Sunteți pe pagina 1din 12

UNIVERSITATEA ROMANO`AMERICANA

Facultatea de Relatii Comerciale,Financiar Bancare


Interne si Internationale. Masterat FBA – An II

Sisteme si institutii de asigurari sociale

Reforma sistemului de pensii private în


România

Masterand(a): Popescu Ioana Andreea

FBA – An II – Gr.7

2011
CUPRINS

1
De ce a fost necesara o reforma a pensiilor in Romania?...............................pag. 3

Ce inseamna reforma sistemului de pensii?....................................................pag. 4

Tipuri de pensii...............................................................................................pag. 5

Cui se aplica?..................................................................................................pag. 6

Contributii actuale si viitoare..........................................................................pag. 7

Cum se calculeaza pensiile.............................................................................pag. 8

Ce aduce nou pensia privata...........................................................................pag.9

Garantii privind fondurile de pensii private...................................................pag.10

De ce sa alegem o pensie privata?..................................................................pag.11

Reforma sistemului de pensii private în România

2
În ultima perioadă, datorită rotaţiei din ce în ce mai mari a personalului,
întreprinderile încearcă prin orice mijloace să îşi motiveze angajaţii, oferindu-le
diverse beneficii, cum ar fi specializări periodice, abonamente la săli de gimnastică,
grădiniţe în interiorul firmei etc. Unul dintre cele mai importante beneficii asigurate de
întreprinderi pentru angajaţii lor (trecuţi şi actuali) este pensia. Pensiile pot fi private
sau de stat. Dacă până acum câţiva ani pensiile private erau necunoscute în
România, în prezent, odată cu intrarea în Uniunea Europeană, au apărut şi la noi în
ţară fonduri private de pensii obligatorii.

De ce a fost necesară o reformă a pensiilor în România?

Vom începe acest referat prin prezentarea a câtorva aspecte ce


caracterizează România în prezent:
• În România sistemul public de pensii cuprinde numai Pilonul I şi este
organizat pe principiul redistribuirii („pay as you go”), principiu conform căruia
pensiile actualilor pensionari sunt plătite din contribuţiile salariaţilor actuali,
cuantumul pensiilor fiind legat de nivelul venitului, dar nu relaţionat de contribuţia
totala. Este lesne de înţeles că într-un astfel de sistem de pensii nici o contribuţie a
actualilor salariaţi nu este pusă deoparte pentru plata pensiilor viitoare
• Acest sistem şi faptul ca procesul de îmbatranire a populaţiei este tot
mai accelerat vor duce la creşterea ratei de dependenţă, respectiv a raportului dintre
numărul pensionarilor şi numărul angajaţilor şi automat la scăderea treptată a
nivelului pensiilor
• Populaţia României, cu aproximativ 22.3 milioane de locuitori este a
doua ca mărime din Europa Centrală. Cu toate acestea numărul mediu de angajaţi
este foarte scăzut:

• Raportul actual contribuabili/pensionari este de aproximativ 1:1 şi va


deveni în curând foarte nefavorabil pentru persoanele pensionate. Numărul
pensionarilor existenţi la finele lunii martie 2007 era de 4.638.763. Pensia medie netă

3
încasată de un pensionar reprezintă 33% din salariul mediu net încasat înainte de
pensionare
• Populatia in varsta de peste 65 de ani reprezenta in 2004 15% din
totalul populatiei si prognoza arata ca aceasta va reprezenta in 2030 - 2050 25% din
totalul populatiei
• La ora actuala, pensia medie pentru limita de varsta este de 422 RON,
iar cea valabila in cazul pensionarii pentru invaliditate este de 295 RON.

Urmărind aceste aspecte prezentate mai sus, este evident că România avea
nevoie de o reformă a pensiilor private. Astfel, urmând exemplul altor ţări care s-au
confruntat cu aceleaşi probleme, reforma sistemului de pensii în România, ce va
pune bazele primului sistem de pensii bazat pe economisire şi administrare privată,
se bazează pe sistemul multi pilon (sistem despre care vom vorbi mai pe larg mai
târziu).

Ce inseamna reforma sistemului de pensii?

