BIBLIOGRAFIE

1. Lia Monica Junie, „Infecţii bacteriene, virale, parazitare, fungice” Editura U.M.F. “Iuliu
Haţieganu” Cluj-Napoca, ISBN: 978-973-693-625-8; 2015, 303 pg
2. Monica Junie, Microbiologie Fundamentala, Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu",
Cluj-Napoca, ISBN: 978-973-693-427-8, ed.IIa, 2011, 217 pg
3. Monica Junie (Lia Monica Junie), „Microbiologie Medicala vol I (Infecţie, Apărare antiinfectioasă
şi Virusologie)”, Editura U.M.F.“Iuliu Haţieganu”Cluj-Napoca, ISBN: 973-693-102-1, 2005, 203
pg
4. Monica Junie (Lia Monica Junie) Microbiologie Medicala vol. II (Parazitologie şi Micologie
Medicală, Editura U.M.F.“Iuliu Haţieganu”Cluj-Napoca, ISBN: 973-693-102-1, 2005, 255 pg
5. Lucia Debeleac - Microbiologie Medicală, Ed. Medicală şi Pedagogică, Bucureşti, 1992
6. Lucia Debeleac - Microbiologie, Ed. Medicală Amaltea 1994
7. D. Buiuc - Microbiologie Medicală Ed. Medicală şi Pedagogică Bucureşti, 1992
8. Costin Cernescu - Virusologie Medicală Ed. Medicală, Bucureşti, 2000
9. Simona Rădulescu - Parazitologie Medicală Ed. All, 2000

Departamentul nr. 4 – Medicină comunitară - Medicină de familie


Șef de lucrări, poziția 33, disciplinele: Medicină de familie, Medicină de familie şi îngrijirea
bolnavului la domiciliu
TEMATICA CONCURS SEF DE LUCRARI

1. Locul MF in Sistemul asig de sanatate. b. Particularitati consult, dg in MF.Sinteza dg si


terapeutica in MF.

2. Medicina de familie: definiţia, funcţiile MF, atribuţiile MF, responsabilitati. Principiile


medicinei de familie. Conceptul de sănătate şi boală: def starii sanatate,criterii de dg si evaluarea
stării de sănătate, medicina om sănătos.

3. Relaţia medic-pacient în Medicina de familie:definirea conceptului, Factori care influenteaza


relatia medic – pacient in MF.

4. Structura şi funcţiile familiei. Impactul bolii asupra vietii familiei.

5. Pachetele de servicii medicale bazal, minimal si optional in MF.

6. Servicii medicale preventive pt boli prevalente in MF. Evaluarea adultului asimptomatic in MF:
riscograma adultului 18-39 ani si >40 ani.

7. Strategia investigatiilor paraclinice in MF

8. Atitudinea medicului de familie in fata unuipacientdispneic

9. Sindromul edematos -probleme de diagnostic in practica MF

10. Principii de profilaxie şi monitorizare a bolilor cronice în asistenţa primară

11. Sindromul hepatomegalic si splenomegalic:cauze, examinari paraclinice,principii de tratament

12. Manifestări articulare în diverse boli in practica MF

13. Managementul pe termen lung al bolilor cardio-vasculare prevalente in MF: HTA, Cardiopatia
ischemica, Fibrilatia atriala cronica, profilaxia AVC.

14. Managementul pe termen lung al bolilor digestive prevalente in MF.

BIBLIOGRAFIE

1. Council of the Academy of Theachers in General Practice – The Educational EURACT.Agenda of


General Practice /Family Medicine , -WONCA Region Europe Conference, Kos, Grecia , 2005.
2. FRIEDMANN C.Toxicodependenţele, Ed FundaţieiRomânia de Mâine, Bucureşti, 2004
3. Kevin Clifford “ Family Practice-Common Presenting Problems”,44 -113, 2000
4. Ivan A. –Medicinaomuluisănătos. Ed. Med. Buc. 1993.
5. Jordan J, Brown JB, Russell G. Choosing family medicine. What influences medical
students? Can Fam Physician. 2003;49:1131–1137.
6. Oprea S.; Gherman Madeleine – Problemecurente in practicamedicului de familie. Tipografia
UMF Cluj-Napoca 1998
7. Legea nr. 46/21.01. 2003 privinddrepturilepacientului,Coduldeontologic al Colegiuluimedicilor
din Romania
8. Le Book de ECN, Karila Laurent, ed in l rom,redactor A. Rosu, ed univ Iuliu Hatieganu Cluj,
2011
9. Marko Kolsec ” Introducing performance-based assessment of family physician” Medical
Teacher-International Journal of Education in the Health Sciences, vol.25, nr.1, 59-63;2003
10. Pieper SJ., Stanton MS.” Concise Review for Primary Care Physicians”, Mayo Clin Proc. 70: 371,
2000.
11. Rakel R.E.,Rakel D. -Textbook of family practice. 8th edition, 2011.
12. Taylor R.B. Family Medicine: Principles and Practice;Springer Science & Business Media, 2002
13. Restian A.-BazeleMedicinei de Familie. Ed. Med. Buc. Vol. I 2001
14. Ungureanu G., Stoica O., Patologiaiatrogena – dificultatileabordarii: delimitareadomeniului si
evaluareadimensiuniiepidemiologice. Rev Rom Bioetica, 4:3, 39-44, 2006;
15. Ungureanu G., Stoica O., Alexa I., Ardeleanu S., Iatrogeniamedicamentoasa:
dificultatilepreventieisidilemelebioetice, Rev Rom Bioetica, 4:4, 2006
16. Ungureanu G; Astarastoae V, Maria-Christina Ungureanu, OrtansaStoica. Iatrogenia: dilemeetice
si modalitati de abordare a eroriimedicale. RevistaRomana de Bioetica, 6 (2), 2008.
17. Van Es. J. C. -Medicul de familia şipacientulsău. Ed. Libra Buc. 1997.
18. WONCA EUROPA 2002 –Bulletin Informativ pt. Medicii de Familie – DefinitiaEuropeana
A Medicinei de Familie 2005 vol. 5 pag. 122 -137.
19. Wright B, Scott I, Woloschuk W, Brenneis F. Career choice of new medical students at three
Canadian universities: family medicine versus specialty medicine. CMAJ. 2004;170:1920–1924.

Asistent universitar, poziția 58, disciplinele: Medicină de familie, Medicină de familie şi îngrijirea
bolnavului la domiciliu

TEMATICA
pentru examenul de medic specialist
specialitatea MEDICINA DE FAMILIE
I. PROBA SCRISA
II - III. DOUA PROBE CLINICE (una la adult şi una la copil)
IV. PROBA PRACTICA
I. PROBA SCRISA
1. Definitia şi functiile M.F
2. Cabinetul şi echipa de lucru a M.F
3. Activitatea preventivă in M.F
4. Probleme medicale ale omului sanătos
5. Etapele de dezvoltare ale fiinţei umane
6. Nevoile medicale ale diferitelor etape de dezvoltare
7. Promovarea sanatatii in M.F
8. Diagnosticul stării de sănătate
9. Trecerea de la starea de sănătate la starea de boală
10. Particularitătile consultaţiei in M.F
11. Particularitătile diagnosticului in M.F
12. Particularitatile tratamentului în M.F
13. Supravegherea tratamentului in M.F
14. Dificultatile de diagnostic in M.F
15. Sinteza diagnostică şi terapeutică în M.F
16. Asistenţa medicală la domiciliu
17. Sănătatea şi patologia familiei
18. Ciclurile vietii de familie
19. Relatiile medicului de familie cu asigurările medicale
20. Relatiile M.F cu pacientii săi
21. Drepturile pacientilor şi obligatiile M.F
22. Posibilităţile şi limitele M.F
23. Managementul cabinetului de M.F
24. Planificarea familială şi metode contraceptive
25. Evaluarea stării de sănătate a unei colectivităţi
26. Atitudinea M.F în faţa unor simptome comune ( astenia, ameţeala, adenopatia, dispneea, durerea
toracică, palpitaţiile, durerile abdominale, tremurăturile, hemoragiile genitale).
27. Afecţiunile respiratorii la adult si copil ( infecţiile acute ale căilor aeriene superioare la copil,
traheobronşita, bronhopatia cronică obstructivă, pneumoniile, astmul bronsic, cancerul
bronhopulmonar, tuberculoza pulmonară)
28. Afecţiunile cardiovasculare la adult şi copil ( cardiopatiile congenitale, valvulopatiile,
hipertensiunea arterială, cardiopatia ischemică, tulburările de ritm cardiac, endocarditele,
insuficienta cardiacă, tromboflebitele).
29. Afecţiunile digestive la adult si copil ( gastritele acute şi cronice, ulcerul gastro – duodenal,
esofagita de reflux, cancerul gastric, hepatitele acute şi cronice, cirozele, colecistitele acute si
cronice, litiaza biliară)
-2-
2
30. Afecţiunile renale la adult şi copil ( infectiile căilor urinare, glomerulonefritele acute şi cronice,
sindromul nefrotic,litiaza renală,insuficienţa renală acută şi cronică).
31. Afecţiunile reumatice la adult şi copil (artrozele, lumbago,lombosciatica, reumatismul poliarticular
acut, poliartrita reumatoidă, spondilitele, lupusul eritematos sistemic)
32. Afecţiunile metabolice la adult şi copil ( diabetul zaharat, obezitatea, dislipidemiile,
hiperuricemiile
şi guta)
33. Afecţiunile hematologice la adult si copil (sindromul anemic, clasificarea anemiilor, anemia
feriprivă, leucemia limfoblastică, leucemia mieloidă, coagulopatiile)
34. Afectiunile endocrine la adult si copil (hipertiroida, hipotiroida, sindromul Cushing, spasmofilia şi
tetania)
35. Afecţiunile neurologice la adult şi copil ( cefaleea, nevralgia de trigemen, ateroscleroza cerebrală,
accidentele vasculare cerebrale, atacul ischemic tranzitor, meningitele, epilepsia, polinevritele,
boala Parkinson)
36. Afectiunile psihice la adult si copil ( deficienţa mintală, tulburările de personalitate si psihopatiile,
depresia, nevrozele, alcoolismul, sindroamele psihice de involuţie).
37. Afectiuni dermatologice la adult şi copil (dermatitele alergice, ulcerul cronic de gambă, micozele,
parazitozele cutanate si dermatitele infectioase).
38. Afectiuni ORL la adult si copil ( anginele, otitele, mastoiditele, rinitele, sinuzitele)
39. Afectiuni oftalmologice( ochiul roşu, glaucomul, cataracta, traumatismele ochiului).
40. Afectiuni ginecologice si obstetricale ( tulburările menstruale, menopauza, infertilitatea, cancerul
de sân, cancerul uterin, sarcina normală, sarcina cu risc, complicatiile sarcinii si ale nasterii, sarcina
extrauterină)
41. Puericultura (îngrijirea noului nascut, prematuritatea, alimentaţia naturală şi artificială, dezvoltarea
psihică si somatică a copilului, prevenirea rahitismului, vaccinările la copil).
42. Boli infecţioase la adult si copil ( rubeola, rujeola, varicela, parotidita epidemică, scarlatina,
mononucleoza, tusea convulsivă, hepatitele virale, toxiinfectiile alimentare, boala diareică acută,
bolile infectioase cu transmitere sexuală).
II - III. DOUA PROBE CLINICE (una la adult si una la copil)
Cazurile clinice se vor alege din tematica probei scrise.
IV. PROBA PRACTICA
1. Acordarea primului ajutor prespitalicesc in principalele urgenţe medico-chirurgicale
2. Tehnica screening – ului in M.F
3. Strategia investigaţiilor paraclinice în M.F
4. Interpretarea principalelor investigatii de laborator
5. Interpretarea principalelor investigatii functionale
6. Alimentatia naturală şi artificială a sugarului
7. Sfatul genetic
8. Bilanţul unui politraumatizat
9. Efectuarea şi interpretarea unui frotiu cervical
10. Efectuarea şi interpretarea unui examen de secretie vaginală
11. Consilierea pregravidică
12. Tehnici si principii de psihoterapie
13. Corelatia indicilor de greutate şi înaltime
14. Efectuarea şi interpretarea unui examen de fund de ochi
-3-
3
15. Atitudinea terapeutica in fata unui traumatism ocular
16. Efectuarea unui examen ORL
17. Efectuarea şi interpretarea unei EKG
18. Efectuarea şi interpretarea unui tuşeu rectal
19. Efectuarea şi interpretarea unui tuşeu vaginal
20. Examenul clinic al unei gravide
21. Diagnosticul prenatal
22. Examenul clinic al unui sugar
23. Interpretarea unui examen radiologic
24. Alcătuirea unui regim alimentar pentru un om sanatos
25. Alcătuirea unui regim alimentar pentru un bolnav
26. Tehnici de îngrijire a unui nou născut
27. Întocmirea unor acte medicale
28. Interpretarea principalilor indicatori demografici si de morbiditate
29. Elaborarea unui program de sănătate
30. Metodologia efectuării unei consultatii la domiciliu.
ooooo 000 ooooo

