Sunteți pe pagina 1din 3

Program intervenţie ABA

Program 1: Realizează contactul vizual


Procedura:
1. În “Răspunsul la nume”–pe scaun, în faţa copilului. Spuneţi numele copilului şi realizaţi
simultan prompt-ul pentru contactul vizual prin aducerea unei bucăţi mici de premiu alimentar (sau a
unui obiect mic) la nivelul ochilor dumneavoastră. În clipa în care copilul realizează contactul vizual
pentru 1 secundă, daţi-i imediat premiul. De-a lungul sesiunilor, spuneţi numele copilului şi amânaţi
prompt-ul cu câteva secunde, pentru a vedea dacă copilul se uită fără prompt. Recompensaţi treptat
răspusurile date fără prompt. De-a lungul sesiunilor de învăţare, oferiţi recompense pozitive în cazul
în care copilul se uită la dumneavoastră spontan.
2. Pentru 5 secunde – repetaţi procedura de mai sus, dar susţineţi contactul vizual 5 secunde înainte
dea oferi recompensa copilului. Recompensaţi treptat răspunsurile date fără ajutor.
3. În timpul jocului – daţi-i copilului o jucărie să se joace cu ea la masă. Staţi de cealaltă parte a
mesei şi spuneţi numele copilului. Faceţi-i prompt copilului să se uite la dumneavoastră şi premiaţi
răspunsul. Diminuaţi prompt-urile de-a lungul sesiunilor de învăţare consecutive. Recompensaţi
răspunsurile realizate cu nivelul cel mai scăzut de prompt.
4. De la distanţă – repetaţi procedura de la punctul 3, dar staţi la o distanţă de aproape 2 metri.
Spuneţi numele copilului şi faceţi-i prompt să se uite la dumneavoastră. Recompensaţi răspunsul.
Diminuaţi prompt-urile de-a lungul sesiunilor de învăţare consecutive. Recompensaţi răspunsurile
realizate cu nivelul cel mai scăzut de prompt. În timpul sesiunilor, creşteţi distanţa dintre
dumneavoastră şi copil.
5. Ca răspuns la “Uită-te la mine” – staţi pe scaun, de cealaltă parte a mesei. Daţi comanda “Uită-
te la mine”. Folosiţi aceleaşi proceduri de prompting şi recompensă ca la punctul 1.
Materiale: recompense alimentare şi obiecte
Condiţii esenţiale: stă pe scaun
Sugestii privind prompting-ul: aduceţi recompensa la nivelul ochilor pentru a fi urmărită cu
privirea de către copil sau orientaţi uşor bărbia copilului pentru a facilita contactul vizual. Folosiţi o
procedură de amânare: amânaţi propmt-ul cu 2 secunde de-a lungul încercărilor.
Comanda

(1-4) “Vladimir! “
(5) “Uită-te la mine”
1. Pentru 1 secundă

2. Pentru 5 secunde

3. În timpul jocului

4. De la distanţă

5. Ca răspuns la “Uită-te la mine”

Sugestii utile: asiguraţi-vă că copilul se uită direct la dumneavoastră şi nu la recompensă

Program 2 Imită motricitatea grosieră


Procedură: pe scaun, în faţa copilului, asigurându-vă că e atent. Daţi comanda “Fă ca mine”,
Program intervenţie ABA
modelând simultan o mişcare ce ţine de motricitatea grosieră. Oferiţi-i prompt copilului pentru a
realiza sarcina şi recompensaţi răspunsul. Diminuaţi prompt-ul treptat. Recompensaţi răspunsurile
realizate cu nivelul cel mai scăzut de prompt. În final recompensaţi numai răspunsurile corecte,
realizate fără prompt.
Condiţii esenţiale: stă în scaun
Sugestii privind prompting-ul: ghidaţi fizic copilul pentru a îndeplini sarcina.
Comanda: “Fă ca mine”.

1. Bătut în masă

2. Bate din palme

3. Face cu mâna

4. Ridică mâinile sus

5. Tropăie

6. Dă din picioare

7. Scutură capul

8. Dă din cap

9. Se întoarce

10. Îşi acoperă faţa cu mâinile

11. Loveşte umerii uşor

12. Sare

13. Roteşte braţele

14. Loveşte uşor stomacul

15. Merge în pas de marş

16. Întinde braţele în faţă

17. Ciocăne

18. Pune mâinile pe şolduri

19. Freacă palmele una de alta

20. Loveşte uşor capul

Sugestii utile: unii copii pot învăţa imitaţia mediată de obiect (de exemplu, sunat cu clopoţelul,
aruncarea cubului în găleată) mai repede decât mişcările grosiere. După ce aţi introdus cinci
răspunsuri imitative, încercaţi unele noi; e posibil ca abilitatea să se fi generalizat!

Program 3 Imită acţiunile cu obiecte


Procedura: plasaţi două obiecte identice pe masă. Staţi de cealaltă parte a mesei, în faţa copilului.
Aiguraţi-vă că este atent. Prezntaţi comanda “Fă ca mine”, modelând simultan o acţiune cu unul
dintre obiecte. Faceţi-i prompt copilului să realizeze acţiunea cu celălalt obiect şi recompensaţi
Program intervenţie ABA
răspunsul. Diminuaţi prompt-ul treptat. Recompensaţi răspunsurile cu cel mai scăzut nivel de ajutor.
În final, recompensaţi numai răspunsurile corecte, fără prompt.
Materiale: obiecte pentru acţiuni.
Cerinţe: să stea pe scaun.
Sugestii pentru prompting: ghidaţi fizic copilul pentru a îndeplini sarcina
Comanda: “Fă ca mine”

1. Aruncarea cubului în găleata

2. Sunat din clopoţel

3. Împins maşina de jucărie

4. Fluturat steagul

5. Lovit toba

6. Pus pălăria

7. Mâzgălit

8. Şters gura

9. Lovit cu ciocanul de jucărie

10. Scuturat o jucărie

11. Hrănit păpuşa

12. Ţinut telefonul la ureche

13. Băut din cană

14. Suflat în fluier

15. Pieptănat

16. Acţiuni cu păpuşa

17. Rostogolit o jucărie

18. Pus moneda în puşculiţă

19. Sărutat păpuşa

20. Ştampilat hârtia

Sugestii utile: Învăţaţi-l pe copil imitaţii legate de joc, care ar putea să îl încânte