Sunteți pe pagina 1din 4

Caz Bioetică

Tema Cazului:
Confidențialitatea/secret profesional în practica medicală
Moroșanu Vlad-Mihai, Rezident Pedodonție, Anul I
Pacienta J.P., de sex feminin, în vârstă de 20 de ani, și-a programat o vizită la doctorul de
familie al mamei sale. În cadrul acestei vizite, tânăra a solicitat prescrierea de pilule
contraceptive. Doctorul a discutat cu aceasta despre alte opțiuni contraceptive, despre riscurile și
beneficiile fiecăreia dintre ele și au decis că pilula este cea mai bună opțiune pentru J.P.. După ce
a trecut în revistă istoricul medical al tinerei, medicul i-a prescris pentru 6 luni un anumit tip de
pilulă contraceptivă, împreună cu materialele educaționale necesare. La ieșire, pacienta a
menționat recepției că nu vrea ca această vizită să fie facturată pe asigurarea de sănătate a mamei
sale, ci o va plăti separat deoarece nu dorea ca mama ei să știe motivul vizitei. Recepționera a
spus că îi va trimite ulterior pacientei factura deoarece în acel moment sistemul de facturare nu
funcționa, J.P. solicitand ca factura să fie trimisă pe adresa de domiciliu.
Aproximativ două săptămâni mai târziu, mama pacientei a avut o programare de rutină la
medicul în cauză. Când a ajuns la recepția cabinetului, mama a cerut recepționerei să verifice o
notificare primită din partea firmei de asigurări în legătura cu o vizită realizată de fiica sa.
Recepționera a spus că va verifica notificarea și îi va oferi informațiile necesare la ieșire.
În timpul examinării, medicul i-a complimentat familia mamei pacientei, în special pe
J.P.. Mama pacientei a întrebat medicul când i-a văzut fiica, iar medicul a răspund că în urmă cu
câteva săptămâni, la o consultatie . Când mama pacientei a întrebat de ce venise fiica sa la
control, medicul și-a dat seama că a spus prea multe, s-a eschivat, iar în final a rugat-o pe mamă
să discute cu fiica sa. În ciuda insistențelor mamei, medicul a refuzat să furnizeze detalii
suplimentare. Evident supărată, mama a ieșit din examinare și s-a oprit la recepție, unde
recepționera i-a confirmat că J.P. a realizat o vizită medicală în ziua și la ora specificate de firma
de asigurări în notificare.

Discuţia Cazului:
1. Părţi implicate în rezolvarea cazului
a. Medicul
b. Pacienta
c. Mama pacientei
d. Recepționera
e. Firma de asigurări
2. Informaţii relevante pentru rezolvarea cazului
a. Pacienta J.P. face o vizită medicală la medicul de familie al mamei sale pentru
a i se prescrie pilule contraceptive.
b. Medicul discută cu pacienta și îi oferă toate informațiile necesare înainte de a
lua decizia de a-i prescrie un anumit tip de pilulă contraceptivă.

c. Pacienta informează recepția cabinetului că nu dorește ca această vizită să fie


