Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Disciplina: Biologie
Clasa: a VIII-a.
Profesor:
Data: 27 septembrie 2011.
Timpul de desfăşurare: 45 min.
Tipul lecţiei: Mixtă.
Subiectul lecţiei: Încrengătura Moluşte (Mollusca).
Discriptori: Elevul va fi capabil:
D1 – indice structura corpului;
D 2 – se caracterizeze funcţiiel de nutriţie şi de relaţie;
D 3 – se descrie clasele de moluşte;
Surse auxiliare: manuale şcolare, planşe.
Forme de lucru: individuală, în perechi, în grup, frontală.
Tehnologii didactice: ştiu/vreau să ştiu/am învăţat, metoda explozie stelară, metoda algoritmizării.
Suport bibliografic: Duca, M. ş.a. Biologie:Manual pentru clasa a VIII-a. – Chi: Prim SRL, 2008. – 136 p.

1
Desfăşurarea activităţi

Conţinutul lecţiei

Discriptori
Dozarea
Strategii
Etapele lecţiei Evaluarea
didactice
Activitatea profesorului Activitatea elevului

Momentul 2’ Profesorul pregăteşte materialele Pregătesc rechizitele pentru lecţie


organizatoric pentru predare
Reactualizarea 8’ Test fulger de evaluare Elevii îndeplinesc testul Eevaluarea
cunoştinţelor (Anexa nr. 1) abilităţilor prin
testare

Captarea atenţiei 2’ Propun elevilor să răspundă la Un elev răspunde: melcul Metoda Creativitatea
următoare întrebare: „cine îşi Răspunsul elvului: Moluştele deducerii elevilor
poartă mereu căsuţa în
spinarea?”
Rog elevii să numească tema
nouă.
Enunţarea 1’ Subiectul lecţiei de astăzi este: Elevii notează subiectul în caiet.
subiectului şi a „Încrengătura Moluşte
obiectivelor (Mollusca).”
operaţionale Obiectivele lecţiei sunt:
D1 – indice structura corpului;
D2 – se caracterizeze funcțiile de
nutriţie şi de relaţie;
D3 – se descrie clasele de
moluşte;

2
Dirijarea 20’ Pentru atingerea obietivelor vom Se formează grupurile.
învăţării: lucra în 3 grupuri.
prezentarea
conţinuturilor noi

Fixarea D1 Grupul I Elevii realizează însărcinarea: Metoda Abilitatea


cunoştinţelor noi Fişa nr. 1: Indicaţi structura Câte regiune are corpului moluștelor? Explozie elevilor de a
corpului moluştelor prin metoda - Corpul moluştelor este alcătuit din 3 regiuni: stelară. formula
Explozie stelară. cap, trunchi şi picior. întrebări pe
Care este funcţia mantalei? baza textului.
Cum? -Mantaua este o membrană care protejează
molusca, secretă cochilia şi are rol de organ
Câte? respirator.
Ce? Ce este cohilia?
- Cochilia este o formaţiune dură, calcaroasă
care protejează corpului şi conferă formă.
Cum este diversificat piciorul la moluşte?
Unde? Care? - La melc piciorul este întreg, iar la cefalopode
în formă de tentacule.
De ce a depins diferenţierea solurilor?
Diferenţierea solurilor a fost influenţată de
vegetaţie, climă şi relief.
Grupul II Elevii alcătuiesc algoritmul. Metoda Aptitudinea
Fişa 2: Alcătuiţi şi caracterizaţi 1. Ce fel de sistem nervos posedă moluştele. algoritmizării elevilor de a
sistemele ce apraţin funcţiei de R.: Moluştele posedă sistem nervos de tip evidenţia din
relaţie a moluştelor. ganglionar: principalii
2. Enumeraţi organele de simţ a moluştelor. termeni de
R.: Tentacule (smţ. Olfactiv, gustativ) ochii. caracterizare
3. Cum are loc locomoţia moluştelor.
R.: Gasteropodele şi bivalvele se mişc cu
ajutorul piciorului, cefalopodele – tentaculelor.
D1 Grupul III Elevii construiesc schema: Metoda Abilitatea
Fişa 3: Realizaţi schema grafică elevilor de a
„Funcţia de nutriţie” identifica
termenii-cheie

3
în textul propus
S.
digestiv

S. S.
Funcţia
Excreto Respira
nutriţie
r tor

S.
Circulat
or

Grupul IV: Descrieţi clasele de Elevii realizează tabelul:


moluşte prin metoda ştiu/vreau Ştiu Vreau să ştiu Am învăţat
să ştiu/am învăţat. Capul Ca organe are Moluştele sunt
gasteropodelor limaxul dacă nu grupate în 3
are 2 tentacule; are casă. clase.
Limaxul nu are Cum bivalevele Bivalvele sunt
cochilie produc sideful. animale
Bivalvele sunt Care este cel bentonice.
alcătuite din 2 mai mare Valvele sunt
valve; octopod. unite prin
Piciorul ligament.
cefalopodelor Pe tantacule
are aspectul sunt plasate
tentaculelor ventuze utilizate
la fixare.
Cefalopodele
înnoată prin
ondulaţii.
Asigurarea feed- 5’ Feed-back-ul este realizat prin Elevii prind mingea răspund la întrebare, Abilitatea de a
back-ului metoda R.A.I. formulează propria întrebare şi arunc mingea formula
Răspunde unui coleg. Colegul răspunde şi activitatea întrebări la
Aruncă continuă. tema nouă şi a

4
Interoghează răspunde
Tema pentru 2’ De studiat tema 21. Încrengătura Elevii notează tema pentru acasă în caiete.
acasă Moluşte (Mollusca).
Efectuaţi exerciţiile 3-5 de la
pagina 95 din manual.
Notarea 1’ Elevii ce au răspuns tema pentru
acasă notaţi corespunzător

5
ANEXA NR. 1

1. Corpului viermilor inelaţi este segmentat în inele numite metamere. – A


2. Cheţii servesc la deplasarea viermilor pe suprafaţa solului. – F
3. Sistemul nervos la anelide este de tip difuz. – F
4. Ochii la anelide lipsesc, însă în piele sunt localizate celule fotoreceptoare. – A
5. Sistemul digestiv al viermilor inelaţi este de tip închis. – F
6. Sistemul circulator este de tip închis, format din două vase sangvine longitudinale prinicpale. – A
7. vasele sangvine care pun în mişcare sângele se află în partea posterioară a corpului. – F
8. Respiraţia are loc prin piele. – A
9. Viermii inelaţi sunt animale hermafrodite. – A
10. Lichidul celomic al râmei constituie hidroscheletul. – A

S-ar putea să vă placă și