Sunteți pe pagina 1din 2

Dizartria

Dislalia
 Îmbunătățirea fluxului respirator, astfel încât persoana să
poată vorbi mai tare; • Are loc educarea respiraţiei fonatorii şi a
 Încetinirea ritmului de exprimare pentru a echilibruluimări dintre expir şi inspir;
inteligibilitatea;
• Educarea auzului fonematic;
 Consolidarea musculaturii fono-articulatorii;
 În cazurile severe, învățarea utilizării mijloacelor • Exercitii pentru reunirea buzelor(p-b-m f-v);
alternative de comunicare (de exemplu: gesturi naturale și
evocatoare, gesturi, mimică); • Cunoasterea locului de articulare de catre copil;
 Semnificaţia globală a unui mesaj audiat
• Exercitii de gimnastică articulatorie;

Rinolalia
 Intervenția chirurghicală;
 Limitarea interacțiunii cu alți rinolalici;
 diferențierea sunetelor care presupun scurgerea aerului
pe nas și cele care presupun scurgererea aerului pe
gură;

Cioclu Nina-Felicia, PPS, an 2, sem. 2, Terapia tulburărilor de limbaj


Comun:
 Folosirea oglinzii cu mijloc de realizare a terapiei;
 Terapia trebuie să se realizeze prin joc ;
 Educarea personalităţii, înlăturarea negativismului faţă de vorbire şi a altor
manifestări discomportamentale;
 Exersarea abilităţii de receptare a mesajului verbal şi nonverbal;
 Formarea, exersarea abilităţii de structurare a mesajului oral;
 Dezvoltarea comunicării în context social-integrator;
 Exercitii pt emiterea corectă a unui sunet/ unor sunete;

1. Dizartrie- Rinolalie: Exerciții pentru dozarea aerului.


2. Dislalie- Dizartrie: Încetinirea ritmului de vorbire pentru a mări inteligibilitatea;
3. Dislalie-Rinolalie: Educarea auzului fonematic;

Cioclu Nina-Felicia, PPS, an 2, sem. 2, Terapia tulburărilor de limbaj