Sunteți pe pagina 1din 2

EVALUAREA AFACERII

LISTA CU TEMELE DE PROIECT

Nr DENUMIRE TEMĂ PROIECT NUME : STUDENT


crt
.
1 Evaluarea firmei. Evaluatorul de firme. FLORIN
RADULESCU
2 Importanța și rolul evaluării firmei în DUMITRASCU
contextul unei economii concurențiale . MIHAELA
3 Factorii economici care contribuie la crearea DITA GEORGE
valorii. GABRIEL
4 Necesitatea evaluării firmei. TRANDAFIR
ANGELA - MARIA
5 Organizații profesionale din domeniul
evaluării.
6 Obiective și activității realizate de ANEVAR. VOICU OLIMPIA
ALINA
7 Evaluarea contabilă . Reguli generale de AURELIA PIRTEA
evaluare a elementelor patrimoniale.
8 Evaluarea administrativă. VÎRVOREANU
ALEXANDRU
9 Bilanțul economic - instrument important în GRIGORESCU
evaluarea unei întreprinderi. ARIANNA
10 Tipuri de valoare . Valoarea de piață și CIOLAN LUMINIȚA
valoarea de investiție ( valoarea pentru garantarea
împrumuturilor , valoarea de impozitare , valoarea de
asigurare).
11 Principii generale de evaluare. SPERDEA RADU
BOGDAN
BOBÎLCĂ CLAUDIU
ROBERT
12 Codul deontologic al evaluatorului
13 Organizarea și desfășurarea activități de DARAP MANUELA-
evaluare. ALEXANDRA
14 Necesitatea și metodologia de elaborare.
15 Tipuri de diagnostice . Diagnosticele
funcționale. Diagnosticul juridic și comercial.
16 Diagnosticul aprovizionării. COJOCARU SORINA
17 Diagnosticul tehnic , tehnologic și al COJOCARUL DANIEL
producției.
18 Diagnosticul resurselor umane și a TITOV TATIANA
managementul firmei. VĂCARIU DANIELA –
GHEORGHIȚA

19 Diagnosticul financiar. POPESCU RĂZVAN


GABRIEL
20 Metodologia de evaluare a unei firme ( tipuri MANOLE CRISTINA
de abordări și metode ale evaluării).

S-ar putea să vă placă și