Sunteți pe pagina 1din 24

ÎN FAȚA SORȚII SUNTEM TOȚI VULNERABILI

TRIMITE PRIN SMS LA 8844 CUVÂNTUL SOARTA (2 € pe lună)


Și ajută un bolnav lăsat în afara sistemului să meargă la doctor www.fundatiareginamaria.ro
Nr. 21 (1633), anul XXXIII
28 mai 2021
16 pagini + 8 pagini anunţuri
4 lei
www.viata-medicala.ro

Pământul este
o singură ţară,
iar oamenii
sunt cetăţenii ei.
Baha’u’llah

Învingători,
fără a fi
favoriţi
S cleroza multiplă
este o boală
imprevizibilă, cu multe
necunoscute încă.
Pacienţii cu această
! 30 mai,
Ziua Mondială
a Sclerozei
Multiple

boală învaţă din mers


cum să o înţeleagă și să
o controleze, astfel încât
să ducă o viaţă cât mai
apropiată de normal.
Paginile 7-8-9

ACTUALITATE ACTUALITATE Doar promisiuni


Dacă se dorea o activitate
Patologia tiroidiană, Maratonul decentă la Marius Nasta,
printre cele mai se impuneau măsuri rapide

frecvente afecţiuni Vaccinării, și tranșante. Găsirea unei


alte clădiri care să poată fi
endocrine la rapel amenajată pentru servicii de
calitate era o prioritate absolută,
În România, datele oficiale arată O nouă ediţie a Mara­
că în 2016 au fost înregistrate spune profesorul Mihălţan.
tonului Vaccinării din PAGINA 5
83.413 cazuri noi de afecţiuni
ale glandei tiroide, de două ori București are loc în
mai mult decât în 2010. weekendul acesta. La
PAGINA 2 prima ediţie s-au
vaccinat peste 20.000
Toţi suntem
Medic în Rom
de persoane. PAGINA 3

ân întâi pacienţi,

apoi medici. Rata


ia

Dr. ROXANA VIAȘU este VACCINĂRII


medic specialist Obstetrică- anti-COVID

43%
Ginecologie în cadrul în București
Institutului Naţional
de Endocrinologie
„C. I. Parhon”, București.
PAGINA 15
2 VIA�A MEDICALĂ
28 mai 2021 l Nr. 21 Actualitate
VIAŢA MEDICALĂ
publicaţie săptămânală
Fondator
Vaccinul împotriva Campanie pentru nutriţia
dr. MIHAIL MIHAILIDE
Director editorial
HPV, distribuit către sănătoasă a bebelușului
dr. LAURA DAVIDESCU
Redactor șef
DSP Asociaţia SAMAS, alăptarea fiind în majoritatea cazurilor o
Ministerul Să- în parteneriat cu provocare și mai mare atunci când mama este
DAN DUMITRU MIHALACHE
nătăţii a distri- Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei separată de bebeluș. Toate acestea contribuie la
Redactori
dr. DIANA ANDRONACHE,
buit 40.000 de și Copilului, lansează campania educaţională o scădere a ratei alăptării exclusive. Totodată,
dr. ROXANA DUMITRIU, doze de vaccin „Fiecare pui cu lăpticul lui”, destinată părinţilor conform datelor din studiul KANTAR TNS
FLORENTINA IONESCU, împotriva HPV cu copii cu vârsta de sub 1 an și viitorilor părinţi. din 2020, 24% dintre părinţii cu copii mai mici
CRISTINA GHIOCA, către Direcţii- Campania se va derula timp de o lună pe de 6 luni le oferă acestora lapte de vacă sau de
DORINA NOVAC, dr. ALINA SIMACHE le de Sănătate social media, pe www.asociatiasamas.ro și pe altă origine animală (capră, măgăriţă, bivoliţă),
Colaboratori permanenţi Publică (DSP) www.insmc.ro. Părinţii vor putea citi articole nepotrivit pentru bebeluș și care le pune
dr. MĂDĂLINA EUGENIA BADEA, din ţară, pentru scrise de specialiști și vor regăsi informaţii sănătatea în pericol.
dr. RALUCA BULEA, imunizarea fetelor cu vârsta cuprinsă între despre programul naţional privind acordarea Substituirea laptelui matern direct cu
prof. dr. RADU-SEPTIMIU CÂMPIAN, 11 și 14 ani. gratuită de lapte praf pentru copiii cu vârste lapte de origine animală este contraindicată
dr. MONICA-EMILIA CHIRILĂ, Dozele urmează să fie repartizate me- cuprinse între 0-12 luni, care nu beneficiază copiilor sub vârsta de 1 an, aceștia având nevoi
prof. dr. ALEXANDRU VLAD CIUREA,
dicilor de familie, de la care părinţii pot de lapte matern. De asemenea, se vor organiza nutriţionale de dezvoltare specifice. Hrănirea
dr. RICHARD CONSTANTINESCU,
cere vaccinul anti-HPV pentru fiicele lor. webinarii gratuite dedicate atât părinţilor, cât și copilului sub 1 an cu lapte de vacă sau de altă
dr. CAMELIA CRISTINA DIACONU,
Achiziţionarea vaccinului este realizată de medicilor de familie, prin intermediul INSMC. provenienţă animală poate provoca deficienţe în
dr. GABRIEL DIACONU,
prof. dr. DAN L. DUMITRAȘCU,
Ministerul Sănătăţii, pe baza solicitărilor Potrivit reprezentanţilor asociaţiei, ultimii aportul de substanţe nutritive de bază, amintesc
dr. RADU GOLOGAN,
părinţilor sau ale reprezentanţilor legali doi ani de pandemie au creat un grad crescut organizatorii campaniei.
dr. ALEXANDRA GUŢĂ, transmise medicilor de familie. de anxietate în rândul mamelor, în special al Dorina Novac
dr. NICOLAE-IORDACHE IORDACHE, Dorina Novac celor suspecte sau diagnosticate cu COVID-19,
dr. ALEXANDRA MIHAI, dr. GABRIELA

Patologia tiroidiană, cea mai


MIHĂILESCU, prof. dr. FLORIN
MIHĂLŢAN, dr. VIOREL PĂTRAȘCU,
CANDID STOICA,
dr. VLAD STROESCU,
DEMOSTENE ȘOFRON,

frecventă afecţiune endocrină


RAREȘ VORONEANU
Grafică pagina 1
ANDREI POPESCU
Tehnoredactare
GINA MANCIU
Corectură
cărora vor fi transmise informaţii privind afec- În cadrul primei transmisiuni, președintele
VIOLETA MOCANU ţiunile tiroidei. Prof. dr. Cătălina Poiană (pre- SRE a explicat o serie de aspecte privind afec-
EDITOR ședintele SRE) a subliniat importanţa creșterii ţiunile tiroidiene. Structura tiroidei, cancerele
conștientizării acestor afecţiuni, diagnosticul tiroidiene, hipo- sau hipertiroidia, mecanisme-
precoce și iniţierea cât mai rapidă a tratamen- le autoimune, deficitul de iod, monitorizarea
tului fiind două elemente cheie în succesul te- funcţiei tiroidiene au fost câteva dintre subiec-
rapeutic în cazul lor: „Scopul Zilei Mondiale tele abordate. „O afecţiune tiroidiană nedia-
a Tiroidei este tocmai de a arăta importanţa gnosticată și netratată poate să aibă repercusi-
diagnosticului precoce și la timp al unei sufe- uni importante asupra sănătăţii organismului,
rinţe tiroidiene, de a sublinia importanţa tra- cel mai afectat fiind sistemul cardiovascular;
Director general tamentului rapid și performant al afecţiunilor patologia cardiovasculară asociată afecţiunilor
dr. SIMONA MELNIC acestei glande endocrine și, nu în ultimul rând, tiroidiene poate să aibă consecinţe grave, chiar
Director vânzări de a atrage atenţia asupra importanţei profila- poate să crească rata de deces”, a atras atenţia
MIRCEA TOMESCU xiei în patologia tiroidiană”. prof. dr. Cătălina Poiană.
Date oficiale arată că, în România, în
Marketing și Publicitate  Patologia tiroidiană este de departe cea mai Săptămâna Internaţională a Tiroidei este
NADINE DUMITRESCU, 2016 au fost înregistrate 83.413 cazuri frecventă patologie endocrină. În România, marcată în perioada 25-31 mai, ea debutând
dr. MARIANA MINEA noi de afecţiuni ale glandei tiroide, de datele oficiale arată că în 2016 au fost înregis- cu Ziua Mondială a Tiroidei. Acest demers in-
Financiar-contabilitate două ori mai multe decât în anul 2010. trate 83.413 cazuri noi de afecţiuni ale glandei ternaţional a fost iniţiat în urmă cu 13 ani de

A
CORINA PUPEZESCU, MARIA STEMATE tiroide, de două ori mai mult decât în anul 2010. Thyroid Federation International și este sus-
Secretariat nul acesta, Societatea Română de Dintre acestea, 12.577 au fost cazuri noi de hi- ţinut de societăţi medicale din Europa – inclu-
DANIELA RADU
Endocrinologie marchează Săptă- potiroidie și 9.575 au fost cazuri noi de hiper- siv România, America Latină, Asia, Canada
Difuzare
mâna Internaţională a Tiroidei prin tiroidie. În 86% dintre cazuri pacienţii au fost și Statele Unite.
BERTA ALEXE
șapte zile de dezbateri în cadrul femei. Dr. Roxana Dumitriu
Adresa: Green Gate,
bd. Tudor Vladimirescu nr. 22,

Răspunsul imun, puternic și după


etaj 11, sector 5, București
Telefon: 021.315.61.09;
interval de șase luni postvaccina-
Fax: 021.315.69.80;
re, în mod similar cu monitoriza-
rea serologică aplicată în studiile

trei luni de la vaccinare


Publicitate: 0729.729.737
E-mail: redactia@viata-medicala.ro clinice.
Website: www.viata-medicala.ro Cristina Ghioca
ISSN 1220-5354
Tiparul executat de Deasign Print Nivelul de anticorpi scade SARS-CoV-2, spun autorii studiu- de persoane vaccinate cu serul
ABONAMENTE la trei luni de la vaccinare, lui. Acest lucru a fost relevat și Pfizer, disponibil la acel moment Nivelul
În perioada 1–20 a fiecărei luni, la toate însă răspunsul imun într-un studiu publicat recent în în campania publică de vaccinare. anticorpilor a
oficiile poștale din ţară, se pot încheia rămâne puternic, arată revista „The New England Jour- Faza II a studiului a constat în mă- scăzut, după 90 de
abo­na­mente la „Viaţa Medicală” până la nal of Medicine”. surarea titrului de anticorpi la un zile de la prima doză de
rezultatele unui studiu
sfârșitul anului 2021. În Catalogul de presă După debutul primei etape de interval de trei luni după a doua vaccin,
al Poștei Române, „Viaţa Medicală”
publicat recent. vaccinare, Regina Maria a înrolat doză de vaccin, urmând ca titrul de la 6.386 U/ml
figurează la Nr. 23078. în acest studiu un eșantion de 395 de anticorpi să fie reevaluat la un la 2.149 U/ml

P otrivit datelor colectate în ca-


Abonamentele se pot încheia și direct
în redacţie, pe toată durata lunii, pentru o drul unui studiu de fază II rea-
Foto: Laborator Regina Maria

perioadă de 1, 3, 6 sau 12 luni.


lizat de Regina Maria, numărul de
Titularii abonamentelor pe 12 luni
anticorpi scade în medie cu 66%
sunt creditaţi astfel:
după 90 de zile de la prima doză
– membrii Colegiului Medicilor
de vaccin, însă răspunsul imun ră-
Stomatologi din România – 5 ore de EMC;
– membrii Colegiului Farmaciștilor din
mâne puternic. Scăderea este mai
România – 10 ore de EFC; accentuată în cazul persoanelor
– membrii OBBCSSR – 7 credite FPC; care au dezvoltat titruri mari de
– membrii OAMGMAMR – 5 ore de EMC. anticorpi imediat după rapel. O
Detalii la tel.: 021.315.60.60, de luni diminuare și mai mare, de 70%, a
până joi, orele 10-15, sau prin e-mail: fost înregistrată în cazul foștilor La persoanele
abonamente@viata-medicala.ro. pacienţi cu COVID-19 vaccinaţi, care au trecut prin
Conducerea săptămânalului care au avut cantităţi iniţiale mai boală, media cantităţii
„Viaţa Medicală” respectă opiniile titularilor mari de anticorpi. de anticorpi la 90 de
de rubrică (persoane fizice sau juridice), Scăderea titrului de anti­ zile a fost de 5.115 U/ml,
ale colaboratorilor ocazionali și ale
corpi era așteptată, însă eficaci- faţă 17.328 U/ml, cât
redactorilor săi, chiar dacă nu întotdeauna
tatea răspunsului imun rămâne era la 30 de zile post
și le însușește, câtă vreme acestea sunt
ridicată, indicând un nivel ridi- vaccinare.
argumentate și exprimate
într-un limbaj decent.
cat de protecţie în faţa virusului
Dosar VIA�A MEDICALĂ
28 mai 2021 l Nr. 21
3

ANMCS are un nou președinte Manager nou la Bayer România


Pascal Alexander Buehler este noul Country
Medicul Vlad-Teodor Berbecar Universităţii de Medicină și Farmacie „Carol Davila” Commercial Lead al diviziei Consumer Health a
este noul președinte al Auto- București. Cu bogată experienţă organizatorică și ma- companiei Bayer pentru Grupul de Ţări România,
rităţii Naţionale de Manage- nagerială, este membru fondator al European MD PhD Bulgaria și Republica Moldova, informează un
ment al Calităţii în Sănătate Association și al Asociaţiei „Caravana cu Medici”, unde comunicat de presă. Acesta se alătură Grupului
(ANMCS), urmând să ocupe a activat ca secretar general în ultimii 6 ani. În noua de Ţări, venind din organizaţia Consumer
această funcţie pentru o perioa- postură își dorește să continue și să îmbunătăţească Health din Germania, unde a ocupat funcţia de
dă de cinci ani. El a fost numit în ceea ce au început predecesorii săi, prin transforma- key account manager cu un focus prioritar legat
funcţie prin decizia prim-ministrului nr. 305/17 mai. rea Autorităţii „în principalul partener al unităţilor de transformarea activităţii de comerţ electronic. Înainte de a-și
Vlad-Teodor Berbecar este medic specialist medicină sanitare pentru creșterea calităţii serviciilor de sănă- începe activitatea în compania Bayer, Pascal Alexander Buehler a
internă și are o experienţă de peste opt ani în domeniul tate și a siguranţei pacientului”. lucrat pentru Beiersdorf în diferite domenii de activitate, inclusiv
sănătăţii. A absolvit Facultatea de Medicină din cadrul Dorina Novac comercial, marketing și financiar. Cristina Ghioca

Maratonul Vaccinării
Editorial
Îndoiala are efect

București, la rapel multiplicativ

Cea de-a doua ediţie a Maratonului

20.360
imunizării cu acest produs. În cele două
Vaccinării din București are loc centre de vaccinare vor fi amenajate în to-
weekendul acesta. La prima etapă, tal 50 de fluxuri: 35 la Sala Palatului și 15 la
Biblioteca Naţională a României.
desfășurată în perioada 7-10 mai,
s-au vaccinat peste 20.000 de de persoane
Mai multe fluxuri de vaccinare
persoane. s-au vaccinat la prima ediţie a
Ţinând cont de experienţa acumulată

P
la primul maraton, organizatorii au încer- Maratonului. Dr. Gabriel Diaconu
ersoanele care au primit pri- cat să eficientizeze și mai mult procesul de
ma doză a vaccinului împotriva imunizare, prin creșterea numărul de flu- 1.000 de medici, studenţi, asistenţi medi-
C um arată, de fapt, România nevaccinată

’’
COVID-19 la prima ediţie a Mara- xuri de vaccinare de la Biblioteca Naţională cali și personal administrativ vor participa împotriva COVID-19 și de ce acești oa-
tonului Vaccinării din Capitală, pe bază de voluntariat la această ediţie a meni merită mai mult de la noi. Am stat de
dar și cele care încă nu s-au vaccinat, sunt maratonului. vorbă, adineauri, cu o pacientă de-a mea, una
așteptate în perioada 28 mai (începând cu Suntem convinși că „Este un gest de responsabilitate, de so- dintre multele persoane cu care am vorbit
ora 16:00) - 31 mai (până la ora 08:00) la vaccinarea este cel mai util lidaritate și de grijă faţă de nevoia fiecărui în aceste luni, și mi-a spus: „Uite, eu nu sunt
cea de-a doua ediţie a evenimentului. Aces- instrument pe care îl avem la om, printr-o implicare voluntară a întregu- împotriva vaccinului, doar că încă nu m-am
tea din urmă vor putea efectua rapelul după dispoziţie în lupta împotriva acestei lui corp medical și academic al Universită- hotărât, vreau să mai aștept”. „Ce să aștepţi?”
pandemii și că numai prin imunizarea
trei săptămâni la oricare dintre centrele de ţii de Medicină și Farmacie «Carol Davila» – o întreb. „Nu știu”, zice ea, „dacă până acum
unui număr cât mai mare de persoane
imunizare unde sunt locuri disponibile. din București. Societatea românească are n-am făcut boala și văd că cifrele scad, poate
vom reuși să revenim la viaţa noastră
Una dintre noutăţile aduse de această nevoie de asemenea demersuri care vin să că n-am să am nevoie. Adică, dacă se vacci-
dinainte. (Prof. dr. Viorel Jinga)
ediţie o reprezintă posibilitatea imuniză- confirme dorinţa de a ajunge la normalita- nează «ceilalţi» împrejurul meu, eu de ce să
rii, la Sala Palatului, cu vaccinul Johnson tea care ne-a lipsit atât de mult”, a declarat mă înţep? Adică, nu-i mai bine așa?”
& Johnson, ser care se administrează într-o a României, pentru a veni în întâmpinarea col. dr. Valeriu Gheorghiţă, președintele Deodată mi-a venit să-i zic: „Fată, uite ca-
singură doză. În acest sens au fost pregă- cererii mari pe care au constatat-o anteri- Comitetului naţional de coordonare a ac- re-i treaba. Că tu eziţi, tânără, viguroasă, fără
tite circuite separate, destinate exclusiv or. Timp de trei zile, 24 de ore din 24, peste tivităţilor privind vaccinarea împotriva factori de risc, hai să zicem că mai e cum e.
COVID-19. Dar prin rezerva ta, prin îndoiala ta, prin fe-
Și spitalele militare organizează o nouă lul în care amâni un gest medical mic, cu im-
serie de Maratoane de Vaccinare, în peri- plicaţii mari, s-ar putea să dai mai departe din
oada 25 mai – 1 iunie. Centrele de vacci- rezervă și unora care nu-s ca tine. Poate că-s
nare din unităţile sanitare ale MApN din mai puţin educaţi. Poate că ei nu vor vorbi
București, Brașov, Cluj-Napoca, Constanţa, vreodată cu un doctor, cu atât mai puţin în pe-
Craiova, Iași și Timișoara vor funcţiona din rioada asta. Poate că tu ajungi repede la doc-
nou în regim de 24/24 h, pentru a asigura, tor aici în Capitală, dar alţii trebuie să meargă
în principal, administrarea dozelor de rapel niște zeci de kilometri până la destinaţie, iar
persoanelor vaccinate în maratonul desfă- destinaţia nu-i tocmai de top”.
șurat în urmă cu trei săptămâni. Mergem în comunităţi să vaccinăm pen-
De asemenea, centrele vor asigura și tru că deja știm că, odată intrată boala în me-
vaccinarea fără programare a persoane- diul rural, e puţin sau foarte puţin probabil să
lor care se prezintă pentru prima doză putem facilita retro-accesul acelor oameni la
de imunizare, având la dispoziţie vac- sistemul sanitar. Și-așa erau ei cam uitaţi de
cinuri produse de Pfizer-BioNTech sau lume, dar și-acum să-i uităm? Fapt e că așa
Johnson & Johnson. cum un focar pandemic e un focar pretutin-
Cristina Ghioca deni, la fel și un focar de ezitare vaccinală are
potenţial infecţios. Îndoiala are efect multi-
plicativ, efect care mult mai târziu, și mult

Mediciniștii ieșeni, câștigătorii Euroinvent


prea târziu, poate fi contracarat.
Astfel că perseverăm la baionetă. Era o
vreme când gândeam că dacă vrei să îi con-

M arele premiu al Salonului Internaţio-


nal de Invenţii Euroinvent, organizat
anual la Iași, a fost câștigat de o echipă a
vingi pe toţi trebuie să începi cu primul.
Acum gândesc că dacă vrei să-i atragi pe toţi,
trebuie să începi cu fiecare. Pentru că fiecare
Facultăţii de Bioinginerie Medicală din ca- om e important. În spatele atitudinii fandosi-
drul Universităţii de Medicină și Farmacie te, de superioritate, de căzut-așa-pe-gânduri
„Grigore T. Popa” din Iași. Câștigătorii s-au filosofic se află, de fapt, nepăsare socială, dis-
prezentat la competiţie cu o lucrare inova- preţ faţă de sărac, de analfabet, de marginal.
toare – o orteză inteligentă pentru corecta- Doar că unii dintre acei marginali poate că fac
rea defectelor posturale. posibilă pâinea noastră cea de toate zilele. Sau
Dispozitivul este dotat cu senzori iner- sunt cei cărora le datorăm roșii zemoase sau
ţiali, capabili să calculeze unghiurile de în- cireșe pietroase.
clinare a coloanei vertebrale, într-un sistem Putem oricând să condamnăm săracul că
portabil de monitorizare, care înregistrea- e sărac, fricosul că e fricos, sau ne-vaccinatul,
ză variaţiile de curbură ale coloanei verte- ne-dusul la doctor că de ce n-au făcut-o, trea-
brale. Soluţia, care identifică forma spatelui ba lor acum. Sau putem să mergem spre el cu
uman, poate ajuta la reducerea timpului ne- mâna întinsă. Sau cu exemplul dat. E o armă
cesar reabilitării medicale sau poate preve- specialiști cel mai mare salon de inven- „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Forumul foarte puternică exemplul dat. Poate la fel
ni posibile defecte posturale. tică din Sud-Estul Europei. Evenimentul Inventatorilor Români și de Europe Direct de puternică precum vorba bună și omenia.
Salonul Internaţional de Invenţii știinţific este organizat de Universitatea Iași. Niciuna vreodată de sine suficiente, dar abso-
Euroinvent de la Iași este considerat de Tehnică „Gheorghe Asachi”, Universitatea Cristina Ghioca lut necesare.
4 VIA�A MEDICALĂ
28 mai 2021 l Nr. 21 Internaţionale

Un nou pericol identificat în India


P
Grupaj
acienţii cu COVID-19 din India sunt predominant subliniat secretarul indi-
realizat de
afectaţi de o infecţie fungică rară, fapt ce îngreunea- an de stat, Lav Agarwal, dr. Alina
ză și mai mult povara asupra spitalelor copleșite deja de citat de Reuters. Acesta Simache
gestionarea dificilă a infecţiilor cu SARS-CoV-2, în con- solicită reprezentanţilor
diţiile deficitului de oxigen suplimentar, la care se adau- guvernamentali ca infecţia fungică să devină „afecţiune
gă și accesul limitat la echipamentele medicale esenţiale. cu declarare obligatorie”, pentru a putea fi identificate
Mucormicoza, cunoscută și sub denumirea de „ciuperca și monitorizate atent toate cazurile. Deși încă nu au fost
neagră”, afectează în special persoanele imunodeprimate. furnizate cifre clare pentru extensia cazurilor de mucor-
Specialiștii sunt de părere că unul dintre factorii care ar fi micoză la nivel naţional, în cadrul statului Maharash-
putut contribui la răspândirea rapidă a infecţiei este utili- tra, sever afectat și de infecţia cu SARS-CoV-2, au fost
zarea corticosteroizilor în tratamentul formelor severe de raportate 1.500 de cazuri.
COVID-19. Această infecţie fungică crește rata de morbi- https://www.reuters.com/world/india/india-battles-rash-black-fungus-cases-hitting-covid-19-
ditate și mortalitate în rândul pacienţilor cu COVID-19, a patients-2021-05-20/

Sardinele ar putea
reduce riscul de
diabet zaharat tip 2
Potrivit unor cercetări recente, consumul de
sardine a fost asociat cu reducerea riscului de
diabet zaharat tip 2 la vârstnicii cu prediabet.

R ezultatele unui studiu randomizat, publicat în


Clinical Nutrition, au evidenţiat o reducere semnifi-
cativă a riscului de diabet zaharat tip 2 în cazul vârstnici-
lor cu prediabet care au urmat o dietă bogată în sardine,
timp de un an. Aceasta s-a dovedit eficientă și în preven-
ţia evenimentelor cardiovasculare la aceeași categorie
populaţională, îmbunătăţind parametrii antropometrici,
profilul biochimic sangvin, compoziţia lipidică din mem-
branele eritrocitare și datele metabolomice, susţin au-
torii studiului coordonat de dr. Diana Díaz-Rizzolo, de la
Hospital Clinic din Barcelona.
În cadrul studiului au fost monitorizaţi 152 de paci-
enţi (55% bărbaţi), începând cu vârsta de 65 de ani, di-
agnosticaţi cu prediabet (valori glicemice între 100 și

Recomandări pentru
124 mg/dL). Aceștia au fost incluși într-un program nu-
triţional de reducere a riscului de diabet zaharat tip 2 cu
durata de un an. În cadrul programului, aproximativ ju-
mătate dintre participanţi (75 de pacienţi) au consumat
200 g de sardine conservate în ulei de măsline săptămânal

screeningul cancerului
(împărţite în porţii de 100 g, consumate de două ori pe săp-
tămână). Datorită conţinutului bogat în calciu și vitamina
D, participanţii incluși în lotul de studiu au fost instru-
iţi să consume sardinele întregi, fără să înlăture oasele.

colorectal
Pe lângă compoziţia bogată în acizi grași omega-3, sardi-
nele conţin și concentraţii înalte de taurină (147 mg la o
porţie de 100 g), cu efecte hipoglicemiante, antioxidante
și antiinflamatorii.