Departamentul nr. 4 – Medicină comunitară – Medicina muncii


Asistent universitar, poziția 62, disciplinele: Medicina muncii și boli profesionale, Sănătate
ocupaţională
TEMATICA
pentru examenul de medic specialist
specialitatea MEDICINA MUNCII
I. PROBA SCRISA
II. PROBA CLINICA
III. PROBA PRACTICA
I. PROBA SCRISA
1. Medicina muncii: definitie, evolutia conceptului de medicina muncii, scopuri, domeniile
componente.
Conditia de munca: factori componenti. Noxele profesionale: definitie, clasificare, mod de actiune
asupra organismului uman. Limite (concentratii) admisibile ale noxelor profesionale.
2. Bolile profesionale: definitie, elemente fundamentale privind etiologia, diagnosticul, tratamentul si
profilaxia bolilor profesionale. Tabelul de boli profesionale declarabile. Semnalarea, declarararea,
anchetarea si evidenta bolilor profesionale.
3. Bolile legate de profesiune: definitie, clasificare, epidemiologie, metodologia diagnosticului,
legislatie, profilaxie.
4. Bazele anatomice, fiziologice si biochimice ale efortului profesional predominant musculo-
osteoarticular
(munca fizica). Munca statica si munca dinamica. Consumul de oxigen in diferite faze ale
contractiei musculare.
5. Bazele anatomice, fiziologice si biochimice ale efortului profesional predominant
neuropsihosenzorial.
6. Modificarile fiziologice ale organismului in timpul efortului profesional predominant musculo-
osteoarticular
si a efortului neuro-psihosenzorial.
7. Oboseala profesionala: definitii, clasificare, mecanism de producere, mod de manifestare, metode de
apreciere, recomandari profilacice.
8. Capacitatea de munca: definitii, factori care determina capacitatea de munca, recomandari pentru
cresterea capacitatii de munca.
9. Caracteristici fiziopatologice ale muncii in schimburi alternante: definitii, clasificare, patologia
legata
de munca in schimburi alternante, recomandari profilactice.
10. Caracteristici fiziopatologice ale muncii in procesele de munca automatizate: definitii, mod de
manifestare, patologia legata de munca automatizata, recomandari profilactice.
11. Caracteristici fiziopatologice ale muncii adolescentilor, femeilor si varstnicilor.
12. Psihologia muncii: defintii, evolutia psihologiei muncii, domenii de activitate ale psihologiei
muncii,
rolul psihologiei muncii in unitatile economice de productie si de servicii.
13. Ambianta termica profesionala (microclimatul profesional); ambianta termica profesionala calda
(microclimat cald); ambianta termica profesionala rece (microclimat rece).
14. Ambianta sonora profesionala (zgomotul profesional). Muzica si medicina muncii.
15. Ambianta profesionala in ultrasunete si infrasunete.
16. Ambianta luminoasa profesionala (iluminatul profesional). Culorile si medicina muncii.
NOTA: Pentru punctele 13,14,15 si 16 se vor cunoaste:
- definitie
- procese tehnologice, locuri de munca si profesiuni expuse
- actiune asupra organismului uman
- limite admisibile conform legislatiei actuale de medicina muncii
- profilaxie:
- masuri tehnico-organizatorice
- masuri medicale: examen medical la angajare si control medical periodic, examen medical de
adaptare
17. Ergonomia medicala: definitii, etape de dezvoltare, etapele unei cercetari ergonomice; relatiile
ergonomice; disfunctiile sistemului om-masina-mediu; model de check-list ergonomic.
18. Vibratiile mecanice (trepidatiile) profesionale.
19. Presiune atmosferica crescuta.
20. Presiune atmosferica scazuta.
-2-
NOTA: Pentru punctele 18, 19 si 20 se vor cunoaste:
- definitie
- procese tehnologice, locuri de munca si profesiuni expuse
- actiune asupra organismului uman
- limite admisibile conform legislatiei actuale de medicina muncii
- profilaxie:
- masuri tehnico-organizatorice
- masuri medicale: examen medical la angajare si control medical periodic, examen medical de
adaptare
21. Toxicele profesionale ca factor etiologic: definitie, clasificare, caile de patrundere in organism,
circulatie, depunere in organe tinta, eliminare din organism, biotransformarea toxicelor, mecanisme de
actiune, actiunea combinata a toxicelor, relatia dintre proprietatile fizico-chimice si activitatea toxica,
influenta diverselor conditii de munca asupra actiunii toxicelor; relatii doza-efect si relatii
dozaraspuns.
Concentratii (limite) admisibile; definitii, mod de stabilire, mod de exprimare, mod de
apreciere. Profilaxie.
22. Intoxicatia profesionala cu metale si sarurile lor: plumb, mercur, crom, cadmiu, mangan, beriliu,
nichel.
23. Intoxicatia profesionala cu metaloizi si sarurile lor: arsen + hidrogen arseniat, fosfor + hidrogen
fosforat, stibiu, telur.
24. Intoxicatia profesionala cu hidrocarburi alifatice si compusi halogenati ai acestora: tetraclorura de
carbon, clorura si bromura de metil, tricloretilena, sulfura de carbon.
25. Intoxicatia profesionala cu hidrocarburi aromatice si derivatii nitro- si amino- ai hidrocarburilor
aromatice: benzen, toluen, nitrobenzen, aminobenzen (anilina), derivati halogenati ai acestora.
26. Intoxicatia profesionala cu alcooli (metilic, butilic, izopropilic).
27. Intoxicatia profesionala cu glicoli (etilenglicol, dietilenglicol, 1-4-butan-diol, precum si derivatii
nitrati ai glicolilor si glicerolului).
28. Intoxicatia profesionala cu cetone: acetona, cloracetona, metilcetona.
29. Intoxicatia profesionala cu aldehide: formaldehida.
30. Intoxicatia profesionala cu izocianati.
31. Intoxicatia profesionala cu gaze si vapori iritanti: halogeni (clor, fluor), compusi de sulf (bioxid si
trioxid de sulf, acid sulfuric, dimetil sulfat), compusi ai azotului (oxizi de azot, amoniac, acid azotic).
32. Intoxicatia profesionala cu oxid de carbon.
33. Intoxicatia profesionala cu acid cianhidric si compusi cianici.
34. Intoxicatia profesionala cu pesticide: organo-fosforice, organo-mercuriale, ierbicide, carbamice,
organo-clorurate.
35. Intoxicatia profesionala cu amide, poliamide, poliesteri, poliuretani.
36. Pulberile profesionale ca factor etiologic: definitii, clasificari, actiunea combinata a pulberilor
profesionale; relatia dintre structura mineralogica si chimica a pulberilor si actiunea asupra
plamanilor; testarea experimentala a pulberilor in experimentul acut, subacut si cronic; relatii
dozaefect
si relatii doza-raspuns. Limite (concentratii) admisibile: definitii, mod de stabilire a acestor
limite admisibile.
37. Pneumoconiozele: definitie, etiologie, patogenie generala, clasificare. Clasificarea internationala a
radiografiilor de pneumoconioze (B.I.T.)
38. Silicoza, azbestoza, pneumoconioza minerului la carbune, sideroza.
39. Astmul bronsic profesional.
40. Alveolita alergica extrinseca.
41. Bisinoza.
42. Boli profesionale prin expunere la radiatii electromagnetice nonionizante si ionizante.
43. Boli profesionale prin expunere la ambianta termica profesionala calda (microclimat cald) si
ambianta
termica profesionala rece (microclimat rece).
44. Boli profesionale prin expunere la ambianta sonora profesionala (zgomot profesional) peste
limitele
admise: surditatea si hipoacuzia profesionala.
45. Boli profesionale datorita vibratiilor mecanice (trepidatiilor) profesionale.
46. Boli profesionale datorita presiunii atmosferice hiperbare si hipobare.
47. Boli profesionale prin suprasolicitare a sistemului musculo-osteo-articular.
-3-
NOTA: Pentru subiectele 22-47 se vor trata: etiologie, patogenie, tabloul clinic, examene de laborator
si paraclinice,
diagnostic pozitiv si diferential, complicatii, evolutie, expertiza capacitatii de munca, tratament,
profilaxie.
La profilaxie se va insista asupra determinarii aptitudinii in munca cu ocazia examenului medical la
angajare,
controlului medical periodic.
48. Dermatozele profesionale.
49. Cancerul profesional.
50. Boli infecto-contagioase si parazitare profesionale (tetanos, bruceloza, leptospiroza, hepatita virala,
tuberculoza, amoebiaza).
51. Hematologie profesionala.
52. Electropatologia.
53. Selectia si orientarea profesionala: definitii.
54. Aptitudinea in munca determinata cu ocazia examenului medical la angajare, control medical
periodic, examen medical de adaptare in munca, in functie de profesiune si de boli cu larga
raspandire:
- hipertensiunea arteriala
- boala cardiaca ischemica (cardiopatia ischemica)
- hepatita cronica
- tuberculoza pulmonara
- afectiuni oftalmologice: vicii de refractie, glaucom, cataracta, retinopatii
- varice
- bronsita cronica
55. Probleme speciale de medicina muncii privind: munca celor cu vedere monoculara, munca
epilepticilor, munca stangacilor, munca diabeticilor, reumatismul si munca, tuberculoza si munca,
alcoolismul si munca, fumatul si munca, consumul de medicamente si munca.
56. Boli profesionale pe aparate si sisteme (sinteze): boli bronhopulmonare, boli hepato-renale, boli
cardiovasculare, afectiuni oto-rino-laringologice, boli oftalmologice, boli hematologice, boli
endocrine, boli bucale, dentare si maxilare.
57. Accidentele in munca: definitie, clasificare, legislatia privind declararea, cercetarea cauzelor si
evidenta lor.
58. Probleme de igiena alimentatiei in intreprinderi. Prevenirea toxiinfectiilor alimentare. Alimentatia
de
protectie. Legislatie.
59. Probleme de igiena in intreprinderi: aprovizionarea cu apa potabila, indepartarea reziduurilor,
igiena
individuala. Legislatie. Medicina muncii si ecologia.
60. Ventilatia industriala: definitii, clasificare.
61. Echipamentul individual de protectie: definitii, clasificare.
62. Metoda epidemiologica aplicata la bolile netransmisibile cu referire speciala la bolile profesionale
si
la bolile legate de profesiune.
63. Legislatia actuala de medicina muncii din tara noastra.
II. PROBA CLINICA
1. Examinarea unui solicitant pentru o anumita profesie si la un loc de munca, in vederea stabilirii
aptitudinii in munca din punct de vedere medical sau
2. Examinarea unui bolnav in vederea stabilirii diagnosticului de boala profesionala
Cazurile pentru stabilirea aptitudinii in munca si pentru diagnosticul de boala profesionala se vor alege
din tematica probei scrise.
III. PROBA PRACTICA
1. Profesiograma: elaborarea, efectuarea, interpretarea si aprecierea unei profesiograme.
2. Evaluarea efortului predominant musculo-osteo-articular; expunerea unei tehnici, interpretarea unui
buletin.
3. Evaluarea capacitatii de efort fizic prin determinarea indirecta a consumului maxim de oxigen;
testul
Astrand.
-4-
4. Evaluarea efortului predominant neuro-psiho-senzorial; expunerea unei tehnici, interpretarea unui
buletin.
5. Evaluarea riscurilor profesionale reprezentate de ambianta termica profesionala (microclimatul
profesional) si a influentei acesteia asupra organismului; metodologie, tehnici, interpretarea unui
buletin.*
6. Evaluarea riscurilor profesionale reprezentate de ambianta sonora profesionala (zgomotul
profesional); metodologie, tehnici, interpretarea unui buletin.
7. Audiometria tonala si vocala in scopurile medicinei muncii; metodologie, tehnici, interpretarea unei
audiograme.*
8. Evaluarea riscurilor profesionale reprezentate de expunerea la vibratii mecanice la un loc de munca
si
a influentei acestora asupra organismului: metodologie, tehnici, interpretarea unui buletin. Testul de
provocare la rece, testul presor la rece, calcularea indicelui Pyykkö.
9. Evaluarea riscurilor profesionale reprezentate de ambianta luminoasa la un loc de munca (iluminatul
profesional); metodologie, tehnici, interpretarea unui buletin.*
10. Determinarea functiilor vizuale de baza: acuitate vizuala, camp vizual, simt cromatic; metodologie,
tehnici, interpretarea unui buletin.
11. Evaluarea toxicelor profesionale la un loc de munca; metodologie, tehnici, interpretarea de
buletine.
12. Evaluarea toxicelor profesionale in lichidele biologice. Monitorizarea biologica; metodologie,
tehnici,
interpretarea de buletine.
13. Evaluarea pulberilor profesionale la un loc de munca; metodologie, tehnici, interpretarea de
buletine.
14. Explorari functionale respiratorii (pulmonare) in practica medicinei muncii: CV, VEMS, DME25-
75%CV, volum rezidual, timp de mixica, teste bronhomotorii: metodologie, tehnici, interpretarea de
buletine.*
15. Probe functionale cardiovasculare simple in practica medicinei muncii: Teslenko, Crampton,
Brouha,
probe de efort ; metodologie, tehnici, interpretarea unui buletin.
16. Citirea si interpretarea de radiografii pulmonare standard (RPS) pentru diagnosticul de
pneumoconioza (silocoza, azbestoza, sideroza etc.).
17. Citirea si interpretarea de radiografii de coloana vertebrala, articulatiei pumnului, mainii pentru
diagnosticul de boala de vibratie.
18. Evaluarea expunerii la radiatii electromagnetice nonionizante si ionizante la locul de munca;
metodologie, tehnici, interpretare de buletine.
19. Metode de evaluarea nivelului de risc profesional la locul de munca: definitii, etape, instrumente
de
lucru, mod de aplicare.
20. Elaborarea aplicarea unui program de medicina muncii privind silicoza.
21. Elaborarea unui program de medicina muncii privind intoxicatia profesionala cu plumb.
22. Elaborarea unui program de medicina muncii privind hipoacuzia si surditatea profesionala.
23. Elaborarea unui program de medicina muncii privind dermatozele profesionale.
24. Elaborarea unui program de medicina muncii privind intoxicatia profesionala cu solventi organici.
25. Elaborarea unui program de medicina muncii privind bolile profesionale datorita suprasolicitarii
efortului profesional predominant musculo-osteo-articular (miscari repetitivie, ridicarea si transportul
de greutati mari, pozitii vicioase etc.).
26. Elaborarea unui program de medicina muncii privind profilaxia bolilor profesionale si a bolilor
legate
de profesiune intr-o: mina, intreprindere constructoare de masini, textila, agricola, unitate
spitaliceasca, munca la videoterminale.
27. Elaborarea unui plan de cercetare ergonomica la un loc de munca.
_____________________
* La aceste subiecte candidatul trebuie sa cunoasca folosirea aparaturii.

Departamentul nr. 4 – Medicină comunitară – Sănătate publică şi management


Asistent universitar, poziția 63, disciplinele: Educaţie pentru sănătate, Educaţie pentru sănătate şi
medicină socială, Norme legislative utile la laboratorul TD, Sănătate publică şi management
TEMATICA
pentru examenul de medic specialist
specialitatea SANATATE PUBLICA SI MANAGEMENT
I. PROBA SCRISA
1. Starea de sanatate a populatiei: factori care o influenteaza, modalitati de masurare,
interpretarea rezultatelor.
2. Metode curente de descriere si analiza statistica a fenomenelor medico-sociale.
3. Anchete epidemiologice descriptive: principii, metode, aplicatii în sanatatea publica.
4. Anchete epidemiologice de cohorta: principii, metode, aplicatii în sanatatea publica.
5. Anchete epidemiologice de tip caz/control: principii, metode, aplicatii în sanatatea publica.
6. Anchete epidemiologice de interventie: principii, metode, aplicatii în sanatatea publica.
7. Ancheta medico-sociala: principii, metode, avantaje, limite.
8. Esantionajul: principii, scheme de esantionaj, avantaje, limite.
9. Natalitatea si fertilitatea: masurare, descriere, interpretare, atributiilor serviciilor de sanatate.
10. Mortalitatea generala: masurare, descriere, interpretare, atributiile serviciilor de sanatate,
compararea mortalitatii.
11. Mortalitatea feto-infantila: masurare, descriere, interpretare, masuri de prevenire si
combatere bazate pe notiunea de risc, atributiile serviciilor de sanatate.
12. Alimentatia rationala: continut, relatii cu starea de sanatate, atributiile serviciilor de sanatate.
13. Sanatatea mediului: probleme actuale, relatii cu starea de sanatate, atributiile serviciilor de
sanatate.
14. Sanatatea ocupationala: relatiile mediu de munca - stare de sanatate, atributiile serviciilor de
sanatate.
15. Stilul de viata favorabil sanatatii: componente, modalitati de influentare.
16. Morbiditatea si consecintele ei: principii, masurare, interpretare, atributiile serviciilor de
sanatate, circuitul informatiilor.
17. Screeningul si alte examene medicale de masa: tipuri, conditii de realizare, evaluare;
evaluarea calitatii probelor de screening.
18. Educatia pentru sanatate: principii, metode, forme; atributiile serviciilor de sanatate,
marketingul social.
19. Teoria si practica comunicarii.
20. Strategiile preventive: abordari, avantajele si limitele diferitelor metode.
21. Sanatatea copiilor si tinerilor: continut, probleme prioritare, atributiile serviciilor de sanatate.
22. Problematica medico-sociala a populatiei varstnice si a altor grupuri vulnerabile (someri,
vagabonzi, alcoolici, copii supusi violentelor familiale).
23. Sistemul curent de informatii utilizat in ocrotirea sanatatii: descriere, atributiile serviciilor de
sanatate in aceasta problema.
24. Ingrijirile primare de sanatate: continut, componente, unitati medicale care contribuie la
realizarea lor.
25. Principiile, functiile si metodele principale utilizate in management si leadership.
26. Sisteme de sanatate: descriere, analiza comparata.
27. Modalitati de finantare a sistemelor de sanatate.
28. Concepte si metode utilizate in economia sanitara.
29. Luarea deciziei: metode, aplicatii in domeniul ocrotirii sanatatii.
30. Identificarea si ierarhizarea problemelor de sanatate: metode.
31. Previziunea, planificarea si programarea sanitara; metodologia generala de elaborare,
implementare si evaluare a unui program de sanatate.
32. Managementul resurselor umane in domeniul ocrotirii sanatatii.
33. Politici si strategii de sanatate.

34. Reforme in sistemele de sanatate.


35. Caracteristicile competitiei in serviciile de sanatate.
36. Evaluarea medicala si economica a actiunilor si a serviciilor de sanatate: metode, aplicatii.
37. Caracteristicile epidemiologice principale si continutul programelor de interventie in bolile
cronice care reprezinta probleme de sanatate publica (boli cardiovasculare si AVC, tumori,
tuberculoza si alte boli pulmonare, accidentele, bolile mintale, diabetul zaharat, bolile
aparatului locomotor).
38. Drepturile omului, dreptul la sanatate si etica in sanatatea publica.
39. Utilizarea programului EPIINFO in sanatatea publica.
II. PRIMA PROBA PRACTICA
1. Descrierea statistica a unui ansamblu de date si sintetizarea acestuia.
2. * Alegerea si aplicarea unor teste de comparare statistica.
3. * Determinarea si interpretarea regresiei si corelatiei statistice.
4. * Masurarea si analiza natalitatii si fertilitatii într-o populatie definita.
5. * Masurarea si analiza mortalitatii într-o populatie definita.
6. * Metode de standardizare a datelor în sanatatea publica.
7. * Interpretarea functiilor unei tabele de mortalitate.
8. * Masurarea si analiza mortalitatii infantile într-un teritoriu.
9. Proiectarea unei anchete epidemiologice pentru o boala cronica.
10. * Masurarea riscului relativ si atribuibil unui factor în anchetele epidemiologice.
11. Masurarea si interpretarea morbiditatii într-o colectivitate.
12. Proiectarea unui examen medical de masa.
13. * Masurarea validitatii si reproductibilitatii unor probe de screening.
14. Exercitiu simulat de ierarhizare a unor probleme de sanatate.
15. Formularea de obiective pentru programe de sanatate.
16. Proiectarea unui ansamblu de servicii preventive de sanatate publica.
17. Evaluarea economica a unei activitati de sanatate publica.
18. * Evaluarea performantelor unor servicii spitalicesti.
19. * Evaluarea performantelor unor servicii medicale ambulatorii.
20. Aprecierea cererilor sanitare si a gradului de satisfactie a populatiei privind serviciile de
sanatate.
III. A DOUA PROBA PRACTICA
Sustinerea în fata comisiei de examinare a unei lucrari personale în domeniul
sanatatii publice.

Departamentul nr. 5 – Medicină internă - Medicală I - Medicină Internă, Cardiologie și


Gastroenterologie
Șef de lucrări, poziția 53, disciplinele: Medicină internă. Cardiologie, Semiologie medicală

TEMATICA PENTRU CURSUL MAGISTRAL

Patologia aparatului cardio-vascular


1. Insuficienţa cardiacă
2. Ateroscleroza. Aterogeneza
3. Cardiopatia ischemică
4. Tromboza venoasă profundă. Tromboembolismul pulmonar. Cordul pulmonar acut

Patologia aparatului respirator


1. Insuficienţa respiratorie
2. Pneumoniile.
3. Bronhopneumopatia cronică obstructivă. Cordul pulmonar cronic

Bibliografie
1. Harrison’s Principles of Internal Medicine, 16 (18) th Edition Mc Graw Hill, 2012 (16).
2. Blaga S. Esenţialul în urgenţe cardio-vasculare, Editura Napoca Star 2011.
3. Luminiţa Vida-Simiti. Esential in electrocardiografia clinica. Casa Cărţii de Stiinţă Cluj-Napoca,
2003.
4. Mircea PA si colab. Medicina Internă. Patologia aparatului respirator. Editura Medicală
Universitară “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca-2005.
5. Ghidurile Societăţii Europene de Cardiologie 2006-2010
 Acute Myocardial Infarction in patients presenting with ST-segment elevation (Management
of)
 Arterial Hypertension (Management of)
- Atrial Fibrillation (Management of)
 Universal Definition of Myocardial Infarction
 Cardiac Pacing and Cardiac Resynchronisation Therapy
 Infective Endocarditis (Guidelines on Prevention, Diagnosis and Treatment of)
 Diabetes, Pre-diabetes, and Cardiovascular Diseases
 Valvular Heart Disease (Management of)
 Stable Angina Pectoris (Management of)
 Sudden Cardiac Death (Ventricular Arrhythmias and the Prevention of Sudden -Cardiac Death
(ACC/AHA/ESC 2006 Guidelines for Management of Patients With)
 Ventricular Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death (ACC/AHA/ESC 2006
Guidelines for Management of Patients With)
 Acute and Chronic Heart Failure and Focused Update CRT/HF
7. Global Initiative for Asthma (GINA), National Heart Lung and Blood Institute (NHLBI), 2009
8. GOLD – The Global Initiative for Chronic Obstructibve Lung Disease- Updated january 2009;
http://www.goldcopd.com/Guidelineitem
9. Blaga S. Bolile aparatului respirator în practica medicinii interne. Ed.Napoca Star, 2012.
10. Vida-Simiti Luminita et al. Cardiologia. Ed. Medicala Universitara Iuliu Hatieganu", Cluj, 2013.