Reforma pensiilor înseamnă extinderea bazelor sistemului de pensii prin


adăugarea a încă 2 surse (piloni) de pensie, pe lângă pensia publică (de stat),
numite pensii private.
Noutatea constă în faptul că noile fonduri de pensii nu vor fi administrate de
către stat, ci de companii private, iar acestea urmează să administreze contribuţiile
individuale ale participanţilor (angajaţi înscrişi la fond) în beneficiul direct al acestora.
Aplicarea reformei se va realiza diferit pentru angajaţi, în funcţie de grupa de
vârstă din care aceştia fac parte.
De asemenea, reforma implică şi creşterea vârstei de pensionare a femeilor
de la 57 de ani, cât a fost, până la 60 de ani, vârstă care va fi atinsă în 2014, prin
adăugarea a câte 3 luni pe an. Se va menţine diferenţa de 5 ani dintre vârsta de
pensionare a bărbaţilor şi cea a femeilor, astfel vârsta de pensionare a bărbaţilor va
creşte şi ea până la 65 ani.
Tipuri de pensii

Pilonul I (Pensiile obligatorii) :

4
Schema de Pensii Obligatorii, administrata direct de stat prin Casa Nationala
de Pensii si alte drepturi de Asigurari Sociale
• este de tip redistributiv;
• nivelul contributiilor:
- Angajat: 9.5% din baza de calcul;
- Angajator (in functie de conditiile de munca): 19,75%,24,75%, 29.75%;
• contributia este lunara si se efectueaza in mod obligatoriu;

Pilonul II (Pensiile administrate privat):

Fonduri de Pensii administrate privat de catre Companiile de pensii, autorizate


de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP).
• opereaza pe principiul acumularii contributiilor lunare;
• nivelul contributiilor:
- Angajat (doar acesta poate contribui): 2% din baza de calcul – pentru
primul an. (Aceasta nu va reprezenta o contributie suplimentara, fiind virata automat
din cei 9.5% ce reprezinta contributia la schema de pensii de stat obligatorii. Aceasta
contributie va creste cu 0.5%/an (timp de 8 ani) pana la 6%)
• contributia este lunara si:
- obligatorie: pentru persoanele pana in 35 de ani ce sunt inregistrate
in sistemul public de pensii conform legii 19/2000;
- facultativa: pentru persoanele pana in 45 de ani, care contribuie
insa la sistemul public de pensii;

Pilonul III (Pensiile facultative):

Fondurile de pensii apartinand pilonului III vor putea fi administrate de


companiile de pensii, de companiile de asigurari si de companiile de administrare a
fondurilor de investitii, autorizate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii
Private.
• opereaza pe principiul acumularii contributiilor lunare;
• nivelul contributiilor:
- Angajat si/sau Angajator: max 15% din venitul lunar brut;

5
• deducere de la plata impozitului pe venit, pana la echivalentul a 200
EUR/an fiscal, atat pentru Angajat, cat si pentru Angajator, pentru
contributiie efectuate
• contributia este lunara si facultativa.

Cui se aplica?

Contribuţia la un fond de pensii private va fi obligatorie pentru toate


persoanele care vor avea sub 35 de ani în momentul adoptării legii (ianuarie 2008) şi
opţională pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 35 şi 45 de ani. Acestea pot
decide dacă doresc sau nu să participe la un astfel de fond de pensii private. Pensia
privată obligatorie are aplicabilitate încazul persoanelor cu vârsta peste 45 de ani.
Contribuţia la un fond de pensii private facultative va fi opţională şi se va
aplica începând cu 1 mai 2007, tuturor angajaţilor interesaţi, cu vârsta de până în 45
de ani.

Contributii actuale si viitoare

6
În acest moment, 9,5% din venitul lunar al oricărui angajat merge ca şi
contribuţie la bugetul de pensii şi asigurări sociale din partea angajatului, şi 9,75%
din venit ca şi contribuţie din partea angajatorului. De aceşti bani beneficiază actualii
pensionari prin ceea ce se numeşte „pensia de stat” (pensia publică).
Schimbarea adusă de reformă: persoanele care vor participa la un fond de
pensii private, vor contribui cu 2% din venit în primii ani, acest procent urmând să
crească, treptat, cu câte 0,5% pe an, până la 6% din venit (în 2016). Procentele se
vor scădea din actuala contribuţie la sistemul de pensii publice, de 9,5%.
Contribuţia lunară la o pensie facultativă va fi stabilită de cotizant, fără a
depăşi 15% din salariul brut sau venitul asimilat acestuia. Statul va asigura
deducerea contribuţiei din impozitul pe venit al cotizantului, fără a depăşi echivalentul
a 200 Euro într-un an fiscal. Angajatorul poate contribui financiar la constituirea unor
pensii private ale angajaţilor. Dacă acceptă să contribuie, suma vărsată în numele lor
va fi egală cu cea achitată de cotizant. Angajatorul are, de asemenea, dreptul la
deducerea contribuţiei din impozitul pe profit, fără a depăşi echivalentul a 200 de
Euro pentru un angajat, anual. Pensia va putea fi încasată după ce participantul a
împlinit 60 de ani şi a achitat cel puţin 90 de contribuţii lunare.
Pentru persoanele cu vârsta peste 45 de ani şi pentru cele care, în 2008, vor
avea vârsta cuprinsă între 35 şi 45 de ani şi nu vor opta pentru contribuţia la un fond
de pensii obligatorii, pensia pe care o vor primi va fi calculată conform Legii nr.19 din
2000, astfel:

