Sunteți pe pagina 1din 4

PROGRAM DE INTERVENTIE PERSONALIZAT (PIP)

Numele si prenumele beneficiarului .........................................................................................


Data si locul nasterii .................................................................................................................
Domiciliul: ………………………………………
Scoala Gimnaziala „Stefan Cicio-Pop”, Conop
Prof. Coman Florentina Georgiana

Problemele cu care se confrunta copilul/elevul/tanarul (rezultatele evaluarii complexe)


- intarzaierea reactiilor;
- Capacitate redusa de a memora si de a intelege;
- Dificultati in pronuntie;
- Teama de necunoscut;
Prioritati pentru perioada 2018-2019:
- Adaptarea elevului la mediul scolar;
- Adaptarea cu disciplina: LIMBA FRANCEZA;
- Invatarea unor elemente indispensabile pentru studiul limbii franceze(salut, prezentare);
- Introducerea in universul francofon;
Structura programului de interventie personalizat

Criterii minimale Metode si


Metode si mijloace de Perioada de
Obiective Continuturi de apreciere a instrumente de
realizare interventie
progreselor evaluare
1.1 Selectarea informaţiilor Les pronoms personnels sujets Conversatia S1-S4 Evaluare predictivaObservatia
dintr-un mesaj scurt articulat (singulier) Dialogul progresului
şi clar • Les nombres 1-12 Exercitiul
2.1 Formularea unor • Se présenter/ répondre aux Explicatia
răspunsuri la întrebări simple présentations Jocul didactic
pe subiecte familiare • Présenter quelqu’un exercitii de citire in
3.2 Executarea unor indicaţii • La famille: les membres de la ritm propriu a
literelor. Silabelor,
scrise simple
famille cuvintelor, propozitii,
4.1 Completarea de formule
fragmente scurte
simple cu date personale

1.1 Selectarea informaţiilor Thèmes:


dintr-un mesaj scurt articulat Parler de soi-même: nationalité, Conversatia
şi clar âge, adresse Dialogul
2.3 Emiterea unor enunţuri Communication: Exercitiul Observatia
simple , cu sprijin, despre Saluer/Répondre au salut Explicatia progresului
sine, persoane, activităţi din Se présenter Jocul didactic S5-S9 Evaluare formativa Evaluarea
universul apropiat Thèmes: -fise de performantei
3.2 Executarea unor indicaţii La famille: les métiers exercitii obtinute
scrise simple Communication: * exerciții de raspus
4.1 Completarea de formule Décrire une personne oral/scris la intrebari
simple cu date personale
1.1 Selectarea informaţiilor Thèmes: Conversatia S10-S16 Evaluare formativa Observatia
dintr-un mesaj scurt articulat La maison: les pièces de la maison, Dialogul progresului
clar şi rar les meubles Exercitiul Evaluarea
2.1 Formularea unor Communication: Explicatia performantei
răspunsuri la întrebări simple Demander/ donner desJocul didactic obtinute
pe subiecte familiare informations pratiques ( I ) fisa de se va
3.2 Integrarea unor cuvinte Thèmes: lucru evalua nivelul
noi în enunţuri proprii Activités courantes: les moments diferentiata elevului in
4.3 Redactarea de mesaje de la journée, l’expression de exerciții de functie de
simple pe baza unor cuvinte l’heure completare propoziții progresul
de sprijin şi a unei imagini Communication: realizat, nu
Proposer/accepter/ refuser de nivelul
Thèmes : clasei/
programei
La ville/le village
La maison: le jardin
Communication :
Relater des activités au
présent
Grammaire :
Les adjectifs Beau, nouveau

Thèmes : Conversatia
L’enfant et le milieu Dialogul
environnant: conversations Exercitiul
1.1 Selectarea téléphoniques Explicatia
informaţiilor dintr-un mesaj Communication : Jocul didactic
scurt articulat şi clar Demander/ doner des exercitii de citire după
2.2 Integrarea unor informations pratiques model/ repetare verbală
cuvinte noi în enunţuri Thèmes : a unor cuvinte din text
Observatia
proprii L’enfant et le milieu **exerciții de transcriere
progresului
3.1 Identificarea environnant: conversations a cuvintelor indicate din
S17-S24 Evaluare formativa Evaluarea
informaţiilor dintr-un text téléphoniques vocabular
performantei
scurt, conţinând lexic Communication : **exerciții de alegere a
obtinute
cunoscut Demander/ doner des raspunsurilor corecte,
4.3 Redactarea de informations pratiques din itemi cu dublă
mesaje simple pe baza Thèmes : intrare, cu ajutorul unui
unor cuvinte de sprijin şi a L’enfant et le milieu model dat sau prin
unei imagini environnant:faire des courses folosirea unui cod de
Communication : culori(raspunsurile
Exprimer la quantité corecte sunt scrise cu o
anumită culoare)
1.2 Executarea unor Thèmes : Conversatia S25-S36 Evaluare formativa Observatia
indicaţii simple L’école: activités scolaires Dialogul progresului
2.3 Emiterea unor Communication : Exercitiul Evaluarea
enunţuri simple , cu sprijin, Demander a quelqu’un de faire Explicatia performantei
despre sine, persoane, quelque chose Jocul didactic obtinute
Thèmes :
activităţi din universul
Parler de soi-même:
apropiat
les parties du corps, santé et
2.2 . Integrarea unor
maladies
cuvinte noi în enunţuri exerciții de
Communication :
proprii transcriere selectivă/ în
Parler de son état physique
3.1 Identificarea lanț a unor texte/
informaţiilor dintr-un text Thèmes : propoziții
scurt, conţinând lexic exerciții de
Activites courantes: loisir,
cunoscut completare propoziții
moyens de transport
4.1 Completarea de
Communication :
formule simple cu date
Inviter/accepter/refuser
personale

Evaluarea periodica
• Obiective realizate
• Dificultati intampinate
• Metode cu impact ridicat:
– pozitiv – negativ

Revizuirea programului de interventie educational-terapeutica (in functie de rezultatele evaluarilor periodice)


……………...............................................................................................................................................................................................................
……………...................................................................................................................................
Recomandari particulare: Acest elev are nevoie de multa atentie si trebuie implicat in activitati de grup pentru a se simti parte componenta a
grupului-clasa.
Rolul si modul de implicare a parintilor in program- suportul parintilor este imperios necesar. Acesta se realizeaza in procent de:

Prof. Coman Florentina Georgiana

S-ar putea să vă placă și