Sunteți pe pagina 1din 23

Cancer bronho pulmonar

a.central: b. periferic
1. Rx: 1. Rx:
-opacitatea nodulară, cu contur -opacitate nodular,cu contur
neregulat ,de intensitate mare, polilobat,de intensitate
omogenă, localizată la hil şi face mare,omogenă, , cu prelungiri în
corp comun cu mediastinul, cu parenchimul pulmonary
prelungiri în parenchimul
pulmonar

2. CT : 2. CT :
-masă de ţesut moale cu contur -masă de ţesut moale,imprecis
neregulat,omogenă ( când are delimitată, ) cu prelungiri în
dimensiuni mici)/ parenchimul adiacent ( corona
heterogenă( când are dimensiuni radiata)
mari) cu prelungiri în parenchimul - creşte densitatea după adm
adiacent substanţei de contrast.
-creşte densitatea după adm -se pot vizualiza structuri
substanţei de contrast. mediastinale( adenopatii
-se pot vizualiza structuri mediastinale), invazia pleural,
mediastinale invazia peretelui thoracic.

Caverna neoplazică
1. Rx torace+ CT : hipertransparenţă cu perete gros

-conturul intern : afractuos( datorită burjonilor tumorali)

-conturul extern : neregulat


Cancerul vârfului pulmonului( Sdr Pancoast Tobias)
1. Rx torace :
-opacitate cu contur net/ difuz de intensitate mare, omogenă localizată la
vârful pulmonului ce determină osteoliza arcurilor posterioare ale
primelor 2-3 coaste şi apofizelor transverse T1-T2.

2. CT : evidenţiază tumora+liza osoasă


3. RMN : de elecţie, pentru aprecierea invaziei plexului brahial+
canalului spinal

Sarcomul pulmonar-tumoră malign rară(3%)


1. Rx:

-opacitate rotundă, cu contur neregulat, omogenă localizată la nivel


hilar( are aspect asemănător cu limfomul) sau la distanţă de hil( în
câmpul pulmonar)

Trebuie diferenţiat de toate opacităţile rotunde solitare.

Limfangita carcinomatoasă: Miliara carcinomatoasă:


-prin diseminarea limfatică a -opacităţi micronodulare cu contur
metastazelor pulmonare imprecise , cu dimensiuni variabile,
repartizate neuniform în ambii
1. Rx torace : pulmoni iniţial la bază apoi se extind
-opacităţi liniare sinuoase şi către vârf.
reticulare cu contur imprecis, de
intensitate mică,localizate la început Metastaza pulmonară
bazal, bilateral iar apoi se extind în
nodulară:
tot plămânul.
-opacităţi miliare puţin 1. Rx torace:
numeroase( vase limfatice văzute -opacităţi multiple( rar unice) cu
ortograd, rar alveoli pline cu celule contur net şi regulat( rar contur
tumorale) imprecis) de intensitate mică-medie
-adenopatii hilare,lichid pleural ( intensitatea este în funcţie de
-prezenţa liniilor Kerley B în dimensiune) omogene localizate în
sinusurile costo diafragmatice ambii pulmoni

Liniile Kerley B :
-sunt septuri interlobulare ce au de
obicei dimensiuni mai mici de 1 cm;
-sunt linii paralele observate cel mai
frecvent în periferia pulmonilor
2. CT :
-îngroşare nodulară a septurilor
interlobulare,aspect vizibil la
examinarea cu rezoluţie
înaltă(HRCT).

Astmul Bronşic : Bronşita cronică :


1. Rx torace : 1. Rx torace :
Între crizele de astmă Rx torace este Este normală la 50% din pacienţi cu
normală. bronşită cronică
În crize nu se recomandă ptr
diagnostic ci se recomandă pentru -accentuarea desenului pulmonar în
a evidenţia cauza( frecvent special la baza pulmonului
pneumopatie acută)/ complicaţiile. ( accentuare deoarece se îngroaşă
pereţii bronşici şi ţesutul peribronşic),
În criza de astm pe Rx se obs : prezintă contur imprecis
-arterele pulmonare dilatate în hil -desen micronodular
cu ramificaţii groase ce se extind -hiperinflaţie şi hipertransparenţă în
până în periferia pulmonului. –bronşita cronică obstructivă;
-cord verticalizat
-hiperinflaţie şi hipertransparenţă
pulmonară.
2. CT :
-nu este de interes pentru
diagnosticul astmului bronşic ;
-evidenţiază bulele subpleurale,
bronşiectazia, îngroşarea peretelui
bronşic.

