Sunteți pe pagina 1din 1

 Tratamentul cu inhibitorii de catecol-O-metiltransferază (COMT) împiedică

degradarea levo-dopei şi dopaminei după absorbţia intestinală, ameliorând


penetrarea lor prin bariera hematoencefalică. Creşte timpul de înjumătăţire al
levodopei şi prelungeşte efectul său clinic. Se administrează minim 4 prize de
levodopa asociată cu entacapone (inhibitorul COMT de elecţie – preparatul se
numeşte Comtan). Efectul secundar este modificarea culorii urinei prin
acumularea unui metabolit.
 Exista si medicamentul Stalevo care reprezinta o tripla asociere: levo-dopa
+carbidopa +entacapone.