Sunteți pe pagina 1din 1

1. PUNCTE TARI 2.

PUNCTE SLABE

 Ambiție de a reuși ceea ce îmi  Slaba manageriere a timpului;


propun;  Sensibilitate exagerată;
 Seriozitate și implicare în ceea  Indecizia ;
ce fac;  Lipsa experienței în domeniul de
 Autodisciplina; activitate;
 Timiditatea și emotivitatea.
 Abilitatea de comunicare.

3. OPORTUNITĂȚI 4. AMENINȚĂRI

 Dezvoltare din punct de vedere  Concurența venită din partea


profesional; persoanelor cu experiență;
 Acumularea experienței odată  Găsirea unui loc de muncă
cu trecerea timpului; titularizabil în acord cu aspirațiile
 Locurile de muncă numeroase mele;
în domeniul de muncă.  Posibilități reduse de avansare.