Emfizemul pulmonar :
a.Generalizat :
1. Rx torace :
-accentuarea desenului pulmonar vascular perihilar cu scăderea bruscă a
calibrului vascular în periferie; pot exiszta şi arii avasculare ;
-hiperinflaţie – torace globulos : cu mărirea: diametrelor toracice
spaţiilor intercostale,spaţiul retrosternal clar,coaste
orizontalizate.diafragm aplatizat, unghiurile costo diafragmatice
deschide,vârfurile pulmonilor rotunjite ;
-hipertransparenţă pulmonară – apare datorită creşterii cantităţii de aer
şi scăderii patului vascular
-cord în picătură :( apare datorită coborârii diafragmului, iar această
coborâre determină rotaţia spre dreapta ) apoi HVD,arc mijlociu stâng
convex( când e dilatată artera pulmonară)

2. CT :identifică mai bine zonele de emfizem,prezenţa bulelor şi


afectarea vasculară.
b.obstructiv:
1. Rx torace :
-desen pulmonar sărac
-hipertransparenţă
-creşterea în volum a unui lob / plămân datorită stenozei bronşice
( stenoza apare în cancer bronhopulmonar, corpi străini bronşici)
c. Bulele de emfizem :
-opacităţi/hipertransparenţe rotunde/ ovalare de 0,5 mm cu contur
net,regulat , cu pereţi subţiri
Se văd cel mai bine la CT

Bronşiectazia
1. Rx torace :
-accentuarea desenului pulmonar bazo –hilar( la baza şi hilul pulmonului)
-imagini hidro aerice
-opacităţi + hipertransparenţe:
a. rotunde ( semnifică bronşii dilatate şi pline cu secreţii / bronşii goale
vizibile ortograd)
b.liniare cu localizare bazală( semnifică bronşii dilatate şi pline cu
secreţii / bronşii goale vizibile în axul lung)
Pot apărea mai multe hipertransparenţe ce duc la formarea de imagine în
rozetă.
2. CT : metoda de elecţie pentru diagnostic ;
Se face examen nativ cu secţiuni fine de 1mm;
-se observă bronşii cu perete îngroşat, dilatate datorită conţinutului
lichidian, distorsionate
-bronşii cu diametru mărit spre periferia pulmonului
Diametru bronşiei este mai mare decât al arterei adiacente.
A.Chistul aerian solitar : B.Boala polichistică
pulmonară( plămân
polichistic):

1. Rx torace : 1. Rx torace :
-hipertransparenţă rotundă cu -hipertransparenţe
contur net,regulat, cu perete rotunde,ovalare sau poliedrice
subţire. suprapuse ce formează o
Imaginile nu se modifică în timp reţea( imagine de bule de săpun)
decât dacă apar complicaţii. cu perete subţire , localizate la
nivelul unui lob/ pulmon ;
2. CT : permite vederea
chistului de la dimensiuni -hemitorace micşorat de volum,
foarte mici retractat, mediastinul deplasat
spre pulmonul bolnav- atunci când
leziunile afectează tot pulmonul.

