Sunteți pe pagina 1din 5

EXAMEN ~ DIDACTICA SPECIALITATII

SESIUNEA – 2016

OCOLUL MARII BRITANII IN 36 DE SAPTAMANI


Optional integrant

ARIA CURRICULARA: LIMBA SI COMUNICARE


OPTIONAL INTEGRAT : limba engleza, istorie, geografie, cultura si civilizatie
TEMA : OCOLUL MARII BRITANII IN 36 DE SAPTAMANI
CLASA : a XI-a A
PROFIL: FILOLOGIE
DURATA: 1 AN, 1 ORA/ SAPTAMANA

ARGUMENT

Curriculum-ul şcolar pentru disciplina OCOLUL MARII BRITANII IN 36 DE


SAPTAMANI face parte din curriculum-ul la decizia şcolii pentru liceu, aria curriculară “Limbă şi
comunicare”, beneficiind de un buget de timp de o oră pe săptămână.
Limba engleza este prezenta in viata elevului fie intr-un mod activ sau in mod pasiv. Deoarece
am constatat nivelul scazut de informatii in ceea ce priveste cultura si civilizatia engleza am
considerat necesar sa le ofer elevilor un curs optional prin care sa descopere Marea Britanie, limba,
cultura, civilizatia, orasele si obiceiurile. Optionalul are ca scop studierea aspectelor de cultura,
civilizatie, geografie si istorie britanica iar lectiile incluse urmaresc domeniile politic, cultural,
economic si social. România se confruntă cu o expunere intensă la numeroase produse ale culturii şi
civilizaţiei engleze precum - accesul pe piata de munca din regat.
Acest curs opţional vine sa asiste tinerii în formarea unor opinii despre ceea ce ar putea gasi
acolo daca hotarasc sa traiasca, sa studieze sau sa viziteze Marea Britanie, combatand astfel erorile
de atitudine adeseori aparute in societatea noastra ca urmare a lipsei de informare, atit in favoarea
civilizatiei engleze, cit si in sensul anti-englezismului.
Asadar, cursul OCOLUL MARII BRITANII IN 36 DE SAPTAMANI, devine un ghid de
istorie, geografie, cultura gastronomica, arhitectura. In plus, cursul de fata isi propune sa devina o
unealta moderna si relaxata de predare a limbii engleze in contextul in care se va pune accentul pe a
descoperi singur ce inseamna sa fii imigrant in Anglia.

Competenţe generale:
Obtinerea unor informatii prin receptarea de mesaje orale si scrise in diferite situaţii de
comunicare;
Producerea unor mesaje orale si scrise in limba engleza in scopul emiterii unor reflectii asupra
temelor studiate;
Dezvoltarea capacitatii de selectie in domeniul cultural si istoric;
Formarea, dezvoltarea si consolidarea deprinderilor de analiza a unui text dat;
Realizarea de interactiuni in comunicarea orala si scrisa.

COMPETENTE SPECIFICE ACTIVITATI DE INVATARE


1.1 Recunoasterea unor informaţii specifice Prezentări orale / scrise (de dificultate şi lungime
dintr-un text citit / ascultat pe subiecte medie) pe teme de interes
familiare, articulat clar şi cu viteza normala Dialoguri, conversaţii
Exprimarea unor opinii pro si contra

2.1. Prezentarea succintă – oral sau în scris –a Descrierea de obiceiuri, evenimente


unei descrieri simple, a unui eveniment sau a Descrierea oraselor
unor experienţe personale, pe bază de suport Redactari cu caracter personal
vizual sau pornind de la un plan de idei - dezbateri în grup
2.2 Recunoaşterea şi folosirea corectă a - eseul
registrelor formal şi informal - exerciţii de discriminare şi completare
3.1. Exprimarea poziţiei personale faţă de Dilaogul si conversatia.
opiniile Elaborarea unor eseuri argumentative.
exprimate în cadrul unor discuţii pe teme de Activitati de cercetare aplicativa ( utilizarea
interes internetului).
3.2 Comunicarea în vederea realizării unei Exprimarea unor opinii pro si contra.
sarcini care necesită un schimb de informaţii Realizarea unor proiecte in limba engleza.
simplu si direct Portofoliul.
3.3. Extinderea, aprofundarea si imbogatirea
cunostintelor de cultura,istorie si civilizatie
3.4. Exprimarea clara, fluenta in limba engleza
a propriilor opinii si puncte de vedere legate de
subiectele abordate.

.
Valori şi atitudini :
Conştientizarea rolului limbii engleze ca mijloc de acces la piaţa muncii şi la patrimoniul
culturii universale
Disponibilitatea pentru acceptarea diferenţelor şi pentru manifestarea toleranţei prin abordarea
critică a diferenţelor şi a stereotipurilor culturale
Manifestarea flexibilităţii în cadrul schimbului de idei şi în cadrul lucrului în echipă în diferite
situaţii de comunicare
Dezvoltarea interesului pentru descoperirea unor aspecte socio-culturale şi profesionale
specifice, prin receptarea unei varietăţi de texte în limba engleză
CONTINUTURI:

1. London- the greatest capital of Europe  3h


2. Monuments and Castles  2h
3. Stonehenge- the Proof of Aliens’ existence  1h
4. Holidays: Halloween, Christmas, Mother’s Day  3h
5. The Cornish Coast  1h
6. The Royal Family  5h
7. Geography- the importance of space2h
8. Leisure time  2h
9. Great British Writers  6h
10. Architecture and Urban Development 2h
11. Education, Government and Politics  3h
12. England’s favourite dishes  1h
13. India- The Pearl of the Crown 2h
14. English- an international language  3h

Forme de prezentare a conţinuturilor:

documente audio-video
texte de opere literare în original
texte autentice de informare generala
mesaje orale şi scrise
povestiri
jocuri
site-uri

Funcţii comunicative:

a exprima gusturi şi preferinţe


a exprima opinia
a exprima sentimente
a descrie locuri/obiecte
a caracteriza
a formula ipoteze
a compara

Metode de predare-invatare:
Conversatia
Expunerea
Vizionarea de documente
Brainstorming pentru cunoştinţe de cultură americană la începutul unei unităţi de învăţare
Citirea rapidă pentru aflarea sensului de bază al unui fragment (skimming) centrat în jurul
expresiilor marcate ingroşat în manual
Role-play (jocul de rol)
Dezbatere pe baza întrebărilor marcate cu “Over to You” pentru aprofundarea conţinutului şi
dezvoltarea deprinderilor de comunicare orală
Proiect scris pe baza textelor suplimentare marcate “Further Reading” şi “Case Study” sau pe
baza bibliografiei
Concursuri pe grupe

Resurse materiale:
suport audio
suport video
calculator-conectare Internet
retroproiector
reviste
afişe
postere

Modalitati de evaluare:
Notarea continua a participarii elevilor la discutii
Proba scrisa
Lucrari practice- redactarea de proiecte pe temele optionalului
Probe orale
Dezbateri
Dialoguri situationale
Realizarea unui jurnal de grup

BIBLIOGRAFIE:
 The Norton Anthology of English Literature

 A Century of British Geography-Michael Williams Oxford University Press, 2003

 Learning Teaching – Scrivener, Jim. Mcmillan University Press, 1997


 Psihopedagogie pentru examenele de definitivare si grade didactice. Editia a III-a, Cucos ,Ct.
Ed Polirom, Bucuresti, 2009
 Crossing Cultures- the British Council, Cavallioti Publishers, Bucharest, 1998

Cursant: Milea (Motoc) Octaviana


Facultatea: Litere
Specializarea: Studii Americane