Beneficii surprinzătoare Screeningul pentru cancerul cel mai frecvent diagnosticat în rândul Kimmie Ng, în calitate de autor princi-
În urma respectării programului nutriţional pe toa- colorectal ar trebui să fie persoanelor cu vârsta între 65 și 74 de pal al articolului publicat în JAMA.
tă durata studiului, s-a observat reducerea semnificativă efectuat începând cu vârsta ani, se estimează că 10,5% dintre toate
a riscului de diabet zaharat tip 2 (de la 37% iniţial, la 8% cazurile noi sunt înregistrate la adulţii Beneficii substanţiale, dar și
de 45 de ani, în cazul adulţilor limitate
după un an) la persoanele care au consumat sardine, com- cu vârsta sub 50 de ani, iar 94% dintre
parativ cu grupul de control, care a urmat o dietă standard
cu risc mediu, conform celor cazurile noi sunt înregistrate la adulţi Potrivit noului ghid, screeningul
(27% iniţial versus 22% după un an, p=0,021). În plus, s-a mai recente recomandări începând cu vârsta de 45 de ani. Scăde- pentru cancerul colorectal este reco-
observat creșterea HDL colesterolului și a adiponectinei ale USPSTF (United States rea limitei de vârstă pentru iniţierea mandat în continuare adulţilor cu vâr-
la pacienţii care au consumat sardine, reducerea trigliceri- Preventive Services Task screeningului se bazează pe modele de sta între 50 și 75 de ani (categoria A),
delor și a rezistenţei la insulină, dar și reducerea tensiunii Force). simulare care au demonstrat că aceas- asociind beneficii substanţiale, dar și

V
arteriale (efect atribuit conţinutului de taurină), compara- tă modificare este asociată cu un câștig adulţilor cu vârsta între 45 și 49 de ani
tiv cu grupul de control. arianta finală a recoman- adiţional de 22-27 de ani de viaţă. (categoria B), asociind beneficii mode-
„Nu numai că sardinele au un preţ rezonabil și se gă- dărilor pentru efectuarea „Noile statistici proiectează o creș- rate. În cazul adulţilor cu vârsta între
sesc ușor, acestea sunt și sigure și ajută la prevenirea de- screeningului pentru can- tere alarmantă a incidenţei cancerului 76 și 85 de ani, USPSTF recomandă
butului diabetului zaharat tip 2. (...) Anterior, doar consu- cerul colorectal a fost pu- colorectal cu debut la vârste tinere, selecţia atentă a pacienţilor, având în
mul de pește slab a demonstrat îmbunătăţirea tensiunii blicată de USPSTF în revista JAMA, estimându-se că aceasta ar putea fi vedere beneficiile limitate ale screen­
arteriale, nu și cel de pește gras, posibil deoarece în cadrul în cursul acestei luni. Prima versiune a principala cauză de deces prin cancer ingului la această categorie de vârstă
speciilor studiate nu au fost incluse și cele bogate în tauri- ghidului a fost publicată în octombrie la pacienţii cu vârsta între 20 și 49 (categoria C). Totuși, pentru stabilirea
nă, precum sardinele”, a explicat dr. Díaz-Rizzolo în cadrul 2020. În prezent, recomandarea de de ani până în 2040. (...) Trebuie să indicaţiei individuale pentru screen­
unei conferinţe de presă. Într-o fază ulterioară a studiului, scădere a vârstei de iniţiere a screenin- pășim cu încredere în direcţia trans- ing la adulţii cu vârsta peste 76 de ani,
autorii și-au propus să evalueze efectul sardinelor asupra gului de la 50 la 45 de ani este în con- formării vârstei scăzute a iniţierii USPSTF recomandă clinicienilor să ia
microbiotei intestinale. formitate cu decizia American Cancer screening­ului în scăderi semnificative în considerare starea generală de să-
Bibliografie Society din 2018, adresându-se adul- ale incidenţei și mortalităţii asociate nătate, istoricul anterior de screening
1. https://www.clinicalnutritionjournal.com/article/S0261-5614(21)00153-9/fulltext
2. Sardines Linked to Reduced Type 2 Diabetes Risk-Medscape-May20, 2021 ţilor asimptomatici, cu risc mediu de cancerului colorectal”, a declarat dr. și preferinţele pacienţilor. În privinţa
cancer colorectal (nediagnosticaţi adulţilor cu vârsta peste 86 de ani, do-
anterior cu cancer colorectal, polipi Strategiile de screening includ: vezile cu privire la beneficiile și riscuri-
adenomatoși sau boală inflamatorie - HSgFOBT (high-sensitivity guaiac le asociate screeningului pentru cancer
intestinală; fără istoric personal sau fecal occult blood test) sau FIT (fe- colorectal sunt limitate. Prin urmare,
familial de afecţiuni genetice predis- cal immunochemical test) anual; în aceste situaţii se consideră că alte ca-
pozante, precum sindromul Lynch sau - DNA-FIT la 1-3 ani; uze de mortalitate asociate ar putea îm-
polipoza adenomatoasă familială). - colonografie CT (colonoscopie vir- piedica orice beneficiu de supravieţuire
tuală) la 5 ani; obţinut prin screening.
Vârsta, factor de risc important - sigmoidoscopie flexibilă la 5 ani;
Bibliografie
Vârsta reprezintă unul dintre cei - sigmoidoscopie flexibilă la 10 ani + 1. US Preventive Services Task Force. Screening for Colorectal Cancer:
US Preventive Services Task Force Recommendation Statement.
mai importanţi factori de risc pentru FIT anual; JAMA. 2021;325(19):1965–1977. doi:10.1001/jama.2021.6238
2. USPSTF Final Recommendation on CRC Screening: 45 Is the New
cancerul colorectal. Deși acesta este - colonoscopie la 10 ani. 50-Medscape-May 18, 2021
Opinii VIA�A MEDICALĂ
28 mai 2021 l Nr. 21
5

Reîntoarcerea la „anormal”
Pandemia scade vizibil din pacienţilor infectaţi, mulţi la nu-
forţă, oamenii revin sau măr în acea perioadă, iar DSP, pe
încearcă să revină la viaţa motive variate, a văduvit un insti-
tut de 140 de locuri dintr-un con-
normală, iar parcurile s-au dei, fără a întreba ce se va întâm-
umplut din nou cu râsetele pla cu trei secţii și multitudinea de
și bucuria copiilor, familiilor, pacienţi care nu aveau COVID-19,
bunicilor etc. dar necesitau asistenţă respirato-

V
rie de calitate. S-au invocat motive
accinarea începută multiple, precum vechimea și uzu-
în trombă are un elan ra clădirii (costuri prea mari de
care scade ca viteză, renovare), aspecte legate de igiena
iar autorităţile se gră- pavilionului, articole apărute în
besc să dea semnale liniștitoare presă etc.
către populaţie. Sigur, aparent
suntem pe calea normalizării rela- ÎNCHIDERE NEADAPTATĂ
ţiilor interumane și a interacţiunii VREMURILOR
medic-pacient. Majoritatea exper- În perioada pandemiei, unele
ţilor susţin că pe perioada pande- servicii au fost mai mult sau mai
miei am reușit să adunăm sufici- puţin folosite pentru un singur
ent „know how” pentru a crea noi profil – COVID-19 – dar uzura în
strategii. Vedem spitale care revin serviciile de pneumologie a exis-
la funcţiile pe care le aveau anteri- tat (chiar dacă la titulatură erau
or, toate veștile fiind anunţate cu spitale de linia a doua), a fost și a demersurilor făcute reflectând procedură de a fi luate decizii pe în stadii terminale, oameni ai
rămas vizibilă pe toată pe- realitatea din teren, lucrurile au hârtie de oameni care nu sunt im- străzii, pauperi pentru care spita-
rioada din 2020. Institutul mers ca și cum nimic nu s-ar fi plicaţi în asistenţa de zi cu zi - cum lul este și cămin, și vârstnici care
„Marius Nasta” a fost în întâmplat. să mai decupăm din paturile unei sunt trimiși din alte servicii pen-
prima linie, a fost bun și la Dar pandemia s-a apropiat de unităţi sanitare, iar apoi medicului tru că, la nenumăratele comorbidi-
depistarea bolilor infecţi- sfârșit și au revenit în spitale, pro- de gardă să-i revină sarcina ingra- tăţi pe care le au, se adaugă și ghi-
oase, virale, tuberculoză, gresiv, bolnavii tradiţionali. Re- tă de găsire a unui pat liber. Consi- nionul unei afecţiuni respiratorii
Prof. dr. dar și la boli non-COVID. structurările succesive ale acestei der că este vremea ca responsabili- invalidante.
Florin A fost cu caravana de in- instituţii, cu diminuarea sau blo- tăţile să fie împărţite.
Mihălţan, fecţie SARS-CoV-2 la vac- carea unui număr de paturi de la Ruda săracă a sistemului ro- ÎN REST, DOAR
Institutul de
PROMISIUNI
Pneumoftiziologie cinări, la screening, dar și un an la altul, lipsa de fonduri sau mânesc, pneumologia ar trebui să
„M. Nasta”, la monitorizarea bolilor distribuirea cu ţârâita a acestora, se bucure de spitale noi, de servicii Am atras atenţia în articole
București cronice respiratorii. Doar absenţa unor construcţii total noi, cu confort asigurat atât pacienţi- asupra acestor pericole, am ce-
că s-a uitat un lucru vital, că grefarea pe construcţiile vechi ale lor, cât și personalului sanitar care rut o soluţie de rezervă imediată
emfază de manageri și echipele avea nevoie și de locuri suficien- institutului de apendice care nu au îi asistă. Lăsarea pur și simplu în și ne-am ales doar cu promisiuni:
lor medicale, dacă mă gândesc la te pentru a asista acești pacienţi putut fi terminate completează un grija conducerii a durerilor de cap proiecte de fezabilitate, promisi-
Spitalul Colentina sau la Spitalul veniţi din București și suburbii peisaj total în discrepanţă cu soli- generate de reactivarea unor sec- uni de fonduri pentru o nouă con-
Foișor. (4 milioane de locuitori ) și din ţară. citarea pe care o are această uni- ţii, de comasare a unor secţii, de strucţie. Din păcate, activitatea
Nu același lucru se poate spune Dacă atunci era un moment tate unică în ţară prin gruparea de găsire de paturi în saloane care au medicală la nivelul pe care-l pre-
despre Institutul de Pneumoftizi- în care autorităţile reprofilau spi- servicii și de experţi. o uzură de ani de zile și care sunt stăm, la presiunea și la solicitarea
ologie „Marius Nasta” din Bucu- tale, căutau locuri noi cu dispera- doar cosmetizate, mie mi se pare care există în prezent nu poate
rești, un spital construit în 1906. re, plasând în curtea unor spitale PASAREA PROBLEMATICII deja o pasare a problematicii pe să aștepte materializarea acestor
În debutul pandemiei a fost închis corturi sau module, pentru mine Am scris articole, am atras umerii acestora și a halatelor albe eterne promisiuni. Urgent se im-
un pavilion, de fapt un spital ex- momentul închiderii ca o rezolva- atenţia în scrisori deschise că nu care lucrează aici. Totul, asociat punea deja din perioada pande-
terior cu 140 de paturi (Spitalul re definitivă a acestui pavilion a se poate tăia la infinit din aceste cu o indiferenţă a autorităţilor mică găsirea unor soluţii de spa-
Zerlendi). Era exact ce-i lipsea che- fost extrem de ciudat și total ne- spaţii vitale pentru circuite fiabi- care uită că avem tuberculoză și în ţii noi fără a îngrămădi secţiile,
lului. Ministerul Sănătăţii căuta cu adaptat vremurilor. Ulterior, trei le ale pacienţilor. În același timp, timpul, și după pandemie, cancere personalul medical în spaţii mici,
disperare locuri pentru internarea miniștri s-au perindat și, în ciuda nu cred că este corectă această pulmonare neglijate care vin fără condensări de laboratoare, ca-
binete, fără mutări și aglutinări de
dispensare. În tot acest timp, pavi-
lionul închis completează peisajul
Capitalei cu o nouă clădire care
se ruinează și capătă rapid patina
timpului.
Dacă se dorea o activitate de-
centă, cu condiţii adecvate pentru
pacienţi și personal, se impuneau
măsuri rapide și tranșante combi-
nate cu o schimbare de mentalita-
te la nivel de artizani în strategii
de viitor. Găsirea unei alte clădiri
care să poată fi amenajată pentru
servicii de calitate era o prioritate
absolută. Altfel, responsabilita-
tea deprecierii actului medical, a
lipsei de locuri pentru internarea
bolnavilor pe viitor considerăm că
trebuie să fie asumată nu doar de
medicul de gardă, de personalul
secţiilor, de șefii de secţie sau de
echipa managerială, ci și de autori-
tăţile care au în subordine acest in-
stitut și care au amânat rezolvarea
acestei probleme de aproape un an
și jumătate.
Probabil că mulţi dintre cei
care lucrează în spitale moder-
nizate, reconstruite se bucură la
reîntoarcerea în condiţii non-pan-
demice. Pentru mine de fapt este
o reîntoarcere la „anormalul”
pneumologiei românești, obligată
să supravieţuiască în clădiri și sa-
natorii vechi sau cosmetizate de
ochii lumii.
6 VIA�A MEDICALĂ
28 mai 2021 l Nr. 21 Opinii

Cutia de ciocolată, șpagă pentru medici


F oarte des se vorbește în
mass-media despre un subiect
care se pare că generează multe
pretinde ori primește bani sau alte
foloase care nu i se cuvin ori ac-
ceptă promisiunea unor astfel de
medicul X, în mod direct sau in-
direct, primește (pentru sine sau
pentru altul) o ciocolată în mână
Se pedepsește și promisiunea.
Adică, nu este necesară remiterea
cutiei de ciocolată pe loc, aceasta
dispute și chiar probleme – oferirea foloase, în legătură cu îndeplinirea, sau dacă ciocolata este lăsată pe poate fi făcută chiar și după înde-
unei cutii de ciocolată. Într-adevăr, neîndeplinirea ori întârzierea înde- biroul din cabinet (pentru el sau plinirea actului medical. Dar tre-
multe lucruri despre acest subiect plinirii unui act ce intră în îndato- pentru un coleg), înseamnă că X a buie știut că folosul primit trebuie
nu se prea cunosc, și asta nu din ririle sale de serviciu sau în legătu- primit foloase necuvenite. În legă- să aibă legătură cu „îndeplinirea, pentru că s-a oferit să ne dea ca-
cauza ignoranţei, ci pur și simplu ră cu îndeplinirea unui act contrar tură cu banii, nu cred că se pun pro- neîndeplinirea ori întârzierea dou o simplă cutie cu ciocolată.
pentru că nu ne trec prin cap. acestor îndatoriri, se pedepsește bleme de interpretare, în schimb, îndeplinirii unui act ce intră în Aducerea la cunoștinţă a unei
Noul Cod Penal reglementea- cu închisoarea de la 2 la 7 ani și in- în legătură cu termenul „foloase” îndatoririle sale de serviciu sau în asemenea reglementări e foarte
ză, în articolul 289, infracţiunea terzicerea exercitării dreptului de există câteva precizări. „Foloase” legătură cu îndeplinirea unui act importantă. Pe lângă faptul că ris-
cunoscută sub numele de „Luare a ocupa o funcţie publică sau de a înseamnă, de exemplu, ciocolata contrar acestor îndatoriri”. Practic, căm să ne pierdem locul de mun-
de mită”. Astfel, fapta funcţiona- exercita profesia sau activitatea în la care tocmai ne-am referit, even- ce înseamnă acest fapt? Îl ajutăm că, autorităţile publice vor confis-
rului public care, direct sau indi- executarea căreia a săvârșit fapta. tuale bunuri, vacanţe și așa mai pe Y să ajungă mai repede în ca- ca și respectivele bunuri.
rect, pentru sine sau pentru altul, Cum s-ar explica acest lucru? Dacă departe. binetul nostru din spitalul de stat Drd. Rareș Voroneanu

Percheziţia cabinetului
medical
Cabinetele medicale, conform legii, comunicat inclusiv secretarei, dar numai
pot fi percheziţionate de organele în situaţia în care lipsim noi din cabinet.
abilitate ale statului. Regulile Procurorul ori organele de cercetare
ce trebuie respectate sunt strict penală, înainte de a începe procedura, vor
solicita predarea unor bunuri ori înscri-
CMSR prevăzute de articolul 159 din Noul
suri, iar în situaţia în care acestea primesc

Dorim tineri
Cod de Procedură Penală. tot ce este necesar, nu vor mai continua
controlul.

P ercheziţia cabinetelor medicale poate


fi efectuată de procuror ori de organele
Avem dreptul de a fi asistaţi de avocat
în timpul unei asemenea proceduri. Dacă

educaţi și protejaţi
de cercetare penală, însoţite, dacă se impu- se solicită prezenţa unui avocat, începerea
ne, de lucrători operativi. Organele de cer- percheziţiei este amânată până la sosirea
cetare ale Poliţiei judiciare sunt lucrători acestuia, dar nu mai mult de două ore de la
specializaţi din Ministerul Administraţiei momentul la care acest drept este comuni-
și Internelor, desemnaţi nominal de mi- cat, luându-se măsuri de conservare a locu-
Lipsa educaţiei sanitare corecte îi mai au încă intacte plombele puse atunci în nistru, cu avizul conform al procurorului lui ce urmează a fi percheziţionat. În cazuri
face pe unii părinţi să nu înţeleagă și cabinetul dentar din școală. general al Parchetului de pe lângă Înalta excepţionale, ce impun efectuarea perche-
să nu accepte promovarea educaţiei Din iniţiativa CMSR a fost implementată Curte de Casaţie și Justiţie. Legea enume- ziţiei de urgenţă, sau în cazul în care avoca-
o specialitate medico-dentară nouă, pedo- ră și alte categorii, dar nu prezintă interes tul nu poate fi contactat, percheziţia poate
sanitare în școli. Acest lucru nu
donţie. Rolul medicului stomatolog pedodont în cadrul articolului nostru. Spre exemplu, începe și înainte de expirarea termenului
este altceva decât efectul unei este, în primul rând, acela de a profesa în ca- Direcţia Naţională Anticorupţie are organe de două ore. Pe lângă avocat, avem dreptul
delăsări cronice în acest domeniu. binetele dentare din școli, unde are misiunea de cercetare penală specializate pe infrac- de a cere să fie prezentă o persoană apropi-
Schimbarea se poate produce doar de a asigura asistenţa medicală stomatologi- ţiunile de corupţie (luare de mită, trafic de ată, ori chiar o putem desemna pe aceasta
în timp și în urma unor politici de că pentru elevi, și acolo vor fi atât medici, cât influenţă și așa mai departe). să ne reprezinte.
sănătate și de educaţie corecte. și educatori. Problema este că nu avem des- Potrivit legii, orele între care poate fi

R
tule cabinete dentare și nu efectuată percheziţia cabinetului medical Se poate folosi forţa
omânia nu mai avem programe naţionale de sunt 6:00 - 20:00, cu excepţia infracţiu- Dacă nu deschidem ușa cabinetului
are de 30 de ani sănătate orală. Avem specia- nilor flagrante. Dar ce se întâmplă în situ- la somaţia emisă de către organele legii,
prevenţie în sto- liști, dar nu le asigurăm con- aţia în care se face ora 22:00, iar organele acestea vor avea dreptul de a pătrunde în
matologie orga- diţiile necesare pentru a le fi legii nu au terminat percheziţia? Aceasta interior folosind forţa. Obiectele sau în-
nizată și finanţată la nivel valorificate competenţele. va continua, ideea fiind aceea că nu poate scrisurile a căror circulaţie ori deţinere
naţional pentru grupurile Prof. dr. fi începută mai târziu de ora 20:00, dar va este interzisă sau în privinţa cărora există
populaţionale cu suscep- Radu PĂRINŢII, RETICENŢI dura atât timp cât este necesară. De aseme- suspiciunea că pot avea o legătură cu săvâr-
tibilitate maximă la bolile Septimiu LA EDUCAŢIA nea, procurorul, dar și poliţiștii, pot impu- șirea unei infracţiuni pentru care acţiunea
stomatologice. Avem acum SANITARĂ ne anumite restricţii de libertate a mișcării penală se pune în mișcare din oficiu se ri-
Câmpian,
generaţii de adulţi care nu vicepreședinte Pentru metodologia de lu- pentru persoanele prezente în acea încăpe- dică întotdeauna. De asemenea, dacă este
au cunoscut dispensariza- CMSR cru a unui program naţional re, putând interzice inclusiv intrarea altor evident că urmează să fie distruse o serie
rea stomatologică în școa- de sănătate orală se lucrează persoane în acel spaţiu. de probe ce prezintă importanţă în cauză,
lă. Și asta se întâmplă într-o ţară care avea în prezent. Condiţiile juridice și administra- ori dacă există o suspiciune că persoana
una dintre cel mai bine organizate reţele de tive sunt acum altele decât în urmă cu 30 de Se poate solicita prezenţa unui căutată se sustrage, percheziţia poate înce-
cabinete dentare școlare din Europa. ani. Obligativitatea obţinerii și păstrării con- avocat pe fără înmânarea unei copii a mandatului
Colegiul Medicilor Stomatologi din simţămintelor informate din partea părinţi- Înainte de a începe percheziţia, orga- de percheziţie, fără solicitarea prealabilă
România (CMSR) face demersuri repetate lor complică enorm situaţia. Politica privind nul de control are obligaţia de a se legiti- de predare a persoanei sau a obiectelor,
pentru a convinge Ministerul Sănătăţii (MS) datele personale trebuie respectată și ea. For- ma și de a înmâna o copie a mandatului de precum și fără informarea prealabilă pri-
că reluarea cu celeritate a programelor de malizarea procedurilor conform reglemen- percheziţie persoanei la care se va efectua vind posibilitatea solicitării prezenţei unui
sănătate orală este absolut necesară. Acum tărilor europene rămâne o mare provocare aceasta, reprezentantului acesteia, sau ori- avocat ori a unei persoane de încredere.
semnalăm un interes și o implicare evidente pentru organizatori, autorităţi și medicii cărei alte persoane cu capacitate deplină de Întreaga procedură poate fi fotografiată ori
și fără precedent în ultimii ani ale MS pentru stomatologi. exerciţiu care cunoaște persoana la care se filmată de organele abilitate, acestea fiind
un astfel de program de sănătate orală. Nu Lipsa de atât de mulţi ani a unei educa- va efectua percheziţia. Ultima situaţie se anexate procesului-verbal încheiat în urma
avem încă programul naţional promis, dar ţii sanitare corecte ne-a adus în situaţia de va aplica doar în cazul în care medicul lip- percheziţiei.
speranţa ne motivează să pregătim docu- a avea părinţi care nu înţeleg rostul educaţi- sește din cabinet. Astfel, mandatul poate fi Drd. Rareș Voroneanu
mentaţia necesară desfășurării unui astfel de ei sanitare, și ceea ce vedem că se întâmplă
program. în jurul nostru nu este altceva decât efectul
resimţit acum al unei delăsări cronice în
MUNCĂ GREA, DAR CU SATISFACŢII acest domeniu. Cei care nu au avut parte de
La începutul carierei mele profesiona- educaţie sanitară când erau elevi nu acceptă
le am lucrat 12 ani în cabinete școlare. Am acum promovarea educaţiei sanitare pentru
fost în toţi acești ani implicat în programe copiii lor. Acești semeni ai noștri nu au fost
naţionale de profilaxie și dispensarizare sto- ajutaţi să înţeleagă la timp motivaţia unui
matologică. A fost o muncă deosebită, grea, comportament sanogen corect și utilitatea
dar cu multe satisfacţii. Am fost stomatolog unor cunoștinţe sanitare minime, iar acum
și cadru didactic, dar și organizator de acti- avem probleme cu reticenţele manifestate de
vităţi tematice în același timp. Am avut de ei faţă de educaţia sanitară, faţă de vaccinări,
fiecare dată o mare satisfacţie profesională faţă de spălatul dinţilor și faţă de multe al-
la întâlnirea după decenii cu foști elevi care tele. Schimbarea se poate produce doar în
își aminteau cu plăcere de programele de să- timp și în urma unor politici de sănătate și de
nătate orală de mai demult și îmi spuneau că educaţie corecte.
Eveniment VIA�A MEDICALĂ
28 mai 2021 l Nr. 21
7

SCLEROZA
Ceea ce am înţeles în ZIUA MONDIALĂ A SCLEROZEI MULTIPLE
secolul XIX despre scleroza
multiplă e foarte diferit
de ceea ce știm în prezent.

MULTIPLĂ,
Pentru a căpăta o imagine
de ansamblu cât mai bună,
trebuie să ne uităm în trecut,
să analizăm de ce oamenii

ieri și azi?
de atunci o înţelegeau și
știau anumite lucruri pe care
poate acum le considerăm
perimate.

