Sunteți pe pagina 1din 10

PORTOFOLIU DIDACTICĂ

Fișă de lucru, metode de lucru și evaluare

NICOLAE LAVINIA-GABRIELA
ANUL 2, MANAGEMENT, GRUPA 4
310440701RSL171130
Disciplina de studiu: Educație antreprenorială Profesor: Lavinia-Gabriela
Nicolae
Clasa: a X-a Data: 16.05.2019 / Timp desfășurare lecție: 30
minute

Proiect de lecţie

Unitatea de învăţare: Administrarea Firmei;


Subiectul lecţiei: Imaginea unei întreprinderi;
Tipul de lecţie: Predare și învățare;

Competenţele specifice vizate:


Managementul relațiilor cu clienții, networking, fundraising, planificare de brand;

Obiective operaţionale:
La finalul lecției, elevii vor putea:
O1: să înțeleagă importanța unei imagini pozitive pentru întreprindere;
O2: să înțeleagă și să rețină cel puțin două elemente care contribuie la formarea imaginii unei întreprinderi;
O3: să cunoască consecințele negative ale unei planificări slab calitative a formării imaginii;
O4: să dea exemple de campanii eșuate ale unor diverse întreprinderi cunoscute;
Pe parcursul lecției, profesorul va reuși:
O5: să atragă și să mențină atenția elevilor pe toată durata lecției;
O6: să încurajeze participarea activă a elevilor;
O7: să transmită ideile de bază ale lecției;

Locul desfăşurării lecţiei: Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”, corp A


Desfăşurarea lecţiei

Metode şi
mijloace de Modalităţi de Obiective
Etapele (evenimentele, momentele) lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor
învăţământ evaluare operașionale
utilizate
- elevii anunță
colegii absenți și
- profesorul va face prezența elevilor își scriu numele
Conversație și O5, O6
Moment organizatoric și îi va ruga pe aceștia să aibă o foaie pe o foaie, după
catalog
-
cu numele lor pe bancă cum au fost
rugați de
profesor
Captarea atenţiei* - profesorul va căuta să ajungă la - elevii vor numi
subiectul lecției cu ajutorul în mod aleator Conversație,
elevilor (brainstorming) și va elemente ce le Explicație, Evaluare O1, O5, O7
explica importanța acestuia la consideră ca Brainstorming orală
nivel de întreprindere. aducând succes
firmei, ajungând,
într-un final, la
subiectul lecției
Desfășurarea activității de predare - - profesorul va enumera și va
învățare explica, pe rând, cele 4 elemente - elevii vor fi
ale formării imaginii unei atenți la Conversație,
întreprinderi; explicații și vor Explicație,
- profesorul va apela la interveni cu idei Analiză.
cunoștințele generale ale elevilor la îndemnul Expunere, Evaluare O2, O3, O4,
pentru a exemplifica campanii profesorului; Observație. orală O5, O6,
eșuate și implicit motivele pentru - elevii vor oferi
care acestea au eșuat; cel puțin un Jucării de pluș;
- profesorul va atribui unor jucării exemplu de Schemă logică
diverse roluri, pentru a menține campanie eșuată de relaționare.
destinsă atmosfera și pentru ca a unei firme
subiectele să poată fi înțelese mai cunoscute;
bine;
Fixarea cunoștințelor - profesorul va face o scurtă - elevii vor
recapitulare a noțiunilor predate; asculta cu atenție Explicație - O5, O7

Secvența finală - elevii vor


Aprecierea desfășurării lecției și a asculta - elevii vor
asimilarii cunoștințelor aprecierule, fi notați cu
observațiile și puncte de la
- profesorul formulează aprecieri, recomandările 1 la 3,
observații, recomandări; profesorului; activitatea
- profesorul va nota activitatea - dacă este cazul, Conversație acestora O5, O6
elevilor prin puncte de la 1 la 3 elevii își vor fiind
exprima evaluată din
nemulțumirea cu punct de
privire la vedere
punctarea cantitativ și
activității calitativ.
individuale.
Temă pentru acasă - elevii vor nota
- profesorul va detalia tema pe tema ce o vor
care elevii o au de pregătit pentru avea de pregătit Expunere - O5
următoarea oră de educație pentru
antreprenorială. următoarea
întâlnire.
Anexă 1
Schemă logică de relaționare între cele 4 elemente ale formării unei imagini a întreprinderii
Anexă 2
Mijloc de învățare, analiză, exemplificare,
care să mențină animată atmosfera din timpul lecției
Metode de lucru pentru elevi

