Sunteți pe pagina 1din 11

PEDAGOGIE I

FUNDAMENTELE PEDAGOGIEI.
TEORIA ŞI METODOLOGIA
CURRICULUM-ULUI

Asist.dr. Liliana Mâţă,


Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău
I. Fundamentele Pedagogiei

1. Pedagogia – ştiinţă a
educaţiei (6 ore)
1.1. Pedagogie şi educaţie
1.2. Trăsăturile şi funcţiile
educaţiei
1.3. Formele educaţiei
1.4. Structura acţiunii
educaţionale
1.5. Sistemul ştiinţelor
educaţiei

Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 3, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011
1. Pedagogia – ştiinţă a educaţiei
1.4. Structura acţiunii educaţionale

Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 3, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011
1. Pedagogia – ştiinţă a educaţiei
1.4. Structura acţiunii educaţionale
S.E.
M.E.

S O
I.E.
S.E. D. C.O. S’
O.E. C.I.I.

C.I.E.
A.

Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 3, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011
1. Pedagogia – ştiinţă a educaţiei
1.4. Structura acţiunii educaţionale

 S = subiectul acţiunii
educaţionale (agent,
educator)
 M.E. = mesaje
educaţionale
 I.E.= ideal educativ;
 S.E. = scopuri
educative;
 O.E. = obiective;
 D. = dispozitiv
pedagogic

Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 3, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011
1. Pedagogia – ştiinţă a educaţiei
1.4. Structura acţiunii educaţionale

 O = obiectul acţiunii
educaţionale
(receptor, elev)
 S’ = subiectivitatea
obiectului educaţiei;
 C.O. = comportament
obiectivat

Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 3, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011
1. Pedagogia – ştiinţă a educaţiei
1.4. Structura acţiunii educaţionale

 C.I.I. = conexiune inversă


internă

 C.I.E. = conexiune inversă


externă

Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 3, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011
1. Pedagogia – ştiinţă a educaţiei
1.4. Structura acţiunii educaţionale

 S.E. = situaţie
educaţională
 A. = ambianţă
educaţională
(climat educativ)

Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 3, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011
1. Pedagogia – ştiinţă a educaţiei
1.5. Sistemul ştiinţelor educaţiei
a. După modul de raportare la
obiectul de studiu:
 ştiinţe pedagogice fundamentale:
Teoria educaţiei, Fundamentele
pedagogiei, Teoria curriculum-ului;
 ştiinţe pedagogice aplicative:
- pe domenii de activitate
(Pedagogia specială, Pedagogia
socială, Pedagogia sportului,
Pedagogia artei etc);
- pe perioade de vârstă (Pedagogia
antepreşcolară, Pedagogia
preşcolară, Pedagogia şcolară,
Pedagogia universitară, Pedagogia
adulţilor etc.);
- pe discipline de învăţământ
(Didactica limbii române, Didactica
matematicii, Didactica ştiinţelor
tehnologice etc.)

Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 3, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011
1. Pedagogia – ştiinţă a educaţiei
1.5. Sistemul ştiinţelor educaţiei

J.A. Comenius J.J. Rousseau


b. După metodologia
specifică de cercetare: Istoria
pedagogiei, Pedagogia
comparată, Pedagogia
experimentală, Pedagogia
cibernetică, Managementul
educaţiei ş. a.

c. După interdisciplinaritatea S. Haret Gr. Tabacaru


specifică: Pedagogia
psihologică, Pedagogia
sociologică, Pedagogia
filosofică, Pedagogia axiologică,
Pedagogia fiziologică,
Pedagogia economică,
Pedagogia politică, Logica
pedagogică

Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 3, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011
Bibliografie selectivă

 Bocoş, M., Jucan, D. (2008). Fundamentele pedagogiei. Teoria


şi metodologia curriculum-ului. Repere şi instrumente didactice
pentru formarea profesorilor. Bucureşti: Editura Paralela 45.
 Cojocariu, V.M. (2009). Fundamentele pedagogiei. Teoria şi
metodologia curriculum-ului . Bucureşti: Editura V&I Integral.
 Cristea, S. (1998). Dicţionar de termeni pedagogici. Bucureşti:
E.D.P.
 Dumitriu, C., Sacară, L. (2007). Pedagogie I : Suport pentru
curs şi seminar. Bacău: Editura Alma Mater.
 Jinga, I., Istrate, E. (1998). Manual de pedagogie. Bucureşti:
Editura All.

Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 3, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011

S-ar putea să vă placă și