Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

ŞCOALA: Şcoala Gimnazială Nr. 10


CLASA: I C
DATA: 28.11.2018
ORA: I - 900 -950 II - 1000 - 1050
Prof. înv. primar: Berheci Alexandra
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
DISCIPLINA: Comunicare în limba română
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: ,,Împărăția literelor”
SUBIECTUL LECŢIEI: Sunetul și litera ,,t”
TIPUL LECŢIEI: Predare – învățare
MODALITATEA DE ABORDARE: abordarea integrată (citire/scriere)
INTEGRAREA ÎN LECȚIE: - Colorarea steagului (AVAP)
- Intonarea imnului
- Cântec -Treceți batalioane române Carpații (MM)
Scopuri:
- citirea și scrierea literelor, silabelor, cuvintelor și propozițiilor;
- scrierea corectă a literelor, cuvintelor și propozițiilor.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE: Pe parcursul și la sfârșitul orei, elevii vor fi capabili:

O1: să identifice sunetul și litera ,,t” fiind puși în situația de a identifica sunetul, bazându-se pe explicațiile
învățătorului ;
O2: să scrie corect literele, cuvintele și propozițiile ținând cont de cunoștințele dobândite până acum;
O3: să exemplifice cuvinte care conțin sunetul și litera ,,t”, fiind puși în situația de a rosti și de a scrie cuvintele , bazându-se
pe explicațiile învățătoarei și pe cunoștințele dobândite anterior;
O4: să alcătuiască propoziții folosind cuvinte care conțin litera t, ținând cont de exemplul dat de învățătoare.
O5: să așeze literele în ordinea corectă pentru a obține cuvinte.

STRATEGII DIDACTICE:
1. Resurse procedurale:
a) metode și procedee: metoda fonetică, analitico-sintetică, conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, jocul didactic,
ciorchinele;
b) forme de organizare: individual, pe grupe și echipe, frontal.

2. Resurse materiale: planșă cu litera ,,t” de mână, fișă de lucru, coli colorate,jetoane.

3. Forme și tehnici de evaluare:


- seturi de întrebări pentru evaluare orală;
- fișe pentru evaluare în scris;
- sarcini didactice pentru munca independentă.

Bibliografie
Marcela Peneș,Vasile Molan, (2002), Îndrumător pentru folosirea abecedarului, Ed.Aramis, București.

2
DEMERS DIDACTIC

Etapele lecţiei Desfășurarea lecției Metode Mijloace Forma de


didactice didactice activitate

LECȚIA I
I. Moment Se asigură condițiile pentru desfășurarea
organizatoric lecției.
Frontală
II. Reactualizarea Joc didactic: FAZAN Conversaţia
cunoștințelor Verificarea temei scrise.

Se prezintă litera pe care o vor învăța. Frontală


III. Captarea Se citește poezia Pentru tata. Observația
atenției Copiii vor denumi sunetele pe care le Conversația
conține cuvântul tata.

IV. Anunțarea Astăzi vom învăța să scriem și să citim Explicația Frontală


subiectului lecției cuvinte și propoziții ce conțin litera ,,t”
Se pronunță demonstrativ sunetul ,,t”
Elevii pronunță sunetul.
Elevii dau exemple de cuvinte la
V. Dirijarea învățării începutul cărora se aude sunetul t. Demonstrația Imagine Frontală
-se prezintă litera; Litera t
-se scrie litera pe tablă și se explică Exercițiul
fiecare mișcare;

3
-se conturează în aer litera t cu pixul. Caiete auxiliare Individuală
-se scrie litera t mic de mână pe caietul Observația
auxiliar. Exercițiul

- se fac precizări privind scrierea;


- elevii scriu trei litere;
- se verifică scrierea;
- cei care nu au scris corect, scriu cu Fișe de lucru
ajutorul învățătorului.

Copiii vor primi câte o fișă de lucru cu


versurile poeziei Pentru tata.
Versurile sunt incomplete. Pe fiecare
linie punctată, elevul va scrie cuvântul
care lipsește. (cuvântul tata).
Se va decupa imaginea tricoului pe care
este scrisă poezia. (va fi surpriză pentru
tăticii copiilor)
LECȚIA A II-A
Joc didactic: Exerciţiul jetoane Frontal
Copiii vor primi jetoane cu fețe
zâmbitoare și fețe triste.
Voi pronunța cuvinte aleatorii. Jetonul Fișe de lucru Individual
cu față veselă va fi ridicat doar atunci
când voi pronunța cuvinte care îl conțin Fișa de lucru în
pe sunetul t. În caz contrar, vor ridica Explicaţia format mare
jetonul cu față tristă.
Conversaţia
Copiii vor primi fișe de lucru. Pe tablă
voi lipi fișa scoasă în format mare.
Voi explica sarcinile de pe fișa de lucru.

4
Împreună, vom da exemple de cuvinte
care încep cu sunetul t.
Din cele 5 cuvinte scrise în jurul steluței,

vom alege 3 pe care le vom folosi în


alcătuirea unor propoziții.

În cinstea centenarului Marii Uniri, pe


tablă va fi lipită o coală duplex pe care Frontal
VI. Obținerea va fi desenat steagul României. Steagul Conversația
performanței este desenat cu creionul, fără să fie Steag Pe echipe
colorat.
Copiii vor fi împărțiți în trei echipe: Coli colorate
-echipa albastră, Exercițiul
-echipa galbenă,
- echipa roșie.
În funcție de culoarea echipei, fiecare
echipă va primi fâșii de hârtie colorată.
Elevii vor lipi fâșiile colorate pe steag,
în locul potrivit.(Trebuie să cunoască
ordinea culorilor pe drapel)
Pe spatele fiecărei fâșii sunt scrise
cuvinte, dar cu litere amestecate. Elevii
vor lipi bucata de hârtie pe steag, numai
dacă vor ghici cuvântul scris.

La final se va cânta imnul țării și


cântecul Treceți batalioane române
Carpații.

5
VII. Încheierea Se fac aprecieri frontale și individuale. Explicaţia Frontal
activității