Sunteți pe pagina 1din 1

Etapele procesului de evaluare a performantelor

Etape Responsabil Termen


1 Stabilire obiective si standarde de Evaluator La inceputul perioadei
performante de evaluare
2 Monitorizare activitate / Evaluator / Toata perioada de
Raport de activitate Persoana cu functie evaluare
de conducere
3 Emitere decizie de evaluare Administrator 15 zile inainte de
perioada de evaluare
4 Completare fisa de evaluare (partial) Evaluator La inceputul perioadei
de evaluare
5 Transmitere fisa de evaluare catre Evaluator Cu minim 3 zile
salariat si obiective pentru urmatoarea inainte inainte de
perioada de evaluare interviul de evaluare
6 Interviu de evaluare Evaluator La termenul stabilit, in
Contrasemnatar cadrul procesului de
Prsoana evaluata evaluare
7 Definitivare fisa de evaluare Evaluator 5 zile dupa interviu
8 Transmitere fisa de evaluare catre Evaluator 5 zile dupa interviu
contrasemnatar
9 Contrasemnare Contrasemnatar 5 zile de la primirea
fisei de evaluare
10 Transmitere fisa de evaluare definitiva Contrasemnatar 5 zile de la primirea
catre evaluator fisei de evaluare
11 Transmitere fisa de evaluare definitiva Evaluator 5 zile de la primire
catre persoana evaluata spre luare la fisa de evaluare
cunostinta definitiva de la
contrasemnatar
12 Contestatie (optional) Persoana evaluata 5 zile de la luare la
cunostinta despre
rezultatul evaluarii
13 Repetare procedura (optional) Evaluator 5 zile de la contestatie
Contrasemnatar
Persoana evaluate
14 Raport evaluare 14 zile de la
Responsabil HR finalizarea procesului
de evaluare
15 Decizii in urma procesul de evaluare Administrator 60 zile de la primirea
Responsabil HR raportului de evaluare