A.Pneumonia lobară(francă) B.Pneumonia


lobulară(Bronhopneumonia)

1. Rx torace : se observă 1.Rx torace :


aspectul de sdr de umplere a. la debut :
alveolară( de condensare) accentuarea desenului
a. La debut: aspect normal/ bronho vascular
aspectul din faza de stare hilar+perihilar
b. Perioada de stare : b. Perioada de stare :
-opacitate triunghilară cu vârful -opacităţi nodulare,cu contur
la hil şi baza în periferie, de imprecis,de intesitate medie,
intensitate medie, omogenă, cu centrul mai
-cu limita imprecisă spre scizură opac( bronşiola cu puroi)
şi celelalte segmente,fără Cu periferia mai puţin
modificare dimensiunii opacă( exudat alveolar), de
pulmonului. 0,1-1 cm, cu tendinţă la
-Bronhograma aerică prezentă unire.
Noduli bronho pneumonici
c.Perioada de resorbţie : răspândiţi în ambii pulmoni / la un
-intensitatea opacităţii scade pulmon, corespund bronşiei de la
-apare alveograma aerică care a plecat fistula

Forme particulare de
Bronhopneumonie:
1.stafilococică( stafilococia pleuro
pulmonară)
-noduli şi micronoduli miliari cu
aspect bronho pneumonic ce pot
conflua pe un lob întreg
-imagine buloase( pneumatocele)
unice/ multiple cu perete subţire,
unele cu nivel de lichid,

2. Klebsiella:
-opacităţi nodulare ce se
extind rapid de la un lob la
altul şi se unesc şi formează
opacităţi de intensitate
medie-mare ce îmăing
scizurile şi formează abcese
rapid.

Abcesul pulmonar :
a. Faza de constituire( pneumonic,supuraţie închisă)- opacitate cu
aspect de pneumonie lobară ce nu respectă scizurile
b. Faza de supuraţie deschisă: opacitate rotundă cu contur imprecis,
de intensitate medie, omogenă .În zona de necroză opacitatea
este mare
c. Faza de abces –imagine hidro aerică cu nivel orizontal ,rotundă/
ovalară cu conturul :
-intern- imprecis, neregulat( membrana piogenă)/ regulat(ţesutul
conjunctiv)
-extern –imprecis dat de infiltratul pneumonic ce se resoarbe în
timp.

Pneumonie interstiţială:
-accentuarea desenului pulmonar perihilar la unul sau ambii
pulmoni. Desen reticular fin cu trabecule estompate, groase,
opace.
-aspect de sticlă mată
-opacităţi :
a. liniare : formează triunghiul gripal( hilio bazal) ce se desface în
evantai în inspir profund
b. miliare- micronodulare, cu contur imprecis,plurifocale, cu
aspect bronho pneumonic
c, nodulare : se pot extinde la un segment

Tuberculoza pulmonară
1. Rx torace : se face pentru diagnosticul prezumtiv + evoluţia bolii
sub tratament

