Sunteți pe pagina 1din 3

ÎNGRIJIRI NURSING

ALE PACIENTULUI CU SINDROM NEFROTIC 1

a. DATE ELEMENTARE DESPRE BOALĂ


Aspecte definitorii. Este o afecţiune caracterizată de creşterea proteinelor urinare (proteinuria),
scăderea leucocitelor sanguine (hipoalbuminemia), edem, exces al lipidelor în sânge
(hiperlipidemia). Este cauzată de pierderea în exces a proteinelor plasmatice pe seama unei mari
permeabilităţi glomerulare.
Manifestări clinice/ Semne şi simptome: edem palpebral, edem, oboseală, cefalee, creştere în
greutate, stare de rău, iritabilitate, proteinurie crescută, hiperlipidemie.
Diagnosticul clinic se bazează pe examenul clinic, analiza de laborator a urinei, electroforeză,
biopsia renală.
Principii de tratament. Se tratează cauza glomerulară (infecţie), se administrează diuretice
pentru managementul edemelor, se ţine cont de restricţiile sodiului şi ale aportului de lichide, se
face suplimentarea alimentară proteică şi se reduc grăsimile din dietă.
Complicaţii: hipovolemia, embolii pulmonare, coronare şi cerebrale pe seama pierderii
capacităţii hemostatice urmare a scăderii anti-trombinei şi a proteinei C reactive, evoluţie spre
stadiu final al insuficienţei renale.

b. REPERE ALE PROCESULUI DE ÎNGRIJIRE (NURSING) PE ETAPE


(CDPAE: culegerea de date, diagnosticarea nursing NANDA-I, planificarea îngrijirilor,
aplicarea intervenţiilor, evaluarea îngrijirilor)

 Culegerea de date în vederea identificării diagnosticelor nursing NANDA-I specifice


(C)
Se obţin date cu privire la schimbările de aspect şi culoare ale urinei şi legate de nivelul
edemelor. Se monitorizează semnele vitale, greutatea, ingestia şi eliminarea lichidelor, precum şi
analizele de laborator.
 Diagnosticarea nursing NANDA-I (D)

1
Acest plan de îngrijire este inclus în lucrarea „Teoria și practica nursing” (autor: Vasile Baghiu), în volumul II
(„Planuri de îngrijire asociate diagnosticelor clinice”, Cartea Medicală, 2018) și – în această versiune adăugită – în
volumul V („Nursing în medicina internă”, în pregătire la Cartea Medicală, 2020)
Tabel cu diagnostice nursing NANDA-I care pot fi identificate la pacienţii cu SINDROM
NEFROTIC şi caracteristici definitorii/ semne şi simptome specifice (Herdman & Kamitsuru,
NANDA-I, 2018-2020, Nettina, 2014; Gulannick & Myers, 2014)

Diagnostice nursing specifice, cu denumirile Caracteristici definitorii generale


originale, codurile şi domeniile NANDA-I
cărora le aparţin
Dezechilibru al volumului fluidelor: în Afectarea statusului mental, afectarea turgor-
ului, scăderea TA, scăderea pulsului,
deficit (NANDA-I: Deficient fluid volume,
scăderea eliminărilor urinare, creşterea
Cod 00026) temperaturii, creşterea hematocritului, sete,
creşterea concentraţiei urinei, scăderea în
greutate, scădere a puterii fizice
Infecţie (risc de) (NANDA-I: Infection (Risk for), Factori de risc: afectarea integrităţii pielii,
lipsa vaccinărilor, lipsă de cunoştinţe de
Cod 00004, Domeniul: siguranţă/ protecţie)
prevenire a expunerii la agenţii patogeni,
malnutriţie, obezitate, fumat, expunerea la
epidemii, boli cronice
[Diagnosticelor nursing din tabel li se pot adăuga şi altele în funcţie de aspectele particulare
ale cazului. Pentru detalii privind utilizarea listei NANDA-I (inclusă şi aici la capitolul Anexe)
în identificarea diagnosticelor nursing şi corelarea lor cu diagnosticele clinice, semnele şi
simptomele şi celelate date, vezi volumul III, „Procesul de îngrijire a pacientului”]

 Planificarea îngrijirilor (P) şi aplicarea intervenţiilor (A)


PES-uri, obiective (NOC) şi intervenţii (NIC) asociate fiecărui diagnostic NANDA-I
identificat

Dezechilibru al volumului fluidelor: în deficit (NANDA-I: Deficient fluid volume,


Cod 00026), din cauza extravazării lichidelor din ţesuturi

Aplicarea formulei PES (exemplu): (P) dezechilibru al volumului fluidelor în deficit, (E)
cauzat de procesul patologic şi efectele medicaţiei diuretice, (S) manifestată prin deshidratare
Obiectiv: creşterea lichidelor în circulaţie şi scăderea edemelor
Intervenţii (autonome sau de colaborare) [evaluative/ de monitorizare/ terapeutice/ de
educaţie pentru sănătate, în funcţie de caz]:
- măsurarea atentă a ingestiei şi a eliminărilor hidrice;
- monitorizarea semnelor vitale: tensiune arterială, puls;
- asigurarea unui aport adecvat de lichide (pe cale naturală sau intravenos) conform
indicaţiilor;
- educarea pacientului în a monitoriza semnele deshidratării (scăderea în greutate, scăderea
eliminărilor urinare, creşterea senzaţiei de sete, piele şi mucoase uscate)

Infecţie (risc de extindere) (NANDA-I: Infection (Risk for), Cod 00004, Domeniul:
siguranţă/ protecţie), pe seama procesului patologic
Aplicarea formulei PES (exemplu): (P) infecţie (risc de), (E) cauzată de agenţi patogeni, (S)
manifestată prin [La diagnosticele nursing care cuprind termenul” risc” nu pot fi consemnate
semne şi simptome pentru că problema este potenţială, nu actuală. A se vedea factorii de risc în
tabel]
Obiectiv: controlul şi eliminarea infecţiei
Intervenţii (autonome sau de colaborare) [evaluative/ de monitorizare/ terapeutice/ de
educaţie pentru sănătate, în funcţie de caz]:
- monitorizarea temperaturii;
- monitorizarea leucogramei;
- administrarea medicaţiei recomandate de medic.

Intervenţii de educaţie pentru sănătate specifice bolii


- instruirea pacientului cu privire la semnele şi simptomele sindromului nefrotic;
- sublinierea importanţei menţinerii exerciţiilor pentru scăderea colesterolului;
- conştientizarea şi încercarea de eliminare a factorilor de risc precum fumatul, obezitatea,
stresul.
-
 Evaluarea îngrijirilor nursing (E) – rezultate aşteptate
- semne vitale stabile;
- niciun semn de infecţie.