Sunteți pe pagina 1din 3

DESCRIEREA CAPACITĂŢILOR DE MUNCĂ PENTRU DESCRIEREA PROFESIEI: FIZICE,

PSIHICE, INTELECTUALE
În orice domeniu, este utilă stabilirea modului de îndeplinire a atribuţiilor care-i revin unei profesii în
comparaţie cu standardele acesteia. Este vorba de profilul psihologic al profesiei sau mai precis al exigenţelor
psihologice care trebuie să caracterizeze un deţinător al unui anumit post de muncă. Analiza postului de
muncă duce la formularea cerinţelor comportamentale faţă de deţinătorul postului de muncă şi la
determinarea calităţilor psihologice fizice şi fiziologice necesare obţinerii unor performanţe ridicate pe post.
1. Calităţi fizice
2. Nivelul de realizare individuală
3. Inteligenţa generală
4. Aptitudini speciale
5. Domenii de interes
6. Personalitatea
7. Alte circumstanţe de interes
La recrutarea şi selecţia candidaţilor pentru ocuparea diferitelor posturi nu se stabilesc profilurile psihologice
care trebuie să caracterizeze un viitor ocupant de post de muncă pentru că foarte putini solicitanţi le-ar
îndeplini. Totuşi, trebuie stabilite standarde minime de selecţie şi performanţă în funcţie de nivelul
complexităţii postului. Cu cât posturile analizate au o complexitate mai mare (top manger), cu atât se acordă o
importanţă mai mare exigenţelor psihologice ale muncii, posturilor simple, de muncitori sau agenţi de
asigurări fiindu-le caracteristice doar anumite trăsături psihologice, specifice executanţilor sau
vânzătorilor.
CAPACITATEA FIZICĂ
Sănătatea fizică se referă la starea organismului şi la răspunsurile acestuia în faţa vătămărilor şi a bolii.
Cerinţe fizice:

 simţurile normal dezvoltate auz, văz, gust, miros;

 simţul estetic bine dezvoltat;

 ţinuta vestimentară corectă;

 îndemânare şi dexteritate;

 folosirea mâinilor şi degetelor,

 deplasare rapidă;

 lucrul în picioare timp îndelungat;

CAPACITATEA EMOŢIONALĂ
Luat pe ansamblu, calitatea sănătăţii unei persoane reflectă emoţiile, sentimentele acelei personae faţă de
sine, cât şi faţă de alte persoane.
Capacitatea emoţională include înţelegerea emoţiilor şi cunoaşterea modului de soluţionare a
problemelor cotidiene, a stresului cât şi capacitatea de a studia, de a lucra sau de a îndeplini activităţi eficiente
şi cu bună dispoziţie. Emoţiile influenţează de asemenea capacitatea fizică. Medicii văd în mod frecvent
demonstrarea conexiunilor organism - mental. De exemplu, un individ cu o bună capacitate emoţională
manifestă o rată scăzută la boli legate de stres. Atunci când stresul sau tulburarea emoţională continuă pentru
o lungă perioadă de timp, sistemul imunitar clachează, accentuându-se riscul de dezvoltare a diferitelor boli.
Cerinţe emoţionale:

 stăpânire de sine;

 politeţe şi calm;

 stimă şi apreciere pentru consumatori;

 atitudine corectă faţă de profesie.


CAPACITATE PSIHICĂ
Atributul stării psihice de a fi compatibilă, la un moment dat, cu exercitarea drepturilor civile sau a unor
activităţi specifice.
Cerinţe psihice:

 asumarea responsabilităţilor;

 aptitudinea de a lucra cu oamenii;

 spirit de observaţie foarte dezvoltat;

 rezistenţă la stres;

 memorie foarte bună;

 atenţie distributiva;

 capacitatea de a evalua şi a lua decizii;

 adaptabilitate;

 flexibilitate;

 toleranţă faţă de opinii diferite;


Capacitatea intelectuală
Intelectul, aspect important al planului mental care contribuie la luarea deciziilor importante, joacă un rol
crucial în starea de sănătate şi de bunăstare a individului. Chiar dacă capacitatea intelectuală variază de la
individ la individ, toţi indivizii sunt capabili să înveţe cum să dobândească şi să-şi evalueze
informaţiile, cum să aleagă între alternative şi cum să ia deciziile asupra diferitelor tipuri ale problematicii.
Capacitatea intelectuală este uneori inclusă în capacitatea emoţională ca parte a sănătăţii mentale.
Totuşi, deş i strâns întrepătrunsă cu emoţiile, gândirea intelectuală se distinge de aceasta. Emoţiile pot altera
capacitatea de a gândi a unei persoane, iar gândirea confuză poate accentua şi mai mult problemele.
Cerinţe intelectuale:

 cunoştinţe de specialitate;

 cultură generală;

 cunoaşterea limbilor străine;

 atenţie distributivă;

S-ar putea să vă placă și