• Valoarea pensiei se determină prin înmulţirea punctajului mediu anual,


realizat de angajat în perioada de cotizare, cu valoarea unui punct de
pensie.
• Punctajul mediu anual se determină prin împărţirea numărului de puncte,
realizat prin însumarea punctajelor anuale realizate în perioada de
cotizare, la numărul de ani corespunzători stagiului complet de cotizare,
prevăzut de lege.
• Punctajul anual se dermină prin împărţirea la 12 a punctajului rezultat în
anul respectiv din însumarea numărului de puncte realizate în fiecare lună.

7
• Numărul de puncte realizat în fiecare lună se calculează prin raportarea
salariului brut individual, inclusiv sporurile şi adaosurile, la salariul mediu
brut lunar din luna respectivă, comunicat de Institutul Naţional de Statistică

Cum se calculează pensiile?

Pentru persoanele cu vârsta sub 35 de ani (în 2008) şi pentru cele cu vârsta
între 35 şi 45 de ani care aleg să contribuie şi la un fond de pensii private obligatorii,
pe lângă contribuţia la bugetul de pensii şi asigurări sociale, pensia lor se va constitui
din:

Pensia publică + Pensia privată obligatorie

Dacă aceste persoane decid să participe şi la un fond de pensii private


facultative, pensia lor va fi compusă din 3 surse:

Pensia publică + Pensia privată obligatorie + Pensia privată facultativă

Trebuie menţionat faptul că, persoanele cu vârsta între 35 şi 45 de ani care


aleg să contribuie şi la un fond de pensii private obligatorii, această opţiune este
definitivă, nemaiexistând posibilitatea de a părăsi sistemul mixt şi de a se întoarce
doar la pensia publică.
Diferenţa dintre persoanele care vor contribui la un fond de pensii private şi
cele care nu vor contribui este că primele vor avea o pensie publică mai mică decât
persoanele care contribuie doar la sistemul public, la care se va adăuga, însă, pensia
privată obligatorie.
Pensia privată facultativă constituie un plus în oricare dintre cazurile de mai
sus.

Formula de calcul a pensiilor private (PP) este următoarea:

(Total contribuţii la fondul privat + Capitalizarea pe contribuţie)

8
– Costurile de administrare şi de depozitare a contribuţiei
PP =
Număr de ani de pensie + costurile anuităţilor

Unde:
Total contribuţii la fondul privat = valoarea fondului individual de pensie
(contează mărimea salariului şi vechimea în muncă).
Capitalizarea pe contribuţie = determinată de rentabilitatea fondului de pensii la
care angajatul s-a înscris (profitabilitatea investiţiilor financiare pe care le face).
Costurile de administrare şi de depozitare ale contribuţiei = comisioane de
administrare şi alte taxe plătite de angajat.
Număr de ani de pensie = calculat în funcţie de speranţa medie de viaţă a femeilor
la vârsta pensionării sau o speranţă medie de viaţă standard la pensionare, care se
va aplica atât pentru femei cât şi pentru bărbaţi.
Costurile anuităţilor = costurile generate de plata regulată a pensiei private
individuale pe durata anilor de pensie. Legea anuităităţilor va fi adoptată în termen
de 3 ani de la intrarea în vigoare a Legii pensiilor obligatorii administrate
privat.

Ce aduce nou pensia privata?

Un control mai mare al participantului (angajatului) asupra sumelor pe care le


plăteşte dea lungul timpului pentru pensie. Controlul se manifestă prin faptul că
participantul ştie în orice moment valoarea fondului său de pensii, modificarea
contribuţiilor individuale în funcţie de modificarea veniturilor sale lunare, evoluţiile
datorate rentabilităţii fondului de pensii, etc.
De asemenea, pentru ca fondul acumulat prin contribuţiile individuale să nu-şi
piardă valoarea şi să crească, poate să schimbe fondul care-i administrează
contribuţiile în funcţie de performanţa financiară a acestuia, la un altul mai rentabil.
Participantul (angajatul) beneficiază direct de sumele cu care a contribuit.
Sistemul de pensii private oferă mai multă claritate în legătură cu modul în
care se acumulează contribuţiile angajaţilor, însă cuantumul pensiei lunare
individuale poate fi cunoscut cu exactitate doar în momentul pensionării. Pană atunci,

9
angajaţii pot cunoaşte doar estimări ale nivelului pensiei lunare pe care pot să o
primească.
Mostenirea fondului de pensie personal de catre mostenitorii legali in cazul
decesului titularului.

