Sunteți pe pagina 1din 1

Clasa a VI a

IERTAREA, SEMN AL BUNĂTĂȚII SUFLETEȘTI

„Fiecare om care iartă, Îl imită pe Dumnezeu”

In rugăciunea Tatăl nostru, noi facem un fel de legământ: Dumnezeu să ne ierte în măsura
în care și noi suntem iertători cu ceilalți. De câte ori trebuie să iertăm greșiților noștri?

Religia creştină este o religie a iubirii şi a iertării. La Cina cea de Taină, Domnul Hristos le spune
ucenicilor: „Poruncă nouă dau vouă: să vă iubiţi unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi
voi, să vă iubiţi unul pe altul” (Ioan 13, 34). Această poruncă o repetă iarăşi după puţin timp:
„Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unul pe altul, precum v-am iubit Eu” (Ioan 15, 12), Să ne
amintim că Mântuitorul pune o singură condiţie în rugăciunea domnească  Tatăl nostru: şi ne iartă
nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri (Matei 6, 12).

„Dacă Dumnezeu te iartă, dar nu te uită, nu te poți mântui”

De multe ori auzim expresia „Te iert, dar nu te uit”. Iertarea izvorăște din smerenie?

Sfântul Ioan Gură de Aur ne pune în atenție următorul fapt: „Gândește-te că toți suntem ca într-un
spital în care fiecare trebuie să ne îngăduim cu boala lui. Nimeni nu acuză pe altul că i s-a
îmbolnăvit un anume mădular. Știindu-se și el bolnav, trece mai ușor și suportă mai lesne
manifestările celuilalt”.

Trebuie să iertăm așa cum ne iartă pe noi Dumnezeu. Odată ce te căiești, îți mărturisești păcatul
în fața duhovnicului, și primești iertare de la Dumnezeu prin mâna duhovnicului, și nu îl mai
repeți, de acel păcat nu ți se va mai cere socoteală la judecata cea înfricoșătoare, pentru că
Dumnezeu ți l-a iertat, nu-Și mai aduce aminte de el, nu-l mai aduce în atenție, l-a șters de tot, tu
de ce să nu faci astfel cu greșelile fraților tăi? Dacă Dumnezeu „te iartă, dar nu te uită”, nu te poți
mântui. Dacă n-am primi de la Dumnezeu iertarea prin ștergerea cu totul a păcatelor din suflete și
din memoria lui Dumnezeu, nu ne-am putea mântui.

„Trebuie să iertăm pe cel ce ne greşeşte, aşa cum am vrea să ne ierte şi pe noi


Dumnezeu”

Folosim adesea cuvintele „Dumnezeu să te ierte!" Cine iartă de fapt: Dumnezeu sau
omul?

Să ne rugăm pentru cel ce ne-a greşit, ca să-l ierte şi Dumnezeu pe dânsul, pentru că el a greşit
şi faţă de Dumnezeu. De pildă, Mântuitorul când era pe cruce, i-a iertat pe cei ce-L chinuiau, dar
nu le-a zis: Vă iert, ci s-a rugat ca Tatăl să-i ierte, ca să ne înveţe şi pe noi să facem la fel.
Poporul nostru a înţeles foarte bine acest lucru când a spus vorba înţeleptă : Dumnezeu să te
ierte! sau  Dumnezeu să-l ierte!

S-ar putea să vă placă și