Sunteți pe pagina 1din 17

Page |1

Facultatea de Științe Economice

Investiții și risc
Fondurile mutuale

COORDONATOR,
ASIST. UNIV. DR. GEORGIANA-LOREDANA SCHIPOR

Studenta,
Pavel Cristiana- Mihaela
Economia Firmei, anul III

Constanţa

2020

Cuprins
Page |2

I ) Introducere ……………………………………………….….3
II) Teorie…………………………………………………….…..3
1. Cum sunt stransi banii ?................................................................3
2. Cum sunt gestionate fondurile?.....................................................4
3. Tipuri de fonduri de investii………………………………….….5
A)Fonduri deschise de investii…………………………………..5
B)Fonduri inchide de investitii…………………………………..5
4. Tipuri de fonduri mutuale………………………………………..6
a) Fonduri de actiuni…………………………………………….6
b) Fonduri de obligatiuni……………………………………...…7
c) Fonduri monetare……………………………………………..7
d) Fonduri mixte………………………………………………....8
5. Cum functioneaza aceste fonduri mutuale…………………...…..9
6. Avantajele si dezavantajele…………………………………….10
III) Banca Translivania…………………………………………11
IV ) Bibliografie ……………………………………………..…17
Page |3

I) Introducere
Cunoscute și sub denumirea de fonduri mutuale sau organisme de plasament
colectiv, fondurile de investiții sunt niște entități care au ca principal scop atragerea și
punerea la comun a banilor mai multor investitori privați.
Cu ajutorul fondurilor strânse, realizeză diverse plasamente, în scopul de a
multiplica sumele cu care aceștia au intrat inițial, deci de a genera câștiguri.
Cu alte cuvinte și mai pe înțelesul tuturor, aceste fonduri mutuale sunt o modalitate prin
care mai mulți indivizi își pun banii la comun, cu principalul scop de a-i investi pe
diverse piețe financiare, urmând ca rezultatul (atât câștigurile, cât și pierderile) să fie
împărțit într-un mod proporțional cu sumele inițiale.1

II) 1.Cum sunt strânși banii

În primul rând, trebuie să amintim faptul că investiția în aceste fonduri mutuale se face
prin achiziția de unități de fond. Ele pot fi privite drept echivalentul acțiunilor unei
societăți pe acțiuni.
Diferența este că, spre deosebire de acțiuni, care vin într-un număr limitat emis de către
o anumită societate, unitățile de fond se emit continuu și pot fi achiziționate și vândute
oricând.
Page |4

Valoarea unei anumite unități de fond este determinată ca raportul dintre valoarea netă
a activelor fondului și numărul de unități care au fost emise. 1

2.Cum sunt gestionate fondurile?

Sumele acumulate de către un fond de investiții prin vânzarea de unități de fond sunt
gestionate de către administratorul fondului respectiv, care poartă denumirea
de Societate de Administrare de Investiții sau SAI.
Folosindu-se de cunoștințele și infrastructura proprie, aceste SAI-uri vor plasa sumele
cumulate în diverse instrumente, în conformitate cu politica și strategia de investiții, ce
este făcută public printr-o serie de documente obligatorii.
Dintre ele, cele mai importante ar fi Prospectul Fondului și Documentul cu Informații
Cheie pentru Investitori – DICI.
Pe baza lor, persoanele interesate vor putea alege din diverse variante de investiții
existente, ce vor fi realizate de către fond, folosindu-se de banii publicului. 1
Page |5

3. Tipuri de fonduri de investiții


În funcție de tranzacționarea unităților de fond, există două mari tipuri de fonduri
mutuale. Acestea sunt:

A) Fonduri deschise de investiții

Așa cum le sugerează și denumirea, aceste fonduri de investiții vor emite și răscumpăra
unități de fond într-un mod continuu.
Astfel, potențialii investitori vor putea investi și/sau își vor putea răscumpăra unități de
fond în orice moment vor dori, atâta timp cât respectivul fond mutual este activ.
Valoarea unității de fond este stabilită zilnic, în funcție de randamentul plasamentelor
efectuate de către ASI.
Astfel de fonduri au în general o durată de funcționare care nu este limitată, nici ca timp,
nici ca număr de investitori.
B) Fonduri închise de investiții

Spre deosebire de fondurile deschise, cele închise au o politică mult mai strictă în ceea
ce privește tranzacționarea de unități de fond.
Page |6