Garantii privind fondurile de pensii private

Statul va garanta contribuţiile la fondurile de pensii private, dar nu şi


diferenţele cauzate de creşterea inflaţiei sau vreun cuantum minim al pensiei lunare.
Acest lucru înseamnă că statul va garanta doar valoarea nominală a contribuţiilor
acumulate la fondurile de pensii private, nu şi valoarea lor reală.
Sistemul de pensii private are ca autoritate administrativă autonomă de
reglementare şi supraveghere prudenţială Comisia de Supraveghere a Sistemului
de Pensii Private (C.S.S.P.P.), aflată sub controlul Parlamentului României.
Misiunea acestei Comisii de Supraveghere este:

• reglementarea, coordonarea, supravegherea şi controlul activităţilor


sistemului de pensii private;
• protejarea intereselor participanţilor şi beneficiarilor, prin asigurarea unei
funcţionări eficiente a sistemului de pensii private şi informarea asupra
acestuia.

Principalele atribuţii ale C.S.S.P.P. sunt:

• Acordarea, suspendarea sau retragerea avizelor şi autorizaţiilor fondurilor


de pensii, administratorilor, depozitarilor şi auditorilor financiari
• Supravegherea prudenţială a sistemului de pensii private
• Controlul activităţii din sistemul de pensii private
• Controlul constituirii şi virării de către angajator a contribuţiei la fondurile de
pensii
• Adoptarea de norme privind sistemul de pensii private, elaborarea şi/sau
avizarea proiectelor de acte normative care privesc supravegherea
pensiilor private
• Investiţiile fondurilor de pensii
• Participanţii la fonduri de pensii

10
• Lichidarea administratorilor fondurilor de pensii
• Provenienţa capitalului vărsat de fondatori
• Fondul de rezervă
• Activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii
• Calcule actuariale
• Procedura de efectuare a controlului, procedura internă de soluţionare a
sesizărilor si contestaţiilor
• Verificarea organizării, evidenţei si administrării separate a activelor şi
pasivelor fiecărui fond de pensii private de cele ale administratorului
• Verificarea existenţei la fiecare administrator a unor proceduri
administrative şi contabile clare, precum şi a unui mecanism corespunzător
de control intern
• Întocmirea si actualizarea Registrului fondurilor de pensii private
• Desemnarea administratorului special în vederea protejării intereselor
participanţilor şi beneficiarilor la fondurile de pensii private
• Informarea şi educarea populaţiei cu privire la sistemul de pensii private

De ce sa alegem o pensie privată?

Ca şi o concluzie a acestei lucrări, vă vom prezenta 10 motive pentru care


trebuie sa alegi o pensie privată:

1. Sistemul de pensii se schimbă pentru că nu mai poate face faţă. Nu te


costa nimic în plus sa aderi la un fond de pensii private;
2. O pensie privată este o sumă suplimentară de bani pe care o primeşti la
pensie. Aceşti bani se adaugă pensiei pe care o primeşti de la stat;
3. Un sistem de pensii private este administrat, după cum îi spune şi numele,
de companii private care cu siguranţă vă pot administra banii mai bine
decât statul;
4. Un fond de pensii private este obligat să îţi raporteze rezultatele şi
performanţele. O pensie privată depinde de aceste rezultate. Dacă nu îţi
convin rezultatele eşti liber să îţi schimbi fondul de pensii. Astfel poţi
beneficia de o pensie mai mare, sistemul de stat nu îţi permite acest lucru;
5. Sistemul de pensii private nu poate intra în faliment. Astfel eşti sigur că vei
beneficia de o pensie privată dacă îndeplineşti cerinţele legale;

11
6. Sistemul de pensii private se bazează pe investiţii. Banii adunaţi sunt
investiţi spre deosebire de sistemul actual în care pensiile sunt plătite din
contribuţiile persoanelor active;
7. Fiecare fond de pensii private este auditat şi controlat. Astfel vei avea
siguranţa ca vor desfăsura activitaţi legale;
8. Majoritatea fondurilor de pensii sunt fonduri cu experienţa internaţională.
Asta e o dovada ca ştiu ceea ce fac şi ca sunt profitabile. Profitul fondurilor
este determinat de comisioanele aplicate aderenţilor. Deci şi investiţiile
sunt profitabile pentru pensia fiecarui aderent;
9. Sunt 17 jucatori pe piaţa de pensii private. Ai de unde alege un fond care
să iţi placă;
10. Pentru că legea te obligă dacă ai până în 35 de ani.

12