Sunteți pe pagina 1din 3

Numele şi prenumele: Data:

Clasa:
FIŞĂ DE LUCRU

Determinarea clorurii de sodiu din preparatele de carne


Metoda Mohr

• ENUNŢAREA PRINCIPIULUI METODEI:

• MATERIALE NECESARE:

− pahar Berzelius
− baghetă de sticlă;
− hârtie de filtru;
− pipetă;
− vas Erlenmeyer
− biuretă;
− indicator: soluţie de fenolftaleină;
− indicator: soluţie cromat de potasiu10%;
− soluţie NaOH 0,1n;
− soluţie azotat de argint 0,1n;
− balanţă analitică.

1
• MODUL DE LUCRU:
1. se cântăresc 5g probă mărunţită;
2. se adaugă 100 ml apă distilată;
3. se încălzeşte proba
4. se lasă în repaus se agită din timp în timp conţinutul cu o baghetă de sticlă
(timp 30 min.);
5. se răceşte proba la 20°C;
6. se filtrează proba printr-o hârtie de filtru uscată într-un pahar curat şi uscat;
7. se măsoară cu pipeta 10 cm3 filtrat şi se introduc într-un vas Erlenmeyer;
8. se adaugă 3-4 picături fenolftaleină;
9. se titrează cu soluţie NaOH 0,1n până la roz-pal persistent 1 minut;
10. se adaugă 1 cm3 soluţie cromat de potasiu;
11. se titrează cu soluţie de azotat de argint până la culoare cărămizie.

2
Cântărirea probei
5 g probă
pregătite
100 cm3 apă
distilată 50°C
Trecerea probei
În vasul de lucru

Încălzirea

Răcirea 20°C
REPAUS 15-30 MIN
re
FILTRAREA

DOZAREA 3-4 picături


10 ml filtrat(filtrat) fenolftaleină

NEUTRALIZAREA
(cu NaOH 0,1 n)

TITRAREA AgNO3 0,1 n

0,5 cm3 K2CrO4


10%

Se efectuează două determinări paralele din aceeaşi probă.


• CALCUL:
0, 00585 ⋅ V 100
% NaCl= ⋅ ⋅100
m 10
în care: 0,00585 reprezintă g NaCl corespunzător la 1 cm3 AgNO3 0,1n;
V-volumul de AgNO3 0,1n folosit la titrare, în cm3;
m-masa probei de analizat, în g;

• REZULTAT EXPERIMENTAL
Nr. probă V- volumul AgNO3 0,1 n, cm3; % NaCl
Proba 1
Proba 2

• INTERPRETAREA REZULTATELOR