Sunteți pe pagina 1din 8

Universitatea: “Ştefan cel Mare” Suceava

Specializare: Management și Audit în Afaceri și Administrație

Justificarea unei decizii de investiție la Spitalul


Municipal „Finții Doctori Cosma și Damian” Rădăuți

Elaborat de student:

Profesor coordonator:

Suceava, 2013
Prezentarea organizației
Spitalul Municipal Rădăuţi asigură asistenţă medicală complexă (curativă, profilactică
şi de recuperare) a bolnavilor, accidentaţilor şi gravidelor, în zona teritorială stabilită de către
Direcţia Sanitară sau de Ministerul Sănătăţii, după caz. El furnizează servicii medicale şi
asigură condiţii de investigaţii medicale, tratament, cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire
a infecţiilor nozocomiale. Conform codului CAEN se încadrează în categoria R Sănătate şi
Asistență Socială. Oferta spitalului este reprezentată de: consultații; tratamente; investigații;
efectuare şi interpretare EKG, EEG; tratamente de urgență şi curente recomandate de către
medicii spitalului, medicii din ambulatoriul de specialitate şi medicii de familie; proceduri
BFT; radioscopii; radiografii.
JUSTIFICAREA DECIZIEI DE INVESTIȚIE PENTRU RENOVAREA MAI
MULTOR SECȚII DIN SPITALUL MUNICIPAL RĂDĂUȚI
Decizia de investiţii poate fi considerată una dintre cele mai importante decizii luate
de către managerii financiari, dacă nu chiar cea mai importantă. Decizia de investiţii
abordează problematica alocării capitalului pentru active fizice sau active financiare; locul
central revine activelor imobilizate, dobândite ca rezultat al investiţiilor de capital. Prin
această decizie, resursele băneşti de care dispune unitatea sunt alocate eficient pentru
achiziţionarea, construirea, modernizarea activelor fixe şi acumularea de stocuri materiale etc.
în volumul şi structura adecvată funcţionării ei la parametri cât mai înalţi. Indiferent de
variantele alese, decizia de investiţii trebuie să se subordoneze îndeplinirii obiectivelor pe
termen mediu și lung.
Spitalul municipal Rădăuţi este situat în nordul extrem al țării în Judeţul Suceava şi
deserveşte un teritoriu întins de 100 km pătrati în zona de munte, cu un climat umed pe o
prioadă de 8 luni pe an şi cu iarna ce poate să dureze şi 6 luni pe an.
Teritoriul deservit de spital se caracterizează prin teren muntos, greu accesibil pe
perioada întregului an, Spitalul Judeţean fiind la o distanţă de 150 km de unele localităţi.
Populaţia deservită de spital depăşeşte 180.000 locuitori.
Structura pe vârste a populaţiei se caracterizează prin predominanţa vârstei a treia şi
un număr important de persoane de vârstă medie ce lucrează în domeniul forestier, mici
meşteşugari, comercianţi, în industria pielăriei, agricultură şi creşterea animalelor.
Aceste activităţi pot determina incidental sau accidental afecţiuni ce necesită îngrijiri
de urgenţă(ex. plagi, etc.) în secţia de chirurgie generală (care să cuprindă în structură
ortopedie şi urologie), deplasarea pe distanţe mari uneori punându-le viaţa în pericol.
În secţia de chirurgie – ortopedie-urologie a spitalului putându-se rezolva peste 90%
din cazuri cu condiţia unei dotări corespunzătoare şi a finanţării pe indicele de complexitate;
Spitalul Municipal Rădăuţi are o activitate cu caracter predominant de urgenţă în
peste 80% din cazuri,ceea ce îi demonstrează încă o dată necesitatea.
De asemenea, în zonă vin anual un număr important de turişti ce unori au nevoie de
intervenţii chirurgicale de urgenta.
Pentru a face față acestor probleme se propune efectuarea unei investiții ce prevede
reorganizarea următoarelor secții:
PRIMIRE BOLNAVI:
-Sala de consultatii;
-Sala de operatii ambulatorii;
-Sala de ghips;
2
-Salon de bolnavi retinuti de zi;
-Grup sanitar perntru personal sanitar;
-Grup sanitar pentru bolnavi;