Acestea nu pot fi achiziționate și vândute decât în anumite intervale de timp


predeterminate prin Documentele Fondului.
În general, astfel de fonduri mutuale au o durată de viață limitată care și ea se va regăsi
în acte.
La finalul intervalului, fondul este lichidat, iar sumele rezultate sunt împărțite între
investitori, conform numărului de unități de fond pe care fiecare dintre aceștia îl deține. 1

4. Tipuri de fonduri mutuale


Pe lângă tipologia determinată de posibilitatea de tranzacționare a unităților de fond,
fondurile mutuale se diferențiază și prin investițiile pe care le vor face.
Astfel, un potențial investitor va putea alege dintre:
a) Fonduri de acțiuni

Un fond de investiții de acțiuni va plasa banii cumulați preponderent (mai bine de 85 %


din sumele gestionate) în acțiuni listate la bursă, care sunt emise de către diverse
companii.
Când o persoană investește bani într-un astfel de fond mutual, atunci individul respectiv
va deveni automat acționar al companiilor în care investește fondul.
Așa cum se întâmplă și în cazul tranzacționărilor clasice pe bază de acțiuni, dacă firma
emitentă este profitabilă, investitorii câștigă deoarece valoarea fiecărei acțiuni va crește
și/sau respectiva companie va distribui dividende acționarilor.
Page |7

Pe de altă parte, dacă societatea în cauză înregistrează pierderi, investitorii vor pierde
bani, unii dintre ei riscând să piardă chiar și întreaga sumă plasată.
b) Fonduri de obligațiuni

Un fond de investiții de obligațiuni va plasa banii, așa cum indică și denumirea, cu


precădere în obligațiuni ( investesc peste 80 % din fonduri în astfel de instrumente).
Obligațiunile reprezintă titluri de valoare care se aseamănă unor credite.
Ele sunt emise de către diverse firme, municipalități locale sau autorități statale, care se
obligă să ramburseze investitorilor, la o anumită dată scadentă bine stabilită, valoarea
împrumutată de către aceștia plus o dobândă anuală acumulată pe toată durata
„creditului”.
Exact la fel ca acțiunile, și obligațiunile pot fi listate la bursă. Spre deosebire de acțiuni,
însă, obligațiunile au valori mai stabile de la o zi la alta și vin cu un grad de risc ceva
mai scăzut.
c) Fonduri monetare

Iată-ne ajunși și la cele mai sigure fonduri de investiții – fondurile monetare. Cei din
conducerea acestora investesc mai mult de 90 % din banii cumulați în instrumente
monetare, cum ar fi depozitele bancare sau titluri de stat.
Page |8

Așa cum îți poți imagina, riscurile unor astfel de investiții sunt extrem de reduse, cu
toate că nu total excluse. Automat, și profiturile generate vor fi unele pe măsură, deci
foarte scăzute.
De cele mai multe ori, aceste fonduri mutuale nu vor avea un randament mult mai mare
față de inflație.
În consecință, astfel de instrumente sunt de regulă privite ca variante prin care
persoanele își pot menține puterea de cumpărare a banilor investiți, fără a se bucura de
niște rezultate senzaționale.

d) Fonduri mixte

Fondurile mutuale mixte sau diversificate sunt cele mai utilizate de către investitori și


propun potențialilor clienți diverse combinații între variantele de plasamente ce au fost
prezentate mai sus, în proporții diferite.
Gradul de risc al fiecărui pachet de investiții va fi determinat de raportul dintre
instrumentele financiare riscante și cele sigure.
Un indicator foarte util pentru a identifica expunerea unui tip de fond de investiții mixt
este ponderea investițiilor în acțiuni din portofoliu. Cu cât aceasta este mai mare, cu
atât și riscul asumat va fi mai ridicat.
În general, vei putea alege între următoarele variante, cu toate că cifrele prezentate în
continuare sunt mai degrabă estimative și pot varia în funcție de administratorul
fondului la care apelezi:
Page |9

 Pachete defensive – care au maxim 30 – 35 % din bani plasați în acțiuni


 Pachete echilibrate – ce vin cu o expunere de 30 – 65 % pe acțiuni
 Pachete dinamice – a căror fonduri sunt în proporție mai mare de 65 % investite
în acțiuni
 Pachete flexibile – pe lângă aceste trei variante clasice, mai sunt fonduri de
investiții care vin cu așa-numitele pachete flexibile, care oferă șansa potențialilor
investitori să plaseze bani într-un fond care își va schimba automat la anumite intervale
de timp gradul de risc asumat

