Sunteți pe pagina 1din 14

PORTOFOLIU

DIDACTICA
DOMENIULUI
Nivelul II – Modulul psihopedagogic

PROFESOR : Conf. univ. dr. Florin Frumos

STUDENTĂ: Andrei Adelina

2020
Iași
CUPRINS

Teme pentru portofoliu:


1. Alegeți/Extrageți dintr-o o programă de liceu la o disciplină pe care o veí preda două
competențe specifice pe care le considerați mai ușor de dezvoltat la elevi. Argumentați-vă
alegerea.

2. Formulați două obiective operaţionale conform algoritmului lui R. Mager pentru domeniul
cognitiv (modelul lui Bloom).

Nivelul cognitiv poate fi egal și superior nivelului ”Înțelegere” din taxonomia obiectivelor a lui
B. Bloom (exemplu : ”înțelegere” și ”evaluare”).

Veți utiliza verbe de acțiune și veți aplica algoritmul de operaționalizare al lui R. Mager.

3. Propuneți un text din specialitatea dumneavoastră pe care sa formulați câteva strategii de


înțelegere, similare celor care apar in tabelul de la Aplicația 2. Numiți strategiile reflectate in
formulările propuse.

4. Propuneți 2 exerciţii/sarcini/aplicaţii didactice ce vizează dezvoltarea abilităţilor


metacognitive ale elevilor de liceu la o temă de la o disciplină pe care o veți preda.

5. Propuneți 2 exerciţii/sarcini/aplicaţii didactice ce vizează dezvoltarea gândirii critice a elevilor


de liceu la o temă de la o disciplină pe care o veți preda.

6. Având în vedere disciplina pe care o veți preda la liceu, propuneți 3-5 exemple de cunoștințe
declarative, 3-5 exemple de cunoștințe procedurale și 3-5 exemple de cunoștințe condiționale
(conform teoriei tipurilor de cunoştinţe).

7. Având în vedere disciplina pe care o veți preda la liceu, propuneți 3-5 exemple de concepte şi
prototipuri care le corespund (conform teoriei prototipurilor).

8. Descrieți un caz de problemă/criză școlară, real sau ipotetic (dar plauzibil), în care să apară
diferite tipuri de atribuiri (conform teoriei atribuirii) ale personajelor implicate (elevi, profesori,
părinți). Subliniați atribuirile diferitelor personaje și precizați ce fel de atribuiri sunt
(interne/externe, stabile/instabile, modificabile/nemodificabile).
Tema 1

1. Alegeți/Extrageți dintr-o o programă de liceu la o disciplină pe care o veí preda două


competențe specifice pe care le considerați mai ușor de dezvoltat la elevi. Argumentați-
vă alegerea.

Programa Biologie, Clasa a X-A

Lecția: Particularităţi structurale şi funcţionale ale sistemului digestiv


Competența generală: 2. Explorarea sistemelor biologice
1) Competența specifică aleasă: 2.1. Utilizarea investigaţiei pentru evidenţierea structurii şi
funcţiilor organismelor.

Competența generală: 3. Utilizarea şi construirea de modele şi algoritmi in scopul demonstrării


principiilor lumii vii.
2) Competența specifică aleasă: 3.1. Reprezentarea structurii şi funcţiilor organismelor pe
baza modelelor.
Argument:

Pe fondul lecției, alegerea celor două competențe descrise mai sus, din punctul meu de
vedere, sunt cel mai usor de explicat și dezvoltat, notate cu rezultate vizibile . La aceste
competențe se pot utiliza foarte usor diferite materiale ajutatoare cum sunt: planse, atlase,
filmulețe, mulațe etc., care pot scoate usor orele de biologie din abordările clasice de predare,
stimulându-i cu exemple si demonstrații palpabile.

