Sunteți pe pagina 1din 11

Ce înseamnă un curs online?

Realizat de Prof. Ciucaș Adriana


Modalități de desfășurare
 Învățare SINCRONĂ –  Învățare ASINCRONĂ – când
atunci când elevul redă profesorul pregătește lecția,
ce a învățat trimite materialele elevilor
privind desfășurarea
activităților și exercițiilor
practice
Combinarea celor două modalități de învățare:
Sincronă și Asincronă constituie soluția cea mai bună
Elementele esențiale într-un curs online

 1. Materiale de studiu
 2. Activități și exemple practice
 3. Activități de evaluare
 4. Modalități de comunicare
1. Materialele de studiu

Într-un curs online, materialele de studiu


trebuie să fie adaptate pentru platforma
eLearning; fragmentate cu elemente vizuale/
multimedia.
2. Activități și exerciții practice
Un curs online trebuie să includă activități și
exerciții practice, care să antreneze cursanții în
învățare, astfel încât cursul să fie cât mai interesant
și cât mai atractiv.
3. Activități de evaluare
Este important să includem în curs modalități prin
care cursantul atinge obiectivele de învățare.
4. Modalități de comunicare

Comunicarea este foarte importantă într-un curs online.


Într-un curs online, accentul trebuie pus pe
partea practică

- Exemple concrete de folosire a informației


- Exerciții rezolvate
- Demonstrații
Cursul pe platforma eLearning
- O atenție deosebită trebuie să o acordăm pregătirii și desfășurării
cursului asincron:
v Modului de desfășurare a cursului.
v Materialelor de studiu.
v Exemplelor.
v Activităților și exercițiilor practice, interactive.
v Autoevaluării.
v Comunicării și interacțiunii.
Vă mulțumesc.