Sunteți pe pagina 1din 4

CEAC- LICEUL TEORETIC ”DAN BARBILIAN”

CHESTIONAR PROFESORI

1. Cum definiti democraţia în şcoală?


.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
........................................
2. Care sunt trăsăturile profesorului democrat?
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
........................................

3. Ce resurse materiale / umane sunt necesare în şcoală. pentru o educatie


democratica eficientă?
.......................................................................................................................
.................
.................................................................................................................................
..................
4. După părerea dvs, care este principala funcţie a şcolii:
• Educă
• Transmite informaţii
• Formează cetăţeni
• Altele
……………...................................................................................
.
5. Ce bariere de comunicare există între dumneavoastră şi elevi?
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................
6. Cum reacţionaţi când un elev vă corectează la vreo greşeală?
• Vă supăraţi
• Îi atrageţi atenţia că e obraznic
• Nu-i acordaţi atenţie
• Îl felicitaţi pentru spiritul de observaţie
• Vă corectaţi fără să daţi nicio explicaţie
7. Dacă un elev vă solicită în pauză pentru rezolvarea unor exerciţii, îi acordaţi
atenţie?
• Niciodată
• Rareori
• Deseori
• Mereu
8. Ce probleme vă semnalează elevii?
• Legate strict de disciplina pe care o predaţi
• Legate de şcoală în general
• Legate de relaţiile cu profesorii
• Legate de conflicte
• Legate de starea de sănătate
• Legate de viaţa din familie
Page1

• Altele.........................................................................................
..................................................................................................
.................................
CEAC- LICEUL TEORETIC ”DAN BARBILIAN”

9. Dacă un părinte vă semnalează o problemă reală legată de şcoală, aveţi


tendinţa să-i daţi dreptate?


Mereu

Deseori

Rareori
• Niciodată
10. Care crezi că este rolul familiei în viaţa şcolii?
• Să contribuie financiar la diferite achiziţii
• Să participe la activităţile organizate de şcoală
• Să se implice în organizarea unor activităţi extraşcolare
• Să-şi ajute copiii la teme
• Altele ........................................................................................
...........
11. Ce modalităţi de comunicare cu părinţii aţi adoptat?
• Şedinţe
• Informări scrise
• Lectorat
• Discuţii individuale
• Implicare în activităţile organizate de dumneavoastră
• Altele.........................................................................................
.........
12. Cât de des discutaţi / dezbateţi probleme profesionale?
• Uneori
• Săptămânal
• Evenimente speciale
• Când se iveşte o noutate sau o problemă
• Altele.........................................................................................
.........
13. Cea mai frecventă modalitate de a face schimb de experienţă este:
• Lecţiile de la comisia metodică
• Participarea la diferite cercuri, întâlniri între cadre didactice
• Discuţii / dezbateri pe o anumită problemă
• Altele.........................................................................................
.........
14. Temele majore de discuţie cu colegii sunt:
• Politica
• Viaţa de familie
• Probleme conflictuale de la nivelul clasei
• Probleme de comunicare cu elevii
• Modalităţi de evaluare
• Modalităţi de lucru cu elevii
• Altele ........................................................................................
........
15. Ce fel de relaţii există între dumneavoastră şi colegi?
• De subordine
• De prietenie
Page1

• De indiferenţă
• De invidie
CEAC- LICEUL TEORETIC ”DAN BARBILIAN”

• De colaborare
• De ajutorare
• Conflictuale
• Suspiciune
• Intoleranţă
• Altele ........................................................................................
.........
16. Scrie trei calităţi pe care le apreciezi la un bun
coleg:.............................................................................................................
.............
17. Cum ai contribuit în acest an şcolar(anul scolar trecut) la:
• Comisia din care faci
parte:......................................................................
• Activităţile
extraşcolare:..............................................................................
..................................................................................................
.............................................
• Proiecte ....................................................................................
...........................................
18. Ce informaţii primeşti de la conducerea şcolii?
............................................................................................................................
.......
19. Sugestiile pe care le aveţi sunt luate în considerare de către echipa
managerială?
• Mereu
• Câteodată
• Niciodată
20. În elaborarea cărui document te-ai implicat?
• Plan managerial
• PDŞ
• ROI
• Raport de activitate
• Altul………….............................................................................
21. Există o comunicare eficientă între dumneavoastră şi echipa managerială?
• Da
• Nu
• Nu stiu
• De la caz la caz
22. Numeşte trei caracteristici ale stilului de conducere democratică:
.......................................................................................................................
23. Numeşte trei calităţi pe care le apreciezi la un bun manager:
.......................................................................................................................
.
24. Dacă ai fi director, care ar fi primele trei lucruri pe care le-ai face?
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
........................................
25. Care sunt responsabilităţile tale în şcoală?
.......................................................................................................................
Page1

.......................................................................................................................
.......................................
CEAC- LICEUL TEORETIC ”DAN BARBILIAN”

26. Cum ai dobândit aceste responsabilităţi?


• Ţi-au fost impuse
• Ţi le-ai ales
• Ai fost ales prin vot
27. Care sunt modificările / îmbunătăţirile aduse domeniului de care răspunzi?
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
..........................
28. Ce metode de evaluare foloseşti?Ordonati in ordinea prioritatilor,adaugand
cifre.
• Evaluare scrisă sumativă
• Evaluare scrisă formativă
• Evaluare orală
• Autoevaluarea
• Interevaluarea
• Chestionarele
• Proiecte
• Portofolii
• Altele...............................................................................................
............
29. Cum contribui la asigurarea bazei materiale a şcolii?
• Donaţii
• Sponsorizări
• Confecţionarea unor materiale
• Realizarea de proiecte de finanţare
• Altfel………….............................................................................
......

Page1