A. Metodă de lucru activă – Brainstorming


Ce este brainstorming-ul?
În linii mari, brainstorming-ul este o metodă specifică coatching-ului, care caută ca elevii să descopere singuri răspunsuri ori noi
noțiuni prin prisma cunoștințelor deja deținute de aceștia. Brainstorming-ul combină abordarea informală, relaxată a soluționării
unei probleme cu gândirea laterală. Încurajează elevii să vină cu idei ce par la început puțin nebunești. Unele din aceste idei pot fi
modelate în soluții originale, creative ale unei anumite probleme.
Metoda este simplă, profesorul cere idei din partea elevilor, iar aceștia spun orice cuvânt ce le vine în minte cu privire la problemă.
Fără a judeca ideile în timpul ”furtunii”, profesorul ascultă atent și în final se oprește asupra celor potrivite.
Care sunt avantajele?
Așa cum este specific coatching-ului, un elev va reține o informație pentru mai mult timp dacă a ajuns singur la concluzia finală.
Contribuind la un mediu de lucru deschis, brainstorming-ul încurajează participarea activă a tuturor elevilor și poate contribui la
dezvoltarea curajului și a creativității.
Care sunt dezavantajele?
De cele mai multe ori, un profesor își dorește ca elevii să ajungă la o idee specifică, însă este posibil ca elevii să se depărteze cu
totul de subiect, iar în momentul în care profesorul spune elementul la care se dorea a fi ajuns, aceștia să aibă un sentiment negativ,
pentru că munca lor nu ar fi contat. De asemenea, se poate pierde mult din timpul de predare.
Ce ar fi să dăm un exemplu?
Raportându-mă la planul meu de lecție, în cadrul prezentării am apelat la două jucării de pluș (un tigru și o lamă roz) ce au jucat
rolul unor companii. Am rugat elevii să atribuie fiecăreia câteva caracteristici ale acestora, care descriu impresia despre ele. Spre
exemplu. tigrului i s-au atribuit caracteristici precum ”putere”, ”salbăticie”, ”pericol”, iar lamei ”inocență”, ”copilărie”, ”blândețe”.
După acest episod, am adus cele două ”companii” împreună, în urma unei colaborări și am rugat din nou elevii să atribuie
caracteristici. Tigrul a devenit astfel ”prietenos”, ”moale” iar lama ”șireată”,”mai puțin inocentă”. Prin acest joc, elevii au ajuns
singuri la concluzia că printr-o colaborare cu o companie mult prea diferită de a ta, îți poți pierde identitatea firmei.

B. Metodă de lucru în grup – Tehnica florii de nufăr


În ce constă metoda?
Tehnica florii de nufăr este o metodă de fixare şi sistematizare a cunoştinţelor şi de verificare, asemeni ciorchinelui, matricelor ori
a diagramei Fisher. Pe scurt, presupune ca profesorul să noteze pe tablă o anumită temă într-un cerc. În jurul acestuia sunt desenate
8 petale, în interiorul cărora elevii notează 8 idei secundare ce derivă din temă. În jurul fiecărei petale, devenită acum temă
principală, sunt construite alte noi idei secundare. Atfel, pornind de la o tema centrală, sunt generate noi teme de studiu pentru care
trebuiesc dezvoltate conexiuni noi și noi concepte. Completarea schemelor se face pe echipe, urmând ca la final să fie evaluate de
profesor cantitativ și calitativ.
Care sunt avantajele?
Tehnica florii de nufăr stimulează creativitatea și provoacă elevii să acceseze informații foarte adânc înrădăcinate în memoria
acestora, dezvoltându-le vocabularul și capacitatea de relaționare.
Care pot fi dezavantajele?
Există posibilitatea ca prin această metodă, elevii să se depărteze de la obiectul de studiu, ajungând ca exercițiul să fie unul
interdisciplinar.
Cum arată o astfel de schemă?
Să spunem că tema centrală ar fi management. Elevii ar putea forma următoarea schemă:
Metodă de evaluare

În ceea ce privește planul meu de lecție, consider că cea mai potrivită metodă de evaluare este o proba practică, ce ar consta în
realizarea unui Logo al firmei de vis, ținând cont de aspectele ce trebuiesc luate în considerare în alegerea design-ului acestuia, aspecte
enunțate în cadrul lecției.
Un logo trebuie să fie:
- reprezentativ firmei (pentru care pot acorda 2 puncte);
- unic, distinctiv (1 punct);
- simplu (1 punct);
- creativ (1 punct);
- să nu fie ofensator (1 punct);
Iar pentru justificarea alegerii logo-ului în cauză, voi acorda până la 3 puncte, evaluând calitativ. Din oficiu voi acorda 1 punct. Nota
la această probă va contribui la o notă în catalog în baza altor astfel de probe cu privire la ”Imaginea firmei”, pe baza mediei lor
aritmetice.
Am ales această metodă pentru a încuraja elevii să aplice în mod direct cunoștințele acestui capitol, fiind reținute mult mai ușor decât
în baza teoriei.
Exemplu de rezolvare + notare:
Compania mea de vis este un studio de animație
unde design-ul personajelor este asemeni stilului asiatic,
inițialele ”KJ” reprezintă ”Korea-Japan”. Tocmai
de aceea am optat pentru un design minimalist.
Notare:
- reprezentativ firmei 1.5 p – Datorită faptului că firma despre care vorbește elevul este centrată pe două inițiale reprezentative, însă în
logo iese în evidență inițiala ”K”, de la ”Korea”. Personal, aș fi optat pentru litera ”S” în locul acesteia, pentru a sublinia ideea de
studio, stilul de animație fiind un detaliu secundar.
- unic, distinctiv 1 punct;
- simplu 1 punct;
- creativ 1 punct;
- să nu fie ofensator 1 punct;
- justificarea alegerii (2.5 puncte) – Mă bucur că a ales să ofere detalii despre compania aleasă și despre numele acesteia, de asemenea
a justificat design-ul simplist al logo-ului. Mi-ar fi plăcut să îmi ofere detalii despre culorile alese.
Nota finală: 1.5 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2.5+ 1 oficiu = 9.00