Sunteți pe pagina 1din 13

PEDAGOGIE I

FUNDAMENTELE PEDAGOGIEI.
TEORIA ŞI METODOLOGIA
CURRICULUM-ULUI

Asist.dr. Liliana Mâţă,


Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău
I. Fundamentele Pedagogiei

2. Dimensiunile
educaţiei (4 ore)
Introducere
2.1. Educaţia
intelectuală
2.2. Educaţia morală
2.3. Educaţia estetică
2.4. Educaţia
tehnologică
2.5. Educaţia fizică

Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 4, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011
2. Dimensiunile educaţiei
Introducere

Ş O
T
M A
I
& R
I
N
S T
Ţ O E
E C.

Dimensiunile educaţiei

T E
E d.
H
N
F
O
I
L
O Z
G I
I C
I Ă

Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 4, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011
2. Dimensiunile educaţiei
Trăsături comune

 caracter obiectiv - structura bio-


psiho-socio-culturală a
personalităţii umane;
 caracter dinamic - relaţia dintre
„latura informativă” cu „latura
formativă” a fiecărei dimensiuni a
educaţiei;
 caracter integral, unitar -
interdependenţa dintre cele cinci
dimensiuni ale educaţiei;
 caracter deschis - construirea
periodică a „noi conţinuturi:
educaţia ecologică, educaţia
pentru tehnologie şi progres,
educaţia demografică, educaţia
pentru pace şi cooperare etc.

Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 4, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011
2. Dimensiunile educaţiei
2.1. Educaţia intelectuală

Definiţie şi caracteristici

 vizează activitatea de formare şi


dezvoltare a personalităţii umane, prin
asimilarea informaţiilor şi dezvoltarea pe
această bază a noi capacităţi intelectuale
necesare pentru adaptarea optimă la
mediu;
 aspectele educaţiei intelectuale:
- informativ - asimilarea informaţiei
ştiinţifice şi umaniste transmise;
- formativ - efectele asimilării acestei
informaţii asupra dezvoltării psihice a
individului (cognitiv, motivaţional-afectiv,
volitiv)
(Nicola, I., 1996)

Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 4, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011
2. Dimensiunile educaţiei
2.1. Educaţia intelectuală

Obiectivele educaţiei intelectuale

 informarea intelectuală - constă în


transmiterea şi asimilarea informaţiilor
ştiinţifice, prelucrate, accesibilizate şi
organizate conform normelor
psihopedagogice;

 formarea intelectuală - vizează „o


activare” a potenţialităţilor copilului prin
intermediul informaţiei, ceea ce
determină dezvoltarea tuturor proceselor
şi capacităţilor sale intelectuale
(Nicola, I., 1996)
Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 4, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011
2. Dimensiunile educaţiei
2.1. Educaţia intelectuală

Conţinutul educaţiei intelectuale

 cultura generală, ca sistem de


cunoştinţe, deprinderi şi capacităţi
intelectuale;

 cultura profesională, ca sistem


de cunoştinţe, priceperi,
deprinderi şi capacităţi necesare
pentru realizarea unei profesii

Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 4, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011
2. Dimensiunile educaţiei
2.2. Educaţia morală

Definiţie

Constă în crearea unui cadru


adecvat pentru interiorizarea
componentelor moralei sociale
în structura personalităţii
elevului.

Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 4, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011
2. Dimensiunile educaţiei
2.2. Educaţia morală

Obiectivele educaţiei morale

 formarea conştiinţei morale cu cele


două componente:
- cognitivă: vizează informarea
elevului despre normele şi regulile
morale, respectarea valorilor;
- afectivă: are ca scop formarea
emoţiilor, sentimentelor morale;
 formarea conduitei morale, care
vizează formarea deprinderilor şi
obişnuinţelor de comportare morală,
precum şi a trăsăturilor pozitive de
caracter
(Nicola, I., 1996)

Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 4, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011
2. Dimensiunile educaţiei
2.2. Educaţia morală