5. Cum functioneaza aceste fonduri mutuale?

Practic, atunci când un potențial investitor va dori să plaseze banii într-un fond
mutual, acesta va trebui să cumpere unități de fond.
Prețul și valoarea unității respective sunt determinate periodic – zilnic sau la un interval
mai mare de timp, predefinit, în funcție de tipul de fond (închis sau deschis). Această
operațiune de achiziție mai poartă și numele de subscriere.
Determinarea valorii unei unități de fond se face astfel:
Din activul total  se scad cheltuielile de funcționare, pentru a rezulta activul net. Acesta
se împarte la numărul de unități de fond emise și nerăscumpărate, pentru a
determina prețul individual al unei unități, la un anumit moment.
Toți banii strânși în urma vânzării de unități de fond sunt plasați de către SAI pe diverse
piețe, dar numai în concordanță cu politica de investiții prevăzută în Documentele
Fondului și în conformitate cu strategia și riscuri pe care clienții le-au agreat în prealabil.

Vânzarea de unități de fond, numită și răscumpărare, este procesul invers subscrierii.


Atunci când simte că este timpul să își retragă banii investiți, clientul unui fond mutual
solicită SAI să îi cumpere unitățile deținute.1
El va primi în schimbul lor suma de bani aferentă numărului de unități deținute, minus
eventualele taxe și comisioane aferente tranzacției (care se găsesc în Documentele
Fondului).
P a g e | 10

O altă entitate destul de importantă care este implicată în buna funcționare a acestor
fonduri de investiții în România este Depozitarul.
El este reprezentat de o instituție de credit (fie ea una bancară sau o organizație
corporatistă de credit), ce are ca principal rol acela de a păstra în siguranță toate
activele fondului.
Mai mult decât atât, Depozitarul are sarcina de a verifica, certifica și răspunde pentru o
corectă evidență a unităților de fond și a activelor brute și nete.
Pe baza datelor oferite de către Depozitar se vor determina valoarea subscrierilor și a
răscumpărărilor titlurilor emise de fond.
Toate entitățile implicate în acest proces – fond de investiții, SAI și Depozitar – sunt
autorizate, controlate și supravegheate atent de către autoritățile statului, funcționând în
baza unor reglementări clare naționale, dar și europene.

6.Avantaje și dezavantaje

Avantaje
 Poate investi oricine, indiferent de experiența pe care o are. Banii sunt
administrați de persoane competente, cu experiență vastă în domeniul plasamentelor,
care știu exact cum să își facă analizele astfel încât să genereze profituri.
 Spre deosebire de brokerii de acțiuni, cei care apelează la fonduri de investiții vor
putea intra cu sume mult mai mici, atâta timp cât sunt suficiente pentru a achiziționa cel
puțin o unitate de fond.
 Poți plasa și retrage banii oricând dorești (în cazul fondurilor deschise), deoarece
fondurile mutuale sunt obligate prin lege să accepte oricând vânzarea și răscumpărarea
de titluri
P a g e | 11

 Economisesti timp. Este mult mai simplu si usor sa investesti intr-un singur fond
de investitii decat sa te informezi, sa analizezi, sa compari si sa investesti individual in
instrumentele finaciare care se potrivesc cel mai bine profilului tau de investitor. 2
 Riscurile pe care ti le asumi facand investitii intr-un fond mutual sunt mai
mici decat in cazul in care ai lua tu deciziile privind instrumentele financiare in care sa
investesti.
 În general, vei avea randamente fonduri de investiții net superioare celor aferente
depozitelor bancare

Dezavantaje
 Va trebui să plătești taxe, comisioane, costuri de administrare etc. indiferent de
rezultatul pe care îl va înregistra respectivul fond de investiții în care dorești să plasezi
bani. Există comisioane pentru subscriere, pentru răscumpărare, plata Depozitarului
etc.
 Din sumele câștigate va trebui să plătești către stat impozit pe profit.
 Nu ai tu un control asupra plasamentului. Sigur, pentru cei mai puțin
experimentați lucrul acesta poate părea un avantaj, dar persoanele ceva mai informate
se poate să vrea o mai multă libertate în ceea ce privește modul în care sunt investiți
banii lor.
 Riscul unui management de slabă calitate. Cu toate că în general cei din SAI nu
angajează persoane neabilitate care să gestioneze investițiile, pot apărea și situații în
care, din cauza unui management defectuos a fondurilor, investitorii să piardă bani.

