Sunteți pe pagina 1din 6

Coordonat: Aprobat:

Președintele comisiei metodice Director


Socio-umanistice Popovici Eudochia

_________ _________

__________________________2019 _________ 2019

Curriculum modificat la
Geografie
Elev: Frunza Doina
Clasa: a V-a
Perioada de realizare:
Profesor: Frunza Adrian
Coordonat: Aprobat:
Președintele comisiei metodice Director
Socio-umanistice Popovici Eudochia

_________ _________

__________________________2019 _________ 2019

Curriculum modificat la
Geografie
Elev: Picalau Mihail
Clasa: a V-a
Perioada de realizare:
Profesor: Frunza Adrian
Finalități educaționale Conținuturi Strategii/ tehnologii didactice Strategii de Note privind
evaluare rezultatele
monitorizării
Unitatea de învățare „TERRA – PLANETA NOASTRĂ” 6 ore
1. Geografie – știința despre Prezentarea unor imagini care Test simplificat
Pământ. ilustrează evoluția cunoștințelor
geografice;
Evaluare inițială - 15' Jocuri de orientare pe planșe, Fișă de
2. Particularitățile generale ale desene; autoevaluare
Terrei ca planetă: forma și
mişcările Pământului (în jurul
axei sale și în jurul Soarelui).
3. Reprezentarea suprafeţei Jocuri de orientare pe o hartă; Fișă de
Pământului: globul geografic, autoevaluare
harta geografică.
4. Modalitățile și mijloacele Identificarea mijloacelor de Test simplificat
specifice de orientare în spaţiu. orientare în spațiu;
5. Orientarea în orizontul local Comunicare în scris; Fișă de
(lucrare practică autoevaluare
6. Evaluare sumativă a unitatea de învățare „Terra – planeta noastră”.

II. Unitatea de învățare: „LITOSFERA” – 7 ore


1.1. Utilizarea unor termeni 7. Structura internă a Exerciții de recunoaștere a Fișă individuală de
geografici în diferite contexte. Pământului. structurii interne a pământului; autoevaluare
8. Rocile: magmatice şi Elaborarea unui poster cu diverse Proiect
1.3. Aprecierea unor elemente, sedimentare. roci;
procese și fenomene geografice 9. Factorii interni şi externi de Comunicare verbală, prin desene, Test simplificat
observate direct sau indirect. modelare a scoarţei terestre. planșe;
10. Procese şi fenomene Comunicare verbal și nonverbală, Test simplificat
geografice de risc: cutremurile de prin desene, planșe;
pământ și erupțiile vulcanice.
11-12. Formele majore de relief Exerciții de recunoaștere a Fișă individuală de
continental: caracteristici unităților de relief; evaluare
generale, clasificarea după
altitudine.

13. Evaluare sumativă a unitatea de învățare „Litosfera”.


IV. Unitatea de învățare: „BIOSFERA, SOLUL ȘI SOCIETATEA UMANĂ A TERREI” 10 ore
1.1. Utilizarea unor termeni 14. Compoziția și structura Exerciții de recunoaștere pe planșă Fișă individuală de
geografici în diferite contexte. atmosferei. Temperatura a straturilor de aer; evaluare
aerului.
1.3. Aprecierea unor elemente, 15. Presiunea atmosferică Recunoaștere a după imagini a Test simplificat
procese și fenomene geografice și formarea vânturilor. vînturilor;
observate direct sau indirect. 16. Precipitaţiile Exerciții de completare a Fișă individuală de
2.1. Identificarea unor modalități atmosferice:formarea clasificarea propozițiilor/gândurilor cu cuvinte autoevaluare
de reprezentare grafică și după starea de agregare, ajutătoare; de asociere a imaginii cu
cartografică a realității geografice importanța. cuvîntul;
utilizând semne convenționale. 17.Vremea și elementele ei Comunicare în scris; Fișă de evaluare
2.2. Localizarea elementelor 18. Clima și importanța pentru Realizarea cărțuliei tematice despre poster
geografice pe reprezentări grafice natură și societatea umană importanța climei asupra societății
și cartografice după punctele umane;
cardinale.
19.Circuitul apei în natură: Recunoașterea elementelor Fișă individuală de
caracteristici generale. Oceanul climatice pe planșă; evaluare
Planetar: părțile componente

20. Valurile și curenţii Jocul „Cutia Hidrosferei”; Fișă individuală de


oceanici: caracteristici generale. evaluare
21. Râurile şi lacurile: Jocul „Cutia Hidrosferei”; Fișă individuală de
caracteristici generale, evaluare
importanța.
22. Apele subterane: Jocul „Cutia Hidrosferei”; Fișă individuală de
Caracteristici generale evaluare

23. Procesele şi fenomenele Identificarea fenomenelor Test simplificat


geografice de risc: secetă, geografice de risc în baza unor
furtună, grindină, inundații. imagini;
24. Evaluare sumativă a unitatea de învățare ,,Atmosfera și Hidrosfera”
IV. Unitatea de învățare: „BIOSFERA, SOLUL ȘI SOCIETATEA UMANĂ A TERREI” 10 ore
1.1. Utilizarea unor termeni 25.Factorii care determină Comunicare verbală, prin desene, Test simplificat
geografici în diferite contexte. diversitatea lumii organice pe planșe;
1.3. Aprecierea unor elemente, Terra
procese și fenomene geografice 26.Solul: caracteristici Exerciții de recunoaștere a solurilor Fișă individuală de
observate direct sau indirect. generale pe o hartă. evaluare
27-28. Zonele naturale: Jocul „Cutia Zonelor naturale” Fișă individuală de
evaluare
29. Populaţia Terrei. Rasele Prezentarea unor imagini care Test simplificat
umane. ilustrează populația Terrei
30. Populaţia şi aşezările umane Prezentarea unor imagini care Test simplificat
din Republica Moldova ilustrează populația R.M.
31. Activitatea populației în Comunicare verbală, prin desene, Test simplificat
agricultură, industrie și servicii  planșe;

32. Procesele şi fenomenele Comunicare verbală, prin desene, Fișă individuală de


2.2. Localizarea elementelor geografice de risc: dispariţia planșe; evaluare
geografice pe reprezentări grafice speciilor de plante şi animale. 
și cartografice după punctele 33. Evaluare sumativă a unitatea de învățare
cardinale. ,,Biosfera, solul și societatea umană a Terrei”
34. Lecție de generalizare Excursie.