Sunteți pe pagina 1din 2

Avantajele acordării notelor: Dezavantajele acordării notelor:

 Se cauntifică în mod obiectiv pregătirea și  Lipsa unei baze obiective care să


conduita elevilor, respectiv volumul,
calitatea, operaționalitatea cunoștințelr,
confere notei atât o valoare
abilităților intelectuale și practice; diagnostic, cât și una prognostică;
 Elevii sunt obișnuiți să execute la timp și  Efectele psihologice traumatizante
conștiincios sarcinile de lucru care le revin; pe care le-ar putea produce asupra
 Elevii sunt obișnuiți să-și exprime cu claritate
și precizie ideile și cunoștințele și să-și
elevilor;
formeze priceperi și deprinderi intelectuale și  Factori care enerează subiectivitatea

practice de lucru; în notarea elevului;


 Este stimulate activitatea intelectuală și
practică a elevilor, datorită faptului că
notarrea rezultatelor școlare are influențe
benefice asupra îndeplinirii sarcinilor
ulterioare;
 Se stimulează motivația elevilor și se
contribuie la prevenirea insuccesului școlar;
 Este facilitate selecția, compararea,
clasificarea și ierarhizarea elevilor în diferite
context sutuaționale;
Funcțiile notării

După S. Cristea: După V. Pavelcu

 Funcția de indicare a tendințelor


 Funcția de informare – pentru
de regres- progres ale elevului și ale
clasei de elevi; subiecți, părinți, profesori;
 Funcția de realizarea a comparației  Funcția de reglare a procesului
între elevi în cadrul clasei de elevi, de învățare;
între claselele de elevi de același  Funcția educativă, datorită
nivel, în cadrul școlii;
interiorizării aprecierii;
 Funcția de adaptare a proiectului
pedagogic la incidentele generate  Funcția de catalizator al unui
de parcursul activității elevului și a nivel optim pentru aspirațiile
clasei de elevi în vederea atingerii subiectului;
obiectivelor, asumate la nivel de  Funcția terapeutică, având rol
proces de învățământ sau activității
didactice; dinamizator pentru ambele cazuri,
 Funcția de motivare a elevului și a prin acordarea de punct în plus;
clasei de elevi în contextul realizării  Funcția patogenă, fiindcă induce
unor conexiuni inverse pozitive, stress și discomfort psihic la
externe și interne, cu scop de
subiecți, mai ales în cazurile de
corecție, ameliorare, ajustare,
restructurare a activități. insucces.