Sunteți pe pagina 1din 3

STANDARDE DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

Aprobat prin Ordinul MEC nr. 3.171 din 30.01.2006 (Anexa nr. 1)
Clasa: a XI-a
Ciclul superior al liceului: Filiera Tehnologică
Profil Servicii
Domeniul de pregătire de bază: Turism și alimentație
Domeniul de pregătire generală: Alimentație
Calificarea profesională: Tehnician în gastronomie

Modul I
Marketingul afacerii
Total ore/an – 66 ore (2 ore / săptămână x 33 săptămâni) din care:
33 ore teorie (1 oră / săptămână x 33 săptămâni)
33 ore laborator tehnologic (1 oră / săptămână x 33 săptămâni)

UC10 – Marketingul afacerilor


(unitate de competență tehnică generală)
Nivel : 3
Valoare credit : 1.0
Competențe :
Competența 1. Analizează rolul marketingului în activitatea agentului economic
Criterii de performanță:
(a) Identificarea obiectivelor și principiilor marketingului
(b) Comunicarea eficientă cu consumatorii pentru satisfacerea nevoilor acestora
(c) Coordonarea funcțiilor de marketing în realizarea scopurilor propuse
Condiții de aplicabilitate a criteriilor de performanță :
Obiective:
- obiective economice:
o cifra de afaceri;
o cota de piață;
o volumul vânzărilor;
- obiective psihologică:
o imaginea firmei;
o nivelul fidelizării clienților;
o gradul de satisfacere al clienților.
Principii:
- satisfacerea clienților;
- obținerea de profit.
Comunicare:
- comunicare verbală;
- comunicare nonverbală.
Funcții de marketing:
- investigarea pieței și a nevoilor;

1
- conectarea la mediu;
- maximizarea profitului;
- satisfacerea superioară a clienților.
Probe de evaluare:
Probe scrise / orale / practice prin care elevul demonstrează că este capabil să
analizeze rolul marketingului în activitatea agentului economic conform criteriilor
de performanță (a), (b) și (c) și condițiilor de aplicabilitate
Competența 2. Determină nevoile clienților
Criterii de performanță:
(a) Investigarea nevoilor clienților
(b) Stabilirea metodelor de cercetare a nevoilor clienților
(c) Analizarea și interpretarea datelor
Condiții de aplicabilitate a criteriilor de performanță:
Investigarea:
- surse primare;
- surse secundare.
Metode de cercetare:
- investigarea surselor primare;
- cercetarea directă;
- experimentul de marketing.
Analizare și interpretare:
- grafice;
- diagrame;
- scale;
- chestionare: manuale sau informatizate.
Probe de evaluare:
Probe scrise / practice / orale prin care elevul demonstrează că este capabil să
determine nevoile clienților, conform criteriilor de performanță (a), (b) și (c) și
condițiilor de aplicabilitate
Competența 3. Analizează oportunitățile de marketing
Criterii de performanță:
(a) Evaluarea factorilor externi ai agentului economic
(b) Identificarea constrângerilor asupra activităților de marketing a agentului
economic
(c) Dezvoltarea și fundamentarea diferitelor strategii de piață
Condiții de aplicabilitate a criteriilor de performanță:
Factori externi:
- micromediul;
- macromediul.
Evaluare:
- evaluare prin comparare;
- evaluare prin determinare.
Constrângeri:
- constrângeri de mediu;
- constrângeri etice;
- constrângeri legale;
- constrângeri solare;
- constrângeri publicitare.
Strategia de piață:
- strategia de piață după poziția agentului economic față de elementele
evoluției pieței.
Fundamentarea:
- fundamentarea pe baza factorilor endogeni;
- fundamentarea pe baza factorilor exogeni.
Probe de evaluare:

2
Probe scrise / practice / orale prin care elevul demonstrează că este capabil să
analizeze oportunitățile de marketing, conform criteriilor de performanță (a), (b)
și (c) și condițiilor de aplicabilitate