Sunteți pe pagina 1din 3

TEST CURS ASISTENT MANAGER

1. Posibilitățile de influențare a secretariatului depind de:


a. treapta ierarhică a managerului
b. domeniile de sarcini ale managerului
c. stilul de management

2. Filtrarea și funcția de legătură a solicitărilor către manager asigură:


a. periodele de liniște ale conducătorului
b. degervarea importantă a timpului acestuia
c. calitatea muncii și deciziilor luate

3. Tehnicile de comportament pentru asigurarea legăturilor telefonice sunt:


a. înainte de a apela
b. în timpul convorbirilor
c. după convorbire

4. Menirea secretarei pentru comunicarea profesională în postura de receptor este:


a. de a tria și transmite comunicări telefonice
b. de a sprijini managerul în discuțiile telefonice
c. de a limita spurasolicitarea și înreruperea managerului

5. Printre dispozițiile managerului cu privire la activitatea secretarei se numără:


a. revizuirea agendei de birou privind întălnirile, contactele, planul de lucru
b. lista de acesibilități a limitelor restrictive și a celor ce trebuie evitate în totalitate
c. situațiile considerate de urgență despre care trebuie informat

6. Rezolvarea pozitivă a tuturor solicitarilor presupune:


a. răspunsul la orice apel telefonic și folosirea numelui organizației urmat de o
formă de salut politicoasă
b. rugămintea asupra interlocutorului să vorbească rar atunci când se notează
anumite date și chiar repetarea a ceea ce nu se înțelege
c. mesajele către alți membrii ai organizației se preiau în scris cu data și ora
primirii și se transmit in timp util

7. Robotul telefonic este programat să răspundă la toate apelurile și să le înregistreze


și are ca recomandări:
a. folosirea unuit text preînregistrat care să conțină numele organizației, un mesaj
de salut și detalii despre mesajul în sine
b. dacă există o limitare de timp asupra mesajului se va specifica acest lucru
c. se vor transcrie pe agendă și se vor anunța persoanele care au fost căutate
8. Procedurile de primire și procedurile de expediere și de anumiți factori:
a. dimensiunile și structura organizației
b. volumul de corespondeță care circulă la nivelul conducerii
c. modul de organizare a registraturii

9. Verificarea corespondenței înainte de deschidere se face pentru:


a. a evita eventualele greșeli de expediție
b. a semna pentru corespondența recomandată
c. evita coletele suspecte sau scrisorile capcană

10. Verificarea conținutului scrisorilor și sortarea se face pentru:


a. a vedea dacă nu lipsesc file sau anexe ale scrisorii
b. a analiza indicațiile de livrare specială, înregistrată, asigurată
c. a atașa sau nu plicul în spatele documentelor

11. Tehnici pentru sortarea corespondenței conducătorului pot fi considerate:


a. sublinierea anumitor elemente ale corespondenței care trebuie să atragă
atenția
b. rezumarea corespondenței zilnice pentru a stabili criteriile de importanță
și urgență
c. sortarea corespondenței în funcție de importanță sau alte criterii

12. Conceperea textelor pentru corespondență se poate face de:


a. de către manager
b. de către compartimentele de specialitate
c. de către secretară

13. Corespondența poate fi:


a. de răspuns
b. de felicitare
c. din oficiu

14. Înainte de a introduce în plic corespondența se va avea în vedere:


a. dacă documentele sunt complete cu anexe
b. dacă sunt ștampilate, datate și semnate de către toți cei care sunt implicați
c. dacă sunt redactate corect

15. Deontologia presupune principii de:


a. morală și drept
b. conduită profesională și personală
c. relaționare cu alte persoane

16. Factorul timp este:


a. o resursă economică
b. o resursă materială
c. o resursă managerială
17. Un management al timpului defectuos duce la:
a. un nivel nesatisfăcător al propriei munci
b. insuficienta exploatare a principiilor și regulilor și tehnicilor
c. soluționarea a cât mai puține probleme

18. Fragmentarea, dispersarea timpului de lucru duce la:


a. reducerea timpului afectat muncii de concepție
b. o pondere excesivă a ședințelor de lucru și convorbirilor telefonice
c. reducerea timpului afectat muncii de documentare

19. Secretara în conlucrarea cu managerul trebuie să cunoască:


a. trăsăturile de personalitate ale managerului
b. stilul de management
c. momentele de eficiență maximă ale șefului

20. Eficientizarea conlucrării dintre manager și secretară implică:


a. cunoașterea strategiei manageriale
b. informarea la zi și asigurarea unui feed-back eficient
c. formularea de indicații clare

21. Tehnica evidenței conține:


a. sarcinile date managerului de secretară
b. notițele secretarei
c. numere de telefon

22. Înregistrările în agendă:


a. se fac concis,clar și fără abrevieri
b. conțin detalii în legătură cu întâlnirile managerului
c. țin de problemele curente ale managerului

23. Fișierul pentru evidențe operative:


a. nu înlocuiește agenda de birou
b. se organizează cronologic
c. poate fi păstrat pe calculator sau pe perete

24. Fișierul pentru evidențe operative are ca avantaje:


a. o întâlnire contramandată sau mutată este ușor vizibilă
b. anunțarea din timp a anumitor ședințe
c. înregistrarea unor date scadente la termen fix

25. Primirea și întreținerea vizitatorilor:


a. se are obligația notării tuturor persoanelor străine
b. se pot însoți de recepționer până la biroul secretarei sau managerului
c. impresia pozitivă este foarte importantă