Sunteți pe pagina 1din 2

Romantismul Impresionismul Barocul

este considerat un curent artistic In arta franceza curentul Arta sec al XVII-lea mai este
complex, manifestat pe de o parte impressionism apare in ultimul cunoscut si sub denumirea de
prin lupta, prin aspiratii patrat al sec al XIX-lea. Trasatura “Arta Barocului”. Curentul artistic
revolutionare, pe de alta parte prin caracteristica a noii orientari o al barocului se intinde de-a lungul
deznadejde si pesimism. A aparut constituie interpretarea subiectiva sec al XVII-lea si prima jum.a sec
in ultimele decenii ale sec al a impresiilor pe care realitatea le al XVIII-lea, putin inainte de
XVIII-lea, care a durat in mare sugera artistilor si reflectarea izbucnirea Revolutiei franceze.
parte din sec al XIX-lea. acestor impresii prin noi mijloace Apare mai intai in arhitectura,
Rolul hotarator in aparitia de expresie. apoi in sculptura si picture,
romantismului European l-a avut Punctual de plecare al manifestand o inclinatie catre
epoca revolutiei franceze din 1789 impresionismului trebuie cautat in grandiose si monumental.
si caderea regimului lui Napoleon. pictura franceza, mai précis intr-o Constructiile lor fiind fastuoase,
Odata cu acestea sunt din nou panza oarecum neobisnuita a incarcate de ornamente care
ridicate barierele feudale, toate pictorului Claude Monet intitulata sugereaza dezordinea din aceasta
drumurile catre ascensiunea “Impresie, rasaritul soarelui”. perioada dupa o perioada de
sociala sunt inchise, astfel se naste Acesta lucrare contine o nuanta de ordine. Compozitorul acestei
un nou sentiment, pesimismul, emotie, o reflectare a unor perioade descopera contrastele
care va marca majoritatea impresii subiective pe care artistul dintre clar si obscure, dintre piano
artistilor romantici. le simte la un moment dat. si forte, importanta capita a
O trasatura a romantismului o Sub influenta impresionismului ritmului musical. Acest lucru
constituie ideea ca nu literature, ci din picture si a simbolismului din rezulta datorita victoriei
muzica este arta cea mai inalta, literature, se naste impresionismul proprietatii burgheze asupra celei
deoarece ea sesizeaza esenta musical. feudale.
cunoasterii realitatii, nu prin In comparatie cu tensiunea lirica In muzica perioada barocului se
cuvinte, ci prin imagini musicale si dramatica din epoca romantica, caracterizeaza prin inlocuirea artei
care reflecta direct substratul impresionismul musical este polifonice a Renasterii cu stilul
emotional al cunoasterii. dominat de lumea trairilor intime, armonic al monodiei acompaniate,
Ca orice curent estetic, produs mai ales din contactul cu prin aparitia si dezvoltarea operei
romantismul nu a aparut spontan. natura, a poetizarilor trecutului ori si inflorirea muzicii instrumentale.
Marea arta a lui Beethoven ale realitatii contemporane. Bogata mostenire a muzicii
contine si germeni a-I viitorului, Muzica impresionista evita polifonice nu a fost data cu totul
trasaturi specifice romantismului. abordarea marilor contraste ale uitarii. Compozitorii si mai ales
In creatia sa se intalnesc cele doua vietii, cauta sa ocoleasca marile cei de muzica religioasa imbina
mari curente: clasicismul aflat in probleme sociale. stilul omofonic-armonic cu cel
pragul epuizarii sale si Impresionismul musical utilizeaza polifonic, impodobind monodia
romantismul care isi croieste timbre musicale in stare pura, acompaniata cu toate mijloacele
drumul cu tot mai multa forta. cultivand coloritul fiecarui componistice ale artei
Beethoven s-a stins din viata in instrument in parte si obtinand contrapunctului. Acest procedeu
anul 1827. Cu un an mai inainte prin juxtapunerea acestora o componistic este dus la cea mai
1826 Carl Maria von Weber, bogata paleta orchestrala. inalta forma de expresie in
moare rapus de tuberculoza. Cu Compozitorii impresionisti lucrarile compozitorilor Bach si
un an mai tarziu, 1828, murea la folosesc tehnica juxtapunerii Haendel.