N
eurologul Jean-Martin spectrul simptomelor și semne- diagnosticăm mai bine, ci ne-a
Charcot este consi- lor neurologice este divers. pus la dispoziţie informaţii des-
derat descoperitorul pre natura bolii. Repetarea IRM la
sclerozei multiple SCHIMBARE DE aceeași persoană putea arăta o ac- Dar acestea nu au fost singurele Când antibioticoterapia a fost
(SM), dar înainte de el au mai exis- PARADIGMĂ tivitate continuă, chiar și în lipsa abordări controversate. Instituţio- descoperită, s-a testat secvenţial
tat și alte nume care au încercat să O schimbare de paradigmă a semnelor clinice. nalizarea în sanatorii pe perioade aproape orice antibiotic, pentru
aducă lumină asupra bolii. Robert venit de la Sir Byrom Bramwell, de 3-6 luni, limitarea consumului că se credea că infecţiile au legă-
Carswell, patolog scoţian, și Jean un consultant neurolog de renume TRATAMENTUL S-A de vin și adoptarea unei diete spe- tură cu boala. De asemenea, ideea
Cruveilhier, profesor francez de din Scoţia, care a observat că boala DEZVOLTAT MAI LENT ciale, evitarea stresului și a grijilor, că afecţiunea ar ascunde anumite
anatomie patologică, se remarcă are o prevalenţă și incidenţă care Deși înţelegerea bolii s-a echitaţia, controlul ciclului men- aspecte vasculare a dus la introdu-
drept primii ilustratori ai bolii variază în puncte diferite ale glo- schimbat foarte mult cu trecerea strual sau piroterapia sunt câteva cerea în tratament a anticoagulan-
(1838). Carswell este cel care afir- bului. Este primul care a sugerat anilor, un aspect care nu a înre- dintre recomandările și metodele telor, fără beneficiu.
ma că au loc ,,leziuni importante că există o distribuţie numerică di- gistrat același progres a fost tra- care au eșuat în tentativa de a ţine Un real punct de cotitură în
ale măduvei spinării, urmate de ferită a cazurilor de boală în lume. tamentul. Tindem eronat să cre- boala sub control. tratamentul sclerozei multiple îl
atrofie”, iar mai târziu, în 1863, El a mai sugerat și că leziunile din dem că terapia în SM e un lucru reprezintă utilizarea cortizonu-
Georg Eduard Rindfleisch, pato- scleroză arată precum „lichenul pe nou. Adevărul e că întotdeauna a ERORI ÎN TERAPIE lui. Henry Miller, nu scriitorul,
log de origine elveţiană, constata un perete sau pe o piatră”. existat un tratament administrat, În ultimii 50 de ani se pot iden- ci neurologul, este unul dintre
că leziunile au la bază un proces Lucrurile s-au schimbat cu însă întrebarea care s-a pus era tifica numeroase erori în terapie. pionierii trialurilor clinice rando-
inflamator perivascular. adevărat odată cu efectuarea ce beneficiu aducea, pentru că în Asta și pentru că exista o tendinţă mizate. Cu ajutorul acestora este
Începând cu 1868, apar ra- celui dintâi examen imagistic unele cazuri crea chiar mai mult de a crede că orice funcţionează, stabilită utilitatea cortizonului în
poarte și din alte ţări, astfel în- prin rezonanţă magnetică. Pri- disconfort. datorită patternului evolutiv, cu atacurile de boală, cunoscute sub
cât până la sfârșitul secolului, ma boală care arăta cu adevărat Pentru a încetini progresia bo- remisiuni și recăderi. Când paci- numele de pusee. După era corti-
se știa o mare parte dintre in- dramatic pe IRM a fost chiar SM, lii s-a încercat chiar administrarea enţii se simţeau rău, se prezentau costeroizilor, a urmat cea a imu-
formaţiile care pot fi sustrase astfel că publicaţiile iniţiale des- unor substanţe în doze considera- la medic și li se administra trata- nosupresoarelor și a chimiotera-
din observaţia atentă a afecţi- pre investigaţie vizau și boala. te toxice: veratrum, hioscinamina, ment. Tendinţa naturală a bolii era picelor, ultimele fiind abandonate
unii: este mai frecventă la fe- Devenise astfel posibilă demon- arsenic sau curara, de obicei intra- de a se ameliora pe perioade scur- fiindcă nu aduceau rezultate con-
mei, poate avea o componentă strarea naturii dramatice și în muscular. Germanii au apelat la te, astfel că terapia părea eficientă, sistente, ci doar o suită de reacţii
genetică, însă factorii de mediu continuă schimbare a bolii. Imagis- tratamente care implicau câmpuri iar doctorii și pacienţii își doreau adverse.
au o pondere importantă, iar tica ne-a învăţat nu numai cum să electrice sau magnetice. să vadă o îmbunătăţire. Dr. Alexandra Mihai

PUBLICITATE

CPX -RO-00006

Teva Pharmaceuticals SRL


Calea 13 Septembrie nr. 90, etaj 9, birou 901, Sector 5, Bucureşti, România
Tel: + 40 212 306 524; Fax: + 40 212 306 523
E-mail: tevaromedical@teva-romania.ro, safety.romania@teva-romania.ro
www.tevapharm.ro
8 VIA�A MEDICALĂ
28 mai 2021 l Nr. 21
Special

ÎNVINGĂTOR
Scleroza multiplă este
o boală imprevizibilă,
cu multe necunoscute
încă. Pacienţii cu această

iau startul FĂ
boală învaţă din mers
cum să o înţeleagă și să Dr. Gabriela
Mihăilescu,
o controleze, astfel încât medic primar
neurolog, Șef de lucrări
să ducă o viaţă cât mai Spitalul Clinic
Colentina, UMF „Carol
apropiată de normal. Davila” București

A
nual, începând din vaccinurile existente împotriva
2009, data de 30 mai COVID-19.
este considerată „Ziua Cercetarea știinţifică nu s-a
Mondială a Sclero- oprit nicio clipă, în anul 2020 și în
zei Multiple”. Este o zi dedicată primele luni ale anului 2021 fiind
conștientizării acestei boli neu- aprobate cinci terapii noi pentru
rologice, care afectează adulţii această boală la nivel mondial,
tineri, în mod special femeile. La respectiv siponimod, ozanimod,
nivel internaţional, dar și în Ro- ofatumumab, monometil fumarat
mânia, asociaţiile pacienţilor cu și ponesimod. În România, au fost
scleroză multiplă au organizat în incluse în Programul Naţional de
luna mai numeroase evenimen- Sănătate patru terapii noi – pegin-
te, dedicate pacienţilor și celor terferon beta 1A, dimetil fumarat,
apropiaţi lor – membri ai famili- fingolimod, ocrelizumab – pentru
ei sau persoane care îi îngrijesc o nouă indicaţie de tratament:
–, asistenţilor medicali, dar și scleroza multiplă primar progresi-
publicului larg. vă. Urmează cladribina!
De curând a fost aprobată des-
Au demonstrat că sunt
ZIUA
chiderea a trei noi centre dedicate
puternici pacienţilor cu SM – două pentru
Ultimul an a fost dificil în gene- adulţi, la Brașov și Galaţi, și unul
ral, a necesitat multă adaptare din
partea tuturor, dar cu toate aces-
pentru copii, la București, având
ca scop îmbunătăţirea accesului MONDIALĂ A
tea, pacienţii cu scleroză multiplă la tratament și monitorizare. Unii
(SM), care iniţial erau consideraţi
foarte vulnerabili, prin prisma
dintre pacienţii cu SM au fost di-
agnosticaţi cu COVID-19, prezen-
SCLEROZEI
MULTIPLE
terapiilor imuno­modulatoare sau tând în general forme ușoare și
imunosupresoare modificatoare medii, fără a întrerupe terapiile
ale evoluţiei bolii pe care le urmau, specifice. În contextul Zilei Mon-
au demonstrat că se pot adapta diale a Sclerozei Multiple 2021,
noilor realităţi. Au reușit! Riscu- puteţi afla gândurile și experien-
rile lor sunt comparabile cu cele ţele a cinci dintre acești pacienţi,

’’
ale populaţiei generale, fiindu-le legate de anul pandemiei de
permisă chiar și imunizarea cu COVID-19.

Persoanele

Împrieteniţi-vă cu
diagnosticate cu
scleroză multiplă
sunt mai sensibile

scleroza multiplă!
emoţional.

’’
Pandemia cred că
a schimbat vieţile
tuturor, și așa s-a
întâmplat și
cu mine.

Anunţuri POSTURI SCOASE LA CONCURS PUBLICITATE
Nr. 21/28 mai 2021

SPITALUL MUNICIPAL SĂCELE i) copia actului de identitate • un post cu normă întreagă împreună cu bibliografia se gă- între 31 și 90 de zile de la publi-
(JUDEȚUL BRAȘOV) în termen de valabilitate; de medic specialist confirmat în sesc la Serviciul RUONS. carea în „Viața medicală”.
scoate la CONCURS j) curriculum vitae semnat de specialitatea Neurochirurgie la Înscrierile la concurs se fac Relații suplimentare se pot
în conformitate cu prevederile către candidat. Secția Chirurgie generală I; la sediul unității, str. Progresului obține la Serviciul RUNOS, tel.:
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com- Taxa de concurs este de 150 • un post cu normă întreagă nr. 18, Serviciul RUONS, în ter- 021.335.69.10, int. 2553.
pletările și modificările ulterioa- de lei. de medic specialist confirmat în men de 15 zile calendaristice de
re, următoarele posturi: Copiile de pe actele men- specialitatea Medicină de labora- la apariția acestui anunț, iar con- SPITALUL MUNICIPAL
• un post cu normă întreagă ționate se prezintă însoțite de tor pentru Laboratorul de Anali- cursul se organizează în perioada TOPLIȚA
de medic specialist confirmat în documentele originale, care se ze medicale; cuprinsă între 31 și 90 de zile de (JUDEȚUL HARGHITA)
specialitatea Pediatrie; certifică pentru conformitate cu • un post cu normă întrea- la publicarea în „Viața medicală”. scoate la CONCURS
• un post cu normă întreagă originalul, sau copii legalizate. gă de medic rezident ultimul an Relații suplimentare se pot în conformitate cu prevederile
de medic specialist confirmat în Documentele prevăzute la lit. d), confirmat în specialitatea Ane- obține la tel.: 0253.237.233, int. Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coro-
specialitatea Medicină de fami- f ) și g) sunt valabile trei luni și se stezie și terapie intensivă la Sec- 307 sau la sediul spitalului din borat cu prevederile art. 185 din
lie, cu atestat în Medicină de ur- depun la dosar în termen de vala- ția ATI II; str. Progresului nr. 18, Serviciul Legea nr. 95/2006, republicată,
gență, la Camera de Gardă CPU; bilitate. • două posturi cu normă în- RUONS. cu modificările și completările
• două posturi cu normă în- Concursul va consta în urmă- treagă de medic rezident ultimul ulterioare, următoarele funcții:
treagă de medic specialist confir- toarele probe: analiza și evalua- an confirmat în specialitatea INSTITUTUL DE • șef Secția Medicină internă;
mat în specialitatea Medicină de rea activității profesionale știin- Neonatologie la Secția Neonato- PNEUMOFTIZIOLOGIE • șef Secția Chirurgie genera-
urgență la Camera de Gardă CPU; țifice (C); proba scrisă (A); proba logie. „MARIUS NASTA” BUCUREȘTI lă;
• un post cu normă întreagă clinică sau practică (B). Data și Dosarul de înscriere la con- scoate la CONCURS • șef Secția Obstetrică-gine-
de medic Medicină generală cu ora pentru desfășurarea probelor curs va cuprinde următoarele în conformitate cu prevederile cologie;
drept de liberă practică, având se vor afișa la sediul spitalului acte: Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com- • șef Laborator Analize medi-
atestat în Medicină de urgență, după apariția anunțului în ziarul a) cerere în care se mențio- pletările și modificările ulterioa- cale.
la Camera de Gardă CPU; „Viata medicală”. nează postul pentru care dorește re, următoarele posturi: Dosarul de înscriere la con-
• un post cu normă întreagă de Bibliografia de concurs și re- să concureze; • un post cu normă întreagă curs va cuprinde următoarele
medic specialist confirmat în spe- lații suplimentare se pot obți- b) copie xerox de pe diploma de medic specialist confirmat în acte:
cialitatea Neurologie; ne la sediul instituției, tel./fax: de licență și certificatul de spe- specialitatea Anestezie și terapie a) cerere în care se mențio-
• un post cu normă întreagă de 0368.005.356 (tematica de medic cialist sau primar pentru medici, intensivă; nează funcția pentru care doreș-
medic specialist confirmat în spe- specialist/medic primar – exis- medici dentiști, farmaciști, re- • un post cu normă întrea- te să candideze;
cialitatea Otorinolaringologie; tentă pe site-ul Ministerului Să- spectiv adeverință de confirmare gă de medic rezident ultimul an b) copie xerox de pe diploma
• un post cu normă întreagă de nătății: www.ms.ro – secțiunea în gradul profesional pentru bio- confirmat în specialitatea Ane- de studii;
medic specialist confirmat în spe- Concursuri). logi, biochimiști sau chimiști; stezie și terapie intensivă
c) adeverință din care să reia-
cialitatea Anatomie patologică; Înscrierile la concurs se fac la c) copie a certificatului de Dosarul de înscriere la con-
să confirmarea în gradul profesi-
• un post cu normă întreagă de sediul unității, str. Oituz nr. 54, membru al organizației profesio- curs va cuprinde următoarele
onal;
medic specialist confirmat în spe- tel.: 0724.078.538, în termen de nale cu viza pe anul în curs; acte:
d) acte doveditoare pentru
cialitatea Boli infecțioase; 15 zile calendaristice de la apa- d) dovada/înscrisul din care a) cerere în care se mențio-
calcularea punctajului prevăzut
• un post cu normă întreagă de riția acestui anunț, iar concursul să rezulte că nu i-a fost aplicată nează postul pentru care dorește
în Anexa nr. 2 la normele menți-
medic specialist confirmat în spe- se organizează în perioada cu- una din sancțiunile prevăzute la să concureze;
onate;
cialitatea Diabet zaharat, nutriție prinsă între 31 și 90 de zile de la art. 455, alin. (1), lit. e) sau f ), la b) copie xerox de pe diploma
e) declarație pe propria răs-
și boli metabolice; publicarea în „Viața medicală”. art. 541, alin. (1), lit. d) ori e), re- de licență și certificatul de speci-
pundere a candidatului, din care
• un post cu normă întreagă de spectiv la art. 628, alin. (1), lit. d) alist/ carnetul de rezident;
să rezulte că nu a fost condam-
medic specialist confirmat în spe- SPITALUL JUDEȚEAN sau e) din Legea nr. 95/2006 pri- c) copie a certificatului de
nat penal pentru fapte ce-l fac
cialitatea Oncologie medicală. DE URGENȚĂ TÂRGU JIU vind reforma în domeniul sănă- membru al organizației profesio-
incompatibil cu funcția pentru
Dosarul de înscriere la con- (JUDEȚUL GORJ) tății, republicată, cu modificările nale cu viza pe anul în curs;
care dorește să concureze;
curs va cuprinde următoarele scoate la CONCURS ulterioare; d) dovada/înscrisul din care
să rezulte că nu i-a fost aplicată f ) declarație pe propria răs-
acte: în conformitate cu prevederile e) acte doveditoare pentru
una din sancțiunile prevăzute la pundere a candidatului, din care
a) cerere în care se mențio- Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com- calcularea punctajului prevăzut
în Anexa nr. 3 la ordin; art. 455, alin. (1), lit. e) sau f ), la să rezulte că nu se află în stare de
nează postul pentru care dorește pletările și modificările ulterioa-
f ) cazierul judiciar; art. 541, alin. (1), lit. d) ori e), re- incompatibilitate;
să concureze; re, următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă g) certificat medical din care spectiv la art. 628, alin. (1), lit. d) g) certificat privind starea de
b) copie xerox de pe diploma
de medic primar confirmat în să rezulte că este apt din punct sau e) din Legea nr. 95/2006 pri- sănătate;
de licență și adeverință/certi-
ficatul de specialist sau primar specialitatea Psihiatrie la Secția de vedere fizic și neuropsihic vind reforma în domeniul sănă- h) dovadă/adeverință din care
pentru medici, medici dentiști, Psihiatrie acuți; pentru exercitarea activității tății, republicată, cu modificările să rezulte că în ultimii 2 ani nu
farmaciști, respectiv adeverință • un post cu normă întrea- pentru postul pentru care candi- ulterioare; a fost sancționat de conducerea
de confirmare în gradul profesi- gă de medic primar confirmat dează; e) acte doveditoare pentru unităților în care și-a desfășurat
onal pentru biologi, biochimiști în specialitatea Oftalmologie la h) chitanță de plată a taxei de calcularea punctajului prevăzut activitatea sau de Colegiul Medi-
sau chimiști; Secția Oftalmologie; concurs; în Anexa nr. 3 la ordin; cilor din România;
c) copie a certificatului de • un post cu normă întreagă i) copia actului de identitate f ) cazierul judiciar; i) copie xerox a autorizației
membru al organizației profesio- de medic primar confirmat în în termen de valabilitate; g) certificat medical din care de liberă practică sau a certifi-
nale cu viza pe anul în curs; specialitatea Radiologie-imagis- j) copie a documentelor pri- să rezulte că este apt din punct catului de membru al Colegiului
d) dovada/înscrisul din care tică medicală pentru Laboratorul vind schimbarea numelui (cer- de vedere fizic și neuropsihic Medicilor din România;
să rezulte că nu i-a fost aplicată de Radiologie și imagistică medi- tificat de căsătorie, certificat de pentru exercitarea activității j) copia carnetului de muncă
una din sancțiunile prevăzute la cală; divorț, hotărâre judecătorească pentru postul pentru care candi- sau, după caz, o adeverință care
art. 455, alin. (1), lit. e) sau f ), la • un post cu normă întreagă etc.). dează; să ateste confirmarea în speciali-
art. 541, alin. (1), lit. d) ori e), re- de medic primar confirmat în Taxa de concurs este de 150 h) chitanță de plată a taxei de tate și vechimea în specialitate;
spectiv la art. 628, alin. (1), lit. d) specialitatea Boli infecțioase la de lei și se achită la sediul spita- concurs; k) un proiect de management
sau e) din Legea nr. 95/2006 pri- Secția Boli infecțioase; lului. i) copia actului de identitate privind evoluția viitoare a secți-
vind reforma în domeniul sănă- • un post cu normă întreagă Copiile actelor prevăzute mai în termen de valabilitate. ei/laboratorului;
tății, republicată, cu modificările de medic specialist confirmat în sus vor fi însoțite de documente- Taxa de concurs este de 150 l) chitanță de plată a taxei de
ulterioare; specialitatea Boli infecțioase la le originale, care se vor certifica de lei. concurs.
e) acte doveditoare pentru Secția Boli infecțioase; de un reprezentant al angajato- Documentele prevăzute la lit. Taxa de concurs este de 300
calcularea punctajului prevăzut • un post cu normă întreagă rului. Documentele prevăzute la d), f ) și g) sunt valabile trei luni de lei și se va achita la sediul spi-
în Anexa nr. 3 la ordin; de medic specialist confirmat în lit. d), f ) și g) sunt valabile trei și se depun la dosar în termen de talului.
f ) cazierul judiciar; specialitatea Boli infecțioase la luni și se depun la dosar în ter- valabilitate. La concurs se pot prezenta
g) certificat medical din care Serviciul de Prevenire a infecții- men de valabilitate. Tematica și bibliografia de medici cu o vechime de cel puțin
să rezulte că este apt din punct lor asociate asistenței medicale; Spitalul oferă toate drepturile concurs vor fi afișate la avizierul 5 ani în specialitatea postului,
de vedere fizic și neuropsihic • un post cu normă întreagă prevăzute în Contractul colectiv institutului și pe site-ul acestuia. specialitate pe care o practică în
pentru exercitarea activității de medic specialist confirmat în de muncă, Regulamentul intern Înscrierile la concurs se fac la mod curent și în care sunt confir-
pentru postul pentru care candi- specialitatea Radiologie-imagis- și legislația în vigoare. sediul unității, în termen de 15 mați prin ordin al m.s.p. (vechi-
dează; tică medicală pentru Laborato- Tematica de concurs este cea zile calendaristice de la apariția mea în specialitate decurge de la
h) chitanță de plată a taxei de rul de Radiologie și imagistică pentru examenul de medic speci- acestui anunț, iar concursul se data confirmării și încadrării ca
concurs; medicală; alist în specialitatea postului și organizează în perioada cuprinsă specialist).
2 VIA�A MEDICALĂ
28 mai 2021 l Nr. 21 Posturi scoase la concurs
Persoanele sancționate în ul- • un post cu normă întreagă pentru postul pentru care candi- • un post cu normă întreagă REPUBLICARE
timii 2 ani de unitățile la care au de medic specialist confirmat dează; de medic în specialitatea Medi- SPITALUL ORĂȘENESC
fost angajate sau de Colegiul Me- în specialitatea Medicină de fa- h) chitanță de plată a taxei de cină generală cu drept de libe- „SF. DIMITRIE” TÂRGU
dicilor din România, precum și milie, cu competență/atestat în concurs; ră practică, având competență/ NEAMȚ (JUDEȚUL NEAMȚ)
cele cărora le-a încetat contrac- Medicină de urgență, la Compar- i) copia actului de identitate atestat în Medicină de urgență, scoate la CONCURS
tul de administrare în condițiile timentul Camera de Gardă; în termen de valabilitate. la UPU-SMURD; în conformitate cu prevederile
stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d), • un post cu normă întreagă Taxa de concurs este de 150 • un post cu normă întreagă Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
sau cele care au împlinit vârsta de medic specialist confirmat în de lei și se va achita la sediul spi- de medic în specialitatea Pedia- pletările și modificările ulterioa-
de pensionare conform legii, nu specialitatea Boli infecțioase la talului. trie la UPU-SMURD; re, următoarele posturi:
pot participa la concurs. CSPIAAM; Documentele prevăzute la lit. • un post cu normă întreagă • un post cu normă întreagă
Concursul sau examenul va • un post cu normă întreagă d), f ) și g) sunt valabile trei luni de medic în specialitatea Chirur- de medic în specialitatea Medici-
consta în următoarele probe: in- de medic specialist confirmat în și se depun la dosar în termen de gie generală la Cabinetul de Chi- nă de urgență la Compartimentul
terviu – susținerea proiectului de specialitatea Neurologie la Cabi- valabilitate. rurgie generală – C.S.M. Pîrscov; Primire Urgențe;
management, probă scrisă, probă netul de Neurologie din Ambula- Tematica de concurs va fi afi- • un post cu normă întreagă • un post cu normă întreagă
clinică sau practică. toriu; șată la sediul spitalului. de medic în specialitatea ORL de medic în specialitatea Medici-
Proba scrisă a concursului se • un post cu normă întreagă Înscrierile la concurs se fac la la Cabinetul de ORL – C.S.M. na muncii la Serviciul RUONS.
susține după subiecte din Legea de medic specialist confirmat în sediul unității, în termen de 15 Pîrscov; La concurs se pot prezenta
nr. 95/2006 privind reforma în specialitatea Psihiatrie la Cabi- zile calendaristice de la apariția • un post cu normă întreagă medici cu drept de liberă practi-
domeniul sănătății, cu modifică- netul de Psihiatrie din Ambula- acestui anunț, iar concursul se de medic în specialitatea Pedi- că, specialiști sau primari confir-
rile și completările ulterioare și toriu. organizează în perioada cuprinsă atrie la Cabinetul de Pediatrie – mați în specialitatea respectivă,
legislația secundară aferentă. Dosarul de înscriere la con- între 31 și 90 de zile de la publi- C.S.M. Pîrscov; rezidenți aflați în ultimul an de
Proba clinică sau proba prac- curs va cuprinde următoarele carea în „Viața medicală”. • un post cu normă întreagă pregătire în specialitatea în care
tică se susține pe baza metodo- acte: de medic în specialitatea Medici- se publică postul.
logiei stabilite pentru obținerea a) cerere în care se mențio- REPUBLICARE nă internă la Cabinetul de Medi- Dosarul de înscriere la con-
titlului de medic specialist. nează postul pentru care dorește SPITALUL JUDEȚEAN DE cină internă – C.S.M. Pîrscov. curs va cuprinde următoarele
Înscrierile la concurs se fac la să concureze; URGENȚĂ BUZĂU La concurs se pot prezenta acte:
sediul unității, Biroul RUNOS, în b) copie xerox de pe diploma (JUDEȚUL BUZĂU) medici cu drept de liberă practi- a) cerere în care se mențio-
scoate la CONCURS că, specialiști sau primari confir- nează postul pentru care dorește
termen de 15 zile de la apariția de licență și adeverință/certi-
în conformitate cu prevederile mați în specialitatea respectivă, să concureze;
acestui anunț, iar concursul se ficatul de specialist sau primar
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com- rezidenți aflați în ultimul an de b) copie xerox de pe diploma
organizează în termen de mini- pentru medici, medici dentiști,
pletările și modificările ulterioa- pregătire în specialitatea în care de licență și certificatul de spe-
mum 30 de zile și maximum 90 farmaciști, respectiv adeverință
re, următoarele posturi: se publică postul. cialist sau primar pentru medici,
de zile de la publicarea în „Viața de confirmare în gradul profesi-
Dosarul de înscriere la con- medici dentiști, farmaciști, re-
medicală”. onal pentru biologi, biochimiști • două posturi cu normă în-
curs va cuprinde următoarele spectiv adeverință de confirmare
sau chimiști; treagă de medic în specialitatea
acte: în gradul profesional pentru bio-
SPITALUL MUNICIPAL c) copie a certificatului de Medicină internă la Secția Medi-
a) cerere în care se mențio-
TOPLIȚA membru al organizației profesio- cină internă; logi, biochimiști sau chimiști;
nează postul pentru care dorește
(JUDEȚUL HARGHITA) nale cu viza pe anul în curs; • un post cu normă întreagă c) copie a certificatului de
să concureze;
scoate la CONCURS d) dovada/înscrisul din care de medic în specialitatea Gastro- membru al organizației profesio-
b) copie xerox de pe diploma
în conformitate cu prevederile să rezulte că nu i-a fost aplicată enterologie la Compartimentul nale cu viza pe anul în curs;
de licență și certificatul de spe-
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com- una din sancțiunile prevăzute la Gastroenterologie; d) dovada/înscrisul din care
cialist sau primar pentru medici,
pletările și modificările ulterioa- art. 455 alin. (1) lit. e) sau f ), la • două posturi cu normă în- să rezulte că nu i-a fost aplicată
medici dentiști, farmaciști, re-
re, următoarele posturi: art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), re- treagă de medic în specialitatea una din sancțiunile prevăzute la
spectiv adeverință de confirmare
• un post cu normă întreagă spectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) Neurologie la Secția Neurologie; art. 455 alin. (1) lit. e) sau f ), la
în gradul profesional pentru bio-
de medic specialist confirmat în sau e) din Legea nr. 95/2006 pri- • un post cu normă întreagă logi, biochimiști sau chimiști; art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), re-
specialitatea Medicină internă la vind reforma în domeniul sănă- de medic în specialitatea Nefro- c) copie a certificatului de spectiv la art. 628 alin. (1) lit. d)
Secția Medicină internă; tății, republicată, cu modificările logie la Compartimentul Nefro- membru al organizației profesio- sau e) din Legea nr. 95/2006 pri-
• un post cu normă întreagă ulterioare; logie; nale cu viza pe anul în curs; vind reforma în domeniul sănă-
de medic specialist confirmat în e) acte doveditoare pentru • două posturi cu normă în- d) dovada/înscrisul din care tății, republicată, cu modificările
specialitatea Obstetrică-gineco- calcularea punctajului prevăzut treagă de medic în specialitatea să rezulte că nu i-a fost aplicată ulterioare;
logie la Secția Obstetrică-gine- în Anexa nr. 3 la ordin; Cardiologie la Secția Cardiolo- una din sancțiunile prevăzute la e) acte doveditoare pentru
cologie; f ) cazierul judiciar; gie; art. 455 alin. (1) lit. e) sau f ), la calcularea punctajului prevăzut
• un post cu normă întreagă g) certificat medical din care • două posturi cu normă în- art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), re- în Anexa nr. 3 la ordin;
de medic specialist confirmat în să rezulte că este apt din punct treagă de medic în specialitatea spectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) f ) cazierul judiciar;
specialitatea Chirurgie generală de vedere fizic și neuropsihic Cardiologie la Compartimentul sau e) din Legea nr. 95/2006 pri- g) certificat medical din care
la Secția Chirurgie generală; pentru exercitarea activității Terapie intensivă – coronarieni; vind reforma în domeniul sănă- să rezulte că este apt din punct
• un post cu normă întreagă tății, republicată, cu modificările de vedere fizic și neuropsihic
de medic în specialitatea Derma- ulterioare; pentru exercitarea activității
tovenerologie la Compartimen- e) acte doveditoare pentru pentru postul pentru care candi-
tul Dermato-venerologie; calcularea punctajului prevăzut dează;
• un post cu normă întreagă în Anexa nr. 3 la ordin; h) chitanță de plată a taxei de
de medic în specialitatea Boli in- f ) cazierul judiciar; concurs;
fecțioase la SPIAM; g) certificat medical din care i) copia actului de identitate
să rezulte că este apt din punct în termen de valabilitate.
• un post cu normă întreagă
de vedere fizic și neuropsihic Taxa de concurs este de 150
de medic în specialitatea Aneste-
pentru exercitarea activității de lei.
zie și terapie intensivă la Secția
pentru postul pentru care candi- Documentele prevăzute la lit.
ATI;
dează; d), f ) și g) sunt valabile trei luni
• un post cu normă întreagă
h) chitanță de plată a taxei de și se depun la dosar în termen de
de medic în specialitatea Pedia-
concurs; valabilitate.
trie la Secția Pediatrie;
i) copia actului de identitate Tematica de concurs este cea
• un post cu normă întreagă
în termen de valabilitate. pentru examenul de medic speci-
de medic în specialitatea Neona-
Taxa de concurs este de 150 alist în specialitatea postului și
tologie la Secția Neonatologie;
de lei. poate fi găsită pe site-ul Minis-
• un post cu normă întreagă terului Sănătății.
Documentele prevăzute la lit.
de medic în specialitatea Neona- Înscrierile la concurs se fac la
d), f ) și g) sunt valabile trei luni
tologie la Secția Neonatologie – sediul unității, în termen de 15
și se depun la dosar în termen de
Compartiment Terapie intensivă; zile calendaristice de la apariția
valabilitate.
• două posturi cu normă în- acestui anunț, iar concursul se
Tematica de concurs și biblio-
treagă de medic în specialitatea grafia sunt cele afișate pe site-ul organizează în perioada cuprinsă
Oncologie medicală la Secția On- Ministerului Sănătății pentru între 31 și 90 de zile de la publi-
cologie medicală; examenul de medic specialist în carea în „Viața medicală”.
• un post cu normă întreagă specialitatea postului. Relații suplimentare se pot
de medic în specialitatea Radio- Pentru tinerii specialiști uni- obține la tel.: 0233.790.824, int.
logie-imagistică medicală pentru tatea susține costurile aferente 204 sau 0786.089.308.
Laboratorul de Radiologie și ima- contractelor de locațiune – lo-
gistică medicală; cuință de serviciu și utilități în SPITALUL JUDEȚEAN DE
• un post cu normă întreagă limita unui plafon lunar de 1.000 URGENȚĂ VÂLCEA
de medic în specialitatea Onco- de lei. scoate la CONCURS
logie medicală la Cabinetul de Înscrierile la concurs se fac la în conformitate cu prevederile
Oncologie; sediul unității, în termen de 15 Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
• un post cu normă întreagă zile calendaristice de la apariția pletările și modificările ulterioa-
de medic în specialitatea Dia- acestui anunț, iar concursul se re, un post cu normă întreagă de
bet zaharat, nutriție și boli me- organizează în perioada cuprinsă farmacist specialist confirmat în
tabolice la Cabinetul de Diabet, între 31 și 90 de zile de la publi- specialitatea Farmacie clinică la
nutriție și boli metabolice; carea în „Viața medicală”. Farmacia nr. 2.
Posturi scoase la concurs
VIA�A MEDICALĂ
28 mai 2021 l Nr. 21 3
Dosarul de înscriere la con- a) cerere în care se mențio- pletările și modificările ulterioa- Taxa de concurs este de 150 c) copie a certificatului de
curs va cuprinde următoarele nează funcția pentru care doreș- re, următoarele posturi: de lei și se achită la casieria uni- membru al organizației profesio-
acte: te să candideze; • un post cu normă întreagă tății. nale cu viza pe anul în curs;
a) cerere de înscriere tip; b) copie xerox de pe diploma de medic primar confirmat în Documentele prevăzute la lit. d) dovada/înscrisul din care
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de speci- specialitatea Medicină de urgen- d), f ) și g) sunt valabile trei luni să rezulte că nu i-a fost aplicată
de licență și certificatul de spe- alist sau primar; ță la UPU Alexandria; și se depun la dosar în termen de una din sancțiunile prevăzute la
cialist sau primar pentru medici, c) copie a certificatului de • un post cu normă întreagă valabilitate. art. 455 alin. (1) lit. e) sau f ), la
medici dentiști, farmaciști, re- membru al organizației profesio- de medic specialist confirmat în Tematica de concurs va fi afi- art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), re-
spectiv adeverință de confirmare nale cu viza pe anul în curs; specialitatea Boli infecțioase la șată la sediul spitalului. spectiv la art. 628 alin. (1) lit. d)
în gradul profesional pentru bio- d) dovada/înscrisul din care Secția Boli infecțioase; Înscrierile la concurs se fac la sau e) din Legea nr. 95/2006 pri-
logi, biochimiști sau chimiști; să rezulte că nu i-a fost aplicată • un post cu normă întreagă sediul unității, în termen de 15 vind reforma în domeniul sănă-
c) copie a certificatului de una din sancțiunile prevăzute la de medic specialist confirmat în zile calendaristice de la apariția tății, republicată, cu modificările
membru al organizației profesio- art. 455 alin. (1) lit. e) sau f ), la specialitatea Cardiologie la Sec- acestui anunț, iar concursul se ulterioare;
nale cu viza pe anul în curs; art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), re- ția Cardiologie; organizează în perioada cuprinsă e) acte doveditoare pentru
d) dovada/înscrisul din care spectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) • patru posturi cu normă în- între 31 și 90 de zile de la publi- calcularea punctajului prevăzut
să rezulte că nu i-a fost aplicată sau e) din Legea nr. 95/2006 pri- treagă de medic specialist confir- carea în „Viața medicală”. în Anexa nr. 3 la ordin;
una din sancțiunile prevăzute la vind reforma în domeniul sănă- mat în specialitatea Anestezie și Relații suplimentare se pot f ) cazierul judiciar;
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f ), la tății, republicată, cu modificările terapie intensivă la Secția Ane- obține la Serviciul RUNOS, tel.: g) certificat medical din care
ulterioare; stezie și terapie intensivă; 0247.306.723. să rezulte că este apt din punct
art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), re-
spectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) e) acte doveditoare pentru • două posturi cu normă în- de vedere fizic și neuropsihic
calcularea punctajului prevăzut treagă de medic specialist confir- REPUBLICARE pentru exercitarea activității
sau e) din Legea nr. 95/2006 pri-
în Anexa nr. 3 la ordin; mat în specialitatea Medicină de SPITALUL JUDEȚEAN DE pentru postul pentru care candi-
vind reforma în domeniul sănă-
f ) cazierul judiciar; urgență la UPU Alexandria; URGENȚĂ TÂRGOVIȘTE dează;
tății, republicată, cu modificările
g) certificat medical din care • două posturi cu normă în- (JUDEȚUL DÂMBOVIȚA) h) chitanță de plată a taxei de
ulterioare;
să rezulte că este apt din punct treagă de medic cu competențe scoate la CONCURS concurs;
e) acte doveditoare pentru în conformitate cu prevederile
de vedere fizic și neuropsihic limitate la UPU Alexandria. i) copia actului de identitate
calcularea punctajului prevăzut Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
pentru exercitarea activității Dosarul de înscriere la con- în termen de valabilitate.
în Anexa nr. 3 la ordin; pletările și modificările ulterioa-
pentru postul pentru care candi- curs va cuprinde următoarele Taxa de concurs este de 150
f ) cazierul judiciar; re, următoarele posturi:
dează; acte: de lei și se achită la sediul spita-
g) certificat medical din care • un post cu normă întreagă
h) chitanță de plată a taxei de a) cerere în care se mențio- lului.
să rezulte că este apt din punct de medic în specialitatea Cardio-
concurs; nează postul pentru care dorește Documentele prevăzute la lit.
de vedere fizic și neuropsihic logie la Secția Cardiologie;
i) copia actului de identitate să concureze; d), f ) și g) sunt valabile trei luni
pentru exercitarea activității b) copie xerox de pe diploma • un post cu normă întreagă
în termen de valabilitate. și se depun la dosar în termen de
pentru postul pentru care candi- de licență și adeverință/certi- de medic în specialitatea Gastro-
Taxa de concurs este de 150 valabilitate.
dează; ficatul de specialist sau primar enterologie la Secția Gastroente-
de lei și se achită la casieria spi- Tematica de concurs este cea
h) chitanță de plată a taxei de talului. pentru medici, medici dentiști, rologie; pentru examenul de medic speci-
concurs; Documentele prevăzute la lit. farmaciști, respectiv adeverință • un post cu normă întreagă
alist în specialitatea postului.
i) copia actului de identitate d), f ) și g) sunt valabile trei luni de confirmare în gradul profesi- de medic în specialitatea Radio-
Înscrierile la concurs se fac la
în termen de valabilitate. și se depun la dosar în termen de onal pentru biologi, biochimiști logie-imagistică medicală pen-
sediul unității, în termen de 15
Taxa de concurs este de 150 valabilitate. sau chimiști; tru Laboratorul de Radiologie și
zile calendaristice de la apariția
de lei. La concurs se pot înscrie nu- c) copie a certificatului de imagistică medicală I, cu punct
acestui anunț, iar concursul se
Documentele prevăzute la lit. mai candidații care au obținut de lucru la Gura Ocniței – Com-
membru al organizației profesio- organizează în perioada cuprinsă
d), f ) și g) sunt valabile trei luni minimum două puncte din cele partiment CT (pentru laborator);
nale cu viza pe anul în curs; între 31 și 90 de zile de la publi-
și se depun la dosar în termen de prevăzute la pct. 9 din Anexa nr. • un post cu normă întreagă
d) dovada/înscrisul din care carea în „Viața medicală”.
valabilitate. 3 la ordin. de medic în specialitatea Chi-
să rezulte că nu i-a fost aplicată Relații suplimentare se pot
Tematica de concurs este cea La concurs se pot prezenta rurgie orală și maxilo-facială la
una din sancțiunile prevăzute la obține la Serviciul RUNOS, tel.:
pentru de farmacist specialist în Compartimentul Chirurgie orală
farmaciști cu minimum 2 ani ex- art. 455 alin. (1) lit. e) sau f ), la 0245.631.582, int. 1825.
specialitatea Farmacie clinică și și maxilo-facială.
periență profesională. art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), re-
este afișată pe site-ul Ministeru- La concurs se pot prezenta
Bibliografia și tematica de spectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) SPITALUL JUDEȚEAN DE
lui Sănătății. medici cu drept de liberă practi-
concurs pot fi consultate pe si- sau e) din Legea nr. 95/2006 pri- URGENȚĂ TÂRGOVIȘTE
că, specialiști sau primari confir-
Înscrierile la concurs se fac la te-ul: www.recuperarecluj.ro, la vind reforma în domeniul sănă- (JUDEȚUL DÂMBOVIȚA)
mați în specialitatea respectivă,
sediul unității, în termen de 15 Serviciul RUNOS și la avizierul tății, republicată, cu modificările scoate la CONCURS
rezidenți aflați în ultimul an de
zile calendaristice de la apariția spitalului. ulterioare; în conformitate cu prevederile
pregătire în specialitatea în care
acestui anunț, iar concursul se Pentru proba scrisă un su- e) acte doveditoare pentru Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
se publică postul.
organizează în perioada cuprinsă biect va fi din legislația sanitară calcularea punctajului prevăzut pletările și modificările ulterioa-
Dosarul de înscriere la con-
între 31 și 90 de zile de la publi- (Legea nr. 95/2006). în Anexa nr. 3 la ordin; re, următoarele posturi:
curs va cuprinde următoarele
carea în „Viața medicală”. Înscrierile la concurs se fac la f ) cazierul judiciar; • un post cu normă întreagă
acte:
Relații suplimentare se pot sediul unității, în termen de 15 g) certificat medical din care de medic specialist confirmat în
a) cerere în care se mențio-
obține la tel.: 0250.748.001, int. zile calendaristice de la apariția să rezulte că este apt din punct specialitatea Urologie la Com-
nează postul pentru care dorește
3269. acestui anunț, iar concursul se de vedere fizic și neuropsihic partimentul Urologie;
să concureze;
organizează în perioada cuprinsă pentru exercitarea activității • un post cu normă întreagă
b) copie xerox de pe diploma
SPITALUL CLINIC DE între 31 și 90 de zile de la publi- pentru postul pentru care candi- de medic primar confirmat în
de licență și certificatul de spe-
RECUPERARE CLUJ-NAPOCA carea în „Viața medicală”. dează; specialitatea Igienă la S.P.I.A.M.;
cialist sau primar pentru medici,
(JUDEȚUL CLUJ) Relații suplimentare se pot h) chitanță de plată a taxei de • un post cu normă întreagă
medici dentiști, farmaciști, re-
scoate la CONCURS obține la sediul spitalului, str. concurs; de medic specialist confirmat în
spectiv adeverință de confirmare
în conformitate cu prevederile Viilor nr. 46-50, sau la tel.: i) copia actului de identitate specialitatatea Pneumologie la
în gradul profesional pentru bio-
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com- 0264.207.021, int. 206. în termen de valabilitate. logi, biochimiști sau chimiști; Secția Pneumologie;
pletările și modificările ulteri-
oare, funcția de farmacist-șef la SPITALUL JUDEȚEAN DE
Farmacia cu circuit închis a spi- URGENȚĂ ALEXANDRIA
talului. (JUDEȚUL TELEORMAN)
Dosarul de înscriere la con- scoate la CONCURS
curs va cuprinde următoarele în conformitate cu prevederile
acte: Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-

