Sunteți pe pagina 1din 3

Evaluare curentă nr.

2
Grupa 23 b Cuțîi Olesea
Sarcini:

1. Identificați portretul profesorului cu dominanta temperamentală colerică, sanquinică,


flegmatică şi melancolică în actul didactic. Precizaţi care sunt avantajele si dezavantajele
profesorului care are o anumită dominantă temperamentală în activitatea educativă. Propuneţi în
scris câteva remedii pentru a corecta o postură dezavantajoasă în acest context.

Profesorul cu Avantaje Dezavantaje


dominantă
temperamentală :
Colericii sunt în general Temperamentul coleric este
persoane puternice și dure. cel mai agresiv dintre toate
Colerică Încă din vremea copilăriei, nu tempe-ramentele. Colericii au
se vor speria de pedepse. tendinţa de a se impune
altora. Deseori le place să
discute în contradictoriu, de
aceea se ceartă mereu și
găsesc întotdeauna o mulţime
de argumente.
Un remediu de a sense-
biliza colericu este
comunicare cadrului
didactic cu copiii cu CES.

Sangvinii personifică Sangvinii își uită repede


Sanquinică termenul de „extrovertit”. Ei prietenii pentru că nu sunt
sunt prietenoși, vorbăreţi și atenţi, nu se concentrează. Ei
sensibili la nevoile celor din sunt seduși și încântaţi ușor
jur. Oamenii se simt bine în de orice noutate – obiect,
preajma lor. De aceea, o eveniment sau persoană –,
serbare sau o întrunire socială care apare în faţa lor.
tinde să devină plictisitoare Unul din remediul pentru
fără prezenţa lor. acest dezavantaj ar fi să
aibă un pretin cu viziunea
contra viziunei sale.

 Melancolicii sunt potriviţi Melancolicii au o puternică


Melancolică pentru cercetare, arte, scrieri, energie emoţională. Ei tind să
filosofie. Ei se pricep la orice fie tensionaţi, încordaţi,
lucrare care necesită îngrijoraţi. Dacă nu învaţă să-
rezolvarea problemelor și/sau și disciplineze emoţiile, ei nu
crearea unor lucruri. vor reuși să lucreze în condiţii
de presiune psihică.
Remediul acestui de
zavantaj este de a avei
neseria profesorulu sau om
de stință nic intrun caz nu
in dumeniul medicinei.
Flegmaticii se obișnuiesc De obicei, persoanele cu
repede cu oamenii și situaţiile temperament flegmatic
Flegmatică noi. Ei colabo-rează cu vorbesc foarte rar și acţi-
oricine și se aco-modează onează încet, parcă lene-vesc
rapid la schim-bările de orice tot timpul. Chiar dacă sunt
fel. foarte ocupaţi, chiar dacă își
îndeplinesc toate sarcinile,
flegma-ticii întotdeauna lasă
im-presia că nu se ocupă cu
nimic.
Ar fi bine să aibă un coleg
comnicativ care prmanent
să comonice cu el.

2. Care sunt particularităţile de vârstă şi individuale ale preadolescenţilor, pe care ne putem


baza în activitatea educativă?
În această perioadă are loc tranziţia de la moralitatea constrângerii la cea a cooperării, discuţiile
privind regulile, legile sau etica fiind extrem de furtunoase, cu diferenţe de opinii crâncen
susţinute. Impunerea unor norme exterioare preadolescenţilor nu are şanse de izbândă. În ciuda
aparenţelor, la această vârstă elevii sunt preocupaţi foarte mult de ceea ce gândesc ceilalţi despre
ei. Prieteniile, supărările, certurile sunt mai intense şi cu urmări mai profunde. Profesorul nu mai
poate controla autoritar înteracţiunile sociale din clasă, dar poate fi un observator delicat,
deoarece autoritatea irită ușor și îndepărtează relațional pe tineri. Majoritatea subiecţilor
investigaţi au probat un traseu evolutiv în limitele crizelor normale ale vârstei - faţă de
problematica sexualităţii, a rapoturilor cu părinţii sau cu vârstnicii, fără perturbări sau tumult
emoţional.
3. Doreşti să schimbi o trăsătură negativă de caracter din personalitatea ta. Propune un plan
de autocorectare sau autoeducaţie din care să se vadă clar paşii sau etapele pe care le propui
pentru realizarea schimbării pe care o aştepţi!