Departamentul nr. 5 – Medicină internă - Medicală II


Asistent universitar, poziția 116, disciplina: Semiologie medicală
TEMATICA
pentru examenul de medic specialist
specialitatea MEDICINA INTERNA
I. PROBA SCRISA
II – III. DOUA PROBE CLINICE
IV. PROBA PRACTICA
I. PROBA SCRISA
1. Bronsita cronica. Emfizemul pulmonar. Bronhopneumopatia cronica obstructiva.
2. Pneumoniile.
3. Astmul bronsic.
4. Abcesul pulmonar.
5. Cancerul bronhopulmonar.
6. Tuberculoza pulmonara a adultului (forme clinice, diagnostice, principii de tratament).
7. Pleureziile.
8. Sindroamele mediastinale.
9. Alveolite fibrozante acute si cronice.
10. Insuficienta respiratorie.
11. Endocardita bacteriana subacuta.
12. Valvulopatii mitrale si aortice.
13. Tulburarile de ritm ale inimii.
14. Tulburarile de conducere ale inimii.
15. Pericarditele.
16. Miocardite si cardiomiopatii.
17. Cardiopatia ischemica (Angina pectorala stabila si instabila, infarctul miocardic acut).
18. Edemul pulmonar acut cardiogen si noncardiogen.
19. Socul cardiogen.
20. Moartea subita cardiaca.
21. Cordul pulmonar cronic.
22. Insuficienta cardiaca congestiva.
23. Tromboembolismul pulmonar.
24. Hipertensiunea arteriala esentiala si secundara.
25. Tromboflebitele.
26. Bolile aortei si arterelor periferice.
27. Glomerulonefrite acute, rapid progresive si cronice.
28. Sindromul nefrotic.
29. Nefropatii insterstitiale acute si cronice.
30. Litiaza renala. Infectiile urinare. Pielonefritele.
31. Insuficienta renala acuta.
32. Insuficienta renala cronica.
33. Rinichiul de sarcina.
34. Esofagita de reflux. Hernia hiatala.
35. Ulcerul gastric si duodenal.
36. Cancerul gastric.
37. Suferintele stomacului operat.
38. Colita ulceroasa si boala Crohn.
39. Cancerul colonului.
40. Cancerul rectal.
41. Hepatitele virale.
42. Hepatita cronica.
43. Cirozele hepatice.
44. Insuficienta hepatica si encefalopatia portalsistemica.
-2-
45. Litiaza biliara.
46. Icterele.
47. Pancreatite acute si cronice.
48. Cancerul de pancreas.
49. Hemoragiile digestive superioare.
50. Anemiile feriprive.
51. Anemiile megaloblastice.
52. Anemiile hemolitice.
53. Leucoza acuta.
54. Leucoza limfatica cronica.
55. Sindromul mieloproliferativ (leucoza mieloida cronica, policitemia vera, trombocitemia
esentiala, metaplazia mieloida cu mieloscleroza).
56. Limfoame maligne.
57. Sindroame hemoragipare, de cauza trombocitara, vasculara si prin tulburari de coagulare.
58. Diabetul zaharat.
59. Reumatismul articular acut.
60. Poliartrita reumatoida.
61. Artritele seronegative, artritele infectioase si prin microcristale.
62. Artrozele.
63. Sciatica vertebrala.
64. Colagenoze (lupus eritematos, sclerodermia, dermato-miozite, boala mixta de tesut
conjunctiv.
65. Vasculite sistemice.
66. Intoxicatia acuta barbiturica.
67. Intoxicatia acuta cu compusi organo-fosforici.
68. Sindromul meningeal. Meningita acuta tuberculoasa, meningita acuta limfocitara benigna,
meningita cerebrospinala meningococica.
69. Hipertiroidismul.
70. Diagnosticul pozitiv si diferential al comelor. Principii de tratament.
71. Aterogeneza si ateroscleroza.
72. Dislipidemiile.
73. Obezitatea.
II – III. DOUA PROBE CLINICE
Cazurile clinice se vor alege din tematica probei scrise de specialitate.
IV. PROBA PRACTICA
1. Examen clinic complet si intocmirea foilor de observatie.
2. Prezentarea de cazuri clinice.
3. Interpretarea examenului radiologic in afectiunile prevazute pe aparate si sisteme.
4. Interpretarea rezultatelor de la explorarile functionale respiratorii (spirometrie si
determinarea gazelor sanguine).
5. Interpretarea unei electrocardiograme:
- stabilizarea axului electric si modificarile patologice
- hipertrofiile atriale si ventriculare
- modificarile electrocardiogramei in cardiopatia ischemica, cardiomiopatii
- diagnosticul electrocardiografic in cordul pulmonar cronic
- tulburarile de ritm cardiac
- tulburarile de conducere
- indicatiile, tehnica si interpretarea probei de efort
6. Interpretarea principalelor date ecocardiografice prevazuta in tematica
7. Interpretarea datelor de ecografie abdominala
8. Toracenteza
9. Paracenteza
-3-
10. Interpretarea rezultatelor hiperglicemiei provocate.
11. Interpretarea oscilometriei.
12. Interpretarea medulogramei.
13. Interpretarea rezultatului biopsiei hepatice, renale.
14. Interpretarea rezultatelor endoscopice (bronhoscopie, colonoscopie, rectoscopie).
15. Interpretarea rezultatelor investigatiilor radioizotopice prevazute in tematica.
16. Interpretarea rezultatului fundului de ochi.
17. Interpretarea rezultatelor analizei lichidului cefalorahidian.
18. Tehnicile de resuscitare cardiorespiratorie.
19. Defibrilarea si cardioversia.
20. Interpretarea rezultatelor examenului bacteriologic (sputa, urina, bila, lichid pleural, lichid
peritoneal, cefalorahidian, sange).
21. Tehnica efectuarii examenului bacteriologic direct, in urgente, din produse patologice.
22. Interpretarea rezultatelor examenelor din sangele periferic si maduva pentru principalele
afectiuni hematologice prevazute in tematica (anemii, leucoze acute si cronice, sindroame
mieloproliferative si limfoproliferative, sindroame hemoragipare).
23. Interpretarea datelor de explorare functionala renala, hepatica, pancreatica.
24. Interpretarea rezultatelor determinarii echilibrului acidobazic si hidroelectrolitic.

Departamentul nr. 5 – Medicină internă - Medicală III - Medicină Internă, Gastroenterologie


Șef de lucrări, poziția 58, disciplinele: Medicină internă. Gastroenterologie
PROGRAMA ANALITICĂ MEDICINĂ INTERNĂ

Anul IV, Anul universitar 2015-2016

Sindroamele dispeptice.

Dispepsia funcţională.

Patologia esofagului: tulburări motorii

Boala de reflux gastro-esofagian, cancerul esofagian

Posibilităţi de explorare ale esofagului

Gastritele acute şi cronice.

Ulcerul gastro-duodenal.

Hemoragiile digestive superioare non-variceale

Cancerul gastric.

Suferinţele stomacului operat.


Sindromul diareic.

Sindromul de malabsorbţie.

Enteropatia glutenică.

Carenţa dizaharidazică.

Boala Whipple.

Intestinul iritabil.

Constipaţia.

Diverticuloza colonului

Sindromul rectosigmoidian.

Polipozele intestinale.

Cancerul colorectal

Bolile inflamatorii intestinale

Sindroamele hepatice.

Ascita.

Insuficienţa hepatică acută.

Cirozele hepatice.

Peritonita bacteriana spontana.

Encefalopatia hepatică.

Hemoragiile digestive superioare variceale.

Sindromul hepatorenal.

Sindromul hepato-pulmonar.

Hepatitele cronice.

Hepatita autoimună.

Ciroza biliară primitivă

Hepatitele toxice şi medicamentoase.

Ficatul şi alcoolul

Carcinomul hepatocelular.

Ficatul gras nealcoolic.

Hemocromatoza. Boala Wilson

Patologia căilor biliare.


Colangita sclerozantă.

Pancreatita cronică.

Cancerul pancreatic

Bibliografie

Harrisons’s Principles of Internal Medicine. Ed. McGraw 2005

O. Pascu (sub red). Gastroenterologie. Hepatologie. Bazele practicii clinice. Ed. Med Univ. „Iuliu
Haţieganu”, 2014

M. Grigorescu. Tratat de gastroenterologie. Ed. Medicală Naţională, 2001

M. Grigorescu. Tratat de hepatologie. Ed. Medicală Naţională, 2004

L. Gherasim. Medicină internă. Ed. Medicală

Departamentul nr. 5 – Medicină internă - Medicală IV


Șef de lucrări, poziția 59, disciplinele: Medicină internă, Medicină sportivă, Semiologie medicală
Șef de lucrări, poziția 60, disciplinele: Învăţare prin rezolvare de probleme, Medicină internă,
Semiologie medicală
Tema programei analitice pt concursul de sef lucrari pozitia 59, 60 la Disciplina Medicala IV-
Medicina Interna si Semiologie medicala , Disciplinele Medicina Interna si Semiologie Medicala

Tema pt Disciplina Medicina interna (Medicina Dentara)

1. BPOC, astm bronşic


2. Pneumonii, pleurezii
3. Abces pulmonar, cancer bronhopulmonar
4. Reumatismul articular acut, valvulopatii,
endocardita infectioasa
5. Cardiopatia ischemica, angina pectorala, infarctul miocardic acut, tulburări de ritm şi de conducere
6. Hipertensiunea arteriala, arteriopatia cr. obliterantă, tromboza venoasă profundă
7. Miocardite, cardiomiopatii, insuficienţa cardiacă
8. Glomerulonefrita acuta si cronica, sindrom nefrotic
9. Pielonefrite, litiaza renala, insuficienta renala
10. Gastrite, ulcer gastric, ulcer duodenal, cancer gastric
11. Hepatite cronice, Litiaza biliara
12. Ciroza hepatică, pancreatitele
13. Boala inflamatorie intestinală, cancer colic
14. Diabetul zaharat, anemiile
Bibliografie:

* Elemente de medicină internă vol. I Anton Drăghici, Dorel Sâmpelean, Casa Cărţii de

Ştiinţă Cluj-Napoca, 1998

* Elemente de medicină internă vol. II Anton Drăghici, Dorel Sâmpelean, Casa Cărţii de

Ştiinţă Cluj-Napoca, 1999


* Medicină internă pentru stomatologi, Anton Drăghici, Dorel Sâmpelean, Vasile Negrean,

Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-Napoca, 2001

* Harrison’s Principle of Internal Medicine, ed. A16-a, Limba romana, 2005

* M.Longmore et al Oxford Handbook of ClinicalMedicine, Oxford University Press, 2010

* Karila L- Le Book des ECN. Editia în limba română. Ed. Medicală Universitară „Iuliu

Hațieganu” Cluj Napoca, 2011

Tema programei analitice Disciplina Semiologie medicala (Medicina Dentara)

NOTIUNI GENERALE DE SEMIOLOGIE. ANAMNEZA.


Notiuni generale de semiologie, simptom,semn,sindrom,diagnostic. Anamneza.
EXAMENUL CLINIC OBIECTIV.

Metode de examinare a pacientului. Facies. Atitudini.

Modificari de culoare ale tegumentului si mucoaselor.

Tip constitutional. Edemul. Leziuni cutanate si mucoase. Adenopatii. Starea psihica.


SEMIOLOGIA APARATULUI RESPIRATOR.
Simptome majore si examenul obiectiv al aparatului respirator. Explorari paraclinice in bolile
aparatului respirator. Sindroame respiratorii.
SEMIOLOGIA APARATULUI CARDIO-VASCULAR.
Simptome si examenul obiectiv al cordului si vaselor. Explorari complementare in bolile
cardio-vasculare. Sindroame cardio-vasculare.
SEMIOLOGIA APARATULUI RENO-URINAR.
Simptome majore. Examenul obiectiv al aparatului urinar. Explorari complementare in bolile
aparatului urinar. Sindroame in patologia aparatului reno-urinar.
SEMIOLOGIA APARATULUI DIGESTIV.
Particularitati ale anamnezei in bolile cavitatii bucale si faringelui. Simptome si semne in
patologia digestiva.
Semiologia esofagului. Simptome,semne si explorari paraclinice.
Semiologia stomacului si duodenului. Simptome majore. Examenul obiectiv al abdomenului
in bolile stomacului si duodenului. Explorari paraclinice in bolile stomacului si duodenului.
Semiologia intestinului. Simptome si examenul obiectiv al abdomenului in bolile intestinale.
Explorari complementare in bolile intestinale.
Semiologia ficatului, veziculei biliare si cailor biliare.
Simptome si examenul obiectiv general si al abdomenului in bolile ficatului, veziculei biliare
si cailor biliare. Explorari complementare in bolile ficatului, veziculei biliare si cailor biliare.
SEMIOLOGIA SISTEMULUI HEMATOPOETIC.
Simptome si semne in bolile sangelui.
Sindromul anemic, sindromul hemoragipar

BIBLIOGRAFIE:

1. Dorel Sampelean, Simina Tarmure, Florin Casoinic, Olga Orasan – “ Semiologie clinica
medicala”, Ed. Casa Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca, 2008
2. Vasile Negrean si col. – “Semiologie Medicala”, Ed. Casa Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca,
2012
3. Dorel Sampelean, Florin Casoinic, Vasile Negrean, Ioana Suciu, Simina Tarmure, Calin Vlad
– “Semiologie medicala: semne generale, sindroame clinice respiratorii si renale”, Ed. Casa
Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca, 1999
4. Ion I. Bruckner – “ Semiologie medicala”, Ed. Medicala, Bucuresti, 2002

Departamentul nr. 6 – Specialități medicale – Diabet și boli de nutriție

Asistent universitar, poziția 95, disciplinele: Diabet zaharat şi boli de nutriţie, Nutriţie şi
dietetică

TEMATICA
pentru examenul de medic specialist
specialitatea DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE
I. PROBA SCRISA
II – III. DOUA PROBE CLINICE
IV. PROBA PRACTICA
I. PROBA SCRISA
1. Metabolismul intermediar si energetic al glucidelor, lipidelor si proteinelor.
2. Tulburarile echilibrului hidro-electrolitic si acido-bazic.
3. Insulina, biosinteza, secretie, mecanism de actiune.
4. Istoria naturala si stadializarea diabetului zaharat.
5. Diabetul zaharat – diagnostic si clasificare.
6. Diabetul zaharat – epidemiologie, forme clinice.
7. Diabetul zaharat tip 1 si tip 2 – etiopatogeneza.
8. Abordarea diabetului zaharat in practica medicala – principii si strategia generala.
9. Tratamentul nefarmacologic in diabetul zaharat.
10. Educatia in diabetul zaharat – principii, obiective, evaluare.
11. Tratamentul cu insulina in diabetul zaharat.
12. Tratamentul cu preparate orale in diabetul zaharat.
13. Cetoacidoza diabetica.
14. Coma diabetica hiperosmolara si acidoza lactica.
15. Hipoglicemiile.
16. Retinopatia diabetica – screening, diagnostic, management.
17. Nefropatia diabetica – screening, diagnostic, management.
18. Neuropatia diabetica – screening, diagnostic, management.
19. Piciorul diabetic – screening, diagnostic, management.
20. Riscul si patologia cardiovasculara in diabetul zaharat.
21. Diabetul zaharat la grupe speciale (gravide, copii, varstnici).
22. Managementul clinic al diabetului zaharat pre-, intra- si postoperator.
23. Obezitatea – diagnostic, clasificare, epidemiologie.
24. Obezitatea – etiopatogeneza.
25. Managementul obezitatii.
26. Obezitatea – factor de risc in patologie.
27. Dislipidemiile – nozologie, screening, diagnostic.
28. Dislipidemiile – etiopatogeneza.
29. Managementul dislipidemiilor.
30. Sindromul X metabolic.
31. Evaluarea si managementul riscului cardiovascular.
32. Hiperuricemiile – diagnostic, tratament.
33. Hemocromatoza – diagnostic, tratament.
34. Boala Wilson – diagnostic, tratament.
35. Profiriile – diagnostic, tratament.
36. Erorile inascute ale metabolismului intermediar – diagnostic, tratament.
37. Principiile alimentatiei sanatoase, comportamentul alimentar.
38. Principii de dietoterapie.
39. Tulburari de nutritie, tulburari de comportament alimentar.
40. Alimentatia parenterala.
41. Principii de gastrotehnie.
42. Principiile studiului epidemiologic.
-2-
II. PROBA CLINICA de diabet zaharat, nutritie si boli metabolice
1. Diabetul zaharat – screening, diagnostic si tratament.
2. Complicatiile acute si cronice ale diabetului zaharat – screening, diagnostic si tratament.
3. Obezitatea – screening, diagnostic si tratament.
4. Dislipidemiile – screening, diagnostic si tratament.
5. Hiperuricemiile – screening, diagnostic si tratament.
III. PROBA CLINICA de medicina interna
1. Pneumoniile.
2. Bronsita cronica.
3. Emfizemul pulmonar.
4. Astmul bronsic.
5. Supuratiile bronho-pulmonare.
6. Cancerul bronho-pulmonar.
7. Tuberculoza pulmonara.
8. Miocarditele.
9. Valvulopatiile mitrale si aortice.
10. Cardiopatie ischemica (angina pectorala si infarctul miocardic).
11. Insuficienta cardiaca.
12. Aritmiile cardiace.
13. Hipertensiunea arteriala (esentiala si secundara).
14. Sindromul de ischemie periferica acuta si cronica.
15. Tromboflebite si tromboembolismul pulmonar.
16. Ulcerul gastric si duodenal.
17. Cancerul gastric.
18. Diareea si constipatia.
19. Cancerul de colon si rectosigmoidian.
20. Rectocolita ulcero – hemoragica.
21. Litiaza biliara.
22. Colecistita acuta.
23. Hepatitele virale acute.
24. Hepatita cronica.
25. Ciroza hepatica.
26. Pancreatitele acute si cronice.
27. Glomerulonefritele acute si cronice.
28. Pielonefritele acute si cronice.
29. Insuficienta renala acuta si cronica.
30. Litiaza urinara.
31. Anemiile.
32. Accidentele vasculare cerebrale.
IV. PROBA PRACTICA
1. Evaluarea starii de nutritie, antropometrie, perimetre.
2. Elaborarea planurilor de interventie nutritionala (in diabet zaharat, obezitate, dislipidemii,
denutritie si hipovitaminoze, hiperuricemii).
3. Evaluarea riscului cardiovascular.
4. Determinarea glicemiei, glicozuriei, acetonuriei.
5. Profilul glicemic – tehnica si interpretare.
-3-
6. Spectrul lipidic plasmatic – tehnica si interpretare.
7. Explorarea functionala renala (proteinurie, microalbuminurie, clearance creatininic).
8. Oftalmoscopia directa – tehnica si interpretare.
9. Explorarea echilibrului acido-bazic si hidro-electrolitic – tehnica si interpretare.
10. Teste de evaluare semicantitativa a sensibilitatii (diapazon, monofilamente).
11. Evaluare prin metoda Doppler a presiunilor la arterele membrelor inferioare.
12. Tehnica sedintelor de educatie individuala si de grup.
13. Principii de gastrotehnie.
14. Ancheta alimentara.
15. Metodologia testului de toleranta la glucoza oral.
16. Screeningul familial in bolile metabolice.
17. Metodologia cercetarii epidemiologice.
ooooo 000 ooooo