Centrul Medical DeltaMed,


cu punct de lucru în București, str. Povernei nr. 42
(Piața Victoriei), Sector 1,
angajează medic specialist/primar O.R.L.
(contract C.A.S.).
Condiții avantajoase de lucru, spațiu generos, cu dotări excepționale.
Cei interesați sunt rugați să trimită scrisoare de intenție și CV la
adresa dr.lunguelena@yahoo.com.
Informații la telefon 0722.57.37.07.

Policlinica Balotești, Ilfov,


angajează medici specialiști, debutanți sau pensionari fără avizul
Colegiului Medicilor București.
Program flexibil și venituri atractive. Detalii la telefon: 0745.023.169
sau: angajari.medici.saftica@gmail.com
4 VIA�A MEDICALĂ
28 mai 2021 l Nr. 21 Posturi scoase la concurs
• un post cu normă întreagă • două posturi cu normă în- • un post cu normă întreagă pentru exercitarea activității și se depun la dosar în termen de
de medic specialist confirmat în treagă de medic specialist confir- de medic specialist confirmat în pentru postul pentru care candi- valabilitate.
specialitatea Obstetrică-gineco- mat în specialitatea Pediatrie la specialitatea Anatomie patologi- dează; Tematica de concurs și bibli-
logie la Secția Obstetrică-gine- Secția Pediatrie; că la Serviciul de Anatomie pato- h) chitanță de plată a taxei de ografia sunt cele pentru exame-
cologie I; • un post cu normă întreagă logică. concurs; nul de biolog/chimist specialist
• două posturi cu normă în- de medic specialist confirmat Dosarul de înscriere la con- i) copia actului de identitate (după caz).
treagă de medic specialist confir- în specialitatea Neonatologie la curs va cuprinde următoarele în termen de valabilitate. Înscrierile la concurs se fac la
mat în specialitatea Neurologie Secția Neonatologie; acte: Taxa de concurs este de 150 sediul unității, Serviciul RUNOS,
la Secția Neurologie; • un post cu normă întreagă a) cerere în care se mențio- de lei și se achită la sediul spita- în termen de 15 zile calendaris-
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în nează postul pentru care dorește lului. tice de la apariția acestui anunț,
de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagis- să concureze; Documentele prevăzute la lit. iar concursul se organizează în
specialitatea Cardiologie la Sec- tică medicală pentru Laboratorul b) copie xerox de pe diploma d), f ) și g) sunt valabile trei luni perioada cuprinsă între 31 și 90
ția Cardiologie; de Radiologie și imagistică medi- de licență și certificatul de spe- și se depun la dosar în termen de de zile de la publicarea în „Viața
• două posturi cu normă în- cală I cu punct de lucru la Gura cialist sau primar pentru medici, valabilitate. medicală”.
treagă de medic specialist confir- Ocniței – Compartiment C.T.; medici dentiști, farmaciști, re- Tematica de concurs este cea Relații suplimentare se pot
mat în specialitatea ATI la Secția • un post cu normă întreagă spectiv adeverință de confirmare pentru examenul de medic speci- obține la Serviciul RUNOS, tel.:
ATI; de medic specialist confirmat în gradul profesional pentru bio- alist în specialitatea postului. 0254.713.820, int. 210.
• trei posturi cu normă întrea- în specialitatea Pneumologie la logi, biochimiști sau chimiști; Înscrierile la concurs se fac la
gă de medic specialist confirmat Secția Pneumologie I TBC – loca- c) copie a certificatului de sediul unității, în termen de 15 SPITALUL „PROF. DR.
în specialitatea Boli infecțioase ția Moroieni; membru al organizației profesio- zile calendaristice de la apariția CONSTANTIN ANGELESCU”
la Secția Boli infecțioase adulți; • un post cu normă întreagă nale cu viza pe anul în curs; acestui anunț, iar concursul se BUCUREȘTI
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în d) dovada/înscrisul din care organizează în perioada cuprinsă scoate la CONCURS
specialitatea Psihiatrie la Secția să rezulte că nu i-a fost aplicată între 31 și 90 de zile de la publi- în conformitate cu prevederile
de medic specialist confirmat în
Psihiatrie IV cronici – locația una din sancțiunile prevăzute la carea în „Viața medicală”. Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
specialitatea Nefrologie la Secția
Gura Ocniței Ochiuri;
Medicină internă I – Comparti- art. 455 alin. (1) lit. e) sau f ), la Relații suplimentare se pot pletările și modificările ulterioa-
• un post cu normă întreagă
ment Nefrologie; art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), re- obține la Serviciul RUNOS, tel.: re, următoarele posturi:
de medic specialist confirmat în
• un post cu normă întreagă spectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) 0245.631.582, int. 1825. • un post cu normă întreagă
specialitatea Psihiatrie la Secția
de medic specialist confirmat în sau e) din Legea nr. 95/2006 pri- de medic specialist confirmat în
Psihiatrie acuți;
specialitatea Medicină internă la vind reforma în domeniul sănă- SPITALUL MUNICIPAL specialitatea Radiologie-imagis-
• trei posturi cu normă în-
Secția Medicină internă I; tății, republicată, cu modificările „DR. ALEXANDRU tică medicală pentru Laboratorul
treagă de medic specialist confir-
• un post cu normă întreagă ulterioare; SIMIONESCU” HUNEDOARA de Radiologie și imagistică medi-
mat în specialitatea Medicină de
de medic specialist confirmat în e) acte doveditoare pentru (JUDEȚUL HUNEDOARA) cală;
urgență la UPU-SMURD cu punct
specialitatea Reumatologie la calcularea punctajului prevăzut scoate la CONCURS • un post cu normă întreagă
de lucru Titu;
Compartimentul Reumatologie; în Anexa nr. 3 la ordin; în conformitate cu prevederile de medic specialist confirmat în
• un post cu normă întreagă
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în f ) cazierul judiciar; Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com- specialitatea Medicină internă la
de medic specialist confirmat în specialitatea Dermatovenerolo- g) certificat medical din care pletările și modificările ulterioa- Cabinetul de Medicină internă –
specialitatea Oncologie medicală gie la Compartimentul Dermato- să rezulte că este apt din punct re, următoarele posturi: Ambulatoriul integrat.
la Secția Oncologie medicală; venerologie; de vedere fizic și neuropsihic • un post cu normă întreagă Dosarul de înscriere la con-
de biolog în cadrul Laboratorului curs va cuprinde următoarele
de Analize medicale; acte:
• un post cu normă întreagă a) cerere în care se mențio-
de chimist în cadrul Laboratoru- nează postul pentru care dorește
lui de Analize medicale. să concureze;
Dosarul de înscriere la con- b) copie xerox de pe diploma
curs va cuprinde următoarele de licență și certificatul de spe-
acte: cialist sau primar pentru medici,
a) cerere în care se mențio- medici dentiști, farmaciști, re-
nează postul pentru care dorește spectiv adeverință de confirmare
să concureze; în gradul profesional pentru bio-
b) copie xerox de pe diploma logi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de
de licență și certificatul de spe-
membru al organizației profesio-
cialist sau primar pentru medici,
nale cu viza pe anul în curs;
medici dentiști, farmaciști, re-
d) dovada/înscrisul din care
spectiv adeverință de confirmare
să rezulte că nu i-a fost aplicată
în gradul profesional pentru bio-
una din sancțiunile prevăzute la
logi, biochimiști sau chimiști;
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f ), la
c) copie a certificatului de
art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), re-
membru al organizației profesio-
spectiv la art. 628 alin. (1) lit. d)
nale cu viza pe anul în curs;
sau e) din Legea nr. 95/2006 pri-
d) dovada/înscrisul din care
vind reforma în domeniul sănă-
să rezulte că nu i-a fost aplica- tății, republicată, cu modificările
tă una din sancțiunile prevăzute ulterioare;
la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f ), e) acte doveditoare pentru
la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), calcularea punctajului prevăzut
respectiv la art. 628 alin. (1) lit. în Anexa nr. 3 la ordin;
d) sau e) din Legea nr. 95/2006 f ) cazierul judiciar;
privind reforma în domeniul g) certificat medical din care
sănătății, republicată, cu modi- să rezulte că este apt din punct
ficările ulterioare, ori cele de la de vedere fizic și neuropsihic
art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din pentru exercitarea activității
Legea nr. 460/2003 privind exer- pentru postul pentru care candi-
citarea profesiunilor de biochi- dează;
mist, biolog și chimist, înființa- h) chitanță de plată a taxei de
rea, organizarea și funcționarea concurs;
OBBCSSR; i) copia actului de identitate
e) acte doveditoare pentru în termen de valabilitate.
calcularea punctajului prevăzut Taxa de concurs este de 150
în Anexa nr. 3 la ordin; de lei.
f ) cazierul judiciar; Documentele prevăzute la lit.
g) certificat medical din care d), f ) și g) sunt valabile trei luni
să rezulte că este apt din punct și se depun la dosar în termen de
de vedere fizic și neuropsihic valabilitate.
pentru exercitarea activității Tematica de concurs este cea
pentru postul pentru care candi- pentru examenul de medic spe-
dează; cialist în specialitatea postului,
h) chitanță de plată a taxei de postată pe site-ul Ministerului
concurs; Sănătății.
i) copia actului de identitate Înscrierile la concurs se fac la
în termen de valabilitate. sediul unității, str. Aleea Căuzași
Taxa de concurs este de 150 nr. 49-51, sector 3, București, în
de lei și se achită la casieria spi- termen de 15 zile calendaristice
talului. de la apariția acestui anunț, între
Documentele prevăzute la lit. orele 9,00 și 13,00, iar concur-
d), f ) și g) sunt valabile trei luni sul se organizează în perioada
Posturi scoase la concurs
VIA�A MEDICALĂ
28 mai 2021 l Nr. 21 5
cuprinsă între 31 și 90 de zile de • un post cu normă întreagă Dosarul de înscriere la con- să ateste confirmarea în specia- Proba scrisă a concursu-
la publicarea în „Viața medicală”. de medic specialist confirmat în curs va cuprinde următoarele litate și vechimea în specialitate; lui se susține după subiecte din
Relații suplimentare se pot specialitatea Boli infecțioase la acte: k) un proiect de management Legea nr. 95/2006 privind re-
obține la tel.: 021.568.82.24. Secția Boli infecțioase; a) cerere în care se mențio- privind evoluția viitoare a secți- forma în domeniul sănătății,
• un post cu normă întreagă nează funcția pentru care doreș- ei/serviciului; cu modificările și completările
SPITALUL ORĂȘENESC de medic specialist confirmat în te să candideze; l) chitanță de plată a taxei de ulterioare și legislația secundară
„SFÂNTUL ȘTEFAN” specialitatea Chirurgie orală și b) copie xerox de pe diploma concurs. aferentă.
ROVINARI (JUDEȚUL GORJ) maxilo-facială la Compartimen- de studii; Taxa de concurs este de 200 Proba clinică sau proba prac-
scoate la CONCURS tul Chirurgie maxilo-facială; c) adeverință din care să reia- de lei și se achită la casieria uni- tică se susține pe baza metodo-
în conformitate cu prevederile • un post cu normă întrea- să confirmarea în gradul profesi- tății. logiei stabilite pentru obținerea
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com- gă de medic rezident ultimul an onal; Candidații au obligația de a titlului de medic specialist.
pletările și modificările ulteri- confirmat în specialitatea Me- d) acte doveditoare pentru prezenta, la înscriere, actele în Tematica de concurs este afi-
oare, un post cu normă întreagă dicină de urgență la Unitatea de calcularea punctajului prevăzut original pentru cele depuse în șată la sediul spitalului.
de medic specialist confirmat în Primire Urgențe – UPU-SMURD în Anexa nr. 2 la normele menți- copie. Înscrierile la concurs se fac la
specialitatea ORL la Comparti- Deva. onate; La concurs se pot prezenta sediul unității, Serviciul RUNOS,
mentul ORL. Dosarul de înscriere la con- e) declarație pe propria răs-
medici cu o vechime de cel puțin în termen de 15 zile de la apariția
Dosarul de înscriere la con- curs va cuprinde următoarele pundere a candidatului, din care
5 ani în specialitatea postului, acestui anunț, iar concursul se
curs va cuprinde următoarele acte: să rezulte că nu a fost condam-
specialitate pe care o practică în organizează în termen de mini-
acte: a) cerere în care se mențio- nat penal pentru fapte ce-l fac
mod curent și în care sunt confir- mum 30 de zile și maximum 90
a) cerere în care se mențio- nează postul pentru care dorește incompatibil cu funcția pentru
mați prin ordin al m.s.p. (vechi- de zile de la publicarea în „Viața
nează postul pentru care dorește să concureze; care dorește să concureze;
mea în specialitate decurge de la medicală”.
să concureze; b) copie xerox de pe diploma f ) declarație pe propria răs-
data confirmării și încadrării ca Relații suplimentare se pot
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de spe- pundere a candidatului, din care
să rezulte că nu se află în stare de specialist). obține la tel.: 0254.215.051, int.
de licență și adeverință/certi- cialist sau primar pentru medici, Persoanele sancționate în ul- 133.
ficatul de specialist sau primar medici dentiști, farmaciști, re- incompatibilitate;
g) certificat privind starea de timii 2 ani de unitățile la care au
pentru medici, medici dentiști, spectiv adeverință de confirmare
sănătate; fost angajate sau de Colegiul Me- SPITALUL JUDEȚEAN
farmaciști, respectiv adeverință în gradul profesional pentru bio-
h) dovadă/adeverință din care dicilor din România, precum și DE URGENȚĂ DEVA
de confirmare în gradul profesi- logi, biochimiști sau chimiști;
să rezulte că în ultimii 2 ani nu cele cărora le-a încetat contrac- (JUDEȚUL HUNEDOARA)
onal pentru biologi, biochimiști c) copie a certificatului de
a fost sancționat de conducerea tul de administrare în condițiile scoate la CONCURS
sau chimiști; membru al organizației profesio-
unităților în care și-a desfășurat stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d), în conformitate cu prevederile
c) copie a certificatului de nale cu viza pe anul în curs;
activitatea sau de Colegiul Medi- sau cele care au împlinit vârsta legale, funcția de șef Centrul de
membru al organizației profesio- d) dovada/înscrisul din care
cilor din România; de pensionare conform legii, nu Sănătate Mintală – Copii.
nale cu viza pe anul în curs; să rezulte că nu i-a fost aplicată
i) copie xerox a autorizației pot participa la concurs. Dosarul de înscriere la con-
d) dovada/înscrisul din care una din sancțiunile prevăzute la
de liberă practică sau a certifi- Concursul sau examenul va curs va cuprinde următoarele
să rezulte că nu i-a fost aplicată art. 455 alin. (1) lit. e) sau f ), la
catului de membru al Colegiului consta în următoarele probe: in- acte:
una din sancțiunile prevăzute la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), re-
Medicilor din România; terviu – susținerea proiectului de a) cerere în care se men-
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f ), la spectiv la art. 628 alin. (1) lit. d)
j) copia carnetului de muncă management, probă scrisă, probă ționează funcția pentru care
art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), re- sau e) din Legea nr. 95/2006 pri-
sau, după caz, o adeverință care clinică sau practică. dorește să candideze;
spectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) vind reforma în domeniul sănă-
sau e) din Legea nr. 95/2006 pri- tății, republicată, cu modificările
vind reforma în domeniul sănă- ulterioare;
tății, republicată, cu modificările e) acte doveditoare pentru
ulterioare; calcularea punctajului prevăzut
e) acte doveditoare pentru în Anexa nr. 3 la ordin;
calcularea punctajului prevăzut f ) cazierul judiciar;
în Anexa nr. 3 la ordin; g) certificat medical din care
f ) cazierul judiciar; să rezulte că este apt din punct
g) certificat medical din care de vedere fizic și neuropsihic
să rezulte că este apt din punct pentru exercitarea activității
de vedere fizic și neuropsihic pentru postul pentru care candi-
pentru exercitarea activității dează;
pentru postul pentru care candi- h) chitanță de plată a taxei de
dează; concurs;
h) chitanță de plată a taxei de i) copia actului de identitate
concurs; în termen de valabilitate.
i) copia actului de identitate Taxa de concurs este de 150
în termen de valabilitate;
de lei și se achită la casieria uni-
j) copie a documentelor pri-
tății.
vind schimbarea numelui (cer-
Documentele prevăzute la lit.
tificat de căsătorie, certificat de
d), f ) și g) sunt valabile trei luni
naștere).
și se depun la dosar în termen de
Taxa de concurs este de 150
valabilitate.
de lei.
Tematica de concurs este cea
Copiile actelor de mai sus
pentru examenul de medic spe-
vor fi însoțite de documentele
cialist în specialitatea postului,
originale pentru a fi certificate
postată pe site-ul Ministerului
în conformitate cu originalul de
Sănătății.
un reprezentant al angajatorului.
Înscrierile la concurs se fac la
Documentele prevăzute la lit. d),
f ) și g) sunt valabile trei luni și se sediul unității, Serviciul RUNOS,
depun la dosar în termen de vala- în termen de 15 zile calendaris-
bilitate. tice de la apariția acestui anunț,
Tematica de concurs și biblio- iar concursul se organizează în
grafia se vor afișa pe site-ul: htt- perioada cuprinsă între 31 și 90
ps://spitalrovinari.ro/ și la sediul de zile de la publicarea în „Viața
spitalului. medicală”.
Înscrierile la concurs se fac la Relații suplimentare se pot
sediul unității, în termen de 15 obține la tel.: 0254.215.051, int.
zile calendaristice de la apariția 133.
acestui anunț, iar concursul se
organizează în perioada cuprinsă SPITALUL JUDEȚEAN
între 31 și 90 de zile de la publi- DE URGENȚĂ DEVA
carea în „Viața medicală”. (JUDEȚUL HUNEDOARA)
Relații suplimentare se pot scoate la CONCURS
obține la Biroul Resurse Umane, în conformitate cu prevederile
tel.: 0253.371.318, int. 154. Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coro-
borat cu prevederile art. 185 din
SPITALUL JUDEȚEAN Legea nr. 95/2006, republicată,
DE URGENȚĂ DEVA cu modificările și completările
(JUDEȚUL HUNEDOARA) ulterioare, următoarele funcții:
scoate la CONCURS • șef Secția Boli infecțioase;
în conformitate cu prevederile • șef Secția Medicină
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com- internă I;
pletările și modificările ulterioa- • șef Serviciul Județean de
re, următoarele posturi: Medicină legală.
6 VIA�A MEDICALĂ
28 mai 2021 l Nr. 21 Posturi scoase la concurs
b) copie xerox de pe diploma l) chitanță de plată a taxei de b) copie xerox de pe diploma Documentele prevăzute la lit. d), Înscrierile la concurs se fac la
de studii; concurs. de licență și certificatul de spe- f ) și g) sunt valabile trei luni și se sediul unității, în termen de 15
c) adeverință din care să reia- Taxa de concurs este de 200 cialist sau primar pentru medici, depun la dosar în termen de vala- zile calendaristice de la apariția
să confirmarea în gradul profesi- de lei și se achită la casieria uni- medici dentiști, farmaciști, re- bilitate. acestui anunț, iar concursul se
onal; tății. spectiv adeverință de confirmare Tematica de concurs va fi afi- organizează în perioada cuprinsă
d) acte doveditoare pentru Candidații au obligația de a în gradul profesional pentru bio- șată la sediul spitalului. între 31 și 90 de zile de la publi-
calcularea punctajului prevăzut prezenta, la înscriere, actele în logi, biochimiști sau chimiști; Înscrierile la concurs se fac la carea în „Viața medicală”.
în Anexa nr. 2 la normele menți- c) copie a certificatului de sediul unității, în termen de 15 Relații suplimentare se pot
original pentru cele depuse în
onate; zile calendaristice de la apariția obține la Serviciul RUONS, tel.:
copie. membru al organizației profesio-
e) declarație pe propria răs- acestui anunț, iar concursul se
Înscrierile la concurs se fac în nale cu viza pe anul în curs; 0233.219.380, int. 108, 193.
pundere a candidatului, din care
termen de 15 zile de la apariția d) dovada/înscrisul din care organizează în perioada cuprinsă
să rezulte că nu a fost condam-
acestui anunț, iar concursul se să rezulte că nu i-a fost aplicată între 31 și 90 de zile de la publi- SPITALUL CLINIC COLENTINA
nat penal pentru fapte ce-l fac
organizează după 30 de zile de la una din sancțiunile prevăzute la carea în „Viața medicală”. BUCUREȘTI
incompatibil cu funcția pentru
care dorește să concureze; publicarea în „Viața medicală”. art. 455 alin. (1) lit. e) sau f ), la scoate la CONCURS
f ) declarație pe propria răs- Relații suplimentare se pot art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), re- SPITALUL JUDEȚEAN DE în conformitate cu prevederile
pundere a candidatului, din care obține la tel.: 0254.215.051, int. spectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) URGENȚĂ PIATRA NEAMȚ Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
să rezulte că nu se află în stare de 133. sau e) din Legea nr. 95/2006 pri- (JUDEȚUL NEAMȚ) pletările și modificările ulterioa-
incompatibilitate; vind reforma în domeniul sănă- scoate la CONCURS re, următoarele posturi:
g) certificat privind starea de SPITALUL ORĂȘENESC tății, republicată, cu modificările în conformitate cu prevederile • un post cu normă întreagă
sănătate; CÂMPENI ulterioare; Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com- de medic primar confirmat în
h) dovadă/adeverință din care (JUDEȚUL ALBA) e) acte doveditoare pentru pletările și modificările ulterioa- specialitatea Epidemiologie la
să rezulte că în ultimii 2 ani nu scoate la CONCURS calcularea punctajului prevăzut re, următoarele posturi: Compartimentul P.C.I.A.A.M.;
a fost sancționat de conducerea în conformitate cu prevederile în Anexa nr. 3 la ordin; • un post cu normă întreagă • un post cu normă întrea-
unităților în care și-a desfășurat f ) cazierul judiciar; de medic specialist confirmat în
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com- gă de medic rezident ultimul an
activitatea sau de Colegiul Medi- specialitatea Pediatrie la Secția
pletările și modificările ulteri- g) certificat medical din care confirmat în specialitatea Epi-
cilor din România; Neonatologie;
oare, un post cu normă întreagă să rezulte că este apt din punct demiologie la Compartimentul
i) copie xerox a autorizației • un post cu normă întrea-
de medic specialist confirmat în de vedere fizic și neuropsihic P.C.I.A.A.M.
de liberă practică sau certificatul gă de medic rezident ultimul an
de membru al Colegiului Medici- specialitatea Medicină internă în pentru exercitarea activității Dosarul de înscriere la con-
confirmat în specialitatea Epi-
lor din România; cadrul Compartimentului Medi- pentru postul pentru care candi- curs va cuprinde următoarele
demiologie la Compartimentul
j) copia carnetului de muncă cină internă. dează; acte:
Supraveghere, prevenire infecții
sau, după caz, o adeverință care Dosarul de înscriere la con- h) chitanță de plată a taxei de a) cerere în care se mențio-
asociate asistenței medicale;
să ateste confirmarea în speciali- curs va cuprinde următoarele concurs; nează postul pentru care dorește
• un post cu normă întreagă
tate și vechimea în specialitate; acte: i) copia actului de identitate să concureze;