De asemenea, pentru o abordare mai complexă și activă pentru elevi, se poate alterna
foarte usor cu diferite strategii didactice aplicate la clasă cum sunt:metoda cubului,
brainstorming, diagrama Venn, stiu/vreau sa stiu, am îvățat etc. Aceste metode de cele mai multe
ori, s-au dovedit a fi extrem de motivante și distractive pentru elevi,cotate cu o înțelegere și o
reținere mult mai bună a informațiilor predate. Prin urmare, pe lângă baza teoretică care ne
este pusă la dispoziție,și în prisma acestor strategii alese, se poate jongla cu o multitudine de
materiale și strategii de predare, care din punctul meu de vedere, fac orele de biologie mai
atractive, stimulative și concrete.
Tema 2

2. Formulați două obiective operaţionale conform algoritmului lui R. Mager pentru domeniul
cognitiv (modelul lui Bloom).
Nivelul cognitiv poate fi egal și superior nivelului ”Înțelegere” din taxonomia obiectivelor a
lui B. Bloom (exemplu : ”înțelegere” și ”evaluare”).
Veți utiliza verbe de acțiune și veți aplica algoritmul de operaționalizare al lui R. Mager.
Rezolvare
Modelul clasificării ierarhice a fost iniţiat de B. S. Bloom și are două dimensiuni: una de conţinut şi
una de diferenţiere şi ordonare. Dimensiunea de conţinut se bazează pe distincţia dintre componentele
cognitive, afective şi psihomotorii ale activităţii psihice implicate în învăţare.
Printre cele mai cunoscute tehnici de operaţionalizare (transpunerea competențelor în obiective
concrete) este cea propusă de R. Mager. El propune trei condiţii pe care trebuie să le îndeplinească un
obiectiv pentru a fi operaţional (observabil şi măsurabil):
1. Denumirea comportamentului observabil;
2. Enunţarea condiţiilor în care elevii vor exersa şi vor demonstra că au atins comportamentul
(schimbarea) preconizat de obiectiv.
3. Criteriul de reuşită, nivelul de performanţă acceptabilă.

Exemplul 1

Disciplina de biologie, clasa a 10 a.

Nivelul Bloom: ”înțelegerea”și ”analiză”

Competența specifică : ”1.2. Recunoaşterea organelor şi sistemelor de organe vegetale şi animale


în scopul comparării lor”

1. Are în vedere diferențierea sistemului digestiv la vertebrate în funcție de tipul de specie.

2. Să se compare particularitațile/caracteristicile sistemului digestiv de la vertebrate .

Pe baza manualului și a planselor din clasă (care conțin reprezentarea sistemului digestiv la
diferite specii de animale), elevii vor încerca să gasescă diferențe între specii.

3. Obiectivul este realizat la nivel minim dacă se identifică cel putin 3 particularită/caracteristici
ale sistemului digestiv la vertebrate.
Exemplul 2

Disciplina de biologie, clasa a 10 a.

Nivelul Bloom –”aplicarea” și ”analiza”

Competența specifică : ”2.2. Prelucrarea rezultatelor obţinute din investigaţii şi formularea


concluziilor”

1. Are în vedere determinarea grupelor de sânge în funcție de nivelul aglutinării.

2. Aplicați în practic determinarea grupelor de sânge cu ajutorul unor marker de aglutinare.


Pe baza informațiilor învatate în orele anterioare și a informațiilor din manual (sub
indrumarea profesorului), elevii vor specifica grupa de sânge identificată în functie de
modul de nivelul aglutinării .
3. Obiectivul este realizat la nivel minim dacă se identifică minim 1 grupă de sânge și
maxim toate cele 4 grupe de sânge.
Tema 3
3. Propuneti un text din specialitatea dumneavoastra pe care sa formulati cateva strategii de
intelegere, similare celor care apar in tabelul de la Aplicatia 2. Numiti strategiile reflectate in
formularile propuse.

Textul propus :

”Apoptoza este o forma a mortii celulare programate, proces prin care celulele
declanseaza auto-distrugerea proprie ca raspuns la un anumit semnal. Acest proces este
programat genetic si este necesar pentru supravietuirea organismelor pluricelulare.

Apoptoza este un fenomen fiziologic, reglator, ce echilibrează numărul celulelor dintr-un


țesut normal. Apoptoza are un rol important în prevenirea cancerelor, orice eveniment care
degenerează mecanismele de declanșare a apoptozei sau cu exprimarea genelor supresoare ale
tumorilor poate declanșa proliferarea celulară și trasnformarea malignă .”

