Sunteți pe pagina 1din 13

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI

FACULTATEA BUSINESS ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

CATEDRA MARKETING ŞI LOGISTICĂ

Proiect la tema:
“Analiza mediului de marketing al companiei Orange”

Efectuat de : Suruceanu Ana

Grupa: MKL162

1
Cuprins

INTRODUCERE…………………..………………………………………………… Error!
Bookmark not defined.

Mediul intern…………..…………………………………………………………….. 4

Micromediul.……..…………………………………………………………………... 5

Furnizorii..................................................................................................................... 6

Intermediarii............................................................................................................... 7

Cumparatorii............................................................................................................... 7

Concurentii................................................................................................................. 8

Organismele si institutiile publice............................................................................. 9

Mediul extern…………...…………………………………………………………….. 9

Macromediul……………...…………………………………………………………... 10

Mediul demografic....................................................................................................... 10

Mediul economic.......................................................................................................... 10

Mediul natural.............................................................................................................. 10

Mediul tehnologic......................................................................................................... 11

Mediul politic................................................................................................................ 11

Mediul institutional....................................................................................................... 11

Mediul cultural.............................................................................................................. 11

2
”Orange înseamnã cã vom schimba tiparele şi ne vom dezvolta în continuare pentru a-ţi oferi
serviciile de calitate de care ai nevoie, inovaţie şi transparenţã.”

Societatea de astazi se afla intr-o permanenta miscare si intr-o continua dezvoltare economica.
Aceasta se manifesta printr-un proces global ce exprima evolutia ascendenta a marimilor
economice agregate în cadrul unui orizont de timp, la nivel naţional sau internaţional,si are
efecte favorabile în planul vieţii economice şi sociale. Sociatatea este din ce in ce mai “populata”
de zeci si sute de intreprinderi prestatoare de servicii,furnizoare de materii prime,de forta de
munca,precum si intreprinderi comerciale,noncomerciale,etc.

Crearea intreprinderii reprezinta un risc economic major. În desfăşurarea activităţii orice


întreprindere acţionează în funcţie de posibilităţile sale interne şi de condiţiile mediului în care
ea îşi realizează raporturile cu piaţa, care reprezintă mediul său de marketing. Întreprinderea are
nevoie să identifice şi să studieze mediul de marketing, să stabilească direcţiile şi tendinţele
posibile în dezvoltarea lui. După concepţia lui Ph.Kotler expusă în lucrarea “Principles of
Marketing Prin mediul de marketing al intreprinderii se intelege totalitatea participantilor si a
fortelor din afara intreprinderii care influenţează capacitatea conducerii de marketing, menţinând şi
dezvoltând tranzacţii de succes cu clienţii sai.

În aşa mod, conceptul include atât componente din interiorul unităţii, cât şi componente
exterioare ei.

În compartimentele interne ale unităţii sunt incluse:

conducerea generală a unităţii;

compartimentul financiar - se ocupă de asigurarea şi utilizarea fondurilor necesare îndeplinirii


programelor de marketing;

compartimentul cercetare-dezvoltare - se ocupă de problemele de creaţie şi proiectare a noilor


produse, de perfecţionarea celor existente;

compartimentul de aprovizionare - se ocupă de găsirea furnizorilor de materii prime, materiale


etc.;

compartimentul de producţie - se ocupă de problemele tehnice şi tehnologice de fabricaţie;

compartimentele de contabilitate - evaluează costurile şi preţurile de vânzare, gestionează


veniturile unităţii.

Toate aceste compartimente alcătuiesc mediul intern al marketingului întreprinderii.

Participanţii şi factorii din afara întreprinderii sunt grupaţi în două categorii:

factori care au cu întreprinderea legături directe şi influenţe reciproce – furnizorii de factori de


producţie (mijloace de producţie, forţă de muncă şi capital), intermediarii, consumatorii,
concurenţii, marele public. Această categorie împreună cu mediul intern al marketingului
alcătuieşte micromediul unităţii;

3
factori care se află la o distanţă mai mare de activitatea unităţii şi care o influenţează – factorii
demografici, economici, tehnologici, culturali, instituţionali, naturali. Această categorie
alcătuieşte macromediul marketingului unităţii.