de medic specialist confirmat
k) un proiect de management a) cerere în care se mențio- în termen de valabilitate. b) copie xerox de pe diploma
în specialitatea Gastroentero-
privind evoluția viitoare a cen- nează postul pentru care dorește Taxa de concurs este de 150 de licență și adeverință/certi-
logie la Secția Medicină internă
trului; să concureze; de lei. ficatul de specialist sau primar
– Compartimentul Gastroentero-
pentru medici, medici dentiști,
logie;
• un post cu normă întreagă farmaciști, respectiv adeverință
de medic specialist confirmat în de confirmare în gradul profesi-
specialitatea Obstetrică-gineco- onal pentru biologi, biochimiști
logie la Secția Obstetrică-gine- sau chimiști;
cologie. c) copie a certificatului de
Dosarul de înscriere la con- membru al organizației profesio-
curs va cuprinde următoarele nale cu viza pe anul în curs;
acte: d) dovada/înscrisul din care
a) cerere în care se mențio- să rezulte că nu i-a fost aplicată
nează postul pentru care dorește una din sancțiunile prevăzute la
să concureze; art. 455 alin. (1) lit. e) sau f ), la
b) copie xerox de pe diploma art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), re-
de licență și certificatul de spe- spectiv la art. 628 alin. (1) lit. d)
cialist sau primar pentru medici, sau e) din Legea nr. 95/2006 pri-
medici dentiști, farmaciști, re- vind reforma în domeniul sănă-
spectiv adeverință de confirmare tății, republicată, cu modificările
în gradul profesional pentru bio- ulterioare;
logi, biochimiști sau chimiști; e) acte doveditoare pentru
c) copie a certificatului de calcularea punctajului prevăzut
membru al organizației profesio- în Anexa nr. 3 la ordin;
nale cu viza pe anul în curs; f ) cazierul judiciar;
d) dovada/înscrisul din care g) certificat medical din care
să rezulte că nu i-a fost aplicată să rezulte că este apt din punct
una din sancțiunile prevăzute la de vedere fizic și neuropsihic
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f ), la pentru exercitarea activității
art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), re-
pentru postul pentru care candi-
spectiv la art. 628 alin. (1) lit. d)
dează;
sau e) din Legea nr. 95/2006 pri-
h) chitanță de plată a taxei de
vind reforma în domeniul sănă-
concurs;
tății, republicată, cu modificările
i) copia actului de identitate
ulterioare;
în termen de valabilitate.
e) acte doveditoare pentru
Taxa de concurs este de 150
calcularea punctajului prevăzut
de lei.
în Anexa nr. 3 la ordin;
Documentele prevăzute la lit.
f ) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care d), f ) și g) sunt valabile trei luni
să rezulte că este apt din punct și se depun la dosar în termen de
de vedere fizic și neuropsihic valabilitate.
pentru exercitarea activității Condițiile specifice, tema-
pentru postul pentru care candi- tica și bibliografia de concurs
dează; vor fi afișate pe site-ul unității:
h) chitanță de plată a taxei de www.spitalulcolentina.ro
concurs; Înscrierile la concurs se fac
i) copia actului de identitate la sediul spitalului, șos. Ștefan
în termen de valabilitate. cel Mare nr. 19-21, sector 2, pa-
Taxa de concurs este de 150 vilionul D, etaj 2, Biroul RUNOS,
de lei. în termen de 15 zile calendaris-
Documentele prevăzute la lit. tice de la apariția acestui anunț,
d), f ) și g) sunt valabile trei luni iar concursul se organizează în
și se depun la dosar în termen de perioada cuprinsă între 31 și 90
valabilitate. de zile de la publicarea în „Viața
Tematica de concurs este cea medicală”.
pentru examenul de medic speci- Relații suplimentare se pot
alist în specialitatea postului. obține la tel.: 021.319.17.80.
Posturi scoase la concurs
VIA�A MEDICALĂ
28 mai 2021 l Nr. 21 7
SPITALUL MUNICIPAL specialitatea Pediatrie în cadrul oare, un post cu normă întreagă de confirmare în gradul profesi- specialitatea Anestezie și terapie
MANGALIA Compartimentului Pediatrie; de medic specialist confirmat în onal pentru biologi, biochimiști intensivă în cadrul Secției clinice
(JUDEȚUL CONSTANȚA) • un post cu normă întreagă specialitatea Sănătate publică și sau chimiști; ATI.
scoate la CONCURS de medic specialist confirmat în management în cadrul Depar- c) copie a certificatului de Dosarul de înscriere la con-
în conformitate cu prevederile specialitatea Boli infecțioase în tamentului Supraveghere în să- membru al organizației profesio- curs va cuprinde următoarele
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com- cadrul Compartimentului Boli nătate publică – Compartiment nale cu viza pe anul în curs; acte:
pletările și modificările ulterioa- infecțioase; Evaluarea și promovarea sănă- d) dovada/înscrisul din care a) cerere în care se mențio-
re, următoarele posturi: • un post cu normă întreagă tății. să rezulte că nu i-a fost aplicată nează postul pentru care dorește
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în Dosarul de înscriere la con- una din sancțiunile prevăzute la să concureze;
de medic specialist confirmat în specialitatea ATI în cadrul Com- curs va cuprinde următoarele art. 455 alin. (1) lit. e) sau f ), la b) copie xerox de pe diploma
specialitatea Pediatrie la Secția partimentului ATI; acte: art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), re- de licență și certificatul de spe-
Pediatrie; • un post cu normă întreagă a) cerere în care se mențio- spectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) cialist sau primar pentru medici,
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în nează postul pentru care dorește sau e) din Legea nr. 95/2006 pri- medici dentiști, farmaciști, re-
de medic specialist confirmat specialitatea Radiologie-imagis- să concureze; vind reforma în domeniul sănă- spectiv adeverință de confirmare
în specialitatea Ortopedie și tică medicală în cadrul Laborato- b) copie xerox de pe diploma tății, republicată, cu modificările în gradul profesional pentru bio-
traumatologie la Secția Ortope- rului de Radiologie și imagistică de licență și certificatul de spe- ulterioare; logi, biochimiști sau chimiști;
die-traumatologie; medicală; cialist sau primar pentru medici, e) acte doveditoare pentru c) copie a certificatului de
• un post cu normă întreagă • un post cu jumătate de nor- medici dentiști, farmaciști, re- calcularea punctajului prevăzut membru al organizației profesio-
de medic specialist confirmat în mă de medic specialist confirmat spectiv adeverință de confirmare în Anexa nr. 3 la ordin; nale cu viza pe anul în curs;
specialitatea Boli infecțioase la în specialitatea Neonatologie în în gradul profesional pentru bio- f ) cazierul judiciar; d) dovada/înscrisul din care
Secția Medicină internă. cadrul Compartimentului Neo- logi, biochimiști sau chimiști; g) certificat medical din care să rezulte că nu i-a fost aplicată
Dosarul de înscriere la con- natologie. c) copie a certificatului de să rezulte că este apt din punct una din sancțiunile prevăzute la
curs va cuprinde următoarele Dosarul de înscriere la con- membru al organizației profesio- de vedere fizic și neuropsihic art. 455 alin. (1) lit. e) sau f ), la
acte: curs va cuprinde următoarele nale cu viza pe anul în curs; pentru exercitarea activității art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), re-
a) cerere în care se mențio- acte: d) dovada/înscrisul din care pentru funcția pentru care can- spectiv la art. 628 alin. (1) lit. d)
nează postul pentru care dorește a) cerere în care se mențio- să rezulte că nu i-a fost aplicată didează; sau e) din Legea nr. 95/2006 pri-
să concureze; nează postul pentru care dorește una din sancțiunile prevăzute la h) chitanță de plată a taxei de vind reforma în domeniul sănă-
b) copie xerox de pe diploma să concureze; art. 455 alin. (1) lit. e) sau f ), la concurs; tății, republicată, cu modificările
de licență și certificatul de spe- b) copie xerox de pe diploma art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), re- i) copia actului de identitate ulterioare;
cialist sau primar pentru medici, de licență și certificatul de spe- spectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) în termen de valabilitate. e) acte doveditoare pentru
medici dentiști, farmaciști, re- cialist sau primar pentru medici, sau e) din Legea nr. 95/2006 pri- Taxa de concurs este de 150 calcularea punctajului prevăzut
spectiv adeverință de confirmare medici dentiști, farmaciști, re- vind reforma în domeniul sănă- de lei și se achită la casieria in- în Anexa nr. 3 la ordin;
în gradul profesional pentru bio- spectiv adeverință de confirmare tății, republicată, cu modificările stituției. f ) cazierul judiciar;
logi, biochimiști sau chimiști; în gradul profesional pentru bio- ulterioare; Copiile actelor prevăzute mai g) certificat medical din care
c) copie a certificatului de logi, biochimiști sau chimiști; e) acte doveditoare pentru sus vor fi însoțite de documente- să rezulte că este apt din punct
membru al organizației profesio- c) copie a certificatului de calcularea punctajului prevăzut le originale, care se vor certifica de vedere fizic și neuropsihic
nale cu viza pe anul în curs; membru al organizației profesio- în Anexa nr. 3 la ordin; cu originalul, sau se prezintă co- pentru exercitarea activității
d) dovada/înscrisul din care nale cu viza pe anul în curs; f ) cazierul judiciar; pii legalizate. Documentele pre- pentru postul pentru care candi-
să rezulte că nu i-a fost aplicată d) dovada/înscrisul din care g) certificat medical din care văzute la lit. d), f ) și g) sunt vala- dează;
una din sancțiunile prevăzute la să rezulte că nu i-a fost aplicată să rezulte că este apt din punct bile trei luni și se depun la dosar h) chitanță de plată a taxei de
una din sancțiunile prevăzute la de vedere fizic și neuropsihic în termen de valabilitate. concurs;
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f ), la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f ), la pentru exercitarea activității Pentru funcția de șef com- i) copia actului de identitate
art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), re-
art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), re- pentru postul pentru care candi- partiment, la concurs se pot pre- în termen de valabilitate.
spectiv la art. 628 alin. (1) lit. d)
dează; zenta medici cu o vechime de cel Taxa de concurs este de 150
sau e) din Legea nr. 95/2006 pri- spectiv la art. 628 alin. (1) lit. d)
h) chitanță de plată a taxei de puțin 5 ani în specialitatea pos- de lei.
vind reforma în domeniul sănă- sau e) din Legea nr. 95/2006 pri-
tului. Vechimea în specialitate Documentele prevăzute la lit.
tății, republicată, cu modificările vind reforma în domeniul sănă- concurs;
d), f ) și g) sunt valabile trei luni
ulterioare; tății, republicată, cu modificările i) copia actului de identitate decurge de la data confirmării
și se depun la dosar în termen de
e) acte doveditoare pentru ulterioare; în termen de valabilitate. și încadrării ca medic specialist.
valabilitate.
calcularea punctajului prevăzut e) acte doveditoare pentru Taxa de concurs este de 150 La concurs se pot înscrie numai
Tematica de concurs va fi afi-
în Anexa nr. 3 la ordin; calcularea punctajului prevăzut de lei. candidații care au obținut mini-
șată la sediul institutului.
f ) cazierul judiciar; în Anexa nr. 3 la ordin; Documentele prevăzute la lit. mum două puncte din cele pre-
Înscrierile la concurs se fac la
g) certificat medical din care f ) cazierul judiciar; d), f ) și g) sunt valabile trei luni văzute la pct. 9 din anexa nr. 3 la
sediul unității, în termen de 15
să rezulte că este apt din punct g) certificat medical din care și se depun la dosar în termen de ordin. Pentru proba scrisă un su-
zile calendaristice de la apariția
de vedere fizic și neuropsihic să rezulte că este apt din punct valabilitate. biect va fi din legislația sanitară
acestui anunț, iar concursul se
pentru exercitarea activității de vedere fizic și neuropsihic Tematica de concurs va fi afi- (Legea nr. 95/2006).
organizează în perioada cuprinsă
pentru postul pentru care candi- pentru exercitarea activității șată la sediul instituției. Tematica de concurs se pu-
între 31 și 90 de zile de la publi-
dează; pentru postul pentru care candi- Înscrierile la concurs se fac la blică pe site-ul DSP Suceava.
carea în „Viața medicală”.
h) chitanță de plată a taxei de dează; sediul unității, în termen de 15 Înscrierile la concurs se fac
concurs; h) chitanță de plată a taxei de zile calendaristice de la apariția la sediul unității în termen de 15 REPUBLICARE
i) copia actului de identitate concurs; acestui anunț, iar concursul se zile calendaristice de la apariția SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN
în termen de valabilitate. i) copia actului de identitate organizează în perioada cuprinsă acestui anunț, iar concursul se DE URGENȚĂ „SF. APOSTOL
Taxa de concurs este de 150 în termen de valabilitate. între 31 și 90 de zile de la publi- organizează în perioada cuprinsă ANDREI” CONSTANȚA
de lei. Taxa de concurs este de 150 carea în „Viața medicală”. între 31 și 90 de zile de la publi- (JUDEȚUL CONSTANȚA)
Documentele prevăzute la lit. de lei, care se pot plăti la sediul carea în „Viața medicală”. scoate la CONCURS
d), f ) și g) sunt valabile trei luni spitalului. DIRECȚIA DE SĂNĂTATE Relații suplimentare se pot în conformitate cu prevederile
și se depun la dosar în termen de Documentele prevăzute la lit. PUBLICĂ JUDEȚEANĂ obține la tel.: 0230.514.557, int. Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
valabilitate. d), f ) și g) sunt valabile trei luni SUCEAVA 111. pletările și modificările ulteri-
Tematica de concurs este cea și se depun la dosar în termen de scoate la CONCURS oare, un post cu normă întreagă
pentru examenul de medic speci- valabilitate. în conformitate cu prevederile INSTITUTUL REGIONAL de medic în specialitatea Orto-
alist în specialitatea postului. Tematica de concurs este cea Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com- DE GASTROENTEROLOGIE- pedie pediatrică în cadrul Sec-
Înscrierile la concurs se fac la pentru examenul de medic speci- pletările și modificările ulterioa- HEPATOLOGIE „PROF. DR. ției clinice Chirurgie-ortopedie
sediul unității, în termen de 15 alist în specialitatea postului. re, următoarele posturi: OCTAVIAN FODOR” pediatrică.
zile calendaristice de la apariția Înscrierile la concurs se fac • funcția de șef Comparti- CLUJ-NAPOCA La concurs se pot prezenta
acestui anunț, iar concursul se la sediul unității, str. Republicii ment Supraveghere epidemiolo- scoate la CONCURS medici cu drept de liberă practi-
organizează în perioada cuprinsă nr. 128, în termen de 15 zile ca- gică și control boli transmisibile; în conformitate cu prevederile că, specialiști sau primari confir-
între 31 și 90 de zile de la publi- lendaristice de la apariția acestui • un post cu normă întreagă Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com- mați în specialitatea respectivă,
carea în „Viața medicală”. anunț, iar concursul se organi- de medic primar confirmat în pletările și modificările ulterioa- rezidenți aflați în ultimul an de
zează în perioada cuprinsă între specialitatea Epidemiologie la re, următoarele posturi: pregătire în specialitatea în care
SPITALUL ORĂȘENESC RUPEA 31 și 90 de zile de la publicarea Compartimentul Supraveghere • un post cu normă întreagă se publică postul.
(JUDEȚUL BRAȘOV) în „Viața medicală”. epidemiologică și control boli de medic specialist confirmat în Dosarul de înscriere la con-
scoate la CONCURS Relații suplimentare se transmisibile. specialitatea Radiologie-imagis- curs va cuprinde următoarele
în conformitate cu prevederile pot obține la Compartimentul Dosarul de înscriere la con- tică medicală în cadrul Laborato- acte:
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com- RUNOS – dna Maria Hetrea, tel.: curs va cuprinde următoarele rului de Radiologie și imagistică a) cerere în care se mențio-
pletările și modificările ulterioa- 0743.599.489. acte: medicală; nează postul pentru care dorește
re, următoarele posturi: a) cerere în care se mențio- • un post cu normă întreagă să concureze;
• două posturi cu normă în- DIRECȚIA DE SĂNĂTATE nează funcția pentru care doreș- de medic specialist confirmat în b) copie xerox de pe diploma
treagă de medic specialist con- PUBLICĂ A JUDEȚULUI te să concureze; specialitatea Oncologie medicală de licență și certificatul de spe-
firmat în specialitatea Medici- BRAȘOV b) copie xerox de pe diploma în cadrul Secției clinice Medicină cialist sau primar pentru medici,
nă internă la Secția Medicină scoate la CONCURS de licență și adeverință/certifica- internă, Compartiment Oncolo- medici dentiști, farmaciști, re-
internă; în conformitate cu prevederile tul de specialist sau primar pen- gie medicală; spectiv adeverință de confirmare
• un post cu normă întreagă Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com- tru medici, medici dentiști, far- • un post cu normă întreagă în gradul profesional pentru bio-
de medic specialist confirmat în pletările și modificările ulteri- maciști, și respectiv adeverință de medic specialist confirmat în logi, biochimiști sau chimiști;
8 VIA�A MEDICALĂ
28 mai 2021 l Nr. 21 Posturi scoase la concurs
c) copie a certificatului de Înscrierile la concurs se fac la specialist sau primar pentru me- Înscrierile la concurs se fac – interviu cu testare abilităţi
membru al organizației profesio- sediul unității, în termen de 15 dici, medici dentiști, farmaciști, la sediul unității, în termen de practice în data de 29.06.2021,
nale cu viza pe anul în curs; zile calendaristice de la apariția respectiv adeverință de confir- 15 zile calendaristice de la apa- str. Clinicilor nr. 3-5,
d) dovada/înscrisul din care acestui anunț, iar concursul se mare în gradul profesional pen- riția acestui anunț, iar concursul Dosarele de concurs se vor
să rezulte că nu i-a fost aplicată organizează în perioada cuprinsă tru biologi, biochimiști sau chi- se organizează în perioada cu- prezenta la sediul unității (str.
una din sancțiunile prevăzute la între 31 și 90 de zile de la publi- miști; prinsă între 31 și 90 de zile de la Clinicilor nr. 3-5) Biroul Perso-
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f ), la carea în „Viața medicală”. c) copie a certificatului de publicarea în „Viața medicală”. nal, et. II, cam. 22, în perioada
art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), re- membru al organizației profesio- 02.06.2021–15.06.2021, după
spectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) DIRECȚIA DE SĂNĂTATE nale cu viza pe anul în curs; SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN următorul program: luni–joi,
sau e) din Legea nr. 95/2006 pri- PUBLICĂ A MUNICIPIULUI d) dovada/înscrisul din care DE URGENŢĂ CLUJ-NAPOCA orele 12:00–14Ș00; vineri, orele
vind reforma în domeniul sănă- BUCUREȘTI să rezulte că nu i-a fost aplicată scoate la CONCURS 11:30–12:30, tel.: 0264.592.771,
tății, republicată, cu modificările scoate la CONCURS una din sancțiunile prevăzute la în conformitate cu prevederile int. 1168.
ulterioare; în conformitate cu prevederile art. 455 alin. (1) lit. e) sau f ), la H.G. nr. 286/2011, următoarele
e) acte doveditoare pentru Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com- art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), re- posturi: SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN
calcularea punctajului prevăzut pletările și modificările ulterioa- spectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) • 23 posturi asistent medical DE URGENŢĂ CLUJ-NAPOCA
în Anexa nr. 3 la ordin; re, următoarele posturi: sau e) din Legea nr. 95/2006 pri- generalist (diplomă de licență în
scoate la CONCURS
f ) cazierul judiciar; • un post cu normă întrea- vind reforma în domeniul sănă- specialitate; debutant fără con-
în conformitate cu HG nr. 286/
g) certificat medical din care gă de medic primar confirmat tății, republicată, cu modificările diţii de vechime);
2011, următoarele posturi:
să rezulte că este apt din punct în specialitatea Igienă la Com- ulterioare; • 24 posturi asistent medical
• 86 posturi infirmier debu-
de vedere fizic și neuropsihic partimentul Evaluarea factori- e) acte doveditoare pentru generalist (diplomă de școală sa-
tant (studii generale, fără condi-
pentru exercitarea activității lor de risc din mediul de viață și calcularea punctajului prevăzut nitară postliceală; debutant fără
ție de vechime);
pentru postul pentru care candi- muncă; în Anexa nr. 3 la ordin; condiţii de vechime);
dează – A5; • 57 posturi îngrijitoare (stu-
• un post cu normă întreagă f ) cazierul judiciar; • 7 posturi tehnician de ra-
h) chitanță de plată a taxei de de medic specialist confirmat în g) certificat medical din care dii generale, fără condiție de ve-
diologie şi imagistică licenţiat
concurs; specialitatea Igienă la Compar- să rezulte că este apt din punct (diplomă de licență în speciali- chime).
i) curriculum vitae; timentul Evaluarea factorilor de de vedere fizic și neuropsihic tate; debutant fără condiţii de Concursul constă în 2 probe:
j) copia actului de identitate risc din mediul de viață și muncă pentru exercitarea activității vechime); – proba practică în data de
în termen de valabilitate, certifi- • un post cu normă întreagă pentru postul pentru care candi- • 2 posturi asistent medical 24.06.2021, în Cluj Napoca, str.
cat de naștere, certificat de căsă- de medic specialist confirmat în dează; radiologie (diplomă de școală sa- Traian Moșoiu nr. 47-49 Clinica
torie (după caz). specialitatea Epidemiologie la h) chitanță de plată a taxei de nitară postliceală; debutant fără Ortopedie, ora 8:00;
Taxa de concurs este de 150 Compartimentul Supraveghere concurs; condiţii de vechime); – interviu în data de
de lei. epidemiologică și control boli i) copia actului de identitate • 2 posturi asistent medical 30.06.2021, str. Clinicilor nr. 3-5.
Documentele prevăzute la lit. transmisibile. în termen de valabilitate. de laborator (diplomă de școală Dosarele de concurs se vor
d), f ) și g) sunt valabile trei luni Dosarul de înscriere la con- Taxa de concurs este de 150 sanitară postliceală; debutant prezenta la sediul unității (str.
și se depun la dosar în termen de curs va cuprinde următoarele de lei. fără condiţii de vechime) Clinicilor nr. 3-5), Biroul Perso-
valabilitate. acte: Documentele prevăzute la lit. Concursul constă în două nal, et. II, cam. 22, în perioada
Tematica de concurs este cea a) cerere în care se mențio- d), f ) și g) sunt valabile trei luni probe: 03.06.2021–16.06.2021, după
pentru examenul de medic spe- nează postul pentru care dorește și se depun la dosar în termen de – proba scrisă în data de următorul program: luni–joi,
cialist în specialitatea postului, să concureze; valabilitate. 23.06.2021, str. Gheorghe orele 12:00–14:00; vineri, orele
postată pe site-ul Ministerului b) copie xerox de pe diplo- Tematica de concurs va fi afi- Marinescu nr. 23, Aula Iuliu 11:30–12:30, tel.: 0264.592.771,
Sănătății. ma de licență și certificatul de șată la sediul instituției. Haţieganu, ora 8:00; int. 1168.

