Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” GALAȚI

FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

COMUNICAREA EFICIENTĂ
DESPRE COMUNICARE: TEHNICI, SFATURI
CURIOZITĂȚI

Coordonator: Caciuc Viorica-Torii

Studentă: Bucur Ana-Maria


E-mail: maria_bucur11@yahoo.com
Tel: 0740362217

Specializare: Pedagogia Învățământului


Primar Și Preșcolar
Anul I
Comunicarea eficientă
Despre comunicare: tehnici, sfaturi, curiozități

Rezumat: Comunicarea este roata care pune în mișcare întreaga omenire. Comunicarea nu se rezumă
doar la transmiterea informațiilor, ci generează emoții, sentimente, atitudini și pune în mișcare idei, convingeri.
Comunicarea necesită o atenție deosebită întrucât este un proces ireversibil: „ declanșează transformări ce nu mai
pot fi date înapoi, ca un ceasornic”. Comunicarea eficientă este cea care duce la împlinirea obiectivelor. În acest
sens este necesar să acordăm o importanță deosebită îmbinării armonioase a celor 3 tipuri de comunicare: verbală,
nonverbală și paraverbală. Dezvoltarea abilităților de comunicare este primul pas spre o comunicare eficientă.
Pentru a comunica eficient este important să deții un set de aptitudini care includ: autocunoaștere, respect,
creativitate, concentrare, umor, empatie, generozitate, răbdare și autocontrol. Diferența dintre ceea ce dorim să
transmitem și modul în care ceilalți recepționează mesajul generează, de cele mai multe ori, probleme de
comunicare. Interlocutorii sau subiecții unei comunicări sunt împreună responsabili de eficiența sau ineficiența
acesteia.
Cuvinte cheie: comunicare, idei, obiective, mesaj, aptitudini, eficienta, paraziți verbali

Toți vorbesc despre comunicare însă puțini știu cu adevarat ce este aceasta și cum trebuie
să se realizeze. Am ales această temă pentru lucrarea mea din dorința de a afla cât mai multe
lucruri despre comunicare și de a le împărtăși cu dumneavoastră.
„Comunicarea” este o temă abstractă. Aceasta poate fi analizată dintr-o multitudine de
aspecte. Eu am ales doar câteva dintre acestea, cele pe care le-am considerat mai importante, și
am alcătuit o schemă simplă, pe care am urmat-o în realizarea lucrării.

1. Ce este comunicarea?
Comunicarea este o noțiune greu de definit. Fiecare individ are o părere diferită asupra
comunicării. Mulți oameni confundă vorbirea cu comunicarea. A vorbi despre orice, cu oricine,
nu înseamnă comunicare.
Am încercat să găsesc o definiție potrivită a comunicării și sper că am reușit să cuprind
ideile esențiale ale acesteia. Într-o primă instanță am făcut apel la „Dicționarul Explicativ al
Limbii Române” și am găsit următoarea explicație:
„a comunica= a face cunoscut pe cale orală sau scrisă, a da de știre, a informa, a înștiința, a
spune, a transmite ceva cuiva.”

1
Dicționarul prezintă cea mai generală definiție posibilă a comunicării. Am „săpat” mai adânc, am
citit diferite opinii și „am creat” o definiție a comunicării:
Comunicarea este roata care pune în mișcare întreaga omenire. Nu putem trăi fără comunicare:
este inevitabilă. Comunicarea nu se rezumă doar la transmiterea informațiilor, ci generează
emoții, sentimente, atitudini, și pune în mișcare idei, convingeri.
Comunicarea este importantă și dificilă. Necesită atenție deosebită întrucât este un proces
ireversibil: declanșează transformări ce nu mai pot fi date înapoi, ca un ceasornic1.

2. Ce înseamnă „comunicare eficientă”?


Comunicarea eficientă este cea care duce la împlinirea obiectivelor. Această formă de
comunicare nu lasă loc de întrebări. Există o varietate de tehnici care conduc la realizarea unei
comunicări eficiente prin aplicarea lor.