a.TBC pulmonară b.TBC pulmonară secundară


primară( primoinfecţia ) Forme Rx :
1. infiltrate TBC precoce :
-forma ocultă( TBC primară Infiltratul Assman: opacitate
asimptomatică) , fără imagine Rx rotundă cu contur imprecis de
-forma benignă ( TBC primară intensitate mică
simmptomatică) Infiltratul Fleischner : opacitate
Cel mai frecvent element vizibil este rotundă cu contur net de intensitate
adenopatia apoi şancrul de mică
inoculare, limfangita Infiltratul nebulos : opacitate
apicală difuză cu contur neregulat
Adenopatia-opacitate cu contur imprecis ( alveolită asociată cu
net,policilic, de intensitate medie, leziuni productive şi fibroase)
omogenă neomogenă.
Şancru de inoculare : opacitată
rotund ovalară frecvent unică cu 2. TBC cazeoasă circumscrisă
contur imprecis,de intensitate ( tuberculomul)
mică , localizată în ½ inf a -opacitate rotund ovalară cu
pulmonului în segmentele cele mai contur net regulat, de
bine ventilate. intensitate mare, omogenă sau
-Are dimensiunile 0,5-3 cm, cu calcificări, de 2-3 cm,
localizată apical.
Limfangita : opacităţi liniare,
sinuoase localizate între şancru de 3. TBC cavitară:
inoculare şi adenopatii. -hipertransparenţă cu axul mare
orizontal, contur regulat, înconjurată
de 1 perete opac cu grosime
Aspect Rx al complicaţiilor TBC variabilă( în funcţie de vechimea
primare: leziunii) şi posibil lichid.
2. Bronhopneumonia
3. Caverna primară-imagine 4. TBC fibrocazeoasă extensivă:
hipertransparentă cu perete -există opacităţi de toate
subţire tipurile.
4. Caverna ganglionară – 5. TBC fibroase:
hipertransparenţă cu contur a.primară(TBC fibroasă pură
intern anfractuos, cu perete ,sistematizată) : se obs trabecule
gros localizată hilar. opace,sistematizate la niveul
5. Miliara TBC: interstiţiului peribronho vascular şi
-noduli miliari răspândiţi perilobular,fără să afecteze desenul
simetric în ambii pulmoni de la pulmonar.
vârf la baze cu dimensiuni
egale. b.secundară(cicatriceale):
6. Pleurezia sero fibrinoasă: -leziuni apicale-noduli fibro-
-poate fi unica imagine Rx calcari( Simon,Aschoff
obţinută în cazul TBC primare Puhl),scleroze pulmonare
7. Pneumonia cazeoasă: apicale( noduli + trabecule fibroase
-opacitate pneumonică ce apicale) ,fibroză densă a vârfului :
apare prin extensia şancrului opacitate triunghiulară de
de inoculare la un segment/ intensitate mare,
lob. neomogenă,retractilă, lobul este
Noduli Aschoff Puhl: micşorat,traheea, scizura, hilul ,sunt
-au dimensiuni mai mari decât deplasate spre opacitate.
nodulii Simon ,cicatrizează calcar,
localizaţi sub/ supraclavicular -fibrotoraxul : opacitate de
Noduli Simon : intensitate mare,
-imaginea Rx evidentă doar în neomogenă( conţine benzi şi noduli
stadiul de sechele : noduli fibroşi ,
punctiformi de intensitate calcară bronşiectazii,caverne,îngroşare
supraclavicular uni/ bilateral pleurală,retractilă)
Focarele Malmross Hedvall :
-noduli de intensitate mică supra şi
retroclavicular

Chist hidatic pulmonar :


a. Necomplicat : b. Complicat :
Rx torace : Rx torace :
-opacitate frecvent unică, rotundă/ 1. Prin fisură : imagine hidro aerică
ovalară cu contur net/ regulat, de cu semilună aerică la polul
intensitate medie( prin opacitate superior( semnul Morquio)
se vede desenul pulmonar) de 2. Prin rupt :imagine hidro aerică
dimensiuni mari cu nivel lichidian ondulat -
-chistul poate fi deformat prin semnul membranei ondulante(
contactul cu peretele membrana proligeră ce pluteşte
toracic,bronhii,diafragm. la suprafaţa lichidului), cu contur
intern, extern net, cu perete
subţire
-dacă lichidul se elimină total poate
apărea vindecarea spontană/ rămâne
o imagine hipertransparentă ce
conţine membrana proligeră
ratatinată la polul inferior

3. Hidatidoza pulmonară (prin


răspândirea scolecşilor pe cale
bronşică) :
-opacităţi nodulare multiple,cu
contur net,regulat,de intensitate
medie, omogenă, localizată pe
ambii pulmoni, de dimensiuni
variabile.
CT : densitate lichidiană

Chist hidatic pulmonar CT :

Evidenţiază mai bine semiluna aerică când chistul fisurează decât Rx.
Face dg dif între hidatidoza secundară şi metastazele pulmonare
hematogene .

În hidatidoza : dens lichidiană

În metastaze pulmonare : dens solidă a leziunilor.

-se obs prezenţa veziculelor fiice( semn patognomonic) , si o densitate


lichidiană omogenă la interior + perete subţire.

Cisticercoza pulmonară : Aspergiloza pulmonară


1. Rx : 1.Rx :
-opacităţi nodulare multiple a. intracavitară : opacitate rotunjită/
rotund ovalare,cu contur net, bine polilobată ,omogenă, bine delimitată
delimitate, asemănătoare mobilă,ce ocupă paetea declivă a unei
metastazelor pulmonare. cavităţi pulmonare

Nodulii pot calcifica parţial/ total b.invazivă : opacităţi


după moartea parazitului. Tipuri multiple,nodulare/rotunde de max 5
de calcificări : centrale,periferice, cm, cu aspect bronho pneumonic
arciforme,punctiforme.
2.HRCT : sugerează diagnosticul şi
evidenţiază în jurul nodulilor o zonă
de hiperdensitate( halou hiperdens).