Departamentul nr. 6 – Specialități medicale – Endocrinologie


Șef de lucrări, poziția 49, disciplinele: Endocrinologie, Recuperare în boli endocrinologice

HORMONII: structura chimica si reglare. Mecanisme patogenetice in bolile endocrine

HIPOTALAMUSUL

Sindromul hipotalamic

Pubertatea fiziologica, pubertatea precoce si retardul de crestere si dezvoltare pubertara

Diabetul insipid

GLANDA HIPOFIZA

Sindromul tumoral hipofizar

Acromegalia si gigantismul

Hiperprolactinemia

Insuficienta hipofizara

GLANDA TIROIDA

Gusa si nodulul tiroidian

Tirotoxicoza (Hipertiroidismul)

Hipotiroidismul

Tiroiditele

GLANDELE PARATIROIDE SI METABOLISMUL OSOS

Reglarea metabolismului calciului

Hiperparatiroidismul primar

Hipoparatiroidismul

Osteoporoza

GLANDELE SUPRARENALE

Insuficienta corticosuprarenala
Sindromul Cushing

Hiperaldosteronismul

Feocromocitomul si alte tumori neuroendocrine

DIFERENTIEREA SEXUALA NORMALA SI PATOLOGICA

Diferentierea sexuala normala

Diferentierea sexuala patologica – Disgeneziile gonadale si deficitul de 21hidroxilaza

GONADELE

Ciclul ovarian

Insuficienta ovariana

Climacteriul feminin

Sindromul ovarelor polichistice

Hipogonadismul masculin

Bibliografie: Georgescu CE. Îndreptar practic de endocrinologie. Editura Medicală Universitară Iuliu
Hațieganu”, Cluj-Napoca 2013, ISBN 978-973-693-521-3

Duncea I (sub red.), Ghervan C, Georgescu C, Valea A, Grigorescu-Sido A, Lencu C. Endocrinologie.


Editura Medicală Universitară „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca 2011, ISBN 978-973-693-430-8

Zbranca E (sub red.) Endocrinologie-ghid de diagnostic si tratament in bolile endocrine, Iasi-Editura


Polirom, 2008

Duncea I. Explorări paraclinice în bolile endocrine, Editura Medicală Universitară „Iuliu Haţieganu”
Cluj-Napoca 2000, ISBN 973-8019-30-3.

Departamentul nr. 6 – Specialități medicale – Dermatologie


Asistent universitar, poziția 91, disciplina: Dermatologie
TEMATICA
pentru examenul de medic specialist
specialitatea DERMATO-VENEROLOGIE
I. PROBA SCRISA
II – III. DOUA PROBE CLINICE
IV. PROBA PRACTICA
I. PROBA SCRISA
1. Structura pielii la microscopul optic si electronic.
2. Functiile organului cutanat.
3. Principalele procese histopatologice ale pielii.
4. Infectii cutanate virale.
5. Infectii cutanate bacteriene.
6. Infectii cutanate fungice.
7. Epizoonoze.
8. Tuberculoze cutanate.
9. Lepra.
10. Notiuni generale despre alergie si imunologie.
11. Urticaria.
12. Eczeme/dermatite.
13. Prurigouri.
14. Vasculite.
15. Reactii cutanate postmedicamentoase.
16. Eritrodermiile.
17. Dermatoze profesionale.
18. Purpure.
19. Bolile tesutului conjunctiv (lupus eritematos, dermatomiozita, sclerodermia).
20. Boli buloase.
21. Angiologie dermatologica (arterite, boala si fenomenul Raynaud, tromboflebita superficiala,
varice, sindrom posttrombotic, insuficienta cronica venoasa, ulcer varicos, malformatii
venoase, limfedeme).
22. Genodermatoze.
23. Limfoame si pseudo-limfoame cutanate.
24. Boala Kaposi.
25. Mastocitoze.
26. Sarcoidoza.
27. Psoriazisul.
28. Lichen si eruptii lichenoide.
29. Parapsoriazisurile.
30. Tulburari de keratinizare.
31. Dermatoze prin agenti fizici.
32. Distrofiile elastice ale pielii (pseudoxantom elastic, acrodermita Pick-Herxheimer,
anetodermiile, polikilodermiile).
33. Discromii cutanate.
34. Sindrom seboreic. Acneea si eruptiile acneiforme. Rozaceea.
35. Dermatoze precanceroase.
36. Tumorile benigne.
37. Carcinoame bazocelulare.
38. Carcinoame spinocelolare.
39. Melanom.
40. Dermatoze paraneoplazice.
41. Manifestari cutanate dismetabolice (porfirii, lipoidoze, amiloidoze, mucinoze, diabet
zaharat).
-2-
42. Afectiunile parului si unghiilor.
43. Afectiunile mucoasei bucale si genitale.
44. Patologia generala a sifilisului.
45. Sifilisul primar.
46. Sifilisul secundar.
47. Sifilisul tertiar.
48. Sifilisul congenital.
49. Serodiagnosticul sifilisului.
50. Tratamentul sifilisului.
51. Boala Nicolas-Favre. Sancrul moale.
52. Infectia gonococica.
53. Infectiile genitale cu Chlamidii si Mycoplasme.
54. SIDA. Manifestari cutaneo-mucoase in infectia cu HIV.
55. Epidemiologia si combaterea bolilor venerice.
II – III. DOUA PROBE CLINICE
Cazurile clinice se vor alege din toata problematica specialitatii.
IV. PROBA PRACTICA
1. Efectuarea biopsiei cutanate.
2. Electrochirurgia.
3. Crioterapia.
4. Efectuarea testelor cutanate pentru diagnosticul dermatozelor alergice si interpretarea lor.
5. Efectuarea si interpretarea examenului micologic direct (KOH) si a culturilor pentru
diagnosticul micozelor.
6. Efectuarea si interpretarea frotiurilor din secretia uretrala si vaginala.
7. Efectuarea ultramicroscopiei si a testelor serologice pentru diagnosticul sifilisului.
8. Efectuarea si interpretarea citodiagnosticului Tzanck.
9. Interpretarea unui preparat histopatologic colorat HE pentru diagnosticul histopatologic al
urmatoarelor dermatoze: tuberculoza cutanata, boala Paget, boala Bowen, carcinom
spinocelular, carcinom bazocelular, melanom malign, nevi nevocelulari, lupus eritematos,
psoriazis, lichen plan, pemfigus vulgar, dermatita herpetiforma, boala Darier.
10. Efectuarea unor manevre fizice si chirurgicale utilizate in practica dermatologica: anestezia
locala, excizia si chiuretarea unor leziuni cutanate, acoperirea defectelor primare postexcizionale,
avulsia lamei unghiale, dermabraziunea, “peeling”-ul chimic cu substante
caustice, administrarea intralezionala a medicamentelor, PUVA-terapia, fototerapia cu Laser,
dermatoscopia, terapia subdermala, sonografia cutanata, trichograma, tratamentul alopeciilor
prin metode chirurgicale, sclerozari ale dilatatiilor vasculare superficiale.
ooooo 000 ooooo
Departamentul nr. 6 – Specialități medicale – Boli infecţioase

Asistent universitar, poziția 85, disciplina: Boli infecţioase

Asistent universitar, poziția 86, disciplina: Boli infecţioase

Asistent universitar, poziția 87, disciplina: Boli infecţioase

TEMATICA
pentru examenul de medic specialist
specialitatea BOLI INFECTIOASE
I. PROBA SCRISA
II. PROBA PRACTICA
III. PROBA CLINICA
I. PROBA SCRISA
1. Procesul infectios: interrelatia microb-organism gazda, etapele infectiei, tipurile de infectie.
2. Apararea antiinfectioasa nespecifica: bariere anatomice, fagocitoza, mecanisme extracelulare,
inflamatie.
3. Imunitatea in infectii. Imunodepresiile.
4. Imunizarile in infectii.
5. Diagnosticul infectiilor prin criteriile: epidemiologic, de laborator nespecific, microbiologic,
serologic.
6. Tratamentul infectiilor: nespecific, imunologic, simptomatic, patogenic.
7. Sindroamele parainfectioase majore: febra, detresa respiratorie acuta a adultului, socul
infectios, insuficienta organica sistemica multipla (MSOF).
8. Antibiotice si chimioterapice: clasificarea si descrierea principalelor antibiotice si
chimioterapice; mecanisme de actiune ale substantelor antimicrobiene; farmacocinetica
antibioticelor si chimioterapicelor; rezistenta microbiana la antibiotice.
9. Antibioticoterapia: reguli de baza in terapia cu antibiotice; metode de control clinic si de
laborator in conducerea terapiei antiinfectioase; asocieri de antibiotice; cauze de insucces in
terapia antimicrobiana.
10. Probleme speciale in antibioticoterapie: indicatiile antibioticelor si chimioterapicelor la
gravide; particularitati ale antibioticoterapiei la sugari si copii; antibioticoterapia in
insuficienta renala.
11. Profilaxia cu antibiotice si chimioterapice.
12. Reactii adverse la antibiotice si chimoterapice.
13. Scarlatina si alte infectii streptococice.
14. Infectia stafilococica.
15. Rujeola.
16. Rubeola.
17. Varicela si herpesul zoster.
18. Infectiile cu virusuri herpetice.
19. Gripa si alte viroze respiratorii.
20. Infectia urliana.
21. Mononucleoza infectioasa.
22. Difteria.
23. Infectia meningococica.
24. Tusea convulsiva.
25. Pneumonii infectioase. Supuratii pulmonare. Pleurezii.
26. Angine si stomatite acute.
27. Laringita acuta (crupul), epiglotita si traheobronsita acuta.
28. Meningite acute, subacute si cronice, bacteriene, virale sau cu alte etiologii.
29. Encefalite acute (infectioase, postinfectioase si postvaccinale). Rabia.
30. Poliomielita si alte neuroviroze paralitice.
31. Infectii cu enterovirusuri.
32. Febra tifoida si paratifoida.
-2-
33. Dizenteria bacteriana si dizenteria amebiana.
34. Toxiinfectii alimentare.
35. Botulismul.
36. Hepatite acute virale.
37. Holera.
38. Boala diareica acuta infectioasa.
39. Trichineloza.
40. Antrax.
41. Tetanos.
42. Bruceloza.
43. Infectii cu anaerobi.
44. Leptospiroze. Boala Lyme. Febra recurenta.
45. Malaria.
46. Rickettsioze (tifosul exantematic, febra butonoasa, febra Q).
47. Septicemia (etiopatogenie, clinica, tratament).
48. Infectii urinare (etiopatogenie, clinica, tratament, profilaxie).
49. Infectii nozocomiale (etiologie, clinica, profilaxie).
50. Infectii biliare (etiologie, clinica, tratament). Diagnosticul diferential al icterelor.
51. Infectia cu virusul imunodeficientei umane (HIV).
52. Infectiile la imunodeprimati. Criptococcoza. Pneumocistoza. Candidozele. Criptosporidioza.
NOTA: Toate subiectele incepand de la punctul 13 vor fi tratate in intregime (etiologie,
epidemiologie,
patogenie, clinica, diagnostic, tratament, profilaxie).
II. PROBA CLINICA
Cazuri din bolile de la proba scrisa.
III. PROBA PRACTICA (de laborator)
1. Examinarea LCR. Efectuare de reactie Pandy, numaratoare celule, col Gram si Giemsa.
2. Hemocultura. Examen macroscopic, microscopic si cultural. Interpretare.
3. Urocultura. Tehnici si interpretare.
4. Examinarea exsudatului faringian. Recoltare, insamantare, pe placi geloza-sange.
Interpretare.
5. Examinarea puroiului. Recoltare. Frotiu colorat cu Gram, microscopic.
6. Antibiograma. Tehnici. Interpretarea unei placi cu metoda difuzimetrica.
7. Examenele serologice. Principii, tehnici, interpretare.
8. Testele de laborator de explorare hepatica. Interpretarea unui buletin.
9. Criteriul hematologic de diagnostic al infectiilor. Hemoleucograma si alte teste. Interpretare.
10. Examen de urina: efectuare. Glicozurie, urobilinogen, pigmenti biliari.
11. Intradermoreactiile in diagnosticarea infectiilor. Tehnici. Interpretare.
12. Examinarea radiologica a plamanului (interpretare de filme).
ooooo 000 ooooo
Departamentul nr. 7 – Chirurgie – ATI I
Asistent universitar, poziția 86, disciplinele: ATI, Prim ajutor medical, Îngrijiri calificate în ATI
Asistent universitar, poziția 87, disciplinele: ATI, Prim ajutor medical

