Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL EDUCAŢIEI A REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE

CATEDRA ADMINISTRAREA AFACERILOR

RAPORTUL

privind efectuarea practicii de iniţiere în specialitate

(denumirea întreprinderii S.A. „ORHEI-VIT”)

Prenumele, numele studentului ______________

Grupa_________________

Conducătorul practicii__________________

Prenumele, numele____________________

Titlurile ştiinţifice şi didactice_______________

Chişinău 2016
CUPRINS

CAPITOLUL I. Caracteristica generală a întreprinderii


1.1. Forma organizatorică şi statutul juridic.............................................................1
1.2. Descrierea activităţii întreprinderii................................................................6

CAPITOLUL II. Descrierea afacerii firmei


2.1. Istoricul antreprenoriatului...........................................................................12
2.2. Analiza economico-financiară a întreprinderii............................................15
2.3. Caracteristica mediului concurenţial...........................................................24

CAPITOLUL III. Analiza managementului afacerii


3.1. Descrierea funcţiilor managementului..............................................................28
3.2. Analiza funcţiunilor întreprinderii...................................................................35

CAPITOLUL IV. Propuneri privind eficientizarea afacerii firmei


4.1. Modalităţi de îmbunătăţire a relaţiei întreprinderii cu consumatorii ...............44

Concluzii şi recomandări...................................................................................52

Bibliografie.......................................................................................................55

Anexe................................................................................................................57

S-ar putea să vă placă și