3. Care sunt etapele comunicării eficiente?


Etapele unei comunicări eficiente sunt următoarele2:

CONCEPEREA IDEII

CODAREA

TRANSMITEREA MESAJULUI

RECEPTAREA

DECODAREA

ÎNȚELEGEREA

FEEDBACK-UL

4. Blocajele care apar în comunicare. Care sunt? De ce apar?

1
http://www.nlp-evolutiv.ro/comunicare/despre-comunicare
2
https://www.scribd.com/doc/87675038/Comunicarea-eficienta
2
Factorii care conduc la realizarea unei comunicări ineficiente sunt, de obicei, tensiunile
emoționale, dificultățile de înțelegere a celuilalt, lipsa răbdării, lipsa empatiei 3, neadaptarea
limbajului, lipsa ascultării, prejudecățile, critica, amenințările, injuriile. Când intervin așteptările
și emoțiile, punctele tari, încrederea în tine însuți și empatia pot dispărea și ți se poate întâmpla
să recurgi la tipuri negative de comunicare și comportament. De exemplu, stând îmbufnat sau
ignorându-l pe celălalt, ori țipând, folosind un limbaj abuziv sau refuzând să cooperezi 4. În acest
sens este necesar să acordăm o importanță deosebită îmbinării armonioase a celor 3 tipuri de
comunicare: verbală, nonverbală și paraverbală, deoarece, deseori se întâmplă ca acestea să fie
contradictorii.
Diferența dintre ceea ce dorim să transmitem și modul în care ceilalți recepționează
mesajul generează, de cele mai multe ori, probleme de comunicare. Interlocutorii sau subiecții
unei comunicări sunt împreună responsabili de eficiența sau ineficiența acesteia.

5. Tehnici de comunicare eficientă


Tehnicile de comunicare sunt cele care ne ghidează spre realizarea unei comunicări
eficiente. Acestea ne ajută să completăm, să îmbogățim și să dezvoltăm aptitudini, capacități și
competențe de comunicare.
Modul în care comunicăm spune foarte multe despre noi deoarece poate îmbunătăți sau
afecta percepția celorlalți asupra noastră.
Tehnicile de comunicare pot fi aplicate global, pe toată durata realizării comunicării, sau
treptat, parcurgând fiecare etapă a acesteia. Eu am ales să prezint câteva tehnici de comunicare
raportându-mă la etapele acesteia.

A. CONCEPEREA IDEII
Știți ce vreți să spuneți? Ascultând, analizând și formulând ideile înainte de a vorbi, veți
fi mai eficient și veți produce un impact mai puternic prin comunicare5.
 Gândiți-vă înainte de a vorbi.
 Stabiliți mesajul.
3
http://www.psychologies.ro/cunoaste-te/cheia-spre-o-comunicare-eficienta-2146723
4
Gil Hasson, trad. de Cornelia Dumitru, Cum să-ți dezvolti abilitățile de comunicare: ce știu, fac și spun experții în
comunicare, Editura Polirom, Iași, 2012, p.61.
5
Jo Condrill, Bennie Bough, trad. de Alexandra Borș, Învață rapid, comunică eficient, Editura Curtea Veche,
București, 2005, p.15.
3
 Stabiliți ce rezultat doriți să aibă conversația.
Când purtăm un dialog, trebuie să fim foarte clari în ceea ce privește mesajul și obiectivele pe
care le avem. Comunicarea eficientă pornește de la ideea „Care este scopul comunicării cu cel
din fața mea?”. Odată stabilite obiectivele comunicării, trebuie să facem tot ce putem pentru
atingerea acestora. Primul pas spre realizarea unei comunicări eficiente este analiza ideilor pe
care urmează să le comunicăm.

