Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

Studenta:Șerban Raluca
GRĂDINIŢA CU P.P.Randunica
GRUPA: Mare
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când/cum şi de ce se întâmplă?
TEMA PROIECTULUI: :”O lume colorată!”
TEMA SĂPTĂMÂNII: ”Frunzele ruginii ale toamnei”-aspecte caracteristice anotimpului toamna
TEMA ZILEI: „Aventurile unei frunze de toamnă”
DOMENIUL EXPERIENȚIAL: Activitate integrată:ADE- DLC + ADE-DEC
TIPUL ACTIVITĂȚII: consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi
FORMA DE REALIZARE: frontal şi pe grupe mici
MIJLOC DE REALIZARE: povestire, desen/pictură.
ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE:
1. ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE:
 Domeniul Limbă și Comunicare – (Educarea limbajului) –“Aventurile unei frunze de toamnă„ povestea educatoarei
 Domeniul Estetic și Creativ (Activitate artistico-plastică ) – Tema plastică: pata de culoare
Subiect: „Tablou de toamnă” – desen/pictură
2. ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ:
Întâlnirea de dimineață: „Zâna Toamna”, Rutine (Salutul, Momentul zilnic de mișcare , Tranziții-recitative ritmice
3. JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI DIDACTICE ALESE:
Artă:pictură/desen ”Tablou de toamnă”
Știință: “Frunze de toamnă„
Joc de rol: ”De-a Toamna” -interpretare rol de Toamnă, frunze, soare, nor, etc.

SCOP:
 Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de înţelegere şi utilizare corectă a semnificaţiilor structurilor verbale orale
 Consolidarea deprinderii de a realiza subiectul plastic prin utilizarea elementelor de limbaj plastic:pata de culoare.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE: la sfârşitul activităţii, copiii vor fi capabili:
01:să demonstreze înțelegerea mesajului unui text, ca urmare a audierii acestuia, prin formularea unor propoziții
02:să-şi însuşească sensul următoarelor cuvinte și expresii: ”slujitor voinic ca ursul”, ”stă de veghe”, ”ramuri”, ”zglobie”, ”năpusti”,
utilizându-le în contexte variate
03:să utilizeze pata de culoare în realizarea compoziției plastice, ca element de limbaj plastic;
04.să ordoneze materialele –frunze, după două criterii: formă și mărime;
05:să interpreteze un rol: Zâna Toamna, frunze, flori, vânt, etc.
06:să colaboreze cu colegii pentru identificarea imaginilor specifice anotimpului toamna;
STRATEGII DIDACTICE
Metode şi procedee: conversaţia, povestirea, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, metoda “Blazonul”, metoda „Piramida“ problematizarea,
turul galeriilor.
Mijloace de învățământ: piramida, mesaje de la zâna Toamna, imagini specifice anotimpului toamna, acuarele, frunze, foi de lucru.
DURATA: 35 – 40 minute
Bibliografie
MEC „Curriculum pentru învăţământul preşcolar” (3-6/7 ani), 2009
Metode interactive de grup – Ghid metodic, Editura Arves, 2002
Revista Învăţământului Preşcolar nr.3- 4/2013, Editura Arlequin, Bucureşti, 2014
SCENARIUL ACTIVITĂŢII
Activitatea debutează cu Întâlnirea de dimineaţă. Copiii vor intra în sala de grupă în rând câte unul, aşezându-se în formă de
semicerc, intonând versurile: ”Toamna, iată a sosit,
Ștrumfii noi suntem și-am sosit.
Noi acum ne salutăm,
O zi bună ne urăm!”
Are loc salutul, care va porni de la educatoare, apoi fiecare copil își va saluta colegul. Pentru a sesiza prin ce se deosebeşte această
zi de grădiniţă de celelalte, educatoarea sprijină copiii în evidenţierea noutăţii zilei. Acest lucru se va realiza sub formă de surpriză. ”Ia
priviţi!, Cineva a fost la noi în grupă. Oare cine să fi fost? Se poate! Ia priviţi! Copiii observă imagini sub formă de frunze pe covor, în sala
de grupă. ,,Ca să reușiți să dezlegaţi misterul va trebui să descrieți imaginile găsite pe aceste urme. Reactualizarea cunoștintelor se
realizează cu ajutorul unei conversatii despre anotimpul toamna (indiciile descoperite pe una dintre părțile).De unde știm că este
toamnă? (Știm că este toamnă pentru că frunzele îngălbenesc, se uscă și cad pe pământ.) De ce se îngălbenesc frunzele şi cad ?