ABONAMENTE la reviste tipărite


Din 2015 indexată Publicaţie sub egida Colegiului cu sprijinul Societăţii Române 1991
Publicaţie indexată din 2013 Societatea Română Societatea Română Societatea Societatea Societatea Since 2013 indexed in Societatea Română
de Neuro-Otologie
Societatea Română de Audiologie
și Patologie a Comunicării
Societatea Română
de HPV
Academia
de Știinţe Medicale
Societatea Română
de Foniatrie Din 2014 indexată
EBSCO Academic Search Ultimate & Publicaţie sub egida Societăţii Naţionale de Medicina Familiei Farmaciștilor din România de Istoria Farmaciei de în Obstetrică de Ultrasonografie Română de Uroginecologie de Endometrioză
EBSCO Academic Search Ultimate & EBSCO Academic Search Ultimate & Publicaţie
Din 2015 indexată în baza de date internaţională și Ginecologie în Obstetrică și Ginecologie de HPV din România și Infertilitate Est-Europeană
susţinută de: A.R.P.P.

One Belt, One Road Reference Source EBSCO Academic Search Ultimate & One Belt, One Road Reference Source One Belt, One Road Reference Source
One Belt, One Road Reference Source SOCIETATEA ROMÂNĂ
DE ISTORIA FARMACIEI

REVISTĂ DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂ JOURNAL FOR CONTINUING MEDICAL EDUCATION REVISTĂ DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂ
Anul XVII • Nr. 136 (4/2020) • DOI: 10.26416/Med.136.4.2020 REVISTĂ DE EDUCAŢIE FARMACEUTICĂ CONTINUĂ REVISTĂ DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂ Year XIII • No. 47 (2) 2020 • DOI: 10.26416/ORL.47.2.2020 Anul XVI • Nr. 61 (2) 2020 • DOI: 10.26416/Psih.61.2.2020
IBI Factor 2014-15 is 3.43
TEMA
Anul XVII • Nr. 196 (5) 2020 • DOI: 10.26416/Farm.196.5.2020 Anul VI • Nr. 22 (4) 2018 • DOI: 10.26416/Gine.22.4.2018

TEMA
EDIŢIEI Din 2015 indexată EDIŢIEI
EBSCO Academic Search Ultimate &

FARMACOLOGIE
One Belt, One Road Reference Source
PANDEMIA
URGENŢE ISSUE DE COVID-19
MEDICAŢIA OBSTETRICALE THEME
Gastroenterologie ANTIOSTEOPOROTICĂ COVID-19 PANDEMIC –
ȘI SĂNĂTATEA
SECŢIUNE A TOUGH MINTALĂ
MOAȘE ȘI ASISTENŢI MEDICALI
pag. 35
pag. 47
MARATHON TEST
NEWS
RHINOLOGY Accesul populaţiei din
SINTEZE CLINICE FARMACOLOGIE Clinico-epidemiological România la îngrijiri de
Update privind Utilizarea OBSTETRICĂ study on the interrelation sănătate mintală în
managementul medicamentelor în between nasal polyposis timpul pandemiei
perioada perioperatorie New concepts
interdisciplinar pag. 6 in the screening and synchronous allergic de COVID-19
al pacientului of preterm preeclampsia pathologies pag. 7
sub terapie antiresorbtivă/ pag. 8 page 10
antiangiogenică/biologică, FARMACOTERAPIE
în contextul prevenirii Recomandări terapeutice REVIEW
osteonecrozei maxilarelor GINECOLOGIE
în hipotiroidie Sindromul Wernicke-
induse medicamentos pag. 20 Uterine artery CERVICAL PATHOLOGY
Korsakoff – o nouă
pag. 10 embolization Flegmoane cervicale încadrare în ICD-11
for leiomyomata – postamigdalectomie. pag. 27
CERCETARE symptoms control Cazuri clinice
Utilizarea în sarcină a and quality of life page 26
CERCETARE ORIGINALĂ medicamentelor fără pag. 22
PSIHIATRY&ART&CULTURE
Iod povidona prescripţie medicală Sinopsis cultural al
demonstrează activitate pag. 29
psihiatriei românesti (II)
virucidă in vitro rapid AUDIOLOGY
pag. 39
instalată împotriva INTERDISCIPLINARE Influenţa patologiei
PROFILAXIE Colorectal cancer auditive
SARS-CoV-2,
virusul responsabil Profilaxia complicaţiilor during pregnancy asupra studentului
de apariţia COVID-19 postantibioterapie. Noi pag. 40 din învăţământul PSYCHOTHERAPY
perspective medical superior Intimate strangers –
pag. 30 pag. 39
page 30
episodes with my father
pag. 43
FOTO: SHUTTERSTOCK
FOTO: SHUTTERSTOCK

FOTO: SHUTTERSTOCK

FOTO: SHUTTERSTOCK

Societatea Naţională de Oncologie


Medicală din România
Revista Societății Române de Alergologie și Imunologie Clinică VOLUM LXVIII • NUMĂRUL 2 • APRILIE-IUNIE 2020 • DOI: 10.26416/OBSGIN.68.2.2020
Din 2014 indexată Din 2013 indexată REVISTĂ DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂ
EBSCO Academic Search Ultimate & REVISTĂ DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂ EBSCO Academic Search Ultimate & Anul XII • Nr. 45 (4) 2018 • DOI: 10.26416/OnHe.45.4.2018 VOL IV v NR. 3 v OCTOMBRIE 2020
One Belt, One Road Reference Source Anul XIV • Nr. 52 (4) 2018 • DOI: 10.26416/Pedi.52.4.2018 One Belt, One Road Reference Source

ICI Journals Master List database

TEMA
EDIŢIEI

PRACTICA CLINICĂ
CLINICAL REFERATE LUCRĂRI RUBRICA PREZENTĂRI

ȘI GÂNDIREA CRITICĂ INVESTIGATIONS GENERALE ORIGINALE SPECIALISTULUI DE CAZ

ÎN PATOLOGIA IN DISCOVERING
PEDIATRICĂ CANCEROUS CELLS

ORIGINAL STUDIES
SATB2 immunohistoche­
STADIUL ACTUAL
mical expression in bone
Logica verticalităţii tumors with emphasis REVISTA SOCIETĂŢII ROMÂNE
și corpul înfășat: on giant cell tumor
ce perspective cognitive and malignancy
DE OBSTETRICĂ
ne deschid imaginile pag. 9 ȘI GINECOLOGIE
din trecut?
pag. 6

REVIEW

Durerea toracică – New approaches


abordare practică la copil in gastrointestinal
pag. 18
surgical oncology
pag. 16

Abordare practică HEMATOLOGY


în sindromul
Peculiarities
FOTO: SHUTTERSTOCK

de apnee de somn
de tip obstructiv la copil of diagnosis in primary
pag. 28
central nervous system
lymphomas (PCNSL)
pag. 36
FOTO: SHUTTERSTOCK

FOTO: SHUTTERSTOCK

SERIE NOUĂ
DOI:10.26416/Aler.4.3.2020

Publicație Cost abonament Plată securizată* Toate revistele de specialitate ale MedicHub sunt creditate cu câte
10 puncte EMC/EFC (Grupa B+) pentru medici/farmaciști.
4/6** numere Publicațiile Medic.ro, Farmacist.ro și Ginecologia.ro sunt creditate și cu câte
119 lei 5 puncte EMC pentru asistenți medicali, asistenți de farmacie și moașe.
în format tipărit
Ordin de plată sau transfer bancar pe coordonatele: MEDICHUB MEDIA SRL,
*Plată online prin platforma medichub.ro; Green Gate, Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 22, etaj 11, sector 5,050883, București, OP 69 – CP 197,
**Medic.ro și Farmacist.ro au câte 6 numere pe an CUI 16136719, J40/2001/2004. Cont IBAN RO73RNCB0617140595120003,deschis la BCR.
Special VIA�A MEDICALĂ
28 mai 2021 l Nr. 21
9

RI pot fi și aceia care


ĂRĂ A FI FAVORIŢI!

Scleroza multiplă nu este o


boală psihică!
’’
Pacientul cu scleroză
multiplă are nevoie
de un loc de muncă,
în condiţii
adaptate stării sale de
sănătate.

Suntem oameni speciali,


nu oameni cu nevoi
speciale!

’’
Îmi doresc un
tratament care să
vindece boala și un
altul care să repare
ceea ce a

’’
stricat ea.

Scleroza multiplă
este o boală
invizibilă și pe
care noi nu ne-am
dorit-o!
10 VIA�A MEDICALĂ
28 mai 2021 l Nr. 21 Sănătate publică

Despre
Aparent, între cele două un există nicio legătură.
Și, cu toate acestea, întrucât testarea nivelului de
anticorpi poate ghida unele măsuri importante, ea

normele
există.

P
roblema anticorpilor anti-SARS- Când i se face vaccinul unei persoane care

la CoCa și
CoV-2 sau, mai exact, a anti- a trecut prin boală?
corpilor de tip IgG cantitativ Este o întrebare frecventă în cabinetul
anti-proteină S (Spike), a deve- meu, pentru că am mulţi pacienţi care au
nit extrem de preocupantă în aceste zile. făcut COVID (mai ales paciente cu tiroidi-
Mai multe teme de dispută sunt centrate pe tă Hashimoto). Și fiecare îmi spune altceva
acest subiect. Iată o serie de întrebări care legat de subiect, mai ales pentru că au avut

conversia
se repetă. discuţii cu alţi colegi medici, care le-au re-
comandat să aștepte. Colegii noștri nu au
Este important să cunoaștem nivelul de specificat care este criteriul temporal în
anticorpi după vaccinare? această așteptare, dar am auzit argumente
Răspunsul este, evident, da. Altfel, apar dis- pentru intervalul 2-6 luni. Evident, argu-
cuţii de negare a rolului vaccinului. Citate în mentul biologic cel mai adecvat este ni-

anticorpilor
acest sens sunt cazurile celebrelor VIP-uri velul de anticorpi neutralizanţi, adică cei
Alexandru Arșinel și Victor Socaciu, care, anti-spike.
vaccinaţi fiind, s-au îmbolnăvit de COVID.
Întrebarea noastră, în calitate de neștiutori, Sunt importante nivelurile de anticor-
este: „Aveau acele persoane niveluri accep- pi anti-SARS-CoV-2 pentru autorităţile

anti-SARS-
tabile de anticorpi?”. În acest sens, care este sanitare?
nivelul de neutralizare pe care laboratorul Pentru autorităţile sanitare care evalu-
poate să ni-l ofere? ează starea de sănătate epidemiologică a po-
pulaţiei este important a ști care sunt nive-
Când este bine să facem al doilea rapel? lurile de anticorpi anti-SARS-CoV-2? Dacă
Sau, altfel spus, este indicat să facem un al răspunsul ar fi afirmativ, atunci am ajunge

CoV-2
doilea rapel (a treia injecţie de vaccin) în la Normele la Contractul Cadru (NCoCa).
funcţie de nivelul de anticorpi neutralizanţi Pe 7 mai a avut loc o reuniune online la
anti-proteină S? Problematica s-a ridicat nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Să-
oficial în Marea Britanie și a fost enunţată nătate (CNAS) cu reprezentanţi ai patrona-
și la noi, dar încă nu s-a luat o decizie pe telor și sindicatelor din domeniul medical
această linie. Autorităţile române așteaptă, și sanitar. Reuniunea a urmărit discutarea
ca de fiecare dată, o decizie a EMA (care de aspectelor de servicii paraclinice existente
obicei întârzie) Argumentele pentru un în NCoCa. S-au discutat aspecte legate de
al doilea rapel (a treia injecţie de vaccin) tarife, de condiţii de efectuare a diferitelor
derivă din analiza evoluţiei anticorpilor. servicii etc.
Datele existente până acum, personale și ale Când s-a ajuns la lista analizelor, am
colegilor, arată că nivelurile foarte mari de remarcat că există câteva analize decon-
anticorpi existente în ziua 36 (T36 = 15 zile tate în sistemul de asigurări, care vizează
după rapel; exemplu:10.000-20.000 AU/ml) anticorpi și antigene. Întrucât mai ce-
au scăzut extrem de mult, de până la zece rusem, în discuţiile anterioare, introdu-
ori, până în ziua 90 (T90 = trei luni de la pri- cerea unor noi hormoni pe acea listă (cu
ma vaccinare: exemplu: 450-1.500 AU/ml). argumentele specifice), am intervenit și
Și aceeași întrebare: „Care este nivelul am cerut introducerea pe lista respectivă
admisibil de anticorpi neutralizanţi pen- (anexa 17, pct. A. poziţiile 40-70, imuno-
tru ca o persoană vaccinată să se simtă în logie) a anticorpilor anti-SARS-CoV-2.
siguranţă?” Și pe această temă am auzit Surpriza a venit de la reprezentanţii labo-
relativ recent un interviu cu prof. dr. Virgil ratoarelor (patronate), care au refuzat să
Păunescu de la Timișoara, care a spus că nu accepte așa ceva. La început m-am mirat,
îl interesează nivelul de anticorpi, căci dom- dar argumentul prezentat (de șefii de la-

’’
nia sa „are celule T cu memorie”. Or, existen- borator) a fost că nu există destule fonduri
ţa acestor celule nu poate fi verificată decât pentru „capitolul Paraclinice” în bugetul
dacă te duci într-o secţie de COVID, te expui
infecţiei și vezi că nu te-ai îmbolnăvit. Cine
poate face acest lucru? Cred că MS ar trebui
să le ofere cetăţenilor

Calcule derutante privind


României gratuitate
pentru analiza de
anticorpi anti-proteină

unităţile de măsură S, pentru a ști cu criterii


mai clare ce este de
În ultimele luni, mulţi valoare comună. Este vorba Aici apare o problemă. La Dilema apare atunci când făcut în procesul de
colegi și prieteni s-au vacci- despre BAU – binding anti- analizele în AU/ml se dau ca po- vedem în Viaţa Medicală
nat și și-au dozat anticorpii gen unit, considerată ca fiind zitive (adică există anticorpi în cum colegi de-ai noștri s-au
revaccinare, precum
anti-S. Unii au avut niveluri
foarte mari în AU/ml. Alţii au
unitatea etalon a Organizaţiei
Mondiale a Sănătăţii.
cantitate adecvată) valori peste îmbolnăvit de COVID-19 și în cel de vaccinare
50 AU/ml. Acest prag de 50 AU/ având 100 AU/ml după prima
avut niveluri mai mici în U/ml, Enunţurile erau astfel: ml generează, după conversia doză de vaccin (date preluate a persoanelor care au
iar alţii au avut niveluri și mai • 1 BAU = 0,142 AU/ml (de cu 6,64, o valoare de 7,54 U/ml. de la laboratoarele MedLife).
mici în „index”. Toată lumea exemplu, laboratoarele Syn- Or, laboratoarele care dau re- Oricum ar fi, cred că Mi- trecut prin infecţie.
discută despre corespondenţa lab); zultatul în U/ml dau ca pozitiv, nisterul Sănătăţii ar trebui
care există între aceste nive- • 1 BAU = 0,942 U/ml (de exem- adică nivel adecvat de anticor- să le ofere cetăţenilor Româ-
luri. Care este tehnica cea mai plu, laboratoarele Synevo). pi, valoarea de 0,8 U/ml, ceea ce niei gratuitate pentru ana- FNUASS (anexa 11 a Bugetului de Stat).
adecvată pentru analiza anti- Dacă acceptăm aceste con- este prea mic în raport cu 7,54. liza de anticorpi anti-pro- Și au cerut ca un astfel de demers să fie
corpilor anti-proteină S? versii, înseamnă că valorile Dacă privim invers, de la U/ teină S (anti-SARS-CoV-2), rezolvat la nivelul Ministerului Sănătă-
Rezultatele mai vechi, de AU/ml trebuie împărţite la 6,64 ml, și considerăm că 0,8 U/ml pentru a ști cu criterii mai ţii (MS), printr-un fond de la anexa 2 din
acum o lună, nu permiteau pentru a fi corespondente cu 1 reprezintă nivelul adecvat de clare ce este de făcut în Bugetul de Stat, fond alocat MS.
corelaţii. Dar, de curând, am U/ml sau, invers, dacă vrem să neutralizare, atunci nivelul de procesul de revaccinare, Sunt curios să știu, când apar normele,
observat două rezultate pro- aflăm câte AU/ml avem după 50 AU/ml este prea mare, pen- precum și în cel de vaccinare care a fost abordarea CNAS și a Guvernului,
venind de la două laboratoa- un test cu U/ml, trebuie să în- tru că el ar trebui să corespundă a persoanelor care au trecut căci NCoCa este Ordin de Ministru.
re diferite, care enunţau o mulţim cu 6,64. unui nivel de numai 5,3 AU/ml. prin infecţie! Dr. Dan Pereţianu
Eveniment VIA�A MEDICALĂ
28 mai 2021 l Nr. 21
11

SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ DE LUPTĂ iar 16% aveau tumori triplu negative.


