Sunteți pe pagina 1din 6

1.

Denumirea firmei: SC BIO HONEY SRL


2. Forma juridică de constituire: SOCIETATE CU RĂSPUNDERE
LIMITATĂ
3. Obiectul de activitate și codul CAEN : APICULTURĂ; CAEN 0126
4. Natura capitalului social: privat
5. Sediul: Localitatea
6. Acționar unic :

Descrierea scurtă a firmei, privind obiectul de activitate


Firma SC BIO HONEY SRL s-a specializat în creşterea albinelor pentru
obținerea de miere de albine, respectiv comercializarea produselor apicole.
Motivul orientării spre albinărit este profitul și cererea tot mai mare atât pe piața
românească, cât și cea din străinătate de miere bio. Misiunea firmei este să ofere
produse de cea mai înaltă calitate.
SC BIO HONEY SRL își desfășoară activitatea în scopul devenirii uneia
dintre cele mai importante societăți care activează în domeniul apiculturii în țară,
dar și în perspectiva extinderii pe plan internațional, oferind clienților produse
100% naturale, ca mierea și alte produse apicole de calitate: lăptişor de matcă,
ceară, propolis, etc., care provin din stupina proprie. Produsele noastre sunt
obținute numai din zonă bioapicolă montană și sunt o sursă de sănătate pentru
oamenii de toate vârstele, preocupaţi de un mod de viaţă sănătos.
Mierea este un adevărat izvor de sănătate datorită proprietăților sale
terapeutice de antibacterian; antibiotic; antiinflamator; bio-stimulator; anti-carii;
curativ; depurativ; emolient; energetic; laxativ; imunostimulent; nutritiv;
regenerativ pentru țesutul cognitiv, respectiv tonicardiac. Beneficiile mierii de
albine se datorează conținutului său de vitamine, substanțe funcționale de origine
organică, antibiotice naturale, enzime, aminoacizi și minerale (calciu, fier, clorură
de sodiu, magneziu, fosfat și potasiu). Mierea de albine este un produs natural

1
complex, rezultat al nectarului floral al plantelor şi al îmbogățirii acestuia de către
albine cu substanțe proprii, prin acțiunea sucului secretat de glandele acestora.
Apicultura este o ocupaţie cu tradiţii vechi în istoria poporului român,
având pe lângă destinaţia de bază, de produs alimentar, şi un caracter specific,
simbolizând un mod de viaţă sănătos, forţă şi continuitate.
Apicultura se dovedește astăzi o afacere cât se poate de viabilă, cu mari
șanse de succes, având în vedere că potențialul melifer al Romaniei este de
aproximativ 1.700.000 de familii de albine, iar în prezent nu există mai mult de
800.000. Creșterea albinelor este o bună idee de afacere, grație utilității ei pe
piață. Dacă această activitate a rezistat timp de mii de ani, cu siguranță nu va
disparea acum sau în viitor. Beneficiile produselor apicole fac ca această ocupatie
să fie mereu apreciată și căutată. Creșterea albinelor este o afacere pe temen lung,
iar administrată cum trebuie, va duce la extinderea afacerii și profit pe masură.
Apicultura s-a dovedit a fi o afacere foarte rentabilă, având în vedere că
prețul mierii a crescut în ultimii ani, astfel, profitul unei afaceri în apicultură este
atrăgător. Acest plan de afacere este conceput pentru a continua frumoasa ocupaţie
de creştere a albinelor, îmbinând elemente noi pentru a spori profitabilitatea şi
imaginea firmei. Echipa firmei, având idei inovatoare, spirit progresist şi activitate
centralizată stabilește relaţii de încredere cu clientela și asigură succesul afacerii.

Pentru a crea o imagine clară și de ansamblu, privind dezvoltarea afacerii,


respectiv pentru înțelegerea poziției strategice a firmei este necesar realizarea unei
analize SWOT, prin care se pune în lumină punctele tari și slabe ale firmei în
relație cu oportunitățile și amenințările existente.

2
ANALIZA SWOT

1. Puncte tari :
- stupii se află într-o zonă meliferă bogată, zona este nepoluată, neindustrializată,
valoroasă în resurse melifere;
- o bună strategie de marketing bazată pe fidelizarea clienților,
- pregătirea personalului relativ ușoară și rapidă,
- flexibilitatea programului de muncă
- calitatea superioară a produselor cu scopul satisfacerii clienților,
La ora actuală, sigla care certifică faptul că produsele sunt ecologice este utilizată
de un număr mic de producători în România. Firma BIO HONEY SRL
demonstrează calitatea produselor prin certificate şi atestări la nivel European.
- utilizarea unei tehnologii moderne în vederea creșterii productivității,
- realizarea de campanii de promovare intense și eficiente,
- deschiderea unei expoziții permanente la sediul firmei,
-comercializarea produselor cu contracte încheiate cu supermarket-uri, magazine
bio,
-personal amabil, instruit și capabil de a oferi suport în scopul consilierii clienților,
- diversitatea produselor oferite,
- prețul produselor acceptabil,
- condiții de igienă de înaltă calitate,
-cheltuielile salariale reduse în sezonul rece.

2. Puncte slabe:
-lipsa unui renume pe piaţă cu tradiţii,
-Produsele ecologice sunt mai costisitoare, şi au o pondere mai mică în coşul de
consum al populaţiei.
- cantitatea totală de miere produsă în primii ani e mai mică , şi nu favorizează
ocuparea unei părţi de piaţă semnificative.