(Frunzele se îngălbenesc şi cad pentru că se usucă din cauza frigului,vântului, a ceţii şi a brumei ).Care sunt bogățiile naturii toamna?
(Bogățiile toamnei sunt: fructele,legumele). Răspunsurile copiilor vor fi însoțite si de alegerea imaginilor sugestive pentru răspuns,
imagini ce vor fi puse pe piramida toamnei. Pentru că au demonstrat că știu atâtea lucruri despre toamnă, Zâna le-a pregătit o surpriză, le-a
adus câteva frunze de toamnă care îi vor ajuta să afle povestea “AVENTURILE UNEI FRUNZE DE TOAMNĂ„. Copiii vor fi invitaţi
într-o călătorie imaginară, pentru a descopri ”aventurile unei frunze”. Fiind ,,invitaţi la călătorie’’, este important să cunoască cum este
vremea pentru a se pregăti. În acest context, se trece la completarea calendarului naturii: anotimpul, vremea. Subliniindu-se faptul că,
atunci când se pleacă într-o călătorie, este nevoie să se respecte nişte reguli, se vor accentua câteva dintre acestea, printr-o formulă
specifică: ,,Mă aştept astăzi de la voi să fiţi buni colegi, să vă ajutaţi între voi în caz de nevoie, să vorbiți pe un ton potrivit, pentru a nu
deranja persoanele din jur”. ”Călătoria” începe cu un moment de mișcare-tranziție, desfăşurată sub formă de exerciţii motrice ușoare
(diferite forme de mers, alergare ușoară, mișcări de brațe, întinderi etc.), unele pe fond muzical. Copiii se aşază în semicerc, iar educatoarea
prezintă povestea povestea “AVENTURILE UNEI FRUNZE DE TOAMNĂ”, susţinând textul cu un scurt film.
”AVENTURILE UNEI FRUNZE DE TOAMNĂ”
A fost odată, tare demult un împărat bătrân care avea numeroși slujitori voinici că ursul și tari că piatra. Aceștia își asumau
răspunderea asupra unor sute de copile care mai de care mai blânde și mai frumoase. Omenii încă de mult, pe acest bătrân împărat l-au
numit Copac, pentru că stă de veghe toată noaptea și toată ziua adăpostește pe toți trecătorii lăsându-i să stea la umbră frunzelor care
erau copilele. Slujitorii, după iscusința lor aveau nume de ramuri. Toți aceștia formau împreună un singur copac cu multe ramuri și
frunze, un copac bătrân de neîntrecut la numărul anilor. Ziua era tot mai zglobie și copacul juca diferite jocuri cu ramurile și frunzele
care trăiau în liniște și pace. Într-o zi se năpusti asupra lor un vânt tare și puternic de spărgea ferestrele oamenilor și ridică în slavă
hârtiile și praful de pe drum. Atunci, copacul tată-împărat chemă toate frunzele și pe toți slujitorii și le spuse:
- Dragii mei copilași, suntem aproape în pragul despărțirii, vântul suflă aspru spre frunze fără pic de milă. Nu se știe care dintre
voi va așterne un covor de rugină și nici nu se știe care va avea mai multe zile.Eu, că tată, va sfătuiesc să nu umblați hai-hui, ci țineți-va
de frunză mama și aveți grijă să nu va dezlipiți de ea.
Mezina, frunză rea și neascultătoare dar totodată grijulie pentru împărățiile din jur, se strecura pe sub ramuri și o lua din loc prin
vecini să vestească de sfaturile bătrânului. Merse ce merse din loc în loc și mai vestea pe câte un împărat care îi ieșea în cale de primejdia
și nenorocirea ce avea să urmeze. Unul dintre împărați o opri din drum și o lua de mâna zicandu-i:
- Dragă mea copila, dulce și blajină, am aflat ce vremuri vor veni dar de asta nu-ți face griji și să nu-ți fie teamă.Să știi că va veni
toamna.
