Sunteți pe pagina 1din 4

Activitate 3.1.3.

Descrierea unei activități de învățare ca RED (120 min)

Resursele Educaționale Deschise (Open Educational Resources) au în vedere accesul deschis la resurse educaționale, facilitat de
tehnologiile informației și comunicațiilor, pentru consultare, utilizare și adaptare de către comunitatea utilizatorilor, în scopuri
necomerciale. Termenul în cauză a fost adoptat la Forumul UNESCO din 2002, când s-a analizat impactul pe care proiectele Open
Courseware le au asupra învațământului superior.
Între resursele educaționale deschise putem aminti:

 materiale pentru predare - învățare: proiecte deschise (open courseware și open content), cursuri free, directoare de obiecte de
învățare (learning objects), jurnale educaționale;
 software open source - pentru dezvoltarea, utilizarea, reutilizarea, căutarea, organizarea și accesul la resurse; includ si medii
virtuale de învățare ( LMS - Learning Management Systems ), comunități de învățare;
 licențe de proprietate intelectuală care promovează publicarea deschisă a materialelor, principii de design și bune practici,
localizarea conținutului.

Disciplina: CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ

Domeniu de conținut: Dezvoltare socio-emoțională

TEMA: Sunt un cetățean responsabil?

Clasa a VI-a

Competența generală :

2. Relaţionarea armonioasă cu ceilalţi în contexte școlare și extrașcolare;

Competențe specifice:

2.1 Exprimarea emoțiilor în acord cu nevoile personale și cu specificul situației


2.2 Identificarea elementelor comunicării eficiente în medii reale și virtuale

3.2. Manifestarea interesului pentru a învăța de la ceilalți și pentru a-i sprijini pe ceilalți în învățare.
Activități de învățare:

- vizionarea unui filmuleț în care sunt prezentate informații despre calitățile unui bun cetățean;

- aplicarea metodei Ciorchinelui cu ajutorul căreia elevii trebuie sădefinească termenul de bun cetățean;

-realizarrea unor grupe de lucru, în cadrul cărora se vor iniția discuții libere despre tema lecției

  Descrierea activității de învățare:

După vizionarea filmulețului, se cere elevilor sintetizarea, într-un cuvânt, a opiniei lor privind înțelesul sintagmei de bun
cetățean. Se notează pe flip-chart sub forma unui ciorchine ce înțeleg elevii prin bun cetățean (anexa1).

Ulterior, elevii sunt împărțiți pe grupe și fiecare grupă va primi cate un set de întrebări pe baza cărora se vor iniția discuții libere
despre tema lecției (vezi aneza 2). Profesorul lansează întrebările pe rând pentru fiecare grupă și le acorda elevilor explicații
suplimentare acolo unde este nevoie.

De asemenea sunt prezentate un colaj de fotografii in care elevii au participat la diferite acțiuni de voluntariat precum,
LETS”DO IT ROMÂNIA, (anexa 3)

Evaluare/ autoevaluare

Se fac aprecieri asupra modului în care elevii au evoluat de-a lungul activității. Ulterior, sunt împărțite coli colorate pe care
elevii trebuie să noteze o calitate pentru a fi bun cetățean astfel încât să realizeze un codul bunului cetățean.

Instrumente utilizate:

-  Resurse procedurale - brainstorming, studiul de caz, problematizarea,  conversaţia, explicaţia, dezbaterea, expunerea.

- Resurse material-videoproiector, foi de flipchart, diferite rechizite, fișe de lucru


 

ANEXA 1

implicat responsabil tolerant

respectuos patriot
voluntar

solidar
politicos

bun cetățean
ANEXA 2

GRUPA 1

1.Cum vă implicați în viața comunității voastre, a satului în care trăiți?

2.Ati observat lucruri care vă deranjează la voi in localitate? Ce anume ? Dați exemple.

GRUPA 2

1.Sunteți de acord cu faptul că unii locuitori din satul vostru nu respectă și nu protejează spațiul in care locuiesc? (arunca resturi
menajere în locuri neamenajate, deversează în spațiul public apele menajere)

2.Dacă observați de exemplu că în iazul de la voi din localitate au apărut pești morți la suparafața apei ce faceți? Cum acționați..
mergeți mai departe sau anunțati pe cineva?

GRUPA 3

1.Considerați că in Băleni aveți spații special amenajate pentru petrecerea timpului liber ( parcuri, locuri de joacă, sală de dans, bazin
de înot etc). Dacă ați fi arhitect care ar fi primele schimbări pe care le-ati face?

2 Ce parere aveți în legătură cu câinii vagabonzi de la voi din sat? Ce măsuri ați lua pentru ei?( i–ați duce la un adapost de animal, i-ați
eutanasia?

GRUPA 4

1.Dacă vedeți că un copil aruncă o hârtie pe strada cum reacționați? (treceți mai departe că nu este problema voastă, îl atenționați să
nu mai facă etc.)

2.Dacă ați fi ales primarul localității voastre care ar fi schimbările pe care le ați face? Poate un pimar să faca totul singur ? Cine trebuie
să-l ajute?