Sunteți pe pagina 1din 4

Interviul cu privire la atașamentul adulților (Protocol)

Protocolul Interviului cu privire la Ataşamentul


Adulţilor
George, C., Kaplan, N., & Main, M. (1985). Interviul privind Ataşamentul Adulţilor. Manuscris nepublicat,
Universitatea California, Berkeley.

(Notă: Acest document are numai scopuri ilustrative. Contactați autorii pentru informații privind pregătirea şi
cea mai recentă versiune a protocolului de interviu)

Acest material nu este un substitut pentru trainingul de aplicare a AAI/IAA 1. Materialul de față este oferit
pentru a facilita accesul la întrebările de interviu pentru cei interesați de utilizarea IAA în cercetare. Fără
accesul la aceste întrebări este dificil de a evalua cercetările publicate care utilizează IAA. Vizualizarea
întregului protocol al interviului poate de asemenea să ajute pe cei interesați de utilizarea IAA să își dea seama
de datele și detaliile necesare scorării IAA. De asemenea, îi poate ajuta pe cei interesați să ia decizii importante
despre gradul de adecvare al procedurilor în diverse situații clinice sau de evaluare pe care le vor traversa.

Autorii IAA nu fac disponibil manualul de scorare decît la pachet cu oferirea unui training de formare.
Cercetătorii interesaţi să înţeleagă mai mult despre logica scorurilor IAA pot să consulte manualul lui Crowell şi
Owens privind Interviul Relației Curente (IRC), a cărui versiune completă este valabilă pe
http://ww.psychology.sunysb.edu/attachment. Logica şi procedurile legate de scorarea IRC sînt foarte
asemănătoare cu cele din cadrul IAA. Diferenţa principală este faptul că IAA se concentrează pe relațiile cu
părinții iar IRC se concentrează pe relațiile cu alți adulți. În prezent aceasta este singura sursă detaliată legată
de criteriile de acordare a scorurilor în cadrul IAA disponibilă celor care nu urmează cursurile de pregătire.

Nu reproduceți acest material fără permisiunea autorului.

1
Pentru o lectură cursivă și o utilizare adecvată a acestui material adaptat și tradus în limba română vom
folosi, în cadrul textului, inițialele IAA (Interviul privind Atașamentul Adulților). În limba engleză inițialele
folosite sînt AAI (Adult Attachment Interview). De asemenea, vom folosi IRC (Interviul Relației Curente) și nu
CRI (Current Relationship Interview). Traducerea prezentă este revizuită de Mugur Ciumăgeanu în 2020 după
un manuscris în română a unui traducător anonim.

1
Interviul cu privire la atașamentul adulților (Protocol)

Introducere
Vă voi intervieva în legătură cu experiențele dumneavoastră din copilărie şi despre cum
aceste experiențe v-ar fi putut afecta personalitatea ca adult. Aşadar, aş vrea să vă întreb
despre relațiile timpurii cu familia dumneavoastră şi despre ce credeţi în legătură cu modul
în care v-ar fi putut afecta. Ne vom concentra în principal pe copilăria dumneavoastră, dar
mai tîrziu vom ajunge la perioada adolescenței şi apoi la ce se întîmplă chiar acum. Cel mai
adesea, acest interviu durează o oră, dar poate dura oricît între 45 de minute şi o oră şi
jumătate.

1. Aţi putea începe prin a mă ajuta să mă orientez asupra situației dumneavoastră


familiale timpurii, unde aţi locuit, şi aşa mai departe? Dacă mi-aţi putea spune unde v-
aţi născut, dacă v-aţi mutat mult, ce au făcut membrii familiei dumneavoastră pentru
a-şi asigura traiul în diverse momente?

2. Aş vrea să încercaţi să îmi descrieţi relația pe care aţi avut-o cu părinţii


dumneavoastră atunci cînd eraţi un copil mic, mergînd pînă la cel mai îndepărtat
moment în timp pe care vi-l puteţi aminti.

3. Acum aş vrea să alegeţi cinci adjective sau cuvinte care descriu cel mai bine relația cu
mama dumneavoastră, începînd cu cel mai timpuriu moment pe care vi-l amintiți din
copilăria dumneavoastră. Mergeți cît de mult puteți înapoi în timp, dar o perioadă
bună ar fi între vîrsta de 5 şi 12 ani. Ştiu că acest lucru ar putea dura ceva timp, aşa că
gîndiţi-vă timp de un minut... apoi aş vrea să vă întreb de le-aţi ales. Voi nota fiecare
cuvînt de îndată ce mi-l daţi.

