Sunteți pe pagina 1din 2

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN


Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării
societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.3.- „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare
profesională”
Titlul proiectului: „Consiliere şi dezvoltare profesională continuă – sistem transparent de
pregătire pentru reuşita în cariera didactică”; POSDRU 87/1.3./S/ 56116

Titlul programului de formare: ” Consiliere şi dezvoltare profesională”


Judeţul: Cluj
Locaţia:3 Liceul Petru Maior Gherla
Sesiunea: 5
Grupa 6
Nume cursant: Vedean Monica Ioana

FIŞĂ DE OBSERVARE/ASISTENŢĂ A LECŢIEI

Profesor: Vedean Ramona Lacrima Observator/evaluator: Vedean Monica Ioana


Data: 20.11.2012 Şcoala Gimnazială Specială Dej
Clasa a VI-a A
Număr elevi: 10 Scopul asistenţei...........
Disciplina: Limba română
Tema/subiectul: “Iarna pe uliţă” de George Coşbuc
Obiective: - să asocieze cuvântul iarna cu alte cuvinte;
- să rezolve sarcinile de pe fişa de lucru;
-
Nr. Criterii Observaţii Nivel de Recomandări
crt. performanţă*
I. Calităţi personale şi - prezintă o conduită
profesionale adecvată care o ajută
1.conduita profesorului şi să relaţioneze pozitiv cu
raportul cu elevii elevii FB
2.atitudinea în clasă - utilizează toate cele
3.limbaj verbal, non-verbal şi trei forme ale
paraverbal comunicării pentru a-şi
4.cunoştinţe de specialitate atinge obiectivele
propuse

II. Planificarea lecţiei - obiectivele propuse au


1.claritatea obiectivelor şi fost centrate pe
motivaţia potenţialul şi
2.echilibrarea activităţilor, particularităţile
alocarea timpului psihoindividuale ale
3.alegerea materialului auxiliar copiilor şi în FB
şi adecvarea mijloacelor concordanţă cu
didactice obiectivele propuse
4.anticiparea dificultăţilor - materialul didactic
utilizat a fost divers
- s-a acordat sprijin
elevilor în acordarea
sarcinilor
III. Desfăşurarea lecţiei - au fost anunţate clar
1.explicarea obiectivelor obiectivele operaţionale

1
2.exploatarea conţinuturilor şi - s-au utilizat metode FB
legătura cu cunoştinţele activ-participative
anterioare pentru stimularea
3.capacitatea de a integra participării la activitate
eficient materialul auxiliar - a acordat sprijin atât în
4.Tehnici de prezentare formularea de întrebări
5.tehnici pentru întrebări şi cât şi în cea de
răspunsuri răspunsuri
6.tehnici de exersare şi fixare - elevii au fost apreciaţi
7.oferirea unui feed-back care pe tot parcursul orei
generează învăţarea - obiectivele au fost
8.ritmul şi încadrarea în timp atinse
9.realizarea obiectivelor şi
implicarea elevilor în evaluarea
gradului de îndeplinire a
obiectivelor lecţiei

IV. Managementul orei - scenariul didactic a


1.organizarea clasei(etapizare, fost just etapizat
varietate, ritm) - elevii au fost stimulaţi
2.mobilitatea profesorului şi prin varietatea
3.motivaţia şi implicarea materialului didactic FB
elevilor
4.corectarea greşelilor
5.comunicarea
6.capacitatea de a menţine
disciplina
7.capacitatea de adaptare şi
improvizare
8.consolidarea învăţării prin
tema de casă sau prin alte
activităţi suplimentare

S-ar putea să vă placă și