Sunteți pe pagina 1din 2

64.

BOALA MIXTĂ A ŢESUTULUI


CONJUNCTIV

ţesut conjunctiv:
DEFINIŢIE ŞI CADRU NOSOLOGIC: fenomene Reynauld;
boala mixtă a ţesutului conjunctiv este un sindrom
procentul redus de afectare renală sau a sistemului
reumatic aparent distinct care asociaza manifestari de
nervos central;
lupus, sclerodermie, miozita si poliartrita reumatoida
precum si titrul mare de anticorpi fata de un antigen artrită severă şi hipertensiune pulmonară cu debut
specific, denumit U1RNP (Ac specifici anti-nRNP insidious (fără fibroză pulmonară), diiferenţiind
(nuclear ribonuclear protein). această patologie de lES sau sclerodermie;
Ac anti-U1RNP
Diagnosticul unei afecţiuni depinde de cunoaşterea e-
Expunerea la soare sau la diverse droguri (cu exceptia
tiopatogeniei acesteia, precum şi de recunoaşterea unor
anti TNF alpha) nu declanşează boala. Singurii factori de
caracteristici proprii bolii respective. În cazul afectărilor
mediu asociaţi cu boala mixtǎ de ţesut conjunctiv sunt sili-
autoimune ale ţesutului conjunctiv, nici unul dintre aceste
ciul şi clorura de vinil.
criterii nu este îndeplinit; PR, LES, PM/DM şi SSP au
etiologie necunoscută şi multe caracteristici clinice şi Manifestările clinice pot include afectarea în proporţii
serologice comune: atingerea articulară, fenomenele variabile, mai frecvente (artrită-artralgii, fenomene
Raynaud, prezenţa factorului reumatoid etc. Această Raynaud, hipomotilitate esofagiană , hipodifuziune
situaţie a determinat elaborarea unor scoruri pentru alveolară, miozită ), mai putin frecvente (limfadenopatii,
afirmarea diagnosticului în PR, LES, PM. rash cutanat, modificări sclerodermice , febră, serozită )
sau rare (splenomegalie, hepatomegalie, renale,
Caracteristicile distincte ale acestor patologii apar neurologice). Subliniem raritatea afectărilor renale şi
secvenţial, în timp. De aceea, în stadiile precoce, sunt neurologice.
încadrate în termenul de colagenoze nediferenţiate
(undifferentiated connective tissue diseases-
UCTD sau early undifferentiated connective PONDEREA EPIDEMIOLOGICĂ: sunt foarte
tissue diseases-EUCTD) sau de boală mixtă a puţine informaţii privind incidenţa şi prevalenţa acestei
ţesutului conjunctiv (Sharp et al 1972). patologii; date recente, din Norvegia (2011) relevǎ o
prevalenţă de 3,8/100.000 adulţi, cu o incidenţă de
Boala mixta a tesutului conjunctiv este o 2.1/million/an. Predominǎ la femei (Raport F/B = 4/1 –
afecţiune autoimunǎ cu etiologie necunoscutǎ 16/1), frecvenţa maximǎ fiind în deceniile II-III de viaţǎ.).

Cazurile care îndeplinesc criterii pentru mai multe afec-


ţiuni se încadrează în sindromul de suprapunere (overlap):
-asocierea LES/PR (1% din pacienţii cu LES au şi PR);
-asocierea SSP/DM (12% din pacienţii cu SSP au PM); PROBLEME DE DIAGNOSTIC
-asocierea LES/PM (10% din pacienţii cu LES au PM);
-asocierea LES/SSP  este mai dificil de evaluat.  asocierea semnelor şi simptomelor "caracteristice" altor
conectivite (LES, PM, DM, SSP), realizînd diverse sin-
Manifestarile clinice la pacienţii cu Ac anti-U1RPN droame overlap;
sunt variate şi pot include implicarea oricărui aparat şi  fenomene Raynaud, tumefacţia mâinilor
sistem. (degete cu as-pect de “cârnat” ) şi sinovita;
 titruri mari de Ac anti-U1RPN (1:6400);
Totuşi patru trăsături sugerează prezenţa bolii mixte de
2
BOLILE ŢESUTULUI CONJUNCTIV

 absenţa Ac anti-ADN şi anti-Sm; Mortalitatea este net redusă comparativ cu LES, fiind de
 probă terapeutică cu PREDNISON pozitivă (este foarte 16 – 28% la 10-12 ani. Pacienţii cu mai multe trăsături
eficient). caracteristice sclerodermiei şi polimiozitei au cea mai
Sunt câteva încercări de standardizare a criteriilor de mare rată de mortalitate (67 % la 10 ani).
diagnostic. Mai folosite sunt criteriile propuse de Alarcón-
Segovia şi Villareal (sensibilitate =63% şi specificitate Principalele cauze de deces sunt hipertensiunea pulmonară
=86%): progresivă şi complicaţiile sale cardiace.

CRITERIILE DE DIAGNOSTIC ALE COLAGENOZEI TRATAMENT


MIXTE
(dupǎ Alarcón-Segovia şi Villareal, 1987)
SEROLOGICE Descrierea originală a bolii mixte a ţesutului conjunctiv
 Titrul crescut al anticorpilor anti-RNP (> 1/64-1/128 include prognostic bun şi răspuns excelent la corticoizi.
la imunofluorescenta indirecta) Se folosesc corticoizi, AINS, mai rar citotoxice , eficinţa
CLINICE depizând de contextul clinic :
 Edemul mâinilor  fenomenele Raynaud, sclerodactilia, sclerodermia sunt
 Sinovite de obicei rezistente la tratament;
 Miozita (histologic sau biologic)  artrita este sensibilă la AINS şi doze mici de
 Fenomene Raynaud PREDNISON;
 Acroscleroza + afectarea sclerodermic ǎ  polimiozita necesită PREDNISON 40-60 mg/zi pînă la
proximal ǎ obţinerea răspunsului clinic (în medie 6 săptămîni), du-
Diagnosticul de boala mixt ǎ a ţesutului conjunctiv poate fi stabilit pă care se reduce progresiv pînă la doza de întreţinere
dacǎ criteriul serologic şi cel puţin 3 criterii clinice sunt prezente (în medie 10 mg/zi);
(incluzand sinovita sau miozita).  alveolita fibrozantă, din cauza tendinţei crescute de a
Tabel 64.1 evolua spre HTAP, impune un tratament agresiv şi pre-
coce, de preferat asociind şi citotoxice corticoterapiei;
Kahn (1991) considerǎ diagnostic asocierea criteriu  tratamentul agresiv al hipertensiunii pulmonare
serologic + fenomen Raynaud + minimum 2 din [anticoagulante + antihypertensive (calcium-blocante,
urmǎtoarele 3 criterii : s inovita, miozita, degetele umflate . analogi sintetici ai prostaciclinei , inhibitorii de
(Criteriile Kasukawa (1987,) mai complicate, sunt mai puţin fosfodisterazǎ-5]), trebuie asociat cu imunosupresie
folosite desi ar avea specificitate şi sensibilitate superioarǎ)
prelungitǎ (corticoizi şi CICLOFOSFAMIDA);
 anemia hemolitică sau trombocitopenia rezistentă
necesită administrarea de imunoglobuline sau
N.B. Comparativ cu LES pur, în care atingerea renală este DANAZOL;
peste 70%, LES din cadrul overlap (+ Ac anti-nRPN) are  coafectarea renală impune asimilarea cu LES şi trata-
atingere renală sub 10%. ment în consecinţă.

S-ar putea să vă placă și