III) Banca Transilvania


Am ales „Fondul mixt BT Clasic”
Descriere
 BT Clasic - fond mixt (instrumente cu venit fix si actiuni) 
BT Clasic este un fond deschis de investitii, investind predominant in instrumente
financiare cu venit fix, maxim 40% din active putand fi indreptate catre plasamente in
actiuni listate la Bursa de Valori Bucuresti sau alte instrumente financiare cu risc.
BT Clasic este autorizat sa investeasca pe principiul dispersiei riscului, pana la
100% din activele sale in valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare emise sau
garantate de autoritatea publica centrala din Romania.
Plasamentele purtatoare de risc sunt utilizate in vederea maximizarii randamentelor pe
termen mediu si lung.
P a g e | 12

Fondul deschis de investitii BT Clasic este un produs destinat investitorilor cu


profil de risc mediu, datorita ponderii pe care instrumentele pietei monetare o ocupa in
portofoliul fondului. Investitiile sunt realizate in asa fel incat riscul asociat acestora sa fie
cat mai scazut. Datorita acestui fapt, BT Clasic efectueaza  plasamente atat in
instrumente financiare cu venit fix cum ar fi obligatiuni, certificate de trezorerie, titluri de
stat sau depozite bancare, cat si investitii in actiuni cotate.
In conditiile in care piata actiunilor listate prezinta cresteri semnificative,
expunerea fata de piata bursiera permite atingerea unei mai bune performante generale
a fondului. In momentele de scadere a cotatiilor actiunilor de pe bursa este indicat sa
constientizam legatura dintre acest fenomen si evolutia ulterioara a fondului. Cu toate
acestea insa, luand in considerare oferta de produse cu risc a BT Asset Management,
putem concluziona ca BT Clasic este un produs cu nivel de risc mediu care ofera
posibilitatea unor randamente superioare in momentele de crestere ale pietelor de
actiuni.
Trebuie retinut ca investitia in unitati de fond reprezinta atat o oportunitate de castig, cat
si un risc asumat. Randamentele trecute nu reprezinta o garantie a performantelor
viitoare.
 Avantaje:
 Confera stabilitate datorita faptului ca nu are un grad de risc ridicat
 Potential de castig mai ridicat datorita expunerii pe piata bursiera
 Costuri:
 Comision de cumparare: 0%
 Comision de rascumparare:   
o 1% pentru perioada de detinere <= 90 zile
o 0% pentru perioade de detinere > 90 zile
 Comision administrare fond: 0.15%/luna din media activelor nete in
administrare - acest comision este luat in considerare la calculul valorii unitatii de fond
 
Profil de risc
 Dat fiind faptul ca investitiile pe piata de capital, si in special pe cea a actiunilor
cotate, reprezinta un pas important in activitatea oricarui antreprenor, este foarte
important sa cunoasteti utilitatea si caracteristicile fondului deschis BT Clasic. Fondul
ofera posibilitatea de a investi in produse ce contin instrumente financiare cu venit fix si
actiuni cotate. Instrumentele financiare cu venit fix asigura, in special in momentele de
recesiune si nesiguranta economica, fructificarea nivelurilor ridicate de dobanda, in timp
ce actiunile tintesc o crestere a portofoliului in conditiile aprecierii acestei piete. Astfel,
dobanda confera siguranta investitiei, iar actiunile purtatoare de riscuri dau posibilitatea
unor cresteri sustinute. BT Clasic poate oferi in aceste conditii o buna  fructificare a
investitiilor dvs., in conditii de echilibru, dat de siguranta nivelului ridicat de depozite.
BT Clasic este un fond de risc mediu, dorind sa ofere investitorilor o
expunere redusa (maxim 40% din active) pe piata bursiera. Este un produs potrivit de
economisire pe termen lung, cu atat mai mult daca se utilizeaza prin investitii succesive
si constante in timp.
P a g e | 13

Performante

 Valoarea unitara a activului net pentru data de 16-Mar-20

22.435 RON
Valoarea unitatii de fond pentru ziua in curs se publica in a doua jumatate a urmatoarei zile
lucratoare.
  ultimele 30 zile -6.482%

 Performante Istoric valoare fata de 31.12.2019 -6.138%


titlu
  ultimele 365 de zile 0.556%
  anul 2019 8.58%
   
  Valoare active nete (RON): 169,937,757.80

 Evolutia valorii unitatii de Numar de investitori: 3,034


fond Istoric activ net
  Numar de unitati in circulatie: 7,574,538.95

O investitie in instrumentele pietei de capital, inclusiv unitati de fond, reprezinta atat o


oportunitate de castig cat si un risc. Performantele anterioare ale fondului nu reprezinta
o garantie a realizarilor viitoare.