B. CODAREA ȘI TRANSMITEREA MESAJULUI


Îmbogățiți-vă vocabularul!
Folosirea unui vocabular seamănă exact cu acordarea unui instrument muzical. Se face cu
pași mărunți. Nu veți învăța o puzderie de cuvinte noi peste noapte, dar continuând să dați atenție
acestui fapt și să folosiți cuvintele necunoscute, în timp, vă veți extinde vocabularul.6
Pentru evitarea diferitelor distorsiuni în comunicare trebuie sa ținem cont de: persoana
căreia îi transmitem, scopul cu care transmitem, ce transmitem, când transmitem, cât transmitem,
cum trasmitem și unde transmitem.
O comunicare optimă este greu de realizat. Fiecare persoană are un mod unic de a
comunica. Pentru a comunica eficient trebuie să transmitem mesajul pe limbajul celui căruia i se
adresează și să fim preocupați de modul în care acesta este înțeles de interlocutor. Este vital să ne
adaptăm audienței. Dacă interlocutorul tău se poate identifica cu tine și cu experiența personală
despre care vorbești, mesajul va fi mult mai eficient recepționat.7
E necesar să transmitem ideea esențială, utilizând un limbaj care să exprime foarte clar
mesajul dorit, fără a duce conversația în alte direcții, riscând ca cel din fața noastră să își piardă
interesul.
Specialiștii recomandă evitarea acronimelor și a pauzelor sonore. Acronimele nu sunt
înțelese clar de toată lumea. Trebuie să fim atenți la capacitatea ascultătorului de a ne înțelege
mesajul. Dacă este absolut necesar să le utilizăm, e important să le definim în mod explicit.
Pauzele sonore indică nesiguranță și reduc credibilitatea. Este mai bine să facem o pauză de

