Sunteți pe pagina 1din 12

Proiect didactic

DATA : 30. 05. 2019


CLASA : a II- a B
PROPUNĂTOR:
ARIA CURRICULARĂ : Limbă şi comunicare
DISCIPLINA: Comunicare în limba română
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: PARFUM DE VARA
SUBIECTUL: Activitate integrată - ,,Vara”
TIPUL LECŢIEI: Recapitulare și sistematizare a cunoştinţelor
COMPETENȚE SPECIFICE:
 Comunicare în limba română
 1. 1 Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral din texte accesibile variate
 1.2 Identificarea unor informaţii variate dintr-un text audiat
 2.1 Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare
 2.2 Transmiterea unor informaţii printr-o suită de enunţuri înlănţuite logic
 3. 1 Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut
 4.1. Scrierea unor mesaje, în diverse contexte de comunicare
 4.2. Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convenţiilor de bază
COMPETENȚE INTEGRATE:
 Matematică și explorarea mediului
 3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu mediul natural şi social
 4.2. Formularea unor consecinţe rezultate în urma observării unor relaţii, fenomene, procese simple
 Arte vizuale și abilităţi practice
 2.3. Realizarea de produse utile şi/sau estetice combinând materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile
 2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de exprimare
vizuală, muzicală, verbală, kinestezică
1
 Muzică şi mişcare
 2.1. Cântarea în colectiv, în grupuri mici şi individual, asociind
dirijatul intuitiv
 Dezvoltare personală
 2.1. Exprimarea emoţiilor de bază în situaţii variate
 2.3. Explorarea abilităţilor de relaţionare cu ceilalţi

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1: să enumere schimbările din natură survenite o dată cu venirea anotimpului vara;
O2: să citească corect, conştient, fluent şi expresiv poezia ,,Vara”, de Vladimir Pop Mărcanu
O3 : să răspundă corect la întrebări referitoare la conţinutul poeziei
O4: să folosească expresiile şi cuvintele noi în enunţuri proprii;
O5: să asocieze cuvintele cu sens asemănător şi cuvintele cu sens opus;
O6: să manifeste interes şi iniţiativă în activitatea în perechi.
STRATEGII DIDACTICE:
METODE ŞI PROCEDEE: explicaţia, conversaţia, observaţia, exerciţiul oral şi scris, brainstorming, conversaţia euristică, joc didactic;
MIJLOACE DIDACTICE: planșe cu anotimpurile, planșă cu peisaj de vară (zâna verii, fructe şi legume), jetoane cu semnele de punctuație,
fişe de lucru, bileţele cu întrebări şi răspunsuri din lecţie, recompense- jetoane cu flori;
FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual, în perechi;
Resurse umane: 23 elevi;
Resurse spaţiale: sala de clasă;
Resurse temporale: 45 de minute.
BIBLIOGRAFIE:
Bărbulescu, Gabriela; Beşliu, Daniela, METODICA predării limbii şi literaturii ROMÂNE în învăţământul primar Editura Corint,
Bucureşti, 2009;
Crăciun, Corneliu, Metodica predării limbii române, Editura Emia, ediţia a III- a, Deva, 2003;
Leonte Rodica , Stanciu Mihai – Strategii activ-participative de predare-învăţare în ciclul primar, Editura Casei Corpului Didactic,
Bacău, 2004
Molan, Vasile, DIDACTICA DISCIPLINEI „LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ” ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR, EdituraMiniPed,
Bucureşti, 2013,
Norel, Mariana, METODICA PREDĂRII LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR, Editura Art, Bucureşti, 2010;
Piţilă Tudora, Mihăilescu Cleopatra, Limba şi literatura română, manual pentru clasa a II-a, Editura E. D. P., Bucureşti, 2018;
Şerdean, Ioan, Didactica Limbii şi literaturii române în învăţământul primar Editura Corint, 2008;
Programa şcolară COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ clasele preg., I, a II-a, Bucureşti, 2013.