Fată-frunză făcu niște ochi mari și își închipui că toamna este un monstru, o stafie, o sperietoare de ciori, ori un cântec, un leagăn, un
copil. - Ce-ar fi să-l întreb "cum e toamna?", își zise în gând mezina frunză. Și hotărâtă de acest lucru prinse curaj și spuse:
-Bătrânule unchi, ce este toamna?
- Toamna este a treia fiică a anului ce coboară din înaltul cerului să-și aștearnă trena ei de culoare galben-brun-arămie, trena fiind voi
frunzele care veți așterne un covor de rugină peste întreagă natură. De cum sosește de pe dealuri, începe a stropi cu mănunchi de
ciumăfăi, natură udă, dând pentru ea cularea ei simbolică de toamna. Atunci soarele va cobora spre asfințit. Răcoarea va brazdă întinsul
și deodată sămânța se va scutură, frunzele îngălbenite se vor desprinde de pe ramulrile copacilor și se vor cufundă într-un somn adânc
pentru totdeauna. Brumă rece și vântul șturlubatic sunt prieteni nedespărțiți ai toamnei. Împreună vor sălta frunzele în sus până în înaltul
cerului iar apoi le vor lasă din nou pe pământ. Voi vă veți apleca în față toamnei părăsind copacul definitiv, tatăl care v-a susținut atâta
timp în adierea vântului slab. Dar pentru oamnenii vrednici, toamna este că o pagină din cartea viețîi care își aduce roadele ei cu ea. De
cum o zăresc se apucă cu grijă să-i culeagă veșmintele cum sunt: perele, merele, nucile, gutuile pentru care au muncit tot anul. Dar
toamna nu este mai prejos căci ea e mândră și fericită de vrednicia lor și de aceea le acordă toată încrederea și speranța ei. După câteva
secunde, din fantezia povestirii fata-frunză făcu niște ochi mari și galbeni că semn de dezmorțire, îl salută cuviincios pe bătrânul copac, îi
spuse "la revedere" cu un glas stins subțire și se îndrepta iute spre casă părintească. Ajunsă acasă fu întrebată de părinți pe unde a umblat
iar ea, cu lacrimi în ochi, istorisi tot ce i s-a întâmplat. Cum termină, se uită pe dealuri și frumoasă toamna se apropie de ea. Fructele îi
țineau trena, coroniță de flori strălucea din ce în ce mai tare, în calea ei se așeza frunze de miresme de flori. Dar, în sfârșit, ajunse la tatăl
împărat și cu încuviințarea lui lua toată calea frunzelor, copilele și le duse cu ea, rămânând în urmă dorul părinților, lacrimi amare,
pustietate, iar înainte frunze care se roteau în jurul toamnei. Doar o urmă a mai rămas, o lacrimă de frunză și rouă ce se așeza pe copacul
împărat. El urma să stea de veghe și să adăpostească în continuare toți trecătorii care făceau popasuri sub el.”
Educatoarea va expune povestea respectându-se succesiunea momentelor ei principale. Pe măsură ce se derulează povestirea,
educatoarea atrage atenția copiilor asupra expresiei personajelor, accentuează intonația și își modifică vocea atunci când redă replicile
acestora. Povestea începe și rând pe rând apar personajele La un moment dat, personajele dispar, speriate de o ploaie de toamnă. Pentru a o
ajuta pe fata-frunză să descopere cine este ”Toamna” și a introduce următoarea secvenţă a zilei, educatoarea motivează copiilor
întreruperea poveștii prin ajutorul pe care copiii îl vor da ”fetei-frunză” pentru a înțelege cine este de fapt, toamna, prin realizarea unei
picturi/desen prin care vor reda un ”tablou de toamnă”.