Afirmație Strategia de ințelegere


Nu am reusit sa înțeleg textul, limbajul este Monitorizarea înțelegerii
necunoscut pentru mine.
Moartea celulelor în organism este benefică, Nonsens/ irelevant
dacă celulele nu mor în organism apar boli.
Celule din organismal uman sunt programate Parafrazarea și interferenta de legătură
sa moară, proces numit apoptoză. Apoptoza
este un fenomen normal care ajută
organismul sa se dezvolte normal . Dacă acest
fenomen de moarte programată este afectat,
în organism se va instala diviziunea
necontrolată a celulelor, care va conduce la
cancer.
Dacă moartea normală a celulelor este Parafrazare, interferența de legatură și
afectată de diferiti factori, in corp vor aparea elaborarea
diviziunea haotică a unor celule ale unor
țesuturi. De exemplu, tumorile anumitor
țesuturi, asta ne sugerează că procesul de
apoptoză a fost perturbat.
Bunicul meu a suferit o intervenție de Elaborare
extirpare a unei tumori aparute la nivelul
pielii. Această tumoare, cred ca a aparut
datorită diviziunii necontrolate a celulelor.
Moartea celulara programată sau apoptoza Parafrazare
este un fenomen de autodistrugere a celulelor
,care este determinat de anumiti factori.
Pentru supravietuirea normală a organismui si
dezvoltarea lui este necesară derularea acestui
proces de moarte programată a celulelor.
Apoptoza previne apariția cancerului, iar
factorii care incetinesc sau intrerup moartea
celulelor duce la aparitia cancerelor.
Tema 4
Propuneți 2 exerciţii/sarcini/aplicaţii didactice ce vizează dezvoltarea abilităţilor metacognitive
ale elevilor de liceu la o temă de la o disciplină pe care o veți preda.

Activitatea :metoda chiorchinelui


Profesorul va propune la începutul orei un cuvant cheie ce are legatură cu tema lectiei ce
urmează a fi cercetată /discutată. Se va da un text din manual pentru a fi lecturat de catre elevi în
clasa. Textul dat va cuprinde notiuni legate despre tema studiată dar va active si ntiunile deja
cunoscute pentru a face conexiuni între informatiile ce urmează a fi studiate și cunostințele
învățate anterior.

Profesorul va nota cuvantul cheie propus pe mijlocul tablei, iar ulterior, elevii vor nota
noate ideiile si sintagmele luate atat din text dar si din informațiile învățate anterior, care au fost
activate cu ajutorul textului citit. Pe masură ce se notează ideile se vor trasa linii intre ideile ce
par a fi conectate. Activitatea se va termina atunci cand s-a scurs limita de timp acordată. La
final toate ideile vor fi citite si discutate.

La sfarsitul exercițiului, elevii vor sti să extragă idei și grupuri de cuvinte cheie cu trimitere la
lecția studiată.

Activitatea :diagrama Venn

Pentru a evalua informațiile învățate si a realiza o analiză comparativă dintre celulele


procariote și celulele eucariote, se propune diagrama lui Venn. Se vor desena pe table două
cercuri mari care se vor suprapune partial.

Cu ajutorul diagramei se vor nota particularitățile pentru fiecare tip de celulă, iar în zona
unde se suprapun cercurile se vor nota asemănările dintre cele două. Elevii vor lucra în grupe de
cate doi având un timp de 10 minute. După expirarea timpului, profesorul va numi grupele
pentru a evalua ideile, iar ulterior vor fi notate la table si discutate.

La sfârșitul exercitiului elevii vor sti să facă o analiză comparativă dintre celulele eucariote si
procariote. Această metodă vizează actualizarea informațiile studiate anterior, realizarea de
conexiuni intre cele două notiuni menite să consolideze informațiile deja stiute.
Tema 5

4. Propuneți 2 exerciţii/sarcini/aplicaţii didactice ce vizează dezvoltarea gândirii critice a


elevilor de liceu la o temă de la o disciplină pe care o veți preda.