Factorii ce alcătuiesc mediul extern al unităţii sunt grupaţi în factori ce formează micromediul
şi macromediul ei. În primul caz mediul este privit vis-a-vis de atributele compartimentului unit
de marketing şi de aceea el este constituit în mediul marketingului unităţii. În cazul doi mediul
este înţeles ca totalitate a factorilor ce acţionează şi influenţează activitatea întreprinderii,
raporturile ei cu piaţa.

Pentru o exemplificare mai aprofundata si o prezentare a subiectului la nivel de exemplu, voi


incerca a reliefa analiza mediului de marketing al faimoasei companii de telefonie mobila
Orange.

În lume sunt peste 123 de milioane de oameni pe care îi despart distanţe, care vorbesc limbi
diferite şi au moduri de viaţã diferite.

Dar toţi au ales acelaşi lucru: sã comunice aşa cum simt, sã priveascã cu deschidere şi optimism
spre viitor.

Pe toţi îi apropie Orange, indiferent dacã trãiesc în Marea Britanie, Franţa, Elveţia, Belgia,
Austria, Spania, Olanda, România , Moldova, Polonia, Slovacia, Rusia, Statele Unite ale
Americii, China, Coreea, Japonia, India, Vietnam, Botswana, Camerun, Republica Dominicană,
Egipt, Nigeria, Guineea Ecuatorială, Guineea Conakri, Guineea Bisau, Coasta de Fildeş, Uganda,
Kenia, Republica Central Africană, Madagascar, Mali, Insulele Mauritius, Caraibe, Noua
Caledonie, Reunion, Senegal, Vanuatu, India, Vietnam, Iordania, Bahrein.

Orange este brandul sub care France Telecom furnizeazã servicii de comunicaţii mobile, Internet
şi televiziune. Grupul France Telecom este unul dintre liderii mondiali în servicii de
telecomunicaţii, cu peste 183 de milioane de clienti pe cinci continente.

Creativitatea, îndrãzneala, dinamismul, deschiderea, grijă pentru detalii, consecvenţa definesc


Orange în tot ce face. ”Orange înseamnã cã vom schimba tiparele şi ne vom dezvolta în
continuare pentru a-ţi oferi serviciile de calitate de care ai nevoie, inovaţie şi transparenţã.”

Unul din compartimentele interne ale unitatii este conducerea generala a unitatii. In topul
managementului Orange se gasesc urmatoarele nume care indeplinesc cele mai importante
roluri in functionarea companiei pe teritoriul Romaniei: Andrei Chirica -Preşedinte
al Consiliului de Administraţie; Thierry Millet - Director Executiv al Orange România;
Julien Ducarroz- Director commercial, functionar de afaceri pentru consum; Ernest Rallo-
director al funcţiunii Transformation; Ludovic Pech-Director financiar functionar;
Thierry Souche-Director Technology. Adrian Nanulescu- Business to Business Director;
Dorin Odiaţiu – Marketing Director; Andreea Popescu- Customer Service Director; Florin
Popa- Regional Indirect Sales Manager; Madalina Suceveanu – Network Director. Jean-

4
Michel Niogret- Operations and Maintenance Director. Luiza Muller- Accounting & Tax
Director.

În dependenţă de caracterul distinctiv al mediului, de caracterul influenţei lui asupra


activităţii întreprinderii avem 3 forme principale ale mediului:

mediul stabil, specific perioadelor “liniştite”;

mediul instabil, se caracterizează prin modificări frecvente în componenţele sale. Întreprinderea


trebuie să evalueze cât mai precis schimbările şi să-şi creeze posibilităţi de adaptare la aceste
schimbări;

mediul turbulent, se caracterizează prin schimbări spontane în conţinutul şi raporturile dintre


componente.

In ceea ce priveste compania Orange, desi tinde sa presteze doar servicii de telefonie mobila,
totusi Orange se adapteaza foarte repede la cerintele si conditiile mediului, schimbindu-si foarte
usor si in sens pozitiv modul de functionare a companiei in raport cu clientii sai. Odata cu
dezvoltarea accelerata a societatii, cu aparitia de noi concurenti pe piata ce ofera servicii similare
serviciilor Orange, compania ofera cele mai avantajoase oportunitati clientilor pentru a-i pastra si
de a le mari numarul,nu in ultimul rind. Drept exemplu serveste faptul ca poti alege unul dintre
planurile tarifare Standard, Unic, Timp Favorit, Numere Favorite sau Mesaje Scrise,fie
alegei,astazi,unul din abonamentele Fluture,Delfin,Pantera,fiecare avind oportunitatile sale. Iata
din aceasta cauza tind sa specific ca mediul de marketing la companiei Oarange este la rascruce
dintre mediul stabil si instabil,fiindu-i specifica stabilitatea si in acelasi timp caracterizindu-se
prin modificari frecvente in componenetele sale.