TEMATICA
pentru examenul de medic specialist
specialitatea ANESTEZIE TERAPIE INTENSIVA
I. PROBA SCRISA
II – III. DOUA PROBE CLINICE
IV. PROBA PRACTICA
I. PROBA SCRISA
1. Fiziopatologia durerii acute si cronice.
2. Tehnici de analgezie folosite in terapia durerii acute si cronice.
3. Analgetice centrale (morfinice).
4. Analgetice/antiiinflamatorii nonsteroidiene.
5. Somnul si anestezia .
6. Substante sedative si amnestice si hipnotice.
7. Mecanismul de actiune al anestezicelor inhalatorii.
8. Absortia si distributia anestezicelor inhalatorii.
9. Efectele respiratorii si circulatorii ale anestezicelor inhalatorii.
10. Metabolismul si toxicitatea anestezicelor inhalatorii.
11. Farmacologia protoxidului de azot.
12. Anestezicele volatile halogenate (halotan, enfluran, izofluran, servofluran, desfluran).
13. Fizica gazelor si vaporilor aplicata la anestezia prin inhalatie.
14. Fiziologia placii neuromusculare.
15. Substante cu actiune relaxanta utilizate in anestezie (curare depolarizante si
nondepolarizante).
16. Antagonisti ai curarelor.
17. Monitorizarea functiei neuromusculare.
18. Droguri si boli care interfereaza cu actiunea relaxantelor musculare.
19. Sistemul nervos vegetativ (anatomie, fiziologie). Farmacologia drogurilor cu actiune
vegetativa (colinegi - - -
- -blocante).
20. Consultul preanestezic de rutina (clinic, paraclinic, implicatii medico-legale).
21. Implicatiile anestezice ale bolilor concomitente (cardio-vasculare, pulmonare, renale,
gastrointestinale, hepatice, SNC, endocrine, hematologice).
22. Implicatiile anestezice ale terapiei medicamentoase cronice.
23. Evaluarea riscului operator si anestezic.
24. Premedicatia (stop, substante, cai de administrare).
25. Mentinerea libertatii cailor respiratorii, masca laringiana, intubatia, traheala, traheostomia,.
Sisteme de umidificare si mucoliza.
26. Supravegherea si monitorizarea bolnavului in timpul anesteziei.
27. Tehnici de anestezie intravenoasa (inductie, mentinere, trezire, combinatii de substante
anestezice, si modalitati de administrare).
28. Tehnici de anestezie inhalatorie.
29. Aparatul de anestezie (masina de gaze, sisteme anestezice, vaporizoare).
30. Ventilatie mecanica intra-anestezica.
31. Asigurarea homeostaziei bolnavului in timpul anesteziei.
32. Incidentele si accidentele anesteziei generale.
33. Perioada postanestezica imediata. Salonul de trezire.
34. Farmacologia anestezicelor locale.
35. Analgeticele morfinice utilizate in anstezia regionala.
-2-
36. Tehnici de anestezie regionala (anestezia locala, anestezia regionala intravenoasa, blocaje de
nervi periferici).
37. Blocaje de plex brahial.
38. Blocaje regionale centrale (subarahnoidian si peridural).
39. Complicatiile locale, focale, regionale si sistemice ale tehnicilor de anestezie regionala.
40. Anestezia regionala la copii (indicatii, tehnici, incidente si accidente specifice).
41. Anestezia in ambulator.
42. Anestezia in chirurgia pediatrica.
43. Anestezia in chirurgia de urgenta (soc stomac plin, hemoragie etc) .
44. Analgezia si anestezia in obstetrica. Reanimarea nou-nascutului. Terapia intensiva a
patologiei obstetricale.
45. Anestezia in neurochirurgie.
46. Anestezia la bolnavul cu suferinte cardiace (coronian, valvular, cu tulburari de ritm si
conducere, cu insuficienta cardiaca etc).
47. Anestezia la bolnavul cu suferinte pulmonare.
48. Anestezia la bolnavul cu suferinte renale, endocrine, hepatice, hematologice.
49. Grupele sanguine (metode de determinare, principii de compatibilitate).
50. Transfuzia de sange si fractiuni.
51. Autotransfuzia (indicatii, tehnici).
52. Raspunsul neuroendocrin, metabolic si inflamator la agresiune.
53. Modificari imunologice la bolnavul critic. Modalitati imunomanipulare.
54. Fiziopatologia generala a starii de soc.
55. Socul hipovolemic (cauze, mecanisme, tratament).
56. Socul traumatic (fiziopatologie, trataent).
57. Socul cardiogen (cauze, mecanisme, tratament).
58. Alte forme de soc (anafilactic, anafilactoid, neurogen, endocrin).
59. Infectie, sepsis, soc septic (cauze mecanisme).
60. Tratamentul socului septic.
61. Solutii inlocuitoare de volum sanguin.
62. Droguri cu actiune cardiotonica si vasoactiva utilizate in starile de soc.
63. Sindromul de disfunctii organice multiple (cauze, mediatori, efecte la nivelul sistemelor de
organe).
64. Tratamentul sindromului de disfunctii organice multiple.
65. Controlul infectiei in terapia intensiva.
66. Riscul de infectie la personalul medical in A.T.I.
67. Antibioterapia.
68. Nutritia parentala si enterala.
69. Organizarea generala a sistemelor de medicina de urgenta.
70. Tehnici folosite in medicina de urgenta (mijloace de transport medicalizat al unui bolnav
critic, evaluarea primara a unui bolnav critic in afara spitalului, analgezia si sedarea
bolnavilor critici pe parcursul unui transport medicalizat, tehnici de abord al cailor aeriene
si de ventilatie artificiala.
71. Evaluarea primara si resuscitarea unui politraumatism (in afara spitalului si la sosirea in
spital).
72. Evaluarea secundara si transferul unui politraumatism .
73. Terapia intensiva a traumatismelor cranio-cerebrale.
74. Arsuri (terapia intensiva in primele 72 de ore).
75. Oprirea circulatorie (cauze, forme, bazic si advanced life support).
76. Accidente de submersie.
77. Accidente prin electrocutare.
78. Anatomia si fiziologia respiratorie.
79. Evaluarea functionala respiratorie.
-3-
80. Insuficienta respiratrie acuta.
81. Injuria pulmonara acuta (ALI) – Sindromul de detresa respiratorie acuta (ARDS).
82. Mentinerea libertatii cailor aeriene (intubatia traheala, traheotomia, intubatia traheala
prelungita vs. traheotomie).
83. Insuficienta respiratorie cronica acutizata.
84. Terapia intensiva in boala asmatica.
85. Terapie respiratorie adjuvanta.
86. Tehnici de suport ventilator artificial (indicatii, aparatura, tehnici conventionale, moduri de
ventilatie, tehnici nonconventionale).
87. Tehnici de “intarcare”.
88. Oxigenarea extracorporeala si eliminarea extracorporeala de CO2.
89. Echilibrul hidroelectrolitic si acidobazic normal si patologic.
90. Insuficienta renala acuta (prerenala, renala intrinseca, postrenala – obstructiva).
91. Insuficienta renala cronica (probleme de anestezie si terapie intensiva).
92. Metode de epurare extrarenala.
93. Anestezia si terapia intensiva in transplantul renal .
94. Diabetul zaharat (forme clinice, comele cetozice si noncetozice, hipoglicemia).
95. Terapia intensiva in hemoragiile digestive superioare.
96. Terapia intensiva in ocluzia intestinala.
97. Terapia intensiva in perforatiile acute ale tractului digestiv.
98. Peritonitele postoperatorii.
99. Pancreatita acuta.
100. Fistulele digestive externe postoperatorii.
101. Insuficienta hepatica acuta.
102. Insuficienta hepatica cronica si ciroza hepatica.
103. Defecte acute de hemostaza (trombocitopenia, CID, fibrinoliza acuta).
104. Terapia cu anticoagulante, antiagregante si terapia fibrinolitica.
105. Edemul cerebral (tipurile de edem cerebral, cauze, mecanisme, diagnostic, monitorizare,
tratament).
106. Fiziologia si fizopatologia termoreglarii (hipotermia indusa si accidentala, mijloace de
control ale echilibrului termic perioperator, hipertermia maligna, socul caloric).
107. Starile de coma (metabolice, traumatice, infectioase, tumori, vasculare – anoxice –
ischemice, toxice exogene).
108. Aspecte medicale si legale ale mortii cerebrale.
109. Boala coronariana (forme clinice, diagnostic, tratament de urgenta, terapia intensiva a
complicatiilor).
110. Terapia intensiva in tulburarile de ritm si conducere (forme clinice, diagnostic,
tratament).
111. Embolia pulmonara (diagnostic, tratament).
112. Hipertensiunea pulmonara si cordul pulmonar cronic (terapie intensiva).
113. Suport circulator mecanic (balon de contrapulsie, sisteme de asistare ventriculara).

Departamentul nr. 7 – Chirurgie – ATI II

Șef de lucrări, poziția 41, disciplinele: ATI, Nutriţie enterală şi parentală,Prim ajutor medical

TEMA

Prim ajutor: suportul vital bazal.

Departamentul nr. 7 – Chirurgie – Chirurgie II


Asistent universitar, poziția 95, disciplina: Abilităţi practice
TEMATICA
pentru examenul de medic specialist
specialitatea CHIRURGIE GENERALA
I. PROBA SCRISA
II. PROBA CLINICA
III. PROBA PRACTICA – OPERATORIE
I. PROBA SCRISA
Cuprinde subiecte de anatomie chirurgicala, de patologie chirurgicala si de tehnici chirurgicale.
Subiecte de anatomie chirurgicala
1. Anatomia chirurgicala a tiroidei.
2. Anatomia chirurgicala a sanului.
3. Anatomia chirurgicala a axilei.
4. Anatomia chirurgicala a peretelui toracic.
5. Anatomia chirurgicala a plamanilor si pleurei.
6. Anatomia chirurgicala a mediastinului.
7. Anatomia chirurgicala a peretelui abdominal.
8. Anatomia chirurgicala a zonelor herniare.
9. Anatomia chirurgicala a esofagului.
10. Anatomia chirurgicala a diafragmei.
11. Anatomia chirurgicala a stomacului.
12. Anatomia chirurgicala a ficatului.
13. Anatomia chirurgicala a cailor biliare extrahepatice.
14. Anatomia chirurgicala a splinei.
15. Anatomia chirurgicala a sistemului port hepatic.
16. Anatomia chirurgicala a pancreasului.
17. Anatomia chirurgicala a duodenului.
18. Anatomia chirurgicala a intestinului subtire.
19. Anatomia chirurgicala a colonului.
20. Anatomia chirurgicala a rectului.
21. Anatomia chirurgicala a perineului.
22. Anatomia chirurgicala a rinichilor.
23. Anatomia chirurgicala a ureterelor.
24. Anatomia chirurgicala a vezicii urinare.
25. Anatomia chirurgicala a uterului si anexelor.
26. Anatomia chirurgicala a sistemului arterial al membrului superior.
27. Anatomia chirurgicala a sistemului arterial al membrului inferior.
28. Anatomia chirurgicala a sistemului venos superficial si profund al membrului inferior.
Subiecte de patologie chirurgicala
1. Traumatismele cranio-encefalice acute.
2. Distrofia endemica tireopata.
3. Hipertiroidiile.
4. Cancerul tiroidian.
5. Tiroiditele.
6. Cardiospasmul.
7. Cancerul esofagului.
8. Esofagita caustica.
9. Stenozele esofagului.
10. Esofagita peptica.
11. Herniile hiatale.
12. Mastitele acute.
13. Mastitele cronice.
14. Tumorile benigne ale glandei mamare.
15. Tumorile maligne ale glandei mamare.
2
16. Mamela secretanta.
17. Traumatismele toracice.
18. Traumatismele abdominale.
19. Politraumatismele.
20. Herniile peretelui abdominal antero-lateral.
21. Apendicita acuta.
22. Peritonite acute difuze.
23. Peritonite acute localizate.
24. Ulcerul gastric.
25. Ulcerul duodenal.
26. Tumorile benigne ale stomacului.
27. Cancerul gastric.
28. Hemoragiile digestive.
29. Indicatiile splenectomiei.
30. Colecistitele acute.
31. Colecistita cronica litiazica.
32. Litiaza caii biliare principale.
33. Tumorile maligne ale cailor biliare extrahepatice.
34. Chistul hidatic hepatic.
35. Cancerul de pancreas.
36. Pancreatita acuta.
37. Ocluziile intestinale.
38. Infarctul entero-mezenteric.
39. Patologia chirurgicala a diverticulului Meckel.
40. Tumorile intestinului subtire.
41. Boala Crohn.
42. Diverticuloza colica.
43. Rectocolita ulcerohemoragica.
44. Cancerul colonului.
45. Cancerul rectului.
46. Supuratiile perianorectale (fistule, abcese, flegmoane).
47. Hemoroizii.
48. Litiaza renala.
49. Adenomul de prostata.
50. Sarcina ectopica.
51. Neoplasmul ovarian.
52. Fibromatoza uterina.
53. Neoplasmul corpului uterin.
54. Neoplasmul colului uterin.
55. Ischemia acuta periferica.
56. Ischemia cronica periferica.
57. Varicele membrelor inferioare.
58. Boala tromboembolica.
59. Arsurile.
60. Degeraturile.
61. Infectiile acute ale degetelor si mainii.
62. Antibioterapia in chirurgie.
63. Socul.
64. Resuscitarea cardio-respiratorie.
Subiecte de tehnici chirurgicale
1. Abordul chirurgical al marilor vase (gat, brat, coapsa).
2. Tehnica abordului venos pentru cateterism.
3. Tehnica suturilor vasculare.
4. Crosectomia cu smulgerea safenei interne pentru varicele membrelor inferioare.
3
5. Cura chirurgicala a herniei inghinale.
6. Cura chirurgicala a herniei femurale.
7. Cura chirurgicala a herniei ombilicale.
8. Cura chirurgicala a eventratiilor.
9. Cura chirurgicala a evisceratiilor.
10. Tiroidectomiile.
11. Tratamentul chirurgical al afectiunilor septice ale sanului.
12. Mamectomiile (simpla, Madden, Patey, Halsted).
13. Traheostomia.
14. Pleurotomia minima.
15. Apendicectomia.
16. Gastrostomia.
17. Jejunostomiile.
18. Colostomiile.
19. Gastroenteroanastomoza.
20. Rezectiile gastrice cu anastomoza gastroduodenala.
21. Rezectiile gastrice cu anastomoza gastrojejunala.
22. Vagotomia tronculara subdiafragmatica.
23. Piloroplastiile.
24. Rezectiile gastrice pentru cancer.
25. Splenectomia.
26. Colecistectomia (clasica si laparoscopica).
27. Colecistostomia.
28. Coledocotomiile.
29. Drenajul extern al caii biliare principale.
30. Derivatii biliodigestive (colecistogastroanastomoza, colecistojejunanastomoza,
coledocoduodenoanastomoza, coledocojejunanastomoza).
31. Enterectomia segmentara.
32. Cistostomia.
33. Anexectomia.
34. Histerectomiile.
35. Amputatia de gamba.
36. Amputatia de coapsa.
37. Colectomia segmentara.
38. Hemicolectomia dreapta.
39. Hemicolectomia stanga.
40. Operatia Hartman.
41. Cura chirurgicala a hemoroizilor.
42. Cura chirurgicala a supuratiilor perianorectale.
43. Cura chirurgicala a hidrocelului.
44. Cura chirurgicala a varicocelului.
45. Orhiectomia.
46. Laparoscopia diagnostica.
II. PROBA CLINICA
Consta din subiectele de Patologie chirurgicala.
III. PROBA PRACTICA – OPERATORIE
Consta din subiectele de Tehnici chirurgicale.

Departamentul nr. 7 – Chirurgie – Chirurgie IV

Asistent universitar, poziția 97, disciplinele: Chirurgie generală, Învăţare prin rezolvare de probleme,
Semiologie chirurgicală

TEMATICA
pentru examenul de medic specialist
specialitatea CHIRURGIE GENERALA
I. PROBA SCRISA
II. PROBA CLINICA
III. PROBA PRACTICA – OPERATORIE
I. PROBA SCRISA
Cuprinde subiecte de anatomie chirurgicala, de patologie chirurgicala si de tehnici chirurgicale.
Subiecte de anatomie chirurgicala
1. Anatomia chirurgicala a tiroidei.
2. Anatomia chirurgicala a sanului.
3. Anatomia chirurgicala a axilei.
4. Anatomia chirurgicala a peretelui toracic.
5. Anatomia chirurgicala a plamanilor si pleurei.
6. Anatomia chirurgicala a mediastinului.
7. Anatomia chirurgicala a peretelui abdominal.
8. Anatomia chirurgicala a zonelor herniare.
9. Anatomia chirurgicala a esofagului.
10. Anatomia chirurgicala a diafragmei.
11. Anatomia chirurgicala a stomacului.
12. Anatomia chirurgicala a ficatului.
13. Anatomia chirurgicala a cailor biliare extrahepatice.
14. Anatomia chirurgicala a splinei.
15. Anatomia chirurgicala a sistemului port hepatic.
16. Anatomia chirurgicala a pancreasului.
17. Anatomia chirurgicala a duodenului.
18. Anatomia chirurgicala a intestinului subtire.
19. Anatomia chirurgicala a colonului.
20. Anatomia chirurgicala a rectului.
21. Anatomia chirurgicala a perineului.
22. Anatomia chirurgicala a rinichilor.
23. Anatomia chirurgicala a ureterelor.
24. Anatomia chirurgicala a vezicii urinare.
25. Anatomia chirurgicala a uterului si anexelor.
26. Anatomia chirurgicala a sistemului arterial al membrului superior.
27. Anatomia chirurgicala a sistemului arterial al membrului inferior.
28. Anatomia chirurgicala a sistemului venos superficial si profund al membrului inferior.
Subiecte de patologie chirurgicala
1. Traumatismele cranio-encefalice acute.
2. Distrofia endemica tireopata.
3. Hipertiroidiile.
4. Cancerul tiroidian.
5. Tiroiditele.
6. Cardiospasmul.
7. Cancerul esofagului.
8. Esofagita caustica.
9. Stenozele esofagului.
10. Esofagita peptica.
11. Herniile hiatale.
12. Mastitele acute.
13. Mastitele cronice.
14. Tumorile benigne ale glandei mamare.
15. Tumorile maligne ale glandei mamare.
2
16. Mamela secretanta.
17. Traumatismele toracice.
18. Traumatismele abdominale.
19. Politraumatismele.
20. Herniile peretelui abdominal antero-lateral.
21. Apendicita acuta.
22. Peritonite acute difuze.
23. Peritonite acute localizate.
24. Ulcerul gastric.
25. Ulcerul duodenal.
26. Tumorile benigne ale stomacului.
27. Cancerul gastric.
28. Hemoragiile digestive.
29. Indicatiile splenectomiei.
30. Colecistitele acute.
31. Colecistita cronica litiazica.
32. Litiaza caii biliare principale.
33. Tumorile maligne ale cailor biliare extrahepatice.
34. Chistul hidatic hepatic.
35. Cancerul de pancreas.
36. Pancreatita acuta.
37. Ocluziile intestinale.
38. Infarctul entero-mezenteric.
39. Patologia chirurgicala a diverticulului Meckel.
40. Tumorile intestinului subtire.
41. Boala Crohn.
42. Diverticuloza colica.
43. Rectocolita ulcerohemoragica.
44. Cancerul colonului.
45. Cancerul rectului.
46. Supuratiile perianorectale (fistule, abcese, flegmoane).
47. Hemoroizii.
48. Litiaza renala.
49. Adenomul de prostata.
50. Sarcina ectopica.
51. Neoplasmul ovarian.
52. Fibromatoza uterina.
53. Neoplasmul corpului uterin.
54. Neoplasmul colului uterin.
55. Ischemia acuta periferica.
56. Ischemia cronica periferica.
57. Varicele membrelor inferioare.
58. Boala tromboembolica.
59. Arsurile.
60. Degeraturile.
61. Infectiile acute ale degetelor si mainii.
62. Antibioterapia in chirurgie.
63. Socul.
64. Resuscitarea cardio-respiratorie.
Subiecte de tehnici chirurgicale
1. Abordul chirurgical al marilor vase (gat, brat, coapsa).
2. Tehnica abordului venos pentru cateterism.
3. Tehnica suturilor vasculare.
4. Crosectomia cu smulgerea safenei interne pentru varicele membrelor inferioare.
3
5. Cura chirurgicala a herniei inghinale.
6. Cura chirurgicala a herniei femurale.
7. Cura chirurgicala a herniei ombilicale.
8. Cura chirurgicala a eventratiilor.
9. Cura chirurgicala a evisceratiilor.
10. Tiroidectomiile.
11. Tratamentul chirurgical al afectiunilor septice ale sanului.
12. Mamectomiile (simpla, Madden, Patey, Halsted).
13. Traheostomia.
14. Pleurotomia minima.
15. Apendicectomia.
16. Gastrostomia.
17. Jejunostomiile.
18. Colostomiile.
19. Gastroenteroanastomoza.
20. Rezectiile gastrice cu anastomoza gastroduodenala.
21. Rezectiile gastrice cu anastomoza gastrojejunala.
22. Vagotomia tronculara subdiafragmatica.
23. Piloroplastiile.
24. Rezectiile gastrice pentru cancer.
25. Splenectomia.
26. Colecistectomia (clasica si laparoscopica).
27. Colecistostomia.
28. Coledocotomiile.
29. Drenajul extern al caii biliare principale.
30. Derivatii biliodigestive (colecistogastroanastomoza, colecistojejunanastomoza,
coledocoduodenoanastomoza, coledocojejunanastomoza).
31. Enterectomia segmentara.
32. Cistostomia.
33. Anexectomia.
34. Histerectomiile.
35. Amputatia de gamba.
36. Amputatia de coapsa.
37. Colectomia segmentara.
38. Hemicolectomia dreapta.
39. Hemicolectomia stanga.
40. Operatia Hartman.
41. Cura chirurgicala a hemoroizilor.
42. Cura chirurgicala a supuratiilor perianorectale.
43. Cura chirurgicala a hidrocelului.
44. Cura chirurgicala a varicocelului.
45. Orhiectomia.
46. Laparoscopia diagnostica.
II. PROBA CLINICA
Consta din subiectele de Patologie chirurgicala.
III. PROBA PRACTICA – OPERATORIE
Consta din subiectele de Tehnici chirurgicale.
ooooo 000 ooooo