Activitatea: Scrierea liberă

Redactați un eseul de minim o pagină cu titlul ”Alimentația nesănătoasă antrenează un corp


nesănătos”. Eseul poate conține informații inspirate din diferite surse. Structura eseului poate să
pornească de la:

- un exemplu de caz care să justifice cât de nocive sunt alimentele nesănătoase pentru organism;

- exemple de afecțiuni care vizează o alimentația nesănătoasă;

-cauzele alimentației nesanatoase în viața de zi cu zi;

-cum putem adopta un stil alimentar sanatos și de ce este necesar etc.;

La final elevii îsi vor mari orizontul prin antrenarea imaginației pe un subiect studiat anterior.

Activitatea: Brainstoming

Se vor forma 3-4 grupe cat mai mari, grupele de elevi vor fi aranjati în cerc. Fiecare elev va
primi cate o foaie albă. Profesorul va explica regulile de joc. Tema enunțată de profesor va fi :
”Cum protejam natura impotriva poluarii?”Timp de 5 minute elevii trebuie sa noteze pe foaie o
soluție la problema abordată de profesor. Cel care termină primul de scris va pune foaia în locul
foii ramase libere, si va nota o altă rezolvare. Cel de-al doilea care termină va pune si el foia, si
va lua foaia primului si isi va continua idea . Acest lant se realizează pana la scurgerea timpului .
Cand jocul a luat sfarșit se vor citi toate rezolvarile.

Această activitate are in vedere actualizarea informațiilor, consolidarea și stimularea imaginației.


Tema 6
Având în vedere disciplina pe care o veți preda la liceu, propuneți 3-5 exemple de cunoștințe
declarative, 3-5 exemple de cunoștințe procedurale și 3-5 exemple de cunoștințe condiționale
(conform teoriei tipurilor de cunoştinţe).

Exemple de cunoștințe procedurale:


” Obținerea cariotipului este un proces lung și complex ce necesită obligatoriu obținerea de
celule vii. Acest lucru se poate face prin:
- obținerea de celule vii de la pacient: sânge, fragment tisular obținut prin biopsie;
- cultura celulelor astfel obținute pentru a avea celule în diviziune în număr suficient;
- blocarea diviziunii celulelor în etapa de metafază a mitozei;
- fotografierea, la microscop, a metafazelor care prezintă o bună separare a cromozomilor;
- decuparea cromozomilor și aranjarea lor pentru a obține cariograma;
- analiza mai multor cariograme și metafaze pentru a determina cariotipul”

”Fertilizarea in vitro – Fertilizarea ovulului nu are loc în interiorul organismului ci în mediu de


laborator, într-o cutie Petri. Embrionii rezultaţi din zigote sunt întroduşi (cel mult 4) în prima
treime a trompei uterine, restul este conservat prin congelare. Poate rezulta sarcină cu gemeni.
Această metodă se foloseşte în cazul cuplurilor care nu pot avea copii.”

” Terapia genică – Este prcedeul prin care, cu scop terapeutic, se întroduce un material genetic în
celule. Astfel, genele care au suferit mutaţii pot fi înlocuite cu gene sănătoase. Pentru transportul
şi întroducerea genelor se folosesc vectori naturali virusuri, vectori artificiali fragmente de AND
învelite în lipide.”

Exemple de cunostinte declarative :

”Acizii nucleici sunt de două tipuri: acidul dezoxiribonucleic, ADN şi acidul ribonucleic ARN.
Ambele macromolecule sunt compuse din elemente de bază numite nucleotide.
Componentele nucleotidelor:
- O bază azotată
- Un zahăr (pentoză)
- Un radical fosforic”
”Organismul uman cuprinde următoarele nivele de organizare: atomi, molecule, celule, ţesuturi,
organe şi sisteme. Datorită interacţiunilor acestora, organismul uman ca formă
superioară de organizare a materiei este capabil de trei funcţii vitale de bază: interacţiune,
metabolism, reproducere.”
”Cariotipul uman normal este format din 7 grupe de cromozomi, ordonaţi după locul
centromerului. Acesta sunt:
- Grupa A (cromozomii din perechile 1–3, metacentrici, submetacentrici);
- Grupa B (cromozomii din perechile 4–5, submetacentrici);
- Grupa C (cromozomii din perechile 6–12, metacentrici şi submetacentrici);
- Grupa D (cromozomii din perechile 13–15, cu sateliţi acrocentrici);
- Grupa E (cromozomii din perechile 16–18, metacentrici şi submetacentrici);
- Grupa F (cromozomii din perechile 19–20, scurţi, metacentrici);
- Grupa G (cromozomii din perechile 21–22, acrocentrici, cei mai scurţi).
- Cromozomul X face parte din grupa C, iar cromozomul Y în grupa G.”

