Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

GRUPA : Mijlocie
DURATA : 20’- 25’

CATEGORIA DE ACTIVITATE :CUNOAŞTEREA MEDIULUI

TIP DE ACTIVITATE :Verificare de cunoştinţe

MIJLOACE DE REALIZARE :Joc didactic

SUBIECTUL :,,CINE ŞTIE ,CÂŞTIGĂ !”

OBIECTIV CADRU :
Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjură-
tor , precum şi stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ :
Verificarea şi sistematizarea cunoştinţelor despre animalele cunoscute
(pisică şi câine) privind înfăţişarea, hrana şi foloasele pe care le aduc.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE :
cognitive:
O1- să recunoască animalul după onomatopee;
O2 -să denumească şi să descrie înfăţişarea acestuia;
O3 -să denumeasca hrana necesară animalului corespunzător;
psiho-motorii:
O4 -să răspundă prompt la întrebare pentru a câştiga echipa sa;
afective :
O5 – să se bucure manifestând satisfacţii atunci când câştigă întrecerea;
O6 – să aprecieze critic şi autocritic activitatea proprie şi a colegilor;
O7 – să păstreze ordinea şi disciplina în timpul activităţii,participând cu
interes la desfăşurarea ei.

SARCINA DIDACTICĂ: Recunoaşterea animalului după onomatopee.De-


numirea şi descrierea înfăţişării acestuia ; denumirea hranei necesare anima-
lului corespunzător;

REGULILE JOCULUI : Copiii recunosc animalele după onomatopee.


Apoi grupa va fi împărţită în două echipe .Vor denumi părţile componente
ale corpului , apoi va începe concursul între grupe folosind metoda R.A.I.-
metodă interactivă.
ELEMENTELE DE JOC : Rilă- Iepurilă, aplauze, folosirea onomatope-
elor, întrecerea.

MATERIAL DIDACTIC: animale domestice (jucării),minge,flori roşii şi


mov pentru răspunsuri corecte ,buline roşii

.METODE : conversaţia,explicaţia,exerciţiul,metoda interactivă de grup


R.A.I.,jocul.
BIBLIOGRAFIE:
--…Programa activităţilor instructive – educative din grădiniţă
Bucureşti , 2000;
-- Creţu ,C., Conţinuturile procesului de învăţământ
,componentă a curriculum-ului,în Psihologie pentru examene de
definitivare şi grade didactice, Coord. Cucoş,C., Ed. Polirom ,Iaşi ,
1998;
-- Nicola , I.,Tratat de pedagogie şcolară ,Ed. Aramis,
colecţia ,,Educaţia XXI” , 2003;
Ob ETAPELE CONŢINUT INFORMAŢIONAL STRATEGII EVALUARE
op ACTIVITĂŢII ACTIVITATEA COPIILOR DIDACTICE

I.Organizarea - aerisirea sălii de clasă;


activităţii - aranjarea scăunelelor sub formă de semicerc;
- introducerea copiilor în sala de grupă;
- salutarea oaspeţilor;
II.Captarea atenţiei În sala de grupă apare personajul Rilă-Iepurilă ,
care va anunţa tema :
III.Anunţarea temei - Rilă –Iepurilă a venit la noi pentru că el nu ştie
nimic despre animale.A auzit că voi aţi învăţat mul- conversaţia
te despre două animale care trăiesc în curtea omu-
lui.Îl puteţi ajuta să înveţe şi el ca şi voi?
O1 - Venind către grădiniţă,Rilă-Iepurilă a auzit pe conversaţia frontală:
cineva făcând aşa:,,Ham,ham”;Ştiţi voi cine face să recunoască animale-
aşa? le după onomatopee;
- Apoi când a intrat în curtea grădiniţei a auzit problematizarea
O1 un alt glas care făcea altfel,cam aşa:,,Miau,miau”
Oare cine face aşa?
Pentru a-l învăţa pe prietenul nostru tot ce ştim noi explicaţia orală
despre câine şi pisică,m-am gândit să ne jucăm un
joc pe cere să-l numim ,,Cine ştie , câştigă!” pe grupe
IV.Explicarea şi -Cine îi spune lui Rilă-Iepurilă din ce este format exerciţiul
O2 jocul de probă corpul câinelui?(cap,corp, picioare,coadă) R.A.I.
- Dar corpul pisicii?(cap,corp,picioare,coadă)
O4 V.Executarea jocului - Acum ne vom împărţii în două echipe .Echipa
de către copii şi obţi- ,,Pisicilor” şi echipa ,,Căţeilor”.Eu voi arunca min-
nerea performanţei gea fiecărui copil punându-i o întrebare,iar el după
O7 ce prinde mingea,trebuie să răspundă la întrebarea
pusă de mine.(întrebările se vor referi la caracteris- exerciţiul
ticile acestor două animale,hrana acestora).
O2 -Ce are câinele la cap?
O3 -Dar pisica?
-Ce mai are câinele la cap? R.A.I.
Tot aşa voi pune întrebări aruncând mingea fiecă-
rui copil dintr-o echipă ,apoi din cealaltă echipă,
până vom epuiza toate întrebările şi fiecare copil
dă câte un răspuns lui Rilă – Iepurilă.
Fiecare răspuns corect va fi răsplătit cu o floare
O4 roşie pentru echipa ,,Pisicuţelor “şi o floare mov
pentru echipa ,,Căţeilor”.Vom stabili echipa câşti- problematizarea
O5 gătoare în funcţie de numărul de flori pe care îl
are fiecare echipă.
VI.Aprecieri genera- Fiecare copil va primi o bulină roşie pentru participarea la
O6
le şi individuale activitate.