2
Strategii didactice
Secvenţele Conţinutul lecţiei Metode şi Mijloace Forma de Evaluare Obs.
lecţiei procedee didactice organizare
Organizarea -pregătirea materialului didactic necesar;
1. clasei -asigurarea climatului adecvat desfăşurării
2 min. orei de comunicare în limba română
Captarea Se va realiza cu ajutorul unei ghicitori:
2. atenţiei De pe cer, bătrânul soare Planșe cu
5 min. Arde fără încetare. Observația anotimpurile
Ziua-i mare dogoreală
Și noaptea-i înădușeală. Frontal Aprecieri
Soarele dogoreşte, frontale
Teiul înfloreşte,
Grâul e aurit, individual
Cine a sosit?(vara)
explicația
Se prezintă elevilor planșa cu Zâna Vara, Planșă cu
ilustrând versurile poeziei lui Vladimir zâna Vara
Pop Mărcanu, ,,Vara”.

3. Anunţarea Se prezintă elevilor titlul lecţiei şi


subiectului obiectivele urmărite în lecţie: vom repeta
lecţiei şi a cunoștințele despre anotimpul vara și vom
Frontal
obiectivelor afla altele noi, folosind tot ce știm despre
operaţionale propoziție, cuvânt, silabă, sunet, semne de Conversația
punctuație, prin exerciții și jocuri. Pentru explicația
3 min.
răspunsurile corecte vor primi flori
decupate, cu care vor împodobi planșa.
Voi nota data şi titlul lecţiei la tablă.

Dirijarea 1) MEM- Propun completarea unui


Ciorchine - VARA (cuvinte-cheie, Brainstorming Planșă la Frontal Aprecieri
4. învăţării
3
20 min. tot ce le vine în minte despre tablă verbale
anotimpul vara).
Vom purta o mică discuţie despre
schimbările din natură ce se petrec o dată Conversaţia
cu venirea anotimpului vara. Observaţia
2) CLR- Se împart elevilor fișe cu
poezia, se citește o dată în șoaptă, Lectura
apoi cu voce tare de către 2-3 independentă Individual Aprecieri
elevi. verbale

Vara e stăpâna ploii Exercițiul


Şi a focului din soare,
Ea e zâna ce ne-aduce
Zilele dogoritoare.
frontal
În cuptorul ei se coc
Pepeni galbeni, o minune!
Piersici mari cu miez de foc,
Pere, vişine şi prune.

În grădină, ca să crească
Varza, ceapa şi spanacul,
După zile secetoase
Care par mai lungi ca veacul,
exercițiul
Ea trimite-o ploaie caldă
Care vine-n pas grăbit,
Udă totul şi-apoi pleacă
Repede, cum a venit.

4
3) CLR-Joc: ,,Întrebări și
răspunsuri”
Joc didactic Bilețele cu
Se extrag bilețele și se citesc întrebările și întrebări și frontal
răspunsurile potrivite, în perechi. (anexă) răspunsuri
4) MM- Cântec: ,, Copiii colorează
viața”
Se interpretează cântecul însoțit de laptop
mișcare și bătăi din palme.

Obţinerea Fișă de lucru (anexă)


Se cere elevilor completarea unor exerciții Munca individual Frontală
5. performanţei
independentă Fișe de lucru
10 min. pe fișă, individual, apoi a unui exercițiu în
Exerciţiul În perechi
perechi și se verifică oral.
Joc: ,, Semnele de punctuație”
Se completează la tablă propoziția cu Joc didactic Jetoane cu
diferite semne de punctuație și se semnele de frontal
intonează în mod adecvat: punctuație
Se apropie cu pași repezi vacanța (. ! ?)
Încheierea Se vor colora și decupa cireșe perechi și conversația coșul cu Aprecieri
lecţiei se vor prinde la urechi. fructe frontale
6. (asigurarea Se vor face aprecieri verbale asupra
retenţiei şi a modului de lucru şi participării la oră. Cu
transferului) jetoanele primite (flori) se va împodobi individual
5 min. planșa.
Elevii vor fi recompensaţi pentru efortul
depus cu fructe gustoase din coşul primit
de la zâna verii.
5
Ca temă pentru acasă, vor avea exerciții Frontal Aprecieri
pe fișă şi de memorat strofele care le-au verbale
plăcut mai mult din poezia ”Vara”, de
Vladimir Pop Mărcanu.