Sectia de Chirurgie Generala va fi structurata astfel:


1.Chirurgie Generala…………………………………………………………….50 paturi;
2.Ortopedie –Trautamologie……………………………………………………10 paturi;
3.PROPUN UROLOGIE………………………………………………………………10 paturi.
Saloane chirurgie generala:
Saloane 5 paturi cu baie proprie…………………………………………6
Saloane cu 3 paturi cu baie proprie………………………………………6
Rezerve 1 pat cu baie proprie si pat insotitor……………………… 2
Compartiment Ortopedie-Traumatologie
Saloane ortopedie cu 3 paturicu baie proprie…………………………3
Rezerva ortopedie 1 pat cu pat insotitor cu baie proprie……….1
Compartiment Urologie (se propune)
Saloane Urologie cu 3 paturi cu baie proprie …………………………3
Rezerva urologie 1 pat cu pat insotitor cu baie proprie …………1
Sala de pansamente septice;
Sala de pansamente aseptice.
Sala de servit masa pacienti mobilizabili;
Camera sef sectie
Camera de garda medici;
Camera asistenta sefa;
Camera de garda asistente;
Camera-Secretariatul sectiei;
Depozit materiale si consumabile;
Depozit lenjerie curata;
Depozit lenjerie murdara;
Depozite de deseuri temporare-2.
Bloc Operator…………………………………………………………………………..5 Sali:
1. Sala de operatie chirurgie minim invaziva;

2. Sala de Ortopedie-Traumatologie;

3. Sala de Chirurgie generala aseptica;

4. Sala de Chirurgie generala septica;

5. Sala de Urologie;

6. Salon preanestezie.
7. Filtru bloc operator cu grup sanitar propriu pentru personalul blocului operator;
8. Sala de pregratire materiale pentru operatie;
9. Sala materiale anestezice;

3
10.Sala de materiale si consumabile sala de operatii;
11.Sala de reziduri si depozitare temporara.
Dotarea minimă pentru fiecare sală trebuie să cuprindă :
▫ 1 masă operatorie;
▫ 2 lămpi scialitice;
▫ 1 aparat de anestezie;
▫ 1 electrocauter;
▫ 1 staţie de sterilizare;
▫ 1 staţie de apă sterilă.
Sala de chirurgie minim invazivă
1 trusă completă de laparoscopie diagnostică şi intervenţională compusă din :
▫ Endoscop;
▫ Colonoscop;
▫ Staţie video;
▫ Instrumente de chirurgie laparoscopică.
▫ Instrumente de chirurgie endoscpica.
Crearea unui circuit al rufelor murdare cu toti factorii decizionali.
Circuitul necorespunztor va inpune de urgenta mutarea sectiei de ANESTEZIE SI TERAPIE
INTENSIVA in spatiul corespunzator avut anterior,normele nepermitind actuala locatie.

SCHEMA DE PERSONAL A SECŢIEI DE CHIRURGIE GENERALĂ DE


URGENTA
a. Medici
▫ 1 şef de secţie chirurgie generală;
▫ 5 medici de chirurgie generală;
▫ 2 medici de ortopedie – traumatologie;
▫ 2 medici de urologie.
b. Personal mediu
▫ 1 asistentă şefă;
▫ 15 asistente medicale la patul bolnavului chirurgie generala;
▫ 5 asistente ortopedie traumatologie;
▫ 5 asistente urologie;
▫ 25 asistente bloc operator din care una asistenta sefa bloc operator (15);
▫ 10 infirmieri sectie;
▫ 3 ingrijitori sectie;
▫ 5 infirmiere bloc operator;
▫ 5 brancardieri;
▫ 1 stastician medical.