6
Jo Condrill, Bennie Bough, trad. de Alexandra Borș, op. cit., p.28.
7
Milo O. Frank, trad. Magda Xenofont, Cum să comunici eficient în 30 de secunde sau mai puțin, Editura Business
Tech International, București, 2009, p.71.
4
gândire și să continuăm după, fară utilizarea „paraziților verbali” 8 de tipul: „ăăă”, „hm”, „ah”,
„șiii”, „păi”etc.
Umorul dărâmă barierele. Umorul relaxează. Umorul ne face mai receptivi față de
ceilalți9. Utilizarea umorului în conversație asigură atingerea rezultatelor dorite, sugerează
stăpânire de sine și receptivitate. Cu toate acestea, pentru realizarea unei comunicări eficiente, nu
putem utiliza orice tip de umor. Trebuie să evităm amuzamentul pe seama altora, să avem grijă
ce mesaj transmitem prin glumele pe care le facem și să punem accentul pe autoironie. Totodată,
utilizarea umorului poate fi eficientă sau nu, în funcție de persoana cu care comunicăm. Treceți
la o idee nouă în conversație dacă o glumă sau o remarcă amuzantă nu trezește reacția
așteptată.10.O persoană care comunică eficient trebuie să se adapteze în funcție de cerințele
interlocutorului.
Comunicarea eficientă se bazează, de asemenea, pe modul în care transmitem
informațiile. Pentru a evita interpretările greșite, trebuie să pronunțăm cuvintele clar și corect.
Ritmul cu care transmitem informațiile este la fel de important. E indicat să vorbim într-
un ritm normal, nici prea repede, nici prea încet. Pentru a face comunicarea cât mai variată,
putem modifica ritmul cu care comunicam în funcție de ce vrem să transmitem. Pentru a sublinia
o idee putem vorbi mai rar, iar pentru a evita monotonia și pierderea interesului ascultătorului
putem vorbi mai repede.
Comunicarea nu poate fi eficientă dacă nu este însoțită de comportamente nonverbale
sincronizate cu mesajul verbal. Comunicarea nonverbală transmite mult mai mult decât credem
și, deseori, aceasta contrazice ceea ce verbalizăm. Comunicarea eficientă se poate realiza chiar și
în absența cuvintelor.
Exprimați-vă emoțiile. Emoțiile trebuie să fie un ajutor pentru înțelegere. Folosiți
limbajul trupului ca pe o parte a exprimării emoționale. De exemplu, zâmbiți, ridicați
sprâncenele sau, când este cazul, oferiți o îmbrățișare. 11. Expresiile faciale, mișcările mâinilor și
corpului oferă indicii suplimentare interlocutorului. Totodată, emoțiile, gesturile pot fi o barieră
în comunicare. Evitați exprimarea emoțiilor intense care tind să vă întunece judecata și să vă
afecteze negativ credibilitatea.12.
8
Jo Condrill, Bennie Bough, trad. de Alexandra Borș, op. cit., p.29.
9
Idem, p.25.
10
Ibidem.
11
Jo Condrill, Bennie Bough, trad. de Alexandra Borș, op. cit, p.68.
12
Jo Condrill, Bennie Bough, trad. de Alexandra Borș, op. cit., p.76.
5
C. RECEPTAREA, DECODAREA ȘI ÎNȚELEGEREA
În cazul comunicării eficiente cel mai important este să învățăm să ascultăm. O bună
comunicare începe cu o bună ascultare13.
Trebuie să ne concentrăm asupra vorbitorului și să ascultăm activ. Ascultarea ne obligă să
ne concentrăm și să luăm parte la conversație. Auzirea se referă doar la perceperea sunetului
vocii altei persoane, fară procesarea informațiilor exprimate de aceasta 14. Uneori contează mai
mult să ascultăm decât să vorbim. Este total inadecvat să întrerupem persoana care vorbeste, iar
atunci când dorim să spunem ceva, trebuie să cerem permisiunea. Chiar dacă avem impresia că
am înțeles ceea ce ni se transmite, trebuie să îl lăsăm pe cel din fața noastră să își exprime
punctul de vedere. Totodată, trebuie să evităm să continuăm frazele începute de interlocutor.
Un alt aspect important care asigură realizarea unei comunicări eficiente este eliminarea
factorilor care ne distrag atenția. Eliminați toate sursele de distragere, cum ar fi televizorul,
radioul, aparatele zgomotoase și ignorați telefonul15. Este foarte nepoliticos să ne folosim
telefonul când cineva încearcă să ne transmită ceva. Trebuie să menținem contactul vizual cu cel
din fața noastră. Acest lucru ne ajută să trasmitem încredere, sinceritate și arată că suntem
interesați de ceea ce ni se transmite. Totuși, un contact vizual prelungit poate mări nivelul de
disconfort al celeilalte persoane16.
Empatia este un alt factor important în realizarea comunicării eficiente. Trebuie să ținem
cont de reacțiile emoționale și afective ale interlocutorilor, să manifestăm respect și înțelegere.
De asemenea, trebuie să fim obiectivi, să renunțăm la critici, idei fixe, prejudecăți și să acceptăm
și alte puncte de vedere, să le înțelegem, chiar dacă nu suntem de acord cu ele. Evitarea
discuțiilor contradictorii este foarte importantă pentru atingerea obiectivelor propuse.
Întrebările în cadrul comunicării sunt cele care facilitează schimbul de informații. Nu este
greșit să adresăm întrebări. Indiferent că ne aflăm în postura de vorbitor sau ascultător, adresarea
întrebărilor evidențiază implicare, interes, dorința de a înțelege mesajul transmis. Prin întrebări
putem clarifica unele informații, putem înțelege mai bine sau putem aprofunda unele idei.
Totodată, adresând întrebări, putem genera feedback-ul.

13
http://www.astrocafe.ro/articole/o-buna-comunicare-incepe-cu-o-buna-ascultare.
14
Jo Condrill, Bennie Bough, trad. de Alexandra Borș, op. cit., p.41.
15
Idem, p.43.
16
Idem, p.33.
6
D. FEEDBACK-UL
Cel mai important element în cazul comunicării eficiente este feedback-ul. Acesta ne
demonstrează că cel din fața noastră a înțeles ce am vrut să transmitem. Trebuie să adresăm
întrebări care să ne confirme acest lucru și, daca este cazul, să oferim explicații suplimentare.
Asigurați-vă că este foarte simplu pentru interlocutor să înțeleagă ceea ce transmiteți.