3
- lipsă de experiență în domeniu
Spre deosebire de concurenţii mai vechi pe piaţă, firma nu are experienţă în
vederea previzionării unui an cu recoltă mare, şi respectiv producţie mare de
miere.
-firma dispune de resurse financiare limitate,

3. Oportunități
-Obținerea de finantări din fonduri europene și alte fonduri nerambursabile,
UE influenţează pozitiv consumul de produse bio. În medie în spaţiul European
produsele bio reprezintă 5% din totalul produselor consumate; în România acesta
se situează sub 1%, dar se observă tendinţa de creştere datorită politicilor de
promovare a modului sănătos de viaţă, protecţia mediului, etc..
- Preocuparea crescută a populației pentru sănătate și preocupării asupra
consumării de produse naturale, receptivitatea populației,
- Intrare pe alte piețe : interne și externe,
- Participarea la târguri naționale, internaționale și expoziții,
- Existenta puținor produse bio pe piață,

4. Amenințări
-intrarea pe piață a noi competitori direcți și agresivi,
- concurenţi cu o clientelă fidelă, care au o gama largă de produse apicole,
- prețurile mici pentru produsele asemănătoare la concurenți, dar de calitate
scăzută,
- condiții meteorologice nefavorabile,
- îmbolnăvirea albinelor,
-cheltuieli suplimentare cu medicamentele pentru albine,
-creșterea prețului de achiziție la stupi și accesorii,
-albinele nu produc în anotimpul rece.

4
ANALIZA SWOT

Analiza SWOT este o metodă folosită în mediul de afaceri, pentru a ajuta la


proiectarea unei viziuni de ansamblu asupra firmei, constituie cea mai importantă
tehnică managerială utilizată pentru înțelegerea poziției strategice a unei
companii/organizații. Ea funcționează ca o radiografie a firmei sau a ideii de
afaceri și evaluează în același timp factorii de influență interni și externi ai unei
organizații, precum și poziția acesteia pe piață sau în raport cu ceilalți competitori
cu scopul de a pune în lumină punctele tari și slabe ale unei companii, în relație cu
oportunitățile și amenințările existente la un moment dat pe piață.
Examinează toți factorii din interiorul și din afara firmei care influențează
succesul. Un studiu consecvent al mediului în care firma operează ajută la
previzionarea / predicția tendințelor de schimbare și, de asemenea, ajută la
integrarea acestora în procesul de luare a deciziilor al organizației.
SWOT este un acronim pentru puncte tari, puncte slabe, oportunități și
amenințări. Prin definiție, punctele tari (S) și punctele slabe (W) sunt factori
interni pe care îi avem ca măsuri de control, acestea privesc firma și reflectă
situația acesteia. De asemenea, prin definiție, oportunități (O) și amenințări (T)
sunt factori externi asupra cărora, în esență, nu avem nici un control, acestea
privesc mediul și oglindesc impactul acestuia asupra activității firmei.
Analiza SWOT începe cu scrierea unei liste cu puncte de forță, dar și puncte
de slăbiciune, privind starea firmei.
Punctele forte ale firmei sunt caracteristici sau competențe distinctive pe
care acesta le posedă la un nivel superior în comparație cu alte firme, îndeosebi
concurente, ceea ce îi asigură un anumit avantaj în fața lor. Punctele forte
reprezintă activități pe care firma le realizează mai bine decât firmele concurente,
sau resurse pe care le posedă și care le depășesc pe cele ale altor firme.
Punctele slabe ale firmei sunt caracteristici ale acesteia care îi determină un
nivel de performanțe inferior celor ale firmelor concurente. Punctele slabe

5
reprezintă activități pe care firma nu le realizează la nivelul propriu celorlalte
firme concurente sau resurse de care are nevoie dar nu le posedă.
„Oportunitățile” reprezintă factori de mediu externi pozitivi pentru firmă,
altfel spus șanse oferite de mediu, firmei, pentru a-și stabili o noua strategie sau a-
și reconsidera strategia existentă în scopul exploatării profitabile a oportunităților
apărute. „Oportunități” există pentru fiecare firmă și trebuie identificate pentru a
se stabili la timp strategia necesară fructificării lor sau pot fi create, îndeosebi pe
baza unor rezultate spectaculoase ale activităților de cercetare-dezvoltare, adică a
unor inovări de anvergura care pot genera chiar noi industrii sau domenii
adiționale pentru producția și comercializarea de bunuri și servicii.
„Amenințările” sunt factori de mediu externi negativi pentru firmă, cu alte cuvinte
situații sau evenimente care pot afecta nefavorabil, în masură semnificativă,
capacitatea firmei de a-și realiza integral obiectivele stabilite, determinând
reducerea performanțelor ei economico-financiare. Ca și în cazul oportunităților,
„amenințări” de diverse naturi și cauze pândesc permanent firma, anticiparea sau
sesizarea lor la timp permițând firmei să-și reconsidere planurile strategice astfel
încât să le evite sau să le minimalizeze impactul. Mai mult, atunci când o
amenințare iminentă este sesizată la timp, prin măsuri adecvate ea poate fi
transformată în oportunitate.
Aplicarea analizei SWOT este facilitată dacă se folosește o listă de probleme care
trebuie urmărite în cadrul analizei și ale căror răspunsuri sunt relevante pentru
evaluarea situației de fapt a mediului și a firmei. Este recomandabil ca problemele
urmărite în ceea ce privește punctele forte, punctele slabe, oportunitățile și
amenințările să aibă o anvergură necesară pentru a fi cu adevarat probleme
strategice, să aibă legatură cu planurile strategice și să ofere indicii semnificative
pentru evaluarea judiciozității acestora și, la nevoie, pentru reconsiderarea lor.

S-ar putea să vă placă și