Viena, Franz Schubert. acordurilor bazate pe dezvoltarea O alta trasatura a barocului
Comparand aceste date s-ar putea cromatismului. musical o constituie crearea
crede ca cei trei compozitori Din folclorul musical al diferitelor muzicii instrumentale ca gen de
apartin aceleasi generatii, popoare care le serveste ca sursa sine statator si cristalizarea
aceluiasi current artistic. In de inspiratie, impresionistii preiau formelor musicale – suita, sonata
realitate, intre creatia lui aspectele cele mai inedited cum a tre, concerto grasso. Este epoca
Beethoven si a celorlalti doi sunt: gama prin tonuri intregi, in care sonata pentru vioara si
compozitori exista o mare gama pentatonica, modalism, care concertul innstrumental iau un
diferenta de continut si stil. In dau un colorit exotic plin de mare avant. Melodia
timp ce Beethoven s-a maturizat farmec. instrumentala baroca se manifest
sub raport artistic in epoca In creatia compozitorilor ape ptincipiile raporturilor dintre
revolutiei burgheze din Franta, impresionisti forma muzicala cele trei funcii principale Tonica –
Weber si Schubert, apartin epocii devine extrem de flexibila. Dominanta – Sundominanta.
romantice, muzica lor fiind mai Scriitura instrumentala primeste Compozitorii preferau valori mici
intima, mai duioasa, scoate la noi valente prin divizarea multipla de sunete, instrumentele
lumina intreaga bogatie de nuante a coardelor, prin utilizarea permitand executarea lor rapida cu
a sentimentelor omenesti. speciala a registrelor vivacitaate. Instrumentele cele
Romantismul cunoaste trei etape: instrumentelor de suflat, mai folosite pentru
prima etapa – in care obtinandu-se bogate efecte acompaniamentul solistic sunt
coordonatele clasicismului sunt coloristice. orga si clavecinul-nelipsit din
inca prezente, poate fi extinsa ansamblurile instrumentale. Un alt
pana in 1830. Aceasta prima etapa instrument characteristic barocului
fiind determinate de creatia lui este vioara. Marii constructori de
Weber si a lui Schubert, primii viori din aceasta perioada fiind
compozitori romantici Amati si Stradivarius.
a doua etapa – in creatia Evidentiata in muzica baroca este
compozitorilor Schumann, Liszt, prezenta masurilor binaare si
Chopin, Berlioz, Verdi etc., ternare, in care durata unitatii de
romantismul se maturizeaza, timp este variabila. In cadrul lor
elaborand forme specifice de apar frecvent formule anacruzice,
exprimare. In creatia lui Weber, contrapunctice si syncopate.
romantismul musical atinge Astfel vorbim de ritmul de
apogeul dezvoltarii sale, iar in allemande, courante, sarabaanda,
muzica europeana isi fac aparitia giga, menuet.
asa numitele scoli musicale Idealul spre care tind compozitorii
nationale, aducand o muzica noua, din perioada barocului este acela
originala si isi trage ceva din al melodiei individualizate
cantecul popular. imbogatite de un support armonic.
a treia etapa – este perioada Considerand ca acest stil este mult
postromantica reprezentata prin mai potrivit pentru a exprima
creatia compozitorilor Brahms, bogatia de idei si sentimente ale
Bruckner, Strauss, Mahler, sufletului omenesc, ei trec la un
Ceaikovski. Acestea cultiva o arta nou procedeu de scriere muzicala,
a elanurilor inaltatoare, a la basul cifrat – consta in notarea
zbuciumului constiintei, a melodiei si a basului deasupra
vehementei emotionale. caruia, prin cifre se indicau
Se poate afirma ca moartea lui acordurile ce trebuiau a fi folosite.
Mahler marcheza punctul Restul executiei armonice se
culminant al postromantismului. improviza de catre interpret, im
Aparitia unor noi curente in mod obisnuit la clavecin. Cu
muzica europeana: timpul basul cifrat va constitui un
impresionismul, expresionismul, mijloc practic, intuitive pentru
neoclasicismul, este determminata studierea inlantuirii acordurilor si
de starea de oboseala a muzicii patrunderea in tainele armoniei.