Exemple de cunoștințe condiționale:

”Ţesutul fundamental aerifer. Este un ţesut bogat în spaţii intercelulare. Se întâlneşte în


tulpina, rizomul plantelor acvatice, de ex. la nufăr, stuf etc.”

” Dacă încălzim la o temperatură în jur de 100 °C o soluţie în care se află ADN, legăturile de
hidrogen se rup, cele două catene se separă, rezultă ADN monocatenar, denaturat.
Dacă soluţia este răcită brusc, punţile de hidrogen dintre cele două catene nu se refac, moleculele
îşi păstrează structura monocatenară de spirală simplă. Dacă soluția este răcită treptat punțile de
hidrogen se refac, ADN-ul devine dublucatenar numit si ADN renaturat.”

”Arhebacteriile sunt cele mai vechi bacterii, pot trăi în condiţii de mediu extreme (temperaturi
ridicate sau scăzute, medii acide, bazice, cu conţinut de metan sau sulf), în majoritate anaerobe.
Se hrănesc prin chemosinteză (bacterii metanogene), mai rar prin fotosinteză (halobacteriile)”.
Tema 7

Având în vedere disciplina pe care o veți preda la liceu, propuneți 3-5 exemple de
concepte şi prototipuri care le corespund (conform teoriei prototipurilor).

1. Concept: Alcătuirea sângelui - cuprinde următoarele : apă, săruri minerale, hematii,


eozinofile, leucocite, bazofile etc.

Prototip: globulele roșii/globulele albe .

2. Concept: Sistemul digestiv – cavitate bucala, stomac, intestine subțire, ficat, intestine gros,
pancreas etc.

Prototip: stomac.

3. Concept: Sistemul osos – cuprinde următoarele: radius, ulnă, claviculă, falange, peroneu
femur etc.

Prototip: femur.

4. Concept: Alcătuirea plantei - cuprinde : tulpină, frunze, flori, fructe , radăcină, semințe etc.

Prototip: tulpină.
Tema 8

Descrieți un caz de problemă/criză școlară, real sau ipotetic (dar plauzibil), în care
să apară diferite tipuri de atribuiri (conform teoriei atribuirii) ale personajelor implicate
(elevi, profesori, părinți). Subliniați atribuirile diferitelor personaje și precizați ce fel de
atribuiri sunt (interne/externe, stabile/instabile, modificabile/nemodificabile).

Caz propus :

La Colegiul Național Spiru Haret din Tecuci , s-a evidențiat un caz special de scadere
bruscă a performantelor scolare. Andrei un adolescent în vârsta de 16 ani, aflat în clasa a X a,
remarcat cu note bune la majoritatea disciplinelor.Acesta participand și la olimpiada de
matematică în clasa a IX a, membru în consiliu scolii și inscris la diverse activități dedicate
scolii.

Începutul clase a X a s-a remarcat o scadere a notelor semnificativ, implicit și la


matematică (acesta fiind olimpic, și obtinand mereu note de 10), de asemenea numărul
absentelor a crescut considerabil. Diriginta văzând aceste schimbari la acest elev, care anterior a
fost elev de top în clasa, acum notele lui l –au clasat printer cei mai slabi, aceasta hotărăște să ia
legătura cu mama elevului. Stituația lui Andrei, copil monoparental, crescut doar de mama, tatal
fiind nepreocupat de copil.

Diriginta o apeleaza pe mama elevului:

DIRIGINTA : -Bună ziua, sunt Daniela Pungă, diriginta lui Andrei.