In structura mediului de marketing al intreprinderii se fac evidentiate 2 componente majore:


micromediul si macromediul.

Prin notiunea de micromediu se intelege totalitatea fortelor si factorilor cu care intreprinderea


intra in relatii directe,si de care depinde succesul intreprinderii.Aici se includ:

furnizorii;

intermediarii;

cumparatorii;

concurentii;

organismele si institutiile publice;

Furnizorii întreprinderii sunt de trei tipuri:


5
furnizori de mijloace materiale – firme sau persoane individuale, care asigură resursele materiale
(materii prime, materiale, maşini, utilaje, instalaţii etc.) necesare pentru producerea bunurilor şi
serviciilor;

furnizori de forţă de muncă –instituţii şi agenţi (unităţi de învăţământ, oficii de forţă de muncă
etc.), care pregătesc şi pun la dispoziţie forţa de muncă, precum şi persoane neîncadrate, care se
află în căutare de lucru;

prestatori de servicii –organizaţii sau persoane fizice care furnizează servicii necesare îndeplinirii
obiectivelor organizaţiei. În cadrul acestei categorii de furnizori se disting: prestatorii de servicii
financiare şi prestatorii de servicii de marketing.

In prezent,in institutiile de invatamint superior apar tot mai mult si mai mult facultati ce tin de
domeniul Telecomunicatilor. Anume aceste institutii si sunt furnizorii de forta de munca, prin
intermediul facultatilor de „Radioelectronica si Telecomunicatii”, „Marketing”, „Business si
Administrarea Afacerilor”, „Management” etc. Din acestea reiese ca furnizorii de forta de
munca ai companie Orange sunt institutiile de invatamint superior,care pregatesc cadre
specializate, precum si agentiile care pun la dispozitie brate de munca neincadrate,care se afla in
cautarea locurilor de munca.

“Orange în topul furnizorilor de telefonie mobilã pentru companii”

Bucuresti, 27 martie 2007. Orange ocupã locul al doilea la categoria liderilor vest europeni în
furnizarea solutiilor de comunicatii mobile pentru companii, potrivit studiului independent
Magic Quadrant for Mobile Service Providers, realizat de Gartner in 2006.

Studiul Magic Quadrant a clasificat operatorii de telefonie mobilã în patru categorii: aspiranti,
jucatori de nisa, vizionari si lideri. Criteriile care au stat la baza clasificãrii operatorilor vest
europeni au fost capacitatea de executie a business-ului si viziunea de ansamblu.

Gartner defineste liderii de piatã prin capacitatea acestora de a investi primii în inovatie, în
dezvoltarea serviciilor si în furnizarea acestora cãtre utilizatorii finali.

Compania Orange ocupã locul al doilea în categoria liderilor ca urmare a eforturilor consecvente
de a-si îmbunãtãti acoperirea si capacitatea de a furniza servicii destinate companiilor
multinationale. Având o arie extinsã de acoperire în Europa de Vest, Orange este unul dintre
operatorii cu cei mai multi clienti din zonã, dar si unul dintre cei mai puternici parteneri din
FreeMove Alliance.

Studiul Gartner, un instrument util care oferã marilor companii posibilitatea sã identifice cel mai
potrivit furnizor de comunicatii mobile, recomandã Orange ca fiind solutia idealã pentru
companiile care doresc sã contracteze servicii mobile pan-europene.

6
"Pozitia noastrã în categoria liderilor confirmã puterea si atractivitatea ofertelor nostre pentru
companiile multinationale. Cu operatiuni mobile în 9 tari europene si servicii dedicate
companiilor multinationale, putem spune cã avem o bazã solidã. În plus, lucrãm îndeaproape cu
divizia Orange Business Services, lider mondial în furnizarea serviciilor de voce si date, suntem
membri fondatori ai FreeMove Alliance si avem o relatie solidã cu Cingular Wireless, ceea ce
ne determinã sã fim convinsi cã avem o ofertã foarte competitivã pentru companiile
multinationale”, a declarat Philippe Bernard, EVP Business Solutions la Orange.