facturată prin firma de asigurări a mamei sale, solicitând să plătească separat.
d. Recepționera informează pacienta că sistemul de facturare nu funcționează în
acel moment și îi va trimite ulterior factura pe adresa de domiciliu.
e. Mama pacientei primește o notificare din partea firmei de asigurări referitoare
la o vizită medicală realizată de fiica sa și solicită recepției cabinetului să
verifice veridicitatea acestei informații.
f. În cadrul vizitei medicale, medicul complimentează pacienta în fața mamei.
g. Mama dorește să afle când i-a văzut medicul fiica, iar medicul menționează că
în urmă cu câteva săptămâni la o consultatie .
h. Mama pacientei dorește informații suplimentare legate de motivul vizitei, dar
medicul o sfătuiește să discute cu fiica sa.
i. Aceasta părăsește examinarea nervoasă, iar la ieșire recepționera îi confirmă
că datele notificării din partea firmei de asigurări sunt valide.
3. Aspecte etice/Dilema cazului
a. A încălcat medicul sau recepția cabinetului dreptul la viață privată și
confidențialitatea datelor cu caracter personal al pacientei?
Medicul a încălcat acest drept în momentul în care i-a menționat mamei
faptul că fiica sa a realizat un consult medical. Mai mult, recepția
cabinetului nu a luat act de rugămintea pacientei și a facturat vizita
medicală pe asigurarea mamei. Astfel, informații cu caracter personal
(data, ora vizitei) au fost divulgate prin intermediul notificării către mamă
fără acordul pacientei.
Caz Bioetică
Tema Cazului: Etica transplantului de țesuturi și organe
Moroșanu Vlad-Mihai, Rezident Pedodonție, Anul I
Pacientul A.B., de sex masculin, in varsta de 57 de ani, este un cetățean arab, căsătorit și
are 3 copii: un fiu de 22 de ani, student; un fiu de 27 de ani, căsătorit și tată a 2 copii; și o fiică de
32 de ani, necăsătorită. Pacientul suferă de insuficiență renală cronică de 2 ani și are nevoie de
dializă de 3, chiar 4 ori, pe săptămână, fiind incapabil astfel să lucreze și să ducă o viață normală.
De 2 ani trăiește din ajutor social.
Cei trei copii ai săi au fost examinați medical și s-au dovedit a servi drept potențiali
donatori de rinichi pentru tatăl lor. Întrebarea a fost: Care dintre cei trei copii ar trebui ales
pentru a fi donator?Au fost trimiși la psiholog pentru o examinare psihologică a bunăstării lor
mentale, iar raportul medical final a suprins faptul că fiul cel mic a fost identificat ca fiind cel
mai rezistent la un astfel de proces. Cu toate acestea, medicul a fost ulterior informat că familia a
decis să o aleagă pe fiica de 32 de ani drept donator. În conformitate cu originea lor etnică,
femeia este considerată a avea un statut de familie inferior. Mai mult, medicul a fost informat de
către psiholog că fiica a confirmat că dreptul ei de a refuza nu a fost luat în considerare de
familie.

Discuţia Cazului:
1. Părţi implicate în rezolvarea cazului
a. Pacientul
b. Medicul
c. Psihologul
d. Fiul cel mic al pacientului
e. Fiica pacientului
2. Informaţii relevante pentru rezolvarea cazului
a. Pacientul suferă de insuficiență renală cronică și are nevoie de un transplant
pentru a-și relua viața.
b. Pacientul are trei copii un fiu de 22 de ani, student; un fiu de 27 de ani,
căsătorit și tată a 2 copii; și o fiică de 32 de ani, necăsătorită.
c. Familia în cauză este de origine arabă.
d. În urma examinării medicale , cel mai rezistent donator pentru pacient este
fiul cel mai mic.
e. Medicul este informat că familia a ales drept donator pe fiică deoarece femeia
este considerată inferioară în concepția arabă.
f. Medicul este informat de către psiholog că dreptul femeii la refuz nu a fost
luat în considerare de către familie.
3. Aspecte etice/Dilema cazului
a. Medicul ar trebui să ia în considerare refuzul fiicei pacientului de a fi donator?
Din punct de vedere etic, medicul trebuie să respecte principiul autonomiei și
cel al dreptății și echității, acest lucru implicând luarea în considerare a
refuzului fiicei pacientului. Dacă avem în vedere implicațiile etnice și
religioase ale acestui caz, medicul ar trebui să recomande o consiliere pentru
familia în cauză pentru ca aceștia să ia o decizie: fie fiul cel mic, cu cel mai
mare potențial de donare, să accepte să devină donator, fie fiica să accepte
nesilită de membrii familiei să doneze. Iar dacă niciuna dintre variante nu ar fi
fezabilă, atunci ar trebui identificat un donator extern.