Infecţii pulmonare în SIDA : Rx

1. Pneumonia cu 3.TBC în HIV :


pneumocystis carinii : Uneori Rx torace este normală iar
-apar anomalii în 90% din cazuri pe leziunile apar doar pe CT ;
Rx. -în stadiu precoce : aspect
-opacităţi reticulare + nodulare cu asemănător cu TBC secundară
aspect de geam mat ( în sdr apărută la persoane
interstiţial bilateral simetric) imunocompetente
Alte aspecte : -în stadiu tardiv : opacităţi
-umplere alveolară miliare( frecvente) ,excavarea rară, se
-chisturi multiple cu pereţi asociază adenopatii hilare,
fini( aspect de fagure de miere) mediastinale, pleurezie.
4.Pneumopatii cu
2. Infecţii cu Pneumococ citomegalovirus:
+ Haemophilus : -opacităţi interstiţiale şi alveolare pe 1
-opacităţi nodulare , sistematizate sau ambii pulmoni ce det aspect de
segmentare/ lobare, răspândite pe geam mat.
1 pulmon / ambii cu excavarea
nodulilor, lichid pleural.

Tumori toracice în HIV :


Sarcomul Kaposi :
-noduli pulmonari cu contur spiculat
-sindrom de umplere alveolară cu extensie segmentară/ lobară,lichid
pleural
-sindrom interstiţial perihilar;

Boli vasculare pulmonare :


A. Sechestraţia pulmonară :
1. Rx torace :
- Opacitate ovalară/ triunghiulară, de intensitate mare ,
omogenă / neomogenă ( poate conţine zone
hipertransparente/ imagini hidro aerice) localizată frecvent
bazal posterior stâng.
2. CT :
-masă de ţesut moale cu aspect chistic şi nivele hidro aerice
-prezenţe unei artere sistemice anormale ce vascularizează
sechestraţia.

3. Arteriografia( aortografia) : evid vascularizaţia arterială şi returul


venos.

B.Embolia pulmonară :

1.Rx torace :
Normală în 20% din cazuri 3.RMN,Angiografia RMN
4. Scintigrafia :
Triada Westermark: Are o sensibilitate f mare ptr diag
-ascensionarea cupolei Are o specificitate redusă ptr embolie
diafragmatice
-hil pulmonar cu dimensiuni -scintigrama de perfuzie cu 99mTc a.
crescute normală exclude embolia pulmonară
-hipertransparenă localizată( det b. zonele fixatoare sistematizate +
de hipovascularizaţia pulmonară în scintigrama de ventilaţie cu Xe
teritoriul vasului obstruat) normală- embolie pulmonară;

În faza de infarct : opacitate 5.Arteriografia pulmonară- metoda


triunghiulară/ rotundă cu baza de referinţă ptr diag de embolie
spre pleură, localizată periferic pulmonară .
,asociată cu lichid pleural în -poate evidenţia stop complet la niv
cantitate mică. unei artere, lacună endoluminală

Radiologie intervenţională :
2.CT : cateterism selectiv al ramului arterial
-examinarea după contrast evid trombozat + perfuzie cu
trombii în a pulmonară( atât în fibrinolitice( Strepto,Urokinază)
ramurile principale cât şi cele
segmentare)
-opacitate heterogenă cu baza
spre pleură- Infarct pulmonar

PNEUMOCONIOZE :