Intermediarii reprezintă agenţii economici ce participă la promovarea, vinderea şi distribuţia


produselor. În această categorie se includ mijlocitorii, firmele distribuţiei fizice, agenţiile
prestatoare de servicii de marketing, intermediarii financiari.

Agentii economici care se ocupa de promovarea, vinderea si distributia produsului Orange sunt
numerosi, ceea ce iti da posibilitatea de a-ti suplini contul la orice post de achitare a serviciilor
telefonice. De asemenea se intilnesc zeci de magazine in care iti poti procuara produse Orange
de telefoane pina la leptopuri. De asemenea, un mod foarte simplu si eficient sunt si cartelele de
reincarcare cu o perioada indelungata de valabilitate, cu ajutorul carora iti poti suplini contul in
orice timp si-n orice loc.

Pe intreg teritoriul tarii te confrunti cu „prilejul” de a vedea o multime de spoturi publicitare care
atrag privirea clientilor, acestea, la rindul lor sunt rezultatul activitatii agentiilor prestatoare de
servicii de marketing.

Mijlocitorii sunt firmele aflate în căutarea canalelor de distribuţie, care ajută întreprinderea să
găsească cumpărători şi să realizeze vânzările către aceştia. Asemenea firme sunt unităţile de vânzare
cu ridicata şi cu amănuntul, brokerii, dealerii etc.

Firmele distribuţiei fizice sunt cele care ajută întreprinderea la stocarea şi deplasarea produselor
de la locurile de fabricaţie la cele de destinaţie. În această categorie se includ: depozitele de
mărfuri, firmele care acordă servicii de transport rutier, feroviar, fluvial, maritim şi aerian.

Dat fiind faptul ca compania Orange presteaza servicii in zeci de tari ale lumii, tind sa consider
existenta unei legaturi strinse intre firmele care acorda servicii de transport rutier sau
aerian,pentru ca produsul sa ajunga cit mai repede la consumator.

Agenţiile prestatoare de servicii de marketing sunt firme de cercetare de marketing, agenţii de


publicitate, firme de consulting în probleme de marketing etc., care sprijină întreprinderea în
promovarea produselor sale pe pieţele cele mai avantajoase. Când întreprinderea decide să
folosească servicii de acest gen, ea trebuie să gândească bine asupra calităţii şi preţului
serviciilor prestate.

In mediul de marketing al companiei Orange,un rol deosebit il au firmele de cercetare de


marketing, agenţiile de publicitate, firmele de consulting în probleme de marketing,deoarece este

7
imposibil de a ajunge la un asemenea apogeu de dezvoltare printre rindurile companiilor
prestatoare se servicii telefonice fara sustinerea si fara colaborarea cu astfel de firme.

Intermediarii financiari includ bănci, societăţi de credit, de asigurare şi alte activităţi


economice, care au rolul de a ajuta tranzacţiile financiare şi de asigurare ale întreprinderii.

Daca ar fi sa vorbesc despre compania Orange referindu-ma la intermediarii sai,as putea spune
cu exactitate, dupa posibilitatile de rambursare a creditului, ca comania are legaturi strinse cu
bancile,care ajuta la tranzactii financiare etc. Drept exemplu servesc bancile din Republica
Moldova: VictoriaBank, MobiasBanca, etc.

O alta componenta a mediului de marketing intern este si, cea mai importanta, de altfel,
consumatorii sau clientii, fara de care este imposibila existenta intreprinderilor.

Există cinci tipuri de pieţe de cumpărători pe care poate acţiona o întreprindere:

piaţa consumatorilor - se referă la cumpărarea bunurilor şi serviciilor pentru consumul personal sau
de uz gospodăresc;

piaţa industrială - se formează din agenţii economici ce cumpără bunuri şi servicii pentru a produce
noi bunuri şi servicii;

piaţa de distribuţie - este formată din agenţi economici ce cumpără bunuri şi servicii pentru
vânzare, obţinând în rezultat profit;

piaţa guvernamentală – este formată din instituţii sau agenţii, care cumpără bunuri şi servicii cu
scopul de a presta servicii publice sau de a le transfera către alte sectoare nevoiaşe;

piaţa internaţională - se referă la cumpărătorii externi incluzând consumatorii, producătorii,


intermediarii şi instituţiile publice externe.