La momentul diagnosticului, 34%
ÎMPOTRIVA CANCERULUI dintre tumorile primare prezentau
HER2 cu expresie scăzută, iar după
recidivă, 38% prezentau HER2 cu

Switch-ul HER2
expresie scăzută. De asemenea,
15% dintre tumorile HER2-negative
s-au convertit la tumori HER2 cu
expresie scăzută, iar 14% dintre tu-
morile HER2 cu expresie scăzută au

în recidiva
devenit HER2-negative.
„Totuși, 15% din numărul total
de cazuri s-au convertit de la cancer
de sân primar HER2-0 (negativ)

cancerului de sân
la cancer de sân HER2 cu expresie
scăzută în cazul recidivei, ceea ce a
permis creșterea numărului de pa-
cienţi care ar putea beneficia de noi
agenţi terapeutici, precum conjuga-
tele anticorp-medicament”, a subli-
Numeroase tumori mamare acestea au prezentat modificarea Barcelona, dr. Aleix Prat, a declarat urma biopsiei leziunii metastatice? niat dr. Miglietta pentru Medscape
primare iniţial HER2 statusului HER2, de la HER2 nega- pentru Medscape Medical News că (...) Este esenţial să stabilim cine ar Medical News. Printre exemplele
(human epidermal growth tiv (HER2-0) la HER2 cu expresie este de acord cu autorii studiului în putea beneficia de tratamentul tu- de conjugate anticorp-medicament
factor receptor 2) negative scăzută în cazul recidivei. privinţa modificării expresiei HER2 morilor HER2 cu expresie scăzută”, precizate de dr. Miglietta se numără
între mostrele de tumoră primară a adăugat dr. Prat. trastuzumab deruxtecan și trastu-
se transformă, în cazul Retestarea statusului HER2, și cele recoltate în cazul recidivei. zumab duocarmazine, cu activitate
recidivei, devenind HER2 cu esenţială Totuși, medicul spaniol susţine că Noi oportunităţi terapeutice promiţătoare în cadrul studiilor
expresie scăzută, ceea ce ar „Expresia HER2 scăzută este „ar putea exista un raţionament bi- În general, cancerele mamare clinice aflate în faze iniţiale, la paci-
putea oferi noi oportunităţi deosebit de instabilă pe parcursul ologic sau unul tehnic pentru acest sunt clasificate astfel: cu receptori entele cu neoplasm mamar avansat
terapeutice în situaţii clinice evoluţiei bolii. (...) Rezultatele studiu- lucru, având în vedere faptul că nu hormonali pozitivi (HR+), HER2 ne- cu HER2 cu expresie scăzută, tratate
dificile. lui nostru evidenţiază importanţa există în prezent o modalitate stan- gativ (luminal-like), HER2-pozitiv intensiv anterior.

P
retestării expresiei HER2 în cazul dardizată pentru determinarea sau triplu negativ (negativ pentru „Deși până în prezent investiga-
otrivit studiului recent recidivei tumorale, deoarece ar putea biomarkerului HER2 în biopsiile receptorii estrogenici, negativ pen- torii s-au concentrat în special asu-
prezentat la ESMO (Euro- oferi opţiunea unor noi oportunităţi metastatice, care pot fi prelevate din tru receptorii progesteronici, HER2 pra distincţiei dintre HER2 pozitiv
pean Society for Medical terapeutice – în prezent, în contextul piele, ficat sau os”. În această privin- negativ). Aproximativ jumătate și HER2 negativ, rezultatele studiu-
Oncology) Breast Cancer studiilor clinice, și sperăm ca în viitor ţă, dr. Miglietta a subliniat pentru dintre neoplasmele mamare clasi- lui nostru sprijină includerea (statu-
Virtual Congress 2021, în aproxima- și în practica clinică – pentru pacien- aceeași sursă că, în cazul acestui stu- ficate drept HER2-negative prezin- sului) HER2 cu expresie scăzută în
tiv 30% dintre cazuri s-a constatat tele ale căror tumori se convertesc diu, evaluarea expresiei HER2 nu a tă, totuși, expresie scăzută a HER2 cadrul acestei evaluări”, a evidenţiat
conversia tumorilor mamare către către HER2 cu expresie scăzută”, a fost diferită în funcţie de localizările (IHC 1+ sau IHC 2+ și ISH negativ). dr. Miglietta.
HER2 cu expresie scăzută pe par- declarat dr. Federica Miglietta, de la metastatice. „Trebuie să descope- În cadrul cohortei studiate, Dr. Alina Simache
Bibliografie
cursul evoluţiei bolii. Studiul a in- Universitatea din Padova, în calitate rim modalitatea prin care statusul 59% dintre paciente aveau tumori 1. European Society for Medical Oncology (ESMO) Breast
Cancer Virtual Congress 2021: Abstract 4MO. Presented May
clus 575 de paciente. De asemenea, de autor principal al studiului. HER2 determină răspunsul terape- luminal-like, cu receptori hormo- 8, 2021
2. Primary Breast Tumors Often Switch HER2 Status on Relapse-
în rândul pacientelor cu neoplasm Șeful secţiei de Oncologie medi- utic – este important statusul HER2 nali pozitivi (HR+), HER2 negative, Medscape-May 11, 2021
3. https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-05/esfm-
mamar triplu negativ, 14% dintre cală din cadrul Spitalului Clinic din al tumorii primare sau cel stabilit în 25% aveau tumori HER2 pozitive, sob050721.php

PUBLICITATE
12 VIA�A MEDICALĂ
28 mai 2021 l Nr. 21 Reuniuni medicale
ZILELE MEDICALE
ȘI ȘTIINŢIFICE ALE
IOB

Conferinţa anuală Zilele


Medicale și Știinţifice
ale IOB a avut loc în
perioada 20-22 mai,
în format hibrid, cu
tema „Rolul tumor
boardului în medicina
personalizată”.
Grupaj realizat de
dr. Mariana Minea,
dr. Diana Andronache

M
anifestarea știinţi-
fică organizată de
Institutul Oncologic
„Prof. dr. Alexandru
Trestioreanu” din București (IOB)
a avut o temă generoasă: tumor
boardul. În linie cu aceasta, fieca-

Zilele IOB, un maraton


re sesiune știinţifică a avut o abor-
dare multidisciplinară a cazurilor
prezentate, exact așa cum sunt ele
abordate în cadrul tumor boardului.
Președinţi ai Comitetului știinţific
al evenimentului au fost conf. abil.

pentru specialiști
dr. Dana Lucia Stănculeanu și conf.
dr. Laurenţiu Simion.

Testare HPV sau citologie?


În cadrul sesiunii dedicate
tumorilor ginecologice, prof. dr.
Gheorghe Peltecu și prof. dr. efectua o colposcopie, iar în cazul testării Papanicolau erau tratate cu de grad înalt (CIN3), prin detecta-
Nicolae Suciu au vorbit despre nou- unei tulpini oncogene non-16, non- foarte multă relaxare, în prezent, rea simultană a prezenţei proteine-
tăţile în managementul infecţiei cu 18, se recomandă citologie Papanico- ambele impun testarea HPV, a lor p16 și Ki67, care apar în cursul
tulpini HPV de risc înalt (HPV-hr, lau: în cazul în care aceasta relevă cel amintit profesorul Peltecu. Un re- pregătirii celulei pentru diviziune.
high risk) a colului uterin, respec- puţin ASC-US, se va face colposcopie; zultat HPV- recomandă urmărire, DCC este un biomarker care, oda-
tiv despre avantajele co-testării dacă citologia este normală, pacienta iar unul HPV-hr+ impune efectua- tă depistată prezenţa unei tulpini
(prin testare HPV și prin citologie intră în urmărire anuală obișnuită. rea colposcopiei. Potrivit studiilor, HPV-hr, permite un triaj cât mai
Papanicolau). Există 14 tulpini Într-un algoritm al viitorului, identi- 80% dintre leziunile LSIL se aso- obiectiv, eliminând componenta de
HPV-hr, oncogene: 16, 18, 31, 33, 35, ficarea unei tulpini HPV 16 ar reco- ciază infecţiei cu HPV-hr. Potrivit subiectivitate umană care însoţeș-
39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 și 68. Din- manda o atitudine mai agresivă, și profesorului Suciu, co-testarea (prin te colposcopiile, de exemplu. Dubla
tre ele, 16 și 18 au cel mai mare risc anume, direct tratamentul prin biop- citologie și test HPV) ratează mult coloraţie permite o identificare pre-
de carcinogeneză, iar tulpinile 31 și sie și excizie. Dacă screeningul HPV mai puţine cazuri de CIN3 și de can- coce a leziunilor de tip CIN3, scade
33, despre care se vorbea mai puţin primar este negativ, pacienta va fi cer decât screeningul HPV primar numărul de colposcopii recomanda-
în trecut, au ajuns să echivaleze în retestată după trei ani. singur sau decât citologia singură. te și le conferă femeilor testate o si-
oncogenicitate cu tulpina 18. Profesorul Suciu a subliniat, în guranţă mai mare că nu vor dezvolta
Algoritmul recomandat de FDA prezentarea sa, că un rezultat nega- DCC, o metodă valoroasă leziuni canceroase.
în 2019 pentru depistarea precoce tiv al testului HPV este mai liniștitor de triaj Mesajul profesorului Peltecu a
a leziunilor precursoare cancerului decât un rezultat citologic negativ, Avantajele folosirii dublei colo- fost că noile ghiduri de diagnostic și
de col uterin, prezentat de profeso- deoarece examenul Papanicolau are raţii citologice (DCC) sau „double tratament pentru leziunile precur-
rul Peltecu, presupune un screening „șanse” mai mari de a fi fals negativ, stain” sunt incontestabile, potrivit soare cancerului de col uterin tre-
primar prin testare exclusiv HPV, ceea ce ar conduce la întârzieri în prof. dr. Gheorghe Peltecu. Acest buie să reflecte evoluţia tehnologică.
urmărind identificarea tulpini- aplicarea tratamentului adecvat. test – adică CINtec®PLUS – semna- Screeningul citologic a fost depășit
lor de risc înalt. În cazul în care se Deși în trecut diagnosticele de lează riscul de evoluţie a pacientei de screeningul HPV primar sau de metode, cum ar fi co-testarea sau ci-
identifică tulpina 16 sau 18, se va ASC-US și LSIL obţinute în urma spre leziuni cervicale intraepiteliale screeningul HPV asociat cu alte tologia reflexă. Testarea HPV poate
fi extinsă ca screening populaţional

Dermatooncologia, noi
reduce toxicitatea și evenimentele „comisia pluridisciplinară pentru între 25 și 65 de ani. „În acest mo-
adverse. selecţia corectă a tratamentului” ment, cred că planurile mai vechi
În ghidul publicat de Societa- este esenţială. Potrivit rezultatelor de extindere a testării prin metoda

strategii de tratament
tea Europeană pentru Oncologie pozitive ale studiului EMPOWER, citologică trebuie abandonate în
Medicală este recomandată ad- tratamentul cu cemiplimab a dus la favoarea unei testări HPV primare,
ministrarea cemiplimab în cazul o rată de răspuns clinic semnificati- care are multiple metode care să
Echipa multidisciplinară pentru alegerea corectă a pacienţilor cu carcinom bazoce- vă, fiind considerat un progres tera- arate eficienţa atât din punct de ve-
lular avansat local, a căror boală a peutic în cazul pacienţilor cu forme dere medical, cât și financiar”, a con-
tratamentului este esenţială și în dermatooncologie.
avansat sub tratament cu un inhi- avansate, cu o supravieţuire la doi chis profesorul Peltecu.

C arcinomul bazocelular este cea


mai frecventă formă de cancer
de piele. Este localizat în stratul ba-
favorabile ale terapiei cu vismode-
gib cu date rezultate dintr-un studiu
publicat în 2012, care a obţinut răs-
bitor hedge-hog sau care tolerează
acești inhibitori. La un an, 57%
dintre pacienţi erau în viaţă, fără o
ani de aproximativ 70%.
În carcinomul celular Merkel
avansat, ghidul terapeutic actual
Din agenda extrem de generoa-
să a evenimentului am reţinut și se-
siunea dedicată tumorilor mamare,
zal al epidermei și anexelor sale și puns favorabil în cazul pacienţilor progresie a bolii, iar supravieţuirea recomandă imunoterapia ca pri- cu un tumor board format din profe-
crește în incidenţă odată cu înain- cu carcinom bazocelular avansat globală la doi ani nu a scăzut sub mă linie de tratament în cazul bolii sorul Alexandru Blidaru (chirurgie
tarea în vârstă. Aceste leziuni pro- local sau metastatic, cu o rată de 80%. „Tratamentul este eficient și diseminate. Regresia tumorală a oncologică), dr. Daniela Zob (on-
gresează uneori către o formă avan- răspuns de 30%, respectiv de 43%. probabil va fi un nou standard tera- fost obţinută la pacienţii trataţi cu colog), dr. Ariana Neicu (anatomie
sată (carcinom bazocelular avansat Din cauza evenimentelor ad- peutic”, spune dr. Dan Jinga. pembrolizumab. „Deși este dovedi- patologică), dr. Ștefănel Vlad (radio-
local) sau, mai rar, pot metastaza verse frecvente, precum spasmele În ceea ce privește carcinomul tă o rată de răspuns semnificativă, terapie), dr. Dragoș Median (oncolo-
(carcinom metastatic bazocelular). musculare, fatigabilitatea și scăde- spinocelular, formele cu metastaze terapia cu pembrolizumab nu este gie), dr. Cristina Capșa (radiologie și
Tratamentul carcinomului bazoce- rea ponderală, unii pacienţi au în- au un prognostic nefavorabil. Pro- încă aprobată la noi”, spune dr. Dan imagistică medicală). De asemenea,
lular este imperios necesar, din cau- trerupt tratamentul cu vismodegib. tocolul terapeutic al Societăţii Eu- Jinga. Terapia cu nivolumab a fost sesiunea dedicată tumorilor digesti-
za invaziei locale, efectelor distruc- În acest context, au fost propuse noi ropene de Dermatologie, publicat în utilizată ca opţiune neoadjuvan- ve a beneficiat de tumor board de ex-
tive și a riscului de metastazare. strategii, pentru a crește aderenţa anul 2020, recomandă ca metodă de tă, înainte de excizia chirurgicală. cepţie, format din profesorii Irinel
Dr. Dan Jinga a expus progre- la tratament. Este descrisă „vacan- elecţie în cazul formelor primare/ De asemenea, avelumab, ca pri- Popescu, Cristian Gheorghe, Rodica
sele terapeutice în ceea ce priveș- ţa terapeutică” (pauza între două incipiente intervenţia chirurgicală ma linie de tratament, a demon- Anghel, conf. dr. Vlad Herlea, conf.
te carcinoamele bazocelulare. A cure de tratament) sau administra- și radioterapia. În cazul carcinoa- strat rate de răspuns favorabile, de dr. Adina Croitoru, dr. Raluca Pătru,
prezentat, de exemplu, rezultatele rea alternativă a dozelor, pentru a melor metastatice spinocelulare, aproximativ 74%. dr. Bogdan Cioc.
Ars medici VIA�A MEDICALĂ
28 mai 2021 l Nr. 21
13

TABAGISMUL – o permanentă
provocare
La nivel mondial există 1,3 miliarde de consumatori de
tutun. Numărul ar fi și mai mare dacă tutunul nu i-ar
ucide pe jumătate dintre utilizatorii săi. Pe măsură ce
conștientizarea daunelor consumului de tutun a crescut,
iar eforturile globale de control al acestuia s-au intensificat
în ultimul deceniu, acceptabilitatea socială a fumatului a
scăzut.

C
onsumul de tutun repre- de produsele care conţin tutun.
zintă principala cauză Astfel, putem spune că a apărut o
de îmbolnăvire și moar- nouă categorie a consumatorilor
te prematură în Europa, de tutun, cei care vapează ţigara 31 mai
peste 700.000 de europeni dece- electronică și cei care consumă este marcată
dând în fiecare an din cauza afecţi- produsele de tutun încălzit. Aces-
unilor cauzate de fumat. Conform tea nu sunt acceptate ca metode de ca Ziua
sondajului Eurobarometru, publi- renunţare la fumat. Mondială fără
cat în 2017, 26% dintre europenii
cu vârsta peste 15 ani și 33% din- STRATEGIA RENUNŢĂRII
tutun.
tre cei cu vârsta între 25 și 39 ani LA FUMAT
fumează. Încurajarea renunţării la fu-
În România, conform aceluiași mat nu este apanajul unei singure
sondaj realizat de Comisia Euro- specialităţi, fiecare medic trebuie către medic să rămână nefumător, 5. Menţinere: a renunţat la fumat însă sfatul minimal este adminis-
peană, consumul de tutun se men- să fie conștient de rolul său în acest iar dacă acesta este fost fumător, de minimum 3 luni. trat în mod curent, ca intervenţie
ţine încă relativ ridicat, cu o preva- demers. încurajat și felicitat pentru decizia elementară sistematică, el devine
luată. TERAPIA NON- un instrument terapeutic foarte
Consilierea antifumat im- FARMACOLOGICĂ eficient.
plică o intervenţie mai elaborată. Terapia cognitiv comporta- Consilierea psihologică vizea-
Trebuie să evaluăm statusul de mentală vizează identificarea fac- ză informaţii cu privire la proce-
fumător, dar și gradul de motiva- torilor comportamentali ai fuma- sul de renunţare la fumat și soluţii
ţie de care dispune pacientul. Sco- tului, precum și dezvoltarea unor pentru depășirea obstacolelor pe
pul este de a construi o strategie abilităţi de a face faţă emoţiilor care le pot întâmpina fumătorii.
de schimbare comportamentală. și tentaţiilor. Dacă pacientul este Se recomandă asocierea ședin-
Astfel, putem să clasificăm fumător, trebuie încurajat să re- ţelor de consiliere psihologică
fumătorii într-unul dintre urmă- nunţe, explicându-i-se în termeni cu terapia farmacologică individu-
toarele cinci stadii ale motivaţiei: clari efectele nocive ale fumatului. alizată, pentru creșterea ratei de
1. Precontemplare: nu intenţionea- În cazul în care pacientul își expri- succes.
lenţă a fumatului de 28% în rândul Sfatul minimal trebuie efectu- ză să renunţe; mă dorinţa de a renunţa la fumat Sunt recomandate mai multe
celor cu vârsta peste 15 ani, aproa- at de toţi medicii de familie, medi- 2. Contemplare: intenţionează să în viitorul apropiat, va fi îndrumat tipuri de consiliere: individuală,
pe de media europeană (26%). În cii stomatologi, medicii specialiști, renunţe, dar nu în viitorul apro­ spre un cabinet de renunţare la de grup, renunţarea la fumat cu
rândul bărbaţilor, prevalenţa este și durează maxim 3-5 minute. Tre- piat; fumat pentru consiliere detaliată. ajutorul liniilor telefonice, mate-
de 38%, iar în rândul femeilor, de buie să identifice statusul de fumă- 3. Pregătire: intenţionează să re- Consilierea individuală are un rialele ajutătoare (broșuri, plian-
19%. De asemenea, s-a observat o tor. În cazul în care pacientul nu nunţe în viitorul apropiat; impact scăzut, doar 1 din 40 de te, materiale media), programele
creștere a interesului tinerilor faţă fumează, acesta va fi încurajat de 4. Acţiune: încearcă să renunţe; fumători renunţând astfel. Dacă computerizate.

TERAPIA FARMACOLOGICĂ uscăciune a gurii – și pot fi severe


– alergii cutanate până la angioe-
dem, reacţii neurologice, reacţii
sunt citate și insomniile, cefaleea
și apariţia viselor anormale.

neuropsihice (gânduri suicidare, Citizină


depresie), mai ales la cei cu factori Citizina este un alcaloid natu-
de risc predispozanţi. ral extras din seminţele unor plan-
te (Cytisus laburnum și Sophora
Vareniclină tetraptera). Mecanismul ei de
Vareniclina este și el un medi- acţiune este similar cu cel al vare-
cament de linia întâi, care prin an- niclinei, fiind un agonist parţial al
tagonismul parţial faţă de recep- receptorilor aceticolinici nicoti-
torii a4p2 ar promova abstinenţa nici alfa4beta2.
la fumat prin stimularea neuroni- Trebuie utilizată cu precauţie
lor dopaminergici și ameliorarea, în caz de cardiopatie ischemică,
Terapia de substituţie nicotini- eficient în suprimarea simptome- cazul fumătorilor predispuși la în consecinţă, a poftei de fumat insuficienţă cardiacă, hiperten-
că (TSN) lor de sevraj). creștere ponderală, pentru pre- și a sevrajului nicotinic. Se admi- siune arterială, feocromocitom,
Este medicaţia de primă linie În concluzie, TSN este o me- venirea recidivelor, la pacienţii nistrează oral, în primele 3 zile în ateroscleroză și alte boli vasculare
recomandată atât fumătorilor mo- dicaţie eficientă în renunţarea la alcoolici care renunţă la fumat, la doză de 0,5 mg/zi, apoi în zilele 4-7 periferice, ulcer gastric și duodenal,
tivaţi care doresc să abandoneze fumat, fiind dovedit că asocierea pacienţii cu BPOC. se administrează 2x0,5 mg, după boală de reflux gastroesofagian, hi-
fumatul, cât și celor nemotivaţi. formelor orale cu plasturii cu ni- Terapia cu bupropion este care se continuă terapia cu 2x1 pertiroidism, diabet, schizofrenie,
Utilizând TSN se produce o sa- cotină crește rata de succes. De contraindicată celor cu vârsta mg/zi până la săptămâna a 12-a. insuficienţă renală și hepatică. Din
turaţie a receptorilor nicotinici, asemenea, durata terapiei peste sub 18 ani, în sarcină și alăpta- Contraindicaţiile sunt: hiper- cauza experienţei limitate, nu se re-
pentru a îndepărta astfel pofta și 14 săptămâni crește succesul re- re, în caz de alergie la bupropion sensibilitatea la vareniclină sau comandă utilizarea la cei cu vârsta
alte simptome de sevraj, cu efect nunţării la fumat. sau la alte componente inactive, la componentele inactive, sarci- sub 18 ani și nici peste 65 de ani. Du-
imediat, și se reduce numărul re- în caz de episoade convulsive sau na, alăptarea, vârsta sub 18 ani. rata tratamentului este de 25 de zile,
ceptorilor nicotinici, pe durata Bupropion SR de accidente vasculare cerebrale Se impun precauţii la pacienţii cu iar fumatul trebuie întrerupt după
mai multor săptămâni, ducând Bupropionul blochează elibe- în antecedente, în epilepsie, tu- insuficienţă renală și trebuie ad- a cincea zi. Simptomele de supra-
astfel la scăderea dependenţei de rarea neuronală a dopaminei și a mori cranio-cerebrale, tulburări ministrată cu prudenţă la șoferi și dozaj includ stare generală de rău,
tutun. noradrenalinei și, posibil, inhibă alimentare, afecţiuni psihiatrice la cei care manevrează utilaje gre- greaţă, vărsături, creșterea alurii
Cele mai populare forme de funcţia receptorilor nicotinici an- bipolare, sevraj alcoolic, insufici- le. Cel mai frecvent efect advers ventriculare, fluctuaţii ale tensiunii
TSN sunt plasturii cu nicotină, ticolinergici, dovedit in vitro. enţă hepatică severă, ciroză he- este greaţa, în special în prima arteriale, probleme de respiraţie, în-
guma de mestecat cu nicotină, Se recomandă iniţierea tra- patică, în cazul administrării de săptămână, cu durată medie de 12 ceţoșarea vederii, convulsii.
tabletele sublinguale cu nicotină. tamentului cu 150 mg bupropion inhibitori MAO în ultimele două zile. Aceasta poate fi evitată prin Dr. Monica Marc
Alte forme de administrare in- SR în primele 3 zile, apoi se trece săptămâni sau al tratamentului cu administrarea medicamentului UMF „Victor Babeș” Timișoara
clud tabletele orale, cu doze de la la administrare de două ori pe zi benzodiazepine. odată cu ingestia de alimente și Material preluat din volumul „Pneumologia
de la A la Z”, editat de Viaţa Medicală
1 la 4 mg, inhalatoarele cu nico- până la sfârșitul perioadei de 7, 9 Efectele adverse pot fi frecven- prin apelarea la odihnă după ad- Bibliografia este disponibilă pe
tină, spray-ul nazal (este cel mai sau 12 săptămâni. Este indicat în te – insomnie, cefalee, senzaţie de ministrarea dozei. De asemenea, www.viata-medicala.ro
14 VIA�A MEDICALĂ
28 mai 2021 l Nr. 21 Medic-Medicină-Cultură
Palatul Bragadiru

Teatrul Godot își reia activitatea


Godot Cafe Teatru își multe femei”, respectiv „Carpathi- cultural românesc și în cei trei ani
schimbă numele în Teatrul an Garden”. Biletele pot fi achizi- în care teatrul iniţial a fost închis.
Godot și își reia activitatea ţionate de pe pagina de internet Piesele au fost găzduite de alte
în incinta Palatului a teatrului (godotcafeteatru.ro). spaţii culturale din București și
Noul spaţiu de funcţionare include din ţară.
Bragadiru din București, o sală amplă de spectacole și eveni- „Prin redeschidere continu-
informează reprezentanţii mente, un restaurant și o grădină ăm să facem ceea ce am început
instituţiei. spaţioasă. în 2008, creând nu doar un spa- redeschidere marchează conso- Teatrul Godot s-a deschis în
ţiu teatral, ci un hub cultural care lidarea brandului ca teatru inde- anul 2008 pe strada Blănari, sub

P rima piesă a Teatrului Godot


va fi jucată în 4 iunie, fiind
vorba despre spectacolul „Bullets
Un hub cultural
Teatrul va monta, în conti-
nuare, producţii proprii, dar va
va susţine multiple ramuri ale
artelor independente: fotografie,
pictură, sculptură, film, muzi-
pendent stabil, organizat într-un
spaţiu elegant, sigur din punct de
vedere al sănătăţii și respectării
numele Godot Cafe Teatru. Iniţi-
ativa manifest a acestuia este de
a promova spectacolele indepen-
over Lipscani”. Aceasta va fi ur- găzdui și piese invitate. Produc- că – artele vizuale, în general, și normelor de sănătate în vigoare”, dente, contemporane și puternic
mată de alte două reprezentaţii, ţiile și actorii Teatrului Godot au implicit artiștii – pe cei tineri în a spus George Remeş, managerul ancorate în realitatea de zi cu zi.
pe 5 și 6 iunie – „Un bărbat și mai continuat să fie prezenţi în spaţiul special – care le creează. Această instituţiei. Cristina Ghioca

Dincolo de graniţe –
Centrul Ceh din București
găzduiește o expoziţie dedicată
evoluţiei benzilor desenate în
ultimele trei decenii. Tot în
Capitală, Institutul Goethe ne exprimări artistice neconvenţionale
invită în universul reinterpretat
al hărţilor.