BT Clasic fiind un fond de investitii cu plasamente in instrumente financiare cu venit fix si


actiuni cotate, la data de 16-Mar-20, se prezinta astfel:
Disponibil la vedere 0.111
Depozite bancare 31.631
Actiuni tranzactionate 16.684
Obligatiuni de stat/municipale 12.177
Obligatiuni corporative 39.328
Alte active,inclusiv sume in tranzit 0.069
 
Top 5 detineri actiuni la data de 28-02-2020  
P a g e | 14

 
1. Banca Transilvania SA 3.500%
2. BRD-Groupe Societe Generale SA 3.100%
3. OMV Petrom SA 1.930%
4. Electrica SA 1.700%
5. Nuclearelectrica SA 1.390%
P a g e | 15

Documente si formulare

Documente BT Clasic:

   Informatii cheie destinate investitorilor  

   Reguli ale Fondului deschis de investitii BT Clasic  

   Prospect de emisiune al Fondului deschis de investitii BT Clasic 


Formulare BT Clasic

   Formular de adeziune

   Formular de investitie 

   Formular de rascumparare  2

Fig.1- Evolutia unitatii de fond BT Clasic-16.03.2020, 22.435 RON valoarea unitatii de


fond este afisata cu 3 zecimale.

Cum investesc / rascumpar?


Operatiunile de subscriere/rascumparare pot fi efectuate exclusiv in/din contul bancar
titularului contului de investitie, deschis la Banca Transilvania.
P a g e | 16

ACHIZITIE (Adeziune):

Pentru a putea deveni investitor in cadrul fondului deschis de investitii BT Clasic trebuie
sa achizitionati, initial, cel putin 1 unitate de fond. Cumpararea initiala de unitati de fond
se realizeaza prin completarea formularului de adeziune. Numarul de unitati de fond
aferente sumelor transferate se aloca in decursul zilei lucratoare imediat urmatoare
operatiunii, data la care se afiseaza si valoarea unitatii de fond pentru data
operatiunii. Asadar, pe Formularul de Adeziune sau Ordinul de Plata nu se specifica
numarul de unitati de fond achizitionate.
Nu se percepe comision de subscriere la fondurile BT Asset Management. In cazul
transferurilor bancare efectuate din unitatile Bancii Transilvania, nu se percepe nici
comision bancar de transfer.
VANZARE (Rascumparare): 

Unitatile de fond pot fi rascumparate la oricare dintre unitatile Bancii Transilvania din
tara prin virament bancar in cont deschis la Banca Transilvania. Plata se realizeaza
potrivit Prospectului de Emisiune in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data
inregistrarii cererii de rascumparare, insa in mod uzual acest proces dureaza 2 zile
lucratoare. In cazul in care solicitati rascumpararea, trebuie precizata doar suma ce
doriti a fi trasferata, numarul unitatilor de fond vandute fiind calculate de catre
societatea de administrare in ziua lucratoare imediat urmatoare operatiunii (valoarea
unitatii de fond reflecta activele zilei in care s-a efectuat operatiunea, publicarea
acesteia fiind realizata potrivit prevederilor de mai sus).
Clientii Banca Transilvania persoane fizice rezidente cu serviciul BT24 Internet Banking
activ pot realiza operatiuni de rascumparare pe canale electronice (BT24 Internet
Banking / Mobile Banking).
In cazul in care deplasarea la o unitate bancara va solicita prea mult din timpul dvs.,
aveti oricand la dispozitie varianta oferita de BT Asset Management SAI S.A. prin care
completati, semnati si stampilati dupa caz Formularul de Rascumparare si il transmiteti
in atentia noastra atat pe fax (0264.41.04.33) cat si in original impreuna cu copia actului
de indentitate. Numarul de fax trebuie sa fie cel declarat in momentul adeziunii ca fiind
utilizat pentru corespondente ulterioare.
P a g e | 17

Bibliografie

1https://financer.com/ro/economii/actiuni/fonduri-de-investitii/ [online] accesat pe 18.03.2020

2http://www.abcdarfinanciar.ro/avantajele-si-dezavantajele-fondurilor-de-investitii/ [online] accesat pe


18.03.2020

3 https://www.btassetmanagement.ro/fonduri-mixte/bt-clasic/#2 [online] accesat pe 18.03.2020

4 https://www.btassetmanagement.ro/rapoarte-periodice/ [online] accesat pe 18.03.2020

5 https://www.btassetmanagement.ro/fonduri-mixte/ [online] accesat pe 18.03.2020

S-ar putea să vă placă și