MAMA LUI ANDREI:-Bună ziua, mama lui Andrei la telefon. Ce s-a întâmplat ?

DIRIGINTA :-Vă informez în legătură cu schimbarea de comportament a lui Andrei și de


notele lui foarte mici la scoală. As vrea să veniti la scoală să discutăm mai concret.

MAMA LUI ANDREI:-Sunt șocată ce-mi spuneți. Din păcate nu sunt în țară. Sunt
plecată de 3 luni din țară pentru a munci, nu mai faceam fată cu cheltuielile și de asemenea vreau
sa-I asigur lui Andrei tot suportul financiar pentru a merge mai departe cu studiile. Acum Andrei
este în grija bunicii.
DIRIGINTA :-Am ințeles, acum totul se leagă. Încă de la începutul scolii Andrei si-a
modificat comportamentul, nu mai doreste sa vină în uniforma scolară, este agitat la ore, neatent,
mai nou a inceput să ia peste picior unii profesori. Am vorbit si cu colegii lui. De asemenea mi-
au spus că a devenit mult mai agresiv atat verbal cat și fizic. De asemenea o parte din colegii lui
mi-au transmis că l-au exclus din colectiv pe motiv ca a intrat într-un cerc de prieteni nu tocmai
bun pentru el, unii colegi l-au vazut , fumand iar prietenul lui cel mai bun ne-a spus că este trist
și se simte singur, abadonat.

Îmi pare rau ca trebui să vă informez astfel de situații, si tocmai despre Andrei. Să știti ca
absentează destul de mult și a refuzat să mai fie membru in consiliul scolii, refuzand sa mai
participle si la olimpiada de matematică de anul acesta.

MAMA LUI ANDREI:-Nu-mi vine să cred ce-mi spuneti. Eu vorbesc cat de des pot, si
imi spune ca totul este bine zis a nu-mi fac griji . I-am explicat motivul plecarii mele, si am
crezut ca a inteles situatia in cele din urma. Dar se pare ca nu. L-am simtit putin schimbat, si din
spusele mamei mele este putin schimbat, mi-a spsu ca nu prea doarme noaptea, sta pana tarziu,
nu vrea sa comunice cu ea prea mult. Dar eu am crezut ca e doar o etapa adolescentină, pe care
mama poate nu o intelege.

DIRIGINTA :-Sfatul meu este să discutați cu Andrei. Sa vorbiti deschis. Insă situatia este
destul de avansată. Nu stiu cat de multi l poate ajuta doar o discutie. Eu am incercat sa discut cu
el, dar nu prea am avut rezultate, este schimbat si nu-mi oferă prea multe detalii.

MAMA LUI ANDREI:-O să iau legatura cu fiul meu, dacă nu reusesc sa ajung la un
punct comun, cred ca ma voi intoarce în tară. Andrei nu a fost de acord cu plecarea mea initial,
am avut multe discutii. Dar am crezut ca a trecut peste, dar se pare ca nu . Nu vreau ca eu sa fiu
un factor care ii strică viitorul .

DIRIGINTA :-Am înțeles, trebuie sa luati decizia cea mai buna, pentru viitorul lui.
Tinem legătura. O zi bună.

MAMA LUI ANDREI:-Va multumesc ca m-ati apelat, o seară bună.


Analiza situației :

CAUZE INTERNE EXTERNE


CONTROLABIL INCONTROLABIL CONTROLABIL INCONTROLABIL
STABILE Mama plecată din Sentimentul de Schimbarea de Lipsa tatalui
tară, este lăsat în abandon din partea comportament fată de
grija bunicii, parintilor colegi, agresivitate,
note mici, refuzul de a
participa la olimpiada
de matematică, refuzul
de a mai fi membru in
consiliul scolii.

INSTABILE Stari de Sentimentul de Anturaj nu tocmai Colegii l-au explus din


agresivitate,refuzul abandon și singuratate bun, atitudine de colectiv, comportament
de a comunica cu deradere fata de agresiv fata de colegi
bunica lui, sta pana profesori, refuză sa
tarziu și doarme vina în uniforma scolii
putin,