Departamentul nr. 8 – Specialități chirurgicale – Radiologie

Asistent universitar, poziția 75, disciplinele: Anatomie şi semiologie radiologică convenţională,


Ecografie-radiologie, Patologie radiologică, Radiologie pediatrică, Radiologie. Aparat locomotor,
excretor şi urgenţe, Radiologie. Aparat respirator, cardiovascular şi neurologic, Tehnici de examinare
radiologică la patul bolnavului şi în sala de operaţie

Revizuita si publicata in Viata Medicala nr. 45/07.11.2003


TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE MEDIC SPECIALIST IN
SPECIALITATEA RADIOLOGIE IMAGISTICA MEDICALA
I. PROBA SCRISA
II. PROBA CLINICA
III. PROBA PRACTICA
I. PROBA SCRISA
1. Radiatia Roentgen: mod de producere ; proprietati fizice , chimice si
biologice: Actiunea asupra organismului uman. Formarea imaginii
radiologice ; particularitatile si legile formarii imaginii .Dozarea razelor
X.
2. Aparatul Röentgen: parti componente, principii de functionare, tipuri
particulare dedicate
3. Protectia in Radioimagistica : principii, modalitati, legislatie.
Contraindicatii si nonindicatii ale explorarilor radioimagistice.
4. Prelucrarea materialului fotografic in radioimagistica. Legile fizice si
chimice ale fotografiei, imaginea latenta .Camera obscura (amplasare,
conditii, prepararea reactivilor). Filmul radiologic (particularitati de
fabricatie, tipuri dedicate). Caseta. Ecranele intaritoare. Aprecierea
calitatii filmelor si a imaginii obtinute, corectarea defectelor. Developare
automata. Filmul termic.
5. Alte modalitati de obiectivare a imaginii radiologice. Imaginea
digitala. Captura, prelucrarea si transmisia .
6. Substante de contrast utilizate in radioimagistica. Tipuri de substante,
sfera de utilizare. Incidente, accidente, reactii adeverse si tratamentul lor.
Contraindicatii de utilizare a substantelor de contrast iodate
7. Bazele fizice si tehnice ale ultrasonografiei. Ultrasunetele. Aparatul de
ultrasonografie. (parti componente , principii de functionare).
Mecanismul de producere al ultrasunetului.. Proprietatile ultrasunetului.
Transductorul. Metoda Doppler. Artefacte specifice metodei
8. Bazele fizice si tehnice ale computertomografiei. Principii de
constructie ale unui aparat CT. Tipuri de aparate. Achizitia de date de
masura. Reconstructia imaginii. Prelucrarea imaginii. Artefacte specifice
metodei.
9. Bazele fizice si tehnice ale Imagisticii prin Rezonanta Magnetica .
Magnetism. Fenomenul de Rezonanta Magnetica. Fenomenul de relaxare.
Secvente de baza. Formarea imaginilor RM. Prelucrarea imaginii.
Artefacte specifice metodei. Indicatii si contraindicatii
10. Explorarea radioimagistica a plaminului. Tehnici.Aspecte normale.
Semiologie (sindroamele pulmonare)
11. Aspectele normale si diagnosticul radioimagistic al malformatiilor
congenitale si afectiunilor dobindite ale cailor respiratorii superioare (
laringe, trahee, bronsii) . Diagnosticul radioimagistic al leziunilor
traumatice toracice
12. Diagnosticul radioimagistic al afectiunilor inflamatorii pulmonare acute
alveolare, interstitiale si bronsice .
13. Diagnosticul radioimagistic al afectiunilor inflamatorii pulmonare
cronice. Supuratiile pulmonare.
14. Diagnosticul radioimagistic al pneumopatiilor difuze cronice, al
fibrozelor pulmonare, al afectiunilor vasculare si ale tulburarilor de
ventilatie pulmonara. Boli profesionale pulmonare
15. Diagnosticul radioimagistic al tuberculozei pulmonare , al micozelor si
al parazitozelor pulmonare.
16. Diagnosticul radioimagistic al tumorilor pulmonare primitive si
secundare
17. Diagnosticul radioimagistic al afectiunilor pleurale.
18. Diagnosticul radioimagistic al afectiunilor peretelui toracic si
diafragmului. Toracele operat (aspecte normale si complicatii)
19. Explorarea radio-imagistica a mediastinului. Tehnici de examinare.
Aspecte normale. Variante anatomice. Semiologia afectiunilor
mediastinale.
20. Diagnosticul radioimagistic al afectiunilor mediastinului.
21. Explorarea radioimagistica a segmentului intratoracic al aparatului
cardio-vascular. Tehnici de examinare. Aspecte normale. Semiologie.
22. Diagnosticul radioimagistic al modificarilor de volum si configuratie ale
cordului.
23. Diagnosticul radioimagistic al valvulopatiilor .
24. Diagnosticul radioimagistic al cardipatiilor congenitale
25. Diagnosticul radioimagistic al bolilor aortei si arterei pulmonare
26. Diagnosticul radioimagistic al bolilor pericardului
27. Explorarea radioimagistica a vaselor arteriale , venoase si limfatice
periferice . Tehnica. Aspecte normale. Principalele afectiuni congenitale
si dobindite.
28. Explorarea radioimagistica a orofaringelui si esofagului. Tehnici.
Aspecte normale.Afectiuni congenitale si dobindite. Aspecte
postoperatorii
29. Explorarea radioimagistica a stomacului. Tehnici. Aspecte normale.
Semiologia modificarilor morfologice si functionale . Anomalii
congenitale.Modificari de forma si pozitie. Leziuni parietale difuze.
30. Diagnosticul radioimagistic al ulcerelor si ulceratiilor stomacului
31. Diagnosticul radioimagistic al tumorilor gastrice. Stomac
operat(aspecte normale si complicatii)
32. Explorarea radioimagistica a duodenului. Tehnici. Aspecte normale.
Semiologie.Diagnosticul radioimagistic al afectiunilor congenitale si
dobindite. Aspecte postoperatorii.
33. Explorarea radioimagistica a intestinului subtire. Tehnici. Aspecte
normale. Diagnosticul afectiunilor congenitale si dobindite.
34. Explorarea radioimagistica a colonului. Tehnici. Aspecte normale.
Diagnosticul afectiunilor congenitale si inflamatorii.
35. Diagnosticul radioimagistic al tumorilor colonului. Colon operat
(aspecte normale si complicatii).
36. Diagnosticul radioimagistic al urgentelor medicochirurgicale ale
tubului digestiv.
37. Explorarea radioimagistica a ficatului. Tehnici. Aspecte normale.
Semiologie.
38. Diagnosticul radioimagistic al afectiunilor difuze parenchimatoase si
vasculare ale ficatului.
39. Diagnosticul radioimagistic al leziunilor hepatice focale . Modificari
postoperatorii.
40. Explorarea radioimagistica a cailor biliare. Tehnici. Aspecte normale.
Diagnosticul radioimagistic al afectiunilor cailor biliare si colecistului.
Aspecte postoperatorii
41. Explorarea radioimagistica a pancreasului . Tehnici. Aspecte normale .
Diagnosticul radioimagistic al afectiunilor inflamatorii , acute si cronice ,
degenerative si traumatice.
42. Diagnosticul radioimagistic al tumorilor pancreatice . Complicatii si
aspecte postoperatorii (normale si complicatii)
43. Explorarea radioimagistica a splinei. Tehnici . Aspecte
normale.Diagnosticul radioimagistic al afectiunilor congenitale si
dobindite : traumatice, inflamatorii, vasculare si tumorale.
44. Explorarea radioimagistica a retroperitoneului median . Tehnici .
Aspecte normale. Diagnostic radioimagistic al afectiunilor ganglionilor ,
vaselor sanguine si tesuturilor de impachetare.
45. Explorarea radioimagistica a aparatului urinar (rinichi, uretere, vezica
urinara, uretra, vase arteriale, venoase si limfatice). Tehnici. Aspecte
normale. Variante anatomice si malformatii congenitale la adulti.
46. Diagnosticul radioimagistic al sindromului obstructiv urinar si litiazei
aparatului urinar.
47. Diagnosticul radioimagistic al traumatismelor si al afectiunilor
inflamatorii ale aparatului urinar.
48. Diagnosticul radioimagistic al tumorilor aparatului urinar superior
(rinichi, bazinet, uretere)
49. Diagnosticul radioimagistic al tumorilor aparatului uro-genital inferior
(vezica urinara, vezicule seminale, prostata, uretra)
50. Diagnosticul radioimagistic al afectiunilor vasculare ale aparatului
urinar. Transplantul renal , aspecte radioimagistice normale si
complicatii.
51. Explorarea radioimagistica a principalelor glande endocrine (epifiza,
tiroida, paratiroide, suprarenale). Tehnici. Aspecte normale. Diagnosticul
radioimagistic al afectiunilor congenitale si dobindite
52. Explorearea radiimagistica a sistemului osteo-articular. Tehnici. Aspecte
normale. Semiologia leziunilor elementare.
53. Diagnosticul radioimagistic al traumatismelor osteo-articulare
54. Diagnosticul radioimagistic al osteoartritelor infectioase(artrite acute,
osteomielita, tuberculoza , sifilis) ;
55. Diagnosticul radioimagistic al osteo- atrtropatiilor inflamatorii
(colagenoze, spondilartropatii) metabolice, endocrine, toxice,
degenerative(artroze)
56. Diagnosticul radioimagistic al tumorilor osoase benigne si maligne; a
afectarii osoase in patologia sistemului limfo reticular si hematopoetic
57. Diagnosticul radioimagistic al osteonecrozelor si distrofiilor osoase
58. Diagnosticul radioimagistic al afectiunilor tesuturilor moi ale aparatului
locomotor (netumorale si tumorale)
59. Explorarea radioimagistica a sistemului nervos central si a maduvei
spinarii . Tehnici. Aspecte normale. Semiologie.
60. Diagnosticul radioimagistic al afectiunilor vasculare cerebrale
congenitale si dobindite
61. Diagnosticul radioimagistic al tumorilor cerebrale. Semne generale.
Particularitati dupa localizare, tip tumoral si evolutie.
62. Diagnosticul radioimagistic al afectiunilor tumorale si netumorale
vertebro medulare.
63. Diagnosticul radioimagistic al afectiunilor inflamatorii, infectioase si
degenerative ale sistemului nervos central.
64. Explorarea radioimagistica a hipofizei, regiunii selare si paraselare .
Tehnici. Aspecte normale. Afectiuni tumorale si netumorale.
65. Explorarea radioimagistica in urgentele neurologice si
neurochirurgicale . Indicatii. Nonindicatii. Contraindicatii. Limite.
Protocoale de explorare.
66. Explorarea radioimagistica a viscerocraniului, a regiunii cervicale si a
osului temporal. Principii de diagnostic radioimagistic in afectiunile
regiunii buco-maxilo-faciale si in ORL.
67. Explorarea radioimagistica a regiunii oculo-orbitare. Tehnici.
Semiologie. Algoritm de investigatie. Indicatiile si limitele explorarii.
68. Explorarea radioimagistica a glandei mamare. Tehnici. Indicatii si
limite. Aspecte normale. Semiologie. Diagnosticul pozitiv si diferential al
principalelor afectiuni ale sanului.
69. Examenul ecografic in obstetrica. Diagnosticul pozitiv al sarcinii
normale. Sarcina ectopica. Aspecte normale si patologice ale placentei
70. Explorarea radioimagistica in ginecologie. Tehnici de explorare.
Aspecte normale. Anomalii congenitale .Diagnosticul radioimagistic al
afectiunilor uterine si ovaraiene. Leziuni de vecinatate
71. Examenul ecografic al testiculului. Aspecte normale. Principalele
afectiuni ale testiculului si scrotului.
72. Aspecte radioimagistice normale particulare copilului : torace ,
abdomen, vase, oase si sistem nervos central
73. Explorarea radioimagistica a afectiunilor pulmonare specifice copilului
74. Explorarea radioimagistica a afectiunilor tubului digestiv, ficatului,
cailor biliare si pancreasului particulare copilului
75. Diagnosticul radioimagistic al afectiunilor osteoarticulare specifice
copilului
76. Explorarea radioimagistica a afectiunilor aparatului urogenital la copil
77. Explorarea radioimagistica a afectiunilor sistemului nervos central si a
maduvei spinarii la copil
78. Notiuni de radiologie interventionala arteriala
79. Notiuni de radiologie interventionala nonarteriala
II. PROBA CLINICA
Proba consta din examinarea si interpretarea imaginii radiologice din cadrul
afectiunilor cuprinse in tematica probei scrise.
III.PROBA PRACTICA
Proba consta din efectuarea unui examen radiologic din tematica probei
scrise.
oooOOOooo
Departamentul nr. 9 – Mama și Copilul – Obstetrică-Ginecologie I
Asistent universitar, poziția 96, disciplinele: Noţiuni fundamentale de Obstetrică- Ginecologie,
Obstetrică-ginecologie

Tematica pentru examenul de specialitate Obstetrică-Ginecologie


Tematica pentru concursul de ocupare de post în specialitatea Obstetrică-Ginecologie
I. PROBA SCRISĂ
II. PROBA CLINICĂ OBSTETRICĂ
III. PROBA CLINICĂ GINECOLOGIE
IV. PROBA PRACTICĂ
I. PROBA SCRISĂ
OBSTETRICĂ
A. Fiziologia genitală
a. Sistemul hipotalamo-hipofizar și corelația sa cu funcțiile genitale (5)
b. Ciclul sexual (5)
c. Hormonii sexuali. Ciclurile hormonale sexuale (ciclul ovarian și endometrial) (5)
d. Fecundația, Implantarea, Embriogeneza (9)
e. Noțiuni de reproducere umană asistată (7)
f. Noțiuni de genetică umană (1)
B. Sarcina normală și îngrijirea prenatală (1)
a. Placenta și anexele fetale (9)
b. Creșterea și dezvoltarea fătului (9)
c. Modificări adaptative materne (8)
d. Îngrijirea prenatală (1)
e. Examenul ecografic în obstetrică (1)
C. Hemoragii obstetricale antenatale
a. Hemoragiile din prima jumătate a sarcinii (avortul, sarcina extrauterină, boala trofoblastică
gestațională) (1)
b. Hemoragiile din a doua jumătate a sarcinii (Placenta previa, Decolarea prematură a placentei normal
inserate, Ruptura uterină) (1)
D. Sarcina cu risc obstetrical crescut (complicații medicale și chirurgicale asociate sarcinii)
a. Diabetul zaharat (1)
b. Boli cardiovasculare (1)
c. Boli ale aparatului respirator (1)
d. Boli hematologice (1)
e. Boli tromboembolice (1)
f. Boli ale aparatului urinar (1)
g. Boli gastrointestinale (1)
h. Boli ale ficatului, căilor biliare și pancreasului (1)
i. Boli endocrine (1)
j. Boli imunologice (Lupusul eritematos sistemic) (1)
k. Boli infecțioase (1)
l. Boli neoplazice (cancerul de sân, cancerul colului uterin) (1)
m. Boli neurologice (epilepsia, scleroza multiplă) (8)
n. Boli cu transmisie sexuală (1)
o. Trombofiliile (1)
E. Monitorizarea fetală antepartum și intrapartum. (1)
F. Prezentații. Nașterea normală (1)
a. Modificările fiziologice și biochimice ale travaliului (1)
b. Fazele travaliului (1)
c. Prezentații (1)
d. Nașterea normală (1)
G. Anomalii ale travaliului
a. Prezentații distocice (facială, frontală, transversală, distocia de umeri) (1)
b. Travaliul distocic (1)
H. Nașterea vaginală operatorie (forceps, vacuum) (1)
I. Operația cezariană (1)
J. Izoimunizarea Rh (1)
K. Patologia anexelor fetale (7,8)
L. Complicații obstetricale
a. Hipertensiunea arterială gestațională. Preeclampsia. Eclampsia (1)
b. Restricția de creștere intrauterină (1)
c. Nașterea prematură (1)
d. Sarcina prelungită/depașită (1)
e. Sarcina multiplă (1)
f. Moartea fetală in utero (8)
M. Lăuzia
a. Lăuzia fiziologică (6)
b. Hemoragiile postpartum (1)
c. Infecțiile puerperale (1)
N. Șocul în obstetrică (1)
O. Anestezia și analgezia în obstetrică (1)
P. Nou-născutul
a. Nou-născutul sănătos (6)
b. Patologia nou-născutului (boli și leziuni traumatice asociate nașterii) (6)
Q. Noțiuni de teratologie (6)
R. Noțiuni demografice (6)
S. Noțiuni legislative și de etică în practica obstetricală și ginecologică (4)
GINECOLOGIE
A. Anatomia clinică a aparatului genital feminin (1)
B. Diagnosticul afecțiunilor ginecologice (1)
C. Noțiuni de ecografie în ginecologie (7)
D. Tulburări menstruale (5)
a. Menoragia
b. Metroragii disfuncționale
c. Amenoreea
d. Dismenoreea
E. Boala inflamatorie pelvină (1)
F. Sarcina extrauterină (1)
G. Endometrioza (1)
H. Abdomenul acut de cauză ginecologică
a. Hemoperitoneul (5)
b. Torsiunea de organ (5)
c. Abcesul tubo-ovarian (5)
d. Pelviperitonita (5)
e. Peritonita generalizată (2)
I. Incontinența urinară de efort (1)
J. Tulburările de statică ale organelor genitale (1)
K. Anomalii congenitale ale tractului genital (1)
L. Patologia benignă a aparatului genital feminin (1)
M. Leziunile precursoare ale cancerului de col uterin (1)
N. Patologia ginecologică malignă (1)
a. Cancerul vulvar
b. Cancerul vaginal
c. Cancerul colului uterin
d. Cancerul endometrial
e. Cancerul ovarian
O. Endoscopia ginecologică (laparoscopia (3), histeroscopia (5))
P. Patologia benignă a glandei mamare (2,5)
Q. Cancerul de sân (2)
R. Menopauza (5)
S. Infertilitatea cuplului (5)
T. Noțiuni de ginecologie pediatrică (5)
U. Planificarea familială (5)
II-III. DOUĂ PROBE CLINICE (Obstetrică, Ginecologie)
IV. PROBA PRACTICĂ
1. Asistența la naștere în prezentațiile craniene și pelviană
2. Aplicația de forceps în OP, OS, OIDA, OISA
3. Aplicația vidextractorului
4. Versiunea internă
5. Operația cezariană
6. Cerclajul colului uterin
7. Lacerațiile perineale postpartum
8. Conizația
9. Laparoscopia diagnostică
10. Histeroscopia diagnostică
11. Laparoscopia operatorie (salpingectomie, chistectomie ovariană)
12. Tratamentul IUE prin bandelete transobturatorii
13. Tratamentul chirurgical al tumorilor benigne ale sânului
14. Colporafia anterioară. Colpoperineorafia.
15. Anexectomia
16. Miomectomia
17. Histerectomia abdominală în patologia benignă a uterului
18. Histerectomia vaginală
BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ
1. Tratat de chirurgie, ediția a II-a, sub redacția Irinel Popescu, Constantin Ciuce, vol. V, Obstetrică și
Ginecologie, coordonator Gheorghe Peltecu. Editura Academiei Române, București, 2014.
2. Tratat de chirurgie, ediția I, sub redacția Irinel Popescu, vol VIII, partea IB, Chirurgie Generală,
coordonator Irinel Popescu, Editura Academiei Române, 2008.
3. Chirurgia endoscopică în Ginecologie, sub redacția Acad. Prof. Dr. Ioan Munteanu, Editura
Academiei Române, Timișoara, 2008.
4. Medicină legală materno-fetală, coordonator Gheorghe Alexandrescu, vol I/II, Editura Viața
Medicală Româneasca, București, 2013.
5. Williams Ginecologie, ediția a II-a, Hoffman, Schorge, Schaffer, Halvorson, Bradshaw,
Cunningham –
Radu Vlădăreanu, coordonatorul ediției în limba româna, București, 2014.
6. Tratat de obstetrică, Ioan Munteanu, vol I și II, Editura Academiei Române, Timișoara, 2006.
7. Tratat de Ultrasonografie în Obstetrică și Ginecologie, Donald School – ediția a III-a, Asim Kurjak,
Frank A. Chervenak, Radu Vlădăreanu, Editura Medicală Amaltea 2012
8. Esențialul în Obstetrică, D. Nanu, B. Marinescu, D. Matei, F. Isopescu, Editura Amaltea 2008
9. Langman Embriologie Medicală – ediția 10, T.W. Sadler, Editura Medicală Callisto 2008
Departamentul nr. 9 – Mama și Copilul – Obstetrică-Ginecologie II
Şef de lucrări, poziția 48, disciplinele: Obstetrică-ginecologie
PROGRAMA ANALITICĂ