1.Silicoza :
a. Stadiul I :
-opacităţi : c. Stadiul III :
a. micronodulare cu limite nete, -opacităţi nodulare(apar prin unirea
de intensitate mică localizate în nodulilor silicotici), cu contur
câmpurile pulmonare mijlocii net,neregulat, de intensitate mare,
b. liniare şi reticulare localizate -opacităţile sunt întinse
perihilar în ambii pulmoni nesistematizate( pseudotumorale),
simetrice
-hiluri crescute în
dimensiuni+intensitate -adenopatii hilare+ mediastinale pot
avea calcificări periferice cu aspect de
coajă de ou
b. Stadiul II : -hiluri tracţionate în sus ;
-opacităţi nodulare cu contur -îngroşări pleurale, fibroză extinsă,
net,neregulat, cu intensitate mai emfizem bulos.
mare decât în stadiul I , extinse pe
o suprafaţă mare din pulmon fără
a atinge vârfurile şi baza
pulmonilor.
-apar adenopatiii hilare, emfizem
pulmonar

Azbestoza :

1.Rx torace :

-Aspect reticular fin la baza pulmonilor – în faza de început

-aspect de fagure de miere ce se extinde şi în restul pulmonului –în faza


avansată

Pot apărea leziuni ale pleurei : calcificare, îngroşare, mezotelioame .

Fibroza pulmonară :

1.Rx torace :

Forme de fibroză

a. Alveolară : nu se vede pe Rx
b. Interstiţială difuză :
Rx torace:

-opacităţi areolare+ reticulare în periferia pulmonului – în stadiul de


început

-opacităţi miliare ce în timp devin micronodulare de intensitate apoi


mai mari de 1 cm, stelate cu prelungiri- în stadiul avansat
-chisturi rotunde / poligonale de 1-2 cm , bine delimitate- în stadiul
final;

c.mutilantă :cu modificarea structurii întregului


pulmon,bronhii,vase,alveole, ţesut conjunctiv interstial

d.perivasculară : opacităţi micronodulare de intensitate medie,


desenul pulmonar net

e.pleuro septale: opacităţi în bandă, cu contur net, retractile, de


intensitate mare, localizate de-a lungul grilajului costal / la nivel
diafragmatic ;

f. sistematizate : apar modificări doar la nivelul interstiţiului ( în


primele faze elementele bronşio alveolare + vasculare sunt normale)

2. CT : de elecţie ptr diag de fibroză pulmonară ;

Debutează periferic apoi se extinde central : îngroşarea septurilor


interlobare, expansiunea spaţiilor alveolare, plămân înlocuit de spaţii
chistice.

Leziunile pulmonare interstiţiale caracterizate optim pe secţiuni


fine(HRCT)

COLAGENOZE :
Leziunile pulmonare apar în dermatomiozita, LES, poliartrita
reumatoidă, spondilita,sclerodermia.
Rx torace :

-opacităţi : liniare şi reticulare ; miliare, micro/ macronodulare cu


contur net/ şters.

-lichid pleural,pericardic

-leziunile dispar după corticoterapie.

Pleurezia :
Pleurezia cavităţii mari c.În cantitate medie(până la 1000
pleurale: ml) :
a.Incipientă( 50-100 ml) : Nu -opacitate omogenă, intensitate
se vede pe Rx postero mare, localizată în sinusul costo
anterioară diafragmatic şi 1/3 inf a
-mobilitate scăzută a hemitoracelui .
diafragmului Limita sup a opacităţii este
-opacitatea sinusului costo netă,concavă în sus, cu traiect oblic
diafragmatic posterior- pe Rx ascendent spre axilă ( linia
profil Damoiseau)
-bandă opacă localizată axilar
– pe Rx în decubit lateral de d.în cantitate mare:
parte afectată -opacitate ocupă din ce în ce mai
mult hemitoracele.
CT : densităţi lichidiene
intrapleurale e.masivă :
Ecografie : bandă anecogenă opacitate omogenă, intensitate mare,
supradiafragmatică localizată în tot hemitoracele şi
determină :
-deplasarea mediastinului spre
partea opusă
b.în cantitate mică( 200-500 ml) :
-opacitatea sinusului costo -deplasarea în jos a diafragmului
diafragmatic ; -lărgirea spaţiilor ic ( are caracter
expansiv)