6. Curiozități
Ştiaţi că:
1) Oamenii reţin informaţia astfel17:
10% din ceea ce citesc,
20 % din ceea ce aud,
30 % din ceea ce văd,
50 % din ceea ce aud şi văd,
70 % din ceea ce repetă verbal şi scriu,
90 % din ceea ce repetă verbal şi experimentează ?

2) Comunicarea include18:
-Arta de a vorbi;
-Arta de a scrie;
-Arta de a tăcea;
-Arta de a asculta;
-Arta de a acționa ?

3) Fericirea, supărarea, tristețea, frica, repulsia și uimirea sunt singurele șase emoții care se pot
exprima universal, peste tot în lume19?
4) În procesul comunicării, 55% îi revine fiziologiei (limbajul corpului), 37% vocii (ritm și ton),
și numai 8% cuvintelor purtătoare de informație20?

17
http://colegiuleconomic.rdsbz.ro/comunicarea/page_15.htm.
18
https://www.slideshare.net/mchelariu/lectie-comunicarea?next_slideshow=1.
19
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/17-curiozitati-din-psihologie--127239.html.
20
Ibidem.
7
5) Comunicarea ne face mai inteligenți și potențează memoria21?

7. Concluzii
Dezvoltarea abilităților de comunicare este primul pas spre o comunicare eficientă.
Pentru a comunica eficient este important să deții un set de aptitudini care includ:
autocunoaștere, respect, creativitate, concentrare, umor, empatie, generozitate, răbdare și
autocontrol. Toate aceste aptitudini sunt strâns legate de tehnicile de comunicare. Tehnicile sunt
cele care asigură formarea și dezvoltarea aptitudinilor.
Comunicarea eficientă nu se bazează doar pe transmiterea unor informații clare și
corecte, ci include și îmbinarea armonioasă a celor 3 tipuri de comunicare: verbală, nonverbală și
paraverbală. Limbajul corpului este mai sincer decât cuvintele. În unele situații, comunicarea
nonverbală ajută la întărirea mesajului, dar în altele, el trădează adevăratele intenții și trăiri
interioare.
Prin urmare, pentru a comunica eficient trebuie să stabilim de la bun început obiectivele
comunicării, să utilizăm un limbaj adecvat, să ne adaptăm interlocutorului, să ascultăm activ, să
renunțam la prejudecăți și idei fixe, să dăm dovadă de empatie, să evităm „paraziții verbali” , să
eliminăm factorii perturbatori și să cerem feedback.

21
Ibidem.
8
Bibliografie

1. Gil Hasson, trad. de Cornelia Dumitru, Cum să-ți dezvolti abilitățile de comunicare: ce știu,
fac și spun experții în comunicare, Editura Polirom, Iași, 2012
2. Jo Condrill, Bennie Bough, trad. de Alexandra Borș, Învață rapid, comunică eficient, Editura
Curtea Veche, București, 2005
3. Milo O. Frank, trad. Magda Xenofont, Cum să comunici eficient în 30 de secunde sau mai
puțin, Editura Business Tech International, București, 2009
4. http://www.nlp-evolutiv.ro/comunicare/despre-comunicare
5. https://www.scribd.com/doc/87675038/Comunicarea-eficienta
6. http://www.psychologies.ro/cunoaste-te/cheia-spre-o-comunicare-eficienta-2146723
7. http://www.astrocafe.ro/articole/o-buna-comunicare-incepe-cu-o-buna-ascultare
8. http://colegiuleconomic.rdsbz.ro/comunicarea/page_15.htm.
9. https://www.slideshare.net/mchelariu/lectie-comunicarea?next_slideshow=1.
10. https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/17-curiozitati-din-psihologie--127239.html.