Orange activeaza atit pe piata consumatorilor,cit si pe piata distributiei,si internationala. In


Romania, Orange este lider cu 10.5 milioane de clienţi şi venituri de 973 milioane de euro în
anul 2010. Orange este parte a grupului Orange-France Telecom, una dintre cele mai mari
companii de comunicaţii din lume, cu 209,6 milioane de clienţi pe cinci continente. In Republica
Moldova numarul clientilor Orange a ajuns deacum la 2 milioane.

Orange oferă o gamă extinsă de soluţii de comunicaţii clienţilor săi, atât utilizatori individuali,
cât şi companii, de la servicii de bază până la servicii integrate de voce şi date fixe şi mobile.

Urmatoarea componenta o reprezinta categoria Concurentilor, cei fara de care dezvoltarea


unitatilor nu ar avea loc.

Concurenţii se compun din firme ce produc sau care asigură alternative de satisfacere a unei nevoi a
clientului. Obiectul concurenţei dintre două firme îl poate reprezenta soluţia generală de satisfacere a

8
unei nevoi (ce determină o concurenţă generală), produsul ales (ce determină concurenţa între
produse) sau marca produsului (ce determină concurenţa între mărci).

Concurentii se impart in urmatoarele grupe:

Concurenţi direcţi, reprezintă organizaţiile care oferă acelaşi tip de produs sau serviciu pentru a
satisface aceleaşi nevoi.

Concurenţi indirecţi, reprezintă organizaţii, care oferă cumpărătorilor produse similare, dar cu
alte caracteristici, satisfăcând alte preferinţe sau nevoi.

Ofertanţii de produse înlocuitoare se află în competiţie cu cei ai produselor curente, deşi cele
două produse aparţin unor industrii diferite.

Nou-veniţii pe piaţă, reprezinta organizaţiile care vând deja unui anumit grup de cumpărători şi
care se decid să-şi extindă gama de produse pe care le ofera.

Concurentii Orange pe piata telefoniei mobile din Romania sunt in principal companiile
Vodafone si Cosmote. Cosmote inregistra in decembrie 2007 peste trei milioane de utilizatori,
dintre care aproape doua milioane s-au alaturat intr-un singur an. Orange Romania a raportat o
crestere de 22% a bazei de clienti, pana la 9,8 milioane in decembrie 2007, in timp ce Vodafone
Romania a ajuns la un numar total de 8.807.859 de clienti, la 31 decembrie 2007.

In Republica Moldova, cncurentii pe piata telefoniei mobile sunt companiile Moldcell si Unite.
Numărul abonaţilor operatorului de telefonie mobilă Moldcell a depăşit cifra de 1 milion.
Recent a aparut un articol pe internet precum ca “Moldcell ii ia fata lui Orange Moldova”.

In continuare voi prezenta articolul privitor la aceasta tema: “Am văzut astăzi un
comunicat al celor de la Moldcell în care prezentau un serviciu nou în Moldova, vechi dar
actual în alte țări (personal știu de România și Marea Britanie) – Moldcell Cinema. Din 24
martie 2010, în fiecare miercuri, puteți achiziționa 2 bilete la preț de unul. Cinematografele
partenere sunt Patria Centru, Patria Râşcani, Patria Multiplex, Patria Bălţi. Dacă nu mă înșel,
chiar Orange a introdus conceptul de Wednesdays Movie. Atunci cum se face că în Moldovica
concurența lansează acest serviciu pe piață. Nu știe Moldcell în ce se bagă și sare cu capul
înainte (investește în educarea și îndreptarea consumatorului spre film în cinematograf)? O astfel
de măsură costă, frate! Totuși, apreciez foarte mult curajul și inițiativa.”

Datorita acestora, Orange tinde sa fie primul si unic pe piata implementind diverse proiecte ceea
ce-l ajuta sa-si mentina pozitia de lider mondial.