SERVICII AUXILIARE OBLIGATORII


a. Servicul de Radiologie;
b. Serviciul de Ecografie;
c. Serviciul de Computer Tomografie;
d. Laborator de Analize Medicale;
e. Serviciul de Anestezie şi Terapie Intensivă.

4
FINANŢARE ŞI SCHEMA DE UTILIZARE A RESURSELOR
Finantarea principală va rămâne şi pe viitor tot contractul cu casele de asigurări de
sănătate, veniturile proprii realizate trebuind sa le inbunatatim treptat.

Utilizarea resurselor obţinute le voi inparti astfel:


a. Cheltuieli directe de personal 50%
b. Cheltuieli indirecte de personal 11%
c. Cheltuieli întretinere cazare şi masă 12%
d. Cheltuieli medicamente, materiale sanitare, analize de laborator 25%
e. Cheltuieli modernizare permanentă 2%

ACTIVITATEA SECŢIEI DE CHIRURGIE – ORTOPEDIE-UROLOGIE


Tipul de activităţi desfăşurate
1. Activitatea secţiei de chirurgie generală va consta anual in:

ANUAL
1. Număr de consultaţii 10500
2. Numar de internari 6 3000
3. Numar de externari 3000
4. Numar de foi de zi 3200
5. Numar de operatii 5200
a. La bolnavii internaţi, din care 26 2000
- Operaţii mari 1 600
- Operaţii mijlocii 7 1000
- Operaţii mici 200
- Operaţii laparoscopice 200
b. La bolnavii ambulatoriu 19 3200

6. Numar de aparate ghipsate-in garda 2 1400


7. Numar de endoscopii digestive 400
a. Eso-gastro-duodenale 8 300
b. Colonoscopie 100

2. Activitatea compartamentului de ortopedie va consta din:

A
ANUAL
1. Număr de consultaţii 1900
2. Numar de internari 8 620
3. Numar de externari 4 620
4. Numar de foi de zi 32 400

5
5. Numar de operatii 8 400
a. La bolnavii internaţi, din care 4008
- Operaţii mari 4 200
- Operaţii mijlocii 2 1506 150
- Operaţii mici 50
b. La bolnavii ambulatoriu -- 550

6. Numar de aparate ghipsate 232 550

3.Activitatea compartimentului de urologie va consta:


ANUAL
1 Numar de consultatii 2000
2 Numar de internari 600
3 Numar de externari 600
4 Numar foi zi 300
5 Numar operatii 300
a.La bolnavii internati,din care
-Operatii mari 150
-Operatii mijlocii 100
-Operatii mici 50
b.la bolnavi ambulatoriu 200
6 Numar sondari ambulatorii 200

ANALIZA SWOT
Secţia de chirurgie a Spitalului Municipal Rădăuţi la ora actuală se caracterizează prin:
Puncte forte:
1) Serviciul de primire bine organizat avind in dotare:
▫ Sală de operaţie corespunzătoare – pentru mici intervenţii;
▫ Sală de ghips - ce deserveşte secţia şi ambulatoriu;
▫ Sală de consultaţii ambulatoriu;
▫ Salon de reţinere bolnavi cu spitalizare de zi;
▫ Grup sanitar corespunzător.
2) Bloc operator recent renovat compus din 5 săli de operaţie dotate corespunzător:
▫ Sală de ortopedie;
▫ Sală de ginecologie;
▫ Sală aseptică de chirurgie generală;
▫ Sală septică de chirurgie generală;
▫ Sală de chirurgie “minim invazivă”.
▫ Sala de urologie de infiintat.
3) Sectia beneficiaza de profesionalismul unor medici bine pregatiti
▫ 5 medici primari de chirurgie generală;