Copiii se vor deplasa la centre unde vor picta/desena un tablou de toamnă, Se trece astfel la ADE-DEC-pictură/desen și ALA, trei
centre:
 Artă:ADE-DEC-pictură/desen ”Tablou de toamnă”
 Știință: “Frunze de toamnă„ .Pe o frunză mare, copiii vor lipi imagini sugetive pentru toamna.
 Joc de rol: „De-a Toamna”.
Activitatea zilei se încheie cu adunarea copiilor înapoi în semicerc. Copiii vor urmări finalul poveștii și fi provocaţi la discuţii legate de
ceea ce s-a întâmplat în poveste. Educatoarea va propune copiilor să formuleze câteva idei pentru a o ajuta pe fata-frunză să descopere
caracteristicile anotimpului toamna. Toate produsele activității realizate de către copii, vor fi aduse în mijlocul semicercului,
picturile/desenele realizate ajutându-i pe copii la fixarea povestirii, formularea unor propoziții,utilizând cuvinte și expresii din text.

EVENIMENT CONŢINUT ȘTIINŢIFIC STRATEGII EVALUARE


DIDACTIC DIDACTICE
MOMENT Crearea condițiilor necesare bunei desfășurări a activității.Aerisirea sălii de grupă. Observarea
ORGANIZATORIC comportamentului
Pregătirea materialelor didactice necesare activității.
copiilor
Întâlnirea de dimineață
Copiii intră în sala de grupă și se așază pe covor în cerc, pentru a avea un contact
vizual bun cu toți colegii.
Salutul:Fiecare își salută colegul din stânga.
CAPTAREA NOUTATEA ZILEI Conversaţia Apreciere verbală
asupra modului de
ATENŢIEI Se va face sub formă de surpriză. ”Ia priviţi!, Cineva a fost la noi în grupă. Oare
implicare a
cine să fi fost? Se poate! Ia priviţi! Pe această urmă se găsește o imagine. Ca să
copiilor în
dezlegaţi misterul va trebui să descrieți imaginile găsite pe aceste urme”.
activitate
ANUNŢAREA TEMEI Pentru că au demonstrat că știu atâtea lucruri despre toamnă, Zâna le-a pregătit o Conversaţia Apreciere verbală
ŞI A surpriză, le-a adus câteva frunze de toamnă care îi vor ajuta să afle povestea
OBIECTIVELOR “AVENTURILE UNEI FRUNZE DE TOAMNĂ”.Copiii vor fi invitaţi într-o
URMĂRITE călătorie imaginară, pentru a descoperi ”aventurile unei frunze” și a anotimpului
toamna.
REACTUALIZAREA Reactualizarea cunoștintelor se realizează cu ajutorul unei conversatii despre Aprecierea
CUNOȘTINȚELOR anotimpul toamna (indiciile descoperite pe una dintre părțile imginilor de pe covor). corectitudinii şi
Braistorming
originalităţii
-De unde știm că este toamnă? (Știm că este toamnă pentru că frunzele
răspunsurilor
îngălbenesc, se uscă și cad pe pământ.)
Piramida
-De ce se îngălbenesc frunzele şi cad ?(Frunzele se îngălbenesc şi cad pentru că se
usucă din cauza frigului,vântului, a ceţii şi a brumei ).
-Care sunt bogățiile naturii toamna? (Bogățiile toamnei sunt:fructele,legumele).
Răspunsurile copiilor vor fi însoțite si de alegerea imaginilor sugestive pentru
răspuns, imagini ce vor fi puse pe piramida toamnei.