Nu ,eu sunt o persoană încrezută în sine cu un temperament : Colerică, Sanquinică,


Melancolică ,singură mă motivez,îmi rezolv singură problema întîlnită dacă am un priten
de suflet sunt arentă cu sentimentele lui mă strădui să comunic cînd ar nevoe de mine în ori ce
tip de situați.

4.Consultaţi fişa de lucru de mai jos şialegeţidefiniţia despre învăţare cea mai reprezentativă în
viziunea d-voastră. Argumentaţi alegerea făcută.
Definiţii ale învăţării
Învăţarea este dobândirea de noi comportamente, în umaacţiunii repetate a unor stimuli
asupra organismului şi a fixării unor reacţii.
Învăţarea este în esenţă o asimilare activă de informaţii, însoţită de achiziţionarea de noi
operaţiişi deprinderi.
Învăţarea este o asimilare informaţională succedată de acomodare şi restructurare
operaţională. (J.Piaget)
Învăţarea este procesul dobândirii experienţei individuale de comportare. (A.N.Leontiev) (din
Elena Dimitriu Tiron, Psihologie educaţională, p. 95-96)
Învăţarea este o modificare în comportament, realizată prin soluţionarea unei probleme care
pune individul în relaţie cu mediul. (A.Clausse)
Învăţarea reprezintă acea modificare a dispoziţiei sau a capacităţii umane care poate fi
menţinutăşi care nu poate fi atribuită procesului de creştere. (R. Gagne)
Învăţarea este o activitate sistematică, dirijată, desfăşurată într-un cadru organizat, orientată
în direcţia asimilării de cunoştinţeşi a formării structurilor psihice şi de personalitate.
Învăţarea este o activitate sistematică, dirijată, desfăşurată într-un cadru organizat, orientată în
direcţia asimilării de cunoştinţeşi a formării structurilor psihice şi de personalitate.
Invatarea este o activitate a celui care invata si ca activitate are avantajul ca poate fi derulata pe
etape de lucru, pe faze, realizand o procesualitate foarte ampla a insusirii cunostintelor, nu
deodata, ci lucrand treptat. Ca activitate, invatarea ne permite sa o modelam tehnic, sa o
optimizam, s-o programam chiar, si prin aceasta noi ajungem pana in planul dezvoltarii. Rezulta
ca este un proces care concura la optimizarea conduitei de raspuns a celui care invata, il ajuta sa
fie mai adaptat la mediu, mai echilibrat. Este un proces foarte complex, care comporta
multiinginerie psihica pentru a o concepe,derula si evalua corect, optim.

4. Care din comportamentele de mai jos caracterizează o persoană creativă? Explicaţi!


 un elev nonconformist care pune întrebări incomode ;
 un elev care vrea să rezolve o problemă altfel, cu idei mai ciudate;
 un elev care uneori nu se adaptează la condiţiileşcolii sau clasei;
 un elev pretenţiosşi nerăbdător cu condiţiile oferite de şcoală ;
 un elev care este marginalizat, respins de grupul şcolar ;
 un elev care exprimă mereu opinii contrare la opinia profesorului.
Alege una și o explică aici :
Un elev care vrea să rezolve o problemă altfel, cu idei mai ciudate , este un copil cu un
temperament coleric, sangvinic, melanculic car are o creativitate bine dezvoltată transmisă
prin eriditate.

5. În calitate de profesor-diriginte cum aţi proceda cu eleva care are anumite tulburări psiho-
comportamentale (ruşine, derută afectivă, grijă obsesivă de a-şi ascunde anumite părţi ale
corpului, nemulţumire de felul cum arată în raport cu celelalte fete şi mai ales în raport cu
băieţii) din cauza dezvoltării fizice precoce?
Eu ca profesor iaș explica ca fiecare om nu cuntează frumuseția exteriorulu dar a
sufletului și iaș da exempe de oameni care nu sunt perfecți fiziologic dar sont personalităti
conoscute de aceia trebuie să ne iubim pe noi însune ,și laș motiva , lăuda în abilitățile
lui laș încuraja în succesele lui și laș ajuta să depășească criză de vîrstă.

S-ar putea să vă placă și