DISCIPLINA OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE II

1. Anatomia organelor genitale feminine. Fiziologia aparatului genital feminin


2. Examenul clinic ginecologic. Examenul clinic obstetrical
3. Explorări paraclinice în obstetrică şi ginecologie
4. Gametogeneza, ovulaţia, fecundaţia, migraţia oului. Morfofiziologia placentei, lichidul
amniotic, cordonul ombilical
5. Diagnosticul sarcinii. Modificările morfofuncţionale ale organismului matern în cursul
sarcinii
6. Dispensarizarea sarcinii. Consultaţia prenatală. Gravida cu risc obstetrical. Şcoala mamei şi
metodele de psihoprofilaxie. Medicaţia în sarcină
7. Bazinul osos matern. Fătul la termen din punct de vedere obstetrical. Legile acomodării
fătului în uter. Atitudinea, aşezarea, poziţia, prezentaţia, varietăţile de poziţie
8. Fiziologia travaliului. Determinismul naşterii.
9. Naşterea în prezentaţia craniană flectată. Naşterea în prezentaţiile craniene deflectate
10. Naşterea în prezentaţia pelviană. Asezarea transversă.
11. Sarcina multiplă
12. Perioada a III-a a naşterii – delivrenţa. Perioada a IV-a a naşterii – postpartumul imediat.
Complicaţiile perioadelor III şi IV ale naşterii.
13. Lăuzia fiziologică. Lactaţia
14. Lăuzia patologică.
15. Hemoragiile în prima jumătate a sarcinii: avortul, sarcina extrauterină, boala trofoblastică
gestaţională
16. Hemoragiile în a doua jumătate a sarcinii: placenta praevia, dezlipirea prematură de placentă
normal inserată
17. Ruperea prematură a membranelor. Naşterea prematură
18. Sarcina prelungită. Incompatibilităţile sanguine feto-materne
19. Boli medicale şi chirurgicale asociate sarcinii
20. Bolile hipertensive în sarcină. Disgravidiile precoce
21. Naşterea distocică
22. Suferinţa fetală acută şi cronică. Întârzierea de creştere intrauterină fetală. Moartea
intrauterină a produsului de concepţie
23. Traumatismul obstetrical matern. Traumatismul obstetrical fetal.
24. Etapele fiziologice ale femeii: pubertatea, menopauza
25. Tulburări de flux menstrual prin exces. Tulburări de flux menstrual prin insuficienţă.
26. Patologia vulvei. Patologia vaginului
27. Tulburările de statică pelvină. Incontinenţa urinară de efort.
28. Patologia colului uterin
29. Patologia corpului uterin (tumori benigne şi maligne, malformaţii)
30. Dismenoreea. Dispareunia. Boala inflamatorie pelvină.
31. Endometrioza.
32. Patologia ovariana
33. Sterilitatea conjugală
34. Contracepţie şi planificare familială.

Bibliografie:

1. Dan Mihu, Nicolae Costin, Răzvan Ciortea – Algoritmi de diagnostic şi tratament în


obstetrică- ginecologie. Ed Medicală Universitară “ Iuliu Haţieganu” Cluj- Napoca, 2007
2. Dan Mihu şi col. Obstetrica. Ed Grinta 2010
3. Dan Mihu şi col. Ginecologie. Ed Grinta 2010
4. Ona Dan, Roşca Augustin . Ghid de prezentări de cazuri în obstetrică şi ginecologie, Editura
Iuliu Haţieganu Cluj Napoca, 2003
5. D.Mureşan, F.Stamatian . Guide d’étude Module d’obstétrique-gynécologie, 2emme Edition,
2015
6. Ioan Vasile Surcel. Obstetrică şi Ginecologie, Editura Dacia, 2005
7. Ancăr V, Ionescu CA. Obstetrică, Editura Naţională, 2000
8. Ancăr V, Ionescu CA. Ginecologie, Editura Naţională, 1999
9. Sălăgean V, Titieni D, Costin N. Obstetrică fiziologică, Ed. Dacia, 1998
10. Florin Stamatian . Obstetrica şi Ginecologia, vol I ,II, III. Editura Medicală “Iuliu Haţieganu”,
2014
11. Ghiduri Clinice de Obstetrică şi Ginecologie -disponibile pe site-ul www.sogr.ro

Departamentul nr. 10 – Neuroștiințe – Neurologie și neurologie pediatrică


Șef de lucrări, poziția 24, disciplinele: Examen neurologic în urgenţe medicale, Fiziokinetoterapie şi
recuperare în boli neurologice, Neurologie adulţi, Neurologie şi neuroreabilitare, Semiologie medicală
– neurologie

Tematica Concurs pentru Şef de Lucrări


Neuroştiinţe – Neurologie adulţi
conform Programei Analitice Medicină An V

1. Anamneza şi intrumentele necesare examinării neurologice


Atitudini particulare şi semne meningeale
2. Sensibilitatea şi examinarea sensibilităţii Sindroamele medulare de sensibilitate
Sindromul senzitiv talamic
Sindromul cortical (parietal) al sensibilităţii
3. Semiologia motilităţii şi a reflexelor
 Căile motilităţii (neuroanatomie)
 Examinarea motilităţii voluntare
- Mişcările active
- Forţa musculară segmentară
- Probele de pareză
 Examinarea motilităţii reflexe
- Reflexe osteo-tendinoase
- Reflexele cutanate şi mucoase, articulare şi de postură
- Patologia reflexelor
4. Tonusul muscular
5. Sindromul de NMC (neuron motor central)
Sindromul de NMP (neuron motor periferic)
Orientarea în faţa unui pacient cu deficit motor (paralizie, hemiplegie, paraplegie)
6. Examinarea mersului; tulburările de mers
7. Semiologia extrapiramidală
8. Mişcările involuntare
9. Semiologia cerebelului
 Noţiuni de neuroanatomie
 Examinarea funcţiilor cerebelului
 Sindroamele cerebeloase şi patologia cerebeloasă
10. Semiologia nervilor cranieni
 Nervul olfactiv
 Nervul optic
 Nervii oculomotori (III, IV, VI)
 Nervul trigemen
 Nervul facial
13. Semiologia nervilor cranieni
 Nervul acustico-vestibular
 Nervul glosofaringian
 Nervul vag
 Nervul accesor
 Nervul hipoglos
14. Patologia nervilor cranieni
Sindroamele de trunchi cerebral
15. Sindroamele corticale (frontal, parietal, temporal, occipital)
16. Activitatea nervoasă superioară
 Agnozia
 Afazia
 Examinarea pacientului cu tulburari de limbaj
 Apraxii
17. Conştienţa şi tulburările ei
Examinarea limbajului
Somnul şi vigilenţa
Coma
18. Semiologia funcţiilor vegetative (autonomice); Disautonomii
19. Bolile Cerebrovasculare
 Sindroamele vasculare cerebrale
Ischemia cerebrală; stroke-ul ischemic Stroke-ul hemoragic; HSA (hemoragia subarahnoidiană)
20. Bolile infecţioase şi inflamatorii (virale, bacteriene, fungice, parazitare, prionice) Meningite şi
encefalite aseptice
21. Bolile demielinizante
 Scleroza multiplă
 Encefalomielita acută diseminată
22. Boli neurodegenerative şi ereditare
 Boli degenerative cu sindrom principal demenţa
 Boli degenerative cu sindrom principal epilepsia
 Boli degenerative cu sindrom principal ataxia
 Boli degenerative cu sindrom principal deficitul motor sau atrofia musculară (SLA, amiotrofiile
spinale progresive)
23. Tulburările de mişcare - patologia de comportament motor (Movement Disorders)
Boala Parkinson şi parkinsonismul
Boala Huntington
Boala Wilson ( DHL)
24. Patologia medulară (compresiuni medulare lente; mielopatii)
25. Traumatismele cranio-cerebrale şi traumatismele vertebro-medulare
26. Patologia SNP
Poliradiculonevrite
27. Patologia neuromusculara (distrofii, miotonii, polimiozite)
Miastenia şi sindroamele miastenice
28. Durerea neurogenă
Cefaleea şi migrena; algiile cranio-faciale Encefalopatii
Manifestări neurologice ale bolilor generale

Bibliografie:

1. I. Mărginean, D. Mureşanu: Patologie neurologică, vol I, Casa Cărţii de Ştiinţă, 1997


2. I. Mărginean, D. Mureşanu: Patologie neurologică, vol II, Casa Cărţii de Ştiinţă, 1997
3. Lăcramioara Perju- Dumbrava, Ştefania Kory-Calomfirescu, Şt. Florian: Neurologie –
curs pentru studenţi, Ed. Med. Univ. „Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca, 2002
4. A. Bulboacă: Principii de diagnostic clinic neurologic, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj 2000
5. Dafin Fior Mureşanu: Curs de Neuroştiinţe Fundamentale, Editura Medicală
Universitară „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, 2004
6. Ovidiu Bajenaru: Ghid de Diagnostic şi Tratament în Neurologie, Ed. Amaltea, 2010
7. C. Popa: Neurologie, Editura Naţională, 1997
8. Harrison’s Neurology in Clinical Medicine, dervied from Harrison’s Principles of
Internal Medicine, 16th Edition, McGraw-Hill, 2006
9. Adams R. D. and Victor M. : Principles of Neurology, ed 9, New-York, McGraw-Hill,
2009
10. G. Fuller: Examinarea clinică neurologică – ediţia a treia, Editura Calisto, 2007
11. Merritt’s Neurology – ed. Lewis P. Rowland, Lippincott Williams & Wilkins, 2010

Departamentul nr. 10 – Neuroștiințe – Psihiatrie şi psihiatrie pediatrică

Asistent universitar, poziția 52, disciplina: Psihiatrie

TEMATICA
pentru examenul de medic specialist
specialitatea PSIHIATRIE
I. PROBA SCRISA
II – III. DOUA PROBE CLINICE
IV. PROBA PRACTICA
I. PROBA SCRISA
1. Conceptia clinico-nosografica in psihiatria contemporana. Clasificarea tulburarilor mintale
(ICD-10-WHO, DSM-IV-APA). Criterii de validitate si credibilitate a diagnosticului
psihiatric.
2. Normalitate, anormalitate, sanatate si boala psihica.
3. Bazele biologice ale psihiatriei. Genetica si psihiatria.
4. Bazele biologice ale psihiatriei
- neurotransmitatorii
- neuroanatomie functionala
5. Doctrine psihopatologice: psihanaliza, cognitivismul, comportamentalismul (behaviourismul),
configurationismul (gestalt-ismul), psihopatologia dezvoltarii, organodinamismul, etc.
6. Aspecte sociologice in psihiatrie: dinamica microgrupului familial, reteaua de suport social,
conceptul de “normalizare” si “proiect de viata”, “etichetarea” sociala in psihiatrie,
disabilitatile sociale si destatuarea in psihiatrie.
7. Epidemiologia psihiatrica.
8. Etiopatogeneza generala psihiatrica: tipurile de patogeneza psihiatrica. Vulnerabilitatea si
factorii de risc in psihiatrie (factorii de “teren”).
9. Influente psiho-sociale stresante in etiopatogenia tulburarilor psihice
(psihogeneza/sociogeneza). Conceptul de endogeneza si somatogeneza in psihiatrie.
10. Semiologie psihiatrica: simptome psihopatologice constand in tulburarea diverselor functii
psihice: atentie (prosexie), perceptie, memorie (si reprezentare), imaginatie, gandire,
dimensiunea pulsionala si afectiva a psihismului, motivatie, actiune voluntara, limbaj si
comunicare, expresivitate si dimensiunea spirituala a psihismului (in special constiinta
morala).
11. Semiologie psihiatrica: sindroame psihopatologice: tulburari ale constientei (vigilitatii,
“delirium” si tulburari ale somnului cu vise, etc.), sindrom (s.) anxios, s. fobic, s. obsesiv si
compulsiv, s. depresiv, s. maniacal, s. delirant, s. halucinator, s. de depersonalizare, s. de
transparenta-influenta psihica, s. dezorganizant ideoverbal (tulburari formale ale cursului
gandirii, ale semanticii vorbirii), s. deficitar catatonic, s. amnestic organic, s. demential, s.
retardare mintala (oligofrenie).
Nota: In domeniul psihopatologiei descriptive sunt recomandate instrumentele OMS si europene
SCAN, CIDI,
AMDP, manualele clasice de psihiatrie (Kaplan, Oxford, Kendell, etc.).
12. Boala Alzheimer si alte demente (neuro-degenerative) predominant ale varstei a III-a.
Elemente ale neuro-psiho-patologiei corticale si subcorticale: (de lob frontal, temporal,
parietal, occipital: afazii, apraxii, sindroame extrapiramidale si talamice).
13. Tulburari psihopatologice dupa traumatismele cerebrale.
14. Tulburari psihopatologice in ASC si in alte tulburari circulatorii cerebrale.
15. Tulburari psihopatologice in infectii (cu localizare cerebrala, generale sau cu alta localizare
dar cu afectare cerebrala), inclusiv in infectiile HIV si in TBC.
16. Tulburari psihopatologice in tumorile cerebrale.
17. Tulburari psihopatologice in discrinii (endocrinopatii).
18. Tulburari psihopatologice corelate ciclului menstrual, sarcinii si perioadei puerperale.
19. Tulburari psihopatologice in epilepsie.
2
20. Alcoolismul: aspecte psihologice si sociale; tulburari psihopatologice si somatice
21. Toxicomaniile altele decat cea alcoolica: aspecte psihologice si sociale; abuzul si
dependenta; tulburari psihopatologice si somatice.
22. Psihozele schizofrene, inclusiv tulburarea schizotipala.
23. Psihozele (delirante) acute si cele persistente.
24. Tulburarile dispozitiei: tulburarea bipolara si cea monopolara depresiva (depresia recurenta),
inclusiv ciclotimia si distimia.
25. Tulburari de anxietate (tulburarea anxioasa, atacul de panica, fobiile).
26. Tulburari nevrotice si somatoforme: - tulburarea (nevrotica) predominant fobica; - tulburarea
(nevrotica) predominant obsesiv-compulsiva; - Tulburarea nevrotica predominant conversiva
si disociativa, inclusiv s. Ganser si personalitatile multiple; - Tulburarea de somatizare,
somatoforma nediferentiata, hipocondria nevrotica, disfunctia neurovegetativa somatoforma,
algia psihogena; - tulburarea (nevrotica) astenica si cea de depersonalizare. Neurastenia.
27. Reactia la stress sever (acuta si posttraumatica) si tulburarea de adaptare.
28. Sindroame comportamentale asociate unei dereglari fiziologice: tulburari ale instinctului
alimentar si sexual, ale agresivitatii si cele ale somnului.
29. Tulburari de personalitate.
30. Suicidul in perspectiva psihiatriei.
31. Psihosomatica
32. Probleme de psihiatrie in practica medicului de familie.
33. Aspecte clinice specifice ciclurilor vietii.
34. Urgente in psihiatrie.
35. Interventia in criza.
36. Intarzierea mintala.
37. Tulburari specifice de dezvoltare in perioada copilariei
38. Tulburari invadante (pervasive): autismul infantil si tulburarile conexe.
39. Tulburari comportamentale si emotionale cu debut la varsta infanto-juvenila, inclusiv
tulburarile de conduita (tulburari predominant in sfera: alimentatiei, controlului sfincterian,
agresivitatii la varsta infanto-juvenila).
40. Terapiile psihofarmacologice.
41. Terapia electroconvulsivanta.
42. Psihoterapiile: terapii comportamental-cognitive, de inspiratie psihanalitica, experientiale
(individuale si de grup).
43. Reabilitare si reinsertie psiho-sociala.
44. Expertiza psihiatrico-legala.
45. Expertiza capacitatii de munca: boala, deficienta (defect), disabilitate (incapacitate),
handicap; programe de reabilitare in roluri sociale.
46. Reteaua institutiilor psihiatrice.
47. Psihiatria comunitara.
48. Psihiatria de legatura.
II – III. DOUA PROBE CLINICE
Cazurile clinice se vor alege din tematica clinica a probei scrise.
IV. PROBA PRACTICA
1. Examinarea, obtinerea datelor si diagnosticul in psihiatrie.
- Tipuri de interviu (structurat, semistructurat, nestructurat); cunoasterea principalelor
instrumente OMS in acest domeniu: SCAN, CIDI.
- Foi de observatie si evidenta standardizata in psihiatrie (AMDP-PHSD-OMS)
- Diagnosticul in perspectiva definitiilor operationale in psihiatrie pe baza “criteriilor de
diagnostic” ale ICD-10-DCR si DSM-IV
3
- Diagnosticul pe axe (perspectiva DSM-IV si ICD-10)
2. Tomografia computerizata, RMN
3. Electroencefalografia in psihiatrie.
4. Examenul fundului de ochi in psihiatrie.
5. Teste biochimice in psihiatrie: testul de supresie a dezametazonei (DST), testul de stimulare
a tireotopului (TRH).
6. Probe psihologice de evaluare a functiilor cognitive: atentiei, perceptiei, memoriei;
instrumente si tehnici de evaluare a inteligentei si “capacitatilor cognitive” la diverste varste
(Wechsler: WAIS, WISC, Raven, etc.).
7. Tehnici proiective de investigare a personalitatii in perspectiva psihiatriei: Rorschach, TAT,
Rosenzweig, Szondi, Luscher, etc.
8. Chestionare pentru investigarea personalitatii: MMPI, PF16, IPDE interviul OMS, Tyrer,
Karolinska, etc.
9. Scale de evaluare psihopatologice: globale: SCL-90, CRSP, BRPS si pentru anumite nuclee
sindromatice ca depresia, anxietatea, fobiile, schizofrenia pozitiva si cea negativa, etc.
10. Scale de evaluare observationale a comportamentului in diferite imprejurari: in spital, la
ergoterapie, in societate; evaluarea disabilitatilor (DAS) si alte scale de evaluare utile in
psihiatrie.
ooooo 000 ooooo