PREZENTAREA Activitatea de ADE-DLC se va desfășura frontal. Apreciere verbală
CONŢINUTULUI ȘI asupra modului de
Expunerea povestirii de către educatoare: Expunerea
DIRIJAREA implicare a
ÎNVĂȚĂRII Preșcolarii vor audia textul “Aventurile unei frunze de toamnă”, acesta fiind însoțit Explicaţia copiilor în
de un scurt film. Expunerea conţinutului ca fi clară şi accesibilă copiilor, activitate
ADE (DLC) expresivă(modularea vocii, schimbarea ritmului vorbirii pe parcursul expunerii,
respectarea pauzelor logice, psihologice şi gramaticale, schimbarea intonaţiei în
funcţie de conţinutul povestit, repetiţii, mimică şi gesticulaţie adecvate) pentru a
menţine treaz interesul copiilor şi pentru a asigura motivaţia învăţării. Educatoarea
va respecta succesiunea principalelor momente ale povestiri, va explica cuvintele și
expresiile noi din text ”slujitor voinic ca ursul”, ”stă de veghe”, ”ramuri”, Apreciere verbală
”zglobie”, ”năpusti”. Povestea este întreruptă în momentul în care fata-frunză îi asupra activității
spune ”La revedere”, copacului și o ploaie de toamnă împrăștie personajele. copiilor

Copii vor intra în centrul Artă, unde se va desfășura ADE-DEC-activitate


ADE (DEC) artistico-plastică, pictură ”Tablou de toamnă”. Educatoarea va preciza faptul că
pentru a realiza pictura/ desenul, copiii vor folosi pata de culoare, în culori
caracteristice anotimpului toamna: galben, portocaliu, roșu, maro și verde. În
centru, copiii au deja pregătite materialele: foi de desen, acuarele, pensule,
recipinete apă.
În timpul în care un grup de 8 copii se află în centrul Artă, ceilalți copii vor intra în
alte trei centre de activitate:
 Știință: “Frunze de toamnă„ (metoda blazonului). Pe o frunză mare, copiii
vor lipi imagini sugestive ale anotimpului toamna.
 Joc de rol: ”De-a Toamna”-copiii își vor alege și vor interpreta rolul de
Exercițiul
Toamnă, frunze, soare, nor, etc.
 Manipulative: ”Coșul cu frunze de toamnă”– ordonarea frunzelor după
două criterii: culoare și mărime.
OBŢINEREA Fixarea conţinutului povestirii
PERFORMANŢEI Copiii vor urmări finalul povestirii folosind tablourile realizate în centrul ARTĂ și
fi provocaţi la discuţii legate de ceea ce s-a întâmplat în poveste. Educatoarea va Conversaţia
cere copiilor să denumească povestea, va propune acestora să formuleze câteva idei
pentru a o ajuta pe fata-frunză să descopere caracteristicile anotimpului toamna și
să-și argumenteze ideile prezentate. Copiii vor mima gesturi şi acţiuni ce definesc
unele personaje preferate din poveste.
ASIGURAREA Copiii vor formula propoziții cu cuvintele și expresiile nou-întâlnite în text: ”slujitor
RETENŢIEI ŞI voinic ca ursul”, ”stă de veghe”, ”ramuri”, ”zglobie”, ”năpusti”. Aprecierea
TRANSFERULUI Exemple orientative: întrebărilor
adresate şi a
1. Prâslea cel voinic stă de veghe noaptea. Exerciţiul răspunsurilor
2. Pe ramuri stau multe păsări. primite
3. Maricica este o fetiță zglobie. Conversaţia
4. Ionel s-a năpustit în cameră.
Copiii vor fi solicitaţi să îşi exprime părerea despre activitatea preferată a zilei sau
despre activitatea care le-a rămas imprimată în minte.
Se va realiza sinteza a tot ceea ce s- întâmplat şi realizat pe parcursul activităţii, prin
metoda R.A.I. Copiii vor fi împărţiţi în două echipe. Mingea-frunză va fi aruncată
EVALUAREA R.A.I. Aprecierea
unui copil căruia i se adresează o întrebare referitoare la povestea audiată. Acesta va verbală
ACTIVITĂŢII răspunde şi va arunca mingea unui copil din cealaltă grupă, adresându-i o altă
întrebare.
ÎNCHEIEREA Se fac aprecieri generale privind modul de participare la activitate, răspunsurile şi
ACTIVITĂŢII activitatea copiilor. Copiii vor fi recompensaţi pentru buna desfăşurare a activităţii
cu un ecuson specific toamnei.
Conversaţia
Finalul activitaţii va fi marcat prin interpretarea cântecului ”Acum e toamnă, da!”

S-ar putea să vă placă și