4. Acum aş vrea să alegeţi cinci adjective sau cuvinte care să reflecte relaţia din copilărie
cu tatăl dumneavoastră, din nou începînd cu cel mai timpuriu moment pe care vi-l
puteţi aminti din copilăria dumneavoastră – cît de mult în trecut puteţi merge, dar din
nou, între 5 şi 12 ani este bine. Ştiu că acest lucru poate dura puţin timp, aşa încît vă
puteţi gîndi timp de un minut... după aceea aş vrea să vă întreb de ce le-aţi ales. Voi
scrie fiecare cuvînt de îndată ce mi-l daţi. (Intervievatorul repetă cu probele de mai
sus)

5. Acum mă întreb dacă mi-aţi putea spune, de care părinte v-aţi simțit cel mai apropiat,
şi de ce? De ce nu nu aţi avut acest sentiment faţă de celălalt părinte?

2
Interviul cu privire la atașamentul adulților (Protocol)

6. Cînd eraţi supărat/supărată în timpul copilăriei, ce făceaţi?

7. Care este primul moment pe care vi-l amintiţi în care aţi fost separat/separată de
părinţii dumneavoastră?

8. V-aţi simţit vreodată respins/respinsă atunci cînd eraţi un copil mic? Desigur,
amintindu-vă acest moment acum, aţi putea realiza că nu a fost de fapt o respingere,
dar eu vă întreb dacă aţi resimţit acest moment ca pe o respingere în timpul copilăriei.

9. Părinţii dumneavoastră v-au ameninţat vreodată – poate în scopuri disciplinare, sau


chiar şi în glumă?

10. În general, cum credeţi că experienţele cu părinţii dumneavoastră v-au afectat per
total personalitatea ca adult?

11. De ce consideraţi că părinţii dumneavoastră s-au comportat în acest fel atunci cînd
eraţi copil?

12. Au existat alţi adulţi de care v-aţi simţit apropiat/apropiată, ca şi cum ar fi fost părinţii
dumneavoastră, atunci cînd eraţi copil?

13. Aţi avut experienţa pierderii unui părinte sau a altei persoane apropiate atunci cînd
eraţi un copil mic? De exemplu, un frate, o soră sau un membru al familiei de care vă
simţeaţi apropiat/apropiată?

14. În afară de experienţele dificile pe care le-aţi descris deja, aţi avut alte experienţe care
consideraţi că au fost traumatizante?

15. Acum aş vrea să vă mai pun cîteva întrebări despre relaţia pe care o aveţi cu părinţii
dumneavoastră. Au existat multe schimbări în această relaţie după perioada

3
Interviul cu privire la atașamentul adulților (Protocol)

copilăriei? Vom ajunge la prezent în curînd, dar acum mă refer la schimbări care au
avut loc între perioada copilăriei şi cea a vîrstei adulte.

16. Acum aş vrea să vă întreb care este relaţia cu părinţii (sau părintele rămas în viaţă)
dumneavoastră acum că sînteţi adult? Aici vă întreb cum este relaţia în prezent.

17. Aş vrea să înaintăm spre un alt fel de întrebare. Nu este despre relaţia cu părinţii
dumneavoastră. În schimb, este despre un aspect al relaţiei dumneavoastră cu (un
copil specific care prezintă interes deosebit pentru intervievator sau toţi copii
participantului luaţi laolaltă). Cum reacţionaţi acum, din punct de vedere sentimental,
cînd sînteți separați de copilul/copiii dumneavoastră? (Pentru adolescenți şi persoane
fără copii, vedeți mai jos.)

18. Dacă aţi avea trei dorinţe pentru copilul dumneavoastră care să se împlinească peste
douăzeci de ani, care ar fi acestea? Mă gîndesc, parţial, la viitorul pe care aţi vrea să îl
aibă copilul dumneavoastră. Vă voi acorda un minut sau două pentru a vă gîndi la
această întrebare.

19. Există un anumit lucru, mai presus de toate celelalte, pe care simțiți că l-aţi învățat din
experiențele dumneavoastră din copilărie? Mă gîndesc aici la ceva ce simţiţi că aţi
căpătat, avînd în vedere tipul de copilărie pe care l-aţi avut.

20. Ne-am concentrat mult asupra trecutului în acest interviu, dar aş vrea să încheiem
orientîndu-ne spre viitor. Tocmai am vorbit despre ce credeţi dumneavoastră că aţi
învăţat din propriile experienţe din copilărie. Aş vrea să încheiem întrebîndu-vă ce
speraţi că a învăţat copilul dumneavoastră (sau copilul dumneavoastră imaginar) din
experienţele sale, avînd în vedere că a fost crescut de dumneavoastră?