6
▫ 1 medic primar de ortopedie- traumatologie;
▫ 2 medici specialişti de anestezie şi terapie intensivă.
▫ Ar mai fi nevoie:
▫ 2 medici urologie;
▫ 1 medic ortopedie –traumatologie;
▫ 1.medic chirurgie generala.
4) Personal mediu de completat conform planului anterior prezentat.
Puncte slabe:
1) Circuite inadecvate
▫ Accesul spre şi dinspre blocul operator către secţie se face prin secţia de terapie
intensivă;
▫ Accesul spre şi dinspre terapie intensivă a bolnavilor şi personalului din toate secţiile
spitalului se face prin secţia de chirurgie şi compartimentul de ortopedie.
2) Saloane cu un numar mare de paturi cu grup sanitar comun pentru 2 saloane si care nu
respecta normativele in ce priveste suprafata destinata fiecarui pat.
3) Imposibilitatea de izolare a pacientilor dupa afectiune ,gravitate si mai ales dupa
septicitate multe din circuite intersectindu-se.
4) Alocarea de medicamente si materiale total insuficiente in rezolvarea cazurilor printr-o
ditributie inadecvata (Ex. Suma alocata pentru medicamente pe total bolnavi sectie nu
satisface nici nevoia de anestezice).
5) Slaba disponibilitate şi acces la investigatii – radiologie – ecografie –laborator – (3 zile
pe saptamână : vineri, sâmbata, duminica şi noptile; fără posibilitate permanentă de
investigare).
6) Absenţa liniei de gardă de anestezie şi terapie intensivă, în cazul urgenţelor majore
pierzându-se timpi pretioşi în salvarea bolnavilor; iar urmărirea post- operatorie din toate
punctele de vedere revenindu-i medicului de gardă din secţia de chirurgie şi asistentei din
terapie intensivă.
7) Absenţa unui urolog ce determină trimiterea unui numar important de bolnavi catre
Spitalul Judeţean Suceava.
8) Alocarea pe medicamente a unui buget realist-mult inbunatatit fata de cel actual;
9) Utilizarea de resurse-aduse de sectie pentru ingrijirea bonavilor chirurgicali gravi.

Pentru justificarea deciziei de investiție trebuie calculați următorii


indicatori:
Rata de finanțare a investiției = capacitatea de autofinanțare/investiții anuale *100
Rentabilitatea investiției = profit net/total credite *100

Rata de autofinanțare a nevoilor globale de finanțare = autofinanțare/nevoi de


finanțare *100
Rotația capitalului = venituri din exploatare/capitaluri proprii +credite

1. 8636653/7527138=1,147
2. 21611173/12294808=1,757

Rata amortizării față de capitaluri = amortizări mijloace fixe/capitaluri proprii+credite


*100

Durata de recuperare a capitalului = capital social/profit net + amortizări


Rata de utilizare a activelor fixe = cifra de afaceri/valoarea netă a activelor fixe

7
Spitalul Municipal “Sfinții Doctori Cosma și Damian” din Rădăuți este o entitate ce
face parte din administrația publică, nu este o societate care să realizeze profit, nu are o cifră
de afaceri, nu poate contracta un credit bancar și alte activități care sunt specifice
întreprinderilor a căror activitate este bazată pe obținerea de profit. Din acest motiv nu am
avut informațiile necesare pentru calcularea indicatorilor care stau la baza luării unei decizii
de investiție. În această unitate deciziile de investiție se iau în funcție de bugetul aprobat și de
hotărârile luate de conducerea spitalului.
Prin această decizie resursele băneşti de care dispune entitatea sunt alocate eficient
pentru achiziţionarea, construirea, modernizarea activelor fixe şi acumularea de stocuri
materiale în volumul şi structura adecvată funcţionării ei la parametri cât mai înalţi.
Conducerea spitalului fiind în permanență preocupată pentru modernizarea spitalului,
a secțiilor de specialitate și a ambulatorului dar și îmbunătățirea condițiilor de cazare pentru
pacienți.
Decizia de investiţii se prezintă cu o suită de acţiuni şi de reacţii, unde fiecărei acţiuni
posibile îi corespund diferite reacţii probabile care suscită orientarea lor către alte acţiuni,
opţiunile putând fi efectuate pe etape, în timp.

S-ar putea să vă placă și