Departamentul nr. 12 – Educație medicală – Informatică medicală și biostatistică


Șef de lucrări, poziția 28, disciplinele: Informatică medicală - Sisteme informatice în stomatologie,
Informatică, Informatică medicală şi biostatistică, Metodologia cercetării științifice, Scurt îndreptar
pentru realizarea lucrării de diplomă

Introducere în statistică Populaţie statistică, Eşantioane, metode de eşantionare


Variabile, Metode de reprezentare a datelor statistice
Statistică descriptivă Parametrii de centralizare şi dispersie
Probabilităţi Experiment aleator, Definiţia clasică a probabilităţii
Spaţiul fundamental de evenimente, Definiţia axiomatică
Probabilităţi condiţionate Independenţa a două evenimente, Probabilitate condiţionată,
Riscul relativ, VPP, VPN
Variabile aleatoare. Principalele Variabile aleatoare. Principalele distribuţii de probabilitate
distribuţii de probabilitate
Estimarea parametrilor statistici Estimarea parametrilor statistici
Teste statistice Testarea ipotezelor statistice
Paşii unui test statistic
Erori în testarea ipotezelor statistice
Regiunea critică
Teste statistice Compararea mediilor
Teste statistice Chi-pătrat . Teste corectate
Tabele de contingenţă
Analiza de varianţă ANOVA
Teste statistice Teste non-parametrice
Corelaţii şi regresii Coeficienţii de corelaţie: diagrama de dispersie, suma
produselor ecart, covarianţa, coeficient de corelaţie Pearson,
Spearman, coeficient de determinare
Testele de semnificaţie ale coeficienţilor Pearson şi
Spearman

Asistent universitar, poziția 63, disciplinele: Birotică şi informatică medicală, Informatică medicală -
Sisteme informatice în stomatologie, Informatică medicală, Metodologia cercetării științifice

c Denumire
1 Pachetul Office.
2 Concepte fundamentale – informaţii, date, hard, soft, Internet
3 Informatică medicală
4 Introducere în statistică – variabile, eşantionare
5 Statistica descriptivă
6 Probabilităţi. Probabilităţi condiţionate. Variabile aleatoare.
7 Distribuţii de probabilitate. Estimatori şi intervale de încredere. Ipoteze statistice
8 Teste statistice I: comparații de medii
9 Teste statistice II: comparații de frecvenţe
10 Corelaţii şi regresii
11 Teste neparametrice
12 Pachete statistice: SPSS, R

Bibliografie
1. Aplicaţii medicale ale statisticii, Tudor Drugan, Andrei Achimaş, Ştefan Ţigan. - Cluj-
Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2008
2. Biostatistică. Drugan T, Achimaş A, Ţigan Ş, Editura SRIMA. Cluj-Napoca, 2005.

Departamentul nr. 12 – Educație medicală - Limbi moderne


Asistent universitar, poziția 70, disciplina: Limba română
Asistent universitar, limba modernă/ limba română, poziţia 68

Descrierea postului

Postul de asistent universitar la disciplina Limbi moderne, specialitatea Limba română,


presupune predarea seminariilor de limba română ca limbă străină şi a limbii române cu specific
medical unui public ţintă constituit din studenţii străini de la secţia română şi de la liniile de studiu în
limbile franceză şi engleză, din cadrul Facultăţilor de Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie. Este
necesară cunoaşterea limbii franceze sau engleze la nivel avansat (specializare nivel licenţă sau
certificat de competenţă lingvistică, nivel minim B2). Candidatul trebuie să fie titularul unei licenţe de
Limba şi literatura română (specializarea A sau B) şi să facă dovada absolvirii Modului pedagogic/
Masteratului didactic cu componenta Metodica şi predarea limbii române.

Tematica probelor de concurs


NOŢIUNI DE VOCABULAR

1. Identificarea şi caracterizarea persoanei


2. Mediul geografic, faună, floră, climat, timp
3. Casa şi căminul
4. Cazarea, hrana
5. Servicii, cumpărături
6. Igiena şi sănătatea
7. Călătorii, deplasări, transport

NOŢIUNI GRAMATICALE

8. Observaţii de scriere şi pronunţare pentru vocalele şi consoanele limbii române


9. Substantivul (clasificare, gen, număr, declinare)
10. Adjectivul (clasificare, gen, număr, gradele de comparaţie)
11. Pronumele personal şi reflexiv
12. Pronumele şi adjectivele demonstrative, posesive, interogativ-relative, nehotărâte, negative
13. Numeralul (cardinal, colectiv, multiplicativ şi repetitiv, distributiv, fracţionar, ordinal)
14. Verbul (modurile personale şi nepersonale, timpurile, diatezele, verbele pronominale
unipersonale şi impersonale cu dativ „a-i plăcea”, cu acuzativ „a-l durea”, cu dativ şi acuzativ
„a i se întâmpla”, verbe pronominale reflexive cu D. „a-şi aminti”, verbe pronominale
reflexive cu A. „a se spăla”)
15. Adverbul (clasificare, comparaţia, locuţiuni adverbiale)
16. Prepoziţia (folosirea acestora cu acuzativul, genitivul, dativul)
17. Conjuncţia şi interjecţia

ACTE DE VORBIRE

18. Comunicarea - interacţiunea verbală cu pacientul şi/sau cu familia pacientului (anamneză şi


obţinerea consimţământului informat; recomandări şi sfaturi – educaţia pacientului;
comunicarea cu pacientul în cursul investigaţiilor şi tratamentului; explicarea efectelor
medicaţiei; comunicarea veştilor proaste; comunicarea telefonică).
19. Convenţii sociale (formule introductive, prezentarea, mulţumiri, scuze, urări, condoleanţe,
felicitări).
20. Influenţarea acţiunilor (consultarea, autorizarea, permisiunea, dispensa, aprobarea, ordine,
instrucţiuni, sfaturi, sugestii, exortaţia, ajutorul, oferta, obligaţia, propuneri de acţiune, a
reclama, a ezita, a ceda, a exprima intenţia, decizia, plângerea, invitaţia).

TERMINOLOGIE MEDICALA

21. Afecţiuni ale cavităţii bucale


22. Alergii şi probleme ale pielii
23. Probleme cardiovasculare
24. Afecţiuni ale aparatului respirator
25. Cabinetul medicului stomatolog
26. Instrumentarul medical
27. Oftalmologie
28. Ortopedie
29. Medicamentele şi efectele lor
30. Probleme digestive
Note
Toate subiectele din tematica de concurs se referă la predarea limbii române cu specific medical pentru
studenţii străini. Elementele de terminologie medicală nu vor fi tratate exhaustiv, ci integrate în
unitatea didactică în scopul asimilării de către studenţi a limbajului medical.
Candidatul va descrie 10 secvenţe didactice, care să trateze elementele de vocabular şi actele de
vorbire, noţiunile gramaticale, aspecte socio-culturale adaptate subiectului extras; observaţii referitoare
la particularităţile predării acestor noţiuni unui public constituit din studenţii străini francofoni şi
anglofoni; exemple de exerciţii şi activităţi care să utilizeze terminologia şi actele de vorbire specifice
domeniului medical.
Vor fi extrase 2-3 subiecte din fiecare secţiune.

Bibliografie
1. Bejan, Dumitru, Gramatica Limbii Române. Compendiu, ed. a III-a, Cluj, Editura Echinox,
2001.
2. Brăescu, R. et al., Gramatica limbii române. Vol. I Cuvântul. Vol. II Enunţul, Bucureşti,
Editura Academiei Române, 2005.
3. Brâncuş, Grigore; Ionescu, Adriana; Saramandu, Manuela, Limba Română. Manual pentru
studenţii străini, Editura Universităţii din Bucureşti, 2003.
4. Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi, Diviziunea Politici Lingvistice
Strasbourg, disponibil la http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre_FR.asp
5. Deletant, Denis; Alexandrescu, Yvonne, Romanian. A complete course for beginners, London,
Sydney, Toronto, Hodder & Stoughton, 1992.
6. Dorobăţ, Ana; Fotea, Mircea, Româna de bază. Essential Romanian, Iaşi, Ed. Institutul
European, 2009.
7. Iliescu, Ada, Manual de limba română ca limbă străină, Bucureşti, Editura Didactică şi
Pedagogică, 2002.
8. Iluţiu, Vincent, Le Roumain sans peine. Méthode quotidienne ASSIMIL, 1999.
9. Kohn, Daniela, Manual de limba română pentru străini. Curs, Iaşi, Ed. Polirom, 2009.
10. Mandelbrojt-Sweeney, M., Limba engleză pentru medici şi asistente (trad. de Simona
Stoleriu), Iaşi, Polirom, 2006.
11. Mandelbrojt-Sweeney, M., Limba franceză pentru medici şi asistente (trad. de Alina
Gavriloaia), Iaşi, Polirom, 2006.
12. Medrea, Anca ; Platon, Elena ; Sonea, Ioana et al., Teste de limba română ca limbă străină
(A1, A2, B1, B2), Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2008.
13. Moldovan, Victoria, Nivel prag pentru învăţarea limbii române ca limbă străină, Strasbourg,
Consiliul de Cooperări Culturale, 2001.
14. Moldovan, Victoria ; Pop, Liana, Noi deschideri pentru limbi. Româna, SCEREN, CRDP Pays
de la Loire, Proiectul « L’Europe ensemble ».
15. Moldoveanu Pologea, Mona, Limba română pentru străini. Ediţia a II-a revizuită, Bucureşti,
Editura Cheiron, 2011.
16. Moldoveanu Pologea, Mona, Limba română pentru străini. Caiet de exerciţii. Ediţia a II-a
revizuită, Bucureşti, Editura Cheiron, 2011.
17. Munteanu, Valentin (coord.), Caiet de abilităţi practice pentru studenţii Facultăţii de
Medicină, Cluj-Napoca, UMF Iuliu Haţieganu, f.a.
18. Platon, Elena; Sonea, Ioana; Vîlcu, Dina, Exerciţii audio. Româna ca limbă străină (RLS) (A1-
C2), Volum apărut sub egida ILRLE, 2010.
19. Platon, Elena (coord.), Româna ca limbă străină. Caiete didactice. A1+, Cluj-Napoca, Casa
Cărţii de Ştiinţă, 2012.
20. Pop, Liana, Moldovan, Victoria, Uricaru, Lucia, Scurtă gramatică. Româna ca limbă străină,
Cluj, Echinox, 2002.
21. Pop, Liana, Româna A1-B1, Cluj-Napoca, Ed. Echinox, 2008.
22. Pop, Liana, Româna cu sau fără profesor, Cluj-Napoca, Ed. Echinox, 2008.
23. Suciu, Raluca, Fazakaş, Virginia, Romanian at First Sight, Ed. Compania, 2008.
24. Tănăsescu, Eugenia, Teach yourself Romanian!, Bucureşti, Teora, 2010.
25. Uricaru, Lucia ; Goga, Mircea, Verbe româneşti, ed. a III-a, Cluj-Napoca, Editura Echinox,
2007.

Departamentul nr. 12 – Educație medicală – Psihologie medicală


Asistent universitar, poziția 77, disciplina: Psihologie medicală
I. Examen scris:

1. Introducere - Pocesele mentale


2. Sistemul cognitiv uman: relaţia percepţie – decizie
3. Atenţia, memoria şi gândirea
4. Emoțiile
5. Motivaţia şi voinţa
6. Personalitatea
7. Biopsihotipilogie
8. Comportamentul instinctual
9. Comportamentul învăţat
10. Bazele neurofiziologice ale comportamentului
11. Comportamentul uman între normal şi anormal
12. Sănătate, boală
13. Stres şi coping
14. Elemente de psihologie socială
15. Elemente de psihologia sănătăţii
16. Psihologia persoanei bolnave
17. Relaţia medic-pacient; comunicarea în medicină
18. Complianţa terapeutică
19. Iatrogeniile
20. Tanatopsihologia. Elemente de suicidologie
21. Psihologia durerii
22. Principiile teoretie ale consilierii în medicină
23. Noţiuni generale de psihoterapie
24. Memoria. Strategii de îmbunătăţire a memorării.
25. Organizarea informaţiei
26. Tipuri de raţionament
27. Rezolvarea de probleme
28. Introducere în pedagogia medicală
29. Curriculum: definiţie, proprietăţi
30. Etape în pregătirea unui curs de probă
31. Metode tradiţionale de predare în învăţământul medical
32. Metode moderne de predare în învăţământul medical
33. Evaluarea învăţării studenţilor: metode, erori
34. Evaluarea eficienţei procesului educaţional
35. Fişa de caracterizare psiho-pedagogică
Examen oral:

1. Evaluarea proceselor mentale


2. Tulburări ale proceselor mentale
3. Evaluarea personalităţii – interviul
4. Teste psihologice de evaluare a personalităţii
5. Tulburări de personalitate
6. Tulburările comportamentului alimentar
7. Tulburările comportamentului sexual
8. Evaluarea stresorilor
9. Stilurile de coping
10. Noţiuni generale de psihosomatică
11. Tulburări psihologice în relaţie cu stresul
12. Tehnici de consiliere în medicină
13. Modelul bio-psiho-social în medicină
14. Tipuri de personalitate a pacientului (anxios, fobic, obsesional, depresiv)
15. Comunicarea medic-pacient
16. Complianţă şi noncomplianţă terapeutică
17. Consumul de alcool şi droguri
18. Evaluarea riscului suicidar
19. Boala ca stare de disconfort somatic. Recţii la boală
20. Psihoterapiile cognitiv comportamentale, de grup.

Bibliografie:

1. Cosman D. Psihologie medicală. Iași: Ed. Polirom; 2010.


2. Cosman D. Compendiu de suicidologie. Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă; 2006
3. Coman H. Psihiatrie. Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Stiinţă; 2005.
4. Miu N. Ştiinţele comportamentului. Cluj-Napoca: Editura Madicală Universitară “Iuliu
Haţieganu”; 2004.
5. Tudose F. Fundamente în psihologia medicală – psihologie clinică şi medicală în practica
psihologului. Bucureşti: Editura România de Mâine; 2003.
6. Ionescu G. Tratat de psihologie medicală şi psihoterapie. Bucureşti: Editura Asklepios; 1995.
7. Cosman D, Stan C. Teoria şi practica evaluării didactice. Cluj-Napoca: Editura Medicală
Universitară „Iuliu Haţieganu”; 2006.
8. Cosman D. Pedagogie medicală. Cluj-Napoca: Editura Medicală Universitară „Iuliu
Haţieganu”; 2001.

S-ar putea să vă placă și