Conţinutul educaţiei morale

 raportarea omului la societate (educaţia


moral-civică) - are un conţinut
preponderent social, exprimat în educaţia
patriotică, educaţia democratică,
educaţia umanistă, educaţia pentru
muncă, educaţia juridică ş.a.;
 raportarea la sine (educaţia moral-
individuală) – se realizează la nivel de
„educaţie filosofică” şi „educaţie
religioasă”

Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 4, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011
O poveste cu morală

O tânără stătea şi astepta avionul în sala de aşteptare a unui aeroport mare. Pentru că
trebuia să aştepte mult timp, şi-a cumpărat o carte şi un pachet de biscuiţi, ca să treacă
timpul mai uşor. S-a aşezat în sala de aşteptare şi a început să citească. Lângă ea, pe
scaunul alăturat erau biscuiţii şi pe următorul scaun era un domn care citea ziarul.
Când a început pachetul şi implicit primul biscuite, domnul de alături a luat şi el unul. Ea
s-a simţit indignată, dar n-a zis nimic şi a continuat să citească. În interiorul ei îşi
spunea: “Uite ce fel de pesoană e acest barbat! Dacă aş avea numai puţin curaj, i-aş
face morală ..."
Şi asa de fiecare dată când ea lua un biscuite, lua şi el unul până când a mai rămas în
pachet ultimul biscuite. Ea gândea: “Ah, acum vreau să văd ce îmi zice când se vor
termina toţi !!" Bărbatul a luat ultimul biscuit, l-a rupt în două şi i-a dat jumătate.
"Ah, asta e culmea !", gândi ea şi îşi luă lucrurile, cartea şi geanta şi se îndreptă spre
ieşirea sălii de aşteptare.
Când se simţi un pic mai liniştită şi nervii îi trecuseră, se aşeză pe un scaun de-a lungul
unui coridor mai ferit de priviri indiscrete. Închise cartea şi deschise geanta pentru a
pune acolo jumătatea de biscuit rămasă când.... deschizând geanta vede că pachetul
de biscuiţi era întreg, în geantă. Se ruşină de modul în care se comportase şi abia
atunci înţelese că pachetul de biscuiţi pe care îl mâncase nu era al ei, ci al domnului de
alături care a împărţit cu ea chiar şi ultima bucăţică, fără a se simţi indignat, nervos sau
superior, faţă de ea care se comportase urât şi chiar îşi simţise orgoliul atins.

Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 4, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011
MORALA

Câte dăţi în viaţă am mâncat biscuiţii altcuiva fără să ne dăm


seama?
Înainte de a ajunge la o concluzie şi înainte de a gândi rău
despre o persoană, UITĂ-TE atent la ceea ce ai în jur, de obicei
ceea ce vezi nu e şi adevărul situaţiei!

Există 5 lucruri în viaţă care NU POT FI RECUPERATE:


- o piatră, după ce ai aruncat-o;
- o vorbă, după ce ai spus-o;
- o şansă, după ce ai pierdut-o;
- timpul, după ce a trecut;
- iubirea, pentru cel ce nu luptă.

Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 4, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011
Bibliografie selectivă

 Bocoş, M., Jucan, D. (2008). Fundamentele pedagogiei. Teoria


şi metodologia curriculum-ului. Repere şi instrumente didactice
pentru formarea profesorilor. Bucureşti: Editura Paralela 45.
 Cojocariu, V.M. (2009). Fundamentele pedagogiei. Teoria şi
metodologia curriculum-ului . Bucureşti: Editura V&I Integral.
 Cristea, S. (1998). Dicţionar de termeni pedagogici. Bucureşti:
E.D.P.
 Dumitriu, C., Sacară, L. (2007). Pedagogie I : Suport pentru
curs şi seminar. Bacău: Editura Alma Mater.
 Jinga, I., Istrate, E. (1998). Manual de pedagogie. Bucureşti:
Editura All.
 Nicola, I. (1996). Tratat de pedagogie şcolară. Bucureşti:
E.D.P.

Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 4, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011

S-ar putea să vă placă și