Urmatoarele componente ale micromediului intreprinderii sunt Organizatiile Publice:

Ph.Kotler prezintă următoarele categorii de organisme publice:

9
publicul financiar (bănci, societăţi de investiţii, de asigurări etc.), care oferă întreprinderii posibilitatea
de a obţine fonduri;

mijloacele de informare în masă (massmedia), care includ ziarele şi revistele, radiodifuziunea şi


televiziunea;

grupuri de interese (mişcarea pentru protecţia consumatorilor, ecologiştii, uniuni şi asociaţii


profesionale şi de artă, ONG-uri etc.);

marele public, care influenţează activitatea întreprinderii prin deciziile de cumpărare a bunurilor şi
serviciilor acesteia; prin diferite manifestări, organizaţia poate influenţa (pozitiv) opinia marelui
public, ameliorându-şi imaginea sau reputaţia;

personalul propriu al organizaţiei. Sentimentele de mulţumire, siguranţă şi mândrie pe care le


manifestă angajaţii se transmit şi în exteriorul organizaţiei. De aceea, prin diferite acţiuni trebuie
creat un climat de echitate şi justiţie socială în interiorul organizaţiei.

Referitor la acest subiect, tind sa mentionez faptul ca Orange are grija ca personalul propriu la
companiei , cit si de marele public, care influenteaza, prin deciziile lor de cumparare, sa fie
multumiti de serviciile acordate, cit si de conditiile de munca oferite angajatilor. Pentru aceasta
este pus la dispozitia angajatilor un „Ghid de etica Orange”, care are drept scop de a respecta
valorile muncii, de a fi cinstiti, simpli, dinamici, prietenosi si surprinzatori in tot ceea ce fac.
Ghidul Orange contine citeva exemple care pentru a ajuta angajatii pusi in situatia unor alegeri
dificile.

O a doua categorie de factori ce acţionează şi influenţează activitatea întreprinderii si raporturile


ei cu piaţa formeaza Macromediul intreprinderii.

Componentele Macromediului sunt urmatoarele:

mediul demografic

mediul economic

mediul natural

mediul tehnologic

mediul politic

mediul institutional

mediul cultural

Toate aceste componente sunt forte care trebuie urmarite deoarece anume mediul demografic,
politic, economic formeaza pietele. Drept exemplu, mediul demografic reprezinta forta majora
care tine compania „pe picioare”, pentru aceasta, Orange propune proiecte avantajoase pentru a
mentine numarul clientilor si nu in ultimul rind de a mari numarul lor.
Actualmente, este oferit clientilor pogramul „O relatie pe termen lung” – „Prin noul program

10
Orange Thank You îţi oferim şi mai multă valoare şi te răsplătim pentru că ai ales Orange. În
functie de vechimea în retea, de tipul abonamentului si de valoarea facturii lunare, primeşti o
combinatie unică de avantaje: numere magice, minute sau credit, puncte Thank You şi telefoane
la preturi speciale. În funcţie de valoarea facturilor, primeşti unul dintre pachetele de beneficii
Silver, Gold sau Platinum” .

Analizind mediul natural si economic, Orange isi extinde raza de acoperire Internationala avand
acorduri de roaming cu 205 operatori din 120 tari si regiuni ale lumii. Din 25 aprilie,2007 pina in
prezent au fost lansate 3 acorduri de roaming: Vox Mobile,Luxemburg; STC,Arabia Saudita;
Soft Bank,Japonia; Acum comunicarea prin mesaje multimedia este posibila si cu prietenii de
peste hotare. Pentru a oferi posibilitatea de a transmite si receptiona MMS au fost semnate
acorduri internationale cu operatorii de telefonie mobila din tarile care sunt de cele mai dese ori
vizitate de catre cetatenii tarii noastre. Asadar, clientii Kievstar, Optimus, Orange Romania deja
pot transmite si receptiona MMS de la si spre Orange Moldova. Aceasta lista va fi permanent
completata cu noi operatori din mai multe tari ale lumii. Orange va continua sa faca investitii in
Moldova, volumul acestora pentru 2007 cifrandu-se la 25 mln. dolari. Aceasta va permite tuturor
cetatenilor sa beneficieze de avantajele oferite de comunicarea mobila.

In concluzie, analizind mediul de marketing al companiei Orange, se poate afirma cu certitudine


ca misiunea Orange in este de a aduce telefonia mobila unui numar mai mare de locuitori din
intreaga lume, propunindu-si de a ajunge la 1.5 miliarde de consumatori, si de a incuraja o
comunicare mai intensa prin intermediul celor mai interesante inovatii.

Lucrul in cadrul companiei Orange reprezinta o oportunitate extraordinara de a incepe sau de a


continua cariera intr-un mediu stimulativ, beneficiind de experienta vasta acumulata de Grupul
France Telecom, un grup cu renume mondial.

11
12
13