f.închistată-de scris

Pahipleurita :Rx
a. Generalizată: c.Calcară :
-opacitate localizată la nivelul -placarde de formă
unui hemitorace, intensitate triunghiulară/patrulateră, cu
medie-mare, neomogenă, cu contur net,neregulat, de
retracţia hemitoracelui intensitate mare,
respectiv neomogenă,calcară, uneori
extinsă la toată pleura unui
hemitorace.
b.Localizată :
-opacităţi liniare/ în bandă,
uneori cu contur dinţat
,festonat localizate pe
topografia scizurilor :
Apical( voaleză vârful)
Axilar( cu retracţia peretelui
toracic)
Bazal( obliterarea sinusului
costo diafragmatic)
Pneumotorax : Rx Pneumotorax sub
-hipertransparenţă fără presiune: Rx
desen pulmonar, cu -hemitorace mărit de
colabarea plămânului la hil( volum( datorită aerului în cantitate
foarte mare), cu deplasarea
care este net conturat de o mediastinului spre partea opusă,
linie fină-pleura viscerală) hemidiafragmul deplasat în jos,
spaţii intercostale mărite.

Hidropneumotorax : Rx
-imagine hidro aerică formată din :
a. hipertransparenţă fără desen pulmonar localizată superior+

b. opacitate cu aspect lichidian localizată inferior, cele 2 separate


printr-un nivel orizontal.

Tumori pleurale : Rx
-benigne : Angiom,condrom,fibrom,lipom

-maligne : mezoteliom,sarcom

-opacităţi unice( ptr tumori benigne)/ multiple( în cazul tumorilor


maligne) frecvent extinse, cu contur rotund/ polilobat, de intensitate
medie, ce formează un unghi ascuţit cu peretele toracic.
Opacităţile mascate de lichid pleural
-dacă leziunea este localizată în pleurala scizurală mimează un nodul
solitar pulmonar/ pleurezie închistată interlobar

-tumorile maligne pot determina osteoliză la nivelul coastelor.


Hernia diafragmatică posttraumatică : Rx
-opacitate la baza toracelui cu imagini transparente în interior
-diafragm ascensionat cu contur şters
-aspect variabil în timp

Ex baritat gastro duodenal , clisma baritată : evidenţiază segmentul


de tub digestiv herniat.

Tumori diafragmatice : Rx

-benigne : fibrom,leiomiom,lipom,neurofibrom
-maligne : sarcoame mezenchimale.

Opacităţi rotunde/ ovale ce fac corp comun cu diafragmul , cu contur


net, de intensitate medie,omogenă
Tumorile maligne asociază pleurezie.

Timomul :Rx
-opacitate nodulară ce lărgeşte mediastinul anterior, etajul superior
şi mijlociu cu contur net;

Tumori cu celule germinale :Rx


a. carcinom embrionar
b. coriocarcinom
c. semiom
d. teratom chistic( chist dermoid)

-opacitate rotund ovalară, unilaterală în mediastinul anterior,etaj


mijlociu, cu contur neregulat ,imprecid delimitată(leziunile maligne)/
bine delimitate( leziunile benigne), omogenă/ neomogenă
( calcificări , nivel fluid grăsime)

Lipom mezenchimal :Rx


-opacitate localizată mai frecvent în mediastinul anterior, de intensitate
medie

Lipomatoza mediastinală:Rx
-lărgirea mediastinului cu contur net;

Chist pleuro pericardic : Rx


-opacitate bine delimitată, mobilă( îşi schimbă forma cu mişcările
difragmului, timpii respiratori şi modificarea poziţiei pacientului)

Hernia Morgagni : Rx
-opacitate paracardiacă dreaptă, bine delimitată , cu intensitate
variabilă în funcţie de conţinut.

Limfom mediastinal : Rx
-mediastinul lărgit bilateral, asimetric, cu contur policiclic;

Frecvent sunt implicaţi ggl superiori,hilari,mamari interni ; Dar pot fi


implicate toate grupele ggl.

Pot asocia opacităţi liniare perihilare, sugestive ptr invazie


pulmonară( stadiul 4)

Chist bronhogenic : Rx
-opacitate ovoidală,bne delimitată,omogenă,, localizată subcarinal /
paratraheal drept, mai rar localizată hlar/ mediastinal posterior.

S-ar putea să vă placă și