Sunteți pe pagina 1din 3

PLAN REMEDIAL LA GEOGRAFIE

UNITATEA SCOLARA: SCOALA GIMNAZIALA , COMUNA TINOSU

clasa: A V-A

Disciplina: GEOGRAFIA FIZICA

Propunator: Prof. ION OANA ROXANA

Scop:

- recuperearea rămânerii în urmă și asigurarea promovării

- atingerea competenţelor specifice asumate din programa școlară de geografie de clasa a V-a

Obiective: -Recunoaşterea termenilor geografici în texte diferite;

- Elaborarea unui text coerent utilizând termeni geografici

- Citirea hărţii şi utilizarea corectă a semnelor convenţionale

- Poziţionarea corectă a elementelor geografice pe reprezentările cartografice al

- Utilizarea reprezentărilor grafice simple pentru ilustrarea elementelor de


geografie

- Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate

- Prelucrarea informaţiei: completarea unui tabel cu date extrase din alte surse,
analizarea datelor din tabele, interpretarea unei diagrame simple etc.

Deficienţe semnalate Activități remediale propuse Nr. ore Perioada


alocate
Nu știe să identifice şi să - Rezolvarea de exerciţii 2 Semestrul II
amplaseze punctele practice şi studii de caz care să
cardinale pe o hartă; dezvolte capacitatea de sinteză – În timpul
analiză orelor de
- curs,
Nu știe să identifice - Studierea bibliografiei 4 Semestrul II
termeni geografici în texte suplimentare;
(literare sau geografice); - Lucru în echipe formate din În timpul
elevi cu rezultate slabe şi cu orelor de
Nu știe să identifice rezultate bune; curs,
termeni geografici în surse - Teme individualizate;
mass-media (reviste, - Teme suplimentare de lucru
emisiuni TV); şi studiu individual pentru
acasă ;
- Exerciţii de citire cu
identificarea numelor proprii în
text, pe hartă şi în predare;
2
Nu știe să descrie o - Exerciţii de identificare şi 2 Semestrul II
realitate geografică după o înţelegere semnelor
reprezentare cartografică; convenţionale pe orice hartă În timpul
ofertată despre Romania orelor de
curs,
Nu știe să - Exerciţii de notare a 4 Semestrul II
defineascătermini termenilor principali;
geografici de bază (în În timpul
cuvinte proprii, scris sau - Exerciţii de explicare simplă, orelor de
oral); empirică (în scris şi oral); curs, de
pregatire
- Exerciţii de definire a suplimentară
termenilor de bază (în cuvinte
proprii, în scris sau oral)
utilizând dicţionarul geografic;

-
Nu știe să descrie (dirijat - Exerciţii de descriere unei 4 Semestrul II
sau structurat) anumite realităţi geografice după o
elemente, procese şi reprezentare cartografică În timpul
fenomene, reale sau utilizând hărţile din manual, orelor de
reprezentate grafic şi atlasul geografic, Harta fizică și curs, de
cartografic; politică a Europei; pregatire
suplimentară
- De asemenea, cu ajutorul
semnelor convenţionale, trebuie
să poată interpreta conţinutul
acestor hărţi.

- Exerciţii de observare și
descriere a unor fenomene
observate direct (precipitaţii,
temperaturi,lacuri)

S-ar putea să vă placă și