6
Joc didactic
Întrebări şi răspunsuri

1. Titlul poeziei citite este ,,Vara”.


1.Care este titlul poeziei citite?
2. Autorul poeziei ,,Vara” este Vladimir Pop Mărcanu.
2. Cine este este autorul poeziei “Vara”?
3. Textul este scris în versuri.
3. Cum este scris textul?
4. Poezia „Vara” de Vladimir Pop Mărcanu are patru
4. Câte strofe are poezia „Vara” de Vladimir Pop strofe.
Mărcanu?
5. Fiecare strofă are patru versuri.
5. Câte versuri are fiecare strofă?
6. Poetul descrie anotimpul vara.
6. Ce anotimp descrie poetul?
7.Vara este asemănată cu o zână.
7. Cu cine este asemănată vara?
8. Lunile de vară sunt: iunie, iulie şi august.
8. Enumeraţi care sunt lunile de vară.
9. Luna iulie este numită cuptor.
9. Cum este numită în poezie luna iulie?
10. Fructele care se coc vara sunt: cireşe, vişine, caise,
10. Ce fructe se coc vara? piersici, căpşuni, pepeni galbeni, pepeni verzi.

11. Enumeră fructele prezentate în poezie. 11.Fructele prezentate în poezie sunt: pepeni galbeni,
piersici, pere, vişine şi prune.
12. Enumeră legumele prezentate în poezie.
12.Legumele prezentate în poezie sunt: varza, ceapa şi
spanacul.

7
Numele și prenumele…………………… Data………………

FIȘĂ DE LUCRU (temă acasă)

Căpșunica este foarte fericită. A venit vara, anotimpul ei preferat.


Ție îți place acest anotimp? Dacă da, alege unul sau mai multe motive dintre cele enumerate
mai jos:

__călătoresc la mare sau la munte; __merg la bunici; __ fac plajă;

__mănânc multe fructe; __merg la ștrand; __merg la pescuit cu


tata;

__florile răspândesc parfum și prospețime; __ păsările ciripesc


vesele;

__soarele înveselește întreaga natură.

Dacă ai și alte motive pentru care iubești acest anotimp, scrie-le !

2.Completează pentru a obține propoziții despre vară:

Soarele ……………………………………………………………………………
Păsările …………………………………………………………………………..
Cireșele sunt …………………………………………………………………..

Macii sunt ………………………………………………………………………


3.Unește ce se potrivește:

macii galben- auriu


grâu roșii și plăpânzi
iarbă gureșe și vesele
păsări verde și deasă

4.Cum poate fi soarele vara? Completează cu cât mai multe însușiri:

arzător

4.Colorează căpșunile pe care sunt scrise lunile de vară:

mai
martie august iulie iunie

5.Completează imaginea cu alte elemente, apoi colorează!


Nume și prenume:................................................... Data:.....................

FIȘĂ DE LUCRU

1. Bifează doar elementele care prezintă schimbări specifice anotimpului vara!

 mergem la ştrand şi la mare;


 copiii merg la schi;
 se coc unele fructe şi legume;
 cade bruma;
 ne îmbrăcăm cu haine groase;
 se seceră grâul;
 suntem în vacanţa mare;
 cad ploi repezi şi calde;
 zile lungi şi dogoritoare.

2. Unește cuvintele:
a. cu sens opus:
cald noapte
ziuă rece
pleacă scurte
lungi vine

b. cu sens asemănător:
grăbit
geam
fereastră arzătoare
dogoritoare
repede

3. Scrie două propoziții cu sensurile diferite ale cuvântului ,,galbeni”:


…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
VARA
de Vladimir Pop Mărcanu

Vara e stăpâna ploii


Și a focului din soare,
Ea e zâna ce ne-aduce
Zilele dogoritoare.

În cuptorul ei se coc
Pepeni galbeni, o minune!
Piersici mari cu miez de foc,
Pere, vișine și prune.

În grădină, ca să crească
Varza, ceapa și spanacul,
După zile secetoase
Care par mai lungi ca veacul,

Ea trimite-o ploaie caldă


Care vine-n pas grăbit,
Udă totul și-apoi pleacă
Repede, cum a venit.