T
răind în societate, ne vedem
Sursa foto: TNB

adesea îngrădiţi, limitaţi,


obligaţi să ne ducem viaţa
în funcţie de diferite tipuri

Un spectacol de bariere, fie ele fizice sau doar con-


ceptuale. Este prin urmare firească în-
cercarea de a depăși aceste margini, iar

vesel nemuritor arta și jocul imaginaţiei reprezintă cea


mai bună cale prin care putem reuși să
o facem.
Dineu cu Proști se joacă de zece ani la Teatrul Naţio- La graniţa dintre literatura de fic-
nal în Sala Mare, plină până la refuz și cu cereri de bilete ţiune și artele vizuale, benzile desena-
intens programate. Aceasta este dovada că publicul este te (care mai sunt promovate și cu de-
atras de spectacole vesele de comedie și mai ales de ac- numirea de roman grafic și au primit
tori redutabili. recunoașterea ca cea de-a noua artă)
Intriga aparent este destul de simplă. Pierre reușesc la rândul lor să treacă dincolo Yvonne Hassan,
Natură moartă cu
Brochant, un cunoscut editor parizian, destul de cinic și de limitările legate de spaţiu și timp. hartă
sarcastic, are obiceiul de a invita la cină o persoană pe Felul în care acestea au evoluat în ulti-
care el o consideră caraghioasă, întâlnire pe care apoi o mele trei decenii în Cehia ne este pre-
va povesti cu lux de amănunte amicilor, spre hazul ge- zentat în cadrul unei expoziţii găzduite
neral. Dar atunci când îl invită pe François Prignon, un de Centrul Ceh din București până la 4
funcţionar modest, situaţia ia o altă întorsătură. Pierre iunie 2021, care se intitulează „Benzile
devine victima unor schimbări de situaţie în viaţa sa desenate cehe: aici și acum”.
personală, destul de dure, generate în ultimă instanţă de
naivitatea celui considerat de el, pe nedrept, un idiot. Intersecţia dintre vechi și nou
Încercând să trec peste zecile de cronici entuziaste Depășind constrângerile impu-
de după premieră, constat azi, după sute de reprezen- se în perioada comunistă, creatorii
taţii, că spectacolul se prezintă prin unele locuri ușor care au ales să se exprime în acest gen
obosit. Regia lui Ion Caramitru a reușit totuși să nu vizual-narativ au început după 1990
strice ritmul păţaniilor, lăsând liber șirul încurcături- să își caute propriul drum, dar și alini-
lor în care o distribuţie foarte potrivită contribuie la un erea la tendinţele internaţionale, di- temerile generaţiei lor legate de viaţă la unele dintre graniţele politice, deși
spectacol destul de omogen. Partea leului îi revine lui vizate între influenţele occidentale și de viitor. Este prezent de asemenea mentalul colectiv continuă să pună
Horaţiu Mălăele, în rolul prostului binevoitor, un rol pe și cele asiatice, în special provenite și un element de apropiere între Cehia etichete și să facă separări în funcţie
care îl rezolvă cu mijloacele sale caracteristice, pe care de la manga japoneză. Ceea ce putem și ţara noastră, prin autoarea Petra de originea geografică a persoanelor.
le-a mai folosit și în alte roluri și care dau rezultatele vedea în expoziţie sunt atât lucrări ale Dobruska, aceasta contribuind alături Încercând să atragă atenţia asupra
scontate: aplauze la fiecare replică. unor autori ajunși deja la maturitate de o serie de creatori români la seria acestui fapt, Institutul Goethe din
deplină, cât și ale creatorilor foarte ti- de romane grafice publicate în urmă București și curatorul Adrian Buga ne
Personaje și personalităţi neri, născuţi în mileniul III și afirmaţi cu câţiva ani sub genericul „Relaţiile invită să trecem pragul ineditei expo-
Ion Caramitru, în rolul editorului versat – ajuns în după 2010. Poveștile celor dintâi abor- ceho-române în banda desenată”. ziţii „Fără frontiere. O expoziţie despre
această ipostază după decesul nebunaticului său co- dează subiecte istorice sau sociale, în (h)artă și teritoriu”, care ne așteaptă să îi
leg Șerban Ionescu – se achită destul de bine de el, iar timp ce ale creatorilor foarte tineri Universul reinterpretat descifrăm tainele până la 12 iunie.
Medeea Marinescu, într-un rol de amantă beţivă și iste- merg mai degrabă în zona fantastică, al hărţilor Provocarea discursului curatori-
rică, distruge cu bună știinţă imaginea eroinelor blân- dând naștere unor lumi pline de an- În lumea globalizată în care trăim, al se referă pe de o parte la ideea că
de, tandre și iubitoare cu care ne-a obișnuit până acum. goasă și mister, ce reflectă oarecum se face paradă adeseori cu renunţarea putem în prezent să transcendem
Alexandru Bindea, în rolul unui portar, creează un per- spaţiul și diferenţele prin apropierea
sonaj greu de uitat pentru cei păgubiţi, dovedind încă o interpersonală și prin afinităţile in-
dată marele său talent, iar Costina Cheyrouze creează cu telectuale care ne apropie de oameni,
farmecul ei dintotdeauna o soţie delicată, discretă, dar indiferent de naţionalitatea lor. Pe de
puţin nefericită, cum poate există pretutindeni. Dorin altă parte, avem ocazia să pătrundem
Andone aduce pe scenă un om de lume, degajat și circum- într-un univers reinterpretat al hăr-
spect, iar Alexandru Georgescu întruchipează un medic ţilor, în care vedem lucrările vechilor
precaut și categoric – personaje care nu pun probleme cartografi, tipărite cu migală și măies-
experimentaţilor actori ai Teatrului Naţional. trie în secolele XVII-XVIII, faţă în faţă
Florilena Popescu Fărcășanu a creat un mediu sce- cu tablouri, sculpturi și colaje fotogra-
nografic adecvat, destul de liber, în care actorii se pot fice ale artiștilor secolului XX, în care
mișca nestingheriţi, fără să se lovească de mobile sau harta este parte a unui subiect artistic
practicabile. mai amplu.
La spectacolul de deschidere a stagiunii a fost invitat În plus, pe platoul din faţa Insti-
chiar prim-ministrul, cu un grup de colaboratori, care e tutului Goethe avem ocazia să admi-
posibil să se fi întrebat de ce au fost invitaţi la un specta- răm două hărţi ilustrate de mari di-
col cu un titlu atât de sugestiv, generând, bineînţeles, o mensiuni, cea a României, realizată
serie de aluzii destul de nefericite atât în presa scrisă, cât de Dem Demetrescu în 1938, și cea a
și pe Internet. Germaniei, semnată de Martin Haake.
Candid Stoica Dr. Raluca Bulea
Medic în România VIA�A MEDICALĂ
28 mai 2021 l Nr. 21
15

Dr. Roxana Viașu: „Toţi suntem


întâi pacienţi, apoi medici”
Secretul unei relaţionări eficiente între medic și pacient este buna comunicare dintre cei doi, iar aceasta nu se poate
realiza dacă pacientul nu se simte în largul lui, spune dr. Roxana Viașu. Despre acest subiect, dar și despre altele,
am discutat în interviul pe care ni l-a acordat.

Ce v-a atras la această specialitate? În cazul citologiei LSIL, se recomandă ge- Există semne și simptome specifice
Încă din copilărie am visat să devin medic, notiparea HPV. În lipsa acesteia, dar cu mo- infecţiei?
să îmbrac „halatul alb cu super puteri”, să dificare PAP LSIL, se indică colposcopia. În De cele mai multe ori, infecţia cu HPV nu
vindec, să alin dureri și să aduc bucurii. Pri- cazul citologiei ASCUS, HPV pozitiv, se re- determină semne sau simptome, conside-
mii mei mentori au fost chiar părinţii mei, comandă colposcopia. Odată ce colposcopia rându-se că până la trei sferturi dintre feme-
care mi-au insuflat această pasiune pentru este sugestivă pentru o leziune de grad înalt, ile active sexual se pot infecta la un moment
arta vindecării. Ginecologia este una din- cu examen HP CIN 2/3 se recomandă excizia dat cu HPV, însă infecţia poate fi învinsă de
tre cele mai solicitante specialităţi, nu poţi sau ablaţia, cu excepţia gravidelor și a feme- un sistem imunitar puternic. Vaccinarea
lucra după un program, însă nașterea, oda- ilor tinere. împotriva HPV este eficientă în prevenţia
tă ce ai asistat la ea, te face dependent. Eu Infecţia cu HPV se poate vindeca? bolilor cervicale, inclusiv a neoplaziei in-
așa am simţit și am devenit dependentă de Da, se poate vindeca. Papilomavirusul uman traepiteliale cervicale – CIN 2 sau 3 – și a
această bucurie imensă pe care le-o ofer și este un agent patogen transmis pe cale sexu- adenocarcinomului, fiind indicată atât la
pacientelor mele, familiilor care își lasă cu ală sau prin alt tip de contact intim direct fete/femei, cât și la băieţi/bărbaţi, începând
încredere pruncul în mâinile mele. Este o ce implică contact al pielii, prin atingerea cu vârsta de 9 ani.
mare onoare și o foarte mare responsabili- acesteia cu regiunea contaminată, care de-
tate. Sunt și momente grele, și nu mă refer termină boala anogenitală și orofaringiană, CONDUITA TERAPEUTICĂ
la epuizare fizică, ci la cazurile delicate, atât la bărbaţi, cât și la femei. Este o infecţie ÎN SARCINĂ Roxana
dar satisfacţiile îţi aduc împlinire, îţi dau virală care determină leziuni ale pielii sau Viașu este medicului orice mo-
puterea să treci peste greutăţi și să lupţi mucoaselor. Infectarea prin contact sexu- Care este conduita în ca- medic specialist dificare atipică nou
pentru următoarea victorie. al se produce chiar dacă nu este un contact zul pacientelor însărci- Obstetrică-Ginecologie apărută.
Care sunt patologiile pe care le întâlniţi penetrant. Se produce infectarea colului nate care asociază infec- și își desfășoară Care este secretul
cel mai frecvent în practica dvs.? uterin, a tegumentului din zona genitală ţie cu HPV? în relaţia medic-
activitatea în cadrul
Exceptând ramura obstetricală a speciali- externă, sau alte regiuni expuse contactului Modificările de col din pacient?
tăţii, prin natura locului de muncă aș putea direct cu pielea persoanei infectate. Orice sarcină sunt situaţii deli-
Institutului Naţional de În cazul meu nu e un
menţiona manifestările menopauzei. Acu- persoană activă sexual este expusă riscului cate și conduita terapeuti- Endocrinologie secret, ci o dorinţă
zele cele mai frecvente sunt cele date de de infectare, iar folosirea prezervativului că trebuie individualizată. „C. I. Parhon”, enormă de a ajuta paci-
atrofia vulvo-vaginală, senzaţia de uscăciu- oferă o protecţie parţială. Factorii care se iau în consi- București. entul, multă încredere și
ne vaginală, scăderea libidoului și dispare- derare sunt: gradul de severita- pasiune pentru ceea ce fac.
unia. Toate acestea afectând viaţa de cuplu. SISTEMUL IMUNITAR, te al displaziei, vârsta gestaţională, Iar pacientul simte emoţia, im-
Pe de altă parte, din păcate, discutăm despre ALIATUL ÎN HPV dorinţa pacientei după consilierea aceste- plicarea sau lipsa acestora. Toţi suntem
patologia cervicală: displaziile cervicale, ia cu explicarea riscurilor fiecărei decizii. întâi pacienţi, apoi medici. Eu am învăţat din
cauzate de HPV. De asemenea, nu pot trece Care sunt principalii factori care predis- Conduita trebuie să fie una conservatoare experienţa trăită de mine ca pacient și am
cu vederea patologia uterină, sângerarea pun pacientele la această infecţie? în cazul pacientelor cu modificări minore aplicat ceea ce am învăţat de la mentorii mei.
vaginală dată de fibroamele uterine, polipii Ca factori de risc putem enumera: numă- ale rezultatului Papanicolau. O situaţie par- Un lucru este cert: trebuie să fii tu sincer,
uterini, hiperplaziile endometriale, toate rul partenerilor sexuali – cu cât numărul ticulară este infecţia cu tulpinile 6 și 11, care deschis – halatul alb nu este o mantie de supe-
necesitând evaluare periodică. partenerilor sexuali este mai mare, cu atât determină condilomatoză vulvo-vaginală; rioritate. Pacientul trebuie să se simtă în si-
probabilitatea de a contracta o infecţie în această situaţie se poate indica operaţia guranţă, liber să se exprime, discutăm totuși
PROTECŢIE PARŢIALĂ HPV este mai mare; vârsta – condiloamele cezariană dacă infecţia este extinsă în mo- despre lucruri intime în această specialitate.
CONTRA HPV genitale apar de regulă la adolescenţi și la mentul debutului de travaliu. Secretul unei relaţionări eficiente între me-
persoane tinere; o imunitate scăzută – sis- Ce recomandări există pentru pacientele dic și pacient este buna comunicare dintre
Cât de des ar trebui ca pacientele să efec- temul imun joacă un rol esenţial în lupta aflate la menopauză? cei doi. În același timp, este important ca me-
tueze o evaluare ginecologică? organismului cu acest virus; leziunile pielii Recomand continuarea consultului anual, dicul ginecolog să cunoască întregul istoric
Recomand cel puţin o dată pe an. Un con- – micile leziuni, zgârieturi, răni localizate la la care adăugăm investigaţiile suplimenta- al pacientei, tocmai pentru a anticipa even-
sult de rutină anual implică anamneza, exa- suprafaţa pielii expun mai mult la contrac- re pentru screeningul cancerului mamar tuale afecţiuni ale aparatului genital ce pot
menul clinic, general și local (senologic și tarea acestei infecţii; contactul personal – – ecografie mamară și mamografie. Riscul apărea în timp. De asemenea, relaţia dintre
ginecologic), recoltare test Papanicolau și atingerea leziunilor (negilor) sau atingerea afecţiunilor oncologice crește odată cu vâr- pacient și medic este construită pe încredere
ecografie transvaginală. suprafeţelor care au fost în contact cu lezi- sta, astfel încât în această perioadă a vieţii, și umanitate. Este important ca noi, medicii,
Ce opţiuni de tratament există în cazul pa- uni determinate de infecţia cu HPV (atinge- focusul se îndreaptă către depistarea precoce să ne păstrăm umanitatea și să ne exercităm
cientelor care prezintă o leziune de tipul rea prosoapelor folosite de persoane cu negi, a manifestărilor acestor patologii. În acest profesia cu scopul de a face bine.
LSIL/ASCUS? folosirea piscinelor sau bazinelor de înot). sens, sfătuiesc pacientele să îi semnaleze Dr. Roxana Dumitriu

Abonează-te pe 12 luni la Viaţa Medicală!


Săptămânal, vei primi ziarul
Ziarul tipărit*: Ziarul pdf: tipărit și/sau vei avea acces la
200 lei 129 lei ziarul în format pdf. În plus, vei
avea acces la toate articolele
*Primești bonus, gratuit, abonament pe 12 luni la ziarul pdf. postate pe www.viata-medicala.ro

Cum te abonezi:
• Online: creează-ți cont pe medichub.ro și accesează
www.medichub.ro/reviste/ziarul-viata-medicala
sau
• Trimite un e-mail pe adresa abonamente@viata-medicala.ro cu datele tale
(nume, adresă de livrare a ziarului, specializare) și cu dovada plății contravalorii
abonamentului (în contul RO09INGB0000999906229895, deschis la ING Bank;
Titular cont: S.C. VIAŢA MEDICALĂ ROMÂNEASCĂ SRL; CIF RO4197070).
Te vom contacta în cel mai scurt timp. Scanează QR codul pentru linkul de abonare
16 VIA�A MEDICALĂ
Medicina altfel

Prevenţia AVC
28 mai 2021 l Nr. 21

Nouă abordare
terapeutică a

prin ocluzia
insuficienţei cardiace
S
tudiul PIROUETTE Grupaj
(PIRfenidOne in pa­ realizat de

auriculului atrial
tients with heart failU­ dr. Diana
re and preserved lEfT Andronache
venTricular Ejection
fraction) este conceput
pentru a evalua eficaci­

stâng
tatea și siguranţa admi­
nistrării pirfenidonei, un agent terapeutic
antifibrotic, în cazul pacienţilor cu insuficienţă cardi­
acă cronică și fracţie de ejecţie prezervată (HFpEF),
comparativ cu placebo.
Acest studiu de fază 2, randomizat, de tip dublu-orb,
placebo controlat, evaluează eficacitatea și siguranţa
administrării pirfenidonei pe o perioadă de 52 de săptă­ În cazul pacienţilor cu
mâni pacienţilor cu HFpEF cronică cu tablou clinic su­ fibrilaţie atrială, ocluzia
gestiv pentru insuficienţă cardiacă, cu fracţie de ejecţie chirurgicală a auriculului
a ventriculului stâng (FEVS) ≥45%, peptide natriureti­ atrial stâng poate reduce riscul
ce crescute (BNP ≥100 pg/ml sau NT-proBNP ≥300 pg/ de accident vascular cerebral.
ml; BNP ≥300 pg/ml sau NT-proBNP ≥900 pg/ml, dacă

F
pacientul este în fibrilaţie atrială) și fibroză miocardi­
că, definită prin matrice extracelulară (ECM) cu volum ibrilaţia atrială (FiA) este
≥27%, măsurată prin rezonanţă magnetică cardiovas­ cea mai frecventă tulburare
culară. Au fost incluși 94 de pacienţi, cu vârsta medie de ritm cardiac, cu o evoluţie
de 78 de ani. caracterizată prin modificări
Rezultatele preliminare par a fi favorabile, pirfenido­ hemodinamice (scăderea debitului
na fiind asociată cu o reducere moderată a fibrozei mio­ cardiac) și complicaţii embolice, în
cardice, evaluată prin rezonanţă magnetică. Obiectivul special accident vascular ce­
principal, modificarea volumului ECM miocardic, la 52 rebral. Materialul trom­ Ocluzia
de săptămâni, a fost de -0,7 în grupul pacienţilor care au botic este adesea chirurgicală pare să reducă riscul auriculară stângă (2.379 de pacienţi),
primit pirfenidonă, comparativ cu 0,5 în grupul placebo, localizat la nivelul a auriculului stâng de accident vascular efectuată cu ocazia intervenţiei chi­
diferenţa medie între grupuri fiind de 1,21% (P=0,009). auriculului atrial cerebral în cazul pa­ rurgicale pentru o altă indicaţie, și gru­
reduce riscul de AVC
Evenimentele adverse cel mai frecvent documentate au stâng, aceasta fi­ cienţilor cu fibrilaţie pul pacienţilor fără ocluzie (2.391 de
fost senzaţia de greaţă, erupţiile cutanate și insomnia. ind sursa embolică
cu aproximativ o treime, atrială. Potrivit re­ pacienţi).
principală a paci­ prin intermediul unui zultatelor studiului Accidentul vascular cerebral is­
https://www.acc.org/latest-in-cardiology/clinical-trials/2021/05/14/19/52/pirouette
https://www.medscape.com/viewarticle/951627#vp_2 enţilor cu FiA. Tra­ mecanism diferit de LAAOS III, publicat chemic sau embolia sistemică au fost
tamentul anticoagu­ cel al tratamentului recent în New En- documentate la 114 pacienţi din gru­
lant reduce formarea anticoagulant. gland Journal of Medi- pul cu ocluzie (4,8%) și la 168 pacienţi
Interferenţa cu dispozitivele trom­bilor la acest nivel cine, ocluzia chirurgicală (7%) din grupul fără ocluzie. În primele

medicale și a demonstrat beneficii


clinice pe termen lung, fiind
a auriculului stâng reduce
riscul de AVC cu aproximativ
30 de zile după intervenţie, un eveni­
ment primar (AVC, inclusiv accident

T elefoanele
mobile
ceasurile
și
inte­
eficient și sigur în prevenirea acciden­ o treime, prin intermediul unui me­
tului vascular cerebral ischemic (AVC) canism diferit de cel al tratamentului
în rândul pacienţilor cu fibrilaţie atri­ anticoagulant, iar efectele sale par să
ischemic tranzitor sau embolie siste­
mică) a fost observat la 53 de pacienţi
din grupul cu ocluzie (2,2%) și la 65 de
ligente trebu­ ală. În anumite scenarii însă, terapia completeze anticoagularea orală. pacienţi în grupul fără ocluzie (2,7%).
ie păstrate la o anticoagulantă are un efect limitat, Această constatare este însă în con­
distanţă de cel din cauza non-aderenţei pacienţilor Protecţie suplimentară cordanţă cu observaţiile din alte studii
puţin 6 cm faţă la tratament, întreruperii administră­ Eficacitatea și siguranţa acestei care au evaluat riscul de AVC în cazul
de dispozitivele rii, subdozării, iar în cazul pacienţi­ proceduri au fost evaluate în cadrul pacienţilor supuși unei intervenţii chi­
medicale implan­ lor trataţi cu antagoniști ai vitaminei unui studiu multicentric, randomizat, rurgicale cardiace. După 30 de zile, un
tate, cum ar fi K, din cauza controlului slab al INR care a inclus un eșantion de 4.811 pa­ eveniment primar a fost observat la 61
stimulatoarele cardiace și defibrilatoarele, potrivit reco­ (International Normalized Ratio). cienţi cu vârsta peste 18 ani, urmăriţi de pacienţi din grupul cu ocluzie (2,7%)
mandărilor făcute de FDA. Avertismentul vine în urma Au fost luate în discuţie noi stra­ pe o perioadă medie de 3,8 ani. Vârsta și la 103 pacienţi din grupul fără oclu­
cercetărilor care raportează că magneţii din componenţa tegii terapeutice pentru a îmbunătăţi medie a pacienţilor a fost de 71 de ani, zie auriculară stângă (4,6%). Incidenţa
smartphone-urilor pot interfera cu funcţia dispozitivului prognosticul pe termen lung al acestor majoritatea fiind bărbaţi (67,5%). Sco­ episoadelor de sângerare majoră sau a
implantat, atunci când acesta este amplasat în imediata pacienţi. Astfel, ocluzia auriculului rul CHA2DS2-VASc mediu a fost de 4,2 infarctului miocardic a fost similară în
lor apropiere. atrial stâng, asociată măsurilor terape­ puncte. Populaţia de analiză primară grupurile de studiu.
https://www.medscape.com/viewarticle/951089 utice recomandate conform ghidului, a inclus grupul pacienţilor cu ocluzie https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2101897

Gestionarea smart
a diabetului zaharat
A dministraţia pentru Controlul Alimentelor și Medicamentelor
(FDA) din Statele Unite a aprobat un nou dispozitiv de monitori­
zare a valorilor glicemice, care are avantajul de-a-i ajuta pe pacienţii
cu diabet zaharat să-și administreze doza optimă de insulină, evitând
astfel episoadele de hipoglicemie. Bigfoot Unity Diabetes Management
System este alcătuit dintr-o aplicaţie mobilă, un senzor integrat de mo­
nitorizare continuă a glucozei și două componente inteligente care pot fi
atașate la pen-ul ce conţine insulină cu acţiune rapidă sau lentă. În func­
ţie de valorile glicemice înregistrate de senzorul de monitorizare și de
indicaţiile medicale, pe componenta atașată la
pen este afișată doza recomandată de insulină
pe care pacientul trebuie să și-o administreze.
De asemenea, acest dispozitiv poate afișa
pe o aplicaţie instalată pe smartphone-ul paci­
entului istoricul, tendinţa statusului glicemic
și dozele de corecţie recomandate. În funcţie
de setările efectuate, conform recomandărilor
medicului specialist, pacientul poate fi alertat
atunci când valoarea glicemiei se apro­
pie de un prag minim ce definește
hipoglicemia.
https://www.medscape.com/viewarticle/950892